All years
2017

28/04/2017
Sklep ECB z dne 24. aprila 2017 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017 (ECB/2017/11), 28. 4. 2017.
24/04/2017
Mnenje o zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (CON/2017/15), Slovenija, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
20/04/2017
Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih (CON/2017/14), Švedska, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Smernica ECB (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9), UL L 101, 13. 4. 2017, str. 156.
13/04/2017
Priporočilo ECB z dne 31. marca 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), UL C 120, 13. 4. 2017, str. 1.
13/04/2017
Priporočilo ECB z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10), UL C 120, 13. 4. 2017, str. 2.
12/04/2017
Mnenje o povečanju obsega podatkov v kreditnem registru (CON/2017/13), Latvija, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Mnenje o ponujanju zavarovanja pred poplavami (CON/2017/12), Irska, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Mnenje o spremembi zakonov o finančnem nadzoru (CON/2017/11), Nemčija, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Mnenje o določitvi kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2017/10), Nemčija, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Mnenje o posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2017/9), Poljska, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Smernica ECB (EU) 2017/469 z dne 7. februarja 2017 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2017/7), UL L 77, 22. 3. 2017, str. 4.
22/03/2017
Sklep ECB (EU) 2017/468 z dne 26. januarja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2017/5), UL L 77, 22. 3. 2017, str. 1.
21/03/2017
Mnenje o omejitvi obveznosti prejemanja gotovinskih plačil (CON/2017/8), Danska, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Mnenje o nekaterih spremembah pravnega okvira za odložene terjatve za davek v Grčiji  (CON/2017/7), Grčija, 15. 3. 2017.
01/03/2017
Mnenje o zagotavljanju informacij in podatkov s strani plačilnih sistemov, plačilnih shem, depotnih družb ter klirinških in poravnalnih sistemov  (CON/2017/5), Poljska, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Mnenje ECB o udeležbi Italije v več programih Mednarodnega denarnega sklada: podaljšanju novega sporazuma o izposojanju, prispevku v sklad za zmanjševanje revščine in rast ter novi dvostranski posojilni pogodbi (CON/2017/4), Italija, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi s hipotekarnimi krediti na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ciper, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Sklep ECB/2015/10. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 17. 2. 2017.
15/02/2017
Mnenje o plačilnih računih (CON/2017/2), Ciper, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Sklep ECB (EU) 2017/274 z dne 10. februarja 2017 o določitvi načel za dajanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjem iz pristojnih nacionalnih organov in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), UL L 40, 13. 2. 2017, str. 72.Dodatne informacije
07/02/2017
Smernica ECB/2008/8. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 7. 2. 2017.
03/02/2017
Mnenje o ukrepih likvidnostne podpore, previdnostni dokapitalizaciji in drugih nujnih določbah za bančni sektor (CON/2017/1), Italija, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Smernica ECB/2014/15. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 1. 2. 2017, str. .
31/01/2017
Smernica ECB (EU) 2017/148 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2016/45), UL L 26, 31. 1. 2017, str. 1.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/103 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2017/4), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 57.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/102 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/3), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 55.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/101 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2017/2), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 53.
20/01/2017
Sklep ECB z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2017/1), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 51.
13/01/2017
Sklep ECB/2014/45. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
13/01/2017
Sklep ECB/2014/40. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
13/01/2017
Sklep ECB/2016/16. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
13/01/2017
Smernica ECB/2014/60. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 13. 1. 2017, str. .
11/01/2017
Smernica ECB/2015/35. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 11. 1. 2017, str. .
11/01/2017
Smernica ECB/2014/31. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 11. 1. 2017, str. .
06/01/2017
Priporočilo ECB z dne 22. decembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece (ECB/2016/46), UL C 3, 6. 1. 2017, str. 1.

2016

28/12/2016
Mnenje o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij (CON/2016/61), Belgija, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Priporočilo ECB z dne 13. decembra 2016 o politiki razdelitve dividend (ECB/2016/44), UL C 481, 23. 12. 2016, str. 1.
20/12/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2248 z dne 3. novembra 2016 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2016/36), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 26.Dodatne informacije
20/12/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2247 z dne 3. novembra 2016 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2016/35), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 1.Dodatne informacije
20/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2016/34), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 3.Dodatne informacije
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2300 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2016/33), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 123.
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2299 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/32), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 117.
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2298 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/31), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 102.
15/12/2016
Mnenje o pooblastilu centralne banke Česká národní banka za izvajanje transakcij na finančnem trgu (CON/2016/60), Češka republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
05/12/2016
Mnenje o prenosu javnih nalog v zvezi s kovanci na centralno banko De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2164 z dne 30. novembra 2016 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017 (ECB/2016/43), UL L 333, 30. 11. 2016, str. 73.
