Περιεχόμενο

  • Το σύνολο των νομικών πράξεων του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά θεματική ενότητα και χρονολογική σειρά.
  • Πολύγλωσσο: είναι διαθέσιμο σε 22 γλώσσες.
  • Πλήρες περιεχόμενο: κάθε νομική πράξη παρουσιάζεται με τυχόν διορθωτικά, διατάξεις που έχουν καταργηθεί, συναφείς νομικές πράξεις της ΕΚΤ, συναφείς κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις και λοιπές συναφείς πληροφορίες, όπως δελτία Τύπου.
αρχή της σελίδας

Τρόπος αναζήτησης

Κατά θεματική ενότητα

Μπορείτε να επιλέξετε θεματική ενότητα στο αριστερό μέρος της οθόνης. Στην κορυφή του καταλόγου εμφανίζονται οι παλαιότερες νομικές πράξεις, ενώ όσον αφορά τις γνώμες της ΕΚΤ εμφανίζονται πρώτα οι πιο πρόσφατες. Η λειτουργία «Επιλογή λέξεων» (βλ. εικόνα παρακάτω) βοηθά στην αναζήτηση εντός του καταλόγου.

Image of the highlight function

Κατά χρονολογική σειρά

  1. Οι πράξεις που έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες επτά ημέρες εμφανίζονται στην ενότητα «Recently published» (Πρόσφατες δημοσιεύσεις) στο κέντρο της  homepage (αρχική σελίδα).
  2. Στην ενότητα «Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά» (βλ. το τελευταίο στοιχείο στο μενού πλοήγησης στο αριστερό μέρος της οθόνης) εμφανίζονται όλες οι νομικές πράξεις και οι γνώμες της ΕΚΤ κατά ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕΕ από το 1992 και μετά.

Με χρήση της μηχανής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης του Google εντός της ενότητας «Νομικό πλαίσιο», κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Αναζήτηση στο νομικό πλαίσιο» του μενού πλοήγησης στο αριστερό μέρος της οθόνης.

Image of the search engine

αρχή της σελίδας

Διάρθρωση περιεχομένου

Μενού πλοήγησης στο αριστερό μέρος της οθόνης

Η ενότητα «Νομικό πλαίσιο» αποτελείται από εννέα υποενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα πεδία αρμοδιότητας της ΕΚΤ σύμφωνα με τη Συνθήκη. Για μια συνοπτική παρουσίαση ολόκληρης της δομής πλοήγησης, βλ. το  site directory (χάρτης δικτυακού τόπου).

Οι γνώμες της ΕΚΤ και του ΕΝΙ διατίθενται εντός των θεματικών ενοτήτων (βλ. το αριστερό μέρος της εικόνας παρακάτω). Μπορείτε να τις συμβουλευτείτε επίσης κάνοντας κλικ στον τίτλο «Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ» του μενού πλοήγησης στο αριστερό μέρος της οθόνης.

Κατάλογος νομικών πράξέων

Oι νομικές πράξεις εντός των θεματικών ενοτήτων παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την παλαιότερη. Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζονται και οι τροποποιητικές πράξεις και οι ενοποιημένες εκδόσεις (βλ. εικόνα παρακάτω). Κατ’ εξαίρεση, η παράθεση των γνωμών της ΕΚΤ ξεκινά από την πιο πρόσφατη.

Image of the navigation and a content page

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατά περίπτωση, εμφανίζεται σύνδεσμος προς την ενότητα «Πρόσθετες πληροφορίες» (βλ. εικόνα παραπάνω). Εάν κάνετε κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο, εμφανίζεται μια νέα σελίδα με όλα τα διορθωτικά, τις διατάξεις της ΕΚΤ που έχουν καταργηθεί, παρατηρήσεις και γενικές πληροφορίες.

Στο δεξιό μέρος αυτής της σελίδας (βλ. εικόνα παρακάτω), μπορείτε να βρείτε συνδέσμους προς κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις, σχετική νομοθεσία της ΕΚΤ και λοιπές σχετικές πληροφορίες, όπως δελτία Τύπου.

Image of a page with additional information

αρχή της σελίδας