All years
2017

24/04/2017
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej usług płatniczych, usług emisji pieniądza elektronicznego oraz systemów płatności (CON/2017/15), Słowenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych (CON/2017/14), Szwecja, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9), Dz.U. L 101 z 13.4.2017, str. 156.
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 31 marca 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EBC/2017/8), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 1.
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych specyfikacji na potrzeby wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/10), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 2.
12/04/2017
Opinia w sprawie zwiększenia zakresu danych zawartych w rejestrze kredytów  (CON/2017/13), Łotwa, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Opinia w sprawie przepisów dotyczących ubezpieczeń od powodzi (CON/2017/12), Irlandia, 7.4.2017.
07/04/2017
Opinia w sprawie zmiany ustawy o nadzorze finansowym (CON/2017/11), Niemcy, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Opinia w sprawie określenia kluczowej infrastruktury dla bezpieczeństwa informatycznego  (CON/2017/10), Niemcy, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Opinia w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2017/9), Polska, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/03/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/469 z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2  (EBC/2017/7), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 4.
22/03/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/468 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2017/5), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 1.
21/03/2017
Opinia w sprawie ograniczenia obowiązku akceptacji płatności gotówkowych (CON/2017/8), Dania, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinia w sprawie zmian ram prawnych dotyczących aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grecji (CON/2017/7), Grecja, 15.3.2017.
01/03/2017
Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/02/2017
Opinia w sprawie udziału Włoch w niektórych programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego: przedłużenie nowego porozumienia pożyczkowego, wkład do funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (PRGT) oraz nowa dwustronna umowa pożyczkowa (CON/2017/4), Włochy, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Opinia w sprawie przekazania Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z kredytami hipotecznymi (CON/2017/3), Cypr, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Decyzja EBC/2015/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 17.2.2017.
15/02/2017
Opinia w sprawie rachunków płatniczych (CON/2017/2), Cypr, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/274 z dnia 10 lutego 2017 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych oraz uchylająca decyzję (UE) 2016/3  (EBC/2017/6), Dz.U. L 40 z 13.2.2017, str. 72.Dodatkowe informacje
07/02/2017
Wytyczne EBC/2008/8. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.2.2017.
03/02/2017
Opinia w sprawie środków wsparcia płynnościowego, zapobiegawczego dokapitalizowania oraz innych pilnych rozwiązań dla sektora bankowego (CON/2017/1), Włochy, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Wytyczne EBC/2014/15. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 1.2.2017, str. .
31/01/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/148 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2016/45), Dz.U. L 26 z 31.1.2017, str. 1.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/103 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2017/4), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 57.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/102 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2017/3), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 55.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/101 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/2), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 53.
20/01/2017
Decyzja EBC z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2017/1), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 51.
13/01/2017
Decyzja EBC/2014/45. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
13/01/2017
Decyzja EBC/2014/40. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
13/01/2017
Decyzja EBC/2016/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
13/01/2017
Wytyczne EBC/2014/60. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 13.1.2017, str. .
11/01/2017
Wytyczne EBC/2015/35. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 11.1.2017, str. .
11/01/2017
Wytyczne EBC/2014/31. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 11.1.2017, str. .
06/01/2017
Zalecenie EBC z dnia 22 grudnia 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece  (EBC/2016/46), Dz.U. C 3 z 6.1.2017, str. 1.

2016

28/12/2016
Opinia w sprawie belgijskiego projektu ustawy dotyczącego nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi transakcje płatnicze (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
Zalecenie EBC z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2016/44), Dz.U. C 481 z 23.12.2016, str. 1.
20/12/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro  (EBC/2016/36), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 26.Dodatkowe informacje
20/12/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2016/35), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
20/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2016/34), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 3.Dodatkowe informacje
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2300 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2016/33), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 123.
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2299 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2016/32), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 117.
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2298 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2016/31), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 102.
15/12/2016
Opinia w sprawie uprawnień Česká národní banka do prowadzenia transakcji na rynku finansowym (CON/2016/60), Republika Czeska, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Opinia w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije (CON/2016/59), Słowenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Opinia w sprawie przekazania zadań publicznych dotyczących monet De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Holandia, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2164 z dnia 30 listopada 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r.  (EBC/2016/43), Dz.U. L 333 z 30.11.2016, str. 73.
