All years
2017

28/04/2017
Besluit van de ECB van 24 april 2017 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017 (ECB/2017/11), 28.4.2017.
24/04/2017
Advies inzake de Wet op de Betaaldiensten, op de Diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en Betalingssystemen (CON/2017/15), Slovenië, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten (CON/2017/14), Zweden, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Richtsnoer (EU) 2017/697 van de ECB van 4 april 2017 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/9), PB L 101 van 13.4.2017, blz. 156.
13/04/2017
Aanbeveling van de ECB van 31 maart 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Nationale Bank van België (ECB/2017/8), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 1.
13/04/2017
Aanbeveling van de ECB van 4 april 2017 betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationaal bevoegde autoriteiten ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruik maken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/10), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 2.
12/04/2017
Advies inzake de vergroting van de reikwijdte van de in het kredietregister opgenomen gegevens (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Advies inzake de vestrekking van overstromingsverzekering (CON/2017/12), Ierland, 7.4.2017.
07/04/2017
Advies inzake de gewijzigde Wet op het Financieel Toezicht (CON/2017/11), Duitsland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Advies inzake de identificatie van kritische infrastructure binnen het kader van informatietechnologiesecurity (CON/2017/10), Duitsland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Advies inzake aan vreemde valuta gekoppelde leningen (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Richtsnoer (EU) 2017/469 van de ECB van 7 februari 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2017/7), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 4.
22/03/2017
Besluit (EU) 2017/468 van de ECB van 26 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten  (ECB/2017/5), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 1.
21/03/2017
Advies inzake de beperking van de verplichting tot het ontvangen van contante betalingen (CON/2017/8), Denemarken, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Advies inzake bepaalde wijzigingen van het wettelijke kader betreffende uitgestelde belastingvorderingen in Griekenland (CON/2017/7), Griekenland, 15.3.2017.
01/03/2017
Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Advies inzake de deelname van Italië aan een aantal programma's van het Internationaal Monetair Fonds: de verlenging van de Nieuwe Leningsarrangementen, de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds en de nieuwe bilaterale leningovereenkomst  (CON/2017/4), Italië, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Advies inzake de toedeling van nieuwe met hypothecair krediet verband houdende taken aan de Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cyprus, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Besluit ECB/2015/10. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 17.2.2017.
15/02/2017
Advies inzake betaalrekeningen (CON/2017/2), Cyprus, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Besluit (EU) 2017/274 van de ECB van 10 februari 2017 houdende vaststelling van de beginselen voor feedbackverstrekking aan subcoördinatoren van bevoegde nationale autoriteiten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), PB L 40 van 13.2.2017, blz. 72.Aanvullende informatie
07/02/2017
Richtsnoer ECB/2008/8. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 7.2.2017.
03/02/2017
Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector (CON/2017/1), Italië, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Richtsnoer ECB/2014/15. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2017, blz. .
31/01/2017
Richtsnoer (EU) 2017/148 van de ECB van 16 december 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2016/45), PB L 26 van 31.1.2017, blz. 1.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/103 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/4), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 57.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/102 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/3), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 55.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/101 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/2), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 53.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/100 van de ECB van 11 januari 2017 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten  (ECB/2017/1), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 51.
13/01/2017
Besluit ECB/2014/45. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
13/01/2017
Besluit ECB/2014/40. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
13/01/2017
Besluit ECB/2016/16. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
13/01/2017
Richtsnoer ECB/2014/60. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 13.1.2017, blz. .
11/01/2017
Richtsnoer ECB/2015/35. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 11.1.2017, blz. .
11/01/2017
Richtsnoer ECB/2014/31. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 11.1.2017, blz. .
06/01/2017
Aanbeveling van de ECB van 22 december 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2016/46), PB C 3 van 6.1.2017, blz. 1.

2016

28/12/2016
Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.
23/12/2016
Aanbeveling van de ECB van 13 december 2016 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2016/44), PB C 481 van 23.12.2016, blz. 1.
20/12/2016
Besluit (EU) 2016/2248 van de ECB van 3 november 2016 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2016/36), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 26.Aanvullende informatie
20/12/2016
Besluit (EU) 2016/2247 van de ECB van 3 november 2016 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2016/35), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
20/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2016/34), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2300 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2016/33), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 123.
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2299 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2016/32), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 117.
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2298 van de ECB van 2 november 2016 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2016/31), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 102.
15/12/2016
Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiële markttransacties  (CON/2016/60), Tsjechië, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
ECB-Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenië, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Advies in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederland, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/11/2016
Besluit (EU) 2016/2164 van de ECB 30 november 2016 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2017  (ECB/2016/43), PB L 333 van 30.11.2016, blz. 73.
30/11/2016
Advies inzake de vergoeding van de kosten voor de exploitatie van het centrale kredietregister en het bsnkrekeningenregister (CON/2016/57), Bulgarije, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Advies inzake reserverratio's (CON/2016/56), Hongarije, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun (CON/2016/55), België, 17.11.2016.
