All years
2020

08/04/2020
Orientarea (UE) 2020/515 a BCE din 7 aprilie 2020 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2020/21), JO L 110, 8.4.2020, p. 26.
08/04/2020
Decizia (UE) 2020/506 a BCE din 7 aprilie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului și a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2020/20), JO L 109, 8.4.2020, p. 1.
06/04/2020
Orientarea (UE) 2020/497 a BCE din 20 martie 2020 privind înregistrarea anumitor date de către autoritățile naționale competente în Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2020/16), JO L 106, 6.4.2020, p. 3.
06/04/2020
Orientarea (UE) 2020/496 a BCE din 19 martie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2019/1265 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) (BCE/2020/15), JO L 106, 6.4.2020, p. 1.
30/03/2020
Recomandarea BCE din 27 martie 2020 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/1 (BCE/2020/19), JO C 63, 30.3.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
30/03/2020
Aviz cu privire la furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă de către Lietuvos bankas  (CON/2020/11), Lituania, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Decizia (UE) 2020/441 a BCE din 24 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 a BCE privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ  (BCE/2020/18), JO L 91, 25.3.2020, p. 5.
25/03/2020
Decizia (UE) 2020/440 a BCE din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie  (BCE/2020/17), JO L 91, 25.3.2020, p. 1.
25/03/2020
RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 19 martie 2020 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Latvijas Banka (BCE/2020/14), JO C 98, 25.3.2020, p. 1.
25/03/2020
Aviz cu privire la cooperarea strânsă dintre Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (HNB) în cadrul Mecanismului unic de supraveghere și cu privire la mandatul și instrumentele macroprudențiale ale HNB (CON/2020/10), Croația, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Decizia BCE/2010/14. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 25.3.2020, p. .
23/03/2020
Orientarea (UE) 2020/428 a BCE din 5 martie 2020 de abrogare a Orientării BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar  (BCE/2020/12), JO L 87, 23.3.2020, p. 4.Informaţii suplimentare
19/03/2020
Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăți și a operatorilor de sisteme de plăți (CON/2020/9), Cipru, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Aviz cu privire la Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Croația, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Decizia (UE) 2020/407 a BCE din 16 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2020/13), JO L 80, 17.3.2020, p. 23.
09/03/2020
Decizia (UE) 2020/380 a BCE din 18 februarie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2016/245 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2020/10), JO L 69, 9.3.2020, p. 41.
06/03/2020
Orientarea (UE) 2020/381 a BCE din 21 februarie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2017/2335 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2020/11), JO L 69, 6.3.2020, p. 46.
12/02/2020
Decizia (UE) 2020/188 a BCE din 3 februarie 2020 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (reformare)  (BCE/2020/9), JO L 39, 12.2.2020, p. 12.Informaţii suplimentare
12/02/2020
Decizia (UE) 2020/187 a BCE din 3 februarie 2020 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (reformare)  (BCE/2020/8), JO L 39, 12.2.2020, p. 6.Informaţii suplimentare
07/02/2020
Rectificare la Acordul din 22 ianuarie 2020 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare ( JO C 032I, 1.2.2020 )  JO C 42, 7.2.2020, p. 36.
05/02/2020
Aviz cu privire la Comitetul de supraveghere al Eesti Pank (CON/2020/7), Estonia, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/141 a BCE din 22 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2020/7), JO L 27I, 1.2.2020, p. 21.
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/140 a BCE din 22 ianuarie 2020 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuirea la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/46  (BCE/2020/6), JO L 27I, 1.2.2020, p. 15.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/139 a BCE din 22 ianuarie 2020 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45  (BCE/2020/5), JO L 27I, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/138 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44  (BCE/2020/4), JO L 27, 1.2.2020, p. 6.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/137 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3), JO L 27, 1.2.2020, p. 4.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/136 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2020/2), JO L 27, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Acordul din 22 ianuarie 2020 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare  JO C 63, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
03/02/2020
Aviz cu privire la modificările aduse guvernanței De Nederlandsche Bank și instituirea oficială a Comitetului de stabilitate financiară (CON/2020/6), Țările de Jos, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Aviz cu privire la prerogativele de sancționare ale BNB în cadrul cooperării strânse și cursul de schimb oficial al levei bulgare (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Aviz cu privire la dreptul administratorilor judiciari și lichidatorilor judiciari ai instituțiilor de credit să dețină fonduri într-un cont deschis la Latvijas Banka (CON/2020/4), Letonia, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Nu mai este în vigoare: Recomandarea BCE din 17 ianuarie 2020 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2020/1), JO C 30, 29.1.2020, p. 1.
