All years
2020

14/01/2020
Atzinums par centrālo darījuma partneru atveseļošanu un noregulējumu (CON/2020/3), Vācija, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Atzinums par pasākumiem mājokļu īpašuma kredītu makroprudenciālā riska ierobežošanai (CON/2020/1), Vācija, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Atzinums par valsts aizsardzību (CON/2020/2), Igaunija, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2019/46), Nīderlande, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2231 (2019. gada 10. decembris) par 2020. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2019/40), OV L 333, 27.12.2019, 149. lpp..
23/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2216 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus (ECB/2019/36), OV L 332, 23.12.2019, 183. lpp..
23/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2215 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par ECB gada pārskatiem (ECB/2019/35), OV L 332, 23.12.2019, 168. lpp..
23/12/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/2217 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/2249 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2019/34), OV L 332, 23.12.2019, 184. lpp..
20/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2195 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā  (ECB/2019/39), OV L 330, 20.12.2019, 91. lpp..
20/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2194 (2019. gada 29. novembris) par paraksta tiesību piešķiršanu  (ECB/2019/33), OV L 330, 20.12.2019, 105. lpp..
20/12/2019
Labojums ECB Lēmumā (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2019/38) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 327, 2019. gada 17. decembris) OV L 330, 20.12.2019, 105. lpp..
20/12/2019
Labojums ECB Regulā (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 327, 2019. gada 17. decembris) OV L 330, 20.12.2019, 106. lpp..
17/12/2019
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem un maksājumu sistēmām (CON/2019/45), Bulgārija, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā  (ECB/2019/38), OV L 327, 17.12.2019, 99. lpp..Papildus informācija
17/12/2019
ECB Regula (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām  (ECB/2019/37), OV L 327, 17.12.2019, 70. lpp..Papildus informācija
16/12/2019
Atzinums par nodokļiem attiecībā uz dažu tirgus dalībnieku aktīviem un papildu uzņēmumu ienākuma nodokļiem attiecībā uz dažām kredītiestādēm (CON/2019/44), Lietuva, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2019/43), 11.12.2019.Papildus informācija
06/12/2019
Atzinums par kredītiestāžu iniciēto kredītu vērtspapīrošanas garantiju shēmu (CON/2019/42), Grieķija, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Atzinums par prasību noteiktām kredītiestādēm un filiālēm nodrošināt skaidrās naudas pakalpojumus (CON/2019/41), Zviedrija, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Atzinums par īpašās nodevas palielināšanu atsevišķām finanšu iestādēm  (CON/2019/40), Slovākija, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Atzinums par negatīviem nodokļu stimuliem skaidrās naudas izmantošanai (CON/2019/39), Grieķija, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/38), Spānija, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1848 (2019. gada 29. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2019/32), OV L 283, 5.11.2019, 57. lpp..
05/11/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1849 (2019. gada 4. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2019/30), OV L 283, 5.11.2019, 64. lpp..
25/10/2019
Atzinums par grozījumiem likumā “Par Latvijas Banku” (CON/2019/36), Latvija, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
23/10/2019
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2019/35), OV C 374, 23.10.2019, 2. lpp..Papildus informācija
21/10/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1743 (2019. gada 15. oktobris) par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija)  (ECB/2019/31), OV L 267, 21.10.2019, 12. lpp..Papildus informācija
08/10/2019
ECB Regula (ES) 2019/1677 (2019. gada 27. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2019/29), OV L 257, 8.10.2019, 18. lpp..
27/09/2019
Atzinums par mājokļu hipotēku makroprudenciālās uzraudzības instrumentiem (CON/2019/34), Luksemburga, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu un euro monētu autentificēšanu (CON/2019/33), Luksemburga, 23.9.2019.
16/09/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1558 (2019. gada 12. septembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu  (ECB/2019/28), OV L 238, 16.9.2019, 2. lpp..
06/09/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1386 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2019/18), OV L 232, 6.9.2019, 1. lpp..
06/09/2019
Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2019/1265 (2019. gada 10. jūlijs) par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR) (ECB/2019/19) ( OV L 199, 26.7.2019. )  OV L 230, 6.9.2019, 11. lpp..
05/09/2019
Atzinums par noteikumiem, kurus finanšu uzņēmumiem jāievēro, nosakot atalgojuma politiku (CON/2019/32), Nīderlande, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Atzinums par informācijas brīvību (CON/2019/31), Nīderlande, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1378 (2019. gada 9. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2019/27), OV L 224, 28.8.2019, 9. lpp..
28/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1377 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko ieceļ struktūrvienību vadītājus, lai pieņemtu deleģētos lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm (ECB/2019/26), OV L 224, 28.8.2019, 6. lpp..
28/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1376 (2019. gada 23. jūlijs) par tiesību pieņemt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm, deleģēšanu (ECB/2019/23), OV L 224, 28.8.2019, 1. lpp..
