All years
2017

24/04/2017
Atzinums par Maksājumu pakalpojumu, elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu un maksājumu sistēmu likumu (CON/2017/15), Slovēnija, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Atzinums par papildu makroprudenciālajiem instrumentiem (CON/2017/14), Zviedrija, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/697 (2017. gada 4. aprīlis) par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/9), OV L 101, 13.4.2017, 156. lpp..
13/04/2017
ECB Ieteikums (2017. gada 31. marts) Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem  (ECB/2017/8), OV C 120, 13.4.2017, 1. lpp..
13/04/2017
ECB 2017. gada 4. aprīļa Ieteikums par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/10), OV C 120, 13.4.2017, 2. lpp..
12/04/2017
Atzinums par kredītu reģistrā iekļauto datu apjoma palielināšanu  (CON/2017/13), Latvija, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
07/04/2017
Atzinums par plūdu risku apdrošināšanu pakalpojumu sniegšanu (CON/2017/12), Īrija, 7.4.2017.
07/04/2017
Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu uzraudzību (CON/2017/11), Vācija, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2017/10), Vācija, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Atzinums par kredītiem, kas saistīti ar ārvalstu valūtu  (CON/2017/9), Polija, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/469 (2017. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2017/7), OV L 77, 22.3.2017, 4. lpp..
22/03/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/468 (2017. gada 26. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu  (ECB/2017/5), OV L 77, 22.3.2017, 1. lpp..
21/03/2017
Please insert the title. (CON/2017/8), Dānija, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Atzinums par noteiktiem grozījumiem atliktā nodokļa aktīvu tiesiskajā regulējumā Grieķijā  (CON/2017/7), Grieķija, 15.3.2017.
01/03/2017
Atzinums par to, kā informāciju un datus sniedz maksājumu sistēmas, maksājumu shēmas, vērtspapīru depozitāriji un klīringa un norēķinu sistēmas (CON/2017/5), Polija, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Atzinums par Itālijas dalību vairākās Starptautiskā Valūtas fonda programmās - Jaunās aizņemšanās kārtības pagarināšanu, iemaksu Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā un jaunu divpusējo kredīta līgumu (CON/2017/4), Itālija, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Atzinums par jaunu ar hipotekāro kredītu saistītu uzdevumu uzticēšanu Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipra, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Lēmums ECB/2015/10. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 17.2.2017.
15/02/2017
Atzinums par maksājumu kontiem (CON/2017/2), Kipra, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/274 (2017. gada 10. februāris), ar ko nosaka nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinatoru pienākumu izpildes novērtējuma sniegšanas principus un atceļ Lēmumu (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OV L 40, 13.2.2017, 72. lpp..Papildus informācija
07/02/2017
Pamatnostādne ECB/2008/8. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 7.2.2017.
03/02/2017
Atzinums par likviditātes atbalsta pasākumiem, rekapitalizāciju piesardzības apsvērumu dēļ un citiem steidzamiem pasākumiem attiecībā uz banku sektoru (CON/2017/1), Itālija, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Pamatnostādne ECB/2014/15. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 1.2.2017, . lpp..
31/01/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/148 (2016. gada 16. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2016/45), OV L 26, 31.1.2017, 1. lpp..
20/01/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/103 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/4), OV L 16, 20.1.2017, 57. lpp..
20/01/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/102 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/3), OV L 16, 20.1.2017, 55. lpp..
20/01/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/101 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu  (ECB/2017/2), OV L 16, 20.1.2017, 53. lpp..
20/01/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/100 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu  (ECB/2017/1), OV L 16, 20.1.2017, 51. lpp..
13/01/2017
Lēmums ECB/2014/45. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 13.1.2017.
13/01/2017
Lēmums ECB/2014/40. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 13.1.2017.
13/01/2017
Lēmums ECB/2016/16. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 13.1.2017.
13/01/2017
Pamatnostādne ECB/2014/60. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  OV L , 13.1.2017, . lpp..
11/01/2017
Pamatnostādne ECB/2015/35. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  OV L , 11.1.2017, . lpp..
11/01/2017
Pamatnostādne ECB/2014/31. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  OV L , 11.1.2017, . lpp..
06/01/2017
ECB Ieteikums (2016. gada 22. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējiem revidentiem (ECB/2016/46), OV C 3, 6.1.2017, 1. lpp..

2016

28/12/2016
Atzinums par Beļģijas likumprojektu, kas attiecas uz maksājumu darījumu apstrādātāju pārraudzību  (CON/2016/61), Beļģija, 28.12.2016.
23/12/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 13. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2016/44), OV C 481, 23.12.2016, 1. lpp..
20/12/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/2248 (2016. gada 3. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali  (ECB/2016/36), OV L 347, 20.12.2016, 26. lpp..Papildus informācija
20/12/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/2247 (2016. gada 3. novembris) par ECB gada pārskatiem (ECB/2016/35), OV L 347, 20.12.2016, 1. lpp..Papildus informācija
20/12/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2016/34), OV L 347, 20.12.2016, 3. lpp..Papildus informācija
17/12/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2300 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2016/33), OV L 344, 17.12.2016, 123. lpp..
17/12/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2299 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2016/32), OV L 344, 17.12.2016, 117. lpp..
17/12/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2298 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2016/31), OV L 344, 17.12.2016, 102. lpp..
