All years
2020

25/03/2020
Besluit (EU) 2020/441 van de ECB van 24 maart 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector  (ECB/2020/18), PB L 91 van 25.3.2020, blz. 5.
25/03/2020
Besluit (EU) 2020/440 van de ECB van 24 maart 2020 betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma  (ECB/2020/17), PB L 91 van 25.3.2020, blz. 1.
25/03/2020
AANBEVELING VAN DE ECB van 19 maart 2020 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka (ECB/2020/14), PB C 98 van 25.3.2020, blz. 1.
25/03/2020
Advies inzake nauwe samenwerking tussen de ECB en Hrvatstka narodna banka (HNB) binnen het gemeenschappelijk toezichtmechanisme en inzake het macroprudentieel mandaat en macroprudentële instrumenten van HNB (CON/2020/10), Kroatië, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Besluit ECB/2010/14. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 25.3.2020, blz. .
23/03/2020
Richtsnoer (EU) 2020/428 van de ECB van 5 maart 2020 tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/16 inzake de gegevensuitwisseling voor contant-gelddiensten(DECS) (ECB/2020/12), PB L 87 van 23.3.2020, blz. 4.
19/03/2020
Advies inzake oversight van betalingssystemen en beheerders van betalingssystemen (CON/2020/9), Cyprus, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Advies inzake Hrvatska narodna banka  (CON/2020/8), Kroatië, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Besluit (EU) 2020/407 van de ECB van 16 maart 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2020/13), PB L 80 van 17.3.2020, blz. 23.
09/03/2020
Besluit (EU) 2020/380 van de ECB van 18 februari 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/245 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2020/10), PB L 69 van 9.3.2020, blz. 41.
06/03/2020
Richtsnoer (EU) 2020/381 van de ECB van 21 februari 2020 tot wijziging van Richtnsoer (EU) 2017/2335 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2020/11), PB L 69 van 6.3.2020, blz. 46.
12/02/2020
Besluit (EU) 2020/188 van de ECB van 3 februari 2020 inzake een programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten  (ECB/2020/9), PB L 39 van 12.2.2020, blz. 12.Aanvullende informatie
12/02/2020
Besluit (EU) 2020/187 van de ECB van 3 februari 2020 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (herschikking)  (ECB/2020/8), PB L 39 van 12.2.2020, blz. 6.Aanvullende informatie
07/02/2020
Rectificatie van de Overeenkomst van 22 januari 2020 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 032I van 1.2.2020 )  PB C 42 van 7.2.2020, blz. 34.
05/02/2020
Advies inzake de raad van commisarissen van Eesti Pank (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/141 van de ECB van 22 januari 2020 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2020/7), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 21.
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/140 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 15.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/139 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en voor de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/138 Van de ECB van 22 januari 2020 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 6.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/137 Van De ECB van 22 januari 2020 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 4.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/136 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
01/02/2020
Overeenkomst van 22 januari 2020 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd  PB C 63 van 1.2.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
03/02/2020
Advies inzake wijzigingen in de governance van De Nederlandsche Bank en de formele instelling van het Financieel Stabiliteitscomité  (CON/2020/6), Nederland, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/01/2020
Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de BNB in het kader van nauwe samenwerking en de officiële wisselkoers van de Bulgaarse lev (CON/2020/5), Bulgarije, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Advies inzake het recht van curatoren en vereffenaars van kredietinstellingen om tegoeden aan te houden op een rekening bij Latvijas Banka (CON/2020/4), Letland, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Niet langer van kracht zijn: Aanbeveling van de ECB van 17 januari 2020 betreffende dividenduitkeringsbeleid  (ECB/2020/1), PB C 30 van 29.1.2020, blz. 1.
14/01/2020
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen  (CON/2020/3), Duitsland, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Advies inzake maatregelen ter beperking van macroprudentiële risico’s van leningen voor niet-zakelijk onroerend goed  (CON/2020/1), Duitsland, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Advies inzake wetgeving op het gebied van nationale defensie (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Advies inzake de beperkingen op contante betalingen  (CON/2019/46), Nederland, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie

2019

27/12/2019
Besluit (EU) 2019/2231 van de ECB van 10 december 2019 betreffende de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2020 (ECB/2019/40), PB L 333 van 27.12.2019, blz. 149.
23/12/2019
Besluit (EU) 2019/2216 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (ECB/2019/36), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 183.
