All years
2020

08/04/2020
Smernica ECB (EU) 2020/515 z dne 7. aprila 2020 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2020/21), UL L 110, 8. 4. 2020, str. 26.
08/04/2020
Sklep ECB (EU) 2020/506 z dne 7. aprila 2020 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema in Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2020/20), UL L 109, 8. 4. 2020, str. 1.
06/04/2020
Smernica ECB (EU) 2020/497 z dne 20. marca 2020 o beleženju nekaterih podatkov v registru podatkov o institucijah in povezanih družbah s strani pristojnih nacionalnih organov  (ECB/2020/16), UL L 106, 6. 4. 2020, str. 3.
06/04/2020
Smernica ECB (EU) 2020/496 z dne 19. marca 2020 o spremembi Smernice (EU) 2019/1265 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR)  (ECB/2020/15), UL L 106, 6. 4. 2020, str. 1.
30/03/2020
Priporočilo ECB z dne 27. marca 2020 o politiki razdelitve dividend med pandemijo bolezni COVID-19 in o razveljavitvi Priporočila ECB/2020/1 (ECB/2020/19), UL C 63, 30. 3. 2020, str. 1.Dodatne informacije
30/03/2020
Mnenje o zagotavljanju izredne likvidnostne pomoči s strani centralne banke Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Sklep ECB (EU) 2020/441 z dne 24. marca 2020 o spremembi Sklepa ECB (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2020/18), UL L 91, 25. 3. 2020, str. 5.
25/03/2020
Sklep ECB (EU) 2020/440 z dne 24. marca 2020 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17), UL L 91, 25. 3. 2020, str. 1.
25/03/2020
Priporočilo ECB z dne 19. marca 2020 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka (ECB/2020/14), UL C 98, 25. 3. 2020, str. 1.
25/03/2020
Mnenje o tesnem sodelovanju med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (HNB) v okviru enotnega mehanizma nadzora ter o makrobonitetnem mandatu in orodjih HNB (CON/2020/10), Hrvaška, 25. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Sklep ECB/2010/14. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 25. 3. 2020, str. .
23/03/2020
Smernica ECB (EU) 2020/428 z dne 5. marca 2020 o razveljavitvi Smernice ECB/2012/16 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah (ECB/2020/12), UL L 87, 23. 3. 2020, str. 4.Dodatne informacije
19/03/2020
Mnenje o pregledu plačilnih sistemov in upravljavcev plačilnih sistemov (CON/2020/9), Ciper, 19. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Mnenje o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Hrvaška, 18. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Sklep ECB (EU) 2020/407 z dne 16. marca 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2020/13), UL L 80, 17. 3. 2020, str. 23.
09/03/2020
Sklep ECB (EU) 2020/380 z dne 18. februarja 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2020/10), UL L 69, 9. 3. 2020, str. 41.
06/03/2020
Smernica ECB (EU) 2020/381 z dne 21. februarja 2020 o spremembi Smernice (EU) 2017/2335 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2020/11), UL L 69, 6. 3. 2020, str. 46.
12/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/188 z dne 3. februarja 2020 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2020/9), UL L 39, 12. 2. 2020, str. 12.Dodatne informacije
12/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/187 z dne 3. februarja 2020 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (prenovitev)  (ECB/2020/8), UL L 39, 12. 2. 2020, str. 6.Dodatne informacije
05/02/2020
Mnenje o nadzornem odboru centralne banke Eesti Pank (CON/2020/7), Estonija, 5. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/141 z dne 22. januarja 2020 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2020/7), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 21.
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/140 z dne 22. januarja 2020 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 15.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/139 z dne 22. januarja 2020 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 1.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/138 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/44  (ECB/2020/4), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 6.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/137 z dne 22. januarja 2020 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 4.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/136 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/48  (ECB/2020/2), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 1.Dodatne informacije
01/02/2020
Sporazum z dne 22. januarja 2020 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembi Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije  UL C 63, 1. 2. 2020, str. 1.
