All years
2019

06/09/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1386 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2019/18), ĠU L 232, 6.9.2019, pġ. 1.
05/09/2019
Opinjoni dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti minn impriżi finanzjarji meta jiġu ddefiniti l-politiki ta' remunerazzjoni (CON/2019/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Opinjoni dwar il-liberta` tal-informazzjoni (CON/2019/31), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1378 tal-BĊE tad-9 ta' Awwissu 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/16 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu  (BĊE/2019/27), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 9.
28/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1377 tal-BĊE tal-31 ta' Lulju 2019 li tinnomina kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar l-ippassaportar, l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (BĊE/2019/26), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 6.
28/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1376 tal-BĊE tat-23 ta' Lulju 2019 dwar id-delega tas-setgħa li jiġu adottati deċiżjonijiet dwar l-ippassaportar, l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (BĊE/2019/23), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 1.
21/08/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-25 ta’ Lulju 2019 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta (BĊE/2019/24), ĠU C 283, 21.8.2019, pġ. 1.
16/08/2019
Opinjoni dwar il-bejgħ u x-xiri ta' faċilitajiet tal-kreditu (CON/2019/30), Ċipru, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1349 tal-BĊE tas-26 ta' Lulju 2019 dwar il-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju minn awtorità kompetenti ta' ċerti setgħat fir-rigward ta' sorveljanza ta' sistemi ta' ħlas sistemikament importanti (BĊE/2019/25), ĠU L 214, 16.8.2019, pġ. 16.
16/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1348 tal-BĊE tat-18 ta' Lulju 2019 dwar il-proċedura għar-rikonoxximent ta' Stati Membri li mhumiex taż-żona tal-euro bħala Stati Membri li jirrapportaw skont ir-Regolament (UE) 2016/867 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2019/20), ĠU L 214, 16.8.2019, pġ. 3.
09/08/2019
Opinjoni dwar restrizzjonijiet fuq trasferimenti ta' pretensjonijiet ta' ipoteki (CON/2019/29), Il-Polonja, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1335 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2018/876 dwar ir-Reġistru ta' Dejta dwar Istituzzjonijiet u Affiljati (BĊE/2019/17), ĠU L 2018, 8.8.2019, pġ. 47.
08/08/2019
Linja Gwida BĊE/2014/60. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 8.8.2019, pġ. .
05/08/2019
Linja Gwida BĊE/2015/35. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 5.8.2019, pġ. .
29/07/2019
Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta' Lulju 2019 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta' Lulju 2019 dwar it-tielet serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1265 tal-BĊE tal-10 ta' Lulju 2019 dwar ir-rata tal-euro fuq terminu qasir (€STR) (BĊE/2019/19), ĠU L 199, 26.7.2019, pġ. 8.
25/07/2019
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni mill-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-BĊE (CON/2019/28), ĠU C 258, 25.7.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
18/07/2019
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' selfiet bil-frank Żvizzeru (CON/2019/27), Is-Slovenja, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Opinjoni dwar il-ħlas ta' fondi lil detenturi mhux informati ta' bonds subordinati u azzjonisti minoritarji li kellhom ishma miżmuma f'banek li fihom ir-Repubblika tas-Slovenia kellha parteċipazzjoni azzjonarja ta' maġġoranza li ġiet affettwata mill-miżuri straordinarji tal-Banka Slovenije. (CON/2019/26), Is-Slovenja, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Opinjoni dwar leġislazzjoni nazzjonali li se tiġi adottata għall-fini li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Il-Kroazja, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1034 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2019/13), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 79.
24/06/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1033 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2019/12), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 75.
24/06/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1032 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2019/11), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 64.
24/06/2019
Opinjoni dwar l-istruttura ta' sjieda tal-Banca d'Italia u s-sjieda ta' riżervi tad-deheb (CON/2019/23), L-Italja, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Linja Gwida BĊE/2014/31. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  24.6.2019.
21/06/2019
Opinjoni dwar il-governanza u indipendenza finanzjarja tas-Central Bank of Cyprus u dwar emendi għall-Kostituzzjoni fir-rigward tas-Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Ċipru, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1007 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/13 dwar it-TARGET2-Securities  (BĊE/2019/16), ĠU L 163, 20.6.2019, pġ. 108.
20/06/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1006 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2011/20 li tistabbilixxi regoli u proċeduri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-kriterji ta' eliġibbiltà biex id-depożitorji ċentrali tat-titoli jaċċessaw servizzi tat-TARGET2-Securities (BĊE/2019/15), ĠU L 163, 20.6.2019, pġ. 103.