23/12/2019
Besluit (EU) 2019/2215 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2019/35), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 168.
23/12/2019
Richtsnoer (EU) 2019/2217 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/2249 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2019/34), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 184.
20/12/2019
Besluit (EU) 2019/2195 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2019/39), PB L 330 van 20.12.2019, blz. 91.
20/12/2019
Besluit (EU) 2019/2194 van de ECB van 29 november 2019 betreffende de toekenning van tekeningsbevoegdheden (ECB/2019/33), PB L 330 van 20.12.2019, blz. 105.
20/12/2019
Rectificatie van Besluit (EU) 2019/2158 van de ECB van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2019/38) (Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 17 december 2019) PB L 330 van 20.12.2019, blz. 105.
20/12/2019
Rectificatie van Verordening (EU) 2019/2155 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2019/37) (Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 17 december 2019) PB L 330 van 20.12.2019, blz. 106.
17/12/2019
Advies inzake betaaldiensten en betaalsystemen (CON/2019/45), Bulgarije, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Besluit (EU) 2019/2158 Van de ECB van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren  (ECB/2019/38), PB L 327 van 17.12.2019, blz. 99.Aanvullende informatie
17/12/2019
Verordening (EU) 2019/2155 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht  (ECB/2019/37), PB L 327 van 17.12.2019, blz. 70.Aanvullende informatie
16/12/2019
Advies inzake belastingen op activa van bepaalde financiëlemarktdeelnemers en bijkomende vennnootschapsbelastingen op bepaalde kredietinstellingen (CON/2019/44), Litouwen, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2019/43), 11.12.2019.Aanvullende informatie
06/12/2019
Advies inzake een garantiestelsel voor de securitisatie van door kredietinstellingen geïnitieerde leningen (CON/2019/42), Griekenland, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Advies inzake de verplichting voor bepaalde kredietinstellingen en bijkantoren om contant-gelddiensten te verrichten (CON/2019/41), Zweden, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Advies inzake de verhoging van de bijzondere heffing op geselecteerde financiële instellingen  (CON/2019/40), Slowakije, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Advies inzake negatieve fiscale prikkels voor het gebruik van contanten (CON/2019/39), Griekenland, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/38), Spanje, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Besluit (EU) 2019/1848 van de ECB van 29 oktober 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), PB L 283 van 5.11.2019, blz. 57.
05/11/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1849 van de ECB van 4 oktober 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2019/30), PB L 283 van 5.11.2019, blz. 64.
25/10/2019
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka  (CON/2019/36), Letland, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2019/35), PB C 374 van 23.10.2019, blz. 2.Aanvullende informatie
21/10/2019
Besluit (EU) 2019/1743 van de ECB van 15 oktober 2019 betreffende de rentevergoeding op deposito’s, saldi en aangehouden extra reserves (herschikking) (ECB/2019/31), PB L 267 van 21.10.2019, blz. 12.Aanvullende informatie
08/10/2019
Verordening (EU) 2019/1677 van de ECB van 27 september 2019 tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2019/29), PB L 257 van 8.10.2019, blz. 18.
27/09/2019
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheekleningen op niet-zakelijk onroerend goed (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Advies inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidscontrole van euromunten in Luxemburg (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
Besluit (EU) 2019/1558 van de ECB van 12 september 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2019/28), PB L 238 van 16.9.2019, blz. 2.
06/09/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1386 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2019/18), PB L 232 van 6.9.2019, blz. 1.
05/09/2019
Advies inzake de te volgen regels door financiële ondernemingen bij de vaststelling van het beloningsbeleid (CON/2019/32), Nederland, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
04/09/2019
Advies inzake de vrijheid van informatie (CON/2019/31), Nederland, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
28/08/2019
Besluit (EU) 2019/1378 van de ECB van 9 augustus 2019 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/16 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze  (ECB/2019/27), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 9.
28/08/2019
Besluit (EU) 2019/1377 van de ECB van 31 juli 2019 houdende benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake paspoortprocedures, de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en de intrekking van vergunningen van kredietinstellingen (ECB/2019/26), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 6.
28/08/2019
Besluit (EU) 2019/1376 van de ECB van 23 juli 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid tot de vaststelling van besluiten inzake paspoortprocedures, de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en de intrekking van vergunningen van kredietinstellingen (ECB/2019/23), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 1.