15/12/2016
Atzinums par Česká národní banka pilnvarām veikt darījumus finanšu tirgū (CON/2016/60), Čehijas Republika, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Atzinums par Banka Slovenije darbības revīziju (CON/2016/59), Slovēnija, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Atzinums par ar monētām saistīto valsts uzdevumu nodošanu De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nīderlande, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/2164 (2016. gada 30. novembris) par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2016/43), OV L 333, 30.11.2016, 73. lpp..
30/11/2016
Atzinums par centrālā kredītreģistra un bankas kontu reģistra darbības izmaksu kompensāciju (CON/2016/57), Bulgārija, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Atzinums par rezervju koeficientiem (CON/2016/56), Ungārija, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Atzinums par likumprojektu, ar kuru atceļ valsts garantijas, kas tika sniegtas saistībā ar ārkārtas likviditātes palīdzību (CON/2016/55), Beļģija, 17.11.2016.
17/11/2016
Atzinums par pilnvaru piešķiršanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland izvērtēt konkurenci hipotekāro kredītu tirgū un sniegt kreditoriem norādījumus par mainīgajām procentu likmēm  (CON/2016/54), Īrija, 17.11.2016.
15/11/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1994 (2016. gada 4. novembris) par nacionālo kompetento iestāžu pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013  (ECB/2016/38), OV L 306, 15.11.2016, 37. lpp..
15/11/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1993 (2016. gada 4. novembris), ar ko nosaka principus novērtējuma koordinācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, un par tādu institucionālās aizsardzības shēmu kontroli, kuras ietver nozīmīgas un mazāk nozīmīgas iestādes  (ECB/2016/37), OV L 306, 15.11.2016, 32. lpp..
21/10/2016
Atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A (CON/2016/51), Francija, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Lēmums ECB/2013/54. Neoficiāls konsolidēts teksts, kuru sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 14.11.2016.
11/11/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1957 (2016.gada 8.novembris) par pagaidu akreditācijas piešķiršanas pilnvaru tālāku deleģēšanu (ECB/2016/39), OV L 304, 11.11.2016, 9. lpp..
11/11/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1974 (2016. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2016/30), OV L 304, 11.11.2016, 7. lpp..
10/11/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 28. oktobris) – Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem (ECB/2016/29), OV C 413, 10.11.2016, 1. lpp..
31/10/2016
Atzinums par Federālās finanšu tirgus stabilizācijas aģentūras pienākumu reorganizāciju un EBI drošas atlīdzības politikas pamatnostādņu īstenošanu (CON/2016/53), Vācija, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Lēmums ECB/2016/10 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 31.10.2016.
28/10/2016
Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Horvātija, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Pamatnostādne ECB/2008/8. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 21.10.2016.
13/10/2016
Atzinums par likumprojektu, ar kuru veicina noteiktu procentu likmju starpību atmaksu, kuras noteiktas ārvalstu valūtai piesaistītiem kredītiem (CON/2016/50), Polija, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un groza Direktīvu 2009/101/EK (CON/2016/49), 12.10.2016.Papildus informācija
11/10/2016
Atzinums par rīcību ar nekustamo īpašumu vai kapitāla daļām, kuras kredītiestāde ieguvusi pēc parāda norēķinu veikšanas (CON/2016/48), Kipra, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 23. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējiem revidentiem (ECB/2016/28), OV C 366, 5.10.2016, 1. lpp..
29/09/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1734 (2016. gada 21. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem (ECB/2016/25), OV L 262, 29.9.2016, 30. lpp..
28/09/2016
Atzinums par grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku", ar kuriem samazina Latvijas Bankas padomes locekļu skaitu (CON/2016/47), Latvija, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
26/09/2016
Atzinums par Dematerializēto vērtspapīru likuma grozījumiem (CON/2016/46), Slovēnija, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1717 (2016. gada 21. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu  (ECB/2016/27), OV L 258, 24.9.2016, 17. lpp..
24/09/2016
Lēmums ECB/2004/2. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  24.9.2016.
23/09/2016
ECB Regula (ES) 2016/1705 (2016. gada 9. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2016/26), OV L 257, 23.9.2016, 10. lpp..
19/09/2016
Atzinums par Národná banka Slovenska lomu pārskata sniegšanā par apdrošināšanas prēmiju nodevu (CON/2016/45), Slovākija, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
ECB Atzinums (2016. gada 12. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem  (CON/2016/44), 12.9.2016.Papildus informācija
07/09/2016
Atzinums par Finanšu uzraudzības iestādes pārstāvja status ECB Uzraudzības valdē un par uzraudzības maksām (CON/2016/43), Somija, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2016/1386 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/23) OV L 238, 6.9.2016, 7. lpp..
31/08/2016
Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2016/42), Slovēnija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Atzinums par Banca d’Italia rīkojumu, ar ko īsteno Itālijas kooperatīvo banku reformu (CON/2016/41), Itālija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā (CON/2016/40), Rumānija, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 2. augusts) par vērtspapīru turējumu statistikas datu kvalitātes pārvaldības regulējumu (ECB/2016/24), OV C 297, 17.8.2016, 1. lpp..
17/08/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1386 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/23), OV L 222, 17.8.2016, 85. lpp..Papildus informācija
17/08/2016
ECB Regula (ES) 2016/1384 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/22) (ECB/2016/22), OV L 222, 17.8.2016, 24. lpp..
17/08/2016
Pamatnostādne ECB/2013/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV  , 17.8.2016, . lpp..
