All years
2017

24/03/2017
Yttrande om lån kopplade till utländsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/469 av den 7 februari 2017 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2017/7), EUT L 77, 22.3.2017, s. 4.
22/03/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/468 av den 26 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls  (ECB/2017/5), EUT L 77, 22.3.2017, s. 1.
21/03/2017
Yttrande om begränsning av skyldigheten att ta emot kontantbetalningar (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Yttrande om ändringar av reglerna om uppskjuten skatt i Grekland  (CON/2017/7), Grekland, 15.3.2017.
01/03/2017
Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Yttrande om Italiens deltagande i olika IMF-program: en förlängning av de nya lånearrangemangen, bidraget till fonden för fattiga länder samt ett nytt bilateralt lånearrangemang (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Yttrande om nya uppgifter för Central Bank of Cyprus i samband med hypotekslån (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Beslut ECB/2015/10. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 17.2.2017.
15/02/2017
Yttrande om betalningskonton (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/274 av den 10 februari 2017 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), EUT L 40, 13.2.2017, s. 72.Ytterligare information
03/02/2017
Yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/148 av den 16 december 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2016/45), EUT L 26, 31.1.2017, s. 1.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/103 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn  (ECB/2017/4), EUT L 16, 20.1.2017, s. 57.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/102 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2017/3), EUT L 16, 20.1.2017, s. 55.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/101 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2017/2), EUT L 16, 20.1.2017, s. 53.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/100 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2017/1), EUT L 16, 20.1.2017, s. 51.
13/01/2017
Beslut ECB/2014/45. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
13/01/2017
Beslut ECB/2014/40. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
13/01/2017
Beslut ECB/2016/16. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
13/01/2017
Riktlinje ECB/2014/60. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 13.1.2017, s. .
11/01/2017
Riktlinje ECB/2015/35. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 11.1.2017, s. .
11/01/2017
Riktlinje ECB/2014/31. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 11.1.2017, s. .
06/01/2017
ECB:s rekommendation av den 22 december 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece  (ECB/2016/46), EUT C 3, 6.1.2017, s. 1.

2016

28/12/2016
Yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
23/12/2016
ECB:s rekommendation av den 13 december 2016 om utdelningsregler (ECB/2016/44), EUT C 481, 23.12.2016, s. 1.
20/12/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2248 av den 3 november 2016 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347, 20.12.2016, s. 26.Ytterligare information
20/12/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2247 av den 3 november 2016 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2016/35), EUT L 347, 20.12.2016, s. 1.Ytterligare information
20/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2016/34), EUT L 347, 20.12.2016, s. 3.Ytterligare information
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2300 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2016/33), EUT L 344, 17.12.2016, s. 123.
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2299 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2016/32), EUT L 344, 17.12.2016, s. 117.
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2298 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje EU/2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2016/31), EUT L 344, 17.12.2016, s. 102.
15/12/2016
Yttrande om Česká národní bankas behörighet att genomföra transaktioner på finansmarknaderna (CON/2016/60), Tjeckien, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Yttrande om överföringen av offentliga uppgifter avseende mynt till De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederländerna, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2164 av den 30 november 2016 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017  (ECB/2016/43), EUT L 333, 30.11.2016, s. 73.
30/11/2016
Yttrande om kostnadsersättning för driften av det centralta kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Yttrande om kassakravsprocent (CON/2016/56), Ungern, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Yttrande över ett lagförslag om att avskaffa den statliga garantin som ges i samband med likviditetsstöd i nödlägen (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
17/11/2016
Yttrande om ett bemyndigande för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland att bedöma konkurrensen på marknaden för hypotekslån och ge långivare anvisningar om rörliga räntor (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
15/11/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1994 av den 4 november 2016 om tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem för tillsynsändamål genom nationella behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (ECB/2016/38), EUT L 306, 15.11.2016, s. 37.
15/11/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1993 av den 4 november 2016 om principer för samordningen av bedömningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, och om övervakningen av institutionella skyddssystem inklusive betydande och mindre betydande institut  (ECB/2016/37), EUT L 306, 15.11.2016, s. 32.
21/10/2016
Yttrande om en ändring av den formel som används för att beräkna avkastningen för det franska s.k. ”livret A” (CON/2016/51), Frankrike, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Beslut ECB/2013/54 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 14.11.2016.
11/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1975 av den 8 november 2016 om vidaredelegering av befogenheten att bevilja en preliminär ackreditering (ECB/2016/39), EUT L 304, 11.11.2016, s. 9.