21/08/2019
Aanbeveling van de ECB van 25 juli 2019 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), PB C 283 van 21.8.2019, blz. 1.
16/08/2019
Advies inzake de verkoop en aankoop van kredietfaciliteiten (CON/2019/30), Cyprus, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Besluit (EU) 2019/1349 van de ECB van 26 juli 2019 betreffende de procedure en de voorwaarden voor de uitoefening door een bevoegde autoriteit van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot oversight op systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2019/25), PB L 214 van 16.8.2019, blz. 16.
16/08/2019
Besluit (EU) 2019/1348 van de ECB van 18 juli 2019 inzake de procedure voor de erkenning van niet-eurogebiedlidstaten als rapporterende lidstaten krachtens Verordening (EU) 2016/867 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2019/20), PB L 214 van 16.8.2019, blz. 3.
09/08/2019
Advies inzake beperkingen op de overdracht van hypothecaire vorderingen (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1335 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2018/876 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2019/17), PB L 2018 van 8.8.2019, blz. 47.
08/08/2019
Richtsnoer ECB/2014/60. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 8.8.2019, blz. .
05/08/2019
Richtsnoer ECB/2015/35. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geconsolideerde tekst  PB L  van 5.8.2019, blz. .
29/07/2019
Besluit (EU) 2019/1312 van de ECB van 22 juli 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (ECB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Besluit (EU) 2019/1311 van de ECB van 22 juli 2019 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1265 van de ECB van 10 juli 2019 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR)  (ECB/2019/19), PB L 199 van 26.7.2019, blz. 8.
25/07/2019
Advies inzake een aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de ECB (CON/2019/28), PB C 258 van 25.7.2019, blz. 2.Aanvullende informatie
18/07/2019
Advies inzake de conversie van leningen in Zwiterse franken (CON/2019/27), Slovenië, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Advies inzake de betaling van gelden aan niet-gekwalificeerde houders van achtergestelde obligaties en minderheidsaandeelhouders van aan de buitengewone maatregelen van de Banka Slovenije onderworpen banken waarin de Republiek Slovenië een meerderheidsaandeel had (CON/2019/26), Slovenië, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Advies inzake nationale wetgeving die moet worden aangenomen met het oog op de totstandbrenging van nauwe samenwerking tussen de ECB en Hrvatska narodna banka  (CON/2019/25), Kroatië, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1034 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2019/13), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 79.
24/06/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1033 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2019/12), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 75.
24/06/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1032 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2019/11), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 64.
24/06/2019
Advies inzake een algemene herziening van de eigendomsstructuur van Banca d'Italia en het eigendom van goudreserves  (CON/2019/23), Italië, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Richtsnoer ECB/2014/31. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  24.6.2019.
21/06/2019
Advies inzake het bestuur en financiële onafhankelijkheid van de Central Bank of Cyprus en inzake wijzigingen in de grondwet betreffende de Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cyprus, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1007 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2019/16), PB L 163 van 20.6.2019, blz. 108.
20/06/2019
Besluit (EU) 2019/1006 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2011/20 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-Securities-diensten  (ECB/2019/15), PB L 163 van 20.6.2019, blz. 103.
14/06/2019
Besluit (EU) 2019/976 van de ECB van 29 mei 2019 houdende vaststelling van de beginselen voor het formuleren van doelstellingen en het delen van feedback in gezamenlijk toezichthoudende teams en tot intrekking van Besluit (EU) 2017/274  (ECB/2019/14), PB L 157 van 14.6.2019, blz. 61.Aanvullende informatie
12/06/2019
Advies inzake de doelstellingen en governance van de Letse Commissie voor Financiële en Kapitaalmarkten (CON/2019/22), Letland, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Advies inzake hervorming van het toezichtstelsel voor het bankwezen en de financiële markten  (CON/2019/21), Oostenrijk, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Advies inzake verleende rechtsbescherming aan voormalige houders van gekwalificeerd bankkrediet  (CON/2019/20), Slovenië, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Advies inzake het juridische kader van het Portugese systeem van financieel toezicht (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Please translate the title. (CON/2019/18), Roemenië, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Besluit (EU) 2019/685 van de ECB van 18 april 2019 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2019 (ECB/2019/10), PB L 115 van 2.5.2019, blz. 16.
02/05/2019
Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/17), Cyprus, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Besluit (EU) 2019/669 van de ECB van 4 april 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2013/10 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten  (ECB/2019/9), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 6.