29/07/2016
Atzinums par speciāliem noteikumiem par ārvalstu valūtā indeksētu vai denominētu aizdevumu restrukturizāciju (CON/2016/39), Polija, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Please insert title (CON/2016/38), Polija, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 14. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējiem revidentiem  (ECB/2016/20), OV C 266, 22.7.2016, 1. lpp..
12/07/2016
Atzinums par ieskaita tiesību nepieļaušanu attiecībā uz prasībām, kas kā nodrošinājums mobilizētas Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālajā bankā (CON/2016/37), Francija, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1162 (2016. gada 30. jūnijs) par konfidenciālas informācijas atklāšanu kriminālizmeklēšanas kontekstā  (ECB/2016/19), OV L 192, 11.7.2016, 73. lpp..
11/07/2016
Atzinums banknošu un monētu skaitīšanas, šķirošanas, iepakošanas un marķēšanas metodi un procedūru (CON/2016/36), Polija, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1061 (2016. gada 26. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2016/15), OV L 173, 30.6.2016, 102. lpp..
28/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1041 (2016. gada 22. jūnijs) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2015/300 atcelšanu ( (ECB/2016/18), OV L 169, 28.6.2016, 14. lpp..
28/06/2016
Atzinums par piekļuves paplašināšanu centrālajam bankas kontu reģistram (CON/2016/35), Beļģija, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Atzinums par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu (CON/2016/34), Grieķija, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
ECB Atzinums (2016. gada 29. aprīlis) par priekšlikumu regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, un priekšlikumu direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem  (CON/2016/27), OV C 223, 21.6.2016, 3. lpp..Papildus informācija
17/06/2016
ECB Atzinums (2016. gada 11. marts) par a) priekšlikumu regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un b) priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (CON/2016/11), OV C 219, 17.6.2016, 2. lpp..Papildus informācija
16/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/956 (2016. gada 7. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2016/17), OV L 159, 16.6.2016, 21. lpp..
16/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/955 (2016. gada 6. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem  (ECB/2016/12), OV L 159, 16.6.2016, 19. lpp..
15/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/948 (2016. gada 1. jūnijs) par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2016/16), OV L 157, 15.6.2016, 28. lpp..
15/06/2016
Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Horvātija, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Lēmums ECB/2007/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  OV L , 14.6.2016, . lpp..
13/06/2016
Atzinums par tiesību aktos noteiktās atlīdzības samazināšanu publiskajā un daļēji publiskajā sektorā strādājošajiem (CON/2016/32), Nīderlande, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Atzinums par patēriņa kredītu (CON/2016/31), Slovēnija, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Lēmums ECB/2016/22 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 7.6.2016.
03/06/2016
Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas)iekšējo revīziju (CON/2016/30), Bulgārija, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/868 (2016. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/6 par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma  (ECB/2016/14), OV L 144, 1.6.2016, 99. lpp..
01/06/2016
ECB Regula (ES) 2016/867 (2016. gada 18. maijs) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13), OV L 144, 1.6.2016, 44. lpp..
31/05/2016
Pamatnostādne ECB/2014/15. Eiropas Savienības Publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts OV L , 31.5.2016, . lpp..
31/05/2016
Pamatnostādne ECB/2012/27. Eiropas Savienības Publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts  OV L , 31.5.2016, . lpp..
19/05/2016
Atzinums par integrētā datu modeļa noteikumiem (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/702 (2016. gada 18. aprīlis), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2016/8), OV L 121, 11.5.2016, 24. lpp..
03/05/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/811 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/34 par pasākumiem attiecībā uz ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām  (ECB/2016/11), OV L 132, 3.5.2016, 129. lpp..
03/05/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/810 (2016. gada 28. aprīlis) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2016/10), OV L 132, 3.5.2016, 107. lpp..
03/05/2016
Atzinums par banku noregulējumu un likvidāciju (CON/2016/28), Slovēnija, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/821 (2016. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2016/9), OV L 136, 2.5.2016, 12. lpp..
28/04/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/661 (2016. gada 15. aprīlis) par 2016. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2016/7), OV L 114, 28.4.2016, 14. lpp..
28/04/2016
Lēmums ECB/2014/34 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 28.4.2016.
20/04/2016
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (CON/2016/26), 20.4.2016.Papildus informācija
20/04/2016
Atzinums par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, un to apgrozību (CON/2016/25), Itālija, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Atzinums par Banka Slovenije operāciju revīziju (CON/2016/24), Slovēnija, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/579 (2016. gada 16. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2016/6), OV L 99, 15.4.2016, 21. lpp..
13/04/2016
Atzinums par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu (CON/2016/23), Slovēnija, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (CON/2016/10), OV C 130, 13.4.2016, 1. lpp..Papildus informācija
06/04/2016
ECB Atzinums (2016. gada 17. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (CON/2016/22), OV C 216, 6.4.2016, 1. lpp..Papildus informācija
06/04/2016
Atzinums par Austrijas iemaksu Starptautiskā Valūtas fonda Katastrofu seku novēršanas un palīdzības trastā (CON/2016/21), Austrija, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/450 (2015. gada 4. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2015/44), OV L 86, 1.4.2016, 42. lpp..
30/03/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/456 (2016. gada 4. marts) par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses  (ECB/2016/3), OV L 79, 30.3.2016, 34. lpp..Papildus informācija
30/03/2016
Atzinums par režīmu, ko piemēro tirgojamiem parāda vērtspapīriem (CON/2016/20), Francija, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
ECB Regula (ES) 2016/445 (2016. gada 14. marts) par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4), OV L 78, 24.3.2016, 60. lpp..
