All years




2020

14/01/2020
Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych (CON/2020/3), Niemcy, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Opinia w sprawie środków ograniczających ryzyko makroostrożnościowe związane z kredytami na nieruchomości mieszkalne  (CON/2020/1), Niemcy, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Opinia w sprawie obrony narodowej (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2019/46), Holandia, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2231 z dnia 10 grudnia 2019 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2020 r. (EBC/2019/40), Dz.U. L 333 z 27.12.2019, str. 149.
23/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2216 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC (EBC/2019/36), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 183.
23/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2215 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2019/35), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 168.
23/12/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/2217 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2019/34), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 184.
20/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2195 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro  (EBC/2019/39), Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 91.
20/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2194 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyznania uprawnień do składania podpisów  (EBC/2019/33), Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 105.
20/12/2019
Sprostowanie do decyzji EBC (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 17 grudnia 2019 r.) Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 105.
20/12/2019
Sprostowanie do rozporządzenia EBC (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2019/37) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 17 grudnia 2019 r.) Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 106.
17/12/2019
Opinia w sprawie usług płatniczych i systemów płatności (CON/2019/45), Bułgaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych  (EBC/2019/38), Dz.U. L 327 z 17.12.2019, str. 99.Dodatkowe informacje
17/12/2019
Rozporządzenie EBC (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych  (EBC/2019/37), Dz.U. L 327 z 17.12.2019, str. 70.Dodatkowe informacje
16/12/2019
Opinia w sprawie opodatkowania aktywów niektórych uczestników rynku finansowego oraz nałożenia dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych na niektóre instytucje kredytowe (CON/2019/44), Litwa, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2019/43), 11.12.2019.Dodatkowe informacje
06/12/2019
Opinia w sprawie systemu gwarantowania sekurytyzacji kredytów inicjowanych przez instytucje kredytowe (CON/2019/42), Grecja, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Opinia w sprawie obowiązku świadczenia usług gotówkowych przez określone instytucje kredytowe i oddziały instytucji kredytowych (CON/2019/41), Szwecja, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Opinia w sprawie zwiększenia opłaty nakładanej na wybrane instytucje finansowe (CON/2019/40), Słowacja, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Opinia w sprawie podatkowych czynników zniechęcających do transakcji gotówkowych (CON/2019/39), Grecja, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Opinia EBC w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych (CON/2019/38), Hiszpania, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1848 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2019/32), Dz.U. L 283 z 5.11.2019, str. 57.
05/11/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1849 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2019/30), Dz.U. L 283 z 5.11.2019, str. 64.
25/10/2019
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Latvijas Banka (CON/2019/36), Łotwa, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2019/35), Dz.U. C 374 z 23.10.2019, str. 2.Dodatkowe informacje
21/10/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1743 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (wersja przekształcona) (EBC/2019/31), Dz.U. L 267 z 21.10.2019, str. 12.Dodatkowe informacje
08/10/2019
Rozporządzenie EBC (UE) 2019/1677 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2019/29), Dz.U. L 257 z 8.10.2019, str. 18.
27/09/2019
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych dotyczących mieszkaniowych kredytów hipotecznych (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Opinia w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem oraz weryfikacji autentyczności monet euro (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1558 z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2019/28), Dz.U. L 238 z 16.9.2019, str. 2.
06/09/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1386 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2019/18), Dz.U. L 232 z 6.9.2019, str. 1.
05/09/2019
Opinia w sprawie zasad stosowanych przez przedsiębiorstwa finansowe przy ustalaniu polityki wynagrodzeń (CON/2019/32), Holandia, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Opinia w sprawie swobodnego dostępu do informacji (CON/2019/31), Holandia, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1378 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego  (EBC/2019/27), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 9.
28/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1377 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/26), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 6.
28/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1376 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/23), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 1.
21/08/2019
Zalecenie EBC z dnia 25 lipca 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (EBC/2019/24), Dz.U. C 283 z 21.8.2019, str. 1.
16/08/2019
Opinia w sprawie zbywania i nabywania kredytów (CON/2019/30), Cypr, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1349 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie procedury i warunków wykonywania przez właściwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2019/25), Dz.U. L 214 z 16.8.2019, str. 16.
16/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1348 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie procedury uznawania państw członkowskich spoza strefy euro za sprawozdające państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/867 w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego  (EBC/2019/20), Dz.U. L 214 z 16.8.2019, str. 3.
