All years
2019

15/02/2019
Mnenje o izdajanju dovoljenj ponudnikom mikroposojil in njihovem nadzoru (CON/2019/07), Grčija, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Mnenje o prepovedi uporabe bankovcev v apoenu 500 eurov in nekaterih spremembah zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (CON/2019/05), Danska, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Sklep ECB (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3), UL L 32, 4. 2. 2019, str. 14.Dodatne informacije
01/02/2019
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2019/04), Španija, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Mnenje o prejemkih članov upravnega odbora in višjega vodstva centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Poljska, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Uredba ECB (EU) 2019/113 z dne 7. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2018/33), UL L 23, 25. 1. 2019, str. 19.
23/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/137 z dne 23. januarja 2019 o izbiri ponudnikov omrežnih storitev za enotni vmesnik za dostop do tržnih infrastruktur Eurosistema (ESMIG) (ECB/2019/2), UL L 25, 23. 1. 2019, str. 34.
21/01/2019
Mnenje o nadzoru agencij za poročanje o boniteti komitentov ter o pregledu nad plačilnimi storitvami s strani centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/02), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Priporočilo ECB z dne 7. decembra 2018 o registru institucij in povezanih družb (ECB/2018/36), UL C 21, 17. 1. 2019, str. 1.
11/01/2019
Priporočilo ECB z dne 7. januarja 2019 o politiki razdelitve dividend (ECB/2019/1), UL C 11, 11. 1. 2019, str. 1.
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/48 z dne 30. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31 (ECB/2018/32), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 196.Dodatne informacije
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/47 z dne 29. novembra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2018/31), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 194.
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/46 z dne 29. novembra 2018 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/26 (ECB/2018/30), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 190.Dodatne informacije
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/45 z dne 29. novembra 2018 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/29 (ECB/2018/29), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 183.Dodatne informacije
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/44 z dne 29. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, o spremembi Sklepa ECB/2014/61 in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/30 (ECB/2018/28), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 180.
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/43 z dne 29. novembra 2018 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28 (ECB/2018/27), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 178.Dodatne informacije
03/01/2019
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2019/01), Estonija, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Sklep ECB (EU) 2018/2049 z dne 12. decembra 2018 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2019 (ECB/2018/35), UL L 327, 21. 12. 2018, str. 87.
21/12/2018
Mnenje o makrobonitetnih instrumentih (CON/2018/58), Španija, 21. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Mnenje o organizaciji delovanja centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/57), Belgija, 14. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Mnenje o spremembah ureditve odgovornosti članov upravnega odbora in zaposlenih v centralni banki Banca Naţională a României (CON/2018/56), Romunija, 11. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Mnenje o predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (CON/2018/51), UL C 444, 10. 12. 2018, str. 11.Dodatne informacije
07/12/2018
Mnenje o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatne informacije
26/11/2018
Uredba ECB (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi  (ECB/2018/26), UL L 299, 26. 11. 2018, str. 55.
20/11/2018
Mnenje o predlogu direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (CON/2018/54), UL C 444, 20. 11. 2018, str. 15.Dodatne informacije
19/11/2018
Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in upravljanju kreditnih institucij (CON/2018/52), Bolgarija, 19. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Mnenje o izpolnitvi priporočil iz konvergenčnega poročila s spremembo zakona o centralni banki Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/53), Bolgarija, 16. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Mnenje o okrepitvi finančnega nadzora in zaščite vlagateljev (CON/2018/50), Poljska, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Mnenje o določitvi bistvenih storitev in izvajalcev bistvenih storitev za potrebe varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2018/47), Slovenija, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/11/2018
Sklep ECB (EU) 2018/1625 z dne 8. oktobra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2018/24), UL L 280, 9. 11. 2018, str. 1.
09/11/2018
Smernica ECB (EU) 2018/1626 z dne 3. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2018/20), UL L 280, 9. 11. 2018, str. 40.
09/11/2018
Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki se sprejema zaradi vzpostavitve tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/49), Bolgarija, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Mnenje o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank glede obveznih rezerv (CON/2018/48), Madžarska, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Priporočilo ECB z dne 19. oktobra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), UL C 394, 30. 10. 2018, str. 1.