21/08/2019
ECB ieteikums (2019. gada 25. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem (ECB/2019/24), OV C 283, 21.8.2019, 1. lpp..
16/08/2019
Atzinums par kredīta darījumu pirkšanu un pārdošanu (CON/2019/30), Kipra, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1349 (2019. gada 26. jūlijs) par procedūru un nosacījumiem, ar kādiem kompetentā iestāde īsteno noteiktas pilnvaras attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību  (ECB/2019/25), OV L 214, 16.8.2019, 16. lpp..
16/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1348 (2019. gada 18. jūlijs) par procedūru ārpus euro zonas dalībvalstu atzīšanai par datu sniedzējām dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu  (ECB/2019/20), OV L 214, 16.8.2019, 3. lpp..
09/08/2019
Atzinums par hipotekāro prasījumu nodošanas ierobežojumiem (CON/2019/29), Polija, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1335 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2019/17), OV L 2018, 8.8.2019, 47. lpp..
08/08/2019
Pamatnostādne ECB/2014/60. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  OV L , 8.8.2019, . lpp..
05/08/2019
Pamatnostādne ECB/2015/35. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 5.8.2019, . lpp..
29/07/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1312 (2019. gada 22. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu  (ECB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
ECB Lēmums (2019. gada 22. jūlijs) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1265 (2019. gada 10. jūlijs) par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR)  (ECB/2019/19), OV L 199, 26.7.2019, 8. lpp..Papildus informācija
25/07/2019
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB prezidenta iecelšanu (CON/2019/28), OV C 258, 25.7.2019, 2. lpp..Papildus informācija
18/07/2019
Atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju (CON/2019/27), Slovēnija, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Atzinums par līdzekļu izmaksu nekvalificētiem subordinēto obligāciju turētājiem un mazākuma akcionāriem, kuriem piederēja akcijas bankās, kurās Slovēnijas Republikai bija akciju kontrolpakete un kuras ietekmēja Banka Slovenije ārkārtas pasākumi (CON/2019/26), Slovēnija, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kurus pieņem nolūkā īstenot Eiropas Centrālas bankas un Hrvatska narodna banka ciešu sadarbību (CON/2019/25), Horvātija, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1034 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2019/13), OV L 167, 24.6.2019, 79. lpp..
24/06/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1033 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2019/12), OV L 167, 24.6.2019, 75. lpp..
24/06/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1032 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2019/11), OV L 167, 24.6.2019, 64. lpp..
24/06/2019
Atzinums par Banca d'Italia īpašumtiesību struktūru un zelta rezervju īpašumtiesībām (CON/2019/23), Itālija, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Pamatnostādne ECB/2014/31. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  24.6.2019.
21/06/2019
Atzinums par Central Bank of Cyprus pārvaldību un finanšu neatkarību, un grozījumiem konstitūcijā attiecībā uz Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Kipra, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1007 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2019/16), OV L 163, 20.6.2019, 108. lpp..
20/06/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1006 (2019. gada 7. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu ECB/2011/20, ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem  (ECB/2019/15), OV L 163, 20.6.2019, 103. lpp..
14/06/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/976 (2019. gada 29. maijs), ar ko nosaka mērķu noteikšanas un novērtējuma sniegšanas principus kopējās uzraudzības komandās un atceļ Lēmumu (ES) 2017/274 (ECB/2019/14), OV L 157, 14.6.2019, 61. lpp..Papildus informācija
12/06/2019
Atzinums par Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mērķiem un pārvaldību (CON/2019/22), Latvija, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
31/05/2019
Atzinums par banku un finanšu tirgus uzraudzības režīma reformu (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Atzinums par noteiktu banku saistību bijušajiem turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2019/20), Slovēnija, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Atzinums par Portugāles finanšu uzraudzības sistēmas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu (CON/2019/19), Portugāle, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Atzinums par banku finanšu aktīvu nodokli un patēriņa kredīta līgumu atsauces procentu likmi (CON/2019/18), Rumānija, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/685 (2019. gada 18. aprīlis) par 2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu  (ECB/2019/10), OV L 115, 2.5.2019, 16. lpp..
02/05/2019
Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/17), Kipra, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/669 (2019. gada 4. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/10 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības  (ECB/2019/9), OV L 113, 29.4.2019, 6. lpp..
29/04/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/671 (2019. gada 9. aprīlis) par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (pārstrādāta versija)  (ECB/2019/7), OV L 113, 29.4.2019, 11. lpp..Papildus informācija
17/04/2019
Atzinums par piedalīšanos Vienotajā noregulējuma mehānismā (CON/2019/16), Bulgārija, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Atzinums par lobēšanu (CON/2019/15), Čehijas Republika, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Atzinums par aizņēmēju piekrišanas pieprasīšanu ar mājokļa nekustamā īpašuma ķīlu nodrošinātu kredītu pārvedumiem (CON/2019/14), Īrija, 29.3.2019.
27/03/2019
Atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2019/13), Slovēnija, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Atzinums par izmaiņām Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pārvaldības struktūrā (CON/2019/12), Beļģija, 26.3.2019.