03/02/2020
Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke De Nederlandsche Bank in uradni ustanovitvi odbora za finančno stabilnost (CON/2020/6), Nizozemska, 3. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mnenje o pooblastilih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) za nalaganje sankcij v okviru tesnega sodelovanja in o uradnem menjalnem tečaju bolgarskega leva (CON/2020/5), Bolgarija, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mnenje o pravici upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prenehanja kreditnih institucij, da imajo sredstva na računu pri centralni banki Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Ni več v veljavi: Priporočilo ECB z dne 17. januarja 2020 o politiki razdelitve dividend (ECB/2020/1), UL C 30, 29. 1. 2020, str. 1.
14/01/2020
Mnenje o sanaciji in reševanju centralnih nasprotnih strank (CON/2020/3), Nemčija, 14. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Mnenje o ukrepih za omejitev makrobonitetnih tveganj pri stanovanjskih posojilih (CON/2020/1), Nemčija, 8. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Mnenje o zakonu o nacionalni obrambi (CON/2020/2), Estonija, 7. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2019/46), Nizozemska, 30. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
Sklep ECB (EU) 2019/2231 z dne 10. decembra 2019 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2020  (ECB/2019/40), UL L 333, 27. 12. 2019, str. 149.
23/12/2019
Sklep ECB (EU) 2019/2216 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka ECB (ECB/2019/36), UL L 332, 23. 12. 2019, str. 183.
23/12/2019
Sklep ECB (EU) 2019/2215 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2019/35), UL L 332, 23. 12. 2019, str. 168.
23/12/2019
Smernica ECB (EU) 2019/2217 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Smernice (EU) 2016/2249 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2019/34), UL L 332, 23. 12. 2019, str. 184.
20/12/2019
Sklep ECB (EU) 2019/2195 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok  (ECB/2019/39), UL L 330, 20. 12. 2019, str. 91.
20/12/2019
Sklep ECB(EU) 2019/2194 z dne 29. novembra 2019 o podelitvi pooblastil za podpisovanje  (ECB/2019/33), UL L 330, 20. 12. 2019, str. 105.
20/12/2019
Popravek Sklepa ECB (EU) 2019/2158 z dne 5. decembra 2019 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor (ECB/2019/38) (Uradni list Evropske unije L 237 z dne 17. decembra 2019) UL L 330, 20. 12. 2019, str. 105.
20/12/2019
Popravek Uredbe ECB (EU) 2019/2155 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2019/37) (Uradni list Evropske unije L 327 z dne 17. decembra 2019) UL L 330, 20. 12. 2019, str. 106.
17/12/2019
Mnenje o plačilnih storitvah in plačilnih sistemih (CON/2019/45), Bolgarija, 17. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Sklep ECB (EU) 2019/2158 z dne 5. decembra 2019 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor  (ECB/2019/38), UL L 327, 17. 12. 2019, str. 99.Dodatne informacije
17/12/2019
Uredba ECB (EU) 2019/2155 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor  (ECB/2019/37), UL L 327, 17. 12. 2019, str. 70.Dodatne informacije
17/12/2019
Uredba (EU) št. 2014/1163 (ECB/2014/41). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 17. 12. 2019.
16/12/2019
Mnenje o davku na sredstva nekaterih udeležencev na finančnem trgu in dodatnem davku od dohodkov pravnih oseb za nekatere kreditne institucije (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatne informacije
06/12/2019
Mnenje o sistemu jamstva za listinjenja posojil, ki jih odobrijo kreditne institucije (CON/2019/42), Grčija, 6. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Mnenje o zahtevi za nekatere kreditne institucije in podružnice, da opravljajo gotovinske storitve  (CON/2019/41), Švedska, 26. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Mnenje o povečanju posebne dajatve za izbrane finančne institucije (CON/2019/40), Slovaška, 26. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Mnenje o odvračilnih davčnih učinkih pri uporabi gotovine  (CON/2019/39), Grčija, 20. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/38), Španija, 11. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1848 z dne 29. oktobra 2019 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), UL L 283, 5. 11. 2019, str. 57.
05/11/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1849 z dne 4. oktobra 2019 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2019/30), UL L 283, 5. 11. 2019, str. 64.
25/10/2019
Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralni banki Latvijas Banka (CON/2019/36), Latvija, 25. 10. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/35), UL C 374, 23. 10. 2019, str. 2.Dodatne informacije
21/10/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1743 z dne 15. oktobra 2019 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (prenovitev) (ECB/2019/31), UL L 267, 21. 10. 2019, str. 12.Dodatne informacije
08/10/2019
Uredba ECB (EU) 2019/1677 z dne 27. septembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2019/29), UL L 257, 8. 10. 2019, str. 18.