17/11/2016
Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers (CON/2016/54), Ierland, 17.11.2016.
15/11/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1994 van de ECB van 4 november 2016 betreffende de benadering voor de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden door nationale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (ECB/2016/38), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 37.
15/11/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1993 van de ECB van 4 november 2016 tot vaststelling van de beginselen voor de coördinatie van de beoordeling krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad, en de controle van institutionele protectiestelsels die belangrijke en minder belangrijke instellingen omvatten (ECB/2016/37), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 32.
21/10/2016
Advies inzake de wijziging van de remuneratieformule met betrekking tot het Franse spaarboekje A (CON/2016/51), Frankrijk, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Besluit ECB/2013/54 - niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  14.11.2016.
11/11/2016
Besluit (EU) 2016/1975 van de ECB van 8 november 2016 betreffende de subdelegatie van de bevoegdheden tot verlening van een voorlopige accreditatie (ECB/2016/39), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 9.
11/11/2016
Besluit (EU) 2016/1974 van de ECB van 31 oktober 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (ECB/2016/30), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 7.
10/11/2016
Aanbeveling van de ECB van 28 oktober 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), PB C 413 van 10.11.2016, blz. 1.
31/10/2016
Advies inzake de reorganisatie van de taken van het Federale Agentschap voor de stabilisatie van financiële markten en de uitvoering van EBA-richtsnoeren betreffende goed bezoldigingsbeleid (CON/2016/53), Duitsland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Besluit ECB/2016/10 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 31.10.2016.
28/10/2016
Advies inzake de gewijzigde Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatië, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Richtsnoer ECB/2008/8 - Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  21.10.2016.
13/10/2016
Advies inzake een voorstel van wet ter facilitering van de terugbetaling van bepaalde marges op aan vreemde valut gegekoppelde leningen (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Advies van de ECB van 12 oktober 2016 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aanvullende informatie
11/10/2016
Advies inzake behandeling van onroerend goed of aandelenkapitaal door een kredietinstelling na schuldregeling (CON/2016/48), Cyprus, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Aanbeveling van de ECB van 23 september 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banca d’Italia (ECB/2016/28), PB C 366 van 5.10.2016, blz. 1.
29/09/2016
Besluit (EU) 2016/1734 van de ECB van 21 september 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items (ECB/2016/25), PB L 262 van 29.9.2016, blz. 30.
28/09/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka houdende wijziging van het aantal leden van de Raad van Latvijas Banka  (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer (CON/2016/46), Slovenië, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Besluit (EU) 2016/1717 van de ECB van 21 september 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2016/27), PB L 258 van 24.9.2016, blz. 17.
24/09/2016
Besluit ECB/2004/2.Officieuze geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  24.9.2016.
23/09/2016
Verordening (EU) 2016/1705 van de ECB van 9 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2016/26), PB L 257 van 23.9.2016, blz. 10.
19/09/2016
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij het rapporteren over de heffing van verzekeringspremies (CON/2016/45), Slowakije, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Advies van de ECB van 12 september 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aanvullende informatie
07/09/2016
Advies inzake de rol van de vertegenwoordiger van de financiële toezichtsautoriteit in de Raad van toezicht van de ECB en inzake toezichtkosten (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23)  PB L 238 van 6.9.2016, blz. 7.
31/08/2016
Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken (CON/2016/41), Italië, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Advies inzake de minimumreservesregeling (CON/2016/40), Roemenië, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Aanbeveling van de ECB van 2 augustus 2016 betreffende het gegevenskwalteitbeheerkader voor statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/24), PB C 297 van 17.8.2016, blz. 1.
17/08/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 85.Aanvullende informatie
17/08/2016
Verordening (EU) 2016/1384 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/22), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 24.
17/08/2016
Richtsnoer ECB/2013/7. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB   van 17.8.2016, blz. .
29/07/2016
Advies inzake specifieke regels voor herstructurering van geïndexeerde lonen of luidend in vreemde valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Advies inzake het oversight op betalingssystemen (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Aanbeveling van de ECB van 14 juli 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank  (ECB/2016/20), PB C 266 van 22.7.2016, blz. 1.
12/07/2016
Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Besluit (EU) 2016/1162 van de ECB van 30 juni 2016 inzake de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie binnen het kader van strafrechtelijke onderzoeken  (ECB/2016/19), PB L 192 van 11.7.2016, blz. 73.
11/07/2016
Advies inzake de methode en procedure voor het tellen, sorteren, verpakken en etiketteren van bankbiljetten en muntstukken (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1061 van de ECB van 26 mei 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2) (ECB/2016/15), PB L 173 van 30.6.2016, blz. 102.
28/06/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1041 van de ECB van 22 juni 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledige gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), PB L 169 van 28.6.2016, blz. 14.