09/08/2019
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących zbywania wierzytelności hipotecznych  (CON/2019/29), Polska, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
08/08/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1335 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2018/876 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2019/17), Dz.U. L 2018 z 8.8.2019, str. 47.
08/08/2019
Wytyczne EBC/2014/60. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 8.8.2019, str. .
05/08/2019
Wytyczne EBC/2015/35. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 5.8.2019, str. .
29/07/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1312 z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1311 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1265 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) (EBC/2019/19), Dz.U. L 199 z 26.7.2019, str. 8.
25/07/2019
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa EBC (CON/2019/28), Dz.U. C 258 z 25.7.2019, str. 2.Dodatkowe informacje
18/07/2019
Opinia w sprawie przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich (CON/2019/27), Słowenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Opinia w sprawie wypłaty rekompensat na rzecz niekwalifikowanych posiadaczy podporządkowanych obligacji oraz akcjonariuszy mniejszościowych banków, których większościowym udziałowcem była Republika Słowenii i które były przedmiotem nadzwyczajnych środków wprowadzonych przez Banka Slovenije (CON/2019/26), Słowenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Chorwacja, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1034 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2019/13), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 79.
24/06/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1033 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2019/12)  (EBC/2019/12), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 75.
24/06/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1032 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2019/11), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 64.
24/06/2019
Opinia w sprawie struktury własnościowej Banca d’Italia oraz prawa własności do rezerw złota (CON/2019/23), Włochy, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Wytyczne EBC/2014/31. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  24.6.2019.
21/06/2019
Opinia w sprawie struktury zarządzania i niezależności finansowej Central Bank of Cyprus oraz zmian w konstytucji dotyczących Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypr, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1007 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2019/16), Dz.U. L 163 z 20.6.2019, str. 108.
20/06/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1006 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/20 ustanawiającą szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities  (EBC/2019/15), Dz.U. L 163 z 20.6.2019, str. 103.
14/06/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/976 z dnia 29 maja 2019 r. ustanawiająca zasady definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych we wspólnych zespołach nadzorczych i uchylająca decyzję (UE) 2017/274 (EBC/2019/14), Dz.U. L 157 z 14.6.2019, str. 61.Dodatkowe informacje
12/06/2019
Opinia w sprawie zarządzania łotewską komisją ds. rynku finansowego i kapitałowego oraz celów jej działalności (CON/2019/22), Łotwa, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Opinia w sprawie reformy zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem bankowym i finansowym  (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Opinia w sprawie środków prawnych przyznanych byłym posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych (CON/2019/20), Słowenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących portugalskiego systemu nadzoru finansowego (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Opinia w sprawie podatku od aktywów finansowych banków oraz wskaźników referencyjnych stóp procentowych stosowanych do umów o kredyt konsumencki  (CON/2019/18), Rumunia, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/685 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r.  (EBC/2019/10), Dz.U. L 115 z 2.5.2019, str. 16.
02/05/2019
Opinia w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych  (CON/2019/17), Cypr, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/669 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro  (EBC/2019/9), Dz.U. L 113 z 29.4.2019, str. 6.
29/04/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/671 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (wersja przekształcona)  (EBC/2019/7), Dz.U. L 113 z 29.4.2019, str. 11.Dodatkowe informacje
17/04/2019
Opinia w sprawie uczestnictwa w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2019/16), Bułgaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Opinia w sprawie działalności lobbingowe (CON/2019/15), Republika Czeska, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Opinia w sprawie wymogu uzyskania zgody kredytobiorcy na przeniesienie kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej (CON/2019/14), Irlandia, 29.3.2019.
27/03/2019
Opinia w sprawie sądowej ochrony praw przysługujących byłym posiadaczom kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2019/13), Słowenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Opinia w sprawie zmian w strukturze zarządzania Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC (CON/2019/11), Dz.U. C 94 z 12.3.2019, str. 2.
08/03/2019
Kodeks postępowania dla pracowników wysokiego szczebla EBC  Dz.U. C 89 z 8.3.2019, str. 2.Dodatkowe informacje
06/03/2019
Opinia dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej  (CON/2019/06), Dz.U. C 84 z 6.3.2019, str. 1.Dodatkowe informacje
04/03/2019
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (CON/2018/32), Dz.U. C 79 z 4.3.2019, str. 1.Dodatkowe informacje
28/02/2019
Opinia w sprawie ustanowienia rady makroostrożnościowej (CON/2019/10), Hiszpania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Opinia w sprawie projektu ustawy dotyczącej ochrony nieruchomości stanowiących główne miejsce zamieszkania  (CON/2019/09), Grecja, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/323 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego  (EBC/2019/5), Dz.U. L 55 z 25.2.2019, str. 16.