30/11/2016
Opinia w sprawie zwrotu kosztów działania centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2016/57), Bułgaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Opinia w sprawie stopy reserwy obowiązkowej (CON/2016/56), Węgry, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Opinia w sprawie projektu ustawy znoszącej udzielanie gwarancji państwa w związku z awaryjnym wsparciem płynności (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Opinia w sprawie przekazania na rzecz Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland uprawnień do oceny konkurencji na rynku kredytów hipotecznych oraz do wydawania kredytodawcom instrukcji w zakresie zmiennych stóp procentowych (CON/2016/54), Irlandia, 17.11.2016.
15/11/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1994 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie metody uznawania instytucjonalnych systemów ochrony na potrzeby ostrożnościowe przez właściwe organy krajowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  (EBC/2016/38), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 37.
15/11/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1993 z dnia 4 listopada 2016 r. ustanawiające zasady koordynacji ocen instytucjonalnych systemów ochrony przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz zasady monitorowania instytucjonalnych systemów ochrony obejmujących istotne i mniej istotne instytucje (EBC/2016/37), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 32.
21/10/2016
Opinia w sprawie modyfikacji zasad wyliczania oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego typu livret A  (CON/2016/51), Francja, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Decyzja EBC/2013/54 - nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  14.11.2016.
11/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1975 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie dalszego przekazania uprawnień do udzielania akredytacji tymczasowych  (EBC/2016/39), Dz.U. L 304 z 11.11.2016, str. 9.
11/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1974 z dnia 31 października 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2016/30), Dz.U. L 304 z 11.11.2016, str. 7.
10/11/2016
Zalecenie EBC z dnia 28 października 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (EBC/2016/29), Dz.U. C 413 z 10.11.2016, str. 1.
31/10/2016
Opinia w sprawie reorganizacji zadań niemieckiej federalnej agencji ds. stabilizacji rynku finansowego oraz wdrożenia wytycznych EUNB dotyczących zasad ustalania wynagrodzeń (CON/2016/53), Niemcy, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Decyzja EBC/2016/10 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 31.10.2016.
28/10/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorwacja, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Wytyczne EBC/2008/8 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 21.10.2016.
13/10/2016
Opinia w sprawie projektu ustawy o zasadach zwrotu określonych kwot spreadów walutowych pobieranych w przypadku kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2016/50), Polska, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
12/10/2016
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Dodatkowe informacje
11/10/2016
Opinia w sprawie obsługi nieruchomości i udziałów w kapitale zakładowym nabytych przez instytucję kredytową w wyniku przeprowadzenia przez dłużnika postępowania układowego  (CON/2016/48), Cypr, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Zalecenie EBC z dnia 23 września 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banca d’Italia (EBC/2016/28), Dz.U. C 366 z 5.10.2016, str. 1.
29/09/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1734 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2016/25), Dz.U. L 262 z 29.9.2016, str. 30.
28/09/2016
Opinia w sprawie zmiany ustawy o Latvijas Banka zmniejszającej liczbę członków Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Łotwa, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o zdematerializowanych papierach wartościowych (CON/2016/46), Słowenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1717 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC  (EBC/2016/27), Dz.U. L 258 z 24.9.2016, str. 17.
24/09/2016
Decyzja EBC/2004/2. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  24.9.2016.
23/09/2016
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2016/1705 z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2016/26), Dz.U. L 257 z 23.9.2016, str. 10.
19/09/2016
Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w przekazywaniu sprawozdawczości dotyczącej podatku od składek ubezpieczeniowych (CON/2016/45), Słowacja, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Opinia EBC z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (CON/2016/44), 12.9.2016.Dodatkowe informacje
07/09/2016
Opinia w sprawie roli przedstawiciela fińskiego organu nadzoru finansowego w Radzie ds. Nadzoru EBC oraz w sprawie opłat nadzorczych (CON/2016/43), Finlandia, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniających wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23) Dz.U. L 238 z 6.9.2016, str. 7.
31/08/2016
Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2016/42), Słowenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Opinia w sprawie projektu zarządzenia Banca d’Italia wprowadzającego reformę włoskich banków spółdzielczych  (CON/2016/41), Włochy, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Opinia w sprawie projektu zmian zasad utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (CON/2016/40), Rumunia, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Zalecenie EBC z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/24), Dz.U. C 297 z 17.8.2016, str. 1.
17/08/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 85.Dodatkowe informacje
17/08/2016
Rozporządzenie EBC (UE) 2016/1384 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/22), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 24.
17/08/2016
Wytyczne EBC/2013/7. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U.   z 17.8.2016, str. .
29/07/2016
Opinia o szczególnych zasadach restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej (CON/2016/39), Polska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
29/07/2016
Opinia w sprawie nadzoru systemowego nad schematami płatniczymi (CON/2016/38), Polska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/07/2016
Zalecenie EBC z dnia 14 lipca 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank (EBC/2016/20), Dz.U. C 266 z 22.7.2016, str. 1.