14/01/2020
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale  (CON/2020/3), Germania, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Aviz cu privire la măsuri pentru limitarea riscurilor macroprudențiale în ceea ce privește creditele imobiliare rezidențiale (CON/2020/1), Germania, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Aviz cu privire la o lege privind apărarea națională (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/46), Țările de Jos, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
Decizia (UE) 2019/2231 a BCE din 10 decembrie 2019 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2020  (BCE/2019/40), JO L 333, 27.12.2019, p. 149.
23/12/2019
Decizia (UE) 2019/2216 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 a BCE privind distribuirea provizorie a venitului BCE (BCE/2019/36), JO L 332, 23.12.2019, p. 183.
23/12/2019
Decizia (UE) 2019/2215 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2016/2247 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2019/35), JO L 332, 23.12.2019, p. 168.
23/12/2019
Orientarea (UE) 2019/2217 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Orientării (UE) 2016/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2019/34), JO L 332, 23.12.2019, p. 184.
20/12/2019
Decizia (UE) 2019/2195 a BCE din 5 decembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro  (BCE/2019/39), JO L 330, 20.12.2019, p. 91.
20/12/2019
Decizia (UE) 2019/2194 a BCE din 29 noiembrie 2019 privind acordarea dreptului de semnătură  (BCE/2019/33), JO L 330, 20.12.2019, p. 105.
20/12/2019
Rectificare la Decizia (UE) 2019/2158 a BCE din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2019/38) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 17 decembrie 2019) JO L 330, 20.12.2019, p. 105.
20/12/2019
Retificação do Regulamento (UE) 2019/2155 do Banco Central Europeu, de 5 de dezembro de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.o 1163/2014 relativo às taxas de supervisão (BCE/2019/37) (Jornal Oficial da União Europeia L 327 de 17 de dezembro de 2019) JO L 330, 20.12.2019, p. 106.
17/12/2019
Aviz cu privire la servicii și sisteme de plăți (CON/2019/45), Bulgaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Decizia (UE) 2019/2158 a BCE din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere  (BCE/2019/38), JO L 327, 17.12.2019, p. 99.Informaţii suplimentare
17/12/2019
Regulamentul (UE) 2019/2155 al BCE din 5 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere  (BCE/2019/37), JO L 327, 17.12.2019, p. 70.Informaţii suplimentare
17/12/2019
Regulamentul (UE) 2014/1163 (BCE/2014/41). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 17.12.2019.
16/12/2019
Aviz cu privire la impozitele pe activele anumitor participanți la piața financiară și impozite suplimentare pe venitul anumitor instituții de credit (CON/2019/44), Lituania, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2019/43), 11.12.2019.Informaţii suplimentare
06/12/2019
Aviz cu privire la o schemă de garantare pentru securitizările împrumuturilor inițiate de instituțiile de credit (CON/2019/42), Grecia, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Aviz cu privire la cerința aplicabilă anumitor instituții de credit și sucursale de a furniza servicii cu numerar  (CON/2019/41), Suedia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Aviz cu privire la majorarea taxei speciale pentru anumite instituții financiare  (CON/2019/40), Slovacia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Aviz cu privire la m?suri fiscale de descurajare a utiliz?rii numerarului  (CON/2019/39), Grecia, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Aviz cu privire la securitatea rețelelor și sistemelor de informații  (CON/2019/38), Spania, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Decizia (UE) 2019/1848 a BCE din 29 octombrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2019/32), JO L 283, 5.11.2019, p. 57.
05/11/2019
Orientarea (UE) 2019/1849 a BCE din 4 octombrie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2019/30), JO L 283, 5.11.2019, p. 64.
25/10/2019
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Latvijas Banka (CON/2019/36), Letonia, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2019/35), JO C 374, 23.10.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
21/10/2019
Decizia (UE) 2019/1743 a BCE din 15 octombrie 2019 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (reformare) (BCE/2019/31), JO L 267, 21.10.2019, p. 12.Informaţii suplimentare
08/10/2019
Regulamentul (UE) 2019/1677 al BCE din 27 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2019/29), JO L 257, 8.10.2019, p. 18.
27/09/2019
Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creditele ipotecare rezidențiale (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Aviz cu privire la protejarea euro împotriva contrafacerii şi verificarea autenticităţii monedelor euro (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
Decizia (UE) 2019/1558 a BCE din 12 septembrie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2019/28), JO L 238, 16.9.2019, p. 2.