11/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1974 av den 31 oktober 2016 om ändring av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2016/30), EUT L 304, 11.11.2016, s. 7.
10/11/2016
ECB:s rekommendation av den 28 oktober 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), EUT C 413, 10.11.2016, s. 1.
31/10/2016
Yttrande om en omorganisation av den tyska federala myndigheten med ansvar för finansiell stabilitet och genomförandet av EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Beslut ECB/2016/10 - inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 31.10.2016.
28/10/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Riktlinje ECB/2008/8 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 21.10.2016.
13/10/2016
Yttrande om ett lagförslag för att underlätta en återbetalning av vissa spreadar som tagits ut på lån kopplade till utländsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (CON/2016/49), 12.10.2016.Ytterligare information
11/10/2016
Yttrande om hanteringen av fast egendom eller aktiekapital som förvärvas av ett kreditinstitut efter en skuldsanering (CON/2016/48), Cypern, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
ECB:s rekommendation av den 23 september 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d’Italia (ECB/2016/28), EUT C 366, 5.10.2016, s. 1.
29/09/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1734 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt (ECB/2016/25), EUT L 262, 29.9.2016, s. 30.
28/09/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka som innebär en minskning av antalet ledamöter i bankens styrelse  (CON/2016/47), Lettland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Yttrande om ändringar av lagen om kontoföring (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1717 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2016/27), EUT L 258, 24.9.2016, s. 17.
24/09/2016
Beslut ECB/2004/2. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  24.9.2016.
23/09/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/1705 av den 9 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2016/26), EUT L 257, 23.9.2016, s. 10.
19/09/2016
Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rapporteringen av avgifter kopplade till försäkringar (CON/2016/45), Slovakien, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
ECB:s yttrande av den 12 september 2016 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2016/44), 12.9.2016.Ytterligare information
07/09/2016
Yttrande om den roll som representanten för den finska tillsynsmyndigheten har i ECB:s tillsynsnämnd, och om tillsynsavgifter (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rättelse till ECB:s riktlinje (EU) 2016/1386 av den 2 augusti 2016 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/23) EUT L 238, 6.9.2016, s. 7.
31/08/2016
Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Yttrande om Banca d’Italias anvisningar för genomförandet av reformen av italienska kooperativa banker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Yttrande om ändrade regler för kassakrav (CON/2016/40), Rumänien, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
ECB:s rekommendation av den 2 augusti 2016 om regelverket för kvalitetssäkring av statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2016/24), EUT C 297, 17.8.2016, s. 1.
17/08/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1386 av den 2 augusti 2016 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2016/23), EUT L 222, 17.8.2016, s. 85.Ytterligare information
17/08/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/1384 av den 2 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/22), EUT L 222, 17.8.2016, s. 24.
17/08/2016
Riktlinje ECB/2013/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT  , 17.8.2016, s. .
29/07/2016
Yttrande om specifika regler för omstrukturering av lån som är indexerade eller denominerade i utländsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Yttrande om översynen av betalsystem (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
ECB:s rekommendation av den 14 juli 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank  (ECB/2016/20), EUT C 266, 22.7.2016, s. 1.
12/07/2016
Yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet (CON/2016/37), Frankrike, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1162 av den 30 juni 2016 om utlämnande av förtrolig information i samband med brottsutredningar  (ECB/2016/19), EUT L 192, 11.7.2016, s. 73.
11/07/2016
Yttrande om metoden och förfarandet för räkning, sortering, paketering och märkning av sedlar och mynt (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1061 av den 26 maj 2016 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2016/15), EUT L 173, 30.6.2016, s. 102.
28/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1041 av den 22 juni 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), EUT L 169, 28.6.2016, s. 14.
28/06/2016
Yttrande om tillgång till det centrala registret över bankkonton (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Yttrande om konsumentkreditavtal avseende fast egendom (CON/2016/34), Grekland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Yttrande om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum, samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (CON/2016/27), EUT C 223, 21.6.2016, s. 3.Ytterligare information
17/06/2016
Yttrande om a) ett förslag till förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering och b) ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/11), EUT C 219, 17.6.2016, s. 2.Ytterligare information
16/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/956 av den 7 juni 2016 om ändring av beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) om regler för upphandling  (ECB/2016/17), EUT L 159, 16.6.2016, s. 21.
16/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/955 av den 6 maj 2016 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt  (ECB/2016/12), EUT L 159, 16.6.2016, s. 19.