14/06/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/976 tal-BĊE tad-29 ta' Mejju 2019 li tistabbilixxi l-prinċipji għad-definizzjoni ta' objettivi u l-kondiviżjoni ta' feedback fi ħdan it-timijiet superviżorji konġunti u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2017/274 (BĊE/2019/14), ĠU L 157, 14.6.2019, pġ. 61.Aktar tagħrif
12/06/2019
Opinjoni dwar l-għanijiet u l-governanza tal-Kummissjoni Latvjana għas-Swieq Finanzjarji u Tal-Kapital (CON/2019/22), Il-Latvja, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Opinjoni dwar riforma tas-sistema superviżorja bankarja u tas-suq finanzjarju (CON/2019/21), L-Awstrija, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2019/20), Is-Slovenja, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-sistema superviżorja finanzjarja Portugiża (CON/2019/19), Il-Portugall, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Opinjoni dwar it-taxxa fuq l-assi finanzjari ta' banek u l-parametru referenzjarju tar-rata tal-imgħax għal kuntratti ta’ kreditu lill-konsumatur. (CON/2019/18), Ir-Rumanija, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/685 tal-BĊE tat-18 ta' April 2019 fuq l-ammont totali ta' drittijiet superviżorji annwali għall-2019  (BĊE/2019/10), ĠU L 115, 2.5.2019, pġ. 16.
02/05/2019
Opinjoni dwar is-sigurtá tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni (CON/2019/17), Ċipru, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/669 tal-BĊE tal-4 ta' April 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/10 dwar id-denominazzjonijiet, speċifikazzjonijiet, riproduzzjoni, skambju u rtirar ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2019/9), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 6.
29/04/2019
Linja Gwida (UE) 2019/671 tal-BĊE tad-9 ta' April 2019 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (riformulazzjoni)  (BĊE/2019/7), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 11.
17/04/2019
Opinjoni dwar parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (CON/2019/16), Il-Bulgarija, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Opinjoni dwar l-illobbjar  (CON/2019/15), Ir-Repubblika Ċeka, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Opinjoni dwar il-ħtieġa ta' kunsens ta' min jissellef għal trasferimenti ta' self iggarantit b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali (CON/2019/14), L-Irlanda, 29.3.2019.
27/03/2019
Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat  (CON/2019/13), Is-Slovenja, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Opinjoni dwar bidliet għall-istruttura ta' governanza tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Il-Belġju, 26.3.2019.
12/03/2019
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2019/11), ĠU C 94, 12.3.2019, pġ. 2.
08/03/2019
Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri ta’ livell għoli tal-BĊE  ĠU C 89, 8.3.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
06/03/2019
Opinjoni fuq proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (CON/2019/06), ĠU C 84, 6.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
04/03/2019
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (CON/2018/32), ĠU C 79, 4.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
28/02/2019
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' bord makroprudenzjali (CON/2019/10), Spanja, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi għall-protezzjoni ta' residenzi primarji (CON/2019/09), Il-Greċja, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/323 tal-BĊE tat-12 ta' Frar 2019 li tinnomina kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati fuq poteri superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/5), ĠU L 55, 25.2.2019, pġ. 16.
25/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/322 tal-BĊE tal-31 ta' Jannar 2019 dwar id-delegazzjoni tas-setgħa ta' adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar is-setgħat superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/4), ĠU L 55, 25.2.2019, pġ. 7.
20/02/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Frar 2019 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque centrale du Luxembourg (BĊE/2019/6), ĠU C 67, 20.2.2019, pġ. 1.
18/02/2019
Opinjoni dwar ordinijiet tal-qorti li jagħtu pussess ta' residenzi privati prinċipali (CON/2019/08), L-Irlanda, 18.2.2019.
15/02/2019
Opinjoni dwar il-liċensjar u superviżjoni ta' fornituri ta' mikrokreditu (CON/2019/07), Il-Greċja, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-użu ta' karti tal-flus b'denominazzjoni ta' 500 euro u dwar ċerti emendi għal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus (AML) (CON/2019/05), Id-Danimarka, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/166 tal-BĊE tal-25 ta' Jannar 2019 dwar il-Bord tal-Infrastruttura tas-Suq u li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2012/6 dwar it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities (BĊE/2019/3), ĠU L 32, 4.2.2019, pġ. 14.Aktar tagħrif
01/02/2019
Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2019/04), Spanja, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Opinjoni CON/2019/3 PL dwar ir-remunerazzjoni għall-uffiċjali eżekuttivi u l-maniġment ta' grad għoli ta' Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Il-Polonja, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Regolament (UE) 2019/113 tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2018/33), ĠU L 23, 25.1.2019, pġ. 19.
23/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/137 tal-BĊE tat-23 ta' Jannar 2019 dwar l-għażla ta' fornituri ta' servizz ta' network tal-Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) (BĊE/2019/2), ĠU L 25, 23.1.2019, pġ. 34.
21/01/2019
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ aġenziji ta’ referenza tal-kreditu mill-Bank Ċentrali ta' Malta u s-sorveljanza tiegħu ta’ servizzi ta’ pagament (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2018 dwar ir-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati  (BĊE/2018/36), ĠU C 21, 17.1.2019, pġ. 1.
11/01/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Jannar 2019 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2019/1), ĠU C 11, 11.1.2019, pġ. 1.
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/48 tal-BĊE tat-30 ta' Novembru 2018 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/31 (BĊE/2018/32), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 196.Aktar tagħrif
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/47 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro (BĊE/2018/31), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 194.
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/46 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat tal-ekwità tal-BĊE u għall-aġġustament tal-pretensjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi ta' riżerva barranija ittrasferiti u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/26 (BĊE/2018/30), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 190.Aktar tagħrif
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/45 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti ta' ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/29 (BĊE/2018/29), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 183.Aktar tagħrif
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/44 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/61 u tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/30 (BĊE/2018/28), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 180.