24/03/2016
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2016/19), Bulgārija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Atzinums par hipotēkāro kredītu amortizācijas prasībām (CON/2016/18), Zviedrija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Atzinums par kooperatīvo banku reformu, ienākumus nenesošu kredītu vērtspapīrošanas garantiju shēmu un alternatīvo ieguldījumu fondu kreditēšanas kapacitāti (CON/2016/17), Itālija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/457 (2016. gada 16. marts) par Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2016/5), OV L 79, 17.3.2016, 41. lpp..
17/03/2016
Atzinums par nekustamā īpašuma tiesību nodošanas organizāciju izveidi un darbību (CON/2016/16), Kipra, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB Atzinums (2016. gada 17. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (CON/2016/15), 17.3.2016.Papildus informācija
16/03/2016
Atzinums par to, kā Banque de France iegūst juridiskās īpašuma tiesības uz Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer by the Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Atzinums par obligātajām prasībām kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem (CON/2016/13), Rumānija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Atzinums par monetārās politikas operācijām atbilstošiem finanšu instrumentiem (CON/2016/12), Rumānija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/256 (2016. gada 5. februāris) par kopējo noteikumu un obligāto standartu piemērošanas paplašināšanu attiecībā uz iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm un Eiropas Centrālo banku tās uzraudzības funkciju izpildē, lai aizsargātu tās statistiskās informācijas konfidencialitāti, kuru Eiropas Centrālā banka vāc ar nacionālo centrālo banku palīdzību  (ECB/2016/1), OV L 47, 25.2.2016, 16. lpp..
23/02/2016
Atzinums par pasākumiem, kas veicina Central Bank of Cyprus Direktoru padomes un Personāla komitejas raitu darbību (CON/2016/9), Kipra, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Atzinums par kredītiestāžu kreditoru hierarhiju (CON/2016/7), Francija, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Atzinums par turpmākiem grozījumiem attiecībā uz atbildīgas kreditēšanas prasībām (CON/2016/8), Ungārija, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/245, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2016/2), OV L 45, 20.2.2016, 15. lpp..Papildus informācija
20/02/2016
ECB lēmums (ES) 2016/244 (2015. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (ECB/2015/50), OV L 45, 20.2.2016, 13. lpp..
18/02/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/231 (2015. gada 26. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā  (ECB/2015/39), OV L 41, 18.2.2016, 28. lpp..
12/02/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/188 (2015. gada 11. decembris) par to, kā Eiropas Centrālā banka un Vienotā uzraudzības mehānisma nacionālās kompetentās iestādes piekļūst un izmanto VUM elektroniskās lietojumprogrammas, sistēmas, platformas un pakalpojumus  (ECB/2015/47), OV L 37, 12.2.2016, 104. lpp..
12/02/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/187 (2015. gada 11. decembris), ar kuru groza Lēmumu ECB/2013/1, ar ko nosaka Eiropas Centrālo banku sistēmas publiskās atslēgas infrastruktūras regulējumu  (ECB/2015/46), OV L 37, 12.2.2016, 100. lpp..
03/02/2016
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2016/6), Slovēnija, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu (CON/2016/5), Kipra, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Grozījumi ECB ētikas regulējumā (Ar šo tekstu aizstāj 36.a pantu tekstā, kas publicēts 2015. gada 20. jūnija “Oficiālajā Vēstnesī” C 204, 3. lpp.)  OV C 31, 28.1.2016, 3. lpp..
25/01/2016
Atzinums par monētu atgriešanas nodrošinājumu Austrijas kaltuvē (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/66 (2015. gada 26. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/24 par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā  (ECB/2015/40), OV L 14, 21.1.2016, 36. lpp..
21/01/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/65 (2015. gada 18. novembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2015/35), OV L 14, 21.1.2016, 30. lpp..
21/01/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/64 (2015. gada 18. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādni)  (ECB/2015/34), OV L 14, 21.1.2016, 25. lpp..
21/01/2016
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2016/3), Grieķija, 21.1.2016.
20/01/2016
Atzinums par skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības uzraudzību un administratīvo lēmumu un sodu piemērošanu (CON/2016/2), Lietuva, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Atzinums par nodokli noteiktām finanšu iestādēm (CON/2016/1), Polija, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/21 (2015. gada 23. decembris), ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2015/51), OV L 6, 9.1.2016, 5. lpp..
05/01/2016
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2016/3 (2015. gada 18. novembris), ar ko nosaka principus novērtējuma sniegšanai par nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinatoru pienākumu izpildi Vienotā uzraudzības mehānisma kopējās uzraudzības komandās  (ECB/2015/36), OV L 1, 5.1.2016, 4. lpp..

2015

30/12/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 17. decembris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2015/49), OV C 438, 30.12.2015, 1. lpp..
30/12/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2464 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2015/48), OV L 344, 30.12.2015, 1. lpp..
23/12/2015
Atzinums par maksājumu bilances un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas pārskatu sagatavošanu (CON/2015/58), Austrija, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 10. decembris) – Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu  (ECB/2015/45), OV C 425, 18.12.2015, 1. lpp..
18/12/2015
Atzinums par grozījumiem Banka Slovenije institucionālajā sistēmā (CON/2015/57), Slovēnija, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Atzinums par ar hipotēku nodrošinātu parādu atmaksu, izmantojot nekustamā īpašuma īpašumtiesību nodošanu (CON/2015/56), Rumānija, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Labojums ECB 2015. gada 27. augusta Pamatnostādnē (ES) 2015/1938, ar ko groza ECB Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  OV L 332, 18.12.2015, 158. lpp..
14/12/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2330 (2015. gada 4. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/53 par 2015. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2015/41), OV L 328, 14.12.2015, 119. lpp..
12/12/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2332 (2015. gada 4. decembris) par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru  (ECB/2015/43), OV L 328, 12.12.2015, 123. lpp..
12/12/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2331 (2015. gada 4. decembris) par 2016. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2015/42), OV L 328, 12.12.2015, 121. lpp..
10/12/2015
Atzinums par nodevu skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem (CON/2015/55), Īrija, 10.12.2015.
09/12/2015
Atzinums par patēriņa kredītu (CON/2015/54), Čehijas Republika, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Atzinums par mājokļu krājbanku tiesisko regulējumu (CON/2015/53), Vācija, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
ECB lēmums (ES) 2015/2218 (2015. gada 20. novembris) par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu (ECB/2015/38), OV L 314, 1.12.2015, 66. lpp..
28/11/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2202 (2015. gada 19. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2015/37), OV L 313, 28.11.2015, 42. lpp..
26/11/2015
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2015/52), Nīderlande, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Atzinums par euro banknošu izgatavošanu (CON/2015/51), Portugāle, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2101 (2015. gada 5. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu  (ECB/2015/33), OV L 303, 20.11.2015, 106. lpp..
20/11/2015
Atzinums par skaidrās naudas apgrozībā aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu (CON/2015/50), Beļģija, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Atzinums par maksājumu norises raitas darbības pārraudzību (CON/2015/49), Nīderlande, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu, kā arī noguldījumu garantiju un kompensāciju shēmām (CON/2015/48), Luksemburga, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Atzinums par pasākumiem saistībā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulu (CON/2015/47), Austrija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Atzinums par bankas kontu reģistru (CON/2015/46), Bulgārija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Atzinums par uzņēmumu, kas iegādājas kredītprasības, regulējumu (CON/2015/45), Kipra, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Atzinums par darba samaksas un pensijas noteikumiem (CON/2015/44), Īrija, 11.11.2015.
06/11/2015
Atzinums par krīzes situāciju novēršanu finanšu tirgū un īpašu nodevu atsevišķām finanšu iestādēm (CON/2015/43), Slovākija, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Atzinums par iestāžu noregulējuma institucionālo struktūru (CON/2015/42), Beļģija, 4.11.2015.
30/10/2015
Atzinums par grozījumiem Banca d'Italia statūtos (CON/2015/41), Itālija, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmām (CON/2015/40), Īrija, 29.10.2015.
28/10/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1938 (2015. gada 27. augusts), ar ko groza ECB Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2015/27), OV L 282, 28.10.2015, 41. lpp..Papildus informācija
28/10/2015
Atzinums par rezervju normām (CON/2015/39), Ungārija, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējuma nosacījumu prelimināro novērtējumu (CON/2015/38), Ungārija, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Atzinums par finanšu līzinga regulējumu un finanšu līzinga sabiedrību darbību (CON/2015/37), Kipra, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Atzinums par banku kontu centrālo reģistru (CON/2015/36), Čehijas Republika, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/35), Itālija, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Atzinums par finanšu instrumentu tirgus likuma projektu (CON/2015/34), Slovēnija, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/1613 (2015. gada 10. septembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu) (ECB/2015/31), OV L 249, 25.9.2015, 28. lpp..
24/09/2015
ECB Regula (ES) 2015/1599 (2015. gada 10. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku  (ECB/2015/30), OV L 248, 24.9.2015, 45. lpp..
22/09/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/1574 (2015. gada 4. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/8 par monetārās finansēšanas aizliegumu un to, kā nacionālās centrālās bankas maksā atlīdzību par valdības noguldījumiem  (ECB/2015/29), OV L 245, 22.9.2015, 12. lpp..
22/09/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1575 (2015. gada 4. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/9 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (ECB/2015/28), OV L 245, 22.9.2015, 13. lpp..
22/09/2015
Par Lietuvos bankas apstiprināšanu par noregulējuma iestādi (CON/2015/33), Lietuva, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Pamatnostādne ECB/2014/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 22.9.2015.
18/09/2015
Atzinums par aizdevumu Šveices frankos konvertāciju (CON/2015/32), Horvātija, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Atzinums par banku noregulējumu (CON/2015/31), Vācija, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Atzinums par noteiktu ar finanšu stabilitāti saistītu datu sniegšanu (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Atzinums par banknošu un monētu apgrozību (CON/2015/29), Čehijas Republika, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Atzinums par konstitucionālā likuma un likuma par Česká národní banka grozījumiem (CON/2015/28), Čehijas Republika, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Atzinums par integrētā datu modeļa izmantošanu datu sniegšanai Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Austrija, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Atzinums par likumprojektu, kas nosaka konkrētus noteikumus par mājokļu aizdevumu ārvalstu valūtā pārstrukturēšanu (CON/2015/26), Polija, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/1196 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2015/26), OV L 193, 21.7.2015, 134. lpp..
21/07/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/1195 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus  (ECB/2015/25), OV L 193, 21.7.2015, 133. lpp..
21/07/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1197 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2015/24), OV L 193, 21.7.2015, 147. lpp..
21/07/2015
Pamatnostādne ECB/2010/20. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs  OV  , 21.7.2015, . lpp..
20/07/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/25), Grieķija, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Rezervju prasību izpildes periodu 2016. gada indikatīvais grafiks OV C 227, 16.7.2015, 4. lpp..
15/07/2015
Atzinums par grozījumiem likumā par Grieķijas Statistikas sistēmu un Grieķijas Statistikas iestādi (CON/2015/24), Grieķija, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Atzinums par krājbanku jaunu tiesisko regulējumu (CON/2015/23), Portugāle, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Atzinums par sanāciju un noregulējumu finanšu tirgū (CON/2015/22), Čehijas Republika, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
ECB atzinums par patērētāju aizsardzību finanšu tirgū (CON/2015/21), Slovākija, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (CON/2015/18), OV C 209, 25.6.2015, 3. lpp..
20/06/2015
ECB ētikas principi  OV C 204, 20.6.2015, 3. lpp..Papildus informācija
19/06/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/929 (2015. gada 26. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2015/22), OV L 155, 19.6.2015, 1. lpp..
19/06/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/948 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2015/19), OV L 157, 19.6.2015, 15. lpp..
19/06/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/930 (2015. gada 2. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2015/15), OV L 155, 19.6.2015, 38. lpp..
19/06/2015
Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2015
Labojums ECB Lēmumā (ES) 2015/530 (2015. gada 11. februāris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2015/7)  OV L 154, 19.6.2015, 28. lpp..
18/06/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 10. jūnijs) – Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem  (ECB/2015/23), OV C 201, 18.6.2015, 1. lpp..
10/06/2015
Atzinums par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas uzdevuma un organizācijas pārskatīšanu (CON/2015/4), OV C 192, 10.6.2015, 1. lpp..
10/06/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/19), Spānija, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/856 (2015. gada 12. marts), ar ko nosaka Vienotā uzraudzības mehānisma ētikas regulējuma principus  (ECB/2015/12), OV L 135, 2.6.2015, 29. lpp..
02/06/2015
ECB Pamatnostādne (es) 2015/855 (2015. Gada 12. Marts), ar ko nosaka Eurosistēmas ētikas regulējuma principus un atceļ Pamatnostādni ECB/2002/6 par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus  (ECB/2015/11), OV L 135, 2.6.2015, 23. lpp..
29/05/2015
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu (CON/2015/10), OV C 175, 29.5.2015, 2. lpp..Papildus informācija
28/05/2015
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmas un banku noregulējuma finanšu tirgos tiesisko regulējumu (CON/2015/17), Polija, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Atzinums par grozījumiem Slovēnijas banku aktīvu pārvaldības tiesiskajā regulējumā (CON/2015/16), Slovēnija, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Neoficiāla konsolidēta versija: ECB Regula (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24)  OV  , 27.5.2015, . lpp..
23/05/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/811 (2015. gada 27. marts) par publisku piekļuvi nacionālo kompetento iestāžu rīcībā esošiem ECB dokumentiem  (ECB/2015/16), OV L 128, 23.5.2015, 27. lpp..
21/05/2015
Atzinums par aktīvu atvērto pozīciju regulējumu kredītiestāžu bilancēs (CON/2015/15), Ungārija, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
ECB lēmums (ES) 2015/774 (2015. gada 4. marts) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu  (ECB/2015/10), OV L 121, 14.5.2015, 20. lpp..
07/05/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/732 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), OV L 116, 7.5.2015, 22. lpp..
07/05/2015
ECB Regula (ES) 2015/730 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), OV L 116, 7.5.2015, 5. lpp..
06/05/2015
ECB lēmums (ES) 2015/839 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/727 (2015. gada 10. aprīlis) par gada uzraudzības maksu kopējo summu pirmajam maksas periodam un 2015. gadam (ECB/2015/17), OV L 115, 6.5.2015, 36. lpp..
06/05/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 27. marts) Eiropas Savienības Padomei par Deutsche Bundesbank ārējiem revidentiem  (ECB/2015/14), OV C 149, 6.5.2015, 1. lpp..
05/05/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/716 (2015. gada 12. februāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2015/8), OV L 114, 5.5.2015, 11. lpp..
27/04/2015
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturāliem pasākumiem, ar ko uzlabo ES banku noturību  (CON/2014/83), OV C 137, 27.4.2015, 2. lpp..Papildus informācija
25/04/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/656 (2015. gada 4. februāris) par nosacījumiem, kurus ievērojot kredītiestādēm ļauts 1. līmeņa pamatkapitālā iekļaut starpposma vai gada beigu peļņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 2. punktu (ECB/2015/4), OV L 107, 25.4.2015, 76. lpp..
17/04/2015
Nolīgums starp Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Eiropas Centrālo banku  OV C 123, 17.4.2015, 1. lpp..Papildus informācija
10/04/2015
Atzinums par aizliegumu pārdot izsolē mājokļus, kas ir pastāvīgā dzīvesvieta (CON/2015/14), Grieķija, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/571 (2014. gada 6. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2014/43), OV L 93, 9.4.2015, 82. lpp..
02/04/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/509 (2015. gada 18. februāris), ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/6 par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību un Lēmuma ECB/2014/23 par atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem 1., 3. un 4. pantu  (ECB/2015/9), OV L 91, 2.4.2015, 1. lpp..Papildus informācija
02/04/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2014/60), OV L 91, 2.4.2015, 3. lpp..Papildus informācija
29/03/2015
Lēmums ECB/2004/3. Eiropas Savienības publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts 29.3.2015.