27/09/2019
Mnenje o dodatnih makrobonitetnih orodjih za stanovanjska hipotekarna posojila  (CON/2019/34), Luksemburg, 27. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Mnenje o zaščiti eura pred ponarejanjem in o preverjanju pristnosti eurokovancev (CON/2019/33), Luksemburg, 23. 9. 2019.
16/09/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1558 z dne 12. septembra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/28), UL L 238, 16. 9. 2019, str. 2.
06/09/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1386 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2019/18), UL L 232, 6. 9. 2019, str. 1.
05/09/2019
Mnenje o pravilih, ki jih morajo upoštevati finančna podjetja pri določanju politik prejemkov (CON/2019/32), Nizozemska, 5. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Mnenje o dostopu do informacij javnega značaja (CON/2019/31), Nizozemska, 4. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1378 z dne 9. avgusta 2019 o spremembi Sklepa ECB/2014/16 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (ECB/2019/27), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 9.
28/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1377 z dne 31. julija 2019 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/26), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 6.
28/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1376 z dne 23. julija 2019 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/23), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 1.
21/08/2019
Priporočilo ECB z dne 25. julija 2019 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), UL C 283, 21. 8. 2019, str. 1.
16/08/2019
Mnenje o prodaji in nakupu kreditov (CON/2019/30), Ciper, 16. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1349 z dne 26. julija 2019 o postopku in pogojih za izvajanje nekaterih pooblastil pristojnih organov v zvezi s pregledom sistemsko pomembnih plačilnih sistemov (ECB/2019/25), UL L 214, 16. 8. 2019, str. 16.
16/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1348 z dne 18. julija 2019 o postopku za priznavanje držav članic zunaj euroobmočja kot poročevalskih držav članic po Uredbi (EU) 2016/867 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2019/20), UL L 214, 16. 8. 2019, str. 3.
09/08/2019
Mnenje o omejitvah prenosov terjatev, zavarovanih s hipoteko (CON/2019/29), Poljska, 9. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1335 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2019/17), UL L 2018, 8. 8. 2019, str. 47.
08/08/2019
Smernica ECB/2014/60. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 8. 8. 2019, str. .
05/08/2019
Smernica ECB/2015/35. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 5. 8. 2019, str. .
29/07/2019
Sklep ECB z dne 22. julija 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
29/07/2019
Sklep ECB z dne 22. julija 2019 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
26/07/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) (ECB/2019/19), UL L 199, 26. 7. 2019, str. 8.
25/07/2019
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju predsednice ECB (CON/2019/28), UL C 258, 25. 7. 2019, str. 2.Dodatne informacije
18/07/2019
Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2019/27), Slovenija, 18. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/07/2019
Mnenje o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem lastništvu Republike Slovenije, ki so bile predmet izrednih ukrepov Banke Slovenije (CON/2019/26), Slovenija, 9. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
08/07/2019
Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki jo je treba sprejeti za vzpostavitev tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Hrvaška, 8. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1034 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2019/13), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 79.
24/06/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1033 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2019/12), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 75.
24/06/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1032 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2019/11), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 64.
24/06/2019
Mnenje o lastniški strukturi centralne banke Banca d’Italia in lastništvu rezerv v zlatu (CON/2019/23), Italija, 24. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Smernica ECB/2014/31. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  24. 6. 2019.
21/06/2019
Mnenje o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus ter spremembah ustave v zvezi s centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Ciper, 21. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1007 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2019/16), UL L 163, 20. 6. 2019, str. 108.
20/06/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1006 z dne 7. junija 2019 o spremembi Sklepa ECB/2011/20 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), UL L 163, 20. 6. 2019, str. 103.