06/09/2019
Orientarea (UE) 2019/1386 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2019/18), JO L 232, 6.9.2019, p. 1.
05/09/2019
Aviz cu privire la normele de urmat de către întreprinderile financiare cu ocazia definirii politicilor de remunerare (CON/2019/32), Țările de Jos, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Aviz cu privire la libertatea de informare (CON/2019/31), Țările de Jos, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Decizia (UE) 2019/1378 a BCE din 9 august 2019 de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia  (BCE/2019/27), JO L 224, 28.8.2019, p. 9.
28/08/2019
Decizia (UE) 2019/1377 a BCE din 31 iulie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/26), JO L 224, 28.8.2019, p. 6.
28/08/2019
Decizia (UE) 2019/1376 a BCE din 23 iulie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23), JO L 224, 28.8.2019, p. 1.
21/08/2019
Recomandarea BCE din 25 iulie 2019 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (BCE/2019/24), JO C 283, 21.8.2019, p. 1.
16/08/2019
Aviz cu privire la vânzarea și cumpărarea facilităților de credit (CON/2019/30), Cipru, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Decizia (UE) 2019/1349 a BCE din 26 iulie 2019 privind procedura și condițiile de exercitare de către o autoritate competentă a anumitor competențe în legătură cu monitorizarea sistemelor de plăți de importanță sistemică  (BCE/2019/25), JO L 214, 16.8.2019, p. 16.
16/08/2019
Decizia (UE) 2019/1348 a BCE din 18 iulie 2019 privind procedura de recunoaștere a statelor membre din afara zonei euro ca state membre raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/867 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2019/20), JO L 214, 16.8.2019, p. 3.
09/08/2019
Aviz cu privire la restricțiile privind transferul creanțelor ipotecare (CON/2019/29), Polonia, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Orientarea (UE) 2019/1335 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării (UE) 2018/876 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate  (BCE/2019/17), JO L 2018, 8.8.2019, p. 47.
08/08/2019
Orientarea BCE/2014/60. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 8.8.2019, p. .
05/08/2019
Orientarea BCE/2015/35. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 5.8.2019, p. .
29/07/2019
Decizia (UE) 2019/1312 a BCE din 22 iulie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Decizia (UE) 2019/1311 a BCE din 22 iulie 2019 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Orientarea (UE) 2019/1265 a BCE din 10 iulie 2019 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR)  (BCE/2019/19), JO L 199, 26.7.2019, p. 8.
25/07/2019
Avizul cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a președintelui BCE (CON/2019/28), JO C 258, 25.7.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
18/07/2019
Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2019/27), Slovenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Aviz cu privire la plata de fonduri către deținătorii necalificați de obligațiuni subordonate și acționarii minoritari ai băncilor la care Republica Slovenia a avut o participație majoritară și care au fost afectate de măsurile excepționale ale Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Croația, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1034 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2019/13), JO L 167, 24.6.2019, p. 79.
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1033 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2019/12), JO L 167, 24.6.2019, p. 75.
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1032 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului  (BCE/2019/11), JO L 167, 24.6.2019, p. 64.
24/06/2019
Aviz cu privire la structura acționariatului Banca d’Italia și cu privire la proprietatea asupra rezervelor de aur (CON/2019/23), Italia, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Orientarea BCE/2014/31. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  24.6.2019.
21/06/2019
Aviz cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus și cu privire la modificarea Constituției în ceea ce privește Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cipru, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1007 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities  (BCE/2019/16), JO L 163, 20.6.2019, p. 108.
20/06/2019
Decizia (UE) 2019/1006 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2011/20 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities  (BCE/2019/15), JO L 163, 20.6.2019, p. 103.
14/06/2019
Decizia (UE) 2019/976 a BCE din 29 mai 2019 de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 (BCE/2019/14), JO L 157, 14.6.2019, p. 61.Informaţii suplimentare
12/06/2019
Aviz cu privire la obiectivele și guvernanța Comisiei pentru piețe financiare și de capital din Letonia (CON/2019/22), Letonia, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Aviz cu privire la reforma regimului de supraveghere bancară și a pieței financiare (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/20), Slovenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Aviz cu privire la revizuirea cadrului juridic al sistemului portughez de supraveghere financiară (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Aviz cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pentru consumatori (CON/2019/18), România, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
02/05/2019
Decizia (UE) 2019/685 a BCE din 18 aprilie 2019 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019  (BCE/2019/10), JO L 115, 2.5.2019, p. 16.