25/02/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/322 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2019/4), Dz.U. L 55 z 25.2.2019, str. 7.
20/02/2019
Zalecenie EBC z dnia 14 lutego 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg (EBC/2019/6), Dz.U. C 67 z 20.2.2019, str. 1.
18/02/2019
Opinia w sprawie orzeczeń sądowych dotyczących przejmowania posiadania nieruchomości stanowiących główne prywatne miejsce zamieszkania (CON/2019/08), Irlandia, 18.2.2019.
15/02/2019
Opinia w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności przez podmioty udzielające mikrokredytów i nadzoru nad tymi podmiotami  (CON/2019/07), Grecja, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Opinia w sprawie zakazu stosowania banknotów o nominale 500 euro oraz zmian w ustawodawstwie dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (CON/2019/05), Dania, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/166 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities  (EBC/2019/3), Dz.U. L 32 z 4.2.2019, str. 14.Dodatkowe informacje
01/02/2019
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2019/04), Hiszpania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Opinia w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu i osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim (CON/2019/03), Polska, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
25/01/2019
Rozporządzenie EBC (UE) 2019/113 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2018/33), Dz.U. L 23 z 25.1.2019, str. 19.
23/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/137 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru dostawców usług sieciowych jednolitego punktu dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu (ESMIG) (EBC/2019/2), Dz.U. L 25 z 23.1.2019, str. 34.
21/01/2019
Opinia EBC w sprawie nadzoru Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta nad agencjami informacji kredytowej i usługami płatniczymi na Malcie (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Zalecenie EBC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie rejestru danych instytucji i podmiotów powiązanych  (EBC/2018/36), Dz.U. C 21 z 17.1.2019, str. 1.
11/01/2019
Zalecenie EBC z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2019/1), Dz.U. C 11 z 11.1.2019, str. 1.
11/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31  (EBC/2018/32), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 196.Dodatkowe informacje
11/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/47 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2018/31), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 194.
11/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/46 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję EBC/2013/26  (EBC/2018/30), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 190.Dodatkowe informacje
11/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 183.Dodatkowe informacje
11/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/44 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniająca decyzję EBC/2014/61 i uchylająca decyzję EBC/2013/30 (EBC/2018/28), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 180.
11/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC i uchylająca decyzję EBC/2013/28  (EBC/2018/27), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 178.Dodatkowe informacje
03/01/2019
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2019/01), Estonia, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/2049 z dnia 12 grudnia 2018 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2019 r. (EBC/2018/35), Dz.U. L 327 z 21.12.2018, str. 87.
21/12/2018
Opinia w sprawie narzędzi makroostrożnościowych (CON/2018/58), Hiszpania, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Opinia w sprawie organizacji funkcjonowania centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Opinia w sprawie zmian w odniesieniu do zasad dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i pracowników Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunia, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (CON/2018/51), Dz.U. C 444 z 10.12.2018, str. 11.Dodatkowe informacje
07/12/2018
Opinia w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne (CON/2018/55), 7.12.2018.Dodatkowe informacje
26/11/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/1845 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wykonania swobody uznania na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych  (EBC/2018/26), Dz.U. L 299 z 26.11.2018, str. 55.
20/11/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia (CON/2018/54), Dz.U. C 444 z 20.11.2018, str. 15.Dodatkowe informacje
19/11/2018
Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii) i zasad zarządzania instytucjami kredytowymi (CON/2018/52), Bułgaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Opinia w sprawie wdrożenia zaleceń Raportu o konwergencji do przepisów ustawy o Българска народна банка (Narodowym Banku Bułgarii) (CON/2018/53), Bułgaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (CON/2018/50), Polska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
08/11/2018
Opinia w sprawie wyznaczenia usług kluczowych i operatorów usług kluczowych na potrzeby bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych  (CON/2018/47), Słowenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/1625 z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2018/24), Dz.U. L 280 z 9.11.2018, str. 1.
09/11/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/1626 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2018/20), Dz.U. L 280 z 9.11.2018, str. 40.