29/04/2019
Richtsnoer (EU) 2019/671 van de ECB van 9 april 2019 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door nationale centrale banken (herschikking) (ECB/2019/7), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 11.Aanvullende informatie
17/04/2019
Advies inzake deelname aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (CON/2019/16), Bulgarije, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Advies inzake lobbyen  (CON/2019/15), Tsjechië, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Advies inzake het eisen van toestemming van kredietnemers voor de overdracht van door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed gedekte leningen (CON/2019/14), Ierland, 29.3.2019.
27/03/2019
Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2019/13), Slovenië, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Advies betreffende de governancestructuur van de the Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), België, 26.3.2019.
12/03/2019
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2019/11), PB C 94 van 12.3.2019, blz. 2.
08/03/2019
Gedragscode voor hoge ambtenaren van de ECB PB C 89 van 8.3.2019, blz. 2.Aanvullende informatie
06/03/2019
Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (CON/2019/6), PB C 84 van 6.3.2019, blz. 1.Aanvullende informatie
04/03/2019
Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (CON/2018/32), PB C 79 van 4.3.2019, blz. 1.Aanvullende informatie
28/02/2019
Advies betreffende de oprichting van een macroprudentiële raad (CON/2019/10), Spanje, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Advies inzake een wetsontwerp voor de bescherming van hoofdverblijven (CON/2019/9), Griekenland, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Besluit (EU) 2019/323 van de ECB van 12 februari 2019 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten aangaande krachtens het nationaal recht toegekende toezichthoudende bevoegdheden  (ECB/2019/5), PB L 55 van 25.2.2019, blz. 16.
25/02/2019
Besluit (EU) 2019/322 van de ECB van 31 januari 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen inzake krachtens nationaal recht toegewezen toezichtsbevoegdheden (ECB/2019/4), PB L 55 van 25.2.2019, blz. 7.
20/02/2019
Aanbeveling van de ECB van 14 februari 2019 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), PB C 67 van 20.2.2019, blz. 1.
18/02/2019
Advies inzake over rechterlijke bevelen voor bezit van hoofd privé-woningen (CON/2019/8), Ierland, 18.2.2019.
15/02/2019
Advies bertreffende het verlenen van een vergunning aan en toezicht op verleners van microkrediet (CON/2019/7), Griekenland, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Advies inzake het verbieden van het gebruik van bankbiljetten van 500 euro en inzake bepaalde wijzigingen in de antiwitwaswetgeving (CON/2019/5), Denemarken, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Besluit (EU) 2019/166 van de ECB van 25 januari 2019 betreffende de Raad voor marktinfrastructuur en tot intrekking van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de TARGET2-Effectenraad  (ECB/2019/3), PB L 32 van 4.2.2019, blz. 14.Aanvullende informatie
01/02/2019
Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten (CON/2019/4), Spanje, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Advies inzake de bezoldiging van leidinggevenden en senior management in Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Verordening (EU) 2019/113 van de ECB van 7 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken  (ECB/2018/33), PB L 23 van 25.1.2019, blz. 19.
23/01/2019
Besluit (EU) 2019/137 van de ECB van 23 januari 2019 inzake de selectie van Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG)-netwerkdienstverleners (ECB/2019/2), PB L 25 van 23.1.2019, blz. 34.
21/01/2019
Advies inzake het toezicht van de Centrale Bank van Malta op kredietinformatiebureaus en het toezicht op betalingsdiensten (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Aanbeveling van de ECB van 7 december 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen  (ECB/2018/36), PB C 21 van 17.1.2019, blz. 1.
11/01/2019
Aanbeveling van de ECB van 7 januari 2019 betreffende dividenduitkeringsbeleid  (ECB/2019/1), PB C 11 van 11.1.2019, blz. 1.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/48 van de ECB van 30 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31  (ECB/2018/32), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 196.
11/01/2019
Besluit (EU) 2019/47 van de ECB van 29 november 2018 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2018/31), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 194.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/46 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit ECB/2013/26 (ECB/2018/30), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 190.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/45 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (ECB/2018/29), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 183.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/44 van de ECB van 29 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, tot wijziging van Besluit ECB/2014/61 en tot intrekking van Besluit ECB/2013/30 (ECB/2018/28), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 180.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/43 van de ECB van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28  (ECB/2018/27), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 178.