30/11/2016
Mnenje o povračilu stroškov za delovanje centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2016/57), Bolgarija, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2016/56), Madžarska, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Mnenje o predlogu zakona o ukinitvi državnega poroštva v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo (CON/2016/55), Belgija, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Mnenje o podelitvi pooblastil centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za ocenjevanje konkurence na trgu hipotekarnih posojil in izdajanje navodil za posojilodajalce o spremenljivih obrestnih merah (CON/2016/54), Irska, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1994 z dne 4. novembra 2016 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (ECB/2016/38), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 37.
15/11/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1993 z dne 4. novembra 2016 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem (ECB/2016/37), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 32.
21/10/2016
Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A v Franciji (CON/2016/51), Francija, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Sklep ECB/2013/54 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 14. 11. 2016.
11/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1975 z dne 8. novembra 2016 o prenosu pooblastil za podelitev začasne akreditacije (ECB/2016/39), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 9.
11/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1974 z dne 31. oktobra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/30), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 7.
10/11/2016
Priporočilo ECB z dne 28. oktobra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), UL C 413, 10. 11. 2016, str. 1.
31/10/2016
Mnenje o reorganizaciji nalog zvezne agencije za stabilizacijo finančnega trga in izvajanju smernic EBA o preudarnih politikah prejemkov (CON/2016/53), Nemčija, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Sklep ECB/2016/10 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 31. 10. 2016.
28/10/2016
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Hrvaška, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Smernica ECB/2008/8 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 21. 10. 2016.
13/10/2016
Mnenje o predlogu zakona o pravilih za vračilo zneskov, zaračunanih zaradi uporabe nekaterih tečajnih razmikov pri posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2016/50), Poljska, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in o spremembah Direktive 2009/101/ES (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatne informacije
11/10/2016
Mnenje o ravnanju z nepremičninami ali kapitalskimi deleži, ki jih kreditna institucija pridobi po postopku poravnave dolga (CON/2016/48), Ciper, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Priporočilo ECB z dne 23. septembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia (ECB/2016/28), UL C 366, 5. 10. 2016, str. 1.
29/09/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1734 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/25), UL L 262, 29. 9. 2016, str. 30.
28/09/2016
Mnenje o spremembi Zakona o centralni banki Latvijas Banka, s katero se zmanjšuje število članov Sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Mnenje o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2016/46), Slovenija, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
24/09/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1717 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2016/27), UL L 258, 24. 9. 2016, str. 17.
24/09/2016
Sklep ECB/2004/2. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 24. 9. 2016.
23/09/2016
Uredba ECB (EU) 2016/1705 z dne 9. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uporabi obveznih rezerv (ECB/2016/26), UL L 257, 23. 9. 2016, str. 10.
19/09/2016
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri poročanju o dajatvi od zavarovalnih premij (CON/2016/45), Slovaška, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatne informacije
07/09/2016
Mnenje o vlogi predstavnika organa za finančni nadzor v Nadzornem odboru ECB in o nadomestilih za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Popravek Smernice ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23) UL L 238, 6. 9. 2016, str. 7.
31/08/2016
Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2016/42), Slovenija, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/08/2016
Mnenje o okrožnici centralne banke Banca d’Italia o izvajanju reforme italijanskih zadružnih bank (CON/2016/41), Italija, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv (CON/2016/40), Romunija, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Priporočilo ECB z dne 2. avgusta 2016 o okviru za upravljanje kakovosti podatkov za statistiko imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/24), UL C 297, 17. 8. 2016, str. 1.
17/08/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 85.Dodatne informacije
17/08/2016
Uredba ECB (EU) 2016/1384 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/22), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 24.
17/08/2016
Smernica ECB/2013/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL , 17. 8. 2016, str. .
29/07/2016
Mnenje o posebnih pravilih za prestrukturiranje posojil, ki so indeksirana ali denominirana v tuji valuti (CON/2016/39), Poljska, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Mnenje o pregledu plačilnih shem (CON/2016/38), Poljska, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Priporočilo ECB z dne 14. julija 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank  (ECB/2016/20), UL C 266, 22. 7. 2016, str. 1.
12/07/2016
Mnenje o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank (CON/2016/37), Francija, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1162 z dne 30. junija 2016 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj  (ECB/2016/19), UL L 192, 11. 7. 2016, str. 73.
11/07/2016
Mnenje o metodi in postopku za štetje, razvrščanje, pakiranje in označevanje bankovcev in kovancev (CON/2016/36), Poljska, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1061 z dne 26. maja 2016 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2016/15), UL L 173, 30. 6. 2016, str. 102.