02/05/2019
Aviz cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2019/17), Cipru, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Decizia (UE) 2019/669 a BCE din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro  (BCE/2019/9), JO L 113, 29.4.2019, p. 6.
29/04/2019
Orientarea (UE) 2019/671 a BCE din 9 aprilie 2019 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare)  (BCE/2019/7), JO L 113, 29.4.2019, p. 11.Informaţii suplimentare
17/04/2019
Aviz cu privire la participarea la mecanismul unic de rezoluție (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Aviz cu privire la activitățile de lobby  (CON/2019/15), Cehia, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Aviz cu privire la solicitarea consimțământului debitorilor pentru transferurile de împrumuturi garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative (CON/2019/14), Irlanda, 29.3.2019.
27/03/2019
Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/13), Slovenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Aviz cu privire la schimbări ale structurii de guvernanță a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2019/11), JO C 94, 12.3.2019, p. 2.
08/03/2019
Cod de conduită pentru înalții funcționari ai BCE  JO C 89, 8.3.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
06/03/2019
Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CON/2019/6), JO C 84, 6.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
04/03/2019
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (CON/2018/32), JO C 79, 4.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
28/02/2019
Aviz cu privire la înființarea unui consiliu macroprudențial (CON/2019/10), Spania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Aviz cu privire la un proiect de lege pentru protecția locuințelor principale (CON/2019/9), Grecia, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Decizia (UE) 2019/323 a BCE din 12 februarie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern (BCE/2019/5), JO L 55, 25.2.2019, p. 16.
25/02/2019
Decizia (UE) 2019/322 a BCE din 31 ianuarie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului național (BCE/2019/4), JO L 55, 25.2.2019, p. 7.
20/02/2019
Recomandarea BCE din 14 februarie 2019 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg (BCE/2019/6), JO C 67, 20.2.2019, p. 1.
18/02/2019
Aviz cu privire la hotărârile judecătorești privind executarea ipotecară a reședințelor private principale (CON/2019/8), Irlanda, 18.2.2019.
15/02/2019
Aviz cu privire la autorizarea și supravegherea furnizorilor de microcredite (CON/2019/7), Grecia, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Aviz cu privire la interzicerea bancnotelor cu cupiura de 500 euro și cu privire la anumite modificări ale legislației privind combaterea spălării banilor (CON/2019/5), Danemarca, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Decizia (UE) 2019/166 a BCE din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3), JO L 32, 4.2.2019, p. 14.Informaţii suplimentare
01/02/2019
Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/4), Spania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Aviz cu privire la remunerarea directorilor executivi și a conducerii superioare a Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polonia, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Regulamentul (UE) 2019/113 al BCE din 7 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare  (BCE/2018/33), JO L 23, 25.1.2019, p. 19.
23/01/2019
Decizia (UE) 2019/137 a BCE din 23 ianuarie 2019 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea pentru Portalul unic al Eurosistemului de acces la infrastructurile pieței (ESMIG) (BCE/2019/2), JO L 25, 23.1.2019, p. 34.
21/01/2019
Aviz cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Recomandarea BCE din 7 decembrie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate  (BCE/2018/36), JO C 21, 17.1.2019, p. 1.
11/01/2019
Recomandarea BCE din 7 ianuarie 2019 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2019/1), JO C 11, 11.1.2019, p. 1.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/48 a BCE din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31  (BCE/2018/32), JO L 9, 11.1.2019, p. 196.
11/01/2019
Decizia (UE) 2019/47 a BCE din 29 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2018/31), JO L 9, 11.1.2019, p. 194.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/46 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26  (BCE/2018/30), JO L 9, 11.1.2019, p. 190.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/45 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29  (BCE/2018/29), JO L 9, 11.1.2019, p. 183.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/44 a BCE din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28), JO L 9, 11.1.2019, p. 180.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/43 a BCE din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28  (BCE/2018/27), JO L 9, 11.1.2019, p. 178.
03/01/2019
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate (CON/2019/1), Estonia, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Decizia (UE) 2018/2049 a BCE din 12 decembrie 2018 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2019  (BCE/2018/35), JO L 327, 21.12.2018, p. 87.