28/06/2016
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde de CFI toegang te verschaffen tot het door de NBB bijgehoudenregister van de bankrekeningen (CON/2016/35), België, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
28/06/2016
Advies inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen (CON/2016/34), Griekenland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (CON/2016/27), PB C 223 van 21.6.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
17/06/2016
Advies inzake a) een voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en b) inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/11), PB C 219 van 17.6.2016, blz. 2.Aanvullende informatie
16/06/2016
Besluit (EU) 2016/956 van de ECB van 7 juni 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/17), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 21.
16/06/2016
Besluit (EU) 2016/955 van de ECB van 6 mei 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items  (ECB/2016/12), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 19.
15/06/2016
Besluit (EU) 2016/948 van de ECB van 1 juni 2016 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector  (ECB/2016/16), PB L 157 van 15.6.2016, blz. 28.
15/06/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatië, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Besluit ECB/2007/7. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  PB L  van 14.6.2016, blz. .
13/06/2016
Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector (CON/2016/32), Nederland, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
08/06/2016
Advies inzake consumentenkrediet (CON/2016/31), Slovenië, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Besluit ECB/2016/2 - Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  7.6.2016.
03/06/2016
Advies inzake de interne audit van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2016/30), Bulgarije, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Besluit (EU) 2016/868 van de ECB van 18 mei 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2016/14), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 99.
01/06/2016
Verordening (EU) 2016/867 van de ECB van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2016/13), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 44.
31/05/2016
Richtsnoer ECB/2014/15.Inofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 31.5.2016, blz. .
31/05/2016
Richtsnoer ECB/2012/27.Inofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 31.5.2016, blz. .
19/05/2016
Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Besluit (EU) 2016/702 van de ECB van 18 april 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2016/8), PB L 121 van 11.5.2016, blz. 24.
03/05/2016
Besluit (EU) 2016/811 van de ECB van 28 april 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen  (ECB/2016/11), PB L 132 van 3.5.2016, blz. 129.
03/05/2016
Besluit (EU) 2016/810 van de ECB van 28 april 2016 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2016/10), PB L 132 van 3.5.2016, blz. 107.
03/05/2016
Advies inzake de afwikkeling en liquidatie van banken (CON/2016/28), Slovenië, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Besluit (EU) 2016/821 van de ECB van 26 april 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), PB L 136 van 2.5.2016, blz. 12.
28/04/2016
Besluit (EU) 2016/661 van de ECB van 15 april 2016 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2016 (ECB/2016/7), PB L 114 van 28.4.2016, blz. 14.
28/04/2016
Besluit ECB/2014/34 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 28.4.2016.
20/04/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (CON/2016/26), 20.4.2016.Aanvullende informatie
20/04/2016
Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten en de omloop ervan  (CON/2016/25), Italië, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Advies inzake de audit op de activiteiten van Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenië, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Richtsnoer (EU) 2016/579 van de ECB van 16 maart 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2016/6), PB L 99 van 15.4.2016, blz. 21.
13/04/2016
Advies inzake het voorkomen van geldwitwassen en terrorismefinanciering (CON/2016/23), Slovenië, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (CON/2016/10), PB C 130 van 13.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
06/04/2016
Advies van de ECB van 17 maart 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten  (CON/2016/22), PB C 216 van 6.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
06/04/2016
Advies inzake de Oostenrijkse bijdrage aan het 'Catastrophe Containment and Relief Trust' van het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2016/21), Oostenrijk, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Richtsnoer (EU) 2016/450 van de ECB van 4 december 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2015/44), PB L 86 van 1.4.2016, blz. 42.
30/03/2016
Besluit (EU) 2016/456 van de ECB van 4 maart 2016 betreffende de voorwaarden voor onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding ten aanzien van de ECB, op het gebied van fraudepreventie, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt  (ECB/2016/3), PB L 79 van 30.3.2016, blz. 34.Aanvullende informatie
30/03/2016
Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling (CON/2016/20), Frankrijk, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Verordening (EU) 2016/445 van de ECB van 14 maart 2016 betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2016/4), PB L 78 van 24.3.2016, blz. 60.
24/03/2016
advies inzake betalingsdiensten (CON/2016/19), Bulgarije, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Advies inzake hypotheekaflossingsbepalingen (CON/2016/18), Zweden, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken, een garantiestelsel voor securitisaties van oninbare leningen en de kredietverleningscapaciteit van alternatieve beleggingsfondsen (CON/2016/17), Italië, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Besluit (EU) 2016/457 van de ECB van 16 maart 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten  (ECB/2016/5), PB L 79 van 17.3.2016, blz. 41.