12/03/2019
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2019/11), OV C 94, 12.3.2019, 2. lpp..
08/03/2019
Augsta līmeņa ECB amatpersonu ētikas kodekss  OV C 89, 8.3.2019, 2. lpp..Papildus informācija
06/03/2019
ECB Atzinums (2019. gada 13. februāris) par priekšlikumu Padomes lēmumam par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu (CON/2019/06), OV C 84, 6.3.2019, 1. lpp..Papildus informācija
04/03/2019
Atzinums par priekšlikumu regulai par zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem (CON/2018/32), OV C 79, 4.3.2019, 1. lpp..Papildus informācija
28/02/2019
Atzinums par makroprudenciālās padomes izveidošanu (CON/2019/10), Spānija, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Atzinums par likumprojektu par galvenās dzīvesvietas aizsardzību (CON/2019/09), Grieķija, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/323 (2019. gada 12. februāris), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus, lai pieņemtu deleģētos lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām (ECB/2019/5), OV L 55, 25.2.2019, 16. lpp..
25/02/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/322 (2019. gada 31. janvāris) par tiesību pieņemt lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām deleģēšanu (ECB/2019/4), OV L 55, 25.2.2019, 7. lpp..
20/02/2019
ECB Ieteikums (2019. gada 14. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem  (ECB/2019/6), OV C 67, 20.2.2019, 1. lpp..
18/02/2019
Atzinums par tiesas nolēmumiem attiecībā uz mājokļu, kas ir pastāvīgā dzīvesvieta, atsavināšanu (CON/2019/08), Īrija, 18.2.2019.
15/02/2019
Atzinums par mikrokredītu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību (CON/2019/07), Grieķija, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Atzinums par banknošu ar 500 euro nominālvērtību izmantošanas aizliegumu un dažiem grozījumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktos (CON/2019/05), Dānija, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/166 (2019. gada 25. janvāris) par Tirgus infrastruktūras valdi un ar ko atceļ Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi  (ECB/2019/3), OV L 32, 4.2.2019, 14. lpp..Papildus informācija
01/02/2019
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2019/04), Spānija, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Atzinums par Narodowy Bank Polski valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju atlīdzību (CON/2019/03), Polija, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
ECB Regula (ES) 2019/113 (2018. gada 7. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku  (ECB/2018/33), OV L 23, 25.1.2019, 19. lpp..
23/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/137 (2019. gada 23. janvāris) par Eurosistēmas vienotās tirgus infrastruktūras vārtejas (ESMIG) tīkla pakalpojumu sniedzēju atlasi  (ECB/2019/2), OV L 25, 23.1.2019, 34. lpp..
21/01/2019
Atzinums par Central Bank of Malta veikto kredītinformācijas aģentūru uzraudzību un maksājumu pakalpojumu pārraudzību (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
ECB Ieteikums (2018. gada 7. decembris) par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/36), OV C 21, 17.1.2019, 1. lpp..
11/01/2019
ECB Ieteikums (2019. gada 7. janvāris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2019/1), OV C 11, 11.1.2019, 1. lpp..
11/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/48 (2018. gada 30. novembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma ECB/2013/31 atcelšanu  (ECB/2018/32), OV L 9, 11.1.2019, 196. lpp..Papildus informācija
11/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/47 (2018. gada 29. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju (ECB/2018/31), OV L 9, 11.1.2019, 194. lpp..
11/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/46 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/26 (ECB/2018/30), OV L 9, 11.1.2019, 190. lpp..Papildus informācija
11/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/45 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (ECB/2018/29), OV L 9, 11.1.2019, 183. lpp..Papildus informācija
11/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/44 (2018. gada 29. novembris) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, kā arī par Lēmuma ECB/2014/61 grozīšanu un Lēmuma ECB/2013/30 atcelšanu (ECB/2018/28), OV L 9, 11.1.2019, 180. lpp..
11/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/43 (2018. gada 29. novembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27), OV L 9, 11.1.2019, 178. lpp..Papildus informācija
03/01/2019
Atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu (CON/2019/01), Igaunija, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/2049 (2018. gada 12. decembris) par 2019. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2018/35), OV L 327, 21.12.2018, 87. lpp..
21/12/2018
Atzinums par makroprudenciālajiem instrumentiem (CON/2018/58), Spānija, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Atzinums par banku kontu un finanšu darījumu centrālā reģistra organizēšanu (CON/2018/57), Beļģija, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Atzinums par atbildības regulējuma grozījumiem attiecībā uz Banca Naţională a României valdes locekļiem un darbiniekiem (CON/2018/56), Rumānija, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi (CON/2018/51), OV C 444, 10.12.2018, 11. lpp..Papildus informācija
07/12/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/55), 7.12.2018.Papildus informācija
26/11/2018
ECB Regula (ES) 2018/1845 (2018. gada 21. novembris) par rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību  (ECB/2018/26), OV L 299, 26.11.2018, 55. lpp..
