All years
2020

30/03/2020
ECB:s rekommendation av den 27 mars 2020 om utdelningar under COVID-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/1 (ECB/2020/19), EUT C 63, 30.3.2020, s. 1.Ytterligare information
30/03/2020
Yttrande om hur Lietuvos bankas tillhandahåller likviditetsstöd i nödlägen (CON/2020/11), Litauen, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/441 av den 24 mars 2020 om ändring av ECB:s beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2020/18), EUT L 91, 25.3.2020, s. 5.
25/03/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/440 av den 24 mars 2020 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin  (ECB/2020/17), EUT L 91, 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
ECB:s recommendation av den 19 mars 2020 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka (ECB/2020/14), EUT C 98, 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
Yttrande om nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka (HNB) inom den gemensamma tillsynsmekanismen, samt om HNB:s mandat och verktyg för makrotillsynen (CON/2020/10), Kroatien, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Beslut ECB/2010/14. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 25.3.2020, s. .
23/03/2020
ECB:s riktlinje (EU) 2020/428 av den 5 mars 2020 om upphävande av riktlinje ECB/2012/16 om datautbytet för kontanttjänster  (ECB/2020/12), EUT L 87, 23.3.2020, s. 4.Ytterligare information
19/03/2020
Yttrande om översyn av betalningssystem och operatörer av betalningssystem (CON/2020/9), Cypern, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Yttrande om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/407 av den 16 mars 2020 om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2020/13), EUT L 80, 17.3.2020, s. 23.
09/03/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/380 av den 18 februari 2020 om ändring av beslut (EU) 2016/245 om regler för upphandling (ECB/2020/10), EUT L 69, 9.3.2020, s. 41.
06/03/2020
ECB:s riktlinje (EU) 2020/381 av den 21 februari 2020 om ändring av riktlinje (EU) 2017/2335 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker  (ECB/2020/11), EUT L 69, 6.3.2020, s. 46.
12/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/188 av den 3 februari 2020 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2020/9), EUT L 39, 12.2.2020, s. 12.Ytterligare information
12/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/187 av den 3 februari 2020 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (omarbetning)  (ECB/2020/8), EUT L 39, 12.2.2020, s. 6.Ytterligare information
07/02/2020
Rättelse till Avtal av den 22 januari 2020 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen ( EUT C 032I, 1.2.2020 )  EUT C 42, 7.2.2020, s. 34.
05/02/2020
Yttrande om Eesti Panks styrelse (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/141 av den 22 januari 2020 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2020/7), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 21.
01/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/140 av den 22 januari 2020 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 15.Ytterligare information
01/02/2020
ECB:s Beslut (EU) 2020/139 av den 22 januari 2020 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 1.Ytterligare information
01/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/138 av den 22 januari 2020 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), EUT L 27, 1.2.2020, s. 6.Ytterligare information
01/02/2020
ECB:s Beslut (EU) 2020/137 av den 22 januari 2020 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/43  (ECB/2020/3), EUT L 27, 1.2.2020, s. 4.Ytterligare information
01/02/2020
ECB:s Beslut (EU) 2020/136 av den 22 januari 2020 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/48  (ECB/2020/2), EUT L 27, 1.2.2020, s. 1.Ytterligare information
01/02/2020
Avtal av den 22 januari 2020 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen  EUT C 63, 1.2.2020, s. 1.Ytterligare information
03/02/2020
Yttrande om ändringar av ledningsstrukturen inom De Nederlandsche Bank och ett formellt inrättande av kommittén för finansiell stabilitet (CON/2020/6), Nederländerna, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Yttrande om de sanktionsmöjligheter Bulgariens nationalbank har inom ramen för ett nära samarbete och den officiella växelkursen för den bulgariska leven (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Yttrande om rätten för kreditinstituts konkursförvaltare och likvidatorer att inneha medel på ett konto hos Latvijas Banka (CON/2020/4), Lettland, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Har upphört att gälla: ECB:s rekommendation av den 17 januari 2020 om utdelningsregler (ECB/2020/1), EUT C 30, 29.1.2020, s. 1.