14/06/2019
Sklep ECB (EU) 2019/976 z dne 29. maja 2019 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), UL L 157, 14. 6. 2019, str. 61.Dodatne informacije
12/06/2019
Mnenje o ciljih in upravljanju latvijske komisije za finančne in kapitalske trge (CON/2019/22), Latvija, 12. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Mnenje o reformi ureditve bančnega nadzora in nadzora finančnega trga (CON/2019/21), Avstrija, 31. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20), Slovenija, 28. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
21/05/2019
Mnenje o reviziji pravnega okvira, ki ureja portugalski sistem finančnega nadzora (CON/2019/19), Portugalska, 21. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Mnenje o davku na finančna sredstva bank in referenčni obrestni meri za potrošniške kreditne pogodbe (CON/2019/18), Romunija, 10. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Sklep ECB (EU) 2019/685 z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10), UL L 115, 2. 5. 2019, str. 16.
02/05/2019
Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/17), Ciper, 2. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Sklep ECB (EU) 2019/669 z dne 4. aprila 2019 o spremembi Sklepa ECB/2013/10 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2019/9), UL L 113, 29. 4. 2019, str. 6.
29/04/2019
Smernica ECB (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7), UL L 113, 29. 4. 2019, str. 11.Dodatne informacije
17/04/2019
Mnenje o sodelovanju v enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2019/16), Bolgarija, 17. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Mnenje o lobiranju  (CON/2019/15), Češka, 11. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Mnenje o zahtevanju soglasja posojilojemalcev za prenos posojil, zavarovanih s hipoteko na stanovanjskih nepremičninah (CON/2019/14), Irska, 29. 3. 2019.
27/03/2019
Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13), Slovenija, 27. 3. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
26/03/2019
Mnenje o spremembah strukture upravljanja centralne banke Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgija, 26. 3. 2019.
12/03/2019
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/11), UL C 94, 12. 3. 2019, str. 2.
08/03/2019
Kodeks ravnanja za visoke uradnike ECB UL C 89, 8. 3. 2019, str. 2.Dodatne informacije
06/03/2019
Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (CON/2019/6), UL C 84, 6. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
04/03/2019
Mnenje o predlogu uredbe o minimalnem kritju izgub za nedonosne izpostavljenosti (CON/2018/32), UL C 79, 4. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
28/02/2019
Mnenje o ustanovitvi odbora za makrobonitetna vprašanja (CON/2019/10), Španija, 28. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Mnenje o predlogu zakona o zaščiti rezidenčnih stanovanjskih nepremičnin (CON/2019/9), Grčija, 27. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Sklep ECB (EU) 2019/323 z dne 12. februarja 2019 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu (ECB/2019/5), UL L 55, 25. 2. 2019, str. 16.
25/02/2019
Sklep ECB (EU) 2019/322 z dne 31. januarja 2019 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu (ECB/2019/4), UL L 55, 25. 2. 2019, str. 7.
20/02/2019
Priporočilo ECB z dne 14. februarja 2019 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), UL C 67, 20. 2. 2019, str. 1.
18/02/2019
Mnenje o sodnih nalogih za izvršbo na rezidenčne stanovanjske nepremičnine (CON/2019/8), Irska, 18. 2. 2019.
15/02/2019
Mnenje o izdajanju dovoljenj ponudnikom mikroposojil in njihovem nadzoru (CON/2019/7), Grčija, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Mnenje o prepovedi uporabe bankovcev v apoenu 500 eurov in nekaterih spremembah zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (CON/2019/5), Danska, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Sklep ECB (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3), UL L 32, 4. 2. 2019, str. 14.Dodatne informacije
01/02/2019
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2019/4), Španija, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Mnenje o prejemkih članov upravnega odbora in višjega vodstva centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Poljska, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Uredba ECB (EU) 2019/113 z dne 7. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2018/33), UL L 23, 25. 1. 2019, str. 19.
23/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/137 z dne 23. januarja 2019 o izbiri ponudnikov omrežnih storitev za enotni vmesnik za dostop do tržnih infrastruktur Eurosistema (ESMIG) (ECB/2019/2), UL L 25, 23. 1. 2019, str. 34.
21/01/2019
Mnenje o nadzoru agencij za poročanje o boniteti komitentov ter o pregledu nad plačilnimi storitvami s strani centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Priporočilo ECB z dne 7. decembra 2018 o registru institucij in povezanih družb (ECB/2018/36), UL C 21, 17. 1. 2019, str. 1.
11/01/2019
Priporočilo ECB z dne 7. januarja 2019 o politiki razdelitve dividend (ECB/2019/1), UL C 11, 11. 1. 2019, str. 1.