15/06/2016
ECB:s beslut av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn  (ECB/2016/16), EUT L 157, 15.6.2016, s. 28.
15/06/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Beslut ECB/2007/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 14.6.2016, s. .
13/06/2016
Yttrande om en reducering av den lagstadgade ersättningen för anställda inom den offentliga och semi-offentliga sektorn (CON/2016/32), Nederländerna, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Yttrande om konsumentkrediter (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
PLEASE TRANSLATE: Beslut ECB/2016/2 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  7.6.2016.
03/06/2016
Yttrande om internrevisionen av Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/868 av den 18 maj 2016 om ändring av beslut ECB/2014/6 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2016/14), EUT L 144, 1.6.2016, s. 99.
01/06/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/867 av den 18 maj 2016 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13), EUT L 144, 1.6.2016, s. 44.
31/05/2016
Riktlinje ECB/2014/15. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 31.5.2016, s. .
31/05/2016
Riktlinje ECB/2012/27. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 31.5.2016, s. .
19/05/2016
Yttrande om en förordning om en integrerad data modell (CON/2016/29), Österrike, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/702 av den 18 april 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2016/8), EUT L 121, 11.5.2016, s. 24.
03/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/811 av den 28 april 2016 om ändring av beslut ECB/2014/34 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2016/11), EUT L 132, 3.5.2016, s. 129.
03/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/810 av den 28 april 2016 om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2016/10), EUT L 132, 3.5.2016, s. 107.
03/05/2016
Yttrande om rekonstruktion och avveckling av banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), EUT L 136, 2.5.2016, s. 12.
28/04/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/661 av den 15 april 2016 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2016  (ECB/2016/7), EUT L 114, 28.4.2016, s. 14.
28/04/2016
Beslut ECB/2014/34 - inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 28.4.2016.
20/04/2016
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem (CON/2016/26), 20.4.2016.Ytterligare information
20/04/2016
Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt cirkulering av eurosedlar (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/579 av den 16 mars 2016 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2016/6), EUT L 99, 15.4.2016, s. 21.
13/04/2016
Yttrande om åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (CON/2016/23), Slovenien, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Yttrande om ett förslag om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (CON/2016/10), EUT C 130, 13.4.2016, s. 1.Ytterligare information
06/04/2016
Yttrande om ett förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden (IMF) (CON/2016/22), EUT C 216, 6.4.2016, s. 1.Ytterligare information
06/04/2016
Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s katastroffond (CON/2016/21), Österrike, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/450 av den 4 december 2015 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2015/44), EUT L 86, 1.4.2016, s. 42.
30/03/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/456 av den 4 mars 2016 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av ECB för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen  (ECB/2016/3), EUT L 79, 30.3.2016, s. 34.Ytterligare information
30/03/2016
Yttrande om regler avseende överlåtbara skuldförbindelser (CON/2016/20), Frankrike, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/445 av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten  (ECB/2016/4), EUT L 78, 24.3.2016, s. 60.
24/03/2016
Yttrande om betaltjänster (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Yttrande om amorteringskrav för bolån (CON/2016/18), Sverige, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Yttrande om reformen av kooperativa banker, ett garantisystem för värdepapperisering av nödlidande krediter och alternativa investeringsfonders utlåningskapacitet (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/457 av den 16 mars 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern  (ECB/2016/5), EUT L 79, 17.3.2016, s. 41.
17/03/2016
Yttrande om inrättande och drift av organisationer som överlåter fast egendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (CON/2016/15), 17.3.2016.Ytterligare information
16/03/2016
Yttrande om att Banque de France förvärvar äganderätten till Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrike, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Yttrande om obligatoriska krav för betalningar och autogireringar (CON/2016/13), Rumänien, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Yttrande om finansiella instrument som godtas för penningpolitiska transaktioner (CON/2016/12), Rumänien, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/256 av den 5 februari 2016 om att utvidga de gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda vissa statistiska uppgifter som samlas in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna till att även omfatta nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater och ECB vid utförandet av tillsynsuppgifter  (ECB/2016/1), EUT L 47, 25.2.2016, s. 16.
23/02/2016
Yttrande om åtgärder för att underlätta arbetet för direktionen och personalkommittén i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Yttrande om förmånsrätten i kreditinstitut (CON/2016/7), Frankrike, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Yttrande om ytterligare ändringar av kraven för ansvarsfull utlåning (CON/2016/8), Ungern, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/245 om regler för upphandling  (ECB/2016/2), EUT L 45, 20.2.2016, s. 15.Ytterligare information
20/02/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/244 av den 18 december 2015 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2015/50), EUT L 45, 20.2.2016, s. 13.