21/12/2018
Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale (CON/2018/58), Spania, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Aviz cu privire la organizarea funcționării registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Aviz cu privire la modificările aduse regimului răspunderii membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și a personalului acesteia (CON/2018/56), România, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
10/12/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor (CON/2018/51), JO C 444, 10.12.2018, p. 11.Informaţii suplimentare
07/12/2018
Aviz cu privire la o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor juridice aferente (CON/2018/55), 7.12.2018.Informaţii suplimentare
26/11/2018
Regulamentul (UE) 2018/1845 al BCE din 21 noiembrie 2018 privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante  (BCE/2018/26), JO L 299, 26.11.2018, p. 55.
20/11/2018
Aviz cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (CON/2018/54), JO C 444, 20.11.2018, p. 15.Informaţii suplimentare
19/11/2018
Aviz cu privire la mandatul macroprudențial al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și guvernanța instituțiilor de credit (CON/2018/52), Bulgaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Aviz cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor raportului de convergență în Legea privind Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/53), Bulgaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare și a protecției investitorilor (CON/2018/50), Polonia, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Aviz cu privire la desemnarea serviciilor esențiale și a operatorilor de servicii esențiale în scopul securității rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2018/47), Slovenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Decizia (UE) 2018/1625 a BCE din 8 octombrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2018/24), JO L 280, 9.11.2018, p. 1.
09/11/2018
Orientarea (UE) 2018/1626 a BCE din 3 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2018/20), JO L 280, 9.11.2018, p. 40.
09/11/2018
Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/49), Bulgaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Orientarea BCE/2012/27. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 9.11.2018, p. .
09/11/2018
Decizia BCE/2007/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 9.11.2018, p. .
08/11/2018
Aviz cu privire la obligațiile de constituire a rezervelor minime obligatorii ale Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ungaria, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Recomandarea BCE din 19 octombrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank  (BCE/2018/25), JO C 394, 30.10.2018, p. 1.
26/10/2018
Aviz cu privire la revizuirea legii finlandeze privind obligațiile de pregătire aplicabile în sectorul financiar (CON/2018/46), Finlanda, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Aviz cu privire la cadrul juridic al Oficiului de stat pentru audit (CON/2018/45), Croația, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Aviz cu privire la regulile care trebuie urmate de instituțiile de credit relevante din punct de vedere sistemic la definirea politicilor de remunerație fixă (CON/2018/44), Țările de Jos, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (CON/2018/38), JO C 382, 23.10.2018, p. 7.Informaţii suplimentare
23/10/2018
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE și cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (CON/2018/37), JO C 382, 23.10.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
19/10/2018
Aviz cu privire la revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții (CON/2018/36), JO C 378, 19.10.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
12/10/2018
Recomandarea BCE din 4 octombrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas (BCE/2018/23), JO C 370, 12.10.2018, p. 1.
28/09/2018
Aviz cu privire la înființarea unei baze de date privind indemnizațiile de asigurare la nivel național (CON/2018/43), Irlanda, 28.9.2018.
14/09/2018
Recomandarea BCE din 6 septembrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España (BCE/2018/22), JO C 325, 14.9.2018, p. 1.
11/09/2018
Aviz cu privire la modificările aduse reformei băncilor populare (banche popolari) și a cooperativelor de credit (CON/2018/42), Italia, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Aviz cu privire la noi reguli de rotunjire pentru plățile în euro (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Aviz cu privire la transmiterea de date administrative in scopuri statistice (CON/2018/40), Germania, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Aviz cu privire la infrastrucurile critice, securitatea cibernetică și obligațiunile garantate (CON/2018/39), Slovacia, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (CON/2018/33), JO C 303, 29.8.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
20/08/2018
Orientarea (UE) 2018/1151 a BCE din 2 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (BCE/2018/19), JO L 209, 20.8.2018, p. 2.
17/08/2018
Decizia (UE) 2018/1148 a BCE din 10 august 2018 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21), JO L 208, 17.8.2018, p. 91.Informaţii suplimentare
16/08/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles IV”) (CON/2018/35), JO C 378, 16.8.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
27/07/2018
Aviz cu privire la implementarea reciprocă a instrumentelor macroprudențiale în Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Consiliului privind dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre (CON/2018/25), JO C 261, 25.7.2018, p. 1.Informaţii suplimentare
24/07/2018
Recomandarea BCE din 6 iulie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije  (BCE/2018/18), JO C 260, 24.7.2018, p. 1.
07/06/2018
Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare a libretului A din Franța și a anumitor alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2018/28), Franța, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor aferente (CON/2018/19), JO C 255, 20.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
18/07/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), precum și a actelor aferente, și cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (CON/2018/26), JO C 251, 18.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
05/07/2018
Aviz cu privire la reglementarea activității titularilor de contracte de credit (CON/2018/31), Irlanda, 5.7.2018.