28/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1041 z dne 22. junija 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), UL L 169, 28. 6. 2016, str. 14.
28/06/2016
Mnenje o razširitvi dostopa do centralnega registra bančnih računov (CON/2016/35), Belgija, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Mnenje o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2016/34), Grčija, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (CON/2016/27), UL C 223, 21. 6. 2016, str. 3.Dodatne informacije
17/06/2016
Mnenje o (a) predlogu uredbe o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter (b) predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2016/11), UL C 219, 17. 6. 2016, str. 2.Dodatne informacije
16/06/2016
Sklep ECB z dne 7. junija 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/17), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 21.
16/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/955 z dne 6. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/12), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 19.
15/06/2016
Sklep ECB z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16), UL L 157, 15. 6. 2016, str. 28.
15/06/2016
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/33), Hrvaška, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Sklep ECB/2007/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 14. 6. 2016, str. .
13/06/2016
Mnenje o znižanju zakonsko določenih prejemkov zaposlenih v javnem in poljavnem sektorju (CON/2016/32), Nizozemska, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2016/31), Slovenija, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
07/06/2016
Sklep ECB/2016/2 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 7. 6. 2016.
04/06/2016
Popravek Sklepa ECB (EU) 2016/868 z dne 18. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank UL L 148, 4. 6. 2016, str. 9.
03/06/2016
Mnenje o notranji reviziji centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2016/30), Bolgarija, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/868 z dne 18. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2016/14), UL L 144, 1. 6. 2016, str. 99.Dodatne informacije
01/06/2016
Uredba ECB (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13), UL L 144, 1. 6. 2016, str. 44.
31/05/2016
Smernica ECB/2014/15. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 31. 5. 2016, str. .
31/05/2016
Smernica ECB/2012/27. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 31. 5. 2016, str. .
19/05/2016
Mnenje o uredbi o integriranem podatkovnem modelu (CON/2016/29), Avstrija, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/702 z dne 18. aprila 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2016/8), UL L 121, 11. 5. 2016, str. 24.
03/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/811 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/11), UL L 132, 3. 5. 2016, str. 129.
03/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/810 z dne 28. aprila 2016 o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/10), UL L 132, 3. 5. 2016, str. 107.
03/05/2016
Mnenje o reševanju in prisilnem prenehanju bank (CON/2016/28), Slovenija, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
02/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/821 z dne 26. aprila 2016 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2016/9), UL L 136, 2. 5. 2016, str. 12.
28/04/2016
Sklep ECB (EU) 2016/661 z dne 15. aprila 2016 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2016 (ECB/2016/7), UL L 114, 28. 4. 2016, str. 14.
28/04/2016
Sklep ECB/2014/34 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 28. 4. 2016.
20/04/2016
Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (CON/2016/26), 20. 4. 2016.Dodatne informacije
20/04/2016
Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem obtoku (CON/2016/25), Italija, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/24), Slovenija, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
15/04/2016
Smernica ECB (EU) 2016/579 z dne 16. marca 2016 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2016/6), UL L 99, 15. 4. 2016, str. 21.
13/04/2016
Mnenje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/04/2016
Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (CON/2016/10), UL C 130, 13. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
06/04/2016
Mnenje o predlogu sklepa Sveta o določitvi ukrepov za postopno vzpostavitev enotnega zastopanja euroobmočja v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/22), UL C 216, 6. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
06/04/2016
Mnenje o prispevku Avstrije v sklad za ukrepanje in pomoč ob katastrofah pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/21), Avstrija, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Smernica ECB (EU) 2016/450 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2015/44), UL L 86, 1. 4. 2016, str. 42.
30/03/2016
Sklep ECB (EU) 2016/456 z dne 4. marca 2016 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije  (ECB/2016/3), UL L 79, 30. 3. 2016, str. 34.Dodatne informacije
30/03/2016
Mnenje o ureditvi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev (CON/2016/20), Francija, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Uredba ECB (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4), UL L 78, 24. 3. 2016, str. 60.
24/03/2016
Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2016/19), Bolgarija, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2016/18), Švedska, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mnenje o reformi zadružnih bank, sistemu jamstva za listinjenja nedonosnih posojil in dajanju posojil alternativnih investicijskih skladov (CON/2016/17), Italija, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Sklep ECB (EU) 2016/457 z dne 16. marca 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper (ECB/2016/5), UL L 79, 17. 3. 2016, str. 41.
17/03/2016
Mnenje o ustanovitvi in delovanju organizacij za prenos lastništva nepremičnin (CON/2016/16), Ciper, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (CON/2016/15), 17. 3. 2016.