18/02/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/231 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik  (ECB/2015/39), EUT L 41, 18.2.2016, s. 28.
12/02/2016
ECB:s beslut av den 11 december 2015 om tillgången till och användningen av den gemensamma tillsynsmekanismens elektroniska applikationer, system, plattformar och tjänster som beviljas ECB och de nationella behöriga myndigheter som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/47), EUT L 37, 12.2.2016, s. 104.
12/02/2016
ECB:s beslut av den 11 december 2015 om ändring av beslut ECB/2013/1 om ett ramverk för en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för Europeiska centralbankssystemet (ECB/2015/46), EUT L 37, 12.2.2016, s. 100.
03/02/2016
Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Ändring av ECB:s etiska ramverk (Denna text ersätter artikel 36a i den text som offentliggjordes i EUT C 204 den 20 juni 2015, s. 3)  EUT C 31, 28.1.2016, s. 3.
25/01/2016
Yttrande om att skydda rätten för myntverket i Österrike att ta tillbaka mynt (CON/2016/4), Österrike, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/66 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper  (ECB/2015/40), EUT L 14, 21.1.2016, s. 36.
21/01/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2015/35), EUT L 14, 21.1.2016, s. 30.
21/01/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/64 av den 18 november 2015 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen)  (ECB/2015/34), EUT L 14, 21.1.2016, s. 25.
21/01/2016
Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/3), Grekland, 21.1.2016.
20/01/2016
Yttrande om tillsynen över kontanthanterares verksamhet samt införandet av administrativa åtgärder och sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Yttrande om en skatt för vissa finansinstitut (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/21 av den 23 december 2015 om ändring av beslut ECB/2008/17 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (ECB/2015/51), EUT L 6, 9.1.2016, s. 5.
05/01/2016
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2016/3 av den 18 november 2015 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna inom den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/36), EUT L 1, 5.1.2016, s. 4.

2015

30/12/2015
ECB:s rekommendation av den 17 december 2015 om utdelningsregler  (ECB/2015/49), EUT C 438, 30.12.2015, s. 1.
30/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2464 av den 16 december 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2015/48), EUT L 344, 30.12.2015, s. 1.
23/12/2015
Yttrande om rapportering av betalningsbalans och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (CON/2015/58), Österrike, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
ECB:s rekommendation av den 10 december 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska (ECB/2015/45), EUT C 425, 18.12.2015, s. 1.
18/12/2015
Yttrande om ändringar av den institutionella ramen för Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Yttrande om överföring av skuldförbindelser med säkerhet i inteckning genom överföring av äganderätten till en fastighet (CON/2015/56), Rumänien, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rättelse till ECB:s riktlinje (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015 om ändring av ECB:s riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  EUT L 332, 18.12.2015, s. 158.
14/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2330 av den 4 december 2015 om ändring av beslut ECB/2014/53 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2015 (ECB/2015/41), EUT L 328, 14.12.2015, s. 119.
12/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2332 av den 4 december 2015 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut  (ECB/2015/43), EUT L 328, 12.12.2015, s. 123.
12/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2331 av den 4 december 2015 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2016 (ECB/2015/42), EUT L 328, 12.12.2015, s. 121.
10/12/2015
Yttrande om avgifter i samband med uttag av kontanter från uttagsautomater (CON/2015/55), Irland, 10.12.2015.
09/12/2015
Yttrande om konsumentkrediter (CON/2015/54), Tjeckien, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Yttrande om den rättsliga ramen för hypotekskassor (CON/2015/53), Tyskland, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2218 av den 20 november 2015 om ett förfarande för att undanta anställda från presumtionen att de har väsentlig inverkan på riskprofilen för ett kreditinstitut som står under tillsyn (ECB/2015/38), EUT L 314, 1.12.2015, s. 66.
28/11/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2202 av den 19 november 2015 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2015/37), EUT L 313, 28.11.2015, s. 42.
26/11/2015
Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/52), Nederländerna, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Yttrande om tillverkningen av eurosedlar (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2101 av den 5 november 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/33), EUT L 303, 20.11.2015, s. 106.