03/01/2019
Advies inzake het juridisch kader voor gedekte obligaties (CON/2019/1), Estland, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Besluit (EU) 2018/2049 van de ECB van 12 december 2018 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2019  (ECB/2018/35), PB L 327 van 21.12.2018, blz. 87.
21/12/2018
Advies betreffende macroprudentiele tools (CON/2018/58), Spanje, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Advies betreffende de werking van het centrale aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CON/2018/57), België, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/12/2018
Advies betreffende wijzigingen aan de aansprakelijkheidsregeling betreffende de leden van de raad van bestuur en werknemers van Banca Naţională a României (CON/2018/56), Roemenië, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van een Stabilisatiefunctie voor Europese Investeringen (CON/2018/51), PB C 444 van 10.12.2018, blz. 11.Aanvullende informatie
07/12/2018
Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/55), 7.12.2018.Aanvullende informatie
26/11/2018
Verordening (EU) 2018/1845 van de ECB van 21 november 2018 inzake de uitoefening van haar manoeuvreerruimte krachtens artikel 178, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen  (ECB/2018/26), PB L 299 van 26.11.2018, blz. 55.
20/11/2018
Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden (CON/2018/54), PB C 444 van 20.11.2018, blz. 15.Aanvullende informatie
19/11/2018
Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en het bestuur van kredietinstellingen  (CON/2018/52), Bulgarije, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Advies inzake de implementatie van de aanbevelingen van het convergentieverslag in de Wet op de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/53), Bulgarije, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Advies betreffende de versterking van het financiële toezicht en de beleggersbescherming (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Advies inzake de aanwijzing van essentiële diensten en aanbieders van essentiële diensten met het oog op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2018/47), Slovenië, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Besluit (EU) 2018/1625 van de ECB van 8 oktober 2018 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB, ECB/2018/24  (ECB/2018/24), PB L 280 van 9.11.2018, blz. 1.
09/11/2018
Richtsnoer (EU) 2018/1626 van de ECB van 3 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2), ECB/2018/20  (ECB/2018/20), PB L 280 van 9.11.2018, blz. 40.
09/11/2018
Advies inzake vast te stellen nationale wetgeving met het oog op de vestigting van een nauwe samenwerking tussen de ECB en de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/49), Bulgarije, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Richtsnoer ECB/2012/27. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 9.11.2018, blz. .
09/11/2018
Besluit ECB/2007/7. Inofficiële geconsolideerde tekst gereproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  PB L  van 9.11.2018, blz. .
08/11/2018
Advies inzake de minimum reserveverplichtingen van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Hongarije, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Aanbeveling van de ECB van 19 oktober 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), PB C 394 van 30.10.2018, blz. 1.
26/10/2018
Advies inzake de herziening van de Finse wet inzake paraatheidsverplichtingen in de financiële sector (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Advies inzake het wettelijke kader van de Rekenkamer  (CON/2018/45), Kroatië, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Advies van de ECB inzake de te volgen regels door systeemrelevante kredietinstellingen bij de vaststelling van het vastebeloningsbeleid (CON/2018/44), Nederland, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/10/2018
Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (CON/2018/38), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 7.Aanvullende informatie
23/10/2018
Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU; en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (CON/2018/37), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
19/10/2018
Advies betreffende de herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen (CON/2018/36), PB C 378 van 19.10.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
12/10/2018
Aanbeveling van de ECB van 4 oktober 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos Bankas (ECB/2018/23), PB C 370 van 12.10.2018, blz. 1.
28/09/2018
Advies betreffende de oprichting van een gegevensbestand inzake nationale verzekeringsclaims. (CON/2018/43), Ierland, 28.9.2018.
14/09/2018
Aanbeveling van de ECB van 6 september 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banco de España (ECB/2018/22), PB C 325 van 14.9.2018, blz. 1.
11/09/2018
Advies inzake wijzigingen aan de hervorming van popolari banken en cooperatieve banken (CON/2018/42), Italië, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Advies inzake nieuwe afrondingsregels voor betalingen in euro  (CON/2018/41), België, 4.9.2018.Aanvullende informatie
03/09/2018
Advies betreffende de overdracht van administratieve gegevens voor statistische doeleinden (CON/2018/40), Duitsland, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Advies inzake kritieke infrastructuren, cyberveiligheid en gedekte obligaties (CON/2018/39), Slowakije, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (CON/2018/33), PB C 303 van 29.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
20/08/2018
Richtsnoer (EU) 2018/1151 van de ECB van 2 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken  (ECB/2018/19), PB L 209 van 20.8.2018, blz. 2.
17/08/2018
Besluit (EU) 2018/1148 van de ECB van 10 augustus 2018 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU 2016/1041 (ECB/2018/21), PB L 208 van 17.8.2018, blz. 91.Aanvullende informatie
16/08/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het „Pericles IV-programma”) (CON/2018/35), PB C 378 van 16.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
27/07/2018
Advies inzake de wederkerige toepassing van macroprudentiële instrumenten in Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten (CON/2018/25), PB C 261 van 25.7.2018, blz. 1.Aanvullende informatie
24/07/2018
Aanbeveling van de ECB van 6 juli 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije  (ECB/2018/18), PB C 260 van 24.7.2018, blz. 1.
07/06/2018
Advies inzake een wijziging van de remuneratieformule van het Franse livret A en specifieke andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2018/28), Frankrijk, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/19), PB C 255 van 20.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
18/07/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en daarmee samenhangende rechtshandelingen; en inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (CON/2018/26), PB C 251 van 18.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
05/07/2018
Advies inzake de regulering van zakelijke activiteiten betreffende het eigendom van kredietovereenkomsten (CON/2018/31), Ierland, 5.7.2018.
25/06/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds (CON/2018/20), PB C 220 van 25.6.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
18/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/877 van de ECB van 1 juni 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2018/17), PB L 154 van 18.6.2018, blz. 22.
18/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/876 van de ECB van 1 juni 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen  (ECB/2018/16), PB L 154 van 18.6.2018, blz. 3.
15/06/2018
Advies inzake hypotheekaflossingvereisten (CON/2018/30), Zweden, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/861 van de ECB 24 april 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën  (ECB/2018/13), PB L 153 van 15.6.2018, blz. 161.
15/06/2018
Richtsnoer (ECB/2013/23). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 15.6.2018, blz. .
08/06/2018
Advies inzake meerdere bepalingen van financieel recht (CON/2018/29), België, 8.6.2018.Aanvullende informatie
28/05/2018
Aanbeveling van de ECB van 18 mei 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos Bankas (ECB/2018/15), PB C 181 van 28.5.2018, blz. 1.
18/05/2018
Advies inzake de vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang (CON/2018/27), België, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/05/2018
Advies inzake administratieve sancties en misdrijven in verband met de verstrekking van onjuiste of misleidende informatie aan de Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ierland, 11.5.2018.
07/05/2018
Richtsnoer (EU) 2018/797 van de ECB van 3 mei 2018 betreffende beheerdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties  (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Besluit (EU) 2018/667 van de ECB van 19 april 2018 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Advies inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging  (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Advies inzake de conversie van in Zwitserse Francs luidende leningen (CON/2018/21), Slovenië, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/572 van de ECB van 7 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2018/5), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 49.
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/571 van de ECB van 7 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2018/4), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 45.
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/570 van de ECB van 7 februari 2018 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2018/3), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 23.
09/04/2018
Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties (CON/2018/18), Tsjechië, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Besluit (EU) 2018/547 van de ECB van 27 maart 2018 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde eigenvermogenbesluiten (ECB/2018/11), PB L 90 van 6.4.2018, blz. 110.
06/04/2018
Besluit (EU) 2018/546 van de ECB van 15 maart 2018 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van eigenvermogenbesluiten  (ECB/2018/10), PB L 90 van 6.4.2018, blz. 105.
06/04/2018
Advies inzake de Wet op Hrvatska Narodna Banka en de Wet op de Nationale Rekenkamer (CON/2018/17), Kroatië, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2018/12), PB C 120 van 6.4.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
04/04/2018
Advies inzake de instelling van een securitisatiekader (CON/2018/16), Cyprus, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Aanbeveling van de ECB van 9 maart 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France (ECB/2018/9), PB C 107 van 22.3.2018, blz. 1.
21/03/2018
Advies inzake beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren (CON/2018/15), België, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/03/2018
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vicepresident van de ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
06/03/2018
Rectificatie van Verordening (EU) 2018/318 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  PB L 63 van 6.3.2018, blz. 62.
05/03/2018
Richtsnoer (EU) 2018/323 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2018/8), PB L 62 van 5.3.2018, blz. 38.
05/03/2018
Verordening (EU) 2018/318 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2018/7), PB L 62 van 5.3.2018, blz. 4.Aanvullende informatie
05/03/2018
Advies inzake de oplossing van hypotheekleningen met achterstallen  (CON/2018/13), Ierland, 5.3.2018.
05/03/2018
Richtsnoer ECB/2013/7. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  5.3.2018.
05/03/2018
Verordening ECB/2012/24. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 5.3.2018.
02/03/2018
Rectificatie van Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB PB L 60 van 2.3.2018, blz. 57.
02/03/2018
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken PB L 60 van 2.3.2018, blz. 57.
02/03/2018
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2017/697 van de ECB van 4 april 2017 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt PB L 60 van 2.3.2018, blz. 56.
01/03/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (CON/2018/1), PB C 77 van 1.3.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
19/02/2018
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend  (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Verordening (EU) 2018/231 van de ECB van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen  (ECB/2018/2), PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3.
16/02/2018
Besluit (EU) 2018/228 van de ECB van 13 februari 2018 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/936 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten  (ECB/2018/6), PB L 43 van 16.2.2018, blz. 18.
16/02/2018
Besluit (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 16.2.2018, blz. .
15/02/2018
Advies inzake nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Bank of Greece (CON/2018/11), Griekenland, 15.2.2018.
14/02/2018
Advies inzake de terugkeer van financiële tegoeden naar de Republiek van Slovenië uit aangewezen belastingparadijzen  (CON/2018/8), Slovenië, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Advies inzake de toedeling van nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cyprus, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Advies inzake de betrouwbaarheid van kredietinstellingen betreffende fondsen die afkomstig zijn van financiële vennootschappen (CON/2018/7), Hongarije, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Advies inzake financieringsbronnen en governance van de Malta Financial Services Authority  (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Aanbeveling van de ECB van 26 januari 2018 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), PB C 37 van 1.2.2018, blz. 1.
01/02/2018
Besluit (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2018, blz. .
31/01/2018
Advies inzake essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten  (CON/2018/5), Slovenië, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Advies betreffende herzieningen van het crisisbeheerkader van de Unie (CON/2017/47), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 17.Aanvullende informatie
31/01/2018
Advies inzake wijzigingen van het Uniekader voor kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2017/46), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
26/01/2018
Advies inzake de organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten (CON/2018/4), België, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/01/2018
Aanbeveling van de ECB van 28 december 2017 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2017/44), PB C 8 van 11.1.2018, blz. 1.
11/01/2018
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/3), Slovenië, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/2), Griekenland, 9.1.2018.
05/01/2018
Aanbeveling van de ECB van 19 december 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), PB C 2 van 5.1.2018, blz. 1.

2017

23/12/2017
Aanbeveling van de ECB van 15 december 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de ECB  (ECB/2017/42), PB C 444 van 23.12.2017, blz. 1.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2444 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/2332 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2017/41), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 63.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2443 van de ECB van 8 december 2017 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2018  (ECB/2017/40), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 61.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2442 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2164 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2017  (ECB/2017/39), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 59.
15/12/2017
Richtsnoer van de ECB van 23 November 2017 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2017/38), PB L 333 van 15.12.2017, blz. 66.
06/12/2017
Besluit (EU) 2017/2239 van de ECB van 16 november 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2017/36), PB L 320 van 6.12.2017, blz. 18.
04/12/2017
Advies van de ECB inzake de beperking van het aantal centrale kredietcoöperaties  (CON/2017/54), Litouwen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Advies inzake de toekenning van de fiscaal-agent functie van het Internationaal Monetair Fonds aan Lietuvos bankas  (CON/2017/53), Litouwen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Advies inzake benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2017/52), Bulgarije, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Besluit (EU) 2017/2199 van de ECB van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/37), PB L 312 van 28.11.2017, blz. 92.
27/11/2017
Advies inzake het gewijzigde besluitvormingskader van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2017/51), Bulgarije, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Advies inzake transacties met verbonden partijen (CON/2017/50), Bulgarije, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2017/49), Ierland, 24.11.2017.
16/11/2017
Besluit (EU) 2017/2097 van de ECB van 3 november 2017 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/35), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 31.
16/11/2017
Verordening (EU) 2017/2095 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/2017/34), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 22.
16/11/2017
Besluit (EU) 2017/2098 van de ECB van 3 november 2017 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 34.