16/03/2016
Mnenje o pridobitvi pravnega lastništva institucije Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer s strani centralne banke Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mnenje o obveznih zahtevah za kreditna plačila in direktne obremenitve (CON/2016/13), Romunija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mnenje o finančnih instrumentih, primernih za operacije denarne politike (CON/2016/12), Romunija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Smernica ECB (EU) 2016/256 z dne 5. februarja 2016 o razširitvi skupnih pravil in minimalnih standardov za varstvo zaupnosti statističnih informacij, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank, na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic in Evropsko centralno banko v nadzorni funkciji (ECB/2016/1), UL L 47, 25. 2. 2016, str. 16.
23/02/2016
Mnenje o ukrepih za olajšanje nemotenega delovanja upravnega odbora in kadrovske komisije centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Ciper, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Mnenje o vrstnem redu poplačila upnikov kreditnih institucij (CON/2016/7), Francija, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Mnenje o dodatnih spremembah zahtev za odgovorno dajanje posojil (CON/2016/8), Madžarska, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Sklep ECB (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/2), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 15.Dodatne informacije
20/02/2016
Sklep ECB (EU) 2016/244 z dne 18. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2015/50), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 13.
18/02/2016
Smernica ECB (EU) 2016/231 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2015/39), UL L 41, 18. 2. 2016, str. 28.
12/02/2016
Sklep ECB z dne 11. decembra 2015 o dostopu do elektronskih aplikacij, sistemov, platform in storitev EMN ter njihovi uporabi s strani ECB in pristojnih nacionalnih organov v enotnem mehanizmu nadzora (ECB/2015/47), UL L 37, 12. 2. 2016, str. 104.
12/02/2016
Sklep ECB z dne 11. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2013/1 o določitvi okvira za infrastrukturo javnih ključev za Evropski sistem centralnih bank (ECB/2015/46), UL L 37, 12. 2. 2016, str. 100.
03/02/2016
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/6), Slovenija, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
01/02/2016
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2016/5), Ciper, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Spremembe okvira poklicne etike ECB (To besedilo nadomešča člen 36a besedila, objavljenega v Uradnem listu C 204 z dne 20. junija 2015, str. 3) UL C 31, 28. 1. 2016, str. 3.
25/01/2016
Mnenje o zagotavljanju odkupa kovancev s strani avstrijske kovnice (CON/2016/4), Avstrija, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2015/40), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 36.
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/65 z dne 18. novembra 2015 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 30.
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/64 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2015/34), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 25.
21/01/2016
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/3), Grčija, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Mnenje o nadzoru dejavnosti obdelovalcev gotovine ter nalaganju upravnih ukrepov in kazni (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Mnenje o davku za nekatere finančne institucije (CON/2016/1), Poljska, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Sklep ECB (EU) 2016/21 z dne 23. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (ECB/2015/51), UL L 6, 9. 1. 2016, str. 5.
05/01/2016
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2016/3 z dne 18. novembra 2015 o določitvi načel za zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah enotnega mehanizma nadzora (ECB/2015/36), UL L 1, 5. 1. 2016, str. 4.

2015

30/12/2015
Priporočilo ECB z dne 17. decembra 2015 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2015/49), UL C 438, 30. 12. 2015, str. 1.
30/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2464 z dne 16. decembra 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/48), UL L 344, 30. 12. 2015, str. 1.
23/12/2015
Mnenje o poročanju o plačilni bilanci in čezmejnem opravljanju storitev (CON/2015/58), Avstrija, 23. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Priporočilo ECB z dne 10. decembra 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska (ECB/2015/45), UL C 425, 18. 12. 2015, str. 1.
18/12/2015
Mnenje o nekaterih spremembah institucionalnega okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
18/12/2015
Mnenje o poplačilu dolgov, zavarovanih s hipoteko, s prenosom lastništva nepremičnine (CON/2015/56), Romunija, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Popravek Smernice ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema UL L 332, 18. 12. 2015, str. 158.
14/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2330 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/53 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015 (ECB/2015/41), UL L 328, 14. 12. 2015, str. 119.
12/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43), UL L 328, 12. 12. 2015, str. 123.
12/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2331 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016 (ECB/2015/42), UL L 328, 12. 12. 2015, str. 121.
10/12/2015
Mnenje o dajatvi za dvige gotovine na bankomatih (CON/2015/55), Irska, 10. 12. 2015.
09/12/2015
Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2015/54), Češka republika, 9. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Mnenje o pravnem okviru za stanovanjske hranilnice (CON/2015/53), Nemčija, 2. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2218 z dne 20. novembra 2015 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije (ECB/2015/38), UL L 314, 1. 12. 2015, str. 66.