11/01/2019
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2019/48 z dne 30. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31 (ECB/2018/32), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 196.
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/47 z dne 29. novembra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2018/31), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 194.
11/01/2019
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2019/46 z dne 29. novembra 2018 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/26 (ECB/2018/30), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 190.
11/01/2019
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2019/45 z dne 29. novembra 2018 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/29 (ECB/2018/29), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 183.
11/01/2019
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2019/44 z dne 29. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, o spremembi Sklepa ECB/2014/61 in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/30 (ECB/2018/28), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 180.
11/01/2019
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2019/43 z dne 29. novembra 2018 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28 (ECB/2018/27), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 178.
03/01/2019
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2019/1), Estonija, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Sklep ECB (EU) 2018/2049 z dne 12. decembra 2018 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2019 (ECB/2018/35), UL L 327, 21. 12. 2018, str. 87.
21/12/2018
Mnenje o makrobonitetnih instrumentih (CON/2018/58), Španija, 21. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Mnenje o organizaciji delovanja centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/57), Belgija, 14. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Mnenje o spremembah ureditve odgovornosti članov upravnega odbora in zaposlenih v centralni banki Banca Naţională a României (CON/2018/56), Romunija, 11. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Mnenje o predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (CON/2018/51), UL C 444, 10. 12. 2018, str. 11.Dodatne informacije
07/12/2018
Mnenje o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatne informacije
26/11/2018
Uredba ECB (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi  (ECB/2018/26), UL L 299, 26. 11. 2018, str. 55.
20/11/2018
Mnenje o predlogu direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (CON/2018/54), UL C 444, 20. 11. 2018, str. 15.Dodatne informacije
19/11/2018
Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in upravljanju kreditnih institucij (CON/2018/52), Bolgarija, 19. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Mnenje o izpolnitvi priporočil iz konvergenčnega poročila s spremembo zakona o centralni banki Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/53), Bolgarija, 16. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Mnenje o okrepitvi finančnega nadzora in zaščite vlagateljev (CON/2018/50), Poljska, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Mnenje o določitvi bistvenih storitev in izvajalcev bistvenih storitev za potrebe varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2018/47), Slovenija, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/11/2018
Sklep ECB (EU) 2018/1625 z dne 8. oktobra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2018/24), UL L 280, 9. 11. 2018, str. 1.
09/11/2018
Smernica ECB (EU) 2018/1626 z dne 3. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2018/20), UL L 280, 9. 11. 2018, str. 40.
09/11/2018
Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki se sprejema zaradi vzpostavitve tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/49), Bolgarija, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Smernica ECB/2012/27. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 9. 11. 2018, str. .
09/11/2018
Sklep ECB/2007/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 9. 11. 2018, str. .
08/11/2018
Mnenje o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank glede obveznih rezerv (CON/2018/48), Madžarska, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Priporočilo ECB z dne 19. oktobra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), UL C 394, 30. 10. 2018, str. 1.
26/10/2018
Mnenje o pregledu finske zakonodaje, ki se nanaša na obveznosti zagotavljanja pripravljenosti v finančnem sektorju (CON/2018/46), Finska, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Mnenje o pravnem okviru državnega urada za revizijo (CON/2018/45), Hrvaška, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mnenje o pravilih, ki jih morajo upoštevati sistemsko pomembne kreditne institucije pri določanju politik fiksnih prejemkov (CON/2018/44), Nizozemska, 23. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mnenje o predlogu uredbe o nekaterih nadomestilih za čezmejna plačila v Uniji in nadomestilih za pretvorbo valut (CON/2018/38), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 7.Dodatne informacije
23/10/2018
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (CON/2018/37), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 2.Dodatne informacije
19/10/2018
Mnenje o pregledu bonitetne obravnave investicijskih podjetij (CON/2018/36), UL C 378, 19. 10. 2018, str. 5.Dodatne informacije
12/10/2018
Priporočilo ECB z dne 4. oktobra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2018/23), UL C 370, 12. 10. 2018, str. 1.
28/09/2018
Mnenje o vzpostavitvi nacionalne baze podatkov o zavarovalnih zahtevkih (CON/2018/43), Irska, 28. 9. 2018.