12/07/2016
Opinia w sprawie wyłączenia prawa do potrącenia w stosunku do wierzytelności użytych jako zabezpieczenie na rzecz banku centralnego należącego do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (CON/2016/37), Francja, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1162 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ujawniania informacji poufnych na potrzeby postępowań w sprawach karnych  (EBC/2016/19), Dz.U. L 192 z 11.7.2016, str. 73.
11/07/2016
Opinia w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania banknotów i monet (CON/2016/36), Polska, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
30/06/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1061 z dnia 26 maja 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2016/15), Dz.U. L 173 z 30.6.2016, str. 102.
28/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1041 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2015/300 (EBC/2016/18), Dz.U. L 169 z 28.6.2016, str. 14.
28/06/2016
Opinia w sprawie udostępnienia centralnego rejestru rachunków bankowych (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Opinia w sprawie umów o kredyt konsumencki związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (CON/2016/34), Grecja, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat (CON/2016/27), Dz.U. C 223 z 21.6.2016, str. 3.Dodatkowe informacje
17/06/2016
Opinia EBC z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie a) wniosku dotyczącego ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji, utworzenia europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz b) wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2016/11), Dz.U. C 219 z 17.6.2016, str. 2.Dodatkowe informacje
16/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/956 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2016/17), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 21.
16/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/955 z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro  (EBC/2016/12), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 19.
15/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2016/16), Dz.U. L 157 z 15.6.2016, str. 28.
15/06/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorwacja, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Decyzja EBC/2007/7. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 14.6.2016, str. .
13/06/2016
Opinia w sprawie obniżenia wynagrodzenia ustawowego w sektorze publicznym i publiczno-prywatnym (CON/2016/32), Holandia, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Opinia w sprawie kredytów konsumenckich (CON/2016/31), Słowenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Decyzja EBC/2016/2 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana opracowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.6.2016.
03/06/2016
Opinia w sprawie audytu wewnętrznego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego) (CON/2016/30), Bułgaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/868 z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2016/14), Dz.U. L 144 z 1.6.2016, str. 99.
01/06/2016
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2016/867 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2016/13), Dz.U. L 144 z 1.6.2016, str. 44.
31/05/2016
Wytyczne EBC/2014/15. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 31.5.2016, str. .
31/05/2016
Wytyczne EBC/2012/27. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 31.5.2016, str. .
19/05/2016
Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego zintegrowanego modelu danych (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/702 z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2016/8), Dz.U. L 121 z 11.5.2016, str. 24.
03/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/811 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/34 w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2016/11), Dz.U. L 132 z 3.5.2016, str. 129.
03/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/810 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2016/10), Dz.U. L 132 z 3.5.2016, str. 107.
03/05/2016
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2016/28), Słowenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/821 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2016/9), Dz.U. L 136 z 2.5.2016, str. 12.
28/04/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/661 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2016 r.  (EBC/2016/7), Dz.U. L 114 z 28.4.2016, str. 14.
28/04/2016
Decyzja EBC/2014/34 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 28.4.2016.
20/04/2016
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/26), 20.4.2016.Dodatkowe informacje
20/04/2016
Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich wprowadzania do obiegu (CON/2016/25), Włochy, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Opinia w sprawie audytu działalności gospodarczej Banka Slovenije (CON/2016/24), Słowenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/579 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniające wytyczne EBC EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2016/6), Dz.U. L 99 z 15.4.2016, str. 21.
13/04/2016
Opinia w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (CON/2016/23), Słowenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (CON/2016/10), Dz.U. C 130 z 13.4.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
06/04/2016
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2016/22)  (CON/2016/22), Dz.U. C 216 z 6.4.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
06/04/2016
Opinia w sprawie składki Austrii na rzecz funduszu ograniczania i usuwania skutków katastrof (Catastrophe Containment and Relief Trust) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/450 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2015/44), Dz.U. L 86 z 1.4.2016, str. 42.
30/03/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/456 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii  (EBC/2016/3), Dz.U. L 79 z 30.3.2016, str. 34.Dodatkowe informacje
30/03/2016
Opinia w sprawie przepisów dotyczących zbywalnych dłużnych papierów wartościowych (CON/2016/20), Francja, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Rozporządzenie EBC (UE) 2016/445 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii  (EBC/2016/4), Dz.U. L 78 z 24.3.2016, str. 60.