28/03/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/530 (2015. gada 11. februāris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā  (ECB/2015/7), OV L 84, 28.3.2015, 67. lpp..Papildus informācija
28/03/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/529 (2015. gada 21. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/3 par publisku piekļuvi ECB dokumentiem  (ECB/2015/1), OV  84, 28.3.2015, 64. lpp..
26/03/2015
ECB Regula (ES) 2015/534 (2015. gada 17. marts) par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu  (ECB/2015/13), OV L 86, 26.3.2015, 13. lpp..
25/03/2015
Atzinums par kooperatīvo banku (banche popolari) reformu (CON/2015/13), Itālija, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Atzinums par kredītu vidutāju tiesisko regulējumu (CON/2015/12), Portugāle, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Atzinums par nodrošināto obligāciju un hipotēku banku tiesisko regulējumu (CON/2015/11), Polija, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
ECB Uzraudzības valdes locekļu ētikas kodekss  OV C 93, 20.3.2015, 2. lpp..
14/03/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/433 (2014. gada 17. decembris) par Ētikas komitejas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/59), OV L 70, 14.3.2015, 58. lpp..
13/03/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/425 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem (ECB/2014/55), OV L 68, 13.3.2015, 53. lpp..
13/03/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/426 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2014/54), OV L 68, 13.3.2015, 69. lpp..
13/03/2015
2014. gada 15. decembra grozījums 1/2014 ECB Uzraudzības valdes Reglamentā OV L 68, 13.3.2015, 88. lpp..
10/03/2015
Atzinums par Narodowy Bank Polski tiesisko regulējumu (CON/2015/9), Polija, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Atzinums par Banka Slovenije un tās lēmējinstitūciju locekļu neatkarību (CON/2015/8), Slovēnija, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/299 (2015. gada 10. februāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/34 par ar ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām saistītajiem pasākumiem (ECB/2015/5), OV L 53, 25.2.2015, 27. lpp..
25/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/298(2014. gada 15. decembris) par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus (pārstrādāta versija) (ECB/2014/57), OV L 53, 25.2.2015, 24. lpp..Papildus informācija
25/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/297 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali  (ECB/2014/56), OV L 53, 25.2.2015, 21. lpp..
25/02/2015
Atzinums par makroprudenciālās politikas stratēģiju  (CON/2015/7), Lietuva, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/287 (2014. gada 31. decembris) par to, kā Lietuvos bankas apmaksā kapitālu, pārved ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas ECB rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2014/61), OV L 50, 21.2.2015, 44. lpp..
21/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/286 (2014. gada 27. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju  (ECB/2014/49), OV L 50, 21.2.2015, 42. lpp..
21/02/2015
Nolīgums (2014. gada 31. decembris) starp Lietuvos bankas un Eiropas Centrālo banku par Lietuvos bankas prasījumu pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu  OV C 64, 21.2.2015, 5. lpp..
21/02/2015
Līgums (2014. gada 13. novembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras  OV C 64, 21.2.2015, 1. lpp..
20/02/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/280 (2014. gada 13. novembris) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2014/44) (ECB/2014/44), OV L 47, 20.2.2015, 29. lpp..Papildus informācija
13/02/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 3. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem (ECB/2015/3), OV C 51, 13.2.2015, 4. lpp..
13/02/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 28. janvāris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2015/2), OV C 51, 13.2.2015, 1. lpp..
10/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/300 (2015. gada 10. februāris) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Atzinums par Eesti Pank Statūtu grozījumiem (CON/2015/6), Igaunija, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Atzinums par oficiālās statistikas sagatavošanas jauno tiesisko regulējumu Lietuvā (CON/2015/5), Lietuva, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai atsevišķu pasākumu pieņemšanai  (CON/2014/84), OV C 31, 30.1.2015, 3. lpp..
21/01/2015
Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu tirgus noregulējumā (CON/2015/3), Slovākija, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Atzinums par noregulējuma kolēģiju (CON/2015/2), Beļģija, 21.1.2015.
09/01/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/32 (2014. gada 29. decembris), par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), OV L 5, 9.1.2015, 17. lpp..Papildus informācija
09/01/2015
Atzinums par pieteikumiem darboties kā likvidējamai sabiedrībai (CON/2015/1), Austrija, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/5 (2014. gada 19. novembris) par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2014/45), OV L 1, 6.1.2015, 4. lpp..

2014

29/12/2014
Atzinums par Rumānijas iemaksu Starptautiskā Valūtas fonda Nabadzības novēršanas un izaugsmes fondā (CON/2014/92), Rumānija, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
ECB Ieteikums ( 2014. gada 16. decembris ) Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2014/58), OV C 465, 24.12.2014, 1. lpp..
22/12/2014
Atzinums par dokumentu publicēšanu un pensiju rezerves izmantošanu (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Atzinums par informācijas atklāšanu gadījumos, kuros uz banku attiecas noregulējums vai licences atsaukšana  (CON/2014/90), Bulgārija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
ECB Regula (ES) Nr. 1376/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9)  (ECB/2014/52), OV L 366, 20.12.2014, 79. lpp..
20/12/2014
ECB Regula (ES) Nr. 1375/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2013/33) (ECB/2014/51), OV L 366, 20.12.2014, 77. lpp..