20/11/2018
Atzinums par priekšlikumu direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu (CON/2018/54), OV C 444, 20.11.2018, 15. lpp..Papildus informācija
19/11/2018
Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)makrouzraudzības pilnvarām un kredītiestāžu pārvaldību (CON/2018/52), Bulgārija, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Atzinums par konverģences ziņojuma ieteikumu ieviešanu Likumā par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) (CON/2018/53), Bulgārija, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Atzinums par finanšu uzraudzības un ieguldītāju aizsardzības stiprināšanu (CON/2018/50), Polija, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Atzinums par to, kā apstiprina būtiskos pakalpojumus un būtiskos pakalpojumu operatorus tīkla un informācijas sistēmu drošības vajadzībām (CON/2018/47), Slovēnija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/1625 (2018. gada 8. oktobris) ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2018/24), OV L 280, 9.11.2018, 1. lpp..
09/11/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/1626 (2018. gada 3. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2018/20), OV L 280, 9.11.2018, 40. lpp..
09/11/2018
Atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kuri tiks pieņemti, lai īstenotu ECB un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) ciešu sadarbību  (CON/2018/49), Bulgārija, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Pamatnostādne ECB/2012/27. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 9.11.2018, . lpp..
09/11/2018
Lēmums ECB/2007/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  OV L , 9.11.2018, . lpp..
08/11/2018
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank obligāto rezervju prasībām (CON/2018/48), Ungārija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 19. oktobris) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem (ECB/2018/25), OV C 394, 30.10.2018, 1. lpp..
26/10/2018
Atzinums par Somijas tiesību aktu pārskatīšanu saistībā ar finanšu sektoram piemērojamiem sagatavotības pienākumiem (CON/2018/46), Somija, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Atzinums par Valsts revīzijas biroja juridisko regulējumu (CON/2018/45), Horvātija, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Atzinums par noteikumiem, kurus sistēmiski nozīmīgas kredītiestādes ievēro, nosakot fiksētas atlīdzības politiku  (CON/2018/44), Nīderlande, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Atzinums par priekšlikumu regulai par konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu (CON/2018/38), OV C 382, 23.10.2018, 7. lpp..Papildus informācija
23/10/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES, un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (CON/2018/37), OV C 382, 23.10.2018, 2. lpp..Papildus informācija
19/10/2018
Atzinums par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības regulējuma pārskatīšanu (CON/2018/36), OV C 378, 19.10.2018, 5. lpp..Papildus informācija
12/10/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 4. oktobris) – Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2018/23), OV C 370, 12.10.2018, 1. lpp..
28/09/2018
Atzinums par nacionālās apdrošināšanas prasību datubāzes izveidi (CON/2018/43), Īrija, 28.9.2018.
14/09/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 6. septembris) – Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem  (ECB/2018/22), OV C 325, 14.9.2018, 1. lpp..
11/09/2018
Atzinums par popolari banku un kooperatīvo banku reformas grozījumiem (CON/2018/42), Itālija, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Atzinums par jauniem euro denominētu maksājumu noapaļošanas noteikumiem (CON/2018/41), Beļģija, 4.9.2018.
03/09/2018
Atzinums par administrativo datu nosūtīšanu statistikas vajadzībām (CON/2018/40), Vācija, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Atzinums par kritisko infrastruktūru, kiberdrošību un nodrošinātajām obligācijām (CON/2018/39), Slovākija, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (CON/2018/33), OV C 303, 29.8.2018, 2. lpp..Papildus informācija
20/08/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/1151 (2018. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2018/19), OV L 209, 20.8.2018, 2. lpp..
17/08/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/1148 (2018. gada 10. augusts) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2016/1041 atcelšanu  (ECB/2018/21), OV L 208, 17.8.2018, 91. lpp..Papildus informācija
16/08/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) (CON/2018/35), OV C 378, 16.8.2018, 2. lpp..Papildus informācija
27/07/2018
Atzinums par makroprudenciālo instrumentu savstarpējās atzīšanas īstenošanu Luksemburgā (CON/2018/34), Luksemburga, 27.7.2018.
25/07/2018
Atzinums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka noteikumus par fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievirzes stiprināšanu dalībvalstīs (CON/2018/25), OV C 261, 25.7.2018, 1. lpp..Papildus informācija
24/07/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 6. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem (ECB/2018/18), OV C 260, 24.7.2018, 1. lpp..
07/06/2018
2.Atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A un dažiem citiem regulētajiem krājkontiem Francijā (CON/2018/28), Francija, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/19), OV C 255, 20.7.2018, 2. lpp..Papildus informācija
18/07/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un saistītos tiesību aktus; un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (CON/2018/26), OV C 251, 18.7.2018, 2. lpp..Papildus informācija
05/07/2018
Atzinums par kredītlīgumu īpašnieku uzņēmējdarbības regulējumu (CON/2018/31), Īrija, 5.7.2018.