24/03/2016
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2016/19), Bułgaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinia w sprawie wymogów dotyczących spłaty kredytów hipotecznych (CON/2016/18), Szwecja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych, systemu gwarantowania dla sekurytyzacji kredytów i pożyczek zagrożonych oraz zdolności do udzielania pożyczek przez alternatywne fundusze inwestycyjne (CON/2016/17), Włochy, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/457 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2016/5), Dz.U. L 79 z 17.3.2016, str. 41.
17/03/2016
Opinia w sprawie powoływania oraz działalności organizacji zajmujących się przenoszeniem własności nieruchomości (CON/2016/16), Cypr, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (CON/2016/15), 17.3.2016.Dodatkowe informacje
16/03/2016
Opinia w sprawie przejęcia własności Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer przez Banque de France (CON/2016/14), Francja, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinia w sprawie wymogów dotyczących przelewów oraz poleceń zapłaty (CON/2016/13), Rumunia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinia w sprawie instrumentów finansowych kwalifikujących się na potrzeby operacji polityki pieniężnej (CON/2016/12), Rumunia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/256 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych na właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich oraz Europejski Bank Centralny wykonujący swoje zadania nadzorcze  (EBC/2016/1), Dz.U. L 47 z 25.2.2016, str. 16.
23/02/2016
Opinia w sprawie środków mających ułatwić niezakłócone działanie Zarządu i Komisji Personalnej Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypr, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Opinia w sprawie hierarchii wierzycieli instytucji kredytowych (CON/2016/7), Francja, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Opinia w sprawie dalszych zmian w wymogach odpowiedzialnego udzielania kredytów (CON/2016/8), Węgry, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 15.Dodatkowe informacje
20/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/244 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2015/50), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 13.
18/02/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/231 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej  (EBC/2015/39), Dz.U. L 41 z 18.2.2016, str. 28.
12/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/188 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie dostępu do aplikacji, systemów, platform i usług elektronicznych SSM i korzystania z nich przez Europejski Bank Centralny i właściwe organy krajowe Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (EBC/2015/47) (EBC/2015/47), Dz.U. L 37 z 12.2.2016, str. 104.
12/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/187 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/1 ustanawiającą ramy infrastruktury klucza publicznego Europejskiego Systemu Banków Centralnych (EBC/2015/46) (EBC/2015/46), Dz.U. L 37 z 12.2.2016, str. 100.
03/02/2016
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/6), Słowenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2016/5), Cypr, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Zmiany zasad etyki zawodowej EBC (Niniejsze brzmienie uchyla art. 36a opublikowany w Dzienniku Urzędowym C 204 z dnia 20 czerwca 2015 r., s. 3)  Dz.U. C 31 z 28.1.2016, str. 3.
25/01/2016
Opinia w sprawie zabezpieczenia środków na wycofywanie z obiegu monet przez mennicę austriacką (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/66 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych  (EBC/2015/40), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 36.
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2015/35), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 30.
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/64 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej)  (EBC/2015/34), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 25.
21/01/2016
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/3), Grecja, 21.1.2016.
20/01/2016
Opinia w sprawie nadzoru nad działalnością podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz stosowania środków i kar administracyjnych (CON/2016/2), Litwa, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Opinia o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1), Polska, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
09/01/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/21 z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2015/51), Dz.U. L 6 z 9.1.2016, str. 5.
05/01/2016
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2016/3 z dnia 18 listopada 2015 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych w ramach wspólnych zespołów nadzorczych Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego  (EBC/2015/36), Dz.U. L 1 z 5.1.2016, str. 4.

2015

30/12/2015
Zalecenie EBC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2015/49), Dz.U. C 438 z 30.12.2015, str. 1.
30/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2464 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2015/48), Dz.U. L 344 z 30.12.2015, str. 1.
23/12/2015
Opinia w sprawie bilansu płatniczego oraz przekazywania informacji o transgranicznym świadczeniu usług  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Zalecenie EBC z dnia 10 grudnia 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná Banka Slovenska  (EBC/2015/45), Dz.U. C 425 z 18.12.2015, str. 1.
18/12/2015
Opinia w sprawie zmian ram instytucjonalnych Banka Slovenije (CON/2015/57), Słowenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Opinia w sprawie zwolnienia z długu zabezpieczonego hipotecznie przez przeniesienie własności nieruchomości (CON/2015/56), Rumunia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2330 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/53 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2015 r. (EBC/2015/41), Dz.U. L 328 z 14.12.2015, str. 119.
12/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2332 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro  (EBC/2015/43), Dz.U. L 328 z 12.12.2015, str. 123.