28/11/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2202 z dne 19. novembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2015/37), UL L 313, 28. 11. 2015, str. 42.
26/11/2015
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2015/52), Nizozemska, 26. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Mnenje o proizvodnji eurobankovcev (CON/2015/51), Portugalska, 23. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2101 z dne 5. novembra 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/33), UL L 303, 20. 11. 2015, str. 106.
20/11/2015
Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2015/50), Belgija, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Mnenje o pregledu nemotenega delovanja plačilnega prometa („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), Nizozemska, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter sistemih jamstva za vloge in odškodninskih shemah (CON/2015/48), Luksemburg, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2015/47), Avstrija, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Mnenje o registru bančnih računov (CON/2015/46), Bolgarija, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Mnenje o ureditvi družb, ki odkupujejo kredite (CON/2015/45), Ciper, 12. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2015/44), Irska, 11. 11. 2015.
06/11/2015
Mnenje o reševanju kriznih razmer na finančnem trgu in posebni dajatvi za izbrane finančne institucije (CON/2015/43), Slovaška, 6. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Mnenje o institucionalnem okviru za reševanje institucij (CON/2015/42), Belgija, 4. 11. 2015.
30/10/2015
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banca d'Italia (CON/2015/41), Italija, 30. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Mnenje o sistemu zajamčenih vlog (CON/2015/40), Irska, 29. 10. 2015.
28/10/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/27), UL L 282, 28. 10. 2015, str. 41.Dodatne informacije
28/10/2015
Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2015/39), Madžarska, 28. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Mnenje o predhodnem ocenjevanju pogojev v zvezi z reševanjem kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/38), Madžarska, 23. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2015/37), Ciper, 19. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Mnenje o centralnem registru bančnih računov (CON/2015/36), Češka republika, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/35), Italija, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Mnenje o predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov (CON/2015/34), Slovenija, 28. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
25/09/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1613 z dne 10. septembra 2015 o spremembah Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2015/31), UL L 249, 25. 9. 2015, str. 28.
24/09/2015
Uredba ECB (EU) 2015/1599 z dne 10. septembra 2015 o spremembah Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov  (ECB/2015/30), UL L 248, 24. 9. 2015, str. 45.
22/09/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1574 z dne 4. septembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih bank  (ECB/2015/29), UL L 245, 22. 9. 2015, str. 12.
22/09/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1575 z dne 4. septembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank  (ECB/2015/28), UL L 245, 22. 9. 2015, str. 13.
22/09/2015
Mnenje o določitvi centralne banke Lietuvos bankas kot organa za reševanje (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Smernica ECB/2014/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 22. 9. 2015.
18/09/2015
Mnenje o pretvorbi posojil v švicarskih frankih  (CON/2015/32), Hrvaška, 18. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Mnenje o reševanju bank (CON/2015/31), Nemčija, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Mnenje o poročanju nekaterih podatkov, pomembnih za finančno stabilnost  (CON/2015/30), Avstrija, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev  (CON/2015/29), Češka republika, 28. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Mnenje o spremembah ustavnega zakona in zakona o centralni banki Česká národní banka (CON/2015/28), Češka republika, 11. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Mnenje o uporabi integriranega podatkovnega modela za poročanje podatkov centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Avstrija, 10. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Mnenje o predlogu zakona o posebnih pogojih za prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih v tuji valuti (CON/2015/26), Poljska, 5. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1196 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2015/26), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 134.
21/07/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1195 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka ECB  (ECB/2015/25), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 133.
21/07/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1197 z dne 2. julija 2015 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2015/24), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 147.
21/07/2015
Smernica ECB/2010/20. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  UL , 21. 7. 2015, str. .
20/07/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/25), Grčija, 20. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2016 UL C 227, 16. 7. 2015, str. 4.
15/07/2015
Mnenje o spremembah zakona o helenskem statističnem sistemu in helenskem statističnem organu (CON/2015/24), Grčija, 15. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Mnenje o novem pravnem okviru za hranilnice (CON/2015/23), Portugalska, 7. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju na finančnih trgih (CON/2015/22), Češka republika, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Mnenje o varstvu potrošnikov na finančnih trgih (CON/2015/21), Slovaška, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Mnenje o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (CON/2015/18), UL C 209, 25. 6. 2015, str. 3.
20/06/2015
Okvir poklicne etike ECB  UL C 204, 20. 6. 2015, str. 3.Dodatne informacije
19/06/2015
Sklep ECB (EU) 2015/929 z dne 26. maja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), UL L 155, 19. 6. 2015, str. 1.