09/11/2018
Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bugarii) (CON/2018/49), Bułgaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Wytyczne EBC/2012/27. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 9.11.2018, str. .
09/11/2018
Decyzja EBC/2007/7. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 9.11.2018, str. .
08/11/2018
Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych nakładanych przez Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Węgry, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Zalecenie EBC z dnia 19 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank (EBC/2018/25), Dz.U. C 394 z 30.10.2018, str. 1.
26/10/2018
Opinia w sprawie zmiany fińskiej ustawy dotyczącej obowiązków w zakresie zapewnienia gotowości w sektorze finansowym (CON/2018/46), Finlandia, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących chorwackiego biura kontroli państwowej (CON/2018/45), Chorwacja, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinia w sprawie zasad definiowania polityki dotyczącej stałych składników wynagrodzenia przez instytucje kredytowe o znaczeniu systemowym (CON/2018/44), Holandia, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (CON/2018/38), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 7.Dodatkowe informacje
23/10/2018
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE; a także w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (CON/2018/37), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
19/10/2018
Opinia w sprawie przeglądu podejścia ostrożnościowego do firm inwestycyjnych (CON/2018/36), Dz.U. C 378 z 19.10.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
12/10/2018
Zalecenie EBC z dnia 4 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/23), Dz.U. C 370 z 12.10.2018, str. 1.
28/09/2018
Opinia w sprawie ustanowienia krajowej bazy danych roszczeń ubezpieczeniowych (CON/2018/43), Irlandia, 28.9.2018.
14/09/2018
Zalecenie EBC z dnia 6 września 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España (EBC/2018/22), Dz.U. C 325 z 14.9.2018, str. 1.
11/09/2018
Opinia w sprawie zmian reformy banków spółdzielczych (banche popolari i banche di credito cooperativo) (CON/2018/42), Włochy, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Opinia w sprawie nowych zasad zaokrąglania płatności w euro (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Opinia w sprawie przekazywania danych administracyjnych na potrzeby statystyczne (CON/2018/40), Niemcy, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Opinia w sprawie infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczonych obligacji (CON/2018/39), Słowacja, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (CON/2018/33), Dz.U. C 303 z 29.8.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
20/08/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/1151 z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2018/19), Dz.U. L 209 z 20.8.2018, str. 2.
17/08/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/1148 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041 (EBC/2018/21), Dz.U. L 208 z 17.8.2018, str. 91.Dodatkowe informacje
16/08/2018
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles IV”) (CON/2018/35), Dz.U. C 378 z 16.8.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
27/07/2018
Opinia w sprawie wzajemnej implementacji narzędzi makroostrożnościowych w Luksemburgu  (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich (CON/2018/25), Dz.U. C 261 z 25.7.2018, str. 1.Dodatkowe informacje
24/07/2018
Zalecenie EBC z dnia 6 lipca 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije (EBC/2018/18), Dz.U. C 260 z 24.7.2018, str. 1.
07/06/2018
Opinia w sprawie zmiany sposobu oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2018/28), Francja, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne  (CON/2018/19), Dz.U. C 255 z 20.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
18/07/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i powiązane akty prawne; oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (CON/2018/26), Dz.U. C 251 z 18.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
05/07/2018
Opinia w sprawie regulacji działalności w zakresie zarządzania umowami o kredyt (CON/2018/31), Irlandia, 5.7.2018.
25/06/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (CON/2018/20), Dz.U. C 220 z 25.6.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
18/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/877 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2018/17), Dz.U. L 154 z 18.6.2018, str. 22.
18/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/876 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych  (EBC/2018/16), Dz.U. L 154 z 18.6.2018, str. 3.
15/06/2018
Opinia w sprawie wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2018/30), Szwecja, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/861 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2018/13), Dz.U. L 153 z 15.6.2018, str. 161.
15/06/2018
Wytyczne (EBC/2013/23). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 15.6.2018, str. .
08/06/2018
Opinia w sprawie niektórych przepisów prawa finansowego (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
Zalecenie EBC z dnia 18 maja 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/15), Dz.U. C 181 z 28.5.2018, str. 1.
18/05/2018
Opinia w sprawie ustanowienia ram bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych działających w interesie ogólnym  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Opinia w sprawie sankcji administracyjnych i przepisów karnych dotyczących przekazywania Central Bank of Ireland nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji  (CON/2018/24), Irlandia, 11.5.2018.