12/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2331 z dnia 4 grudnia 2015 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2016 r.  (EBC/2015/42), Dz.U. L 328 z 12.12.2015, str. 121.
10/12/2015
Opinia dotycząca opłaty pobieranej od wypłat gotówki w bankomatach (CON/2015/55), Irlandia, 10.12.2015.
09/12/2015
Opinia w sprawie kredytów konsumenckich (CON/2015/54), Republika Czeska, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Opinia w sprawie przepisów prawnych dotyczących banków oszczędnościowo-budowlanych (CON/2015/53), Niemcy, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2218 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie procedury dotyczącej wyłączenia pracowników spod domniemania posiadania istotnego wpływu na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej (EBC/2015/38), Dz.U. L 314 z 1.12.2015, str. 66.
28/11/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2202 z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2015/37), Dz.U. L 313 z 28.11.2015, str. 42.
26/11/2015
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2015/52), Holandia, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Opinia w sprawie produkcji banknotów euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2101 z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych  (EBC/2015/33), Dz.U. L 303 z 20.11.2015, str. 106.
20/11/2015
Opinia w sprawie ochrony przed fałszowaniem pieniądza i zachowania wysokiej jakości gotówki znajdującej się w obiegu (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Opinia w sprawie nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem przepływu płatności ("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Holandia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz w sprawie systemów gwarancji depozytów i systemów rekompensat (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinia w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinia w sprawie rejestru rachunków bankowych (CON/2015/46), Bułgaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Opinia w sprawie regulacji spółek nabywających instrumenty kredytowe (CON/2015/45), Cypr, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Opinia o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur (CON/2015/44), Irlandia, 11.11.2015.
06/11/2015
Opinia w sprawie rozwiązania kryzysu na rynku finansowym i szczególnych opłatach nałożonych na wybrane instytucje finansowe (CON/2015/43), Słowacja, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Opinia w sprawie ram instytucjonalnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Banca d'Italia (CON/2015/41), Włochy, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Opinia w sprawie systemu gwarancji depozytów (CON/2015/40), Irlandia, 29.10.2015.
28/10/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/1938 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2015/27), Dz.U. L 282 z 28.10.2015, str. 41.
28/10/2015
Opinia w sprawie wskaźników rezerwy obowiązkowej (CON/2015/39), Węgry, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Opinia w sprawie wstępnej oceny spełnienia warunków zastosowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2015/38), Węgry, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Opinia w sprawie regulacji dotyczących leasingu finansowego i działalności firm leasingowych (CON/2015/37), Cypr, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinia w sprawie centralnego rejestru rachunków bankowych (CON/2015/36), Republika Czeska, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/35), Włochy, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Opinia w sprawie projektu ustawy o rynku instrumentów finansowych (CON/2015/34), Słowenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/1613 z dnia 10 września 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2015/31), Dz.U. L 249 z 25.9.2015, str. 28.
24/09/2015
Rozporządzenie EBC (UE) 2015/1599 z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2015/30), Dz.U. L 248 z 24.9.2015, str. 45.
22/09/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/1574 z dnia 4 września 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/8 w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz oprocentowania depozytów sektora publicznego w krajowych bankach centralnych  (EBC/2015/29), Dz.U. L 245 z 22.9.2015, str. 12.
22/09/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/1575 z dnia 4 września 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/9 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne  (EBC/2015/28), Dz.U. L 245 z 22.9.2015, str. 13.
22/09/2015
Opinia w sprawie wyznaczenia Lietuvos bankas na organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/33), Litwa, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Wytyczne EBC/2014/9. Nieoficjalna wersja skonsolidowana. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 22.9.2015.
18/09/2015
Opinia w sprawie konwersji kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich  (CON/2015/32), Chorwacja, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2015/31), Niemcy, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinia w sprawie przekazywania niektórych danych istotnych dla stabilności finansowej (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Opinia w sprawie obiegu banknotów i monet (CON/2015/29), Republika Czeska, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Opinia w sprawie zmian konstytucji Republiki Czeskiej i ustawy o Česká národní banka (CON/2015/28), Republika Czeska, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Opinia w sprawie stosowania zintegrowanego modelu danych w ramach przekazywania danych do Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych (CON/2015/26), Polska, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
21/07/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/1196 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2015/26), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 134.
21/07/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/1195 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC  (EBC/2015/25), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 133.
21/07/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/1197 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2015/24), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 147.
21/07/2015
Wytyczne EBC/2010/20. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U.   z 21.7.2015, str. .