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/43 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 dwar l-ishma perċentwali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/28 (BĊE/2018/27), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 178.Aktar tagħrif
03/01/2019
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2019/01), L-Estonja, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/2049 tal-BĊE tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2019  (BĊE/2018/35), ĠU L 327, 21.12.2018, pġ. 87.
21/12/2018
Opinjoni CON/2018/58 ES dwar għodda makroprudenzjali (CON/2018/58), Spanja, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tal-funzjonament tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/57), Il-Belġju, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta’ responsabbiltà fir-rigward tal-membri tal-Bord u l-impjegati ta’ Banca Naţională a României (CON/2018/56), Ir-Rumanija, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-istabbiliment ta’ Funzjoni Ewropea ta’ Stabbilizzazzjoni tal-Investiment (CON/2018/51), ĠU C 444, 10.12.2018, pġ. 11.Aktar tagħrif
07/12/2018
Opinjoni dwar proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/55), 7.12.2018.Aktar tagħrif
26/11/2018
Regolament (UE) 2018/1845 tal-BĊE tal-21 ta' Novembru 2018 dwar l-eżerċitar tad-diskrezzjoni taħt l-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-limitu għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-obbligi ta' krediti li jkunu dovuti  (BĊE/2018/26), ĠU L 299, 26.11.2018, pġ. 55.
20/11/2018
Opinjoni dwar proposta għal direttiva dwar is-servizzjanti tal-kreditu, ix-xerrejja tal-kreditu u l-irkupru tal-kollateral (CON/2018/54), ĠU C 444, 20.11.2018, pġ. 15.Aktar tagħrif
19/11/2018
Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) u l-governanza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2018/52), Il-Bulgarija, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport ta' konverġenza fil-Liġi dwar Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2018/53), Il-Bulgarija, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni finanzjarja u l-protezzjoni tal-investituri (CON/2018/50), Il-Polonja, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Opinjoni dwar id-deżinjazzjoni ta’ servizzi essenzjali u operaturi ta’ servizzi essenzjali għall-iskop tas-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2018/47), Is-Slovenja, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/1625 tal-BĊE tat-8 ta’ Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2018/24), ĠU L 280, 9.11.2018, pġ. 1.
09/11/2018
Linja Gwida (UE) 2018/1626 tal-BĊE tat-3 ta’ Awwissu 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2)  (BĊE/2018/20), ĠU L 280, 9.11.2018, pġ. 40.
09/11/2018
Opinjoni dwar leġilżlazzjoni nazzjonali li għandha tiġi adottata għall-iskop li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2018/49), Il-Bulgarija, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Linja Gwida BĊE/2012/27. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 9.11.2018, pġ. .
09/11/2018
Deċiżjoni BĊE/2007/7. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali maħruġ mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 9.11.2018, pġ. .
08/11/2018
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' riżervi minimi tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), L-Ungerija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Ottubru 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ De Nederlandsche Bank (BĊE/2018/25), ĠU C 394, 30.10.2018, pġ. 1.
26/10/2018
Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-liġi Finlandiża li tirrigwarda l-obbligi tal-istat ta' tħejjija applikabbli fis-settur finanzjarju (CON/2018/46), Il-Finlandja, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Opinjoni dwar il-qafas legali tal-Uffiċċju tal-Awditu Statali (CON/2018/45), Il-Kroazja, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinjoni dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti minn istituzzjonijiet ta' kreditu sistemikament relevanti meta jiġu ddefiniti politiki ta' remunerazzjoni fissa (CON/2018/44), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament fir-rigward ta’ ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita (CON/2018/38), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 7.Aktar tagħrif
23/10/2018
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta’ bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta’ bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE; u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti (CON/2018/37), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
19/10/2018
Opinjoni fuq ir-rieżami tat-trattament prudenzjali tad-ditti tal-investiment (CON/2018/36), ĠU C 378, 19.10.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
12/10/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-4 ta’ Ottubru 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Lietuvos bankas (BĊE/2018/23), ĠU C 370, 12.10.2018, pġ. 1.
28/09/2018
Opinjoni fuq it-twaqqif ta' database nazzjonali dwar klejms tal-assigurazzjoni (CON/2018/43), L-Irlanda, 28.9.2018.
14/09/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Settembru 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banco de España (BĊE/2018/22), ĠU C 325, 14.9.2018, pġ. 1.
11/09/2018
Opinjoni dwar l-emendi għar-riforma tal-banek popolari u banek kooperattivi (CON/2018/42), L-Italja, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Opinjoni dwar ir-regoli ġodda ta' arrotondament għal ħlasijiet iddenominati f'euro (CON/2018/41), Il-Belġju, 4.9.2018.
03/09/2018
Opinjoni dwar it-trażmissjoni ta' dejta amministrattiva għal skopijiet statistiċi (CON/2018/40), Il-Ġermanja, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Opinjoni dwar l-infrastrutturi kritiċi, is-sigurtà ċibernetika u l-bonds koperti (CON/2018/39), Is-Slovakja, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet (CON/2018/33), ĠU C 303, 29.8.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
20/08/2018
Linja Gwida (UE) 2018/1151 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2018/19), ĠU L 209, 20.8.2018, pġ. 2.