17/03/2016
Advies inzake de oprichting en exploitatie van organisaties voor de overdracht van onroerend goed (CON/2016/16), Cyprus, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (CON/2016/15), 17.3.2016.Aanvullende informatie
16/03/2016
Advies inzake de verkrijging van de juridische eigendom van het Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer door de Banque de France (CON/2016/14), Frankrijk, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Advies inzake bindende vereiste voor overmakingen en automatische afschrijvingen (CON/2016/13), Roemenië, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Advies inzake voor monetairbeleidtransacties beleenbare financiële instrumenten (CON/2016/12), Roemenië, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Richtsnoer (EU) 2016/256 van de ECB van 5 februari 2016 betreffende de uitbreiding tot de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten en de ECB in haar toezichtfuncties van gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de door de ECB verzamelde statistische gegevens daarin bijgestaan door de nationale centrale banken  (ECB/2016/1), PB L 47 van 25.2.2016, blz. 16.
23/02/2016
Advies inzake maatregelen ter bevordering van de goede werking van de directie en het personeelsraad van de Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Advies inzake de rangorde van schuldeisers van kredietinstellingen (CON/2016/7), Frankrijk, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Advies inzake nadere wijzigingen aangaande verantwoorde kredietverleningsvereisten  (CON/2016/8), Hongarije, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Besluit (EU) 2016/245 van de ECB van 9 februari 2016 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2016/2), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 15.Aanvullende informatie
20/02/2016
Besluit (EU) 2016/244 van de ECB van 18 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten (ECB/2015/50), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 13.
18/02/2016
Richtsnoer (EU) 2016/231 van de ECB van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken  (ECB/2015/39), PB L 41 van 18.2.2016, blz. 28.
12/02/2016
Besluit (EU) 2016/188 van de ECB van 11 december 2015 betreffende de toegang tot en het gebruik van elektronische GTM-toepassingen, -systemen, -platforms en -diensten door de ECB en de nationaal bevoegde autoriteiten van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme  (ECB/2015/47), PB L 37 van 12.2.2016, blz. 104.
12/02/2016
Besluit (EU) 2016/187 van de ECB van 11 december 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/1 tot vaststelling van het kader voor een publieke sleutelinfrastructuur voor het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/46), PB L 37 van 12.2.2016, blz. 100.
03/02/2016
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/6), Slovenië, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/5), Cyprus, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Wijzigingen van het Ethisch Kader van de ECB (Deze tekst vervangt artikel 36 bis van de tekst die is bekendgemaakt in het Publicatieblad C 204 van 20 juni 2015, blz. 3)  PB C 31 van 28.1.2016, blz. 3.
25/01/2016
Advies inzake muntstukkeninwisseling door de Oostenrijkse Munt (CON/2016/4), Oostenrijk, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/66 van de ECB van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen  (ECB/2015/40), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 36.
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/65 van de ECB van 18 november 2015 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2015/35), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 30.
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/64 van de ECB van 18 november 2015 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (richtsnoer algemene documentatie)  (ECB/2015/34), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 25.
21/01/2016
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/3), Griekenland, 21.1.2016.
20/01/2016
Advies inzake toezicht op activiteiten van geldverwerkers en oplegging van administratieve maatregelen en sancties (CON/2016/2), Litouwen, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Advies inzake een belasting voor bepaalde financiële instellingen (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Besluit (EU) 2016/21 van de ECB van 23 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2008/17 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2015/51), PB L 6 van 9.1.2016, blz. 5.
05/01/2016
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2016/3 van de ECB van 18 november 2015 houdende vaststelling van feedbackverstrekkingbeginselen betreffende prestaties van subcoördinators van nationale bevoegde autoriteiten in de gezamenlijk toezichthoudende teams van het Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme  (ECB/2015/36), PB L 1 van 5.1.2016, blz. 4.

2015

30/12/2015
Aanbeveling van de ECB van 17 december 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen  (ECB/2015/49), PB C 438 van 30.12.2015, blz. 1.
30/12/2015
Besluit (EU) 2015/2464 van de ECB van 16 december 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/48), PB L 344 van 30.12.2015, blz. 1.
23/12/2015
Advies inzake rapportage betreffende de betalingsbalans en grensoverschrijdende dienstverlening (CON/2015/58), Oostenrijk, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Aanbeveling van de ECB van 10 december 2015 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2015/45), PB C 425 van 18.12.2015, blz. 1.
18/12/2015
Advies inzake een aantal wijzigingen in het institutionele kader van Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenië, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Advies inzake de aflossing van schulden met hypothecair onderpand door middel van overdracht van eigendom van onroerend goed (CON/2015/56), Roemenië, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2015/1938 van de ECB van 27 augustus 2015 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  PB L 332 van 18.12.2015, blz. 158.
14/12/2015
Besluit (EU) 2015/2330 van de ECB van 4 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/53 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2015 (ECB/2015/41), PB L 328 van 14.12.2015, blz. 119.
12/12/2015
Besluit (EU) 2015/2332 van de ECB van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2015/43), PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123.
12/12/2015
Besluit (EU) 2015/2331 van de ECB van 4 december 2015 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2016  (ECB/2015/42), PB L 328 van 12.12.2015, blz. 121.
10/12/2015
Advies inzake zegelrecht op opnames in contanten vanuit geldautomaten (CON/2015/55), Ierland, 10.12.2015.