20/07/2015
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporzadkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/25), Grecja, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2016 r. Dz.U. C 227 z 16.7.2015, str. 4.
15/07/2015
Opinia w sprawie zmian w ustawie dotyczącej greckiego systemu statystycznego i greckiego urzędu statystycznego (CON/2015/24), Grecja, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Opinia w sprawie nowych ram prawnych dla działalności banków oszczędnościowych (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinia w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym  (CON/2015/22), Republika Czeska, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinia w sprawie ochrony konsumentów na rynkach finansowych (CON/2015/21), Słowacja, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CON/2015/18), Dz.U. C 209 z 25.6.2015, str. 3.
20/06/2015
Zasady etyki zawodowej EBC  Dz.U. C 204 z 20.6.2015, str. 3.Dodatkowe informacje
19/06/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/929 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2015/22), Dz.U. L 155 z 19.6.2015, str. 1.
19/06/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/948 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2015/19), Dz.U. L 157 z 19.6.2015, str. 15.
19/06/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/930 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2015/15), Dz.U. L 155 z 19.6.2015, str. 38.
19/06/2015
Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Zalecenie EBC z dnia 10 czerwca 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije  (EBC/2015/23), Dz.U. C 201 z 18.6.2015, str. 1.
10/06/2015
Opinia w sprawie przeglądu celów i organizacji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (CON/2015/4), Dz.U. C 192 z 10.6.2015, str. 1.
10/06/2015
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/19), Hiszpania, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/856 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy zasad etyki dla jednolitego mechanizmu nadzorczego  (EBC/2015/12), Dz.U. L 135 z 2.6.2015, str. 29.
02/06/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/855 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy Zasad etyki Eurosystemu i uchylające wytyczne EBC/2002/6 w sprawie minimalnych norm dla EBC oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC  (EBC/2015/11), Dz.U. L 135 z 2.6.2015, str. 23.
29/05/2015
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (CON/2015/10), Dz.U. C 175 z 29.5.2015, str. 2.Dodatkowe informacje
28/05/2015
Opinia w sprawie ram prawnych systemu gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynkach finansowych (CON/2015/17), Polska, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
28/05/2015
Opinia w sprawie zmian w ustawie dotyczącej słoweńskiej Spółki Zarządzającej Aktywami Bankowymi (CON/2015/16), Słowenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Nieoficjalna wersja skonsolidowana rozporządzenia EBC (UE) nr 1011/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24)  Dz.U.   z 27.5.2015, str. .
23/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/811 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC będących w posiadaniu właściwych organów krajowych (EBC/2015/16), Dz.U. L 128 z 23.5.2015, str. 27.
21/05/2015
Opinia w sprawie regulacji otwartych pozycji w aktywach bilansu instytucji kredytowych (CON/2015/15), Węgry, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/774 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych  (EBC/2015/10), Dz.U. L 121 z 14.5.2015, str. 20.
07/05/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/732 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60)  (EBC/2015/20), Dz.U. L 116 z 7.5.2015, str. 22.
07/05/2015
Rozporządzenie EBC (UE) 2015/730 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24)  (EBC/2015/18), Dz.U. L 116 z 7.5.2015, str. 5.
06/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/839 z dnia 27 kwietnia 2015 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie  (EBC/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/727 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r. (EBC/2015/17), Dz.U. L 115 z 6.5.2015, str. 36.
06/05/2015
Zalecenie EBC z dnia 27 marca 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank  (EBC/2015/14), Dz.U. C 149 z 6.5.2015, str. 1.
05/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/716 z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC (EBC/2015/8), Dz.U. L 114 z 5.5.2015, str. 11.
27/04/2015
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych (CON/2014/83), Dz.U. C 137 z 27.4.2015, str. 2.Dodatkowe informacje
25/04/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/656 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie warunków, na jakich instytucje kredytowe mogą włączać zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013  (EBC/2015/4), Dz.U. L 107 z 25.4.2015, str. 76.
17/04/2015
Umowa pomiędzy Europejskim Urzędem Policji (Europol) a Europejskim Bankiem Centralnym  Dz.U. C 123 z 17.4.2015, str. 1.Dodatkowe informacje
10/04/2015
Opinia w sprawie zakazu licytacji nieruchomości będących głównym miejscem zamieszkania dłużnika (CON/2015/14), Grecja, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/571 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2014/43), Dz.U. L 93 z 9.4.2015, str. 82.
