All years
2018

17/02/2018
Regolament (UE) 2018/231 tal-BĊE tas-26 ta' Jannar 2018 dwar rekwiżiti ta' rappurtar statistiku għal fondi tal-pensjoni (BĊE/2018/2), ĠU L 45, 17.2.2018, pġ. 3.
16/02/2018
Deċiżjoni (UE) 2018/228 tal-BĊE tat-13 ta' Frar 2018 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2017/936 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' xogħol biex jadottaw deċiżjonijiet ta' kompetenza u idoneità  (BĊE/2018/6), ĠU L 43, 16.2.2018, pġ. 18.
14/02/2018
Opinjoni dwar ir-restrituzzjoni ta' fondi monetarji lir-Repubblika tas-Slovenja minn tax havens speċifikati (CON/2018/8), Is-Slovenja, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinjoni dwar id-dipendenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fuq fondi li joriġinaw minn korporazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/7), L-Ungerija, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinjoni dwar is-sorsi ta' finanzjament u l-governanza tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Jannar 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Oesterreichische Nationalbank (BĊE/2018/1), ĠU C 37, 1.2.2018, pġ. 1.
31/01/2018
Opinjoni dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni  (CON/2018/5), Is-Slovenja, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Opinjoni dwar reviżjonijiet għall-qafas ta' ġestjoni ta' kriżijiet tal-Unjoni (CON/2017/47), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 17.
31/01/2018
Opinjoni dwar emendi għall-qafas tal-Unjoni għal rekwiżiti kapitali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2017/46), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 5.
26/01/2018
Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji  (CON/2018/4), Il-Belġju, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Diċembru 2017 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2017/44), ĠU C 8, 11.1.2018, pġ. 1.
11/01/2018
Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/3), Is-Slovenja, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/2), Il-Greċja, 9.1.2018.
05/01/2018
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Central Bank of Cyprus  (BĊE/2017/43), ĠU C 2, 5.1.2018, pġ. 1.

2017

23/12/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-15 ta’ Diċembru 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-BĊE  (BĊE/2017/42), ĠU C 444, 23.12.2017, pġ. 1.
23/12/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2444 tal-BĊE tat-8 ta' Diċembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/2332 dwar il-qafas proċedurali għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħrug ta' muniti tal-euro  (BĊE/2017/41), ĠU L 344, 23.12.2017, pġ. 63.
23/12/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2443 tal-BĊE tat-8 ta' Diċembru 2017 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2018  (BĊE/2017/40), ĠU L 344, 23.12.2017, pġ. 61.
23/12/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2442 tal-BĊE tat-8 ta' Diċembru 2017 li temenda d-Deciżjoni (UE) 2016/2164 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2017  (BĊE/2017/39), ĠU L 344, 23.12.2017, pġ. 59.
15/12/2017
Linja Gwida (UE) 2017/2335 tal-BĊE tat-23 ta' Novembru 2017 dwar il-proċeduri għall-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2017/38), ĠU L 333, 15.12.2017, pġ. 66.
06/12/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2239 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2017 li temenda d-Deċìżjoni (UE) 2016/2247 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2017/36), ĠU L 320, 6.12.2017, pġ. 18.
04/12/2017
Opinjoni tal-BĊE dwar il-limitazzjoni tan-numru ta' unjonijiet ta' kreditu ċentrali (CON/2017/54), Il-Litwanja, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Opinjoni dwar l-għoti lil Lietuvos bankas tal-funzjoni ta' aġenzija fiskali tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2017/53), Il-Litwanja, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Opinjoni dwar punti ta' riferiment fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji  (CON/2017/52), Il-Bulgarija, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Regolament (UE) 2017/2199 tal-BĊE tal-20 ta' Novembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/40 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti (BĊE/2017/37), ĠU L 312, 28.11.2017, pġ. 92.
27/11/2017
Opinjoni dwar emendi għall-qafas ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2017/51), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ma' partijiet relatati (CON/2017/50), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Opinjoni dwar provvedimenti għall-pagi u l-pensjonijiet (CON/2017/49), L-Irlanda, 24.11.2017.
16/11/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2097 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 dwar il-metodoloġija għall-kalkolu ta' sanzjonijiet għall-ksur tar-rekwiżiti tas-sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti  (BĊE/2017/35), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 31.
16/11/2017
Regolament (UE) 2017/2095 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2157/1999 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet (BĊE/2017/34), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 22.
16/11/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2098 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 dwar aspetti proċedurali li jirrigwardaw l-impożizzjoni ta' miżuri korrettivi għan-nuqqas ta' konformità mar-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2017/33), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 34.
16/11/2017
Regolament (UE) 2017/2094 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 795/2014 dwar ir-rekwiżiti ta' sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti  (BĊE/2017/32), ĠU L 299, 16.11.2017, pġ. 11.
15/11/2017
Opinjoni tal-BĊE t dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet  (CON/2017/42), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
15/11/2017
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' kontropartijiet ċentrali u r-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi  (CON/2017/39), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
14/11/2017
Linja Gwida (UE) 2017/2193 tal-BĊE tas-27 ta' Ottubru 2017 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/280 dwar l-istabbiliment ta' Sistema ta' Produzzjoni u Akkwisti tal-Eurosistema (BĊE/2017/31), ĠU L 310, 14.11.2017, pġ. 49.
14/11/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2081 tal-BĊE tal-10 ta' Ottubru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' TARGET2-BĊE (BĊE/2017/30), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 89.
14/11/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/2080 tal-BĊE tat-22 ta' Settembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/9 dwar l-aċċess għal u l-użu ta' ċerta dejta TARGET2 (BĊE/2017/29), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 86.
14/11/2017
Linja Gwida (UE) 2017/2082 tal-BĊE tat-22 ta' Settembru 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2017/28), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 97.
09/11/2017
Opinjoni dwar appoġġ lil persuni li jieħdu self fuq dar li jkunu jinsabu f'qagħda finanzjarja diffiċli u appoġġ għar-ristrutturar volontarju ta' selfiet fuq djar iddenominati jew indiċjati f'munita barranija (CON/2017/48), Il-Polonja, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti(UE)Nru 1095/2010,(UE)Nru 648/2012, u (UE)2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Aktar tagħrif
27/10/2017
Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2017/44), Ċipru, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fis-superviżjoni tal-edukazzjoni ta' intermedjarji finanzjarji u aġenti finanzjarji (CON/2017/43), Is-Slovakja, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Opinjoni dwar serħan ġudizzjarju mogħti lil detenturi ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2017/41), Is-Slovenja, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Opinjoni dwar limitazzjonijiet għal ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/40), Ċipru, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Opinjoni dwar ikklerjar u saldu interbankarju (CON/2017/37), Il-Polonja, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-8 ta’ Settembru 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Národná banka Slovenska  (BĊE/2017/27), ĠU C 310, 19.9.2017, pġ. 1.
19/09/2017
Regolament (UE) 2017/1539 tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2017 li jistabbilixxi d-data ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/1538 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25) għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li huma soġġetti għal oqfsa ta’ kontabilità nazzjonali  (BĊE/2017/26), ĠU L 240, 19.9.2017, pġ. 212.
19/09/2017
Regolament (UE) 2017/1538 tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2017 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25), ĠU L 240, 19.9.2017, pġ. 1.
11/09/2017
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti, ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu, poteri u għodod makroprudenzjali, u proċeduri komuni SSM (CON/2017/36), Is-Slovakja, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Awwissu 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banco de Portugal  (BĊE/2017/24), ĠU C 292, 6.9.2017, pġ. 1.
25/08/2017
Opinjoni dwar emendi għar-reġim superviżorju tas-suq finanzjarju (CON/2017/35), L-Awstrija, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi li temenda l-Istatut Organiku NBB fir-rigward tan-numru ta' diretturi fil-bord tal-NBB (CON/2017/34), Il-Belġju, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1493 tal-BĊE tat-3 ta' Awwissu 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/29 dwar l-għoti lill-BĊE ta' dejta superviżorja rrapportata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mill-entitajiet taħt superviżjoni skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014  (BĊE/2017/23), ĠU L 216, 22.8.2017, pġ. 23.
22/08/2017
Deċiżjoni (BĊE/2014/29). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 22.8.2017, pġ. .
21/08/2017
Opinjoni dwar ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu (CON/2017/33), L-Awstrija, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Opinjoni dwar in-nomina tas-Central Bank of Cyprus bħala l-awtorità ta' informazzjoni u l-inklużjoni ta' eċċezzjoni rilevanti għar-rekwiżit tas-segretezza bankarja (CON/2017/32), Ċipru, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Opinjoni dwar Att fuq infrastruttura kritika (CON/2017/31), Is-Slovenja, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni tal-politika monetarja ta' Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Il-Kroazja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinjoni dwar rekwiżit addizzjonali għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteka (CON/2017/29), L-Isvezja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Opinjoni dwar l-aċċess għar-reġistru ta’ kreditu ċentrali u r-reġistru ta’ kontijiet bankarji (CON/2017/28), Il-Bulgarija, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1403 tal-BĊE tat-23 ta' Ġunju 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2012/6 fuq it-twaqqif tal-Bord tat-TARGET2-Securities (BĊE/2017/20), ĠU L 199, 29.7.2017, pġ. 24.
29/07/2017
Linja Gwida (BĊE/2012/13). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 29.7.2017, pġ. .
21/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1361 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi  (BĊE/2017/15), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 24.
21/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1360 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/40 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti  (BĊE/2017/14), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 22.
21/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1359 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2017/13), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 20.
21/07/2017
Linja Gwida (UE) 2017/1362 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2017 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2017/12), ĠU L 190, 21.7.2017, pġ. 26.
21/07/2017
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (CON/2017/22), ĠU C 236, 21.7.2017, pġ. 2.Aktar tagħrif
17/07/2017
Linja Gwida (UE) 2017/1404 tal-BĊE tat-23 ta' Ġunju 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/13 dwar TARGET2-Securities  (BĊE/2017/19), ĠU L 199, 17.7.2017, pġ. 26.
12/07/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1258 tal-BĊE tal-5 ta' Lulju 2017 dwar id-delegazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar it-trażmissjoni ta' informazzjoni statistika kunfidenzjali lill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BĊE/2017/22), ĠU L 179, 12.7.2017, pġ. 39.
11/07/2017
Opinjoni dwar limitazzjoni fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2017/27), Il-Bulgarija, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/1198 tal-BĊE tas-27 ta' Ġunju 2017 dwar ir-rapportar ta' pjanijiet ta' finanzjament ta' istituzzjonijiet ta' kreditu minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali lill-BĊE  (BĊE/2017/21), ĠU L 172, 30.6.2017, pġ. 32.
23/06/2017
Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (ippreżentata mill-BĊE) (BĊE/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Opinjoni dwar liġi fuq il-Fondazzjoni Nazzjonali għar-Riċerka, it-Teknoloġija u l-Iżvilupp (CON/2017/26), L-Awstrija, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Deċiżjoni BĊE/2012/6. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 23.6.2017, pġ. .
16/06/2017
Opinjoni dwar is-sjieda ta' entità bi skop speċjali għall-manifattura ta' karti tal-flus tal-euro (CON/2017/25), Spanja, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet tan-negozju ta' Banka Slovenije (CON/2017/24), Is-Slovenja, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
07/06/2017
Opinjoni dwar miżuri makroprudenzjali għal-limitazzjoni ta' riskji sistemiċi (CON/2017/21), L-Awstrija, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/937 tal-BĊE tat-23 ta' Mejju 2017 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' ħidma biex jadottaw deċiżjonijiet iddelegati dwar is-sinifikat ta' entitajiet taħt superviżjoni (BĊE/2017/17), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 28.
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/936 tal-BĊE tat-23 ta' Mejju 2017 li tinnomina kapijiet ta' unità ta' xogħol biex jadottaw deċiżjonijiet dwar kompetenza u idoneità (BĊE/2017/16), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 26.
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/935 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar id-delega tas-setgħa li jiġu adottati deċiżjonijiet ta' kompetenza u idoneità u il-valutazzjoni ta' rekwiżiti ta' kompetenza u idoneità (BĊE/2016/42)  (BĊE/2016/42), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 21.
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/934 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar id-delega ta' deċiżjonijiet dwar is-sinifikat ta' entitajiet taħt superviżjoni (BĊE/2016/41)  (BĊE/2016/41), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 18.
01/06/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/933 tal-BĊE tas-16 ta' Novembru 2016 dwar qafas ġenerali għad-delega ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet għal strumenti legali relatati ma' kompiti superviżorji (BĊE/2016/40)  (BĊE/2016/40), ĠU L 141, 1.6.2017, pġ. 14.
30/05/2017
Opinjoni dwar il-limitazzjoni fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/20), Il-Belġju, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Opinjoni dwar il-Kummissjoni għall-monitoraġġ ta' proċeduri alternattivi għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u fondi ta' riżerva ta' fondazzjonijiet bankarji. (CON/2017/19), Spanja, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/18), Il-Portugall, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta'Sveriges riksbank (CON/2017/17), L-Isvezja, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lid-detenturi ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2017/16), Is-Slovenja, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/760 tal-BĊE tal-24 ta’ April 2017 dwar l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali għall-2017 (BĊE/2017/11), ĠU  113, 28.4.2017, pġ. 52.
24/04/2017
Opinjoni dwar l-Att fuq is-Servizzi ta' Ħlas, is-Servizzi ta' Ħruġ ta' Flus Elettroniċi u s-Sistemi ta' Ħlas (CON/2017/15), Is-Slovenja, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Opinjoni dwar għodda makroprudenzjali addizzjonali (CON/2017/14), L-Isvezja, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Linja Gwida (UE) 2017/697 tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjonijiet inqas sinifikanti (BĊE/2017/9), ĠU L 101, 13.4.2017, pġ. 156.
13/04/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Marzu 2017 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (BĊE/2017/8), ĠU C 120, 13.4.2017, pġ. 1.
13/04/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-4 ta' April 2017 dwar speċifikazzjonijiet komuni għall-eżerċitar ta' xi opzjonijiet u diskrezzjonijiet disponibbli fid-dritt tal-Unjoni minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjoni inqas sinifikanti (BĊE/2017/10), ĠU C 120, 13.4.2017, pġ. 2.
12/04/2017
Opinjoni dwar it-twessigħ tal-ambitu tad-dejta li tinsab fir-reġistru tal-kreditu (CON/2017/13), Il-Latvja, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Opinjoni dwar il-forniment ta' assigurazzjoni għall-għargħar (CON/2017/12), L-Irlanda, 7.4.2017.
07/04/2017
Opinjoni dwar l-emenda tal-Liġi Finanzjarja Superviżorja  (CON/2017/11), Il-Ġermanja, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Opinjoni dwar l-identifikazzjoni ta' infrastrutturi kritiċi għall-finijiet tas-sigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni (CON/2017/10), Il-Ġermanja, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Opinjoni dwar self marbut mal-kambju barrani (CON/2017/9), Il-Polonja, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Linja Gwida (UE) 2017/469 tal-BĊE tas-7 ta’ Frar 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta’ dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2  (BĊE/2017/7), ĠU L 77, 22.3.2017, pġ. 4.
22/03/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/468 tal-BĊE tas-26 ta’ Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika  (BĊE/2017/5), ĠU L 77, 22.3.2017, pġ. 1.
21/03/2017
Opinjoni dwar il-limitazzjoni tal-obbligu li jiġu rċevuti ħlasijiet fi flus kontanti. (CON/2017/8), Id-Danimarka, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinjoni dwar ċerti emendi għall-qafas legali tal-assi tat-taxxa differita fil-Greċja (CON/2017/7), Il-Greċja, 15.3.2017.
08/03/2017
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta’ dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (CON/2017/6), 8.3.2017.Aktar tagħrif
01/03/2017
Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u dejta minn sistemi ta' ħlas, skemi ta' ħlas, depożitarji ta' titoli u sistemi tal-ikklerjar u ta' saldu (CON/2017/5), Il-Polonja, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja f'numru ta' programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali: l-estensjoni ta' Arranġamenti Ġodda għas-Self, il-kontribuzzjoni lit-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir, u ftehim ta' self bilaterali ġdid (CON/2017/4), L-Italja, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati mal-kreditu tal-ipoteki lis-Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ċipru, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Deċiżjoni BĊE/2015/10. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 17.2.2017.
15/02/2017
Opinjoni dwar il-kontijiet ta’ ħlas  (CON/2017/2), Ċipru, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/274 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2017 li tistabbilixxi prinċipji biex jingħata feedback dwar il-prestazzjoni lil subkoordinaturi tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/3  (BĊE/2017/6), ĠU L 40, 13.2.2017, pġ. 72.Aktar tagħrif
07/02/2017
Linja Gwida BĊE/2008/8. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 7.2.2017.
03/02/2017
Opinjoni dwar miżuri ta' appoġġ għal-likwidità, rikapitalizzazzjoni kawtelatorja u dispożizzjonijiet urġenti oħrajn għas-settur bankarju (CON/2017/1), L-Italja, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Linja Gwida BĊE/2014/15. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 1.2.2017, pġ. .
31/01/2017
Linja Gwida (UE) 2017/148 tal-BĊE tas-16 ta' Diċembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2016/45), ĠU L 26, 31.1.2017, pġ. 1.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/103 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2017/4), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 57.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/102 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi  (BĊE/2017/3), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 55.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/101 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/40 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti  (BĊE/2017/2), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 53.
20/01/2017
Deċiżjoni (UE) 2017/100 tal-BĊE tal-11 ta' Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku (BĊE/2017/1), ĠU L 16, 20.1.2017, pġ. 51.
13/01/2017
Deċiżjoni BĊE/2014/45. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
13/01/2017
Deċiżjoni BĊE/2016/16. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 13.1.2017.
13/01/2017
Linja Gwida BĊE/2014/60. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 13.1.2017, pġ. .
11/01/2017
Linja Gwida BĊE/2015/35. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 11.1.2017, pġ. .
11/01/2017
Linja Gwida BĊE/2014/31. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 11.1.2017, pġ. .
06/01/2017
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-22 ta' Diċembru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank of Greece  (BĊE/2016/46), ĠU C 3, 6.1.2017, pġ. 1.

2016

28/12/2016
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi Belġjana dwar is-sorveljanza ta' proċessuri tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas (CON/2016/61), Il-Belġju, 28.12.2016.
23/12/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Diċembru 2016 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi (BĊE/2016/44), ĠU C 481, 23.12.2016, pġ. 1.
20/12/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2248 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2016/36), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 26.Aktar tagħrif
20/12/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2247 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2016/35), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
20/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2016/34), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2300 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2016/33), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 123.
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2299 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2016/32), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 117.
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2298 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal- Eurosistema  (BĊE/2016/31), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 102.
15/12/2016
Opinjoni dwar is-setgħat ta' Česká národní banka biex iwettaq transazzjonijiet fis-suq finanzjarju (CON/2016/60), Ir-Repubblika Ċeka, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet ta' negozju ta' Banka Slovenije (CON/2016/59), Is-Slovenja, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Opinijoni dwar it-trasferiment ta' kompiti pubbliċì fir-rigward ta' muniti lil De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2164 tal-BĊE tat-30 ta' Novembru 2016 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2017  (BĊE/2016/43), ĠU L 333, 30.11.2016, pġ. 73.
30/11/2016
Opinjoni dwar ir-rimbors tal-ispejjeż għall-operazzjoni tar-reġistru tal-kreditu ċentrali u r-reġistru tal-kontijiet bankarji (CON/2016/57), Il-Bulgarija, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Opinjoni dwar koeffiċjenti ta' riżerva (CON/2016/56), L-Ungerija, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi li jneħħi l-garanzija tal-Istat mogħtija fir-rigward tal-assistenza tal-likwidità ta' emerġenza (CON/2016/55), Il-Belġju, 17.11.2016.
17/11/2016
Opinjoni dwar l-għoti ta’ setgħat lill-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland għall-valutazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq għal self ipotekarju u biex jingħataw struzzjonijiet lil mutwanti dwar rati ta’ mgħax varjabbli  (CON/2016/54), L-Irlanda, 17.11.2016.
15/11/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1994 tal-BĊE tal-4 ta' Novembru 2016 dwar l-approċċ għar-rikonoxximent ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali għal skopijiet prudenzjali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (BĊE/2016/38), ĠU L 306, 15.11.2016, pġ. 37.
15/11/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1993 tal-BĊE tal-4 ta' Novembru 2016 li tistabbilixxi l-prinċipji għall-koordinazzjoni tal-valutazzjoni bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u l-monitoraġġ ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali inklużi istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti (BĊE/2016/37), ĠU L 306, 15.11.2016, pġ. 32.
21/10/2016
Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż (CON/2016/51), Franza, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Please translate: Deċiżjoni BĊE/2013/54 - Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  14.11.2016.
11/11/2016
DEĊIŻJONI (UE) 2016/1975 tal-BĊE tat-8 ta' Novembru 2016 dwar is-subdelega ta' setgħat biex tingħata akkreditazzjoni provviżorja (BĊE/2016/39) (BĊE/2016/39), ĠU L 304, 11.11.2016, pġ. 9.
11/11/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1974 tal-BĊE tal-31 ta' Ottubru 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2016/30), ĠU L 304, 11.11.2016, pġ. 7.
10/11/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Ottubru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BĊE/2016/29), ĠU C 413, 10.11.2016, pġ. 1.
31/10/2016
Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tal-kompiti tal-Federal Agency for Financial Market Stabilisation (FMSA) u l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-ABE dwar politiki sodi ta’ remunerazzjoni (CON/2016/53), Il-Ġermanja, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Deċiżjoni BĊE/2016/10 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti 31.10.2016.
28/10/2016
Opinjoni fuq emendi għal-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Il-Kroazja, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Linja gwida BĊE/2008/8 - Test konsolidat mhux uffiċjali mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 21.10.2016.
13/10/2016
Opinjoni dwar abbozz ta'liġi li jaffaċilita r-rimbors ta' ċerti spreads imposti fuq self marbut mal-kambju ta' valuta barranija (CON/2016/50), Il-Polonja, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda d-Direttiva 2009/101/KE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aktar tagħrif
11/10/2016
Opinjoni dwar l-immaniġġjar ta' proprjetà immobbli jew kapital azzjonarju akkwistati minn istituzzjoni ta' kreditu wara process ta' saldu ta' dejn  (CON/2016/48), Ċipru, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-23 ta' Settembru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banca d’Italia (BĊE/2016/28), ĠU C 366, 5.10.2016, pġ. 1.
29/09/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1734 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/54 dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta' oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro (BĊE/2016/25), ĠU L 262, 29.9.2016, pġ. 30.
28/09/2016
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Latvijas Banka li tnaqqas l-għadd ta’ membri tal-Kunsill ta’ Latvijas Banka (CON/2016/47), Il-Latvja, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Opinjoni dwar Emendi għall-Book Entry Securities Act (CON/2016/46), Is-Slovenja, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1717 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE  (BĊE/2016/27), ĠU L 258, 24.9.2016, pġ. 17.
24/09/2016
Deċiżjoni BĊE/2004/2. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  24.9.2016.
23/09/2016
Regolament (UE) 2016/1705 tal-BĊE tad-9 ta' Settembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2016/26), ĠU L 257, 23.9.2016, pġ. 10.
19/09/2016
Opinjoni dwar ir-rwol ta’ Národná banka Slovenska fir-rapportar dwar it-taxxa fuq il-primjum tal-assigurazzjoni (CON/2016/45), Is-Slovakja, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar Fondi ta' Kapital ta' Riskju Ewropew u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar Fondi ta’ Intraprenditorija soċjali Ewropej  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aktar tagħrif
07/09/2016
Opinjoni dwar ir-rwol tar-rappreżentant tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja fuq il-Bord Superviżorju tal-BĊE, u dwar it-tariffi superviżorji (CON/2016/43), Il-Finlandja, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rettifika għal-Linja Gwida (EU) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23) ĠU L 238, 6.9.2016, pġ. 7.
31/08/2016
Opinjoni dwar reġistru ta' kreditu ċentrali (CON/2016/42), Is-Slovenja, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Opinjoni dwar iċ-ċirkulari tal-Banca d'Italia li timplimenta r-riforma tal-banek cooperattivi Taljani (CON/2016/41), L-Italja, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta' riżervi minimi (CON/2016/40), Ir-Rumanija, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Awwissu 2016 dwar il-qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-istatistika fuq investimenti f’titoli (BĊE/2016/24), ĠU C 297, 17.8.2016, pġ. 1.
17/08/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 85.Aktar tagħrif
17/08/2016
Regolament (UE) 2016/1384 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/22), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 24.
17/08/2016
Linja Gwida BĊE/2013/7. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU  , 17.8.2016, pġ. .
29/07/2016
Opinjoni dwar ir-regoli speċifiċi għal self ta' ristrutturazzjoni indiċjat jew ddenominat f'valuta barranija  (CON/2016/39), Il-Polonja, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Opinjoni dwar is-sorveljanza tal-iskemi ta' ħlas (CON/2016/38), Il-Polonja, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Lulju 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Eesti Pank  (BĊE/2016/20), ĠU C 266, 22.7.2016, pġ. 1.
12/07/2016
Opinjoni dwar l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija fir-rigward ta' pretensjonijiet immobilizzati bħala kollateral ma' bank ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (CON/2016/37), Franza, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1162 tal-BĊE tat-30 ta' Ġunju 2016 dwar l-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali fil-kuntest ta' investigazzjonijiet kriminali  (BĊE/2016/19), ĠU L 192, 11.7.2016, pġ. 73.
11/07/2016
Opinjoni dwar il-metodu u l-proċedura għall-għadd, l-issortjar, l-ipakkjar u t-tiikkettar ta' karti tal-flus u muniti (CON/2016/36), Il-Polonja, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1061 tal-BĊE tas-26 ta' Mejju 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta' dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2 (BĊE/2016/15), ĠU L 173, 30.6.2016, pġ. 102.
28/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1041 tal-BĊE tat-22 ta' Ġunju 2016 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġa jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/300 (BĊE/2016/18), ĠU L 169, 28.6.2016, pġ. 14.
28/06/2016
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-aċċess għar-reġistru ċentrali ta' kontijiet bankarji (CON/2016/35), Il-Belġju, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Opinjoni dwar arranġamenti ta' kreditu għal konsumaturi relatati ma' proprjetà immobbli residenzjali (CON/2016/34), Il-Greċja, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta’ ċerti dati, u proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta’ ċerti dati (CON/2016/27), ĠU C 223, 21.6.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
17/06/2016
Opinjoni dwar (a) proposta għal regolament li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u (b) proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2016/11), ĠU C 219, 17.6.2016, pġ. 2.Aktar tagħrif
16/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/956 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/245 (BĊE/2016/2) li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti (BĊE/2016/17), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 21.
16/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/955 tal-BĊE tas-6 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/54 dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta' oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro (BĊE/2016/12), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 19.
15/06/2016
Deċiżjoni tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv  (BĊE/2016/16), ĠU L 157, 15.6.2016, pġ. 28.
15/06/2016
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Il-Kroazja, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Deċiżjoni BĊE/2007/7. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali maħruġ mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 14.6.2016, pġ. .
13/06/2016
Opinjoni dwar it-tnaqqis tar-remunerazzjoni statutorja għal impjegati fis-settur pubbliku u semi-pubbliku  (CON/2016/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Opinjoni dwar kreditu għall-konsumatur (CON/2016/31), Is-Slovenja, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Dikjarazzjoni mir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Ungerija u r-Repubblika ta' Malta dwar l-ortografija ta' l-isem tal-munita unika fit-Trattati ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 357.Aktar tagħrif
07/06/2016
Dikjarazzjoni mir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika Slovena u r-Repubblika Slovakka dwar is-simboli tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 355.Aktar tagħrif
07/06/2016
Dikjarazzjoni li tikkonċerna l-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 353.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 18) dwar Franza  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 289.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 17) dwar id-Danimarka  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 288.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 16) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw lid-Danimarka  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 287.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 15) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 284.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 13) dwar il-kriterji ta' konverġenza  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 281.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 279.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 266.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 6) dwar il-lokalità tas-sede tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi, uffiċċji, aġenziji u dipartimenti tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 265.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 230.Aktar tagħrif
07/06/2016
Verżjonijiet ikkonsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ĠU C 59, 7.6.2016, pġ. 1.
07/06/2016
Deċiżjoni BĊE/2016/2 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti  7.6.2016.
03/06/2016
Opinjoni dwar il-verifika interna ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2016/30), Il-Bulgarija, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/868 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/6 dwar l-organizzazzjoni ta' miżuri ta' tħejjija għall-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu għall-iżvilupp u l-produzzjoni tal-istatistika mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2016/14), ĠU L 144, 1.6.2016, pġ. 99.
01/06/2016
Regolament (UE) 2016/867 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2016 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu  (BĊE/2016/13), ĠU L 144, 1.6.2016, pġ. 44.
31/05/2016
Linja Gwida BĊE/2014/15. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 31.5.2016, pġ. .
31/05/2016
Linja Gwida BĊE/2012/27. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 31.5.2016, pġ. .
19/05/2016
Opinjoni dwar regolament dwar mudell ta'dejta integrat (CON/2016/29), L-Awstrija, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/702 tal-BĊE tat-18 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku (BĊE/2016/8), ĠU L 121, 11.5.2016, pġ. 24.
03/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/811 tal-BĊE tat-28 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/34 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament fuq żmien itwal  (BĊE/2016/11), ĠU L 132, 3.5.2016, pġ. 129.
03/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/810 tal-BĊE tat-28 ta' April 2016 dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2016/10), ĠU L 132, 3.5.2016, pġ. 107.
03/05/2016
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni u l-istralċ ta' banek (CON/2016/28), Is-Slovenja, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/821 tal-BĊE tas-26 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' TARGET2-BĊE  (BĊE/2016/9), ĠU L 136, 2.5.2016, pġ. 12.
28/04/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/661 tal-BĊE tal-15 ta' April 2016 fuq l-ammont totali ta' drittijiet superviżorji annwali għall-2016  (BĊE/2016/7), ĠU L 114, 28.4.2016, pġ. 14.
28/04/2016
Deċiżjoni BĊE/2014/34 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti 28.4.2016.
20/04/2016
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 biex tiġi stabbilita Skema Ewropea għall-Assigurazzjoni tad-Depożiti  (CON/2016/26), 20.4.2016.
20/04/2016
Opinjoni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-idoneità tal-karti tal-flus tal-euro u ċ-ċirkolazzjoni tagħhom (CON/2016/25), L-Italja, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Opinjoni dwar l-awditjar tal-operat tan-negozju ta’ Banka Slovenije (CON/2016/24), Is-Slovenja, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Linja Gwida (UE) 2016/579 tal-BĊE tas-16 ta' Marzu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2016/6), ĠU L 99, 15.4.2016, pġ. 21.
13/04/2016
Opinjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (CON/2016/23), Is-Slovenja, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' eżenzjonijiet għal kummerċjanti ta’ prodotti bażiċi  (CON/2016/10), ĠU C 130, 13.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
06/04/2016
Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistipula miżuri bil-għan tiġi stabbilita b'mod progressiv rappreżentanza unifikata taż-żona tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/22), ĠU C 216, 6.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
06/04/2016
Opinjoni dwar il-kontribut tal-Awstrija għall-Fond Fiduċjarju ta' Konteniment u Soljiev għall-Katastrofi tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/21), L-Awstrija, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Linja Gwida (UE) 2016/450 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2015/44), ĠU L 86, 1.4.2016, pġ. 42.
30/03/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/456 tal-BĊE tal-4 ta' Marzu 2016 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-BĊE, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni  (BĊE/2016/3), ĠU L 79, 30.3.2016, pġ. 34.Aktar tagħrif
30/03/2016
Opinjoni dwar ir-reġim applikabbli għal titoli ta' dejn negozjabbli (CON/2016/20), Franza, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Regolament (UE) 2016/445 tal-BĊE tal-14 ta' Marzu 2016 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni (BĊE/2016/4), ĠU L 78, 24.3.2016, pġ. 60.
24/03/2016
Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2016/19), Il-Bulgarija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinjoni dwar rekwiżiti għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteki (CON/2016/18), L-Isvezja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinjoni dwar ir-riforma ta' banek kooperattivi, skema ta'garanzija għat-titolizzazzjonijiet ta' selfiet improduttivi u l-kapaċità ta' tislif ta' fondi ta' investiment alternattivi  (CON/2016/17), L-Italja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/457 tal-BĊE tas-16 ta' Marzu 2016 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta' Ċipru  (BĊE/2016/5), ĠU L 79, 17.3.2016, pġ. 41.
17/03/2016
Opinjoni dwar it-twaqqif u l-operazzjoni ta' organizzazzjonijiet tat-trasferiment ta' proprjetà immobbli (CON/2016/16), Ċipru, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jiġu offruti titoli lill-pubbliku jew meta dawn jiġu ammessi għall-kummerċ (CON/2016/15), 17.3.2016.
16/03/2016
Opinjoni dwar l-akkwist ta' proprjetà legali tal-Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer mill-Banque de France (CON/2016/14), Franza, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinjoni dwar rekwiżiti obbligatorji għal trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti (CON/2016/13), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinjoni dwar strumenti finanzjarji eliġibbli għal operazzjonijiet ta' politika monetarja (CON/2016/12), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Linja Gwida (UE) 2016/256 tal-BĊE tal-5 ta' Frar 2016 dwar l-estensjoni tar-regoli komuni u l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni statistika miġbura mill-BĊE megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali għall-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti u għall-BĊE fil-funzjonijiet superviżorji tiegħu (BĊE/2016/1), ĠU L 47, 25.2.2016, pġ. 16.
23/02/2016
Opinjoni dwar miżuri għall-faċilitazzjoni tal-funzjonament bla xkiel tal-Bord tad-Diretturi u l-Kumitat tal-Persunal tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru. (CON/2016/9), Ċipru, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Opinjoni dwar il-ġerarkija ta' kredituri ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2016/7), Franza, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Opinjoni dwar emendi ulterjuri fir-rigward ta' rekwiżiti tas-self responsabbli (CON/2016/8), L-Ungerija, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/245 tal-BĊE li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti  (BĊE/2016/2), ĠU L 45, 20.2.2016, pġ. 15.Aktar tagħrif
20/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/244 tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika (BĊE/2015/50), ĠU L 45, 20.2.2016, pġ. 13.
18/02/2016
Linja Gwida (UE) 2016/231 tal-BĊE tas-26 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna  (BĊE/2015/39), ĠU L 41, 18.2.2016, pġ. 28.
12/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/188 tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2015 dwar l-aċċess u l-użu ta' applikazzjonijiet elettroniċi, sistemi, pjattaformi u servizzi tal-MSU mill-BĊE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku  (BĊE/2015/47), ĠU L 37, 12.2.2016, pġ. 104.
12/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/187 tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/1 li tistabbilixxi l-qafas għall-infrastruttura taċ-ċavetta pubblika għas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali  (BĊE/2015/46), ĠU L 37, 12.2.2016, pġ. 100.
03/02/2016
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2016/6), Is-Slovenja, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2016/5), Ċipru, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Emendi għall-qafas tal-etika tal-BĊE (Dan it-test jissostitwixxi l-Artikolu 36a tat-test li jemenda l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-persunal tal-BĊE ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali C 204 tal-20 ta’ Ġunju 2015, p.3)  ĠU C 31, 28.1.2016, pġ. 3.
25/01/2016
Opinjoni dwar is-salvagwardjar tal-fidi ta' muniti miz-Zekka Awstrijaka (CON/2016/4), L-Awstrija, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/66 tal-BĊE tas-26 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/24 dwar l-obbligi ta' rappurtar tal-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali  (BĊE/2015/40), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 36.
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/65 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/35), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 30.
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/64 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (Linja Gwida dwar id-Dokumentazzjoni Ġenerali) (BĊE/2015/34), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 25.
21/01/2016
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija ta' depożitu (CON/2016/3), Il-Greċja, 21.1.2016.
20/01/2016
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' attivitajiet ta' ġesturi ta' flus kontanti u l-impożizzjoni ta' miżuri u penali amministrattivi (CON/2016/2), Il-Litwanja, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Opinjoni dwar taxxa għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2016/1), Il-Polonja, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/21 tal-BĊE tat-23 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/17 li tistabbilixxi l-qafas għall-akkwisti konġunti tal-Eurosistema (BĊE/2015/51), ĠU L 6, 9.1.2016, pġ. 5.
05/01/2016
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2016/3 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji għall-għoti ta' feedback dwar il-prestazzjoni tas-subkoordinaturi tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fit-timijiet superviżorji konġunti tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (BĊE/2015/36), ĠU L 1, 5.1.2016, pġ. 4.

2015

30/12/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Diċembru 2015 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2015/49), ĠU C 438, 30.12.2015, pġ. 1.
30/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2464 tal-BĊE tas-16 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku  (BĊE/2015/48), ĠU L 344, 30.12.2015, pġ. 1.
23/12/2015
Opinjoni dwar ir-rappurtar tal-bilanċ tal-ħlasijiet u l-provvista ta' servizzi transkonfinali (CON/2015/58), L-Awstrija, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Národná banka Slovenska  (BĊE/2015/45), ĠU C 425, 18.12.2015, pġ. 1.
18/12/2015
Opinjoni dwar ċerti emendi lill-qafas istituzzjonali tal-Banka Slovenije (CON/2015/57), Is-Slovenja, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Opinjoni dwar il-ħlas ta' djun sostnuti minn ipoteki permezz ta' trasferiment ta' titolu fuq proprjetà immobbli (CON/2015/56), Ir-Rumanija, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema ĠU L 332, 18.12.2015, pġ. 158.
14/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2330 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deciżjoni BĊE/2014/53 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2015 (BĊE/2015/41), ĠU L 328, 14.12.2015, pġ. 119.
12/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2332 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 dwar il-qafas proċedurali għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti tal-euro  (BĊE/2015/43), ĠU L 328, 12.12.2015, pġ. 123.
12/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2331 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2016  (BĊE/2015/42), ĠU L 328, 12.12.2015, pġ. 121.
10/12/2015
Opinjoni dwar it-taxxa tal-boll fuq ġbid ta' kontanti minn automated teller machines (ATMs) (CON/2015/55), L-Irlanda, 10.12.2015.
09/12/2015
Opinjoni dwar il-kreditu tal-konsumatur (CON/2015/54), Ir-Repubblika Ċeka, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-banek ta' tfaddil għad-djar (CON/2015/53), Il-Ġermanja, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2218 tal-BĊE tal-20 ta' Novembru 2015 dwar il-proċedura biex jiġu esklużi membri tal-persunal mis-suppożizzjoni li kellhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju ta' istituzzjoni tal-kreditu taħt superviżjoni (BĊE/2015/38), ĠU L 314, 1.12.2015, pġ. 66.
28/11/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2202 tal-BĊE tad-19 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2015/37), ĠU L 313, 28.11.2015, pġ. 42.
26/11/2015
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/52), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Opinjoni dwar il-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro (CON/2015/51), Il-Portugall, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2101 tal-BĊE tal-5 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku  (BĊE/2015/33), ĠU L 303, 20.11.2015, pġ. 106.
20/11/2015
Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-preżervazzjoni tal-kwalità tal-flus kontanti f'ċirkulazzjoni (CON/2015/50), Il-Belġju, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-operat mingħajr xkiel tat-traffiku tal-ħlasijiet ("betalingsverkeer")  (CON/2015/49), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u għal skemi ta' garanzija u kumpens għad-depożiti. (CON/2015/48), Il-Lussemburgu, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinjoni dwar miżuri li jakkumpanjaw ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu ta’ Riżoluzzjoni Uniku (CON/2015/47), L-Awstrija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinjoni dwar reġistru ta' kontijiet bankarji (CON/2015/46), Il-Bulgarija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ kumpaniji li jakkwistaw kreditu (CON/2015/45), Ċipru, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Opinjoni dwar riformi fil-pagi u l-pensjonijiet (CON/2015/44), L-Irlanda, 11.11.2015.
06/11/2015
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi fis-suq finanzjarju u dwar taxxa speċjali għal istituzzjonijiet finanzjarji magħżula (CON/2015/43), Is-Slovakja, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Opinjoni dwar il-qafas istituzzjonali għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet (CON/2015/42), Il-Belġju, 4.11.2015.
30/10/2015
Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Banca d'Italia (CON/2015/41), L-Italja, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/40), L-Irlanda, 29.10.2015.
28/10/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja gwida (UE) Nru 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/27), ĠU L 282, 28.10.2015, pġ. 41.Aktar tagħrif
28/10/2015
Opinjoni dwar proporzjonijiet ta' riżervi (CON/2015/39), L-Ungerija, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Opinjoni dwar il-valutazzjoni preliminari ta' kundizzjonijiet relatati mar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/38), L-Ungerija, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Opinjoni dwar ir-regolazzjoni tal-lokazzjoni finanzjarja u l-attivitajiet tal-kumpaniji tal-lokazzjoni finanzjarja (CON/2015/37), Ċipru, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinjoni dwar ir-reġistru ċentrali ta' kontijiet tal-bank (CON/2015/36), Ir-Repubblika Ċeka, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/35), L-Italja, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Opinjoni dwar abbozz ta' li[i dwar is-suq tal-istrumenti finanzjarji (CON/2015/34), Is-Slovenja, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1613 tal-BĊE tal-10 ta' Settembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi (BĊE/2015/31), ĠU L 249, 25.9.2015, pġ. 28.
24/09/2015
Regolament (UE) 2015/1599 tal-BĊE tal-10 ta' Settembru 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2015/30), ĠU L 248, 24.9.2015, pġ. 45.
22/09/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1574 tal-BĊE tal-4 ta' Settembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/8 dwar il-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju u r-remunerazzjoni ta' depożiti tal-gvern minn banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2015/29), ĠU L 245, 22.9.2015, pġ. 12.
22/09/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1575 tal-BĊE tal-4 ta' Settembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/9 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-attiv u l-passiv domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2015/28), ĠU L 245, 22.9.2015, pġ. 13.
22/09/2015
Opinjoni dwar id-denominazzjoni ta'Lietuvos bankas bħala awtorità ta' riżoluzzjoni (CON/2015/33), Il-Litwanja, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Linja Gwida BĊE/2014/9. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 22.9.2015.
18/09/2015
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta’ selfiet bil-frank Svizzeru (CON/2015/32), Il-Kroazja, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinjoni dwar riżoluzzjoni ta' bank (CON/2015/31), Il-Ġermanja, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinjoni dwar ir-rapportat ta'ċerta dejta li hija relevanti għall-istabbiltà finanzjarja (CON/2015/30), L-Awstrija, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti (CON/2015/29), Ir-Repubblika Ċeka, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Opinjoni dwar emendi għal-liġi kostituzzjonali u l-Liġi dwar Česká národní banka (CON/2015/28), Ir-Repubblika Ċeka, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Opinjoni dwar l-użu ta' mudell ta' dejta integrat għar-rapportar ta' dejta lill-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), L-Awstrija, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Opinjoni dwar abbozz ta’ liġi dwar termini speċifiċi għar-ristrutturar ta’ self għad-djar iddenominati f’munita barranija (CON/2015/26), Il-Polonja, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1196 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2015/26), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 134.
21/07/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1195 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni (UE) 2015/298 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE  (BĊE/2015/25), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 133.
21/07/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1197 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2015/24), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 147.
21/07/2015
Linja Gwida BĊE/2010/20. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU  , 21.7.2015, pġ. .
20/07/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/25), Il-Greċja, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Kalendarju indikattiv tal-perijodi taż-żamma tar-riżervi fl-2016 ĠU C 227, 16.7.2015, pġ. 4.
15/07/2015
Opinjoni dwar emendi għal-liġi dwar is-Sistema Statistika Elennika u l-Awtorità Statistika Ellenika (CON/2015/24), Il-Greċja, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Opinjoni dwar qafas legali ġdid għal banek tat-tfaddil (CON/2015/23), Il-Portugall, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinjoni dwar irkupru u riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/22), Ir-Repubblika Ċeka, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fis-swieq finanzjarji (CON/2015/21), Is-Slovakja, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1708/2005 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (CON/2015/18), ĠU C 209, 25.6.2015, pġ. 3.
20/06/2015
Il-Qafas tal-Etika tal-BĊE ĠU C 204, 20.6.2015, pġ. 3.Aktar tagħrif
19/06/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/929 tal-BĊE tas-26 ta' Mejju 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB  (BĊE/2015/22), ĠU L 155, 19.6.2015, pġ. 1.
19/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/948 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2015/19), ĠU L 157, 19.6.2015, pġ. 15.
19/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/930 tal-BĊE tat-2 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2015/15), ĠU L 155, 19.6.2015, pġ. 38.