14/09/2018
Priporočilo ECB z dne 6. septembra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España (ECB/2018/22), UL C 325, 14. 9. 2018, str. 1.
11/09/2018
Mnenje o spremembah reforme zadružnih bank (banche popolari in banche cooperative) (CON/2018/42), Italija, 11. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Mnenje o novih pravilih zaokroževanja za plačila v eurih (CON/2018/41), Belgija, 4. 9. 2018.
03/09/2018
Mnenje o prenosu upravnih podatkov za statistične namene (CON/2018/40), Nemčija, 3. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Mnenje o kritični infrastrukturi, kibernetski varnosti in kritih obveznicah (CON/2018/39), Slovaška, 31. 8. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (CON/2018/33), UL C 303, 29. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
20/08/2018
Smernica ECB (EU) 2018/1151 z dne 2. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2018/19), UL L 209, 20. 8. 2018, str. 2.
17/08/2018
Sklep ECB (EU) 2018/1148 z dne 10. avgusta 2018 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), UL L 208, 17. 8. 2018, str. 91.Dodatne informacije
16/08/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles IV“) (CON/2018/35), UL C 378, 16. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
27/07/2018
Mnenje o vzajemnem izvajanju makrobonitetnih instrumentov v Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27. 7. 2018.
25/07/2018
Mnenje o predlogu direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah (CON/2018/25), UL C 261, 25. 7. 2018, str. 1.Dodatne informacije
24/07/2018
Priporočilo ECB z dne 6. julija 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2018/18), UL C 260, 24. 7. 2018, str. 1.
07/06/2018
Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2018/28), Francija, 7. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/19), UL C 255, 20. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
18/07/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in povezanih pravnih aktov ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (CON/2018/26), UL C 251, 18. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
05/07/2018
Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditnih pogodb (CON/2018/31), Irska, 5. 7. 2018.
25/06/2018
Mnenje o predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada (CON/2018/20), UL C 220, 25. 6. 2018, str. 2.Dodatne informacije
18/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/877 z dne 1. junija 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2018/17), UL L 154, 18. 6. 2018, str. 22.
18/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/876 z dne 1. junija 2018 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16), UL L 154, 18. 6. 2018, str. 3.
15/06/2018
Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2018/30), Švedska, 15. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Smernica ECB (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13), UL L 153, 15. 6. 2018, str. 161.
15/06/2018
Smernica (ECB/2013/23). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 15. 6. 2018, str. .
08/06/2018
Mnenje o raznih določbah finančnega prava (CON/2018/29), Belgija, 8. 6. 2018.
28/05/2018
Priporočilo ECB z dne 18. maja 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2018/15), UL C 181, 28. 5. 2018, str. 1.
18/05/2018
Mnenje o vzpostavitvi okvira za varnost omrežij in informacijskih sistemov splošnega pomena (CON/2018/27), Belgija, 18. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Mnenje o upravnih sankcijah in kaznivih dejanjih v zvezi z dajanjem neresničnih ali zavajajočih informacij centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11. 5. 2018.
07/05/2018
Smernica ECB (EU) 2018/797 z dne 3. maja 2018 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (prenovitev) (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.
30/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/667 z dne 19. aprila 2018 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
27/04/2018
Mnenje o ugotavljanju in nadzoru kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2018/21), Slovenija, 16. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/572 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2018/5), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 49.
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/571 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2018/4), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 45.
13/04/2018
Smernica ECB (EU) 2018/570 z dne 7. februarja 2018 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2018/3), UL L 95, 13. 4. 2018, str. 23.
09/04/2018
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2018/18), Češka, 9. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/547 z dne 27. marca 2018 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o kapitalu (ECB/2018/11), UL L 90, 6. 4. 2018, str. 110.
06/04/2018
Sklep ECB (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (ECB/2018/10), UL L 90, 6. 4. 2018, str. 105.
06/04/2018
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka in zakona o državnem revizijskem uradu (CON/2018/17), Hrvaška, 6. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2018/12), UL C 120, 6. 4. 2018, str. 2.Dodatne informacije
04/04/2018
Mnenje o vzpostavitvi okvira za listinjenje (CON/2018/16), Ciper, 4. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Priporočilo ECB z dne 9. marca 2018 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France (ECB/2018/9), UL C 107, 22. 3. 2018, str. 1.