02/04/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/509 z dnia 18 lutego 2015 r. uchylająca decyzję EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz art. 1, 3 i 4 decyzji EBC/2014/23 w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw  (EBC/2015/9), Dz.U. L 91 z 2.4.2015, str. 1.Dodatkowe informacje
02/04/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60), Dz.U. L 91 z 2.4.2015, str. 3.Dodatkowe informacje
29/03/2015
Decyzja EBC/2004/3. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 29.3.2015.
28/03/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2015/7), Dz.U. L 84 z 28.3.2015, str. 67.
28/03/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/529 z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC (EBC/2015/1), Dz.U.  84 z 28.3.2015, str. 64.
26/03/2015
Rozporządzenie EBC (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych  (EBC/2015/13), Dz.U. L 86 z 26.3.2015, str. 13.
25/03/2015
Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych (banche popolari) (CON/2015/13), Włochy, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Opinia w sprawie przepisów dotyczących mediatorów kredytowych (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Opinia w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych (CON/2015/11), Polska, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
20/03/2015
Kodeks postępowania członków Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. C 93 z 20.3.2015, str. 2.
14/03/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/433 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Etyki i jego regulaminu (EBC/2014/59), Dz.U. L 70 z 14.3.2015, str. 58.
13/03/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/425 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2014/55), Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 53.
13/03/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/426 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2014/54), Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 69.
13/03/2015
Zmiana 1/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. regulaminu Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 88.
10/03/2015
Opinia w sprawie przepisów dotyczących Narodowego Banku Polskiego (CON/2015/9), Polska, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
02/03/2015
Opinia w sprawie niezależności Banka Slovenije i członków jego organów decyzyjnych (CON/2015/8), Słowenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/299 z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/34 w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2015/5), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 27.
25/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/298 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC (wersja przekształcona) (EBC/2014/57), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 24.Dodatkowe informacje
25/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/297 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2014/56), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 21.
25/02/2015
Opinia w sprawie strategii polityki makroostrożnościowej (CON/2015/7), Litwa, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie opłacenia przez Lietuvos bankas kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych EBC  (EBC/2014/61), Dz.U. L 50 z 21.2.2015, str. 44.
21/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/286 z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2014/49), Dz.U. L 50 z 21.2.2015, str. 42.
21/02/2015
Porozumienie z dnia 31 grudnia 2014 r. zawarte pomiędzy Lietuvos bankas a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej Lietuvos bankas przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC  Dz.U. C 64 z 21.2.2015, str. 5.
21/02/2015
Porozumienie z dnia 13 listopada 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej  Dz.U. C 64 z 21.2.2015, str. 1.
20/02/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro  (EBC/2014/44), Dz.U. L 47 z 20.2.2015, str. 29.Dodatkowe informacje
13/02/2015
Zalecenie EBC z dnia 3 lutego 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2015/3), Dz.U. C 51 z 13.2.2015, str. 4.
13/02/2015
Zalecenie EBC z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2015/2), Dz.U. C 51 z 13.2.2015, str. 1.
10/02/2015
Decyzja (UE) 2015/300 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką  (EBC/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Eesti Pank (CON/2015/6), Estonia, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących sporządzania oficjalnych statystyk na Litwie (CON/2015/5), Litwa, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (CON/2014/84), Dz.U. C 31 z 30.1.2015, str. 3.
21/01/2015
Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w przeprowadzaniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym (CON/2015/3), Słowacja, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Opinia w sprawie kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/32 z dnia 29 grudnia 2014 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)  (EBC/2014/62), Dz.U. L 5 z 9.1.2015, str. 17.Dodatkowe informacje
09/01/2015
Opinia w sprawie wniosków o prowadzenie działalności jako spółka likwidująca aktywa (run-off company) (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/5 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2014/45), Dz.U. L 1 z 6.1.2015, str. 4.

2014

29/12/2014
Opinia w sprawie wpłat Rumunii do prowadzonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy funduszu wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (Poverty Reduction and Growth Trust)  (CON/2014/92), Rumunia, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Zalecenie EBC z dnia 16 grudnia 2014 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2014/58), Dz.U. C 465 z 24.12.2014, str. 1.
22/12/2014
Opinia w sprawie publikacji dokumentów oraz wykorzystania rezerwy emerytalnej (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Opinia w sprawie ujawnienia informacji dotyczących tego, czy bank podlega procedurze dotyczącej restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji albo odwołania licencji na prowadzenie działalności (CON/2014/90), Bułgaria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1376/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (EBC/2014/52), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 79.
20/12/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1375/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1071/2013 dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33)  (EBC/2014/51), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 77.
20/12/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych  (EBC/2014/50), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 36.