26/10/2018
Mnenje o pregledu finske zakonodaje, ki se nanaša na obveznosti zagotavljanja pripravljenosti v finančnem sektorju (CON/2018/46), Finska, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Mnenje o pravnem okviru državnega urada za revizijo (CON/2018/45), Hrvaška, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mnenje o pravilih, ki jih morajo upoštevati sistemsko pomembne kreditne institucije pri določanju politik fiksnih prejemkov (CON/2018/44), Nizozemska, 23. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mnenje o predlogu uredbe o nekaterih nadomestilih za čezmejna plačila v Uniji in nadomestilih za pretvorbo valut (CON/2018/38), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 7.Dodatne informacije
23/10/2018
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (CON/2018/37), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 2.Dodatne informacije
19/10/2018
Mnenje o pregledu bonitetne obravnave investicijskih podjetij (CON/2018/36), UL C 378, 19. 10. 2018, str. 5.Dodatne informacije
12/10/2018
Priporočilo ECB z dne 4. oktobra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2018/23), UL C 370, 12. 10. 2018, str. 1.
28/09/2018
Mnenje o vzpostavitvi nacionalne baze podatkov o zavarovalnih zahtevkih (CON/2018/43), Irska, 28. 9. 2018.
14/09/2018
Priporočilo ECB z dne 6. septembra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España (ECB/2018/22), UL C 325, 14. 9. 2018, str. 1.
11/09/2018
Mnenje o spremembah reforme zadružnih bank (banche popolari in banche cooperative) (CON/2018/42), Italija, 11. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Mnenje o novih pravilih zaokroževanja za plačila v eurih (CON/2018/41), Belgija, 4. 9. 2018.
03/09/2018
Mnenje o prenosu upravnih podatkov za statistične namene (CON/2018/40), Nemčija, 3. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Mnenje o kritični infrastrukturi, kibernetski varnosti in kritih obveznicah (CON/2018/39), Slovaška, 31. 8. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (CON/2018/33), UL C 303, 29. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
20/08/2018
Smernica ECB (EU) 2018/1151 z dne 2. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2018/19), UL L 209, 20. 8. 2018, str. 2.
17/08/2018
Sklep ECB (EU) 2018/1148 z dne 10. avgusta 2018 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), UL L 208, 17. 8. 2018, str. 91.Dodatne informacije
16/08/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles IV“) (CON/2018/35), UL C 378, 16. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
27/07/2018
Mnenje o vzajemnem izvajanju makrobonitetnih instrumentov v Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27. 7. 2018.
24/07/2018
Priporočilo ECB z dne 6. julija 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2018/18), UL C 260, 24. 7. 2018, str. 1.
07/06/2018
Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2018/28), Francija, 7. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/19), UL C 255, 20. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
05/07/2018
Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditnih pogodb (CON/2018/31), Irska, 5. 7. 2018.
25/06/2018
Mnenje o predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada (CON/2018/20), UL C 220, 25. 6. 2018, str. 2.Dodatne informacije
18/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/877 z dne 1. junija 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2018/17), UL L 154, 18. 6. 2018, str. 22.
18/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/876 z dne 1. junija 2018 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16), UL L 154, 18. 6. 2018, str. 3.
15/06/2018
Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2018/30), Švedska, 15. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13), UL L 153, 15. 6. 2018, str. 161.
08/06/2018
Mnenje o raznih določbah finančnega prava (CON/2018/29), Belgija, 8. 6. 2018.
28/05/2018
Priporočilo ECB z dne 18. maja 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2018/15), UL C 181, 28. 5. 2018, str. 1.
18/05/2018
Mnenje o vzpostavitvi okvira za varnost omrežij in informacijskih sistemov splošnega pomena (CON/2018/27), Belgija, 18. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Mnenje o upravnih sankcijah in kaznivih dejanjih v zvezi z dajanjem neresničnih ali zavajajočih informacij centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11. 5. 2018.
11/05/2018
Mnenje o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Ciper, 11. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Smernica ECB (EU) 2018/797 z dne 3. maja 2018 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (prenovitev) (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.
30/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/667 z dne 19. aprila 2018 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
27/04/2018
Mnenje o ugotavljanju in nadzoru kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2018/21), Slovenija, 16. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/572 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2018/5), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 49.
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/571 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2018/4), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 45.
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/570 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2018/3), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 23.
13/04/2018
Smernica ECB/2014/60. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  13. 4. 2018.
13/04/2018
Smernica ECB/2015/35. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  UL L , 13. 4. 2018, str. .
13/04/2018
Smernica ECB/2014/31. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  UL L , 13. 4. 2018, str. .