14/01/2020
Yttrande om återhämtning och resolution av centrala motparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Yttrande om åtgärder för att begränsa makrotillsynsriskerna på området bostadslån (CON/2020/1), Tyskland, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Yttrande om det nationella försvaret (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2019/46), Nederländerna, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/2231 av den 10 december 2019 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2020  (ECB/2019/40), EUT L 333, 27.12.2019, s. 149.
23/12/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/2216 av den 28 november 2019 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster (ECB/2019/36), EUT L 332, 23.12.2019, s. 183.
23/12/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/2215 av den 28 november 2019 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2019/35), EUT L 332, 23.12.2019, s. 168.
23/12/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/2217 av den 28 november 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2016/2249 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2019/34), EUT L 332, 23.12.2019, s. 184.
20/12/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/2195 av den 5 december 2019 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar  (ECB/2019/39), EUT L 330, 20.12.2019, s. 91.
20/12/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/2194 av den 29 november 2019 om behörighet att företräda ECB  (ECB/2019/33), EUT L 330, 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Rättelse till ECB:s beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38) (Europeiska unionens officiella tidning L 327 av den 17 december 2019) EUT L 330, 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Rättelse till ECB:s förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37) (Europeiska unionens officiella tidning L 327 av den 17 december 2019) EUT L 330, 20.12.2019, s. 106.
17/12/2019
Yttrande om betaltjänster och betalningssystem (CON/2019/45), Bulgarien, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38), EUT L 327, 17.12.2019, s. 99.Ytterligare information
17/12/2019
ECB:s förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37), EUT L 327, 17.12.2019, s. 70.Ytterligare information
17/12/2019
Förordning (EU) 2014/1163 (ECB/2014/41). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 17.12.2019.
16/12/2019
Yttrande om skatter på tillgångar som tillhör vissa deltagare på finansmarknaderna och ytterligare bolagsskatt för vissa kreditinstitut (CON/2019/44), Litauen, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/43), 11.12.2019.Ytterligare information
06/12/2019
Yttrande om ett garantisystem för värdepapperisering av lån som har sitt ursprung hos kreditinstitut (CON/2019/42), Grekland, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Yttrande om en skyldighet för vissa kreditinstitut och filialer att tillhandahålla kontanttjänster (CON/2019/41), Sverige, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
26/11/2019
Yttrande om höjning av den särskilda avgiften för vissa finansinstitut (CON/2019/40), Slovakien, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Yttrande om negativa skatteincitament för kontantanvändning (CON/2019/39), Grekland, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1848 av den 29 oktober 2019 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2019/32), EUT L 283, 5.11.2019, s. 57.
05/11/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1849 av den 4 oktober 2019 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2019/30), EUT L 283, 5.11.2019, s. 64.
25/10/2019
Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka (CON/2019/36), Lettland, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/35), EUT C 374, 23.10.2019, s. 2.Ytterligare information
21/10/2019
ECB:s Beslut (EU) 2019/1743 av den 15 oktober 2019 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (omarbetning) (ECB/2019/31), EUT L 267, 21.10.2019, s. 12.Ytterligare information
08/10/2019
ECB:s förordning (EU) 2019/1677 av den 27 september 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2019/29), EUT L 257, 8.10.2019, s. 18.
27/09/2019
Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsynen avseende bostadslån (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Yttrande om skyddet för euron mot förfalskning och om äkthetskontroll av euromynt (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1558 av den 12 september 2019 om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2019/28), EUT L 238, 16.9.2019, s. 2.
06/09/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1386 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik (ECB/2019/18), EUT L 232, 6.9.2019, s. 1.
05/09/2019
Yttrande om de regler som finansiella företag ska följa när de tar fram regler för ersättningar (CON/2019/32), Nederländerna, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Yttrande om tillgången till information (CON/2019/31), Nederländerna, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1378 av den 9 augusti 2019 om ändring av beslut ECB/2014/16 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning  (ECB/2019/27), EUT L 224, 28.8.2019, s. 9.