09/12/2015
Advies inzake consumentenkrediet (CON/2015/54), Tsjechië, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Advies inzake het juridische kader voor Bausparkassen (CON/2015/53), Duitsland, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Besluit (EU) 2015/2218 van de ECB van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden van een materiële impact op het risicoprofiel van een onder toezicht staande kredietinstelling (ECB/2015/38), PB L 314 van 1.12.2015, blz. 66.
28/11/2015
Besluit (EU) 2015/2202 van de ECB van 19 november 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2015/37), PB L 313 van 28.11.2015, blz. 42.
26/11/2015
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2015/52), Nederland, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/11/2015
Advies inzake de eurobankbiljettenproductie  (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Besluit (EU) 2015/2101 van de ECB van 5 november 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/33), PB L 303 van 20.11.2015, blz. 106.
20/11/2015
Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2015/50), België, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/11/2015
Advies betreffende oversight op de goede werking van het betalingsverkeer (CON/2015/49), Nederland, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/11/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en voor deposito- en garantiestelsels (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Advies inzake begleidende maatregelen bij de Verordening betreffende het Uniforme Afwikkelingsmechanisme (CON/2015/47), Oostenrijk, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Advies inzake bankrekeningenregister (CON/2015/46), Bulgarije, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Advies inzake de regulering van ondernemingen die krediet aantrekken (CON/2015/45), Cyprus, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2015/44), Ierland, 11.11.2015.
06/11/2015
Advies inzake het oplossen van crisissituaties in de financiële markt en inzake een bijzondere heffing voor geselecteerde financiële instellingen  (CON/2015/43), Slowakije, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Advies inzake het institutionele kader voor de afwikkeling van instellingen (CON/2015/42), België, 4.11.2015.Aanvullende informatie
30/10/2015
Advies inzake de gewijzigde Statuten van de Banca d'Italia (CON/2015/41), Italië, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2015/40), Ierland, 29.10.2015.
28/10/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1938 van de ECB van 27 augustus 2015 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2015/27), PB L 282 van 28.10.2015, blz. 41.Aanvullende informatie
28/10/2015
Advies inzake reserveratio's (CON/2015/39), Hongarije, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Advies inzake de voorlopige evaluatie van aan de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gerelateerde voorwaarden  (CON/2015/38), Hongarije, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Advies inzake de regulering van leasing en activiteiten van leasingondernemingen  (CON/2015/37), Cyprus, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Advies inzake het centrale bankrekeningenregister (CON/2015/36), Tsjechië, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/35), Italië, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Advies inzake een voorstel van wet betreffende markt van financiële instrumenten (CON/2015/34), Slovenië, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Besluit (EU) 2015/1613 van de ECB van 10 september 2015 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2015/31), PB L 249 van 25.9.2015, blz. 28.
24/09/2015
Verordening (EU) 2015/1599 van de ECB van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30), PB L 248 van 24.9.2015, blz. 45.
22/09/2015
Besluit (EU) 2015/1574 van de ECB van 4 september 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/8 betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's door nationale centrale banken  (ECB/2015/29), PB L 245 van 22.9.2015, blz. 12.
22/09/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1575 van de ECB van 4 september 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door de nationale centrale banken  (ECB/2015/28), PB L 245 van 22.9.2015, blz. 13.
22/09/2015
Advies inzake de aanwijzing van Lietuvos bankas als een afwikkelingsautoriteit (CON/2015/33), Litouwen, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Richtsnoer ECB/2014/9. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 22.9.2015.
18/09/2015
Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen (CON/2015/32), Kroatië, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Advies inzake bankafwikkeling (CON/2015/31), Duitsland, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Advies inzake de rapportage van bepaalde voor financiële stabiliteit relevante gegevens (CON/2015/30), Oostenrijk, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Advies inzake de circulatie van bankbiljetten en muntstukken (CON/2015/29), Tsjechië, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Advies inzake grondwetwijzigingen en de Wet op Česká národní banka  (CON/2015/28), Tsjechië, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Advies inzake het gebruik van een geïntegreerd gegevensmodel voor gegevensrapportage aan de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Oostenrijk, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
ECB-advies inzake het wetsontwerp betreffende de specifieke voorwaarden voor de herstructurering van huizenleningen in Polen die luiden in vreemde valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Besluit (EU) 2015/1196 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2015/26), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 134.
21/07/2015
Besluit (EU) 2015/1195 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB  (ECB/2015/25), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 133.
21/07/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1197 van de ECB van 2 juli 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/24), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 147.
21/07/2015
Richtsnoer ECB/2010/20. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst PB   van 21.7.2015, blz. .
20/07/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/25), Griekenland, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Indicatieve kalender van reserveperiodes in 2016 PB C 227 van 16.7.2015, blz. 4.