25/06/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind înființarea Fondului Monetar European (CON/2018/20), JO C 220, 25.6.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
18/06/2018
Orientarea (UE) 2018/877 a BCE din 1 iunie 2018 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2018/17), JO L 154, 18.6.2018, p. 22.
18/06/2018
Orientarea (UE) 2018/876 a BCE din 1 iunie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2018/16), JO L 154, 18.6.2018, p. 3.
15/06/2018
Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecilor (CON/2018/30), Suedia, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Orientarea (UE) 2018/861 a BCE din 24 aprilie 2018 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice  (BCE/2018/13), JO L 153, 15.6.2018, p. 161.
15/06/2018
Orientarea (BCE/2013/23). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 15.6.2018, p. .
08/06/2018
Aviz cu privire la diferite dispoziții de drept financiar (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
Recomandarea BCE din 18 mai 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas  (BCE/2018/15), JO C 181, 28.5.2018, p. 1.
18/05/2018
Aviz cu privire la instituirea unui cadru privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice de interes general (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Aviz cu privire la sancțiuni administrative și infracțiuni în legătură cu furnizarea către Central Bank of Ireland de informații false sau înșelătoare  (CON/2018/24), Irlanda, 11.5.2018.
07/05/2018
Orientarea BCE din 3 mai 2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații international (reformare)  (BCE/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Decizia (UE) 2018/667 BCE din 19 aprilie 2018 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 (BCE/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Aviz cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2018/21), Slovenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Orientarea (UE) 2018/572 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2018/5), JO L 95, 13.4.2018, p. 49.
13/04/2018
Orientarea (UE) 2018/571 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2018/4), JO L 95, 13.4.2018, p. 45.
13/04/2018
Orientarea (UE) 2018/570 a BCE din 7 februarie 2018 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului  (BCE/2018/3), JO L 95, 13.4.2018, p. 23.
09/04/2018
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate  (CON/2018/18), Cehia, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Decizia (UE) 2018/547 a BCE din 27 martie 2018 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind fondurile proprii (BCE/2018/11), JO L 90, 6.4.2018, p. 110.
06/04/2018
Decizia (UE) 2018/546 a BCE din 15 martie 2018 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind fondurile proprii  (BCE/2018/10), JO L 90, 6.4.2018, p. 105.
06/04/2018
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka și a Legii privind Oficiul de stat pentru audit (CON/2018/17), Croația, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (CON/2018/12), JO C 120, 6.4.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
04/04/2018
Aviz cu privire la crearea unui cadru de securitizare (CON/2018/16), Cipru, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Recomandarea BCE din 9 martie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque de France  (BCE/2018/9), JO C 107, 22.3.2018, p. 1.
21/03/2018
Aviz cu privire la securitatea și protecția infrastructurilor critice (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a vicepreşedintelui BCE (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Orientarea (UE) 2018/323 a BCE din 22 februarie 2018 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2018/8), JO L 62, 5.3.2018, p. 38.
05/03/2018
Regulamentul (UE) 2018/318 al BCE din 22 februarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2018/7), JO L 62, 5.3.2018, p. 4.
05/03/2018
Aviz cu privire la soluționarea creditelor ipotecare restante  (CON/2018/13), Irlanda, 5.3.2018.
05/03/2018
Orientarea BCE/2013/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  5.3.2018.
05/03/2018
Regulamentul BCE/2012/24. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 5.3.2018.
02/03/2018
Rectificare la Decizia (UE) 2017/2081 a BCE din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB JO L 60, 2.3.2018, p. 57.
02/03/2018
Rectificare la Orientarea (UE) 2016/2249 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale JO L 60, 2.3.2018, p. 57.
02/03/2018
Rectificare la Orientarea (UE) 2017/697 a BCE din 4 aprilie 2017 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative JO L 60, 2.3.2018, p. 56.
01/03/2018
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (CON/2018/1), JO C 77, 1.3.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
19/02/2018
Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creanțe ipotecare rezidențiale (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Regulamentul (UE) 2018/231 al BCE din 26 ianuarie 2018 privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2), JO L 45, 17.2.2018, p. 3.
16/02/2018
Decizia (UE) 2018/228 a BCE din 13 februarie 2018 de modificare a Deciziei (UE) 2017/936 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea  (BCE/2018/6), JO L 43, 16.2.2018, p. 18.