21/03/2018
Mnenje o varnosti in zaščiti kritične infrastrukture (CON/2018/15), Belgija, 21. 3. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
05/03/2018
Smernica ECB (EU) 2018/323 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/8), UL L 62, 5. 3. 2018, str. 38.
05/03/2018
Uredba ECB (EU) 2018/318 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/7), UL L 62, 5. 3. 2018, str. 4.
05/03/2018
Mnenje o reševanju zaostalih plačil hipotekarnih kreditov (CON/2018/13), Irska, 5. 3. 2018.
05/03/2018
Smernica ECB/2013/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 3. 2018.
05/03/2018
Uredba ECB/2012/24. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 3. 2018.
02/03/2018
Popravek Sklepa ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB UL L 60, 2. 3. 2018, str. 57.
02/03/2018
Popravek Smernice ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank UL L 60, 2. 3. 2018, str. 57.
02/03/2018
Popravek Smernice ECB (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami UL L 60, 2. 3. 2018, str. 56.
01/03/2018
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (CON/2018/1), UL C 77, 1. 3. 2018, str. 2.Dodatne informacije
19/02/2018
Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjske hipoteke (CON/2018/9), Luksemburg, 19. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Uredba ECB (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2), UL L 45, 17. 2. 2018, str. 3.
16/02/2018
Sklep ECB (EU) 2018/228 z dne 13. februarja 2018 o spremembi Sklepa (EU) 2017/936 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o sposobnosti in primernosti (ECB/2018/6), UL L 43, 16. 2. 2018, str. 18.
16/02/2018
Sklep (EU) 2017/936 (ECB/2017/16). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 16. 2. 2018, str. .
15/02/2018
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Bank of Greece (CON/2018/11), Grčija, 15. 2. 2018.
14/02/2018
Mnenje o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz (CON/2018/8), Slovenija, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
14/02/2018
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ciper, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mnenje o odvisnosti kreditnih institucij od sredstev, ki izvirajo iz finančnih družb (CON/2018/7), Madžarska, 6. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mnenje o virih financiranja in upravljanju organa Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
01/02/2018
Priporočilo ECB z dne 26. januarja 2018 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2018/1), UL C 37, 1. 2. 2018, str. 1.
01/02/2018
Sklep (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 1. 2. 2018, str. .
31/01/2018
Mnenje o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (CON/2018/5), Slovenija, 31. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/01/2018
Mnenje o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje (CON/2017/47), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 17.Dodatne informacije
31/01/2018
Mnenje o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2017/46), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 5.Dodatne informacije
26/01/2018
Mnenje o organizaciji centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/4), Belgija, 26. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Priporočilo ECB z dne 28. decembra 2017 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2017/44), UL C 8, 11. 1. 2018, str. 1.
11/01/2018
Mnenje o trgu finančnih instrumentov (CON/2018/3), Slovenija, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/01/2018
Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2018/2), Grčija, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Priporočilo ECB z dne 19. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), UL C 2, 5. 1. 2018, str. 1.

2017

23/12/2017
Priporočilo ECB z dne 15. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB (ECB/2017/42), UL C 444, 23. 12. 2017, str. 1.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2444 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/2332 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev  (ECB/2017/41), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 63.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2443 z dne 8. decembra 2017 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2018  (ECB/2017/40), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 61.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2442 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2164 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017  (ECB/2017/39), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 59.
15/12/2017
Smernica ECB z dne 23. novembra 2017 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2017/38), UL L 333, 15. 12. 2017, str. 66.
06/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2239 z dne 16. novembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2017/36), UL L 320, 6. 12. 2017, str. 18.
04/12/2017
Mnenje ECB o omejitvi števila centralnih kreditnih zadrug (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Mnenje o prenosu funkcije fiskalnega agenta Mednarodnega denarnega sklada na centralno banko Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Mnenje o referenčnih vrednostih v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2017/52), Bolgarija, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2199 z dne 20. novembra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2017/37), UL L 312, 28. 11. 2017, str. 92.
27/11/2017
Mnenje o spremembah okvira za odločanje centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2017/51), Bolgarija, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Mnenje o poslih s povezanimi osebami (CON/2017/50), Bolgarija, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2017/49), Irska, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2097 z dne 3. novembra 2017 o metodologiji za izračun sankcij za kršitve pregledniških zahtev za sistemsko pomembne plačilne sisteme  (ECB/2017/35), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 31.