17/08/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/1148 tal-BĊE tal-10 ta' Awwissu 2018 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/1041 (BĊE/2018/21), ĠU L 208, 17.8.2018, pġ. 91.Aktar tagħrif
16/08/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles IV”) (CON/2018/35), ĠU C 378, 16.8.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
27/07/2018
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni reċiproka tal-għodod makroprudenzjali fil-Lussemburgu (CON/2018/34), Il-Lussemburgu, 27.7.2018.
25/07/2018
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-tisħiħ tar-responsabbiltà fiskali u l-orjentazzjoni baġitarja fuq perjodu medju fl-Istati Membri (CON/2018/25), ĠU C 261, 25.7.2018, pġ. 1.Aktar tagħrif
24/07/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Lulju 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banka Slovenije  (BĊE/2018/18), ĠU C 260, 24.7.2018, pġ. 1.
07/06/2018
Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni tal-livret A Franċiż u ċerti kontijiet tat-tfaddil regolati Franċiżi oħrajn (CON/2018/28), Franza, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/19), ĠU C 255, 20.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
18/07/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq) u atti legali relatati; u dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (CON/2018/26), ĠU C 251, 18.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
05/07/2018
Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tal-proprjetà ta' ftehimiet ta' kreditu (CON/2018/31), L-Irlanda, 5.7.2018.
25/06/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament fuq it-twaqqif ta’ Fond Monetarju Ewropew (CON/2018/20), ĠU C 220, 25.6.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
18/06/2018
Linja Gwida (UE) 2018/877 tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2018/17), ĠU L 154, 18.6.2018, pġ. 22.
18/06/2018
Linja Gwida (UE) 2018/876 tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2018 dwar id-Database tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati (RIAD)  (BĊE/2018/16), ĠU L 154, 18.6.2018, pġ. 3.
15/06/2018
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għall-amortizzament ta’ mutwu (CON/2018/30), L-Isvezja, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Linja Gwida (UE) 2018/861 tal-BĊE tal-24 ta' April 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/23 dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern  (BĊE/2018/13), ĠU L 153, 15.6.2018, pġ. 161.
15/06/2018
Linja Gwida (BĊE/2013/23). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 15.6.2018, pġ. .
08/06/2018
Opinjoni dwar disposizzjonijiet varji tal-liġi finanzjarja (CON/2018/29), Il-Belġju, 8.6.2018.
28/05/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-18 ta’ Mejju 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Lietuvos bankas (BĊE/2018/15), ĠU C 181, 28.5.2018, pġ. 1.
18/05/2018
Opinjoni dwar l-istabbiliment ta’ qafas għas-sigurtà ta’ netwerks u sistemi tal-informazzjon ta’ interess ġenerali  (CON/2018/27), Il-Belġju, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Opinjoni dwar sanzjonijiet amministrattivi u offiżi kriminali b'rabta mal-forniment ta' informazzjoni falza jew li tiżvija lis-Central Bank of Ireland (CON/2018/24), L-Irlanda, 11.5.2018.
07/05/2018
Linja Gwida tal-BĊE tat-3 ta' Mejju 2018 dwar il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi f'euro mill-Eurosistema lill-banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro u lil organizzazzjonijiet internazzjonali (riformulazzjoni)  (BĊE/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/667 tal-BĊE tad-19 ta’ April 2018 dwar l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji għall-2018 (BĊE/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u s-superviżjoni ta’ infrastruttura kritika ghall-finijiet ta’ sigurtà tat-teknologija tal-informatika  (CON/2018/22), L-Estonja, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self bil-franc Svizzeru (CON/2018/21), Is-Slovenja, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Linja Gwida (UE) 2018/572 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2018/5), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 49.
13/04/2018
Linja Gwida (UE) 2018/571 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2018/4), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 45.
13/04/2018
Linja Gwida (UE) 2018/570 tal-BĊE tas-7 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2018/3), ĠU L 95, 13.4.2018, pġ. 23.
09/04/2018
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2018/18), Ir-Repubblika Ċeka, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/547 tal-BĊE tas-27 ta' Marzu 2018 li tinnomina kapitajiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fuq fondi proprji  (BĊE/2018/11), ĠU L 90, 6.4.2018, pġ. 110.
06/04/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/546 tal-BĊE tal-15 ta' Marzu 2018 dwar id-delega tas-setgħa għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fuq fondi proprji  (BĊE/2018/10), ĠU L 90, 6.4.2018, pġ. 105.
06/04/2018
Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka u lil-Liġi dwar l-Uffiċċju għall-Verifika tal-Istat (CON/2018/17), Il-Kroazja, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2018/12), ĠU C 120, 6.4.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
04/04/2018
Opinjoni dwar il-ħolqien ta' qafas dwar it-titolizzazzjoni (CON/2018/16), Ċipru, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Marzu 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque de France  (BĊE/2018/9), ĠU C 107, 22.3.2018, pġ. 1.