28/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1377 av den 31 juli 2019 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut  (ECB/2019/26), EUT L 224, 28.8.2019, s. 6.
28/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1376 av den 23 juli 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2019/23), EUT L 224, 28.8.2019, s. 1.
21/08/2019
ECB:s rekommendation av den 25 juli 2019 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), EUT C 283, 21.8.2019, s. 1.
16/08/2019
Yttrande om försäljning och köp av kreditfaciliteter  (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1349 av den 26 juli 2019 om förfarandet och förutsättningarna för att en behörig myndighet utövar vissa befogenheter i samband med övervakningen av systemviktiga betalningssystem  (ECB/2019/25), EUT L 214, 16.8.2019, s. 16.
16/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1348 av den 18 juli 2019 om ett förfarande för att erkänna medlemsstater utanför euroområdet som rapporterande medlemsstater enligt förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2019/20), EUT L 214, 16.8.2019, s. 3.
09/08/2019
Yttrande om begränsningar att transferera hypotekslån (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1335 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2018/876 om RIAD-data  (ECB/2019/17), EUT L 2018, 8.8.2019, s. 47.
08/08/2019
Riktlinje ECB/2014/60. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 8.8.2019, s. .
05/08/2019
Riktlinje ECB/2015/35. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 5.8.2019, s. .
29/07/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1312 av den 22 juli 2019 om ändring av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
ECB:s beslut av den 22 juli 2019 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1265 av den 10 juli 2019 om den korta euroräntan (€STR) (ECB/2019/19), EUT L 199, 26.7.2019, s. 8.
25/07/2019
Yttrande om rådets rekommendation om utnämning av ECB:s ordförande (CON/2019/28), EUT C 258, 25.7.2019, s. 2.Ytterligare information
18/07/2019
Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Yttrande om betalningar till oinformerade innehavare av efterställda obligationer och minoritetsägare som innehaft aktier i banker där Republiken Slovenien varit majoritetsägare som påverkats av Banka Slovenijes extraordinarie åtgärder (CON/2019/26), Slovenien, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Yttrande om nationell lagstiftning som måste antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Kroatien, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1034 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2019/13), EUT L 167, 24.6.2019, s. 79.
24/06/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1033 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2019/12), EUT L 167, 24.6.2019, s. 75.
24/06/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1032 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2019/11), EUT L 167, 24.6.2019, s. 64.
24/06/2019
Yttrande om Banca d’Italias ägarstruktur och om äganderätten till guldreserven (CON/2019/23), Italien, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Riktlinje ECB/2014/31. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  24.6.2019.
21/06/2019
Yttrande om ledningsstruktur och finansiellt oberoende för Central Bank of Cyprus samt om ändringar i konstitutionen avseende Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypern, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1007 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), EUT L 163, 20.6.2019, s. 108.
20/06/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1006 av den 7 juni 2019 om ändring av beslut ECB/2011/20 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som TARGET2-Securities erbjuder  (ECB/2019/15), EUT L 163, 20.6.2019, s. 103.
14/06/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/976 av den 29 maj 2019 om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna och om upphävande av beslut (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), EUT L 157, 14.6.2019, s. 61.Ytterligare information
12/06/2019
Yttrande om mål och styrelseformer för den lettiska finans- och kapitalmarknadskommissionen (CON/2019/22), Lettland, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Yttrande om ändringar av ramverket för banker och tillsynen över finansmarknaderna (CON/2019/21), Österrike, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
ECB:s yttrande om en översyn av det portugisiska regelverket för finansiell tillyn (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Yttrande om skatten på bankers finansiella tillgångar och riktvärden för räntan på konsumentkrediter (CON/2019/18), Rumänien, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/685 av den 18 april 2019 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019 (ECB/2019/10), EUT L 115, 2.5.2019, s. 16.
02/05/2019
Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/669 av den 4 april 2019 om ändring av beslut ECB/2013/10 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar  (ECB/2019/9), EUT L 113, 29.4.2019, s. 6.