16/02/2018
Decizia (UE) 2017/963 (BCE/2017/16). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 16.2.2018, p. .
15/02/2018
Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Bank of Greece (CON/2018/11), Grecia, 15.2.2018.
14/02/2018
Aviz cu privire la întoarcerea fondurilor monetare din anumite paradisuri fiscale în Republica Slovenia (CON/2018/8), Slovenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cipru, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Aviz cu privire la dependența instituțiilor de credit de fondurile provenite de la corporații financiare (CON/2018/7), Ungaria, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Aviz cu privire la sursele de finanțare și guvernanța Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Recomandarea BCE din 26 ianuarie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank  (BCE/2018/1), JO C 37, 1.2.2018, p. 1.
01/02/2018
Decizia (UE) 2014/828 (BCE/2014/40). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 1.2.2018, p. .
31/01/2018
Aviz cu privire la documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (CON/2018/5), Slovenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Aviz cu privire la revizuiri ale cadrului Uniunii de gestionare a crizelor (CON/2017/47), JO C 34, 31.1.2018, p. 17.Informaţii suplimentare
31/01/2018
Aviz cu privire la modificările aduse cadrului Uniunii privind cerințele de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2017/46), JO C 34, 31.1.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
26/01/2018
Aviz cu privire la organizarea registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Recomandarea BCE din 28 decembrie 2017 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2017/44), JO C 8, 11.1.2018, p. 1.
11/01/2018
Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/3), Slovenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/2), Grecia, 9.1.2018.
05/01/2018
Recomandarea BCE din 19 decembrie 2017 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Cyprus  (BCE/2017/43), JO C 2, 5.1.2018, p. 1.

2017

23/12/2017
Recomandarea BCE din 15 decembrie 2017 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai BCE (BCE/2017/42), JO C 444, 23.12.2017, p. 1.
23/12/2017
Decizia (UE) 2017/2444 a BCE din 8 decembrie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/2332 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro  (BCE/2017/41), JO L 344, 23.12.2017, p. 63.
23/12/2017
Decizia (UE) 2017/2443 a BCE din 8 decembrie 2017 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2018  (BCE/2017/40), JO L 344, 23.12.2017, p. 61.
23/12/2017
Decizia (UE) 2017/2442 a BCE din 8 decembrie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2164 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017  (BCE/2017/39), JO L 344, 23.12.2017, p. 59.
15/12/2017
Orientarea BCE din 23 noiembrie 2017 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit  (BCE/2017/38), JO L 333, 15.12.2017, p. 66.
06/12/2017
Decizia (UE) 2017/2239 a BCE din 16 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2247 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2017/36), JO L 320, 6.12.2017, p. 18.
04/12/2017
Avizul BCE cu privire la limitarea numărului de case centrale ale cooperativelor de credit (CON/2017/54), Lituania, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Aviz cu privire la propunerea de a aloca Lietuvos bankas funcția de agenție fiscală a Fondului Monetar Internațional (CON/2017/53), Lituania, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Aviz cu privire la indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (CON/2017/52), Bulgaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Decizia (UE) 2017/2199 a BCE din 20 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate  (BCE/2017/37), JO L 312, 28.11.2017, p. 92.
27/11/2017
Aviz cu privire la modificările aduse cadrului decizional al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2017/51), Bulgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Aviz cu privire la tranzacțiile cu părți afiliate (CON/2017/50), Bulgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Aviz cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia (CON/2017/49), Irlanda, 24.11.2017.
16/11/2017
Decizia (UE) 2017/2097 a BCE din 3 noiembrie 2017 privind metodologia de calculare a sancțiunilor pentru încălcarea cerințelor de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică  (BCE/2017/35), JO L 299, 16.11.2017, p. 31.
16/11/2017
Regulamentul (UE) 2017/2095 al BCE din 3 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competența BCE de a impune sancțiuni (BCE/2017/34), JO L 299, 16.11.2017, p. 22.
16/11/2017
Decizia (UE) 2017/2098 a BCE din 3 noiembrie 2017 privind aspecte procedurale referitoare la impunerea de măsuri corective pentru neconformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2017/33), JO L 299, 16.11.2017, p. 34.
16/11/2017
Regulamentul (UE) 2017/2094 al BCE din 3 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică  (BCE/2017/32), JO L 299, 16.11.2017, p. 11.
16/11/2017
Regulamentul BCE/1999/4. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 16.11.2017, p. .