21/03/2018
Opinjoni dwar is-sigurtà u l-protezzjoni ta' infrastrutturi kritiċi (CON/2018/15), Il-Belġju, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Linja Gwida (UE) 2018/323 tal-BĊE tat-22 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli  (BĊE/2018/8), ĠU L 62, 5.3.2018, pġ. 38.
05/03/2018
Regolament (UE) 2018/318 tal-BĊE tat-22 ta' Frar 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli  (BĊE/2018/7), ĠU L 62, 5.3.2018, pġ. 4.
05/03/2018
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni tal-arretrati fuq self ipotekarju  (CON/2018/13), L-Irlanda, 5.3.2018.
05/03/2018
Linja Gwida BĊE/2013/7. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  5.3.2018.
05/03/2018
Regolament BĊE/2012/24. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  5.3.2018.
02/03/2018
Rettifika għad-Deċiżjoni (UE) 2017/2081 tal-BĊE tal-10 ta' Ottubru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  ĠU L 60, 2.3.2018, pġ. 57.
02/03/2018
Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapport finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali ĠU L 60, 2.3.2018, pġ. 57.
02/03/2018
Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2017/697 tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjonijiet inqas sinifikanti ĠU L 60, 2.3.2018, pġ. 56.
01/03/2018
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (CON/2018/1), ĠU C 77, 1.3.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
19/02/2018
Opinjoni dwar għodod makroprudenzjali addizzjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2018/9), Il-Lussemburgu, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Regolament (UE) 2018/231 tal-BĊE tas-26 ta' Jannar 2018 dwar rekwiżiti ta' rappurtar statistiku għal fondi tal-pensjoni (BĊE/2018/2), ĠU L 45, 17.2.2018, pġ. 3.
16/02/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/228 tal-BĊE tat-13 ta' Frar 2018 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2017/936 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' xogħol biex jadottaw deċiżjonijiet ta' kompetenza u idoneità  (BĊE/2018/6), ĠU L 43, 16.2.2018, pġ. 18.
16/02/2018
Deċiżjoni (UE) 2017/963 (BĊE/2017/16). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 16.2.2018, pġ. .
15/02/2018
Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati ma' tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kards lill-Bank of Greece (CON/2018/11), Il-Greċja, 15.2.2018.
14/02/2018
Opinjoni dwar ir-restrituzzjoni ta' fondi monetarji lir-Repubblika tas-Slovenja minn tax havens speċifikati (CON/2018/8), Is-Slovenja, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati ma' tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kards lis-Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ċipru, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinjoni dwar id-dipendenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fuq fondi li joriġinaw minn korporazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/7), L-Ungerija, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinjoni dwar is-sorsi ta' finanzjament u l-governanza tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Jannar 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Oesterreichische Nationalbank (BĊE/2018/1), ĠU C 37, 1.2.2018, pġ. 1.
01/02/2018
Deċiżjoni (UE) 2014/828 (BĊE/2014/40). Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 1.2.2018, pġ. .
31/01/2018
Opinjoni dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni  (CON/2018/5), Is-Slovenja, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Opinjoni dwar reviżjonijiet għall-qafas ta' ġestjoni ta' kriżijiet tal-Unjoni (CON/2017/47), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 17.Aktar tagħrif
31/01/2018
Opinjoni dwar emendi għall-qafas tal-Unjoni għal rekwiżiti kapitali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2017/46), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
26/01/2018
Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji  (CON/2018/4), Il-Belġju, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Diċembru 2017 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2017/44), ĠU C 8, 11.1.2018, pġ. 1.
11/01/2018
Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/3), Is-Slovenja, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/2), Il-Greċja, 9.1.2018.
05/01/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Central Bank of Cyprus  (BĊE/2017/43), ĠU C 2, 5.1.2018, pġ. 1.

2017

23/12/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-15 ta’ Diċembru 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-BĊE  (BĊE/2017/42), ĠU C 444, 23.12.2017, pġ. 1.
23/12/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2444 tal-BĊE tat-8 ta' Diċembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/2332 dwar il-qafas proċedurali għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħrug ta' muniti tal-euro  (BĊE/2017/41), ĠU L 344, 23.12.2017, pġ. 63.
23/12/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2443 tal-BĊE tat-8 ta' Diċembru 2017 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2018  (BĊE/2017/40), ĠU L 344, 23.12.2017, pġ. 61.
23/12/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2442 tal-BĊE tat-8 ta' Diċembru 2017 li temenda d-Deciżjoni (UE) 2016/2164 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2017  (BĊE/2017/39), ĠU L 344, 23.12.2017, pġ. 59.
15/12/2017
Linja Gwida (UE) 2017/2335 tal-BĊE tat-23 ta' Novembru 2017 dwar il-proċeduri għall-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2017/38), ĠU L 333, 15.12.2017, pġ. 66.
06/12/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2239 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2017 li temenda d-Deċìżjoni (UE) 2016/2247 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2017/36), ĠU L 320, 6.12.2017, pġ. 18.