09/04/2018
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2018/18), Češka, 9. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/547 z dne 27. marca 2018 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o kapitalu (ECB/2018/11), UL L 90, 6. 4. 2018, str. 110.
06/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (ECB/2018/10), UL L 90, 6. 4. 2018, str. 105.
06/04/2018
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka in zakona o državnem revizijskem uradu (CON/2018/17), Hrvaška, 6. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2018/12), UL C 120, 6. 4. 2018, str. 2.Dodatne informacije
04/04/2018
Mnenje o vzpostavitvi okvira za listinjenje (CON/2018/16), Ciper, 4. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Priporočilo ECB z dne 9. marca 2018 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France (ECB/2018/9), UL C 107, 22. 3. 2018, str. 1.
21/03/2018
Mnenje o varnosti in zaščiti kritične infrastrukture (CON/2018/15), Belgija, 21. 3. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
05/03/2018
Smernica ECB (EU) 2018/323 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/8), UL L 62, 5. 3. 2018, str. 38.
05/03/2018
Uredba ECB (EU) 2018/318 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/7), UL L 62, 5. 3. 2018, str. 4.
05/03/2018
Mnenje o reševanju zaostalih plačil hipotekarnih kreditov (CON/2018/13), Irska, 5. 3. 2018.
05/03/2018
Smernica ECB/2013/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 3. 2018.
05/03/2018
Uredba ECB/2012/24. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 3. 2018.
02/03/2018
Popravek Sklepa ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB UL L 60, 2. 3. 2018, str. 57.
02/03/2018
Popravek Smernice ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank UL L 60, 2. 3. 2018, str. 57.
02/03/2018
Popravek Smernice ECB (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami UL L 60, 2. 3. 2018, str. 56.
01/03/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (CON/2018/1), UL C 77, 1. 3. 2018, str. 2.Dodatne informacije
19/02/2018
Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjske hipoteke (CON/2018/9), Luksemburg, 19. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Uredba ECB (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2), UL L 45, 17. 2. 2018, str. 3.
16/02/2018
Sklep ECB (EU) 2018/228 z dne 13. februarja 2018 o spremembi Sklepa (EU) 2017/936 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o sposobnosti in primernosti (ECB/2018/6), UL L 43, 16. 2. 2018, str. 18.
15/02/2018
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Bank of Greece (CON/2018/11), Grčija, 15. 2. 2018.
14/02/2018
Mnenje o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz (CON/2018/8), Slovenija, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
14/02/2018
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ciper, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mnenje o odvisnosti kreditnih institucij od sredstev, ki izvirajo iz finančnih družb (CON/2018/7), Madžarska, 6. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mnenje o virih financiranja in upravljanju organa Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
01/02/2018
Priporočilo ECB z dne 26. januarja 2018 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2018/1), UL C 37, 1. 2. 2018, str. 1.
01/02/2018
Sklep (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 1. 2. 2018, str. .
31/01/2018
Mnenje o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (CON/2018/5), Slovenija, 31. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/01/2018
Mnenje o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje (CON/2017/47), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 17.Dodatne informacije
31/01/2018
Mnenje o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2017/46), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 5.Dodatne informacije
26/01/2018
Mnenje o organizaciji centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/4), Belgija, 26. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Priporočilo ECB z dne 28. decembra 2017 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2017/44), UL C 8, 11. 1. 2018, str. 1.
11/01/2018
Mnenje o trgu finančnih instrumentov (CON/2018/3), Slovenija, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/01/2018
Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2018/2), Grčija, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Priporočilo ECB z dne 19. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), UL C 2, 5. 1. 2018, str. 1.

2017

23/12/2017
Priporočilo ECB z dne 15. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB (ECB/2017/42), UL C 444, 23. 12. 2017, str. 1.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2444 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/2332 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev  (ECB/2017/41), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 63.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2443 z dne 8. decembra 2017 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2018  (ECB/2017/40), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 61.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2442 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2164 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017  (ECB/2017/39), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 59.
15/12/2017
Smernica ECB z dne 23. novembra 2017 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2017/38), UL L 333, 15. 12. 2017, str. 66.
06/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2239 z dne 16. novembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2017/36), UL L 320, 6. 12. 2017, str. 18.