25/06/2018
Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi (CON/2018/20), OV C 220, 25.6.2018, 2. lpp..Papildus informācija
18/06/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/877 (2018. gada 1. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (ECB/2018/17), OV L 154, 18.6.2018, 22. lpp..
18/06/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/876 (2018. gada 1. jūnijs) par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16), OV L 154, 18.6.2018, 3. lpp..
15/06/2018
Atzinums par hipotēku amortizācijas prasībām (CON/2018/30), Zviedrija, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13), OV L 153, 15.6.2018, 161. lpp..
15/06/2018
Pamatnostādne (ECB/2013/23). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 15.6.2018, . lpp..
08/06/2018
Atzinums par dažām finanšu tiesību aktu normām (CON/2018/29), Beļģija, 8.6.2018.
28/05/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 18. maijs) – Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2018/15), OV C 181, 28.5.2018, 1. lpp..
18/05/2018
Atzinums par regulējuma izveidi tīkla un vispārējas intereses informācijas sistēmu drošībai  (CON/2018/27), Beļģija, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Atzinums par administratīviem sodiem un noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Īrija, 11.5.2018.
07/05/2018
ECB pamatnostādne (ES) 2018/797(2018. gada 3. maijs) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, un starptautiskajām organizācijām  (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/667 (2018. gada 19. aprīlis) par 2018. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju un uzraudzību informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2018/22), Igaunija, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju (CON/2018/21), Slovēnija, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/572 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2018/5), OV L 95, 13.4.2018, 49. lpp..
13/04/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/571 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2018/4), OV L 95, 13.4.2018, 45. lpp..
13/04/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/570 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2018/3), OV L 95, 13.4.2018, 23. lpp..
09/04/2018
Atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu (CON/2018/18), Čehijas Republika, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/547 (2018. gada 27. marts) ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto pašu kapitāla lēmumu pieņemšanai (ECB/2018/11), OV L 90, 6.4.2018, 110. lpp..
06/04/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/546 (2018. gada 15. marts) par pašu kapitāla lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanu  (ECB/2018/10), OV L 90, 6.4.2018, 105. lpp..
06/04/2018
Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka un Likumā par Valsts revīzijas iestādi (CON/2018/17), Horvātija, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (CON/2018/12), OV C 120, 6.4.2018, 2. lpp..Papildus informācija
04/04/2018
Atzinums par vērtspapīrošanas regulējuma izveidi (CON/2018/16), Kipra, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 9. marts) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem  (ECB/2018/9), OV C 107, 22.3.2018, 1. lpp..
21/03/2018
Atzinums par kritiskās infrastruktūras drošību un aizsardzību (CON/2018/15), Beļģija, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB viceprezidenta iecelšanu amatā (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/323 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2018/8), OV L 62, 5.3.2018, 38. lpp..
05/03/2018
ECB Regula (ES) 2018/318 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2018/7), OV L 62, 5.3.2018, 4. lpp..
05/03/2018
Atzinums par hipotēku kavēto maksājumu noregulējumu (CON/2018/13), Īrija, 5.3.2018.
05/03/2018
Pamatnostādne ECB/2013/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  5.3.2018.
05/03/2018
Regula (ECB/2012/24). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 5.3.2018.
02/03/2018
Labojums ECB Lēmumā (ES) 2017/2081 (2017. gada 10. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem OV L 60, 2.3.2018, 57. lpp..
02/03/2018
Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā OV L 60, 2.3.2018, 57. lpp..
02/03/2018
Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2017/697 (2017. gada 4. aprīlis) par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības OV L 60, 2.3.2018, 56. lpp..
01/03/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (CON/2018/1), OV C 77, 1.3.2018, 2. lpp..Papildus informācija
19/02/2018
Atzinums par papildu makrouzraudzības instrumentiem mājokļa hipotekārajiem kredītiem (CON/2018/9), Luksemburga, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
ECB Regula (ES) 2018/231 (2018. gada 26. janvāris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2), OV L 45, 17.2.2018, 3. lpp..
16/02/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/228 (2018. gada 13. februāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2017/936, ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par atbilstību un piemērotību pieņemšanai  (ECB/2018/6), OV L 43, 16.2.2018, 18. lpp..
16/02/2018
Lēmums (ES) 2017/963 (ECB/2017/16). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 16.2.2018, . lpp..
15/02/2018
Atzinums par jaunu uzdevumu noteikšanu Bank of Greece saistībā ar savstarpējās apmaiņas maksu par karšu maksājumu darījumiem (CON/2018/11), Grieķija, 15.2.2018.
14/02/2018
Atzinums par sarakstā iekļautās nodokļu oāzēs esošo monetāro līdzekļu atgriešanu Slovēnijas Republikā (CON/2018/8), Slovēnija, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Atzinums par jaunu uzdevumu noteikšanu Central Bank of Cyprus saistībā ar savstarpējās apmaiņas maksu par karšu maksājumu darījumiem (CON/2018/10), Kipra, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Atzinums par kredītiestāžu atkarību no līdzekļiem, kuri saņemti no finanšu sabiedrībām (CON/2018/7), Ungārija, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Atzinums par Maltas Finanšu pakalpojumu iestādes finansējuma avotiem un tās pārvaldību (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 26. janvāris) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem  (ECB/2018/1), OV C 37, 1.2.2018, 1. lpp..
01/02/2018
Lēmums (ES) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 1.2.2018, . lpp..
31/01/2018
Atzinums par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (CON/2018/5), Slovēnija, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Atzinums par pārmaiņām Savienības krīzes pārvaldības regulējumā (CON/2017/47), OV C 34, 31.1.2018, 17. lpp..Papildus informācija
31/01/2018
Atzinums par grozījumiem kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību kapitāla prasību Savienības regulējumā (CON/2017/46), OV C 34, 31.1.2018, 5. lpp..Papildus informācija
26/01/2018
Atzinums par banku kontu un finanšu darījumu centrālā reģistra organizēšanu Beļģijā (CON/2018/4), Beļģija, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
ECB Ieteikums (2017. gada 28. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2017/44), OV C 8, 11.1.2018, 1. lpp..
11/01/2018
Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2018/3), Slovēnija, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2018/2), Grieķija, 9.1.2018.
05/01/2018
ECB Ieteikums (2017. gada 19. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem  (ECB/2017/43), OV C 2, 5.1.2018, 1. lpp..

2017

23/12/2017
ECB Ieteikums (2017. gada 15. decembris) Eiropas Savienības Padomei par ECB ārējiem revidentiem  (ECB/2017/42), OV C 444, 23.12.2017, 1. lpp..
23/12/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2444 (2017. gada 8. decembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/2332 par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru  (ECB/2017/41), OV L 344, 23.12.2017, 63. lpp..
23/12/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2443 (2017. gada 8. decembris) par 2018. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2017/40), OV L 344, 23.12.2017, 61. lpp..
23/12/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2442 (2017. gada 8. decembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2164 par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2017/39), OV L 344, 23.12.2017, 59. lpp..
15/12/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2335 (2017. gada 23. novembris) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām  (ECB/2017/38), OV L 333, 15.12.2017, 66. lpp..
06/12/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2239 (2017. gada 16. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par ECB gada pārskatiem (ECB/2017/36), OV L 320, 6.12.2017, 18. lpp..
04/12/2017
Atzinums par centrālo krājaizdevu sabiedrību skaita ierobežošanu (CON/2017/54), Lietuva, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Atzinums par Starptautiskā Valūtas fonda fiskālās aģentūras funkciju piešķiršanu Lietuvos bankas (CON/2017/53), Lietuva, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Atzinums par etalonlielumiem attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līgumiem (CON/2017/52), Bulgārija, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2199 (2017. gada 20. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu  (ECB/2017/37), OV L 312, 28.11.2017, 92. lpp..
27/11/2017
Atzinums par grozījumiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lēmumu pieņemšanas regulējumā (CON/2017/51), Bulgārija, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Atzinums par darījumiem ar saistītām personām (CON/2017/50), Bulgārija, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Atzinums par darba samaksas un pensijas noteikumiem (CON/2017/49), Īrija, 24.11.2017.
16/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2097 (2017. gada 3. novembris) par metodoloģiju, saskaņā ar kuru aprēķina sankcijas par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzības prasību pārkāpumiem  (ECB/2017/35), OV L 299, 16.11.2017, 31. lpp..
16/11/2017
ECB Regula (ES) 2017/2095 (2017. gada 3. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/2017/34), OV L 299, 16.11.2017, 22. lpp..
16/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2098 (2017. gada 3. novembris) par procedūru, kuru ievēro, nosakot koriģējošus pasākumus par neatbilstību Regulas (ES) Nr. 795/2014 noteikumiem (ECB/2017/33), OV L 299, 16.11.2017, 34. lpp..
16/11/2017
ECB Regula (ES) 2017/2094 (2017. gada 3. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību  (ECB/2017/32), OV L 299, 16.11.2017, 11. lpp..
16/11/2017
Regula ECB/1999/4. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 16.11.2017, . lpp..
15/11/2017
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma atlikšanu, ziņošanas prasībām, riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem izvirzāmajām prasībām  (CON/2017/42), OV C 385, 15.11.2017, 10. lpp..Papildus informācija
15/11/2017
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CDP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CDP atzīšanas prasībām  (CON/2017/39), OV C 385, 15.11.2017, 10. lpp..Papildus informācija
14/11/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2193 (2017. gada 27. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/280 par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2017/31), OV L 310, 14.11.2017, 49. lpp..
14/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2081 (2017. gada10. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2017/30), OV L 295, 14.11.2017, 89. lpp..Papildus informācija
14/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2080 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/9 par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu (ECB/2017/29), OV L 295, 14.11.2017, 86. lpp..
14/11/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2082 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2017/28), OV L 295, 14.11.2017, 97. lpp..
14/11/2017
Lēmums ECB/2010/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 14.11.2017, . lpp..
09/11/2017
Atzinums par atbalstu mājokļu kredītu ņēmējiem sarežģītā finanšu situācijā un atbalstu ārvalstu valūtā denominētu vai indeksētu mājokļu kredītu brīvprātīgai restrukturēšanai (CON/2017/48), Polija, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Atzinums par atlīdzības likmes pagaidu apturēšanu attiecībā uz "livret A" un dažiem citiem regulētajiem krājkontiem Francijā (CON/2017/45), Francija, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
ECB atzinums (2017. gada 20. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OV C 372, 1.11.2017, 6. lpp..Papildus informācija
27/10/2017
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2017/44), Kipra, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu starpnieku un finanšu aģentu izglītības uzraudzībā (CON/2017/43), Slovākija, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Atzinums par kvalificēta banku kredīta turētājiem piešķirtajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2017/41), Slovēnija, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2017/40), Kipra, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Atzinums par starpbanku klīringu un norēķiniem (CON/2017/37), Polija, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
ECB ieteikums (2017. gada 8. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem  (ECB/2017/27), OV C 310, 19.9.2017, 1. lpp..
19/09/2017
ECB Regula (ES) 2017/1539 (2017. gada 25. augusts), ar ko nosaka datumu, no kura mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas, piemēro Regulu (ES) 2017/1538, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25)  (ECB/2017/26), OV L 240, 19.9.2017, 212. lpp..
19/09/2017
ECB Regula (ES) 2017/1538 (2017. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25), OV L 240, 19.9.2017, 1. lpp..
19/09/2017
Regula (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 19.9.2017, . lpp..
11/09/2017
Atzinums par juridisko regulējumu, kas attiecas uz nodrošinātajām obligācijām, kredītdatu pārskatu sniegšanu, makroprudenciālajām pilnvarām un instrumentiem un VUM kopējām procedūrām (CON/2017/36), Slovākija, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
ECB Ieteikums (2017. gada 24. augusts) – Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējiem revidentiem  (ECB/2017/24), OV C 292, 6.9.2017, 1. lpp..
25/08/2017
Atzinums par grozījumiem finanšu tirgus uzraudzības režīmā (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Atzinums par likumprojektu, ar ko groza Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pamatstatūtus attiecībā uz direktoru skaitu tās padomē (CON/2017/34), Beļģija, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1493 2017. gada 3. augusts, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014  (ECB/2017/23), OV L 216, 22.8.2017, 23. lpp..
22/08/2017
Lēmums (ECB/2014/29). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 22.8.2017, . lpp..
21/08/2017
Atzinums par kredītu datu sniegšanu (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Atzinums par Central Bank of Cyprus noteikšanu par informācijas iestādi un par attiecīga izņēmuma iekļaušanu banku noslēpuma prasībā (CON/2017/32), Kipra, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Atzinums par kritiskās infrastruktūras likumu (CON/2017/31), Slovēnija, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Atzinums par lēmuma projektu par Hrvatska narodna banka monetārās politikas īstenošanu  (CON/2017/30), Horvātija, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Atzinums par papildu hipotēku rezerves prasību (CON/2017/29), Zviedrija, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Atzinums par piekļuvi centrālajam kredītreģistram un bankas kontu reģistram (CON/2017/28), Bulgārija, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1403 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi  (ECB/2017/20), OV L 199, 29.7.2017, 24. lpp..
29/07/2017
Pamatnostādne (ECB/2012/13). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 29.7.2017, . lpp..
21/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1361 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/15), OV L 190, 21.7.2017, 24. lpp..
21/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1360 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu  (ECB/2017/14), OV L 190, 21.7.2017, 22. lpp..
21/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1359 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/13), OV L 190, 21.7.2017, 20. lpp..
21/07/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/1362 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2017/12), OV L 190, 21.7.2017, 26. lpp..
21/07/2017
ECB Atzinums (2017. gada 7. jūnijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES (CON/2017/22), OV C 236, 21.7.2017, 2. lpp..Papildus informācija
17/07/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/1404 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2017/19), OV L 199, 17.7.2017, 26. lpp..
12/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1258 (2017. gada 5. jūlijs) par lēmumu deleģēšanu par konfidenciālas statistiskās informācijas nosūtīšanu Vienotajai noregulējuma valdei  (ECB/2017/22), OV L 179, 12.7.2017, 39. lpp..
11/07/2017
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu (CON/2017/27), Bulgārija, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1198 (2017. gada 27. jūnijs) par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestāžu finansējuma plānus  (ECB/2017/21), OV L 172, 30.6.2017, 32. lpp..
23/06/2017
Ieteikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 22. pantu (iesniegusi Eiropas Centrālā banka) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Atzinums par Nacionālā izpētes, tehnoloģijas un attīstības fonda likumu (CON/2017/26), Austrija, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Lēmums ECB/2012/6. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 23.6.2017, . lpp..