15/07/2015
Advies inzake de gewijzigde Wet op het Helleense Statistische Stelsel en de Helleense Statistische Autoriteit (CON/2015/24), Griekenland, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Advies inzake een nieuw juridisch kader voor spaarbanken (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Advies inzake he herstel en afwikkeling in de financiële markt (CON/2015/22), Tsjechië, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten  (CON/2015/21), Slowakije, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2015/18), PB C 209 van 25.6.2015, blz. 3.
20/06/2015
Het ethische kader van de ECB  PB C 204 van 20.6.2015, blz. 3.Aanvullende informatie
19/06/2015
Besluit (EU) 2015/929 van de ECB van 26 mei 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), PB L 155 van 19.6.2015, blz. 1.
19/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/948 van de ECB van 16 april 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2015/19), PB L 157 van 19.6.2015, blz. 15.
19/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/930 van de ECB van 2 april 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time brutovereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2015/15), PB L 155 van 19.6.2015, blz. 38.
19/06/2015
Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Aanbeveling van de ECB van 10 juni 2015 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije  (ECB/2015/23), PB C 201 van 18.6.2015, blz. 1.
10/06/2015
Advise inzake de evaluatie van de missie en organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2015/4), PB C 192 van 10.6.2015, blz. 1.
10/06/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2015/19), Spanje, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/856 van de ECB van 12 maart 2015 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme  (ECB/2015/12), PB L 135 van 2.6.2015, blz. 29.
02/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/855 van de ECB van 12 maart 2015 tot vaststelling van beginselen van een Ethisch Kader voor het Eurosysteem en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2002/6 betreffende door de ECB en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de ECB  (ECB/2015/11), PB L 135 van 2.6.2015, blz. 23.
29/05/2015
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95  (CON/2015/10), PB C 175 van 29.5.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
28/05/2015
Advies inzake het juridische kader voor het depositogarantiestelsel en afwikkeling in de financiële markten (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Advies inzake het gewijzigde juridische kader inzake de onderneming van de Slovenian Bank voor activabeheer  (CON/2015/16), Slovenië, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Niet-officiële geconsolideerde versie van Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de ECB van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24)  PB   van 27.5.2015, blz. .
23/05/2015
Besluit (EU) 2015/811 van de ECB van 27 maart 2015 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB in bezit van de nationale bevoegde autoriteiten (ECB/2015/16), PB L 128 van 23.5.2015, blz. 27.
21/05/2015
Advies inzake open posities in activa op de balans van kredietinstellingen (CON/2015/15), Hongarije, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Besluit (EU) 2015/774 van de ECB van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/10), PB L 121 van 14.5.2015, blz. 20.
07/05/2015
Richtsnoer (EU) 2015/732 van de ECB van 16 april 2015 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), PB L 116 van 7.5.2015, blz. 22.
07/05/2015
Verordening (EU) 2015/730 van de ECB van 16 april 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), PB L 116 van 7.5.2015, blz. 5.
06/05/2015
Besluit (EU) 2015/839 van de ECB van 27 april 2015 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan een uitgebreide beoordeling  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Besluit (EU) 2015/727 van de ECB van 10 april 2015 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor de eerste vergoedingsperiode en voor 2015 (ECB/2015/17), PB L 115 van 6.5.2015, blz. 36.
06/05/2015
Aanbeveling van de ECB van 27 maart 2015 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Deutsche Bundesbank  (ECB/2015/14), PB C 149 van 6.5.2015, blz. 1.
05/05/2015
Besluit (EU) 2015/716 van de ECB van 12 februari 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2015/8), PB L 114 van 5.5.2015, blz. 11.
27/04/2015
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen  (CON/2014/83), PB C 137 van 27.4.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
25/04/2015
Besluit (EU) 2015/656 van de ECB van 4 februari 2015 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 tussentijdse of eindejaarsresultaten mogen opnemen in het tier 1-kernkapitaal  (ECB/2015/4), PB L 107 van 25.4.2015, blz. 76.
17/04/2015
Overeenkomst tussen de Europese Politiedienst (Europol) en de ECB  PB C 123 van 17.4.2015, blz. 1.Aanvullende informatie
10/04/2015
Advies inzake het verbod op de verkoop bij opbod van hoofdverblijfplaatsen (CON/2015/14), Griekenland, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Richtsnoer (EU) 2015/571 van de ECB van 6 november 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2014/43), PB L 93 van 9.4.2015, blz. 82.
02/04/2015
Besluit (EU) 2015/509 van de ECB van 18 februari 2015 houdende intrekking van Besluit ECB/2013/6 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen en artikel 1, 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves  (ECB/2015/9), PB L 91 van 2.4.2015, blz. 1.Aanvullende informatie
02/04/2015
Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2014/60), PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3.Aanvullende informatie
29/03/2015
Besluit ECB/2004/3. Door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde niet-officiële geconsolideerde tekst  29.3.2015.
28/03/2015
Besluit (EU) 2015/530 van de ECB van 11 februari 2015 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en -verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2015/7), PB L 84 van 28.3.2015, blz. 67.