04/12/2017
Mnenje ECB o omejitvi števila centralnih kreditnih zadrug (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Mnenje o prenosu funkcije fiskalnega agenta Mednarodnega denarnega sklada na centralno banko Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Mnenje o referenčnih vrednostih v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2017/52), Bolgarija, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2199 z dne 20. novembra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2017/37), UL L 312, 28. 11. 2017, str. 92.
27/11/2017
Mnenje o spremembah okvira za odločanje centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2017/51), Bolgarija, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Mnenje o poslih s povezanimi osebami (CON/2017/50), Bolgarija, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2017/49), Irska, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2097 z dne 3. novembra 2017 o metodologiji za izračun sankcij za kršitve pregledniških zahtev za sistemsko pomembne plačilne sisteme  (ECB/2017/35), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 31.
16/11/2017
Uredba ECB (EU) 2017/2095 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2157/1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/2017/34), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 22.
16/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2098 z dne 3. novembra 2017 o postopkovnih vidikih nalaganja korektivnih ukrepov zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) št. 795/2014 (ECB/2017/33), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 34.
16/11/2017
Uredba ECB (EU) 2017/2094 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme  (ECB/2017/32), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 11.
15/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov  (CON/2017/42), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
15/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 in Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja centralnim nasprotnim strankam, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav  (CON/2017/39), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
14/11/2017
Smernica ECB (EU) 2017/2193 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Smernice (EU) 2015/280 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2017/31), UL L 310, 14. 11. 2017, str. 49.
14/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 89.Dodatne informacije
14/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2080 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/9 o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi (ECB/2017/29), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 86.
14/11/2017
Smernica ECB (EU) 2017/2082 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2017/28), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 97.
14/11/2017
Sklep ECB/2010/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 14. 11. 2017, str. .
14/11/2017
Sklep ECB/2007/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 14. 11. 2017, str. .
14/11/2017
Smernica ECB/2012/27. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 14. 11. 2017.
09/11/2017
Mnenje o podpori za imetnike stanovanjskih posojil v težkem finančnem položaju in podpori za prostovoljno prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih ali indeksiranih v tuji valuti (CON/2017/48), Poljska, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Mnenje o začasni zamrznitvi obrestne mere za sredstva na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2017/45), Francija, 6. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), 1. 11. 2017.Dodatne informacije
27/10/2017
Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2017/44), Ciper, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri nadzoru izobraževanja finančnih posrednikov in finančnih agentov  (CON/2017/43), Slovaška, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/41), Slovenija, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
06/10/2017
Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/40), Ciper, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Mnenje o medbančnem kliringu in poravnavah (CON/2017/37), Poljska, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Priporočilo ECB z dne 8. septembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2017/27), UL C 310, 19. 9. 2017, str. 1.
19/09/2017
Uredba ECB (EU) 2017/1539 z dne 25. avgusta 2017 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26), UL L 240, 19. 9. 2017, str. 212.
19/09/2017
Uredba ECB (EU) 2017/1538 z dne 25. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25), UL L 240, 19. 9. 2017, str. 1.
11/09/2017
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice, poročanju podatkov o kreditih, makrobonitetnih pooblastilih in instrumentih ter skupnih postopkih EMN (CON/2017/36), Slovaška, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Priporočilo ECB z dne 24. avgusta 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal (ECB/2017/24), UL C 292, 6. 9. 2017, str. 1.
25/08/2017
Mnenje o spremembah ureditve nadzora finančnega trga (CON/2017/35), Avstrija, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Mnenje o predlogu zakona o spremembi statuta centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique glede števila direktorjev v njenem upravnem odboru (CON/2017/34), Belgija, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1493 z dne 3. avgusta 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (ECB/2017/23), UL L 216, 22. 8. 2017, str. 23.
22/08/2017
Sklep (ECB/2014/29). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 22. 8. 2017, str. .
21/08/2017
Mnenje o poročanju podatkov o kreditih (CON/2017/33), Avstrija, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Mnenje o določitvi centralne banke Central Bank of Cyprus za informacijski organ in uvedbi ustrezne izjeme od zahteve po varovanju bančne tajnosti (CON/2017/32), Ciper, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Mnenje o zakonu o kritični infrastrukturi  (CON/2017/31), Slovenija, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
04/08/2017
Mnenje o predlogu sklepa o izvajanju denarne politike centralne banke Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Hrvaška, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mnenje o dodatni zahtevi za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2017/29), Švedska, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Mnenje o dostopu do centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2017/28), Bolgarija, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1403 z dne 23. junija 2017 o spremembi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2017/20), UL L 199, 29. 7. 2017, str. 24.