19/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/948 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2015/19), UL L 157, 19. 6. 2015, str. 15.
19/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/930 z dne 2. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2015/15), UL L 155, 19. 6. 2015, str. 38.
19/06/2015
Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Priporočilo ECB z dne 10. junija 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije  (ECB/2015/23), UL C 201, 18. 6. 2015, str. 1.
10/06/2015
Mnenje o pregledu poslanstva in organizacije Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2015/4), UL C 192, 10. 6. 2015, str. 1.
10/06/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih družb (CON/2015/19), Španija, 10. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/856 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v enotnem mehanizmu nadzora  (ECB/2015/12), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 29.
02/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/855 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v Eurosistemu in razveljavitvi Smernice ECB/2002/6 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB  (ECB/2015/11), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 23.
29/05/2015
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (CON/2015/10), UL C 175, 29. 5. 2015, str. 2.Dodatne informacije
28/05/2015
Mnenje o pravnem okviru za sistem jamstva za vloge in reševanje na finančnih trgih (CON/2015/17), Poljska, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Mnenje o spremembah pravnega okvira, ki ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (CON/2015/16), Slovenija, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
27/05/2015
Neuradna prečiščena verzija Uredbe (EU) št. 1011/2012 ECB z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24)  UL , 27. 5. 2015, str. .
23/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/811 z dne 27. marca 2015 o dostopu javnosti do dokumentov ECB, ki se nahajajo pri pristojnih nacionalnih organih (ECB/2015/16), UL L 128, 23. 5. 2015, str. 27.
21/05/2015
Mnenje o ureditvi odprtih pozicij za sredstva v bilanci kreditnih institucij (CON/2015/15), Madžarska, 21. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/774 z dne 4. marca 2015 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/10), UL L 121, 14. 5. 2015, str. 20.
07/05/2015
Smernica ECB (EU) 2015/732 z dne 16. aprila 2015 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), UL L 116, 7. 5. 2015, str. 22.
07/05/2015
Uredba ECB (EU) 2015/730 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), UL L 116, 7. 5. 2015, str. 5.
06/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/839 z dne 27. aprila 2015 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
06/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/727 z dne 10. aprila 2015 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila in za leto 2015  (ECB/2015/17), UL L 115, 6. 5. 2015, str. 36.
06/05/2015
Priporočilo ECB z dne 27. marca 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Deutsche Bundesbank  (ECB/2015/14), UL C 149, 6. 5. 2015, str. 1.
05/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/716 z dne 12. februarja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2015/8), UL L 114, 5. 5. 2015, str. 11.
27/04/2015
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti kreditnih institucij v EU (CON/2014/83), UL C 137, 27. 4. 2015, str. 2.Dodatne informacije
25/04/2015
Sklep ECB (EU) 2015/656 z dne 4. februarja 2015 o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da dobičke med letom ali čiste dobičke poslovnega leta vključijo v navaden lastniški temeljni kapital v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 575/2013  (ECB/2015/4), UL L 107, 25. 4. 2015, str. 76.
17/04/2015
Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko  UL C 123, 17. 4. 2015, str. 1.Dodatne informacije
10/04/2015
Mnenje o prepovedi prisilne prodaje primarnega prebivališča na dražbi (CON/2015/14), Grčija, 10. 4. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Smernica ECB (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki  (ECB/2014/43), UL L 93, 9. 4. 2015, str. 82.
02/04/2015
Sklep ECB (EU) 2015/509 z dne 18. februarja 2015 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/6 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema, Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter členov 1, 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv  (ECB/2015/9), UL L 91, 2. 4. 2015, str. 1.Dodatne informacije
02/04/2015
Smernica ECB (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60), UL L 91, 2. 4. 2015, str. 3.Dodatne informacije
29/03/2015
Sklep ECB/2004/3. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 29. 3. 2015.
28/03/2015
Sklep ECB (EU) 2015/530 z dne 11. februarja 2015 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor  (ECB/2015/7), UL L 84, 28. 3. 2015, str. 67.
28/03/2015
Sklep ECB (EU) 2015/529 z dne 21. januarja 2015 o spremembi Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov ECB  (ECB/2015/1), UL 84, 28. 3. 2015, str. 64.
26/03/2015
Uredba (EU) 2015/534 ECB z dne 17. marca 2015 o poročanju nadzorniških finančnih informacij  (ECB/2015/13), UL L 86, 26. 3. 2015, str. 13.