19/12/2014
Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2014 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2015 r. (EBC/2014/53), Dz.U. L 365 z 19.12.2014, str. 163.
19/12/2014
Opinia w sprawie ujawnienia informacji poufnych w ramach krajowego postępowania wstepnego  (CON/2014/89), Irlandia, 19.12.2014.
17/12/2014
Opinia w sprawie wymogów kredytowych (CON/2014/88), Estonia, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1333/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2014/48), Dz.U. L 359 z 16.12.2014, str. 97.
16/12/2014
Opinia w sprawie przewalutowania pożyczek denominowanych w walutach obcych (CON/2014/87), Węgry, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Opinia w sprawie zmian w ustawie o systemie gwarantowania depozytów bankowych (CON/2014/86), Bułgaria, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Opinia w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących kredytów konsumenckich (CON/2014/85), Węgry, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Wytyczne EBC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/46), Dz.U. L 348 z 4.12.2014, str. 27.
29/11/2014
Decyzja EBC z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/46 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r. (EBC/2014/47), Dz.U. L 344 z 29.11.2014, str. 27.
26/11/2014
Wytyczne EBC z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (wersja przekształcona) (EBC/2014/15), Dz.U. L 340 z 26.11.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
19/11/2014
Opinia w sprawie produkcji banknotów euro przez podmiot specjalnego przeznaczenia (CON/2014/82), Hiszpania, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Opinia w sprawie zdematerializowanych papierów wartościowych (CON/2014/81), Słowenia, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2014/80), Węgry, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Opinia w sprawie ustawodawstwa bankowego (CON/2014/79), Słowenia, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Rozporządzenie EBC z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41), Dz.U. L 311 z 31.10.2014, str. 23.
31/10/2014
Opinia w sprawie przepisów dotyczących banków spółdzielczych (CON/2014/78), Polska, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
30/10/2014
Opinia w sprawie szczególnego przywileju podatkowego przyznanego instytucjom finansowym (CON/2014/77), Węgry, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Opinia w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń mających zastosowanie do kredytów i pożyczek konsumenckich (CON/2014/76), Węgry, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Opinia w sprawie określenia średnich ważonych rentowności pożyczek federalnych oraz wyznaczenia zewnętrznych biegłych rewidentów (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Decyzja EBC z dnia 15 października 2014 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2014/40), Dz.U. L 335 z 22.10.2014, str. 22.
21/10/2014
Decyzja EBC z dnia 21 października 2014 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro na Litwie  (EBC/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Decyzja EBC z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej EBC (EBC/2014/39), Dz.U. L 300 z 18.10.2014, str. 57.
14/10/2014
Opinia w sprawie przejrzystości finansowej, usług płatniczych oraz pieniądza elektronicznego (CON/2014/74), Dania, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Opinia w sprawie zasad dotyczących konfliktu interesów obowiązujących członków organów zarządzających i dyrektorów Banca d'Italia (CON/2014/73), Włochy, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Opinia w sprawie dodatkowych zasad mających zastosowanie do określonych umów kredytu konsumenckiego (CON/2014/72), Węgry, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii  (CON/2014/58), Dz.U. C 352 z 7.10.2014, str. 4.Dodatkowe informacje
02/10/2014
Opinia w sprawie publikacji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania stosowanej w umowach kredytu konsumenckiego (CON/2014/71), Estonia, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2015 r.  Dz.U. C 342 z 1.10.2014, str. 3.
26/09/2014
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji  (CON/2014/49), Dz.U. C 336 z 26.9.2014, str. 5.Dodatkowe informacje
20/09/2014
Decyzja EBC z dnia 1 września 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/38), Dz.U. L 278 z 20.9.2014, str. 21.
19/09/2014
Opinia w sprawie rozdzielenia i regulacji działalności bankowej (CON/2014/70), Francja, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Opinia w sprawie regulacji działalności polegającej na posiadaniu kredytów (CON/2014/69), Irlandia, 12.9.2014.
12/09/2014
Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej w związku z wprowadzeniem euro (CON/2014/68), Litwa, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Opinia w sprawie wdrożenia dyrektywy europejskiej w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2014/67), Niemcy, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Wytyczne EBC z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2014/21), Dz.U. L 267 z 6.9.2014, str. 9.
03/09/2014
Opinia o aktywach na podatek odroczony (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Decyzja EBC z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2014/34), Dz.U. L 258 z 29.8.2014, str. 11.
29/08/2014
Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2013/30), Dz.U. L 16 z 29.8.2014, str. 61.Dodatkowe informacje
29/08/2014
Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro (CON/2014/65), Litwa, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +