All years
2017

28/04/2017
Deċiżjoni tal-BĊE tal-24 ta’ April 2017 dwar l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali (BĊE/2017/11), 28.4.2017.
24/04/2017
Opinjoni dwar l-Att fuq is-Servizzi ta' Ħlas, is-Servizzi ta' Ħruġ ta' Flus Elettroniċi u s-Sistemi ta' Ħlas (CON/2017/15), Is-Slovenja, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Opinjoni dwar għodda makroprudenzjali addizzjonali (CON/2017/14), L-Isvezja, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Linja Gwida (UE) 2017/697 tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjonijiet inqas sinifikanti (BĊE/2017/9), ĠU L 101, 13.4.2017, pġ. 156.
13/04/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Marzu 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (BĊE/2017/8), ĠU C 120, 13.4.2017, pġ. 1.
13/04/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar speċifikazzjonijiet komuni għall-eżerċitar ta' xi opzjonijiet u diskrezzjonijiet disponibbli fid-dritt tal-Unjoni minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjoni inqas sinifikanti (BĊE/2017/10), ĠU C 120, 13.4.2017, pġ. 2.
12/04/2017
Opinjoni dwar it-twessigħ tal-ambitu tad-dejta li tinsab fir-reġistru tal-kreditu (CON/2017/13), Il-Latvja, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Opinjoni dwar il-forniment ta' assigurazzjoni għall-għargħar (CON/2017/12), L-Irlanda, 7.4.2017.
07/04/2017
Opinjoni dwar l-emenda tal-Liġi Finanzjarja Superviżorja  (CON/2017/11), Il-Ġermanja, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Opinjoni dwar l-identifikazzjoni ta' infrastrutturi kritiċi għall-finijiet tas-sigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni (CON/2017/10), Il-Ġermanja, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Opinjoni dwar self marbut mal-kambju barrani (CON/2017/9), Il-Polonja, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Linja Gwida (UE) 2017/469 tal-BĊE tas-7 ta’ Frar 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta’ dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2  (BĊE/2017/7), ĠU L 77, 22.3.2017, pġ. 4.
22/03/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/468 tal-BĊE tas-26 ta’ Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika  (BĊE/2017/5), ĠU L 77, 22.3.2017, pġ. 1.
21/03/2017
Opinjoni dwar il-limitazzjoni tal-obbligu li jiġu rċevuti ħlasijiet fi flus kontanti. (CON/2017/8), Id-Danimarka, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinjoni dwar ċerti emendi għall-qafas legali tal-assi tat-taxxa differita fil-Greċja (CON/2017/7), Il-Greċja, 15.3.2017.
01/03/2017
Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u dejta minn sistemi ta' ħlas, skemi ta' ħlas, depożitarji ta' titoli u sistemi tal-ikklerjar u ta' saldu (CON/2017/5), Il-Polonja, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja f'numru ta' programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali: l-estensjoni ta' Arranġamenti Ġodda għas-Self, il-kontribuzzjoni lit-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir, u ftehim ta' self bilaterali ġdid (CON/2017/4), L-Italja, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati mal-kreditu tal-ipoteki lis-Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ċipru, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Deċiżjoni BĊE/2015/10. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 17.2.2017.
15/02/2017
Opinjoni dwar il-kontijiet ta’ ħlas  (CON/2017/2), Ċipru, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/274 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2017 li tistabbilixxi prinċipji biex jingħata feedback dwar il-prestazzjoni lil subkoordinaturi tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/3  (BĊE/2017/6), ĠU L 40, 13.2.2017, pġ. 72.Aktar tagħrif
07/02/2017
Linja Gwida BĊE/2008/8. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 7.2.2017.
03/02/2017
Opinjoni dwar miżuri ta' appoġġ għal-likwidità, rikapitalizzazzjoni kawtelatorja u dispożizzjonijiet urġenti oħrajn għas-settur bankarju (CON/2017/1), L-Italja, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Linja Gwida BĊE/2014/15. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 1.2.2017, pġ. .
31/01/2017
Linja Gwida (UE) 2017/148 tal-BĊE tas-16 ta' Diċembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2016/45), ĠU L 26, 31.1.2017, pġ. 1.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/103 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2017/4), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 57.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/102 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi  (BĊE/2017/3), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 55.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/101 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/40 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti  (BĊE/2017/2), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 53.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/100 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku (BĊE/2017/1), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 51.
13/01/2017
Deċiżjoni BĊE/2014/45. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
13/01/2017
Deċiżjoni BĊE/2014/40. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
13/01/2017
Deċiżjoni BĊE/2016/16. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
13/01/2017
Linja Gwida BĊE/2014/60. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 13.1.2017, pġ. .
11/01/2017
Linja Gwida BĊE/2015/35. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 11.1.2017, pġ. .
11/01/2017
Linja Gwida BĊE/2014/31. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 11.1.2017, pġ. .
06/01/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-22 ta' Diċembru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank of Greece  (BĊE/2016/46), ĠU C 3, 6.1.2017, pġ. 1.

2016

28/12/2016
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi Belġjana dwar is-sorveljanza ta' proċessuri tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas (CON/2016/61), Il-Belġju, 28.12.2016.
23/12/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Diċembru 2016 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi (BĊE/2016/44), ĠU C 481, 23.12.2016, pġ. 1.
20/12/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2248 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2016/36), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 26.Aktar tagħrif
20/12/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2247 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2016/35), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
20/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2016/34), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2300 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2016/33), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 123.
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2299 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2016/32), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 117.
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2298 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal- Eurosistema  (BĊE/2016/31), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 102.
15/12/2016
Opinjoni dwar is-setgħat ta' Česká národní banka biex iwettaq transazzjonijiet fis-suq finanzjarju (CON/2016/60), Ir-Repubblika Ċeka, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet ta' negozju ta' Banka Slovenije (CON/2016/59), Is-Slovenja, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Opinijoni dwar it-trasferiment ta' kompiti pubbliċì fir-rigward ta' muniti lil De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2164 tal-BĊE tat-30 ta' Novembru 2016 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2017  (BĊE/2016/43), ĠU L 333, 30.11.2016, pġ. 73.
30/11/2016
Opinjoni dwar ir-rimbors tal-ispejjeż għall-operazzjoni tar-reġistru tal-kreditu ċentrali u r-reġistru tal-kontijiet bankarji (CON/2016/57), Il-Bulgarija, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Opinjoni dwar koeffiċjenti ta' riżerva (CON/2016/56), L-Ungerija, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi li jneħħi l-garanzija tal-Istat mogħtija fir-rigward tal-assistenza tal-likwidità ta' emerġenza (CON/2016/55), Il-Belġju, 17.11.2016.
17/11/2016
Opinjoni dwar l-għoti ta’ setgħat lill-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland għall-valutazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq għal self ipotekarju u biex jingħataw struzzjonijiet lil mutwanti dwar rati ta’ mgħax varjabbli  (CON/2016/54), L-Irlanda, 17.11.2016.
15/11/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1994 tal-BĊE tal-4 ta' Novembru 2016 dwar l-approċċ għar-rikonoxximent ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali għal skopijiet prudenzjali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (BĊE/2016/38), ĠU L 306, 15.11.2016, pġ. 37.
15/11/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1993 tal-BĊE tal-4 ta' Novembru 2016 li tistabbilixxi l-prinċipji għall-koordinazzjoni tal-valutazzjoni bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u l-monitoraġġ ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali inklużi istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti (BĊE/2016/37), ĠU L 306, 15.11.2016, pġ. 32.
21/10/2016
Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż (CON/2016/51), Franza, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Please translate: Deċiżjoni BĊE/2013/54 - Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  14.11.2016.
11/11/2016
DEĊIŻJONI (UE) 2016/1975 tal-BĊE tat-8 ta' Novembru 2016 dwar is-subdelega ta' setgħat biex tingħata akkreditazzjoni provviżorja (BĊE/2016/39) (BĊE/2016/39), ĠU L 304, 11.11.2016, pġ. 9.
11/11/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1974 tal-BĊE tal-31 ta' Ottubru 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2016/30), ĠU L 304, 11.11.2016, pġ. 7.
10/11/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Ottubru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BĊE/2016/29), ĠU C 413, 10.11.2016, pġ. 1.
31/10/2016
Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tal-kompiti tal-Federal Agency for Financial Market Stabilisation (FMSA) u l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-ABE dwar politiki sodi ta’ remunerazzjoni (CON/2016/53), Il-Ġermanja, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Deċiżjoni BĊE/2016/10 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti 31.10.2016.
28/10/2016
Opinjoni fuq emendi għal-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Il-Kroazja, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Linja gwida BĊE/2008/8 - Test konsolidat mhux uffiċjali mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 21.10.2016.
13/10/2016
Opinjoni dwar abbozz ta'liġi li jaffaċilita r-rimbors ta' ċerti spreads imposti fuq self marbut mal-kambju ta' valuta barranija (CON/2016/50), Il-Polonja, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda d-Direttiva 2009/101/KE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aktar tagħrif
11/10/2016
Opinjoni dwar l-immaniġġjar ta' proprjetà immobbli jew kapital azzjonarju akkwistati minn istituzzjoni ta' kreditu wara process ta' saldu ta' dejn  (CON/2016/48), Ċipru, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-23 ta' Settembru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banca d’Italia (BĊE/2016/28), ĠU C 366, 5.10.2016, pġ. 1.
29/09/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1734 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/54 dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta' oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro (BĊE/2016/25), ĠU L 262, 29.9.2016, pġ. 30.
28/09/2016
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Latvijas Banka li tnaqqas l-għadd ta’ membri tal-Kunsill ta’ Latvijas Banka (CON/2016/47), Il-Latvja, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Opinjoni dwar Emendi għall-Book Entry Securities Act (CON/2016/46), Is-Slovenja, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1717 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE  (BĊE/2016/27), ĠU L 258, 24.9.2016, pġ. 17.
24/09/2016
Deċiżjoni BĊE/2004/2. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  24.9.2016.
23/09/2016
Regolament (UE) 2016/1705 tal-BĊE tad-9 ta' Settembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2016/26), ĠU L 257, 23.9.2016, pġ. 10.
19/09/2016
Opinjoni dwar ir-rwol ta’ Národná banka Slovenska fir-rapportar dwar it-taxxa fuq il-primjum tal-assigurazzjoni (CON/2016/45), Is-Slovakja, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar Fondi ta' Kapital ta' Riskju Ewropew u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar Fondi ta’ Intraprenditorija soċjali Ewropej  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aktar tagħrif
07/09/2016
Opinjoni dwar ir-rwol tar-rappreżentant tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja fuq il-Bord Superviżorju tal-BĊE, u dwar it-tariffi superviżorji (CON/2016/43), Il-Finlandja, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rettifika għal-Linja Gwida (EU) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23) ĠU L 238, 6.9.2016, pġ. 7.
31/08/2016
Opinjoni dwar reġistru ta' kreditu ċentrali (CON/2016/42), Is-Slovenja, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Opinjoni dwar iċ-ċirkulari tal-Banca d'Italia li timplimenta r-riforma tal-banek cooperattivi Taljani (CON/2016/41), L-Italja, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta' riżervi minimi (CON/2016/40), Ir-Rumanija, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Awwissu 2016 dwar il-qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-istatistika fuq investimenti f’titoli (BĊE/2016/24), ĠU C 297, 17.8.2016, pġ. 1.
17/08/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 85.Aktar tagħrif
17/08/2016
Regolament (UE) 2016/1384 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/22), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 24.
17/08/2016
Linja Gwida BĊE/2013/7. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU  , 17.8.2016, pġ. .
29/07/2016
Opinjoni dwar ir-regoli speċifiċi għal self ta' ristrutturazzjoni indiċjat jew ddenominat f'valuta barranija  (CON/2016/39), Il-Polonja, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Opinjoni dwar is-sorveljanza tal-iskemi ta' ħlas (CON/2016/38), Il-Polonja, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Lulju 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Eesti Pank  (BĊE/2016/20), ĠU C 266, 22.7.2016, pġ. 1.
12/07/2016
Opinjoni dwar l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija fir-rigward ta' pretensjonijiet immobilizzati bħala kollateral ma' bank ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (CON/2016/37), Franza, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1162 tal-BĊE tat-30 ta' Ġunju 2016 dwar l-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali fil-kuntest ta' investigazzjonijiet kriminali  (BĊE/2016/19), ĠU L 192, 11.7.2016, pġ. 73.
11/07/2016
Opinjoni dwar il-metodu u l-proċedura għall-għadd, l-issortjar, l-ipakkjar u t-tiikkettar ta' karti tal-flus u muniti (CON/2016/36), Il-Polonja, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1061 tal-BĊE tas-26 ta' Mejju 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta' dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2 (BĊE/2016/15), ĠU L 173, 30.6.2016, pġ. 102.
28/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1041 tal-BĊE tat-22 ta' Ġunju 2016 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġa jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/300 (BĊE/2016/18), ĠU L 169, 28.6.2016, pġ. 14.
28/06/2016
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-aċċess għar-reġistru ċentrali ta' kontijiet bankarji (CON/2016/35), Il-Belġju, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Opinjoni dwar arranġamenti ta' kreditu għal konsumaturi relatati ma' proprjetà immobbli residenzjali (CON/2016/34), Il-Greċja, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta’ ċerti dati, u proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta’ ċerti dati (CON/2016/27), ĠU C 223, 21.6.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
17/06/2016
Opinjoni dwar (a) proposta għal regolament li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u (b) proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2016/11), ĠU C 219, 17.6.2016, pġ. 2.Aktar tagħrif
16/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/956 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/245 (BĊE/2016/2) li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti (BĊE/2016/17), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 21.
16/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/955 tal-BĊE tas-6 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/54 dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta' oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro (BĊE/2016/12), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 19.
15/06/2016
Deċiżjoni tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv  (BĊE/2016/16), ĠU L 157, 15.6.2016, pġ. 28.
15/06/2016
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Il-Kroazja, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Deċiżjoni BĊE/2007/7. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali maħruġ mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 14.6.2016, pġ. .
13/06/2016
Opinjoni dwar it-tnaqqis tar-remunerazzjoni statutorja għal impjegati fis-settur pubbliku u semi-pubbliku  (CON/2016/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Opinjoni dwar kreditu għall-konsumatur (CON/2016/31), Is-Slovenja, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Deċiżjoni BĊE/2016/2 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti  7.6.2016.
03/06/2016
Opinjoni dwar il-verifika interna ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2016/30), Il-Bulgarija, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/868 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/6 dwar l-organizzazzjoni ta' miżuri ta' tħejjija għall-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu għall-iżvilupp u l-produzzjoni tal-istatistika mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2016/14), ĠU L 144, 1.6.2016, pġ. 99.
01/06/2016
Regolament (UE) 2016/867 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2016 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu  (BĊE/2016/13), ĠU L 144, 1.6.2016, pġ. 44.
31/05/2016
Linja Gwida BĊE/2014/15. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 31.5.2016, pġ. .
31/05/2016
Linja Gwida BĊE/2012/27. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 31.5.2016, pġ. .
19/05/2016
Opinjoni dwar regolament dwar mudell ta'dejta integrat (CON/2016/29), L-Awstrija, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/702 tal-BĊE tat-18 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku (BĊE/2016/8), ĠU L 121, 11.5.2016, pġ. 24.
03/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/811 tal-BĊE tat-28 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/34 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament fuq żmien itwal  (BĊE/2016/11), ĠU L 132, 3.5.2016, pġ. 129.
03/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/810 tal-BĊE tat-28 ta' April 2016 dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2016/10), ĠU L 132, 3.5.2016, pġ. 107.
03/05/2016
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni u l-istralċ ta' banek (CON/2016/28), Is-Slovenja, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/821 tal-BĊE tas-26 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' TARGET2-BĊE  (BĊE/2016/9), ĠU L 136, 2.5.2016, pġ. 12.
28/04/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/661 tal-BĊE tal-15 ta' April 2016 fuq l-ammont totali ta' drittijiet superviżorji annwali għall-2016  (BĊE/2016/7), ĠU L 114, 28.4.2016, pġ. 14.
28/04/2016
Deċiżjoni BĊE/2014/34 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti 28.4.2016.
20/04/2016
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 biex tiġi stabbilita Skema Ewropea għall-Assigurazzjoni tad-Depożiti  (CON/2016/26), 20.4.2016.
20/04/2016
Opinjoni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-idoneità tal-karti tal-flus tal-euro u ċ-ċirkolazzjoni tagħhom (CON/2016/25), L-Italja, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Opinjoni dwar l-awditjar tal-operat tan-negozju ta’ Banka Slovenije (CON/2016/24), Is-Slovenja, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Linja Gwida (UE) 2016/579 tal-BĊE tas-16 ta' Marzu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2016/6), ĠU L 99, 15.4.2016, pġ. 21.
13/04/2016
Opinjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (CON/2016/23), Is-Slovenja, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' eżenzjonijiet għal kummerċjanti ta’ prodotti bażiċi  (CON/2016/10), ĠU C 130, 13.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
06/04/2016
Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistipula miżuri bil-għan tiġi stabbilita b'mod progressiv rappreżentanza unifikata taż-żona tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/22), ĠU C 216, 6.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
06/04/2016
Opinjoni dwar il-kontribut tal-Awstrija għall-Fond Fiduċjarju ta' Konteniment u Soljiev għall-Katastrofi tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/21), L-Awstrija, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Linja Gwida (UE) 2016/450 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2015/44), ĠU L 86, 1.4.2016, pġ. 42.
30/03/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/456 tal-BĊE tal-4 ta' Marzu 2016 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-BĊE, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni  (BĊE/2016/3), ĠU L 79, 30.3.2016, pġ. 34.Aktar tagħrif
30/03/2016
Opinjoni dwar ir-reġim applikabbli għal titoli ta' dejn negozjabbli (CON/2016/20), Franza, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Regolament (UE) 2016/445 tal-BĊE tal-14 ta' Marzu 2016 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni (BĊE/2016/4), ĠU L 78, 24.3.2016, pġ. 60.
24/03/2016
Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2016/19), Il-Bulgarija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinjoni dwar rekwiżiti għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteki (CON/2016/18), L-Isvezja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinjoni dwar ir-riforma ta' banek kooperattivi, skema ta'garanzija għat-titolizzazzjonijiet ta' selfiet improduttivi u l-kapaċità ta' tislif ta' fondi ta' investiment alternattivi  (CON/2016/17), L-Italja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/457 tal-BĊE tas-16 ta' Marzu 2016 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta' Ċipru  (BĊE/2016/5), ĠU L 79, 17.3.2016, pġ. 41.
17/03/2016
Opinjoni dwar it-twaqqif u l-operazzjoni ta' organizzazzjonijiet tat-trasferiment ta' proprjetà immobbli (CON/2016/16), Ċipru, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jiġu offruti titoli lill-pubbliku jew meta dawn jiġu ammessi għall-kummerċ (CON/2016/15), 17.3.2016.
16/03/2016
Opinjoni dwar l-akkwist ta' proprjetà legali tal-Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer mill-Banque de France (CON/2016/14), Franza, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinjoni dwar rekwiżiti obbligatorji għal trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti (CON/2016/13), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinjoni dwar strumenti finanzjarji eliġibbli għal operazzjonijiet ta' politika monetarja (CON/2016/12), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Linja Gwida (UE) 2016/256 tal-BĊE tal-5 ta' Frar 2016 dwar l-estensjoni tar-regoli komuni u l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni statistika miġbura mill-BĊE megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali għall-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti u għall-BĊE fil-funzjonijiet superviżorji tiegħu (BĊE/2016/1), ĠU L 47, 25.2.2016, pġ. 16.
23/02/2016
Opinjoni dwar miżuri għall-faċilitazzjoni tal-funzjonament bla xkiel tal-Bord tad-Diretturi u l-Kumitat tal-Persunal tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru. (CON/2016/9), Ċipru, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Opinjoni dwar il-ġerarkija ta' kredituri ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2016/7), Franza, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Opinjoni dwar emendi ulterjuri fir-rigward ta' rekwiżiti tas-self responsabbli (CON/2016/8), L-Ungerija, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/245 tal-BĊE li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti  (BĊE/2016/2), ĠU L 45, 20.2.2016, pġ. 15.Aktar tagħrif
20/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/244 tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika (BĊE/2015/50), ĠU L 45, 20.2.2016, pġ. 13.
18/02/2016
Linja Gwida (UE) 2016/231 tal-BĊE tas-26 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna  (BĊE/2015/39), ĠU L 41, 18.2.2016, pġ. 28.
12/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/188 tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2015 dwar l-aċċess u l-użu ta' applikazzjonijiet elettroniċi, sistemi, pjattaformi u servizzi tal-MSU mill-BĊE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku  (BĊE/2015/47), ĠU L 37, 12.2.2016, pġ. 104.
12/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/187 tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/1 li tistabbilixxi l-qafas għall-infrastruttura taċ-ċavetta pubblika għas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali  (BĊE/2015/46), ĠU L 37, 12.2.2016, pġ. 100.
03/02/2016
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2016/6), Is-Slovenja, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2016/5), Ċipru, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Emendi għall-qafas tal-etika tal-BĊE (Dan it-test jissostitwixxi l-Artikolu 36a tat-test li jemenda l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-persunal tal-BĊE ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali C 204 tal-20 ta’ Ġunju 2015, p.3)  ĠU C 31, 28.1.2016, pġ. 3.
25/01/2016
Opinjoni dwar is-salvagwardjar tal-fidi ta' muniti miz-Zekka Awstrijaka (CON/2016/4), L-Awstrija, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/66 tal-BĊE tas-26 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/24 dwar l-obbligi ta' rappurtar tal-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali  (BĊE/2015/40), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 36.
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/65 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/35), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 30.
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/64 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (Linja Gwida dwar id-Dokumentazzjoni Ġenerali) (BĊE/2015/34), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 25.
21/01/2016
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija ta' depożitu (CON/2016/3), Il-Greċja, 21.1.2016.
20/01/2016
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' attivitajiet ta' ġesturi ta' flus kontanti u l-impożizzjoni ta' miżuri u penali amministrattivi (CON/2016/2), Il-Litwanja, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Opinjoni dwar taxxa għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2016/1), Il-Polonja, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/21 tal-BĊE tat-23 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/17 li tistabbilixxi l-qafas għall-akkwisti konġunti tal-Eurosistema (BĊE/2015/51), ĠU L 6, 9.1.2016, pġ. 5.
05/01/2016
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2016/3 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji għall-għoti ta' feedback dwar il-prestazzjoni tas-subkoordinaturi tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fit-timijiet superviżorji konġunti tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (BĊE/2015/36), ĠU L 1, 5.1.2016, pġ. 4.

2015

30/12/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Diċembru 2015 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2015/49), ĠU C 438, 30.12.2015, pġ. 1.
30/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2464 tal-BĊE tas-16 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku  (BĊE/2015/48), ĠU L 344, 30.12.2015, pġ. 1.
23/12/2015
Opinjoni dwar ir-rappurtar tal-bilanċ tal-ħlasijiet u l-provvista ta' servizzi transkonfinali (CON/2015/58), L-Awstrija, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Národná banka Slovenska  (BĊE/2015/45), ĠU C 425, 18.12.2015, pġ. 1.
18/12/2015
Opinjoni dwar ċerti emendi lill-qafas istituzzjonali tal-Banka Slovenije (CON/2015/57), Is-Slovenja, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Opinjoni dwar il-ħlas ta' djun sostnuti minn ipoteki permezz ta' trasferiment ta' titolu fuq proprjetà immobbli (CON/2015/56), Ir-Rumanija, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema ĠU L 332, 18.12.2015, pġ. 158.
14/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2330 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deciżjoni BĊE/2014/53 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2015 (BĊE/2015/41), ĠU L 328, 14.12.2015, pġ. 119.
12/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2332 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 dwar il-qafas proċedurali għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti tal-euro  (BĊE/2015/43), ĠU L 328, 12.12.2015, pġ. 123.
12/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2331 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2016  (BĊE/2015/42), ĠU L 328, 12.12.2015, pġ. 121.
10/12/2015
Opinjoni dwar it-taxxa tal-boll fuq ġbid ta' kontanti minn automated teller machines (ATMs) (CON/2015/55), L-Irlanda, 10.12.2015.
09/12/2015
Opinjoni dwar il-kreditu tal-konsumatur (CON/2015/54), Ir-Repubblika Ċeka, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-banek ta' tfaddil għad-djar (CON/2015/53), Il-Ġermanja, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2218 tal-BĊE tal-20 ta' Novembru 2015 dwar il-proċedura biex jiġu esklużi membri tal-persunal mis-suppożizzjoni li kellhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju ta' istituzzjoni tal-kreditu taħt superviżjoni (BĊE/2015/38), ĠU L 314, 1.12.2015, pġ. 66.
28/11/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2202 tal-BĊE tad-19 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2015/37), ĠU L 313, 28.11.2015, pġ. 42.
26/11/2015
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/52), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Opinjoni dwar il-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro (CON/2015/51), Il-Portugall, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2101 tal-BĊE tal-5 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku  (BĊE/2015/33), ĠU L 303, 20.11.2015, pġ. 106.
20/11/2015
Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-preżervazzjoni tal-kwalità tal-flus kontanti f'ċirkulazzjoni (CON/2015/50), Il-Belġju, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-operat mingħajr xkiel tat-traffiku tal-ħlasijiet ("betalingsverkeer")  (CON/2015/49), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u għal skemi ta' garanzija u kumpens għad-depożiti. (CON/2015/48), Il-Lussemburgu, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinjoni dwar miżuri li jakkumpanjaw ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu ta’ Riżoluzzjoni Uniku (CON/2015/47), L-Awstrija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinjoni dwar reġistru ta' kontijiet bankarji (CON/2015/46), Il-Bulgarija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ kumpaniji li jakkwistaw kreditu (CON/2015/45), Ċipru, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Opinjoni dwar riformi fil-pagi u l-pensjonijiet (CON/2015/44), L-Irlanda, 11.11.2015.
06/11/2015
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi fis-suq finanzjarju u dwar taxxa speċjali għal istituzzjonijiet finanzjarji magħżula (CON/2015/43), Is-Slovakja, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Opinjoni dwar il-qafas istituzzjonali għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet (CON/2015/42), Il-Belġju, 4.11.2015.
30/10/2015
Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Banca d'Italia (CON/2015/41), L-Italja, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/40), L-Irlanda, 29.10.2015.
28/10/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja gwida (UE) Nru 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/27), ĠU L 282, 28.10.2015, pġ. 41.Aktar tagħrif
28/10/2015
Opinjoni dwar proporzjonijiet ta' riżervi (CON/2015/39), L-Ungerija, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Opinjoni dwar il-valutazzjoni preliminari ta' kundizzjonijiet relatati mar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/38), L-Ungerija, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Opinjoni dwar ir-regolazzjoni tal-lokazzjoni finanzjarja u l-attivitajiet tal-kumpaniji tal-lokazzjoni finanzjarja (CON/2015/37), Ċipru, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinjoni dwar ir-reġistru ċentrali ta' kontijiet tal-bank (CON/2015/36), Ir-Repubblika Ċeka, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/35), L-Italja, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Opinjoni dwar abbozz ta' li[i dwar is-suq tal-istrumenti finanzjarji (CON/2015/34), Is-Slovenja, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1613 tal-BĊE tal-10 ta' Settembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi (BĊE/2015/31), ĠU L 249, 25.9.2015, pġ. 28.
24/09/2015
Regolament (UE) 2015/1599 tal-BĊE tal-10 ta' Settembru 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2015/30), ĠU L 248, 24.9.2015, pġ. 45.
22/09/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1574 tal-BĊE tal-4 ta' Settembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/8 dwar il-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju u r-remunerazzjoni ta' depożiti tal-gvern minn banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2015/29), ĠU L 245, 22.9.2015, pġ. 12.
22/09/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1575 tal-BĊE tal-4 ta' Settembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/9 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-attiv u l-passiv domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2015/28), ĠU L 245, 22.9.2015, pġ. 13.
22/09/2015
Opinjoni dwar id-denominazzjoni ta'Lietuvos bankas bħala awtorità ta' riżoluzzjoni (CON/2015/33), Il-Litwanja, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Linja Gwida BĊE/2014/9. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 22.9.2015.
18/09/2015
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta’ selfiet bil-frank Svizzeru (CON/2015/32), Il-Kroazja, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinjoni dwar riżoluzzjoni ta' bank (CON/2015/31), Il-Ġermanja, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinjoni dwar ir-rapportat ta'ċerta dejta li hija relevanti għall-istabbiltà finanzjarja (CON/2015/30), L-Awstrija, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti (CON/2015/29), Ir-Repubblika Ċeka, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Opinjoni dwar emendi għal-liġi kostituzzjonali u l-Liġi dwar Česká národní banka (CON/2015/28), Ir-Repubblika Ċeka, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Opinjoni dwar l-użu ta' mudell ta' dejta integrat għar-rapportar ta' dejta lill-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), L-Awstrija, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Opinjoni dwar abbozz ta’ liġi dwar termini speċifiċi għar-ristrutturar ta’ self għad-djar iddenominati f’munita barranija (CON/2015/26), Il-Polonja, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1196 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2015/26), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 134.