04/12/2017
Opinjoni tal-BĊE dwar il-limitazzjoni tan-numru ta' unjonijiet ta' kreditu ċentrali (CON/2017/54), Il-Litwanja, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Opinjoni dwar l-għoti lil Lietuvos bankas tal-funzjoni ta' aġenzija fiskali tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2017/53), Il-Litwanja, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Opinjoni dwar punti ta' riferiment fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji  (CON/2017/52), Il-Bulgarija, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Regolament (UE) 2017/2199 tal-BĊE tal-20 ta' Novembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/40 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti (BĊE/2017/37), ĠU L 312, 28.11.2017, pġ. 92.
27/11/2017
Opinjoni dwar emendi għall-qafas ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2017/51), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ma' partijiet relatati (CON/2017/50), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Opinjoni dwar provvedimenti għall-pagi u l-pensjonijiet (CON/2017/49), L-Irlanda, 24.11.2017.
16/11/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2097 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 dwar il-metodoloġija għall-kalkolu ta' sanzjonijiet għall-ksur tar-rekwiżiti tas-sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti  (BĊE/2017/35), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 31.
16/11/2017
Regolament (UE) 2017/2095 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2157/1999 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet (BĊE/2017/34), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 22.
16/11/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2098 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 dwar aspetti proċedurali li jirrigwardaw l-impożizzjoni ta' miżuri korrettivi għan-nuqqas ta' konformità mar-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2017/33), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 34.
16/11/2017
Regolament (UE) 2017/2094 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 795/2014 dwar ir-rekwiżiti ta' sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti  (BĊE/2017/32), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 11.
16/11/2017
Regolament BĊE/1999/4. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 16.11.2017, pġ. .
15/11/2017
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet  (CON/2017/42), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
15/11/2017
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' kontropartijiet ċentrali u r-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi  (CON/2017/39), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
14/11/2017
Linja Gwida (UE) 2017/2193 tal-BĊE tas-27 ta' Ottubru 2017 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/280 dwar l-istabbiliment ta' Sistema ta' Produzzjoni u Akkwisti tal-Eurosistema (BĊE/2017/31), ĠU L 310, 14.11.2017, pġ. 49.
14/11/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2081 tal-BĊE tal-10 ta' Ottubru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' TARGET2-BĊE (BĊE/2017/30), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 89.Aktar tagħrif
14/11/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2080 tal-BĊE tat-22 ta' Settembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/9 dwar l-aċċess għal u l-użu ta' ċerta dejta TARGET2 (BĊE/2017/29), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 86.
14/11/2017
Linja Gwida (UE) 2017/2082 tal-BĊE tat-22 ta' Settembru 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2017/28), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 97.
14/11/2017
Deċiżjoni BĊE/2010/9. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 14.11.2017, pġ. .
09/11/2017
Opinjoni dwar appoġġ lil persuni li jieħdu self fuq dar li jkunu jinsabu f'qagħda finanzjarja diffiċli u appoġġ għar-ristrutturar volontarju ta' selfiet fuq djar iddenominati jew indiċjati f'munita barranija (CON/2017/48), Il-Polonja, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Opinjoni dwar l-iffriżar temporanju tar-rata ta’ remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż u xi kontijiet ta’ tfaddil irregolati Franċiżi oħrajn (CON/2017/45), Franza, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti(UE)Nru 1095/2010,(UE)Nru 648/2012, u (UE)2015/2365  (CON/2017/38), ĠU C 372, 1.11.2017, pġ. 6.Aktar tagħrif
27/10/2017
Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2017/44), Ċipru, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fis-superviżjoni tal-edukazzjoni ta' intermedjarji finanzjarji u aġenti finanzjarji (CON/2017/43), Is-Slovakja, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Opinjoni dwar serħan ġudizzjarju mogħti lil detenturi ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2017/41), Is-Slovenja, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Opinjoni dwar limitazzjonijiet għal ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/40), Ċipru, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Opinjoni dwar ikklerjar u saldu interbankarju (CON/2017/37), Il-Polonja, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-8 ta’ Settembru 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Národná banka Slovenska  (BĊE/2017/27), ĠU C 310, 19.9.2017, pġ. 1.
19/09/2017
Regolament (UE) 2017/1539 tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2017 li jistabbilixxi d-data ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/1538 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25) għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li huma soġġetti għal oqfsa ta’ kontabilità nazzjonali  (BĊE/2017/26), ĠU L 240, 19.9.2017, pġ. 212.
19/09/2017
Regolament (UE) 2017/1538 tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2017 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25), ĠU L 240, 19.9.2017, pġ. 1.
19/09/2017
Regolament (EU) 2015/534 (BĊE/2015/13). Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 19.9.2017, pġ. .
11/09/2017
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti, ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu, poteri u għodod makroprudenzjali, u proċeduri komuni SSM (CON/2017/36), Is-Slovakja, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Awwissu 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banco de Portugal  (BĊE/2017/24), ĠU C 292, 6.9.2017, pġ. 1.
25/08/2017
Opinjoni dwar emendi għar-reġim superviżorju tas-suq finanzjarju (CON/2017/35), L-Awstrija, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi li temenda l-Istatut Organiku NBB fir-rigward tan-numru ta' diretturi fil-bord tal-NBB (CON/2017/34), Il-Belġju, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1493 tal-BĊE tat-3 ta' Awwissu 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/29 dwar l-għoti lill-BĊE ta' dejta superviżorja rrapportata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mill-entitajiet taħt superviżjoni skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014  (BĊE/2017/23), ĠU L 216, 22.8.2017, pġ. 23.
