Her finder du

  • Alle ESCB/ECB's retsakter, således som de er offentliggjort i "EU-Tidende" (EUT), opdelt efter emne og dato.
  • Sprogversioner: findes på 22 sprog.
  • Fuldstændig sammenhæng: hver enkelt retsakt vises inkl. rettelser, ophævede bestemmelser, relaterede ECB-bestemmelser, relateret vedtaget fællesskabsret samt andre relaterede oplysninger, f.eks. pressemeddelelser.
Toppen af siden

Sådan søger du

Efter emne

Vælg et emne i menuen til venstre. De ældste retsakter står øverst, med undtagelse af ECB's udtalelser, hvor den seneste står øverst. Ved hjælp af markeringsfunktionen (se nedenfor) kan du let søge i oversigten.

Image of the highlight function

I kronologisk orden

  1. Retsakter, som er offentliggjort inden for de sidste syv dage, vises under "Recently published" midt på siden " Homepage".
  2. "Kronologisk liste over alle ECB's retlige instrumenter" (sidste punkt i menuen til venstre) viser alle retsakter og ECB's udtalelser opdelt efter dato for offentliggørelse i EUT siden 1992.

Ved brug af søgemaskinen

Du kan benytte Googles søgemaskine inden for Retsgrundlaget ved at klikke på ”Søg i retsgrundlaget” i menuen i venstre side.

Image of the search engine

Toppen af siden

Opbygning af siden

Navigation i venstre side

Retsgrundlaget er opdelt i ni sektioner, som svarer til ECB's kompetenceområder i henhold til traktaten. En oversigt over hele navigationstræet findes under  site directory.

ECB/EMI's udtalelser findes under hvert enkelt emne (se venstre side af vinduet nedenfor). Du kan også klikke på ”Alle ECB udtalelser” i navigationstræet i venstre side for at finde dem.

Oversigt over retsakter

Retsakterne står i kronologisk orden inden for hvert enkelt emne med den ældste retsakt øverst. Ændringer og konsoliderede tekster er også nummereret kronologisk: a, b, c, etc. (se vinduet nedenfor). Som en undtagelse hertil står ECB's udtalelser opført med den seneste udtalelse øverst.

Image of the navigation and a content page

Yderligere oplysninger

Benyt evt. linket "Læs mere" (se vinduet ovenfor). Herefter vises en ny side med alle berigtigelser, ophævede ECB-bestemmelser, bemærkninger og baggrundsoplysninger.

I højre side af disse sider (se vinduet nedenfor) findes links til vedtagne fællesskabsbestemmelser, relaterede ECB-bestemmelser samt andre relaterede oplysninger, f.eks. pressemeddelelser.

Image of a page with additional information

Toppen af siden