28/03/2015
Besluit (EU) 2015/529 van de ECB van 21 januari 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB (ECB/2015/1), PB  84 van 28.3.2015, blz. 64.
26/03/2015
Verordening (EU) 2015/534 van de ECB van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie  (ECB/2015/13), PB L 86 van 26.3.2015, blz. 13.
25/03/2015
Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken (banche popolari) (CON/2015/13), Italië, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Advies inzake het juridische kader voor kredietbemiddelaars (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties en hypotheekbanken (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Gedragscode voor de leden van de raad van toezicht van de ECB  PB C 93 van 20.3.2015, blz. 2.
14/03/2015
Besluit (EU) 2015/433 van de ECB van 17 december 2014 betreffende de oprichting van een Ethisch comité en zijn reglement van orde  (ECB/2014/59), PB L 70 van 14.3.2015, blz. 58.
13/03/2015
Besluit (EU) 2015/425 van de ECB van 15 december 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2014/55), PB L 68 van 13.3.2015, blz. 53.
13/03/2015
Richtsnoer (EU) 2015/426 van de ECB van 15 december 2014 wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/54), PB L 68 van 13.3.2015, blz. 69.
13/03/2015
Wijziging 1/2014 van 15 december 2014 van het Reglement van orde van de Raad van toezicht van de ECB PB L 68 van 13.3.2015, blz. 88.
10/03/2015
Advies inzake het juridische kader voor Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije en de leden van haar besluitvormende organen (CON/2015/8), Slovenië, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Besluit (EU) 2015/299 van de ECB van 10 februari 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen (ECB/2015/5), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 27.
25/02/2015
Besluit (EU) 2015/298 van de ECB van 15 december 2014 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (herschikking) (ECB/2014/57), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 24.Aanvullende informatie
25/02/2015
Besluit (EU) 2015/297 van de ECB van 15 december 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2014/56), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 21.
25/02/2015
Advies inzake macroprudentiële beleidsstrategie (CON/2015/7), Litouwen, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Besluit (EU) 2015/287 van de ECB van 31 december 2014 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Lietuvos bankas  (ECB/2014/61), PB L 50 van 21.2.2015, blz. 44.
21/02/2015
Besluit (EU) 2015/286 van de ECB van 27 november 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2014/49), PB L 50 van 21.2.2015, blz. 42.
21/02/2015
Overeenkomst van 31 december 2014 tussen Lietuvos bankas en de ECB houdende de vordering toegekend aan Lietuvos bankas door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB  PB C 64 van 21.2.2015, blz. 5.
21/02/2015
Overeenkomst van 13 november 2014 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd  PB C 64 van 21.2.2015, blz. 1.
20/02/2015
Richtsnoer (EU) 2015/280 van de ECB van 13 november 2014 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2014/44), PB L 47 van 20.2.2015, blz. 29.Aanvullende informatie
13/02/2015
Aanbeveling van de ECB van 3 februari 2015 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka (ECB/2015/3), PB C 51 van 13.2.2015, blz. 4.
13/02/2015
Aanbeveling van de ECB van 28 januari 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen  (ECB/2015/2), PB C 51 van 13.2.2015, blz. 1.
10/02/2015
Besluit (EU) 2015/300 van de ECB van 10 februari 2015 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten (ECB/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Advies inzake de gewijzigde statuten van Eesti Pankki (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Advies inzake een nieuw juridisch kader voor de productie van officiële statistieken in Litouwen (CON/2015/5), Litouwen, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen (CON/2014/84), PB C 31 van 30.1.2015, blz. 3.
21/01/2015
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij de afwikkeling op de financiële markt (CON/2015/3), Slowakije, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Advies inzake het afwikkelingscollege (CON/2015/2), België, 21.1.2015.
09/01/2015
Besluit (EU) 2015/32 van de ECB van 29 december 2014 houdende vrijstellingen die toegekend kunnen worden krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), PB L 5 van 9.1.2015, blz. 17.Aanvullende informatie
09/01/2015
Advies inzake verzoeken om te mogen optreden als een onderneming die haar activiteit afbouwt (CON/2015/1), Oostenrijk, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Besluit van de ECB van 19 november 2014 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa (ECB/2014/45), PB L 1 van 6.1.2015, blz. 4.

2014

29/12/2014
Advies inzake de bijdrage van Roemenië aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het Internationaal Monetair Fonds (CON/2014/92), Roemenië, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Aanbeveling van de ECB van 16 december 2014 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos bankas (ECB/2014/58), PB C 465 van 24.12.2014, blz. 1.
22/12/2014
Advies inzake de publicatie van documenten en het gebruik van de pensioenreserve  (CON/2014/91), Oostenrijk, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Advies inzake de publicatie van informatie aangaande een bank in liquidatie of wier vergunning wordt ingetrokken (CON/2014/90), Bulgarije, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Verordening (EU) nr. 1376/2014 van de ECB van 10 december 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 79.
