Obsah

  • Všechny právní akty ESCB/ECB tak, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst.), uspořádané podle tématu a chronologicky.
  • Vícejazyčně: dostupné ve 22 jazycích.
  • Plný kontext: u každého právního aktu jsou uvedeny opravy, zrušené právní předpisy, související akty ECB, související přijaté právní akty Společenství a další související informace, jako jsou například tiskové zprávy.
zpět nahoru

Vyhledávání

Podle tématu

Zvolte jedno z témat na levé straně. Nejstarší právní akty jsou nahoře, pouze v případě stanovisek ECB se nejdříve zobrazí nejnovější stanovisko. Funkce „zvýraznění” (viz obrázek níže) usnadňuje vyhledávání v seznamu.

Image of the highlight function

Chronologicky

  1. Akty zveřejněné v posledních sedmi dnech se zobrazí pod nadpisem „Zveřejněno v poslední době” uprostřed  Domovské stránky.
  2. „Všechny podle data“ (viz poslední položka v navigačním menu na levé straně) uvádí všechny právní akty a stanoviska ECB od roku 1992 podle dne zveřejnění v Úř. věst.

Pomocí vyhledávače

K hledání v právním rámci lze použít vyhledávače Google, a to kliknutím na „Hledej v právním rámci“ na levé straně navigační lišty.

Image of the search engine

zpět nahoru

Struktura

Navigační menu na levé straně

Právní rámec má devět sekcí, které odpovídají oblastem působnosti ECB podle Smlouvy. Přehled celého navigačního stromu naleznete pod odkazem  adresář stránky.

Stanoviska ECB/EMI jsou k dispozici v rámci každého tématu (viz levá strana na obrázku níže). Je možné se k nim dostat též kliknutím na „Všechna stanoviska ECB“ na levé straně navigační lišty.

Seznam právních aktů

V rámci jednotlivých témat jsou akty uvedeny chronologicky tak, že nejstarší jsou nahoře. Změny a konsolidované verze jsou označeny též chronologicky − a, b, c, atd. (viz obrázek níže). Pouze stanoviska ECB jsou uvedena tak, že nahoře jsou nejnovější stanoviska.

Image of the navigation and a content page

Další informace

Jsou-li k dispozici, je u daného právního předpisu uveden odkaz na „Další informace“ (viz obrázek nahoře). Klepnutím se zobrazí nová stránka se všemi opravami, zrušenými právními předpisy ECB, poznámkami a dalšími informacemi.

Na pravé straně této stránky (viz obrázek níže) lze nalézt odkazy na přijaté právní předpisy Společenství, související právní předpisy ECB a další související informace, jako jsou například tiskové zprávy.

Image of a page with additional information

zpět nahoru