15/11/2017
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții  (CON/2017/42), JO C 385, 15.11.2017, p. 10.Informaţii suplimentare
15/11/2017
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea CPC și cerințele pentru recunoașterea CPC din țări terțe  (CON/2017/39), JO C 385, 15.11.2017, p. 10.Informaţii suplimentare
14/11/2017
Orientarea (UE) 2017/2193 a BCE din 27 octombrie 2017 de modificare a Orientării (UE) 2015/280 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem (BCE/2017/31), JO L 310, 14.11.2017, p. 49.
14/11/2017
Decizia (UE) 2017/2081 a BCE din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2017/30), JO L 295, 14.11.2017, p. 89.Informaţii suplimentare
14/11/2017
Decizia (UE) 2017/2080 a BCE din 22 septembrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2010/9 privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2 (BCE/2017/29), JO L 295, 14.11.2017, p. 86.
14/11/2017
Orientarea (UE) 2017/2082 a BCE din 22 septembrie 2017 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2017/28), JO L 295, 14.11.2017, p. 97.
14/11/2017
Decizia BCE/2010/9. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 14.11.2017, p. .
09/11/2017
Aviz cu privire la sprijinirea debitorilor cu împrumuturi pentru locuință aflați într-o situație financiară dificilă și susținerea restructurării voluntare a împrumuturilor pentru locuință exprimate sau indexate într-o monedă străină (CON/2017/48), Polonia, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Aviz cu privire la o înghețare temporară a ratei remunerării în ceea ce privește libretul A din Franța și anumite alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2017/45), Franța, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365  (CON/2017/38), JO C 372, 1.11.2017, p. 6.Informaţii suplimentare
27/10/2017
Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2017/44), Cipru, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce privește supravegherea instruirii intermediarilor financiari și a agenților financiari (CON/2017/43), Slovacia, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Aviz cu privire la remediile juridice acordate deținătorilor de credite bancare calificate (CON/2017/41), Slovenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
1.Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar  (CON/2017/40), Cipru, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Aviz cu privire la compensarea și decontarea interbancară (CON/2017/37), Polonia, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Recomandarea BCE din 8 septembrie 2017 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska  (BCE/2017/27), JO C 310, 19.9.2017, p. 1.
19/09/2017
Regulamentul (UE) 2017/1539 al BCE din 25 august 2017 de stabilire a datei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1538 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25) în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac obiectul unor cadre contabile naționale (BCE/2017/26), JO L 240, 19.9.2017, p. 212.
19/09/2017
Regulamentul (UE) 2017/1538 al BCE din 25 august 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25), JO L 240, 19.9.2017, p. 1.
19/09/2017
Regulamentul (EU) 2015/534 (BCE/2015/13). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 19.9.2017, p. .
11/09/2017
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate, raportarea datelor cu privire la credite, competențe și instrumente macroprudențiale, precum și proceduri comune privind MUS (CON/2017/36), Slovacia, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Recomandarea BCE din 24 august 2017 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de Portugal  (BCE/2017/24), JO C 292, 6.9.2017, p. 1.
25/08/2017
Aviz cu privire la modificarea regimului de supraveghere a pieței financiare (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Aviz cu privire la un proiect de lege de modificare a Statutului NBB în ceea ce privește numărul de directori din Consiliul NBB (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Decizia (UE) 2017/1493 a BCE din 3 august 2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/29 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei  (BCE/2017/23), JO L 216, 22.8.2017, p. 23.
22/08/2017
Decizia (BCE/2014/29). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 22.8.2017, p. .
21/08/2017
Aviz cu privire la raportarea datelor cu privire la credite (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Aviz cu privire la desemnarea Central Bank of Cyprus ca autoritate în domeniul informației și includerea excepției relevante de la cerința secretului bancar (CON/2017/32), Cipru, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Aviz cu privire la un act privind infrastructura critică (CON/2017/31), Slovenia, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Aviz cu privire la un proiect de decizie a Hrvatska narodna banka privind punerea în aplicare a politicii monetare (CON/2017/30), Croația, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Aviz cu privire la o cerință suplimentară de amortizare a ipotecii (CON/2017/29), Suedia, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Aviz cu privire la accesul la registrul central de credit și registrul conturilor bancare (CON/2017/28), Bulgaria, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Decizia (UE) 2017/1403 a BCE din 23 iunie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2017/20), JO L 199, 29.7.2017, p. 24.
29/07/2017
Orientarea (BCE/2012/13). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 29.7.2017, p. .