16/11/2017
Verordening (EU) 2017/2094 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/32), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 11.
16/11/2017
Verordening ECB/1999/4. Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 16.11.2017, blz. .
15/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters  (CON/2017/42), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
15/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen  (CON/2017/39), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
14/11/2017
Richtsnoer (EU) 2017/2193 van de ECB van 27 oktober 2017 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/280 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2017/31), PB L 310 van 14.11.2017, blz. 49.
14/11/2017
Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB  (ECB/2017/30), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 89.Aanvullende informatie
14/11/2017
Besluit (EU) 2017/2080 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/9 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde Target2-gegevens (ECB/2017/29), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 86.
14/11/2017
Richtsnoer (EU) 2017/2082 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) (ECB/2017/28), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 97.
14/11/2017
Besluit ECB/2010/9. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 14.11.2017, blz. .
09/11/2017
Advies inzake steun voor kredietnemers van hypothecaire leningen voor woningaankoop die in een moeilijke financiële situatie verkeren en steun voor vrijwillige herstruncturering van in een vreemde valuta luidende of geïndexeerde leningen voor woningaankoop (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Advies inzake een tijdelijke bevriezing van het vergoedingspercentage met betrekking tot het Franse livret A en bepaalde andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2017/45), Frankrijk, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), PB C 372 van 1.11.2017, blz. 6.Aanvullende informatie
27/10/2017
Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2017/44), Cyprus, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska in het toezicht op de opleiding van financiële intermediairs en financiële agenten (CON/2017/43), Slowakije, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2017/41), Slovenië, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2017/40), Cyprus, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Rectificatie van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie PB C 313 van 21.9.2017, blz. 5-5.
20/09/2017
Advies inzake interbancaire clearing en afwikkeling  (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Aanbeveling van de ECB van 8 september 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2017/27), PB C 310 van 19.9.2017, blz. 1.
19/09/2017
Verordening (EU) 2017/1539 van de ECB van 25 augustus 2017 houdende vaststelling van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) aan minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn  (ECB/2017/26), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 212.
19/09/2017
Verordening (EU) 2017/1538 van de ECB van 25 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 1.
19/09/2017
Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 19.9.2017, blz. .
11/09/2017
Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures (CON/2017/36), Slowakije, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Aanbeveling van de ECB van 24 augustus 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal  (ECB/2017/24), PB C 292 van 6.9.2017, blz. 1.
25/08/2017
Advies inzake wijzigingen van het toezichtstelsel financiële markt (CON/2017/35), Oostenrijk, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Advies inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van het organiek statuut van de NBB betreffende het aantal directeuren in het Directiecomité van de NBB (CON/2017/34), België, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
22/08/2017
Besluit (EU) 2017/1493 van de ECB van 3 augustus 2017 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben  (ECB/2017/23), PB L 216 van 22.8.2017, blz. 23.
22/08/2017
Besluit (ECB/2014/29). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 22.8.2017, blz. .
21/08/2017
Advies inzake de rapportage van kredietgegevens (CON/2017/33), Oostenrijk, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als de informatieautoriteit en de opname van de relevante uitzondering op het bankgeheimvereiste (CON/2017/32), Cyprus, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Advies inzake een Wet op kritieke infrastructuur (CON/2017/31), Slovenië, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Advies inzake een voorstel voor een besluit betreffende de monetairbeleidimplementatie door Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Kroatië, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Advies inzake een aanvullend hypotheekaflossingvereiste (CON/2017/29), Zweden, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Advies inzake de toegang tot het centrale kredietregister en het register van bankrekeningen (CON/2017/28), Bulgarije, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Besluit (EU) 2017/1403 van de ECB van 23 juni 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de Target2-Effectenraad (ECB/2017/20), PB L 199 van 29.7.2017, blz. 24.
29/07/2017
Richtsnoer (ECB/2012/13). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 29.7.2017, blz. .
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1361 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/15), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 24.
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1360 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (ECB/2017/14), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 22.
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1359 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/13), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 20.
21/07/2017
Richtsnoer (EU) 2017/1362 van de ECB van 18 mei 2017 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2017/12), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 26.
21/07/2017
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (CON/2017/22), PB C 236 van 21.7.2017, blz. 2.Aanvullende informatie
17/07/2017
Richtsnoer (EU) 2017/1404 van de ECB van 23 juni 2017 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2017/19), PB L 199 van 17.7.2017, blz. 26.