20/11/2015
Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Yttrande om översyn och väl fungerande betalnings­system ("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Nederländerna, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag samt för insättningsgarantisystem och system för ersättning till investerare (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Yttrande om åtgärder i samband med förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (CON/2015/47), Österrike, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Yttrande om ett register över bankkonton (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Yttrande om reglering av företag som förvärvar krediter (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
06/11/2015
Yttrande om att lösa kriser på finansmarknaderna och om särskilda avgifter för vissa finansinstitut (CON/2015/43), Slovakien, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Yttrande om den institutionella ramen för resolution av institut (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
30/10/2015
Yttrande om ändring av stadgan för Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
28/10/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015 om ändring av ECB:s riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2015/27), EUT L 282, 28.10.2015, s. 41.Ytterligare information
28/10/2015
Yttrande om kassakravsprocent (CON/2015/39), Ungern, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Yttrande om den preliminära bedömningen av villkor relaterade till resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/38), Ungern, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2015
Rättelse till ECB:s beslut 2014/337/EU av den 5 juni 2014 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (ECB/2014/23) EUT L 276, 21.10.2015, s. 65.
19/10/2015
Yttrande om regleringen av finansiell leasing och den verksamhet som leasingbolag bedriver (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Yttrande om det centrala registret över bankkonton (CON/2015/36), Tjeckien, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Yttrande om ett förslag till lagen om marknaden för finansiella instrument (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/1613 av den 10 september 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2015/31), EUT L 249, 25.9.2015, s. 28.
24/09/2015
ECB:s förordning (EU) 2015/1599 av den 10 september 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2015/30), EUT L 248, 24.9.2015, s. 45.
22/09/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/1574 av den 4 september 2015 om ändring av beslut ECB/2014/8 om förbudet mot monetär finansiering och hur nationella centralbanker förräntar inlåning från staten  (ECB/2015/29), EUT L 245, 22.9.2015, s. 12.
22/09/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/1575 av den 4 september 2015 om ändring av riktlinje ECB/2014/9 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder  (ECB/2015/28), EUT L 245, 22.9.2015, s. 13.
22/09/2015
Yttrande om att utse Lietuvos bankas till rekonstruktionsmyndighet (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 22.9.2015.
18/09/2015
Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Yttrande om resolution av banker (CON/2015/31), Tyskland, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Yttrande om rapportering av vissa uppgifter med betydelse för den finansiella stabiliteten (CON/2015/30), Österrike, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2015/29), Tjeckien, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Yttrande om ändringar av författningsrätten och lagen om Česká národní banka (CON/2015/28), Tjeckien, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Yttrande om användningen av en integrerad datamodell för rapportering av uppgifter till Österreichische Nationalbank (CON/2015/27), Österrike, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Yttrande om ett lagförslag om särskilda villkor för omläggning av bostadslån som är denominerade i utländsk valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2015/26), EUT L 193, 21.7.2015, s. 134.
21/07/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/1195 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster  (ECB/2015/25), EUT L 193, 21.7.2015, s. 133.
21/07/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/1197 av den 2 juli 2015 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2015/24), EUT L 193, 21.7.2015, s. 147.
21/07/2015
Riktlinje ECB/2010/20. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT  , 21.7.2015, s. .
20/07/2015
Yttrande om rekonstruktion och resolution av kreditinstitut och investeringsbolag (CON/2015/25), Grekland, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Vägledande kalender för uppfyllandeperioder avseende kassakrav under 2016 EUT C 227, 16.7.2015, s. 4.
15/07/2015
Yttrande om ändringar i lagen om Greklands statistiksystem och Greklands statistikmyndighet (CON/2015/24), Grekland, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Yttrande om en ny rättslig ram för sparbanker (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Yttrande om rekonstruktion och avveckling på finansmarknaderna (CON/2015/22), Tjeckien, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Yttrande om konsumentskydd på finansmarknaderna (CON/2015/21), Slovakien, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Yttrande om ett förslag till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1708/2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser (CON/2015/18), EUT C 209, 25.6.2015, s. 3.
20/06/2015
ECB:s etiska ramverk  EUT C 204, 20.6.2015, s. 3.Ytterligare information
19/06/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/929 av den 26 maj 2015 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), EUT L 155, 19.6.2015, s. 1.
19/06/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19), EUT L 157, 19.6.2015, s. 15.
19/06/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/930 av den 2 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2015/15), EUT L 155, 19.6.2015, s. 38.
19/06/2015
Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
ECB:s rekommendation av den 10 juni 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije  (ECB/2015/23), EUT C 201, 18.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Yttrande om översynen av Europeiska systemrisknämndens uppdrag och organisation (CON/2015/4), EUT C 192, 10.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Yttrande om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/12), EUT L 135, 2.6.2015, s. 29.
02/06/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/855 av den 12 mars 2015 om principerna för Eurosystemets etiska ramverk och om upphävande av riktlinje ECB/2002/6 om minimistandarder för ECB och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2015/11), EUT L 135, 2.6.2015, s. 23.
29/05/2015
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175, 29.5.2015, s. 2.Ytterligare information
28/05/2015
Yttrande om regelverket för insättningsgarantisystemet och rekonstruktion på finansmarknaderna (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Asset Management Company i Slovenien (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Inofficiell konsoliderad version av ECB:s förordning (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24)  EUT  , 27.5.2015, s. .
23/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/811 av den 27 mars 2015 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar som innehas av nationella behöriga myndigheter (ECB/2015/16), EUT L 128, 23.5.2015, s. 27.
21/05/2015
Yttrande om reglering av öppna positioner i tillgångar i balansräkningen för kreditinstitut (CON/2015/15), Ungern, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2015/10), EUT L 121, 14.5.2015, s. 20.
07/05/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/732 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), EUT L 116, 7.5.2015, s. 22.
07/05/2015
ECB:s förordning (EU) 2015/730 av den 16 april 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), EUT L 116, 7.5.2015, s. 5.
06/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/839 av den 27 april 2015 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för en samlad bedömning  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/727 av den 10 april 2015 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015 (ECB/2015/17), EUT L 115, 6.5.2015, s. 36.
06/05/2015
ECB:s rekommendation av den 27 mars 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), EUT C 149, 6.5.2015, s. 1.
05/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/716 av den 12 februari 2015 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB (ECB/2015/8), EUT L 114, 5.5.2015, s. 11.
27/04/2015
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut (CON/2014/83), EUT C 137, 27.4.2015, s. 2.Ytterligare information
25/04/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013  (ECB/2015/4), EUT L 107, 25.4.2015, s. 76.
17/04/2015
Avtal mellan Europeiska polisbyrån (Europol) och ECB (ECB) EUT C 123, 17.4.2015, s. 1.Ytterligare information
10/04/2015
Yttrande om förbud mot tvångsauktioner av permanentbostäder (CON/2015/14), Grekland, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/571 av den 6 november 2014 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2014/43), EUT L 93, 9.4.2015, s. 82.
02/04/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/509 av den 18 februari 2015 om upphävande av beslut ECB/2013/6 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt artiklarna 1, 3 och 4 i beslut ECB/2014/23 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver  (ECB/2015/9), EUT L 91, 2.4.2015, s. 1.Ytterligare information
02/04/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2014/60), EUT L 91, 2.4.2015, s. 3.Ytterligare information
29/03/2015
Beslut ECB/2004/3. Inofficiell konsoliderad version från Europeiska unionens publikationsbyrå 29.3.2015.
28/03/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/530 av den 11 februari 2015 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2015/7), EUT L 84, 28.3.2015, s. 67.
28/03/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/529 av den 21 januari 2015 om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar  (ECB/2015/1), EUT  84, 28.3.2015, s. 64.
26/03/2015
ECB:s förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation  (ECB/2015/13), EUT L 86, 26.3.2015, s. 13.
25/03/2015
Yttrande om reformen av kooperativa banker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Yttrande om ramverket för kreditförmedling (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Yttrande om den rättsliga ramen för säkerställda obligationer och hypoteksbanker (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Uppförandekodex för ledamöter i ECB:s tillsynsnämnd  EUT C 93, 20.3.2015, s. 2.
14/03/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/433 av den 17 december 2014 om inrättandet av en etikkommitté och kommitténs arbetsordning (ECB/2014/59), EUT L 70, 14.3.2015, s. 58.
13/03/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/425 av den 15 december 2014 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2014/55), EUT L 68, 13.3.2015, s. 53.
13/03/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/426 av den 15 december 2014 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2014/54), EUT L 68, 13.3.2015, s. 69.
13/03/2015
Ändring 1/2014 av den 15 december 2014 av arbetsordningen för ECB:s tillsynsnämnd EUT L 68, 13.3.2015, s. 88.
10/03/2015
Yttrande om det rättsliga ramverket för Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Yttrande om oberoendet för Banka Slovenije och medlemmarna i centralbankens beslutande organ (CON/2015/8), Slovenien, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/299 av den 10 februari 2015 om ändring av beslut ECB/2014/34 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) (ECB/2015/5), EUT L 53, 25.2.2015, s. 27.
25/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/298 av den 15 december 2014 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster (omarbetning) (ECB/2014/57), EUT L 53, 25.2.2015, s. 24.Ytterligare information
25/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/297 av den 15 december 2014 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2014/56), EUT L 53, 25.2.2015, s. 21.
25/02/2015
Yttrande om strategin för makrotillsynen (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/287 av den 31 december 2014 om Lietuvos bankas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2014/61), EUT L 50, 21.2.2015, s. 44.
21/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/286 av den 27 november 2014 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2014/49), EUT L 50, 21.2.2015, s. 42.
21/02/2015
Avtal av den 31 december 2014 mellan Lietuvos bankas och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Lietuvos bankas i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB  EUT C 64, 21.2.2015, s. 5.
21/02/2015
Avtal av den 13 november 2014 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen  EUT C 64, 21.2.2015, s. 1.
20/02/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem  (ECB/2014/44), EUT L 47, 20.2.2015, s. 29.Ytterligare information
13/02/2015
ECB:s rekommendation av den 3 februari 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka (ECB/2015/3), EUT C 51, 13.2.2015, s. 4.
13/02/2015
ECB:s rekommendation av den 28 januari 2015 om utdelningsregler  (ECB/2015/2), EUT C 51, 13.2.2015, s. 1.
10/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/300 av den 10 februari 2015 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland  (ECB/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Yttrande om ändringar av stadgan för Eesti Pank (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av officiell statistik i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (CON/2014/84), EUT C 31, 30.1.2015, s. 3.
21/01/2015
Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rekonstruktioner på finansmarknaderna (CON/2015/3), Slovakien, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Yttrande om rekonstruktionskollegiet (CON/2015/2), Belgien, 21.1.2015.
09/01/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/32 av den 29 december 2014 om undantag som får beviljas enligt förordning (EU) nr 1073/2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38)  (ECB/2014/62), EUT L 5, 9.1.2015, s. 17.Ytterligare information
09/01/2015
Yttrande om ansökningar att bedriva verksamhet som avvecklingsbolag (CON/2015/1), Österrike, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/5 av den 19 november 2014 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2014/45), EUT L 1, 6.1.2015, s. 4.

2014

29/12/2014
Yttrande om Rumäniens bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) (CON/2014/92), Rumänien, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
ECB:s rekommendation av den 16 december 2014 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas  (ECB/2014/58), EUT C 465, 24.12.2014, s. 1.
22/12/2014
Yttrande om publikationen av dokument och användning av pensionsreserven (CON/2014/91), Österrike, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Yttrande om utlämnande av information om en bank är föremål för avveckling eller om banktillståndet dras in (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
ECB:s förordning (EU) nr 1376/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), EUT L 366, 20.12.2014, s. 79.
20/12/2014
ECB:s förordning (EU) nr 1375/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)  (ECB/2014/51), EUT L 366, 20.12.2014, s. 77.
20/12/2014
ECB:s förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50), EUT L 366, 20.12.2014, s. 36.
19/12/2014
ECB:s beslut av den 11 december 2014 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2015  (ECB/2014/53), EUT L 365, 19.12.2014, s. 163.
19/12/2014
Yttrande om att lämna ut konfidentiella uppgifter till en undersökning av det nationella parlamentet (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
17/12/2014
Yttrande om kreditkrav  (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
ECB:s förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2014/48), EUT L 359, 16.12.2014, s. 97.
16/12/2014
Yttrande om konvertering av lån i utländsk valuta (CON/2014/87), Ungern, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Yttrande om ändringar av lagen om insättningsgaranti (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Yttrande om allmänna affärsvillkor för konsumentkrediter (CON/2014/85), Ungern, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
ECB:s riktlinje av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning) (ECB/2014/46), EUT L 348, 4.12.2014, s. 27.
29/11/2014
ECB:s beslut av den 24 november 2014 om ändring av beslut ECB/2013/46 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2014 (ECB/2014/47), EUT L 344, 29.11.2014, s. 27.
26/11/2014
ECB:s riktlinje av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (omarbetning) (ECB/2014/15), EUT L 340, 26.11.2014, s. 1.Ytterligare information
19/11/2014
Yttrande om tillverkning av eurosedlar genom ett specialföretag (CON/2014/82), Spanien, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Yttrande om kontobaserade värdepapper (CON/2014/81), Slovenien, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Yttrande om avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2014/80), Ungern, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Yttrande om banklagstiftning (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
ECB:s förordning av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41), EUT L 311, 31.10.2014, s. 23.