16/06/2017
Atzinums par euro banknošu izgatavošanas īpaša nolūka uzņēmumu īpašumtiesībām (CON/2017/25), Spānija, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Atzinums par Banka Slovenije darbības revīziju (CON/2017/24), Slovēnija, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Atzinums par parāda instrumentu jaunu kategoriju, jaunu makroprudenciālo instrumentu, norēķinu iestāžu jaunas kategorijas izveidi un ieskaita tiesību nepiemērošanu (CON/2017/23), Beļģija, 8.6.2017.
07/06/2017
Atzinums par makroprudenciālajiem pasākumiem sistēmisko risku ierobežošanai (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/937 (2017. gada 23. maijs), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par uzraudzīto iestāžu nozīmīgumu pieņemšanai (ECB/2017/17), OV L 141, 1.6.2017, 28. lpp..
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/936 (2017. gada 23. maijs), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par atbilstību un piemērotību pieņemšanai  (ECB/2017/16), OV L 141, 1.6.2017, 26. lpp..
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/935 (2016. gada 16. novembris) par pilnvaru pieņemt lēmumus par atbilstību un piemērotību deleģēšanu un atbilstības un piemērotības prasību novērtējumu (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), OV L 141, 1.6.2017, 21. lpp..
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/934 (2016. gada 16. novembris) par uzraudzīto iestāžu nozīmīguma lēmumu deleģēšanu (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), OV L 141, 1.6.2017, 18. lpp..
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), OV L 141, 1.6.2017, 14. lpp..
30/05/2017
Atzunums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu (CON/2017/20), Beļģija, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Atzinums par Alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūru monitoringa komisiju un banku fondu rezerves fondiem (CON/2017/19), Spānija, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2017/18), Portugāle, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Atzinums par Sveriges riksbank finansiālo neatkarību (CON/2017/17), Zviedrija, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2017/16), Slovēnija, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/760 (2017. gada 24. aprīlis) par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11), OV  113, 28.4.2017, 52. lpp..
24/04/2017
ECB Atzinums (2017. gada 8. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (CON/2017/6), OV C 132, 24.4.2017, 1. lpp..
24/04/2017
Atzinums par Maksājumu pakalpojumu, elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu un maksājumu sistēmu likumu (CON/2017/15), Slovēnija, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Atzinums par papildu makroprudenciālajiem instrumentiem (CON/2017/14), Zviedrija, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/697 (2017. gada 4. aprīlis) par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/9), OV L 101, 13.4.2017, 156. lpp..Papildus informācija
13/04/2017
ECB Ieteikums (2017. gada 31. marts) Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem  (ECB/2017/8), OV C 120, 13.4.2017, 1. lpp..
13/04/2017
ECB 2017. gada 4. aprīļa Ieteikums par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/10), OV C 120, 13.4.2017, 2. lpp..
12/04/2017
Atzinums par kredītu reģistrā iekļauto datu apjoma palielināšanu  (CON/2017/13), Latvija, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
07/04/2017
Atzinums par plūdu risku apdrošināšanu pakalpojumu sniegšanu (CON/2017/12), Īrija, 7.4.2017.
07/04/2017
Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu uzraudzību (CON/2017/11), Vācija, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2017/10), Vācija, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Atzinums par kredītiem, kas saistīti ar ārvalstu valūtu  (CON/2017/9), Polija, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/469 (2017. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2017/7), OV L 77, 22.3.2017, 4. lpp..
22/03/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/468 (2017. gada 26. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu  (ECB/2017/5), OV L 77, 22.3.2017, 1. lpp..
22/03/2017
Lēmums ECB/2010. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 22.3.2017, . lpp..
21/03/2017
Please insert the title. (CON/2017/8), Dānija, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Atzinums par noteiktiem grozījumiem atliktā nodokļa aktīvu tiesiskajā regulējumā Grieķijā  (CON/2017/7), Grieķija, 15.3.2017.
01/03/2017
Atzinums par to, kā informāciju un datus sniedz maksājumu sistēmas, maksājumu shēmas, vērtspapīru depozitāriji un klīringa un norēķinu sistēmas (CON/2017/5), Polija, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Atzinums par Itālijas dalību vairākās Starptautiskā Valūtas fonda programmās - Jaunās aizņemšanās kārtības pagarināšanu, iemaksu Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā un jaunu divpusējo kredīta līgumu (CON/2017/4), Itālija, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Atzinums par jaunu ar hipotekāro kredītu saistītu uzdevumu uzticēšanu Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipra, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Lēmums ECB/2015/10. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 17.2.2017.
15/02/2017
Atzinums par maksājumu kontiem (CON/2017/2), Kipra, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2017/274 (2017. gada 10. februāris), ar ko nosaka nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinatoru pienākumu izpildes novērtējuma sniegšanas principus un atceļ Lēmumu (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OV L 40, 13.2.2017, 72. lpp..