20/12/2014
Verordening (EU) Nr. 1375/2014 van de ECB van 10 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1071/2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 77.
20/12/2014
Verordening (EU) nr. 1374/2014 van de ECB van 28 november 2014 betreffende statistische rapportagevereisten voor verzekeringsinstellingen (ECB/2014/50), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 36.
19/12/2014
Besluit van de ECB van 11 december 2014 houdende de goedkeuring van de omvang van in 2015 uit te geven munten  (ECB/2014/53), PB L 365 van 19.12.2014, blz. 163.
19/12/2014
Advies inzake de openbaring van vertrouwelijke informatie aan een nationale parlementaire enquete (CON/2014/89), Ierland, 19.12.2014.
17/12/2014
Advies inzake kredietvereisten (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de ECB 26 november 2014 houdende geldmarktstatistieken  (ECB/2014/48), PB L 359 van 16.12.2014, blz. 97.
16/12/2014
Advies inzake de conversie in vreemde valuta luidende leningen (CON/2014/87), Hongarije, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Advies inzake de gewijzigde wet op bankdepositogarantie (CON/2014/86), Bulgarije, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Advies inzaker de algemene voorwaarden voor consumentenkrediet (CON/2014/85), Hongarije, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Richtsnoer van de ECB 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2014/46), PB L 348 van 4.12.2014, blz. 27.
29/11/2014
besluit van de ECB van 24 november 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2013/46 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2014 (ECB/2014/47), PB L 344 van 29.11.2014, blz. 27.
26/11/2014
Richtsnoer van de ECB van 4 april 2014 betreffende monetaire en financiële statistieken (herschikking) (ECB/2014/15), PB L 340 van 26.11.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
19/11/2014
Advies inzake eurobankbiljettenproductie door een special purpose vehicle (SPV) (CON/2014/82), Spanje, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Advies inzake girale effecten (CON/2014/81), Slovenië, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/80), Hongarije, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Advies inzake bankwetgeving (CON/2014/79), Slovenië, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Verordening (van de ECB van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht  (ECB/2014/41), PB L 311 van 31.10.2014, blz. 23.
31/10/2014
Advies inzake het juridische kader voor coöperatieve banken (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Advies inzake een aan financiële instellingen verleend specifiek belastingvoordeel (CON/2014/77), Hongarije, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Advies inzake specifieke afwikkelingsregels voor overeenkomsten betreffende consumptief krediet  (CON/2014/76), Hongarije, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Advies inzake de vaststelling van gewogen gemiddelde rendementen voor federale leningen en de benoeming van externe accountants (CON/2014/75), Oostenrijk, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Besluit van de ECB van 15 oktober 2014 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2014/40), PB L 335 van 22.10.2014, blz. 22.
21/10/2014
Besluit van de ECB van 21 oktober 2014 houdende overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Litouwen (ECB/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Besluit van de ECB van 17 september 2014 houdende de tenuitvoerlegging van scheiding tussen de monetairebeleidsfunctie en de toezichtfunctie van de ECB (ECB/2014/39), PB L 300 van 18.10.2014, blz. 57.
14/10/2014
Advies inzake financiële transparantie, betalingsdiensten en elektronisch geld  (CON/2014/74), Denemarken, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Advies inzake regels betreffende conflictenbelangen voor leden van de besluitvormende organen en directieleden van Banca d’Italia (CON/2014/73), Italië, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Advies inzake nadere op specifiieke consumentenkredietcontracten toepasselijke regels (CON/2014/72), Hongarije, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen  (CON/2014/58), PB C 352 van 7.10.2014, blz. 4.Aanvullende informatie
02/10/2014
Advies inzake de publicatie van het jaarlijkse kostenpercentage voor kredietovereenkomsten voor consumenten  (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Indicatieve kalender van reserveaanhoudingsperiodes in 2015  PB C 342 van 1.10.2014, blz. 3.
26/09/2014
Advies van de ECB van 24 juni 2014 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties (CON/2014/49), PB C 336 van 26.9.2014, blz. 5.Aanvullende informatie
20/09/2014
Besluit van de ECB van 1 september 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2014/38), PB L 278 van 20.9.2014, blz. 21.
19/09/2014
Advies betreffende de scheiding en regulering van bankactiviteiten (CON/2014/70), Frankrijk, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Advies inzake de regulering van werkzaamheden betreffende de eigendom van schulden (CON/2014/69), Ierland, 12.9.2014.
12/09/2014
Advies inzake de reservevereisten in verband met de invoering van de euro (CON/2014/68), Litouwen, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Advies inzake de Europese herstel- en afwikkelingsrichtlijn voor banken  (CON/2014/67), Duitsland, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Richtsnoer van de ECB van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21), PB L 267 van 6.9.2014, blz. 9.
03/09/2014
Advies inzake actieve belastinglatenties (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Besluit van de ECB van 29 juli 2014 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen (ECB/2014/34), PB L 258 van 29.8.2014, blz. 11.