31/10/2014
Yttrande om den rättsliga ramen för kooperativa banker (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Yttrande om en specifik skattelättnad för finansinstitut (CON/2014/77), Ungern, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Yttrande om specifika avvecklingsregler för konsumentkrediter (CON/2014/76), Ungern, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Yttrande om fastställandet av viktade genomsnittliga räntor för federala lån och utnämningen av externa revisorer (CON/2014/75), Österrike, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
ECB:s beslut av den 15 oktober 2014 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2014/40), EUT L 335, 22.10.2014, s. 22.
21/10/2014
ECB:s beslut av den 21 oktober 2014 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Litauen (ECB/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
ECB:s beslut av den 17 september 2014 om genomförandet av åtskillnaden mellan ECB:s penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion (ECB/2014/39), EUT L 300, 18.10.2014, s. 57.
14/10/2014
Yttrande om finansiell transparens, betalningstjänster och elektroniska pengar  (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Yttrande om regler avseende intressekonflikter för ledamöter av de beslutande organen och styrelsen för Banca d’Italia (CON/2014/73), Italien, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Yttrande om ytterligare regler för vissa typer av konsumentkrediter (CON/2014/72), Ungern, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen  (CON/2014/58), EUT C 352, 7.10.2014, s. 4.Ytterligare information
02/10/2014
Yttrande om offentliggörandet av den effektiva årsräntan för konsumentkreditavtal (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Preliminärt tidsschema för uppfyllandeperioderna avseende kassakrav under 2015  EUT C 342, 1.10.2014, s. 3.
26/09/2014
ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering  (CON/2014/49), EUT C 336, 26.9.2014, s. 5.Ytterligare information
20/09/2014
ECB:s beslut av den 1 september 2014 om ändring av beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/38), EUT L 278, 20.9.2014, s. 21.
19/09/2014
Yttrande om uppdelning och reglering av bankverksamheter (CON/2014/70), Frankrike, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Yttrande om reglering av företag som äger krediter (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
12/09/2014
Yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron (CON/2014/68), Litauen, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Yttrande om genomförandet av det euroepeiska direktivet om återhämtning och resolution  (CON/2014/67), Tyskland, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
ECB:s riktlinje av den 3 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (ECB/2014/21), EUT L 267, 6.9.2014, s. 9.
03/09/2014
Yttrande om tillgångar som omfattas av uppskjuten skatt (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
ECB:s beslut av den 29 juli 2014 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2014/34), EUT L 258, 29.8.2014, s. 11.
29/08/2014
ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital (ECB/2013/30), EUT L 16, 29.8.2014, s. 61.Ytterligare information
29/08/2014
Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar och euromynt (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Yttrande om sparbanker knutna till ömsesidiga företag (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
ECB:s beslut av den 13 augusti 2014 om att TARGET2 ska betecknas som ett systemviktigt betalningssystem i enlighet med förordning (EU) nr 795/2014 om tillsynskrav avseende systemviktiga betalningssystem (ECB/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Yttrande om redominering av företags kapital och värdepapper (CON/2014/63), Litauen, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Yttrande om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2014/62), Ungern, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Yttrande om ett förslag till förordning om penningmarknadsfonder  (CON/2014/36), EUT C 255, 6.8.2014, s. 3.Ytterligare information
29/07/2014
Yttrande om rekonstruktions- och likvidationsåtgärder avseende Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Österrike, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Yttrande om nya generella åtgärder till följd av Högsta domstolens avgörande om konsumentkreditavtal  (CON/2014/59), Ungern, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
ECB:s yttrande av den 8 juli 2014 om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Litauen (CON/2014/50), EUT C 244, 26.7.2014, s. 1.
26/07/2014
Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2014/1), EUT C 244, 26.7.2014, s. 3.
23/07/2014
ECB:s förordning (EU) nr 795/2014 av den 3 juli 2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem (ECB/2014/28), EUT L 217, 23.7.2014, s. 16.
22/07/2014
Yttrande om rekonstruktion av kreditinstitut och andra institut (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
ECB:s beslut av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB  (ECB/2014/29), EUT L 214, 19.7.2014, s. 34.
18/07/2014
ECB:s beslut av den 9 juli 2014 om upphävande av beslut ECB/2013/22 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern och av beslut ECB/2013/36 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/32), 18.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (22) +