29/04/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/671 av den 9 april 2019 om de nationella centralbankernas förvaltningsåtgärder av inhemska tillgångar och skulder (omarbetning) (ECB/2019/7), EUT L 113, 29.4.2019, s. 11.Ytterligare information
17/04/2019
Yttrande om deltagande i den gemensamma resolutionsmekanismen (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Yttrande om lobbying  (CON/2019/15), Tjeckien, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Yttrande om ett krav om att gäldenärens samtycke krävs för att överföra lån som är säkrade genom panträtt i bostadsfastighet (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
27/03/2019
Yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Yttrande om ändringar av ledningsstrukturen inom Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgien, 26.3.2019.
12/03/2019
Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/11), EUT C 94, 12.3.2019, s. 2.
08/03/2019
Uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB  EUT C 89, 8.3.2019, s. 2.Ytterligare information
06/03/2019
ECB:s yttrande av den 13 februari 2019 om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (CON/2019/6), EUT C 84, 6.3.2019, s. 1.Ytterligare information
04/03/2019
Yttrande om ett förslag till förordning om minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (CON/2018/32), EUT C 79, 4.3.2019, s. 1.Ytterligare information
28/02/2019
Yttrande om inrättandet av ett makrotillsynsråd (CON/2019/10), Spanien, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Yttrande om ett lagförslag om skydd för huvudbostäder (CON/2019/9), Grekland, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/323 av den 12 februari 2019 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2019/5), EUT L 55, 25.2.2019, s. 16.
25/02/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/322 av den 31 januari 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2019/4), EUT L 55, 25.2.2019, s. 7.
20/02/2019
ECB:s rekommendation av den 14 februari 2019 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), EUT C 67, 20.2.2019, s. 1.
18/02/2019
Yttrande om regler som ska beaktas av inskrivningsmyndigheten när den beviljar fastighetsinteckning för huvudbostäder (CON/2019/8), Irland, 18.2.2019.
15/02/2019
Yttrande om tillstånd för, och tillsyn över, företag som lämnar mikrokrediter (CON/2019/7), Grekland, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Yttrande om ett förbud av 500-eurosedlar och ändringar av lagstiftningen avseende penningtvätt  (CON/2019/5), Danmark, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/166 av den 25 januari 2019 om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (ECB/2019/3), EUT L 32, 4.2.2019, s. 14.Ytterligare information
01/02/2019
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar  (CON/2019/4), Spanien, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Yttrande om den ersättning som utgår till ledningen och seniora chefer hos Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
ECB:s förordning (EU) 2019/113 av den 7 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2018/33), EUT L 23, 25.1.2019, s. 19.
23/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/137 av den 23 januari 2019 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till Eurosystemets gemensamma portal till marknadsinfrastruktur (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG) (ECB/2019/2), EUT L 25, 23.1.2019, s. 34.
21/01/2019
Yttrande om den tillsyn Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta utövar över kreditupplysningsföretag och dess övervakning av betaltjänster (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
ECB:s rekommendation av den 7 december 2018 om RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Data)  (ECB/2018/36), EUT C 21, 17.1.2019, s. 1.
11/01/2019
ECB:s rekommendation av den 7 januari 2019 om utdelningsregler  (ECB/2019/1), EUT C 11, 11.1.2019, s. 1.
11/01/2019
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2019/48 av den 30 november 2018 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9, 11.1.2019, s. 196.
11/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/47 av den 29 november 2018 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2018/31), EUT L 9, 11.1.2019, s. 194.
11/01/2019
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2019/46 av den 29 november 2018 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut ECB/2013/26 (ECB/2018/30), EUT L 9, 11.1.2019, s. 190.
11/01/2019
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2019/45 av den 29 november 2018 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/29 (ECB/2018/29), EUT L 9, 11.1.2019, s. 183.
11/01/2019
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2019/44 av den 29 november 2018 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital, om ändring av beslut ECB/2014/61 samt om upphävande av beslut ECB/2013/30 (ECB/2018/28), EUT L 9, 11.1.2019, s. 180.
11/01/2019
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9, 11.1.2019, s. 178.
03/01/2019
Yttrande om den rättsliga ramen för säkerställda obligationer (CON/2019/1), Estland, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/2049 av den 12 december 2018 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2019  (ECB/2018/35), EUT L 327, 21.12.2018, s. 87.
21/12/2018
Yttrande om makrotillsynsverktyg (CON/2018/58), Spanien, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner i Belgien organiseras (CON/2018/57), Belgien, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Yttrande om ändringar av ansvarsordningen avseende styrelsemedlemmar och anställda hos Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumänien, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Yttrande om ett förslag till förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (CON/2018/51), EUT C 444, 10.12.2018, s. 11.Ytterligare information
07/12/2018
Yttrande om ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) samt tillhörande rättsakter (CON/2018/55), 7.12.2018.Ytterligare information
26/11/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/1845 av den 21 november 2018 om att utöva en valmöjlighet enligt artikel 178.2 d i förordning (EU) nr 575/2013 avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är  (ECB/2018/26), EUT L 299, 26.11.2018, s. 55.
20/11/2018
Yttrande om ett förslag till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (CON/2018/54), EUT C 444, 20.11.2018, s. 15.Ytterligare information
19/11/2018
Yttrande om makrotillsynsmandatet för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) samt styrningen av kreditinstitut (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Yttrande om genomförandet av konvergensrapportens rekommendationer i lagen om Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2018/53), Bulgarien, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Yttrande om att stärka tillsynen över det finansiella systemet och investerarskyddet (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Yttrande om att utse samhällsviktiga tjänster och leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom ramen för säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/1625 av den 8 oktober 2018 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2018/24), EUT L 280, 9.11.2018, s. 1.
09/11/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/1626 av den 3 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2018/20), EUT L 280, 9.11.2018, s. 40.
09/11/2018
Yttrande om nationell lagstiftning som ska antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och centralbanken i Bulgarien (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Riktlinje ECB/2012/27. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 9.11.2018, s. .
09/11/2018
Beslut ECB/2007/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 9.11.2018, s. .
08/11/2018
Yttrande om Magyar Nemzeti Banks kassakrav (CON/2018/48), Ungern, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
ECB:s rekommendation av den 19 oktober 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), EUT C 394, 30.10.2018, s. 1.
26/10/2018
Yttrande om en översyn av den finska lagen om skyldigheter att vidta förberedelser inom finanssektorn (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Yttrande om regelverket för den statliga revisionsmyndigheten (CON/2018/45), Kroatien, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Yttrande om de regler som systemviktiga kreditinstitut ska följa när de fastställer en policy för fasta ersättningar (CON/2018/44), Nederländerna, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Yttrande om ett förslag till förordning om vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (CON/2018/38), EUT C 382, 23.10.2018, s. 7.Ytterligare information
23/10/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU; samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (CON/2018/37), EUT C 382, 23.10.2018, s. 2.Ytterligare information
19/10/2018
Yttrande om översynen av tillsynen av värdepappersföretag (CON/2018/36), EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.Ytterligare information
12/10/2018
ECB:s rekommendation av den 4 oktober 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas (ECB/2018/23), EUT C 370, 12.10.2018, s. 1.
28/09/2018
Yttrande om inrättandet av en nationell databas över försäkringsfall (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
14/09/2018
ECB:s rekommendation av den 6 september 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2018/22), EUT C 325, 14.9.2018, s. 1.
11/09/2018
Yttrande om ändringar i reformen av s.k. popolari banker och kooperativa banker (CON/2018/42), Italien, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Yttrande om nya avrundningsregler för eurodenominerade betalningar (CON/2018/41), Belgien, 4.9.2018.
03/09/2018
Yttrande om överföring av administrativa uppgifter för statistiska ändamål (CON/2018/40), Tyskland, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Yttrande om kritisk infrastruktur, IT-säkerhet och säkerställda obligationer (CON/2018/39), Slovakien, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (CON/2018/33), EUT C 303, 29.8.2018, s. 2.Ytterligare information
20/08/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/1151 av den 2 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2018/19), EUT L 209, 20.8.2018, s. 2.
17/08/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/1148 av den 10 augusti 2018 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), EUT L 208, 17.8.2018, s. 91.Ytterligare information
16/08/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Perikles IV-programmet) (CON/2018/35), EUT C 378, 16.8.2018, s. 2.Ytterligare information
27/07/2018
Yttrande om genomförandet av makrotillsynsverktyg baserat på ömsesidighet i Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Yttrande över ett förslag till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna (CON/2018/25), EUT C 261, 25.7.2018, s. 1.Ytterligare information
24/07/2018
ECB:s rekommendation av den 6 juli 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2018/18), EUT C 260, 24.7.2018, s. 1.
07/06/2018
Yttrande om en ändring av formeln som styr avkastningen från den franska sparformen "livret A" och vissa andra ändringar av reglerade sparkonton i Frankrike (CON/2018/28), Frankrike, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och rättsakter som hör samman med denna (CON/2018/19), EUT C 255, 20.7.2018, s. 2.Ytterligare information
18/07/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och tillhörande rättsakter, samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (CON/2018/26), EUT C 251, 18.7.2018, s. 2.Ytterligare information
05/07/2018
Yttrande om regleringen av affärsverksamheter som äger kreditavtal (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
25/06/2018
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden  (CON/2018/20), EUT C 220, 25.6.2018, s. 2.Ytterligare information
18/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/877 av den 1 juni 2018 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2018/17), EUT L 154, 18.6.2018, s. 22.
18/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/876 av den 1 juni 2018 om RIAD-data  (ECB/2018/16), EUT L 154, 18.6.2018, s. 3.
15/06/2018
Yttrande om amorteringskrav för bolån (CON/2018/30), Sverige, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
15/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/861 av den 24 april 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser (ECB/2018/13), EUT L 153, 15.6.2018, s. 161.
15/06/2018
Riktlinje (ECB/2013/23). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 15.6.2018, s. .
08/06/2018
Yttrande om olika finansrättsliga bestämmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
28/05/2018
ECB:s rekommendation av den 18 maj 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas  (ECB/2018/15), EUT C 181, 28.5.2018, s. 1.
18/05/2018
Yttrande om att inrätta ett ramverk för nätverks- och datasäkerhet avseende system av allmänt intresse (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Yttrande om administrativa sanktioner och brottsliga handlingar i samband med att felaktig eller vilseledande information tillhandahålls Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irland, 11.5.2018.
07/05/2018
ECB:s riktlinje av den 3 maj 2018 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
ECB:s beslut EU) 2018/667 av den 19 april 2018 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Yttrande om att identifiera och övervaka kritisk infrastruktur för att skydda IT-system (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/572 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2018/5), EUT L 95, 13.4.2018, s. 49.
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/571 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2018/4), EUT L 95, 13.4.2018, s. 45.
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/570 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2018/3), EUT L 95, 13.4.2018, s. 23.
09/04/2018
Yttrande om regelverket för täckta obligationer (CON/2018/18), Tjeckien, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/547 av den 27 mars 2018 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om kapitalbasen  (ECB/2018/11), EUT L 90, 6.4.2018, s. 110.
06/04/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/546 av den 15 mars 2018 om delegering av befogenheten att anta beslut om kapitalbasen  (ECB/2018/10), EUT L 90, 6.4.2018, s. 105.
06/04/2018
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka och lagen om den statliga revisionsmyndigheten (CON/2018/17), Kroatien, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (CON/2018/12), EUT C 120, 6.4.2018, s. 2.Ytterligare information
04/04/2018
Yttrande om inrättandet av ett ramverk för värdepapperisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
ECB:s rekommendation av den 9 mars 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France  (ECB/2018/9), EUT C 107, 22.3.2018, s. 1.
21/03/2018
Yttrande om säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Yttrande om rådets rekommendation om utseende av vice ordförande för ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/323 av den 22 februari 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/8), EUT L 62, 5.3.2018, s. 38.
05/03/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/318 av den 22 februari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/7), EUT L 62, 5.3.2018, s. 4.
05/03/2018
Yttrande om skuldlättnad avseende bostadslån (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
05/03/2018
Riktlinje ECB/2013/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  5.3.2018.
05/03/2018
Förordning ECB/2012/24. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 5.3.2018.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB  EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut EUT L 60, 2.3.2018, s. 56.
01/03/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.Ytterligare information
19/02/2018
Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2), EUT L 45, 17.2.2018, s. 3.
16/02/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/228 av den 13 februari 2018 om ändring av beslut (EU) 2017/936 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2018/6), EUT L 43, 16.2.2018, s. 18.
16/02/2018
Beslut (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 16.2.2018, s. .
15/02/2018
Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Bank of Greece (CON/2018/11), Grekland, 15.2.2018.
14/02/2018
Yttrande om överföring av monetära medel till Republiken Slovenien från s.k. skatteparadis (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Yttrande om kreditinstitutens beroende av medel från finansiella företag (CON/2018/7), Ungern, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Yttrande om finansiering och ledning av Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
ECB:s rekommendation av den 26 januari 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), EUT C 37, 1.2.2018, s. 1.
01/02/2018
Beslut (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 1.2.2018, s. .
31/01/2018
Yttrande om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Yttrande om ändringar av unionens krishanteringssystem (CON/2017/47), EUT C 34, 31.1.2018, s. 17.Ytterligare information
31/01/2018
Yttrande om ändringar av unionens ramverk för kapitalkrav avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2017/46), EUT C 34, 31.1.2018, s. 5.Ytterligare information
26/01/2018
Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner organiseras (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
ECB:s rekommendation av den 28 december 2017 om utdelningsregler (ECB/2017/44), EUT C 8, 11.1.2018, s. 1.
11/01/2018
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/2), Grekland, 9.1.2018.
05/01/2018
ECB:s rekommendation av den 19 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), EUT C 2, 5.1.2018, s. 1.

2017

23/12/2017
ECB:s rekommendation av den 15 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB  (ECB/2017/42), EUT C 444, 23.12.2017, s. 1.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2444 av den 8 december 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/2332 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut  (ECB/2017/41), EUT L 344, 23.12.2017, s. 63.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2443 av den 8 december 2017 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2018  (ECB/2017/40), EUT L 344, 23.12.2017, s. 61.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2442 av den 8 december 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/2164 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017  (ECB/2017/39), EUT L 344, 23.12.2017, s. 59.
15/12/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2335 av den 23 november 2017 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38), EUT L 333, 15.12.2017, s. 66.
06/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2239 av den 16 november 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om ECB:s årsbokslut (ECB/2017/36), EUT L 320, 6.12.2017, s. 18.
04/12/2017
Yttrande om att begränsa antalet centrala kreditkassor (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Yttrande om att till Lietuvos bankas delegera funktionen som finansiellt ombud för Internationella valutafonden (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Yttrande om bänkmärkning inom områdena finansiella instrument och finanskontrakt (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2199 av den 20 november 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2017/37), EUT L 312, 28.11.2017, s. 92.
27/11/2017
Yttrande om ändringar av ramverket för beslutsfattande i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Yttrande om transaktioner med relaterade parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
16/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2097 av den 3 november 2017 om en metod för att beräkna de sanktioner som utgår om övervakningskraven avseende systemviktiga betalningssystem åsidosätts  (ECB/2017/35), EUT L 299, 16.11.2017, s. 31.
16/11/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/2095 av den 3 november 2017 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/2017/34), EUT L 299, 16.11.2017, s. 22.
16/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2098 av den 3 november 2017 om förfarandetekniska aspekter för förelägganden om korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad av förordning (EU) nr 795/2014 (ECB/2017/33), EUT L 299, 16.11.2017, s. 34.
16/11/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/2094 av den 3 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 795/2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem  (ECB/2017/32), EUT L 299, 16.11.2017, s. 11.
16/11/2017
Förordning ECB/1999/4. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 16.11.2017, s. .
15/11/2017
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (CON/2017/42), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
15/11/2017
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfaranden och myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om godkännande av centrala motparter från tredjeland  (CON/2017/39), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
14/11/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2193 av den 27 oktober 2017 om ändring av riktlinje (EU) 2015/280 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2017/31), EUT L 310, 14.11.2017, s. 49.
14/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), EUT L 295, 14.11.2017, s. 89.Ytterligare information
14/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2080 av den 22 september 2017 om ändring av beslut ECB/2010/9 om tillgång till och användning av vissa TARGET2-uppgifter (ECB/2017/29), EUT L 295, 14.11.2017, s. 86.
14/11/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2082 av den 22 september 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2017/28), EUT L 295, 14.11.2017, s. 97.
14/11/2017
Beslut ECB/2010/9. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 14.11.2017, s. .
09/11/2017
Yttrande om stöd till bolåntagare i en svår ekonomisk situation och stöd för den frivilliga omstruktureringen av bolån denominerade eller indexerade i utländsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Yttrande om en tillfällig frysning av den ränta som utgår för det franska s.k. ”livret A” och vissa andra reglerade franska sparkonton (CON/2017/45), Frankrike, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), EUT C 372, 1.11.2017, s. 6.Ytterligare information
27/10/2017
Yttrande om betaltjänster (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har för att övervaka utbildningen av finansförmedlare och finansmäklare (CON/2017/43), Slovakien, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Yttrande om rättsliga åtgärder till förmån för innehavare av kvalificerad bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Yttrande om begränsningar avseende kontantbetalningar (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Yttrande om interbank clearing och avveckling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
ECB:s rekommendation av den 8 september 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska  (ECB/2017/27), EUT C 310, 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/1539 av den 25 augusti 2017 om fastställande av tillämpningsdatum för förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler (ECB/2017/26), EUT L 240, 19.9.2017, s. 212.
19/09/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/1538 av den 25 augusti 2017 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25), EUT L 240, 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
Förordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 19.9.2017, s. .
11/09/2017
Yttrande om regelverket för täckta obligationer, rapportering av kreditdata, makrotillsynsbefogenheter och –verktyg samt gemensamma förfaranden inom den gemensamma tillsynsmekanismen (CON/2017/36), Slovakien, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
ECB:s rekommendation av den 24 augusti 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal  (ECB/2017/24), EUT C 292, 6.9.2017, s. 1.
25/08/2017
Yttrande om ändringar av reglerna för tillsyn över finansmarknaderna (CON/2017/35), Österrike, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Yttrande över ett lagförslag om ändring av NBB:s stadga avseende antalet ledamöter i NBB:s styrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1493 av den 3 augusti 2017 om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB (ECB/2017/23), EUT L 216, 22.8.2017, s. 23.
22/08/2017
Beslut (ECB/2014/29). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 22.8.2017, s. .
21/08/2017
Yttrande om rapportering av kreditdata (CON/2017/33), Österrike, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Yttrande om att utse Central Bank of Cyprus till informationsmyndighet samt att inkludera ett relevant undantag till banksekretesskraven (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Yttrande om lagen om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Yttrande om ett utkast till beslut om Hrvatska narodna bankas genomförande av penningpolitiken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Yttrande om ett ytterligare amorteringskrav för bolån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
02/08/2017
Yttrande om tillgång till det centrala kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1403 av den 23 juni 2017 om ändring av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (ECB/2017/20), EUT L 199, 29.7.2017, s. 24.
29/07/2017
Riktlinje (ECB/2012/13). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 29.7.2017, s. .
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1361 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar  (ECB/2017/15), EUT L 190, 21.7.2017, s. 24.
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1360 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2017/14), EUT L 190, 21.7.2017, s. 22.
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1359 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2017/13), EUT L 190, 21.7.2017, s. 20.
21/07/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/1362 av den 18 maj 2017 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2017/12), EUT L 190, 21.7.2017, s. 26.
21/07/2017
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236, 21.7.2017, s. 2.