21/07/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1195 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni (UE) 2015/298 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE  (BĊE/2015/25), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 133.
21/07/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1197 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2015/24), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 147.
21/07/2015
Linja Gwida BĊE/2010/20. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU  , 21.7.2015, pġ. .
20/07/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/25), Il-Greċja, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Kalendarju indikattiv tal-perijodi taż-żamma tar-riżervi fl-2016 ĠU C 227, 16.7.2015, pġ. 4.
15/07/2015
Opinjoni dwar emendi għal-liġi dwar is-Sistema Statistika Elennika u l-Awtorità Statistika Ellenika (CON/2015/24), Il-Greċja, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Opinjoni dwar qafas legali ġdid għal banek tat-tfaddil (CON/2015/23), Il-Portugall, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinjoni dwar irkupru u riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/22), Ir-Repubblika Ċeka, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fis-swieq finanzjarji (CON/2015/21), Is-Slovakja, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1708/2005 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (CON/2015/18), ĠU C 209, 25.6.2015, pġ. 3.
20/06/2015
Il-Qafas tal-Etika tal-BĊE ĠU C 204, 20.6.2015, pġ. 3.Aktar tagħrif
19/06/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/929 tal-BĊE tas-26 ta' Mejju 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB  (BĊE/2015/22), ĠU L 155, 19.6.2015, pġ. 1.
19/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/948 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2015/19), ĠU L 157, 19.6.2015, pġ. 15.
19/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/930 tal-BĊE tat-2 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2015/15), ĠU L 155, 19.6.2015, pġ. 38.
19/06/2015
Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu ċentrali (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Ġunju 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Banka Slovenije  (BĊE/2015/23), ĠU C 201, 18.6.2015, pġ. 1.
10/06/2015
Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-missjoni u l-organizzazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2015/4), ĠU C 192, 10.6.2015, pġ. 1.
10/06/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/19), Spanja, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/856 tal-Bank Centrali Ewropew tat-12 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji ta' Qafas tal-Etika għall-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku  (BĊE/2015/12), ĠU L 135, 2.6.2015, pġ. 29.
02/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/855 tal-BĊE tat-12 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji ta' Qafas tal-Etika tal-Eurosistema u li tħassar il-Linja Gwida BĊE/2002/6 dwar standards minimi għall-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali meta jwettqu operazzjonijiet ta' politika monetarja, operazzjonijiet ta' kambju internazzjonali mar-riżervi esteri tal-BĊE u l-ġestjoni tal-assi ta' riżerva estera tal-BĊE  (BĊE/2015/11), ĠU L 135, 2.6.2015, pġ. 23.
29/05/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 (CON/2015/10), ĠU C 175, 29.5.2015, pġ. 2.Aktar tagħrif
28/05/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-iskema ta'garanzija tad-depożiti u r-riżoluzzjoni fis-swieq finanzjarji (CON/2015/17), Il-Polonja, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali li jirregola l-Kumpanija Slovena għall-Ġestjoni tal-Assi tal-Banek  (CON/2015/16), Is-Slovenja, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Verżjoni kkonsolidata mhux uffiċjali tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-BĊE tas-17 ta’ Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f’titoli (BĊE/2012/24)  ĠU  , 27.5.2015, pġ. .
23/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/811 tal-BĊE tas-27 ta' Marzu 2015 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-BĊE li jkunu fil-pussess tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti  (BĊE/2015/16), ĠU L 128, 23.5.2015, pġ. 27.
21/05/2015
Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ pożizzjonijiet miftuħa f’assi fuq il-karti tal-bilanċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2015/15), L-Ungerija, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/774 tal-BĊE tal-4 ta' Marzu 2015 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku  (BĊE/2015/10), ĠU L 121, 14.5.2015, pġ. 20.
07/05/2015
Linja Gwida (UE) 2015/732 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2014/60) (BĊE/2015/20), ĠU L 116, 7.5.2015, pġ. 22.
07/05/2015
Regolament (UE) 2015/730 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) (BĊE/2015/18), ĠU L 116, 7.5.2015, pġ. 5.
06/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/839 tal-BĊE tas-27 ta' April 2015 li tidentifika l-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma suġġetti għal valutazzjoni komprensiva  (BĊE/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/727 tal-BĊE tal-10 ta' April 2015 dwar l-ammont totali ta' tariffi superviżorji annwali għall-ewwel perijodu tariffarju u għall-2015 (BĊE/2015/17), ĠU L 115, 6.5.2015, pġ. 36.
06/05/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Marzu 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Deutsche Bundesbank (BĊE/2015/14), ĠU C 149, 6.5.2015, pġ. 1.
05/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/716 tal-BĊE tat-12 ta' Frar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2015/8), ĠU L 114, 5.5.2015, pġ. 11.
27/04/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri strutturali li jtejbu r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-UE (CON/2014/83), ĠU C 137, 27.4.2015, pġ. 2.Aktar tagħrif
25/04/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/656 tal-BĊE tal-4 ta' Frar 2015 dwar il-kundizzjonijiet li taħthom l-istituzzjonijiet ta' kreditu jitħallew jinkludu profitti interim jew ta' tmiem is-sena f'Kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 skont l-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  (BĊE/2015/4), ĠU L 107, 25.4.2015, pġ. 76.
17/04/2015
Ftehim bejn l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) u l-BĊE  ĠU C 123, 17.4.2015, pġ. 1.Aktar tagħrif
10/04/2015
Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-irkant ta’ residenzi prinċipali (CON/2015/14), Il-Greċja, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Linja Gwida (UE) 2015/571 tal-BĊE tas-6 ta' Novembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar l-istatistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2014/43), ĠU L 93, 9.4.2015, pġ. 82.