25/03/2015
Mnenje o reformi zadružnih bank (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Mnenje o pravnem okviru za kreditne mediatorje (CON/2015/12), Portugalska, 24. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice in hipotekarne banke (CON/2015/11), Poljska, 20. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Kodeks ravnanja za člane Nadzornega odbora ECB  UL C 93, 20. 3. 2015, str. 2.
14/03/2015
Sklep ECB (EU) 2015/433 z dne 17. decembra 2014 o ustanovitvi Odbora za poklicno etiko in sprejetju njegovega poslovnika  (ECB/2014/59), UL L 70, 14. 3. 2015, str. 58.
13/03/2015
Sklep ECB (EU) 2015/425 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2014/55), UL L 68, 13. 3. 2015, str. 53.
13/03/2015
Smernica ECB (EU) 2015/426 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2014/54), UL L 68, 13. 3. 2015, str. 69.
13/03/2015
Sprememba 1/2014 z dne 15. decembra 2014 Poslovnika Nadzornega odbora ECB  UL L 68, 13. 3. 2015, str. 88.
10/03/2015
Mnenje o pravnem okviru za centralno banko Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poljska, 10. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Mnenje o neodvisnosti Banke Slovenije in članov njenih organov odločanja (CON/2015/8), Slovenija, 2. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
25/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/299 z dne 10. februarja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2015/5), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 27.
25/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/298 z dne 15. decembra 2014 o vmesni razdelitvi prihodka ECB (prenovitev) (ECB/2014/57), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 24.Dodatne informacije
25/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/297 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/56), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 21.
25/02/2015
Mnenje o strategiji makrobonitetne politike (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/287 z dne 31. decembra 2014 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Lietuvos bankas  (ECB/2014/61), UL L 50, 21. 2. 2015, str. 44.
21/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/286 z dne 27. novembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2014/49), UL L 50, 21. 2. 2015, str. 42.
21/02/2015
Sporazum z dne 31. decembra 2014 med centralno banko Lietuvos bankas in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Lietuvos bankas s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB  UL C 64, 21. 2. 2015, str. 5.
21/02/2015
Sporazum z dne 13. novembra 2014 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije  UL C 64, 21. 2. 2015, str. 1.
20/02/2015
Smernica ECB (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44), UL L 47, 20. 2. 2015, str. 29.Dodatne informacije
13/02/2015
Priporočilo ECB z dne 3. februarja 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka (ECB/2015/3), UL C 51, 13. 2. 2015, str. 4.
13/02/2015
Priporočilo ECB z dne 28. januarja 2015 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2015/2), UL C 51, 13. 2. 2015, str. 1.
10/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/300 z dne 10. februarja 2015 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika (ECB/2015/6), 10. 2. 2015.
09/02/2015
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Eesti Pank (CON/2015/6), Estonija, 9. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Mnenje o novem pravnem okviru za pripravo uradne statistike v Litvi (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov  (CON/2014/84), UL C 31, 30. 1. 2015, str. 3.
21/01/2015
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v postopkih reševanja na finančnem trgu  (CON/2015/3), Slovaška, 21. 1. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Mnenje o kolegiju za reševanje (CON/2015/2), Belgija, 21. 1. 2015.
09/01/2015
Sklep ECB (EU) 2015/32 z dne 29. decembra 2014 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), UL L 5, 9. 1. 2015, str. 17.Dodatne informacije
09/01/2015
Mnenje o vlogah za delovanje kot družba v zapiranju (CON/2015/1), Avstrija, 9. 1. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Sklep ECB (EU) 2015/5 z dne 19. novembra 2014 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev  (ECB/2014/45), UL L 1, 6. 1. 2015, str. 4.

2014

29/12/2014
Mnenje o prispevku Romunije v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2014/92), Romunija, 29. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Priporočilo ECB z dne 16. decembra 2014 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas  (ECB/2014/58), UL C 465, 24. 12. 2014, str. 1.
22/12/2014
Mnenje o objavi dokumentov in uporabi pokojninskih rezerv (CON/2014/91), Avstrija, 22. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Mnenje o razkritju informacij, če je banka v postopku reševanja ali ji je bilo odvzeto dovoljenje (CON/2014/90), Bolgarija, 22. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Uredba ECB (EU) št. 1376/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 79.
20/12/2014
Uredba(EU) št. 1375/2014 ECB z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1071/2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 77.
20/12/2014
Uredba (EU) št. 1374/2014 ECB z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 36.
19/12/2014
Sklep ECB z dne 11. decembra 2014 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015  (ECB/2014/53), UL L 365, 19. 12. 2014, str. 163.
19/12/2014
Mnenje o razkritju zaupnih informacij za nacionalno parlamentarno preiskavo (CON/2014/89), Irska, 19. 12. 2014.