22/08/2017
Deċiżjoni (BĊE/2014/29). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 22.8.2017, pġ. .
21/08/2017
Opinjoni dwar ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu (CON/2017/33), L-Awstrija, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Opinjoni dwar in-nomina tas-Central Bank of Cyprus bħala l-awtorità ta' informazzjoni u l-inklużjoni ta' eċċezzjoni rilevanti għar-rekwiżit tas-segretezza bankarja (CON/2017/32), Ċipru, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Opinjoni dwar Att fuq infrastruttura kritika (CON/2017/31), Is-Slovenja, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni tal-politika monetarja ta' Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Il-Kroazja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinjoni dwar rekwiżit addizzjonali għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteka (CON/2017/29), L-Isvezja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Opinjoni dwar l-aċċess għar-reġistru ta’ kreditu ċentrali u r-reġistru ta’ kontijiet bankarji (CON/2017/28), Il-Bulgarija, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1403 tal-BĊE tat-23 ta' Ġunju 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2012/6 fuq it-twaqqif tal-Bord tat-TARGET2-Securities (BĊE/2017/20), ĠU L 199, 29.7.2017, pġ. 24.
29/07/2017
Linja Gwida (BĊE/2012/13). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 29.7.2017, pġ. .
21/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1361 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi  (BĊE/2017/15), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 24.
21/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1360 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/40 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti  (BĊE/2017/14), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 22.
21/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1359 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2017/13), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 20.
21/07/2017
Linja Gwida (UE) 2017/1362 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2017/12), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 26.
21/07/2017
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (CON/2017/22), ĠU C 236, 21.7.2017, pġ. 2.Aktar tagħrif
17/07/2017
Linja Gwida (UE) 2017/1404 tal-BĊE tat-23 ta' Ġunju 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/13 dwar TARGET2-Securities  (BĊE/2017/19), ĠU L 199, 17.7.2017, pġ. 26.
12/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1258 tal-BĊE tal-5 ta' Lulju 2017 dwar id-delegazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar it-trażmissjoni ta' informazzjoni statistika kunfidenzjali lill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BĊE/2017/22), ĠU L 179, 12.7.2017, pġ. 39.
11/07/2017
Opinjoni dwar limitazzjoni fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2017/27), Il-Bulgarija, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1198 tal-BĊE tas-27 ta' Ġunju 2017 dwar ir-rapportar ta' pjanijiet ta' finanzjament ta' istituzzjonijiet ta' kreditu minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali lill-BĊE  (BĊE/2017/21), ĠU L 172, 30.6.2017, pġ. 32.
23/06/2017
Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (ippreżentata mill-BĊE) (BĊE/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Opinjoni dwar liġi fuq il-Fondazzjoni Nazzjonali għar-Riċerka, it-Teknoloġija u l-Iżvilupp (CON/2017/26), L-Awstrija, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Deċiżjoni BĊE/2012/6. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 23.6.2017, pġ. .
16/06/2017
Opinjoni dwar is-sjieda ta' entità bi skop speċjali għall-manifattura ta' karti tal-flus tal-euro (CON/2017/25), Spanja, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet tan-negozju ta' Banka Slovenije (CON/2017/24), Is-Slovenja, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
07/06/2017
Opinjoni dwar miżuri makroprudenzjali għal-limitazzjoni ta' riskji sistemiċi (CON/2017/21), L-Awstrija, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/937 tal-BĊE tat-23 ta' Mejju 2017 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' ħidma biex jadottaw deċiżjonijiet iddelegati dwar is-sinifikat ta' entitajiet taħt superviżjoni (BĊE/2017/17), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 28.
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/936 tal-BĊE tat-23 ta' Mejju 2017 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' xogħol biex jadottaw deċiżjonijiet dwar kompetenza u idoneità (BĊE/2017/16), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 26.
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/935 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar id-delega tas-setgħa li jiġu adottati deċiżjonijiet ta' kompetenza u idoneità u il-valutazzjoni ta' rekwiżiti ta' kompetenza u idoneità (BĊE/2016/42)  (BĊE/2016/42), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 21.
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/934 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar id-delega ta' deċiżjonijiet dwar is-sinifikat ta' entitajiet taħt superviżjoni (BĊE/2016/41)  (BĊE/2016/41), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 18.
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/933 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar qafas ġenerali għad-delega ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet għal strumenti legali relatati ma' kompiti superviżorji (BĊE/2016/40)  (BĊE/2016/40), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 14.
30/05/2017
Opinjoni dwar il-limitazzjoni fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/20), Il-Belġju, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Opinjoni dwar il-Kummissjoni għall-monitoraġġ ta' proċeduri alternattivi għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u fondi ta' riżerva ta' fondazzjonijiet bankarji. (CON/2017/19), Spanja, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/18), Il-Portugall, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta'Sveriges riksbank (CON/2017/17), L-Isvezja, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lid-detenturi ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2017/16), Is-Slovenja, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/760 tal-BĊE tal-24 ta’ April 2017 dwar l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali għall-2017 (BĊE/2017/11), ĠU  113, 28.4.2017, pġ. 52.