07/05/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/797 z dnia 3 maja 2018 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro  (EBC/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/667 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Opinia w sprawie identyfikacji i nadzoru infrastruktury krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa informatycznego (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Opinia w sprawie przewalutowania kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich (CON/2018/21), Słowenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/572 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2018/5), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 49.
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/571 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2018/4), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 45.
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/570 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2018/3), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 23.
09/04/2018
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2018/18), Republika Czeska, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/547 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane w przedmiocie funduszy własnych (EBC/2018/11), Dz.U. L 90 z 6.4.2018, str. 110.
06/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/546 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie funduszy własnych  (EBC/2018/10), Dz.U. L 90 z 6.4.2018, str. 105.
06/04/2018
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka oraz w ustawie o państwowym biurze kontroli (CON/2018/17), Chorwacja, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (CON/2018/12), Dz.U. C 120 z 6.4.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
04/04/2018
Opinia w sprawie ustanowienia zasad dotyczących sekurytyzacji (CON/2018/16), Cypr, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Zalecenie EBC z dnia 9 marca 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France  (EBC/2018/9), Dz.U. C 107 z 22.3.2018, str. 1.
21/03/2018
Opinia w sprawie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/323 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2018/8), Dz.U. L 62 z 5.3.2018, str. 38.
05/03/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/318 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2018/7), Dz.U. L 62 z 5.3.2018, str. 4.
05/03/2018
Opinia w sprawie restrukturyzacji zaległości hipotecznych (CON/2018/13), Irlandia, 5.3.2018.
05/03/2018
Wytyczne EBC/2013/7. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.  5.3.2018.
05/03/2018
Rozporządzenie EBC/2012/24. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 5.3.2018.
02/03/2018
Sprostowanie do decyzji EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającej decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 57.
02/03/2018
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 57.
02/03/2018
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 56.
01/03/2018
Opinia w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (CON/2018/1), Dz.U. C 77 z 1.3.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
19/02/2018
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w odniesieniu do hipotecznych kredytów mieszkaniowych (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/231 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych  (EBC/2018/2), Dz.U. L 45 z 17.2.2018, str. 3.
16/02/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/228 z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/936 powołującą kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji  (EBC/2018/6), Dz.U. L 43 z 16.2.2018, str. 18.
16/02/2018
Decyzja (UE) 2017/963 (EBC/2017/16). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 16.2.2018, str. .
15/02/2018
Opinia w sprawie powierzenia Bank of Greece nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CON/2018/11), Grecja, 15.2.2018.
14/02/2018
Opinia w sprawie zwrotu Republice Słowenii środków pieniężnych z określonych rajów podatkowych (CON/2018/8), Słowenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Opinia w sprawie powierzenia Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CON/2018/10), Cypr, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinia w sprawie korzystania przez instytucje kredytowe ze środków pochodzących od przedsiębiorstw finansowych (CON/2018/7), Węgry, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinia w sprawie źródeł finansowania i struktury zarządzania maltańskiego organu nadzoru finansowego  (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Zalecenie EBC z dnia 26 stycznia 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2018/1), Dz.U. C 37 z 1.2.2018, str. 1.
01/02/2018
Decyzja (UE) 2014/828 (EBC/2014/40). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 1.2.2018, str. .
31/01/2018
Opinia w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych  (CON/2018/5), Słowenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Opinia w sprawie zmian unijnych ram zarządzania kryzysowego (CON/2017/47), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 17.Dodatkowe informacje
31/01/2018
Opinia w sprawie zmian unijnych ram prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2017/46), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
26/01/2018
Opinia w sprawie organizacji centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Zalecenie EBC z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2017/44), Dz.U. C 8 z 11.1.2018, str. 1.
11/01/2018
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/3), Słowenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/2), Grecja, 9.1.2018.
05/01/2018
Zalecenie EBC z dnia 19 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Cyprus  (EBC/2017/43), Dz.U. C 2 z 5.1.2018, str. 1.

2017

23/12/2017
Zalecenie EBC z dnia 15 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów EBC (EBC/2017/42), Dz.U. C 444 z 23.12.2017, str. 1.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2444 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/2332 w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro  (EBC/2017/41), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 63.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2443 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2018 r.  (EBC/2017/40), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 61.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2442 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2164 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r.  (EBC/2017/39), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 59.
15/12/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2335 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2017/38), Dz.U. L 333 z 15.12.2017, str. 66.