17/12/2014
Mnenje o zahtevah za dajanje posojil (CON/2014/88), Estonija, 17. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Uredba (EU) št. 1333/2014 ECB z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48), UL L 359, 16. 12. 2014, str. 97.
16/12/2014
Mnenje o pretvorbi posojil v tuji valuti (CON/2014/87), Madžarska, 16. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Mnenje o spremembah zakona o jamstvu za bančne vloge (CON/2014/86), Bolgarija, 9. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Mnenje o splošnih pogojih potrošniških posojilnih pogodb  (CON/2014/85), Madžarska, 8. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Smernica ECB z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev) (ECB/2014/46), UL L 348, 4. 12. 2014, str. 27.
29/11/2014
Sklep ECB z dne 24. novembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2013/46 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2014 (ECB/2014/47), UL L 344, 29. 11. 2014, str. 27.
26/11/2014
Smernica ECB z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15), UL L 340, 26. 11. 2014, str. 1.Dodatne informacije
19/11/2014
Mnenje o proizvodnji eurobankovcev s strani subjekta s posebnim namenom (CON/2014/82), Španija, 19. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2014/81), Slovenija, 13. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
11/11/2014
Mnenje o reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2014/80), Madžarska, 11. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Mnenje o bančni zakonodaji (CON/2014/79), Slovenija, 11. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/10/2014
Uredba ECB z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor  (ECB/2014/41), UL L 311, 31. 10. 2014, str. 23.
31/10/2014
Mnenje o pravnem okviru za zadružne banke (CON/2014/78), Poljska, 31. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Mnenje o posebni davčni ugodnosti za finančne institucije (CON/2014/77), Madžarska, 30. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Mnenje o posebnih pravilih za poravnavo potrošniških posojilnih pogodb (CON/2014/76), Madžarska, 28. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Mnenje o določanju tehtanega povprečja donosov zveznih posojil in imenovanju zunanjega revizorja  (CON/2014/75), Avstrija, 23. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Sklep ECB z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2014/40), UL L 335, 22. 10. 2014, str. 22.
21/10/2014
Sklep o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Litvi (ECB/2014/42), 21. 10. 2014.
18/10/2014
Sklep ECB z dne 17. septembra 2014 o izvajanju ločenosti med funkcijo denarne politike in nadzorno funkcijo ECB (ECB/2014/39), UL L 300, 18. 10. 2014, str. 57.
14/10/2014
Mnenje o finančni preglednosti, plačilnih storitvah in elektronskem denarju (CON/2014/74), Danska, 14. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Mnenje o pravilih o navzkrižju interesov za člane organov upravljanja in vodstveni kader centralne banke Banca d’Italia (CON/2014/73), Italija, 13. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Mnenje o nadaljnjih pravilih za določene potrošniške posojilne pogodbe (CON/2014/72), Madžarska, 10. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji (CON/2014/58), UL C 352, 7. 10. 2014, str. 4.Dodatne informacije
02/10/2014
Mnenje o objavljanju efektivne obrestne mere za potrošniške kredite (CON/2014/71), Estonija, 2. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2015  UL C 342, 1. 10. 2014, str. 3.
26/09/2014
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti (CON/2014/49), UL C 336, 26. 9. 2014, str. 5.Dodatne informacije
20/09/2014
Sklep ECB z dne 1. septembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2014/38), UL L 278, 20. 9. 2014, str. 21.
19/09/2014
Mnenje o ločitvi in regulaciji bančnih dejavnosti (CON/2014/70), Francija, 19. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditov (CON/2014/69), Irska, 12. 9. 2014.
12/09/2014
Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Mnenje o izvajanju evropske direktive o sanaciji in reševanju bank (CON/2014/67), Nemčija, 12. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Smernica ECB z dne 3. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2014/21), UL L 267, 6. 9. 2014, str. 9.
03/09/2014
Mnenje o odloženih terjatvah za davek (CON/2014/66), Portugalska, 3. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Sklep ECB z dne 29. julija 2014 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2014/34), UL L 258, 29. 8. 2014, str. 11.
29/08/2014
Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2013/30), UL L 16, 29. 8. 2014, str. 61.Dodatne informacije
29/08/2014
Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev in eurokovancev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Mnenje o hranilnicah vzajemnih združenj (CON/2014/64), Portugalska, 14. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Sklep ECB z dne 13. avgusta 2014 o določitvi sistema TARGET2 kot sistemsko pomembnega plačilnega sistema v skladu z Uredbo (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2014/35), 13. 8. 2014.
06/08/2014
Mnenje o redenominaciji kapitala družb in vrednostnih papirjev, ki jih izdajo družbe (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.