29/07/2017
Smernica (ECB/2012/13). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 29. 7. 2017, str. .
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1361 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/15), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 24.
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1360 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2017/14), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 22.
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1359 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2017/13), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 20.
21/07/2017
Smernica ECB (EU) 2017/1362 z dne 18. maja 2017 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2017/12), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 26.
21/07/2017
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), UL C 236, 21. 7. 2017, str. 2.Dodatne informacije
17/07/2017
Smernica ECB (EU) 2017/1404 z dne 23. junija 2017 o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2017/19), UL L 199, 17. 7. 2017, str. 26.
12/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1258 z dne 5. julija 2017 o prenosu pooblastila za odločanje o prenosu zaupnih statističnih informacij Enotnemu odboru za reševanje (ECB/2017/22), UL L 179, 12. 7. 2017, str. 39.
11/07/2017
Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/27), Bolgarija, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Sklep (EU) 2017/1198 ECB z dne 27. junija 2017 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21), UL L 172, 30. 6. 2017, str. 32.
23/06/2017
Priporočilo za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB (predlaga Evropska centralna banka) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Mnenje o zakonu o Nacionalni ustanovi za raziskave, tehnologijo in razvoj (CON/2017/26), Avstrija, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Sklep ECB/2012/6. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 23. 6. 2017, str. .
16/06/2017
Mnenje o lastništvu subjekta s posebnim namenom za izdelavo eurobankovcev (CON/2017/25), Španija, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2017/24), Slovenija, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
08/06/2017
Mnenje o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota (CON/2017/23), Belgija, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Mnenje o makrobonitetnih ukrepih za omejitev sistemskih tveganj (CON/2017/21), Avstrija, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/937 z dne 23. maja 2017 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2017/17), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 28.
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/936 z dne 23. maja 2017 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o sposobnosti in primernosti (ECB/2017/16), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 26.
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/935 z dne 16. novembra 2016 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o sposobnosti in primernosti ter o ocenjevanju izpolnjevanja zahtev glede sposobnosti in primernosti (ECB/2016/42), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 21.
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/934 z dne 16. novembra 2016 o prenosu pooblastila za odločanje o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2016/41), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 18.
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/933 z dne 16. novembra 2016 o splošnem okviru za prenos pooblastil za odločanje o pravnih instrumentih v zvezi z nadzorniškimi nalogami (ECB/2016/40), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 14.
30/05/2017
Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/20), Belgija, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Mnenje o komisiji za spremljanje postopkov alternativnega reševanja sporov in rezervnih skladih bančnih skladov (CON/2017/19), Španija, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2017/18), Portugalska, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švedska, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/16), Slovenija, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
28/04/2017
Sklep ECB (EU) 2017/760 z dne 24. aprila 2017 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017 (ECB/2017/11), UL 113, 28. 4. 2017, str. 52.
24/04/2017
Mnenje o zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (CON/2017/15), Slovenija, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
20/04/2017
Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih (CON/2017/14), Švedska, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Smernica ECB (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9), UL L 101, 13. 4. 2017, str. 156.Dodatne informacije
13/04/2017
Priporočilo ECB z dne 31. marca 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), UL C 120, 13. 4. 2017, str. 1.
13/04/2017
Priporočilo ECB z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10), UL C 120, 13. 4. 2017, str. 2.
12/04/2017
Mnenje o povečanju obsega podatkov v kreditnem registru (CON/2017/13), Latvija, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Mnenje o ponujanju zavarovanja pred poplavami (CON/2017/12), Irska, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Mnenje o spremembi zakonov o finančnem nadzoru (CON/2017/11), Nemčija, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Mnenje o določitvi kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2017/10), Nemčija, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Mnenje o posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2017/9), Poljska, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Smernica ECB (EU) 2017/469 z dne 7. februarja 2017 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2017/7), UL L 77, 22. 3. 2017, str. 4.
22/03/2017
Sklep ECB (EU) 2017/468 z dne 26. januarja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2017/5), UL L 77, 22. 3. 2017, str. 1.
21/03/2017
Mnenje o omejitvi obveznosti prejemanja gotovinskih plačil (CON/2017/8), Danska, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Mnenje o nekaterih spremembah pravnega okvira za odložene terjatve za davek v Grčiji  (CON/2017/7), Grčija, 15. 3. 2017.