02/04/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/509 tal-BĊE tat-18 ta' Frar 2015 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/6 dwar ir-regoli fuq l-użu bħala kollateral ta' bonds tal-bank skoperti għall-użu proprju ggarantiti mill-gvern għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema, id-Deċiżjoni BĊE/2013/35 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u l-Artikoli 1, 3 u 4 tad-Deċiżjoni BĊE/2014/23 dwar ir-remunerazzjoni ta' depożiti, bilanċi u holdings ta' eċċess ta' riżervi  (BĊE/2015/9), ĠU L 91, 2.4.2015, pġ. 1.Aktar tagħrif
02/04/2015
Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-BĊE tad-19 ta' Diċembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2014/60), ĠU L 91, 2.4.2015, pġ. 3.Aktar tagħrif
29/03/2015
Deċiżjoni BĊE/2004/3. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 29.3.2015.
28/03/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/530 tal-BĊE tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta' dejta dwar fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2015/7), ĠU L 84, 28.3.2015, pġ. 67.
28/03/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/529 tal-BĊE tal-21 ta' Jannar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/3 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-BĊE (BĊE/2015/1), ĠU  84, 28.3.2015, pġ. 64.
26/03/2015
Regolament (UE) 2015/534 tal-BĊE tas-17 ta' Marzu 2015 dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja  (BĊE/2015/13), ĠU L 86, 26.3.2015, pġ. 13.
25/03/2015
Opinjoni dwar ir-riforma ta’ banek kooperattivi (banche popolari) (CON/2015/13), L-Italja, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali tal-medjatur tal-kreditu (CON/2015/12), Il-Portugall, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti u banek ipotekarji (CON/2015/11), Il-Polonja, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-Bord Superviżorju tal-BĊE  ĠU C 93, 20.3.2015, pġ. 2.
14/03/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/433 tal-BĊE tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Kumitat għall-Etika u r-Regoli tal-Proċedura tiegħu  (BĊE/2014/59), ĠU L 70, 14.3.2015, pġ. 58.
13/03/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/425 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2014/55), ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 53.
13/03/2015
Linja Gwida (UE) 2015/426 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/54), ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 69.
13/03/2015
Emenda 1/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 għar-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Superviżorju tal-BĊE ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 88.
10/03/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għal Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Il-Polonja, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Opinjoni dwar l-indipendenza ta’ Banka Slovenije u tal-membri tal-korpi deċiżjonali tiegħu (CON/2015/8), Is-Slovenja, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/299 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/34 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament fuq żmien itwal (BĊE/2015/5), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 27.
25/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/298 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE (riformulazzjoni) (BĊE/2014/57), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 24.Aktar tagħrif
25/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/297 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2014/56), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 21.
25/02/2015
Opinjoni dwar strateġija għal politika makro-prudenzjali (CON/2015/7), Il-Litwanja, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/287 tal-BĊE tal-31 ta' Diċembru 2014 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta' assi ta' riżervi barranin u kontribuzzjonjiet minn Lietuvos bankas lir-riżervi u l-provvedimenti tal-BĊE  (BĊE/2014/61), ĠU L 50, 21.2.2015, pġ. 44.
21/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/286 tal-BĊE tas-27 ta' Novembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2014/49), ĠU L 50, 21.2.2015, pġ. 42.
21/02/2015
Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2014 bejn Lietuvos bankas u l-BĊE dwar il-klejm ikkreditat lil Lietuvos bankas mill-BĊE taħt l-Artikolu 30.3 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE  ĠU C 64, 21.2.2015, pġ. 5.
21/02/2015
Ftehim tat-13 ta’ Novembru 2014 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jemenda l-Ftehim tas-16 ta’ Marzu 2006 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja  ĠU C 64, 21.2.2015, pġ. 1.
20/02/2015
Linja gwida (UE) 2015/280 tal-BĊE tat-13 ta' Novembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Sistema ta' Produzzjoni u Akkwisti tal-Eurosistema  (BĊE/2014/44), ĠU L 47, 20.2.2015, pġ. 29.Aktar tagħrif
13/02/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Frar 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Latvijas Banka (BĊE/2015/3), ĠU C 51, 13.2.2015, pġ. 4.
13/02/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Jannar 2015 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2015/2), ĠU C 51, 13.2.2015, pġ. 1.
10/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/300 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2015 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika  (BĊE/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Opinjoni dwar emendi għall-Istatut ta' Eesti Pank (CON/2015/6), L-Estonja, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Opinjoni dwar qafas legali ġdid għall-produzzjoni ta' statistika uffiċjali fil-Litwanja (CON/2015/5), Il-Litwanja, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali f’servizzi u investiment dirett barrani fejn jidħol l-għoti ta’ setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta ċerti miżuri (CON/2014/84), ĠU C 31, 30.1.2015, pġ. 3.
21/01/2015
Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fir-riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/3), Is-Slovakja, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Opinjoni dwar il-Kulleġġ ta' Riżoluzzjoni (CON/2015/2), Il-Belġju, 21.1.2015.
09/01/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/32 tal-BĊE tad-29 ta' Diċembru 2014 dwar id-derogi li jistgħu jingħataw skont ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 dwar statistika fir-rigward tal-attiv u l-passiv ta' fondi ta' investiment (BĊE/2013/38) (BĊE/2014/62), ĠU L 5, 9.1.2015, pġ. 17.Aktar tagħrif
09/01/2015
Opinjoni dwar applikazzjonijiet għal operat bħala kumpanija run-off (CON/2015/1), L-Awstrija, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/5 tal-BĊE tad-19 ta' Novembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi (BĊE/2014/45), ĠU L 1, 6.1.2015, pġ. 4.

2014

29/12/2014
Opinjoni dwar il-kontribut tar-Rumanija lejn it-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u għat-Tkabbir Ekonomiku tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2014/92), Ir-Rumanija, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-16 ta’ Diċembru 2014 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Lietuvos bankas  (BĊE/2014/58), ĠU C 465, 24.12.2014, pġ. 1.