06/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2239 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2017/36), Dz.U. L 320 z 6.12.2017, str. 18.
04/12/2017
Opinia EBC w sprawie ograniczenia liczby centralnych spółdzielni kredytowych (CON/2017/54), Litwa, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Opinia w sprawie powierzenia Lietuvos bankas funkcji agenta fiskalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2017/53), Litwa, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Opinia w sprawie wskaźników referencyjnych w instrumentach i kontraktach finansowych (CON/2017/52), Bułgaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2199 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji  (EBC/2017/37), Dz.U. L 312 z 28.11.2017, str. 92.
27/11/2017
Opinia w sprawie zmian zasad podejmowania decyzji przez Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski) (CON/2017/51), Bułgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Opinia w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CON/2017/50), Bułgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Opinia o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur (CON/2017/49), Irlandia, 24.11.2017.
16/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2097 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za naruszenia wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/35), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 31.
16/11/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2095 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/2017/34), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 22.
16/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2098 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie aspektów proceduralnych dotyczących nakładania środków korygujących w związku z niezastosowaniem się do rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2017/33), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 34.
16/11/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2094 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/32), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 11.
16/11/2017
Rozporządzenie EBC/1999/4. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 16.11.2017, str. .
15/11/2017
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji  (CON/2017/42), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
15/11/2017
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 oraz rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym oraz wymogów dotyczących uznawania kontrahentów centralnych z państw trzecich (CON/2017/39), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
14/11/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2193 z dnia 27 października 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/280 w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2017/31), Dz.U. L 310 z 14.11.2017, str. 49.
14/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2017/30), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 89.Dodatkowe informacje
14/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2080 z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/9 w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania  (EBC/2017/29), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 86.
14/11/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2082 z dnia 22 września 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2017/28), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 97.
14/11/2017
Decyzja EBC/2010/9. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 14.11.2017, str. .
09/11/2017
Opinia w sprawie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych (CON/2017/48), Polska, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
06/11/2017
Opinia w sprawie tymczasowego zamrożenia wysokości oprocentowania francuskich rachunków oszczędnościowych typu livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2017/45), Francja, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (CON/2017/38), Dz.U. C 372 z 1.11.2017, str. 6.Dodatkowe informacje
27/10/2017
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2017/44), Cypr, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w nadzorze nad działalnością edukacyjną na rzecz pośredników i agentów finansowych (CON/2017/43), Słowacja, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Opinia w sprawie środków prawnych przyznanych posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych (CON/2017/41), Słowenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/40), Cypr, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Opinia w sprawie rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych (CON/2017/37), Polska, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
19/09/2017
Zalecenie EBC z dnia 8 września 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska  (EBC/2017/27), Dz.U. C 310 z 19.9.2017, str. 1.
19/09/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/1539 z dnia 25 sierpnia 2017 r. określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości  (EBC/2017/26), Dz.U. L 240 z 19.9.2017, str. 212.
19/09/2017
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2017/1538 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25), Dz.U. L 240 z 19.9.2017, str. 1.
19/09/2017
Rozporządzenie (EU) 2015/534 (EBC/2015/13). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 19.9.2017, str. .
11/09/2017
Opinia w sprawie przepisów dotyczących zabezpieczonych obligacji, sprawozdawczości w zakresie danych kredytowych, uprawnień i narzędzi makroostrożnościowych oraz wspólnych procedur Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (CON/2017/36), Słowacja, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Zalecenie EBC z dnia 24 sierpnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal  (EBC/2017/24), Dz.U. C 292 z 6.9.2017, str. 1.
25/08/2017
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Opinia w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w odniesieniu do liczby dyrektorów zasiadających w jego zarządzie (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1493 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014  (EBC/2017/23), Dz.U. L 216 z 22.8.2017, str. 23.
22/08/2017
Decyzja (EBC/2014/29). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 22.8.2017, str. .
21/08/2017
Opinia w sprawie przekazywania danych dotyczących kredytów (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Opinia w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus na organ ds. informacji oraz zastrzeżenia odpowiedniego wyjątku od wymogu zachowania tajemnicy bankowej (CON/2017/32), Cypr, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej infrastruktury krytycznej (CON/2017/31), Słowenia, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinia w sprawie projektu decyzji dotyczącej implementacji polityki pieniężnej prowadzonej przez Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorwacja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinia w sprawie dodatkowych wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2017/29), Szwecja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Opinia w sprawie dostępu do centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2017/28), Bułgaria, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1403 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2017/20), Dz.U. L 199 z 29.7.2017, str. 24.