08/03/2017
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (CON/2017/6), 8. 3. 2017.Dodatne informacije
01/03/2017
Mnenje o zagotavljanju informacij in podatkov s strani plačilnih sistemov, plačilnih shem, depotnih družb ter klirinških in poravnalnih sistemov  (CON/2017/5), Poljska, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Mnenje ECB o udeležbi Italije v več programih Mednarodnega denarnega sklada: podaljšanju novega sporazuma o izposojanju, prispevku v sklad za zmanjševanje revščine in rast ter novi dvostranski posojilni pogodbi (CON/2017/4), Italija, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi s hipotekarnimi krediti na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ciper, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Sklep ECB/2015/10. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 17. 2. 2017.
15/02/2017
Mnenje o plačilnih računih (CON/2017/2), Ciper, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Sklep ECB (EU) 2017/274 z dne 10. februarja 2017 o določitvi načel za dajanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjem iz pristojnih nacionalnih organov in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), UL L 40, 13. 2. 2017, str. 72.Dodatne informacije
07/02/2017
Smernica ECB/2008/8. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 7. 2. 2017.
03/02/2017
Mnenje o ukrepih likvidnostne podpore, previdnostni dokapitalizaciji in drugih nujnih določbah za bančni sektor (CON/2017/1), Italija, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Smernica ECB/2014/15. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 1. 2. 2017, str. .
31/01/2017
Smernica ECB (EU) 2017/148 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2016/45), UL L 26, 31. 1. 2017, str. 1.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/103 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2017/4), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 57.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/102 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/3), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 55.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/101 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2017/2), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 53.
20/01/2017
Sklep ECB z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2017/1), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 51.
13/01/2017
Sklep ECB/2014/45. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
13/01/2017
Sklep ECB/2016/16. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
06/01/2017
Priporočilo ECB z dne 22. decembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece (ECB/2016/46), UL C 3, 6. 1. 2017, str. 1.

2016

28/12/2016
Mnenje o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij (CON/2016/61), Belgija, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Priporočilo ECB z dne 13. decembra 2016 o politiki razdelitve dividend (ECB/2016/44), UL C 481, 23. 12. 2016, str. 1.
20/12/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2248 z dne 3. novembra 2016 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2016/36), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 26.Dodatne informacije
20/12/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2247 z dne 3. novembra 2016 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2016/35), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 1.Dodatne informacije
20/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2016/34), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 3.Dodatne informacije
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2300 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2016/33), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 123.
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2299 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/32), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 117.
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2298 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/31), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 102.
15/12/2016
Mnenje o pooblastilu centralne banke Česká národní banka za izvajanje transakcij na finančnem trgu (CON/2016/60), Češka, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
05/12/2016
Mnenje o prenosu javnih nalog v zvezi s kovanci na centralno banko De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2164 z dne 30. novembra 2016 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017 (ECB/2016/43), UL L 333, 30. 11. 2016, str. 73.
30/11/2016
Mnenje o povračilu stroškov za delovanje centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2016/57), Bolgarija, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2016/56), Madžarska, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Mnenje o predlogu zakona o ukinitvi državnega poroštva v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo (CON/2016/55), Belgija, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Mnenje o podelitvi pooblastil centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za ocenjevanje konkurence na trgu hipotekarnih posojil in izdajanje navodil za posojilodajalce o spremenljivih obrestnih merah (CON/2016/54), Irska, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1994 z dne 4. novembra 2016 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (ECB/2016/38), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 37.
15/11/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1993 z dne 4. novembra 2016 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem (ECB/2016/37), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 32.
21/10/2016
Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A v Franciji (CON/2016/51), Francija, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Sklep ECB/2013/54 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 14. 11. 2016.
11/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1975 z dne 8. novembra 2016 o prenosu pooblastil za podelitev začasne akreditacije (ECB/2016/39), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 9.
11/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1974 z dne 31. oktobra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/30), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 7.
10/11/2016
Priporočilo ECB z dne 28. oktobra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), UL C 413, 10. 11. 2016, str. 1.
31/10/2016
Mnenje o reorganizaciji nalog zvezne agencije za stabilizacijo finančnega trga in izvajanju smernic EBA o preudarnih politikah prejemkov (CON/2016/53), Nemčija, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Sklep ECB/2016/10 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 31. 10. 2016.