24/04/2017
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta’ dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (CON/2017/6), ĠU C 132, 24.4.2017, pġ. 1.Aktar tagħrif
24/04/2017
Opinjoni dwar l-Att fuq is-Servizzi ta' Ħlas, is-Servizzi ta' Ħruġ ta' Flus Elettroniċi u s-Sistemi ta' Ħlas (CON/2017/15), Is-Slovenja, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Opinjoni dwar għodda makroprudenzjali addizzjonali (CON/2017/14), L-Isvezja, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Linja Gwida (UE) 2017/697 tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjonijiet inqas sinifikanti (BĊE/2017/9), ĠU L 101, 13.4.2017, pġ. 156.Aktar tagħrif
13/04/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Marzu 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (BĊE/2017/8), ĠU C 120, 13.4.2017, pġ. 1.
13/04/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar speċifikazzjonijiet komuni għall-eżerċitar ta' xi opzjonijiet u diskrezzjonijiet disponibbli fid-dritt tal-Unjoni minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjoni inqas sinifikanti (BĊE/2017/10), ĠU C 120, 13.4.2017, pġ. 2.
12/04/2017
Opinjoni dwar it-twessigħ tal-ambitu tad-dejta li tinsab fir-reġistru tal-kreditu (CON/2017/13), Il-Latvja, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Opinjoni dwar il-forniment ta' assigurazzjoni għall-għargħar (CON/2017/12), L-Irlanda, 7.4.2017.
07/04/2017
Opinjoni dwar l-emenda tal-Liġi Finanzjarja Superviżorja  (CON/2017/11), Il-Ġermanja, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Opinjoni dwar l-identifikazzjoni ta' infrastrutturi kritiċi għall-finijiet tas-sigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni (CON/2017/10), Il-Ġermanja, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Opinjoni dwar self marbut mal-kambju barrani (CON/2017/9), Il-Polonja, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Linja Gwida (UE) 2017/469 tal-BĊE tas-7 ta’ Frar 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta’ dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2  (BĊE/2017/7), ĠU L 77, 22.3.2017, pġ. 4.
22/03/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/468 tal-BĊE tas-26 ta’ Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika  (BĊE/2017/5), ĠU L 77, 22.3.2017, pġ. 1.
22/03/2017
Deċiżjoni BĊE/2010/10. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 22.3.2017, pġ. .
21/03/2017
Opinjoni dwar il-limitazzjoni tal-obbligu li jiġu rċevuti ħlasijiet fi flus kontanti. (CON/2017/8), Id-Danimarka, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinjoni dwar ċerti emendi għall-qafas legali tal-assi tat-taxxa differita fil-Greċja (CON/2017/7), Il-Greċja, 15.3.2017.
01/03/2017
Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u dejta minn sistemi ta' ħlas, skemi ta' ħlas, depożitarji ta' titoli u sistemi tal-ikklerjar u ta' saldu (CON/2017/5), Il-Polonja, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja f'numru ta' programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali: l-estensjoni ta' Arranġamenti Ġodda għas-Self, il-kontribuzzjoni lit-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir, u ftehim ta' self bilaterali ġdid (CON/2017/4), L-Italja, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati mal-kreditu tal-ipoteki lis-Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ċipru, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Deċiżjoni BĊE/2015/10. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 17.2.2017.
15/02/2017
Opinjoni dwar il-kontijiet ta’ ħlas  (CON/2017/2), Ċipru, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2017/274 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2017 li tistabbilixxi prinċipji biex jingħata feedback dwar il-prestazzjoni lil subkoordinaturi tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/3  (BĊE/2017/6), ĠU L 40, 13.2.2017, pġ. 72.
07/02/2017
Linja Gwida BĊE/2008/8. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 7.2.2017.
03/02/2017
Opinjoni dwar miżuri ta' appoġġ għal-likwidità, rikapitalizzazzjoni kawtelatorja u dispożizzjonijiet urġenti oħrajn għas-settur bankarju (CON/2017/1), L-Italja, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Linja Gwida BĊE/2014/15. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 1.2.2017, pġ. .
31/01/2017
Linja Gwida (UE) 2017/148 tal-BĊE tas-16 ta' Diċembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2016/45), ĠU L 26, 31.1.2017, pġ. 1.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/103 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2017/4), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 57.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/102 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi  (BĊE/2017/3), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 55.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/101 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/40 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti  (BĊE/2017/2), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 53.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/100 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku (BĊE/2017/1), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 51.
13/01/2017
Deċiżjoni BĊE/2014/45. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
13/01/2017
Deċiżjoni BĊE/2016/16. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
06/01/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-22 ta' Diċembru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank of Greece  (BĊE/2016/46), ĠU C 3, 6.1.2017, pġ. 1.

2016

28/12/2016
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi Belġjana dwar is-sorveljanza ta' proċessuri tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas (CON/2016/61), Il-Belġju, 28.12.2016.
23/12/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Diċembru 2016 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi (BĊE/2016/44), ĠU C 481, 23.12.2016, pġ. 1.
20/12/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2248 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2016/36), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 26.Aktar tagħrif
20/12/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2247 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2016/35), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 1.