16/11/2017
Uredba ECB (EU) 2017/2095 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2157/1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/2017/34), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 22.
16/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2098 z dne 3. novembra 2017 o postopkovnih vidikih nalaganja korektivnih ukrepov zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) št. 795/2014 (ECB/2017/33), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 34.
16/11/2017
Uredba ECB (EU) 2017/2094 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme  (ECB/2017/32), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 11.
16/11/2017
Uredba ECB/1999/4. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 16. 11. 2017, str. .
15/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov  (CON/2017/42), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
15/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 in Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja centralnim nasprotnim strankam, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav  (CON/2017/39), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
14/11/2017
Smernica ECB (EU) 2017/2193 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Smernice (EU) 2015/280 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2017/31), UL L 310, 14. 11. 2017, str. 49.
14/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 89.Dodatne informacije
14/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2080 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/9 o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi (ECB/2017/29), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 86.
14/11/2017
Smernica ECB (EU) 2017/2082 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2017/28), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 97.
14/11/2017
Sklep ECB/2010/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 14. 11. 2017, str. .
09/11/2017
Mnenje o podpori za imetnike stanovanjskih posojil v težkem finančnem položaju in podpori za prostovoljno prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih ali indeksiranih v tuji valuti (CON/2017/48), Poljska, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Mnenje o začasni zamrznitvi obrestne mere za sredstva na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2017/45), Francija, 6. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), UL C 372, 1. 11. 2017, str. 6.Dodatne informacije
27/10/2017
Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2017/44), Ciper, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri nadzoru izobraževanja finančnih posrednikov in finančnih agentov  (CON/2017/43), Slovaška, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/41), Slovenija, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
06/10/2017
Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/40), Ciper, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Mnenje o medbančnem kliringu in poravnavah (CON/2017/37), Poljska, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Priporočilo ECB z dne 8. septembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2017/27), UL C 310, 19. 9. 2017, str. 1.
19/09/2017
Uredba ECB (EU) 2017/1539 z dne 25. avgusta 2017 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26), UL L 240, 19. 9. 2017, str. 212.
19/09/2017
Uredba ECB (EU) 2017/1538 z dne 25. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25), UL L 240, 19. 9. 2017, str. 1.
19/09/2017
Uredba (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 19. 9. 2017, str. .
11/09/2017
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice, poročanju podatkov o kreditih, makrobonitetnih pooblastilih in instrumentih ter skupnih postopkih EMN (CON/2017/36), Slovaška, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Priporočilo ECB z dne 24. avgusta 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal (ECB/2017/24), UL C 292, 6. 9. 2017, str. 1.
25/08/2017
Mnenje o spremembah ureditve nadzora finančnega trga (CON/2017/35), Avstrija, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Mnenje o predlogu zakona o spremembi statuta centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique glede števila direktorjev v njenem upravnem odboru (CON/2017/34), Belgija, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1493 z dne 3. avgusta 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (ECB/2017/23), UL L 216, 22. 8. 2017, str. 23.
22/08/2017
Sklep (ECB/2014/29). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 22. 8. 2017, str. .
21/08/2017
Mnenje o poročanju podatkov o kreditih (CON/2017/33), Avstrija, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Mnenje o določitvi centralne banke Central Bank of Cyprus za informacijski organ in uvedbi ustrezne izjeme od zahteve po varovanju bančne tajnosti (CON/2017/32), Ciper, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Mnenje o zakonu o kritični infrastrukturi  (CON/2017/31), Slovenija, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
04/08/2017
Mnenje o predlogu sklepa o izvajanju denarne politike centralne banke Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Hrvaška, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mnenje o dodatni zahtevi za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2017/29), Švedska, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Mnenje o dostopu do centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2017/28), Bolgarija, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1403 z dne 23. junija 2017 o spremembi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2017/20), UL L 199, 29. 7. 2017, str. 24.
29/07/2017
Smernica (ECB/2012/13). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 29. 7. 2017, str. .
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1361 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/15), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 24.
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1360 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2017/14), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 22.
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1359 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2017/13), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 20.