28/10/2016
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Hrvaška, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Mnenje o predlogu zakona o pravilih za vračilo zneskov, zaračunanih zaradi uporabe nekaterih tečajnih razmikov pri posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2016/50), Poljska, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in o spremembah Direktive 2009/101/ES (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatne informacije
11/10/2016
Mnenje o ravnanju z nepremičninami ali kapitalskimi deleži, ki jih kreditna institucija pridobi po postopku poravnave dolga (CON/2016/48), Ciper, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Priporočilo ECB z dne 23. septembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia (ECB/2016/28), UL C 366, 5. 10. 2016, str. 1.
29/09/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1734 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/25), UL L 262, 29. 9. 2016, str. 30.
28/09/2016
Mnenje o spremembi Zakona o centralni banki Latvijas Banka, s katero se zmanjšuje število članov Sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Mnenje o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2016/46), Slovenija, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
24/09/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1717 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2016/27), UL L 258, 24. 9. 2016, str. 17.
24/09/2016
Sklep ECB/2004/2. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 24. 9. 2016.
23/09/2016
Uredba ECB (EU) 2016/1705 z dne 9. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uporabi obveznih rezerv (ECB/2016/26), UL L 257, 23. 9. 2016, str. 10.
19/09/2016
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri poročanju o dajatvi od zavarovalnih premij (CON/2016/45), Slovaška, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatne informacije
07/09/2016
Mnenje o vlogi predstavnika organa za finančni nadzor v Nadzornem odboru ECB in o nadomestilih za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Popravek Smernice ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23) UL L 238, 6. 9. 2016, str. 7.
31/08/2016
Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2016/42), Slovenija, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/08/2016
Mnenje o okrožnici centralne banke Banca d’Italia o izvajanju reforme italijanskih zadružnih bank (CON/2016/41), Italija, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv (CON/2016/40), Romunija, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Priporočilo ECB z dne 2. avgusta 2016 o okviru za upravljanje kakovosti podatkov za statistiko imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/24), UL C 297, 17. 8. 2016, str. 1.
17/08/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 85.Dodatne informacije
17/08/2016
Uredba ECB (EU) 2016/1384 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/22), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 24.
29/07/2016
Mnenje o posebnih pravilih za prestrukturiranje posojil, ki so indeksirana ali denominirana v tuji valuti (CON/2016/39), Poljska, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Mnenje o pregledu plačilnih shem (CON/2016/38), Poljska, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Priporočilo ECB z dne 14. julija 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank  (ECB/2016/20), UL C 266, 22. 7. 2016, str. 1.
12/07/2016
Mnenje o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank (CON/2016/37), Francija, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (CON/2016/26), UL C 252, 12. 7. 2016, str. 1.Dodatne informacije
11/07/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1162 z dne 30. junija 2016 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj  (ECB/2016/19), UL L 192, 11. 7. 2016, str. 73.
11/07/2016
Mnenje o metodi in postopku za štetje, razvrščanje, pakiranje in označevanje bankovcev in kovancev (CON/2016/36), Poljska, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1061 z dne 26. maja 2016 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2016/15), UL L 173, 30. 6. 2016, str. 102.
28/06/2016
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2016/1041 z dne 22. junija 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), UL L 169, 28. 6. 2016, str. 14.
28/06/2016
Mnenje o razširitvi dostopa do centralnega registra bančnih računov (CON/2016/35), Belgija, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Mnenje o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2016/34), Grčija, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (CON/2016/27), UL C 223, 21. 6. 2016, str. 3.Dodatne informacije
17/06/2016
Mnenje o (a) predlogu uredbe o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter (b) predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2016/11), UL C 219, 17. 6. 2016, str. 2.Dodatne informacije
16/06/2016
Sklep ECB z dne 7. junija 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/17), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 21.
16/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/955 z dne 6. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/12), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 19.
15/06/2016
Sklep ECB z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16), UL L 157, 15. 6. 2016, str. 28.
15/06/2016
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/33), Hrvaška, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Mnenje o znižanju zakonsko določenih prejemkov zaposlenih v javnem in poljavnem sektorju (CON/2016/32), Nizozemska, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2016/31), Slovenija, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava Republike Latvije, Republike Madžarske in Republike Malte o črkovanju imena enotne valute v Pogodbah  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 357.Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Italijanske republike, Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike o simbolih Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 355.Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava v zvezi s Protokolom o stališču Danske  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 353.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 18) o Franciji  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 289.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 17) o Danski  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 288.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 16) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 287.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 284.