29/07/2017
Wytyczne (EBC/2012/13). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 29.7.2017, str. .
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1361 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami  (EBC/2017/15), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 24.
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1360 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/14), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 22.
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1359 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2017/13), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 20.
21/07/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/1362 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2017/12), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 26.
21/07/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (CON/2017/22), Dz.U. C 236 z 21.7.2017, str. 2.Dodatkowe informacje
17/07/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/1404 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2017/19), Dz.U. L 199 z 17.7.2017, str. 26.
12/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1258 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień do podejmowania decyzji o przekazywaniu Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji poufnych informacji statystycznych (EBC/2017/22), Dz.U. L 179 z 12.7.2017, str. 39.
11/07/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych. (CON/2017/27), Bułgaria, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1198 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania instytucji kredytowych  (EBC/2017/21), Dz.U. L 172 z 30.6.2017, str. 32.
23/06/2017
Zalecenie dotyczące decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (przedstawione przez Europejski Bank Centralny) (EBC/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Please insert the title. (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Decyzja EBC/2012/6. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 23.6.2017, str. .
16/06/2017
Opinia w sprawie uprawnień właścicielskich do podmiotu specjalnego przeznaczenia zajmującego się wytwarzaniem banknotów euro (CON/2017/25), Hiszpania, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Opinia w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije (CON/2017/24), Słowenia, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
07/06/2017
Opinia o środkach makroostrożnościowych mających na celu ograniczenie ryzyka systemowego  (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/937 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje dotyczące istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2017/17), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 28.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/936 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji  (EBC/2017/16), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 26.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/935 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2016/42)  (EBC/2016/42), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 21.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/934 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2016/41)  (EBC/2016/41), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 18.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40)  (EBC/2016/40), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 14.
30/05/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Opinia w sprawie komisji ds. monitorowania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów oraz funduszy rezerwowych fundacji bankowych (CON/2017/19), Hiszpania, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Opinia w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych (CON/2017/18), Portugalia, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges riksbank (CON/2017/17), Szwecja, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Opinia w sprawie sądowej ochrony praw wynikających z kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2017/16), Słowenia, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/760 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017 r. (EBC/2017/11), Dz.U.  113 z 28.4.2017, str. 52.
24/04/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (CON/2017/6), Dz.U. C 132 z 24.4.2017, str. 1.Dodatkowe informacje
24/04/2017
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej usług płatniczych, usług emisji pieniądza elektronicznego oraz systemów płatności (CON/2017/15), Słowenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych (CON/2017/14), Szwecja, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9), Dz.U. L 101 z 13.4.2017, str. 156.Dodatkowe informacje
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 31 marca 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EBC/2017/8), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 1.
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych specyfikacji na potrzeby wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/10), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 2.
12/04/2017
Opinia w sprawie zwiększenia zakresu danych zawartych w rejestrze kredytów  (CON/2017/13), Łotwa, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Opinia w sprawie przepisów dotyczących ubezpieczeń od powodzi (CON/2017/12), Irlandia, 7.4.2017.
07/04/2017
Opinia w sprawie zmiany ustawy o nadzorze finansowym (CON/2017/11), Niemcy, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Opinia w sprawie określenia kluczowej infrastruktury dla bezpieczeństwa informatycznego  (CON/2017/10), Niemcy, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Opinia w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2017/9), Polska, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/03/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/469 z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2  (EBC/2017/7), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 4.
22/03/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/468 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2017/5), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 1.
22/03/2017
Decyzja EBC/2010/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 22.3.2017, str. .
21/03/2017
Opinia w sprawie ograniczenia obowiązku akceptacji płatności gotówkowych (CON/2017/8), Dania, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinia w sprawie zmian ram prawnych dotyczących aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grecji (CON/2017/7), Grecja, 15.3.2017.
01/03/2017
Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/02/2017
Opinia w sprawie udziału Włoch w niektórych programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego: przedłużenie nowego porozumienia pożyczkowego, wkład do funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (PRGT) oraz nowa dwustronna umowa pożyczkowa (CON/2017/4), Włochy, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Opinia w sprawie przekazania Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z kredytami hipotecznymi (CON/2017/3), Cypr, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Decyzja EBC/2015/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 17.2.2017.