22/12/2014
Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni ta' dokumenti u l-użu tar-riżerva tal-pensjoni  (CON/2014/91), L-Awstrija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni jekk bank ikun soġġett għal riżoluzzjoni jew revoka ta' liċenzja (CON/2014/90), Il-Bulgarija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Regolament (UE) Nru 1376/2014 tal-BĊE tal-10 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2003/9) (BĊE/2014/52), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 79.
20/12/2014
Regolament (UE) Nru 1375/2014 tal-BĊE tal-10 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1071/2013 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33)  (BĊE/2014/51), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 77.
20/12/2014
Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-BĊE tat-28 ta' Novembru 2014 dwar rekwiżiti ta' rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (BĊE/2014/50), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 36.
19/12/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2014 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2015  (BĊE/2014/53), ĠU L 365, 19.12.2014, pġ. 163.
19/12/2014
Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informzzjoni kunfidenzjali lil inkjesta parlamentari nazzjonali (CON/2014/89), L-Irlanda, 19.12.2014.
17/12/2014
Opinjoni dwar rekwiżiti ta’ kreditu  (CON/2014/88), L-Estonja, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Regolament tal-BĊE (UE) Nru 1333/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji  (BĊE/2014/48), ĠU L 359, 16.12.2014, pġ. 97.
16/12/2014
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self f'kambju barrani (CON/2014/87), L-Ungerija, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Opinjoni dwar l-emendi għal-liġi dwar il-garanzija ta' depożiti tal-bank (CON/2014/86), Il-Bulgarija, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Opinjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta' kuntratti ta' self għall-konsumaturi (CON/2014/85), L-Ungerija, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (riformulazzjoni) (BĊE/2014/46), ĠU L 348, 4.12.2014, pġ. 27.
29/11/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-24 ta' Novembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/46 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2014 (BĊE/2014/47), ĠU L 344, 29.11.2014, pġ. 27.
26/11/2014
Linja Gwida tal-BĊE tal-4 ta’ April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (riformulazzjoni) (BĊE/2014/15), ĠU L 340, 26.11.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
19/11/2014
Opinjoni dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus tal-euro minn entità bi skop speċjali (CON/2014/82), Spanja, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Opinjoni dwar titoli book-entry (CON/2014/81), Is-Slovenja, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta'istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta'investiment (CON/2014/80), L-Ungerija, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Opinjoni dwar ir-regolament bankarju (CON/2014/79), Is-Slovenja, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Regolament tal-BĊE tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar it-tariffi superviżorji  (BĊE/2014/41), ĠU L 311, 31.10.2014, pġ. 23.
31/10/2014
Opinjoni dwar il-qafas legali għal banek kooperattivi (CON/2014/78), Il-Polonja, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Opinjoni dwar benefiċċju tat-taxxa speċifiku mogħti lil istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2014/77), L-Ungerija, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Opinjoni dwar regoli speċifiċi dwar saldu għal ftehimiet ta' self għall-konsumaturi (CON/2014/76), L-Ungerija, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Opinjoni dwar id-determinazzjoni tar-rendiment medju ppeżat għal self federali u l-ħatra ta' awdituri esterni (CON/2014/75), L-Awstrija, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Ottubru 2014 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti (BĊE/2014/40), ĠU L 335, 22.10.2014, pġ. 22.
21/10/2014
Deċiżjoni dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni ta' riżervi minimi mill-BCE wara l-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja (BĊE/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Deċizjoni tal-BĊE tas-17 ta' Settembru 2014 dwar l-implimentazzjoni ta' separazzjoni bejn il-funzjonijiet ta' politika monetarja u ta' superviżjoni tal-BĊE (BĊE/2014/39), ĠU L 300, 18.10.2014, pġ. 57.
14/10/2014
Opinjoni dwar it-trasparenza finanzjarja, is-servizzi ta'pagament u l-flus elettoniċi (CON/2014/74), Id-Danimarka, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Opinjoni dwar ir-regoli tal-kunflitt ta' interess għal membri tal-korpi governattivi u l-uffiċjali eżekuttivi tal-Banca d'Italia (CON/2014/73), L-Italja, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Opinjoni dwar aktar regoli applikabbli għal kuntratti speċìfiċì ta'self lill-konsumatur (CON/2014/72), L-Ungerija, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni  (CON/2014/58), ĠU C 352, 7.10.2014, pġ. 4.Aktar tagħrif
02/10/2014
Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni tar-rata perċentwali annwali tat-tariffa għal ftehimiet dwar kreditu għall-konsumaturi  (CON/2014/71), L-Estonja, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Kalendarju indikattiv tal-perijodi taż-żamma tar-riżerva fl-2015  ĠU C 342, 1.10.2014, pġ. 3.
26/09/2014
Opinjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Ġunju 2014 dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapportar u t-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli (CON/2014/49), ĠU C 336, 26.9.2014, pġ. 5.Aktar tagħrif
20/09/2014
Deċizjoni tal-BĊE tal-1 ta' Settembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/35 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2014/38), ĠU L 278, 20.9.2014, pġ. 21.
19/09/2014
Opinjoni dwar is-separazzjoni u r-regolamentazzjoni ta' attivitajiet bankarji (CON/2014/70), Franza, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tas-sjieda tal-kreditu (CON/2014/69), L-Irlanda, 12.9.2014.
12/09/2014
Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva b'rabta mal-introduzzjoni tal-euro (CON/2014/68), Il-Litwanja, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Ewropea dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (CON/2014/67), Il-Ġermanja, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Linja Gwida tal-BĊE tat-3 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/23 dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern (BĊE/2014/21), ĠU L 267, 6.9.2014, pġ. 9.
03/09/2014
Opinjoni dwar l-assi ta taxxa ddifferita (CON/2014/66), Il-Portugall, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta' Lulju 2014 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament fuq żmien itwal (BĊE/2014/34), ĠU L 258, 29.8.2014, pġ. 11.
29/08/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Awwissu 2013 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri li l- munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2013/30), ĠU L 16, 29.8.2014, pġ. 61.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (22) +
Select your language