20/12/2014
ECB Regula (ES) Nr. 1374/2014 (2014. gada 28. novembris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas sabiedrībām (ECB/2014/50), OV L 366, 20.12.2014, 36. lpp..
19/12/2014
ECB Lēmums (2014. gada 11. decembris) par 2015. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2014/53), OV L 365, 19.12.2014, 163. lpp..
19/12/2014
Atzinums par konfidenciālas informācijas atklāšanu valsts parlamenta izmeklēšanai (CON/2014/89), Īrija, 19.12.2014.
17/12/2014
Atzinums par prasībām kredītiem  (CON/2014/88), Igaunija, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
ECB Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku  (ECB/2014/48), OV L 359, 16.12.2014, 97. lpp..
16/12/2014
Atzinums par aizdevumu ārvalstu valūtās konvertēšanu (CON/2014/87), Ungārija, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Atzinums par grozījumiem likumā par banku noguldījumu garantijām (CON/2014/86), Bulgārija, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Atzinums par patēriņa kredīta līgumu vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem (CON/2014/85), Ungārija, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/46), OV L 348, 4.12.2014, 27. lpp..
29/11/2014
ECB Lēmums (2014. gada 24. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/46 par 2014. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2014/47), OV L 344, 29.11.2014, 27. lpp..
26/11/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 4. aprīlis) par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2014/15), OV L 340, 26.11.2014, 1. lpp..Papildus informācija
19/11/2014
Atzinums par euro banknošu izgatavošanu, ko veic īpaša mērķa uzņēmums (CON/2014/82), Spānija, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Atzinums par dematerializētiem vērtspapīriem (CON/2014/81), Slovēnija, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējumu (CON/2014/80), Ungārija, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Atzinums par banku regulējumu (CON/2014/79), Slovēnija, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
ECB Regula (2014. gada 22. oktobris) par uzraudzības maksām  (ECB/2014/41), OV L 311, 31.10.2014, 23. lpp..
31/10/2014
Atzinums par kooperatīvo banku tiesisko regulējumu (CON/2014/78), Polija, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Atzinums par noteiktu nodokļu atvieglojumu, kas piešķirts finanšu iestādēm (CON/2014/77), Ungārija, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Atzinums par patēriņa kredīta līgumiem piemērojamiem īpašiem norēķina noteikumiem (CON/2014/76), Ungārija, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Atzinums par federālo kredītu vidējās svērtās peļņas likmes noteikšanu un neatkarīgu ārējo revidentu iecelšanu (CON/2014/75), Austrija, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
ECB Lēmums (2014. gada 15. oktobris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ECB/2014/40), OV L 335, 22.10.2014, 22. lpp..
21/10/2014
Lēmums par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Lietuvā (ECB/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
ECB lēmums (2014. gada 17. septembris) par ECB monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtības īstenošanu (ECB/2014/39), OV L 300, 18.10.2014, 57. lpp..
14/10/2014
Atzinums par finansiālo caurredzamību, maksājumu sistēmām un elektronisko naudu (CON/2014/74), Dānija, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Atzinums par interešu konflikta novēršanas noteikumiem, kas piemērojami attiecībā uz Banca d’Italia vadības un izpildinstitūciju locekļiem (CON/2014/73), Itālija, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Atzinums par papildu noteikumiem, kas piemērojami noteiktiem patēriņa kredīta līgumiem (CON/2014/72), Ungārija, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā (CON/2014/58), OV C 352, 7.10.2014, 4. lpp..Papildus informācija
02/10/2014
Atzinums par patēriņa kredītlīgumu gada procentu likmes publicēšanu (CON/2014/71), Igaunija, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
2015. gada rezervju prasību izpildes periodu indikatīvais grafiks  OV C 342, 1.10.2014, 3. lpp..
26/09/2014
ECB atzinums (2014. gada 24. jūnijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību  (CON/2014/49), OV C 336, 26.9.2014, 5. lpp..Papildus informācija
20/09/2014
ECB Lēmums (2014. gada 1. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/38), OV L 278, 20.9.2014, 21. lpp..
19/09/2014
Atzinums par banku darbību nošķiršanu un regulēšanu (CON/2014/70), Francija, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Atzinums par kredīta īpašuma uzņēmējdarbības regulējumu (CON/2014/69), Īrija, 12.9.2014.
12/09/2014
Atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu (CON/2014/68), Lietuva, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Atzinums par Eiropas Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvu (CON/2014/67), Vācija, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 3. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2014/21), OV L 267, 6.9.2014, 9. lpp..
03/09/2014
Atzinums par atlikto nodokļu aktīviem (CON/2014/66), Portugāle, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
ECB Lēmums (2014. gada 29. jūlijs) par pasākumiem attiecībā uz ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām (ECB/2014/34), OV L 258, 29.8.2014, 11. lpp..
29/08/2014
ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu (ECB/2013/30), OV L 16, 29.8.2014, 61. lpp..Papildus informācija
29/08/2014
Atzinums par euro banknošu un monētu autentiskuma un derīguma pārbaudi un to atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2014/65), Lietuva, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Atzinums par krājbankām, kas saistītas ar savstarpējās palīdzības biedrībām (CON/2014/64), Portugāle, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
ECB Lēmums (2014. gada 13. augusts), ar kuru nosaka, ka TARGET2 ir sistēmiski nozīmīga maksājumu sistēma saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/35), 13.8.2014.