All years
2018

11/01/2018
2017 m. gruodžio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2017/44), OL C 8, 2018 1 11, p. 1.
11/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/3), Slovėnija, 2018 1 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/2), Graikija, 2018 1 9.
05/01/2018
2017 m. gruodžio 19 d. ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus  (ECB/2017/43), OL C 2, 2018 1 5, p. 1.

2017

23/12/2017
2017 m. gruodžio 15 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl ECB išorės auditoriaus  (ECB/2017/42), OL C 444, 2017 12 23, p. 1.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2444, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2017/41), OL L 344, 2017 12 23, p. 63.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2443 dėl monetų emisijos apimties 2018 metais patvirtinimo  (ECB/2017/40), OL L 344, 2017 12 23, p. 61.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2442, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo  (ECB/2017/39), OL L 344, 2017 12 23, p. 59.
15/12/2017
2017 m. lapkričio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38), OL L 333, 2017 12 15, p. 66.
06/12/2017
2017 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2239, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2017/36), OL L 320, 2017 12 6, p. 18.
04/12/2017
Nuomonė dėl centrinių kredito unijų skaičiaus ribojimo  (CON/2017/54), Lietuva, 2017 12 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo fiskalinės agentūros funkcijos suteikimo Lietuvos bankui (CON/2017/53), Lietuva, 2017 12 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
29/11/2017
Nuomonė dėl lyginamųjų indeksų, naudojamų finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2017/52), Bulgarija, 2017 11 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
2017 m. lapkričio 20 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2199, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/37), OL L 312, 2017 11 28, p. 92.
27/11/2017
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) sprendimų priėmimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2017/51), Bulgarija, 2017 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Nuomonė dėl sandorių su susijusiomis šalimis (CON/2017/50), Bulgarija, 2017 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2017/49), Airija, 2017 11 24.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2097 dėl sankcijų, taikomų pažeidus priežiūros reikalavimus sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, dydžio apskaičiavimo metodikos (ECB/2017/35), OL L 299, 2017 11 16, p. 31.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2095, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/2017/34), OL L 299, 2017 11 16, p. 22.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2098 dėl koreguojamųjų priemonių už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą taikymo procedūrinių aspektų (ECB/2017/33), OL L 299, 2017 11 16, p. 34.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2094, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2017/32), OL L 299, 2017 11 16, p. 11.
15/11/2017
2017 m. spalio 11 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais  (CON/2017/42), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.
15/11/2017
2017 m. spalio 4 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (CON/2017/39), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.
14/11/2017
2017 m. spalio 27 d. ECB gairės (ES) 2017/2193, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2017/31), OL L 310, 2017 11 14, p. 49.
14/11/2017
2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2017/30), OL L 295, 2017 11 14, p. 89.
14/11/2017
2017 m. rugsėjo 22 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2080, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/9 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo  (ECB/2017/29), OL L 295, 2017 11 14, p. 86.
14/11/2017
2017 m. rugsėjo 22 d. ECB gairės (ES) 2017/2082, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2017/28), OL L 295, 2017 11 14, p. 97.
09/11/2017
Nuomonė dėl paramos sunkioje finansinėje padėtyje esantiems būsto paskolų gavėjams ir dėl paramos savanoriškam būsto paskolų, suteiktų arba indeksuotų užsienio valiuta, restruktūrizavimui (CON/2017/48), Lenkija, 2017 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
2017 m. rugsėjo 20 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), 2017 11 1.Papildoma informacija
27/10/2017
Nuomonė dėk mokėjimo paslaugų  (CON/2017/44), Kipras, 2017 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens finansų tarpininkų ir finansų specialistų profesinio rengimo priežiūros srityje (CON/2017/43), Slovakija, 2017 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/41), Slovėnija, 2017 10 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/40), Kipras, 2017 10 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinių redakcijų klaidų ištaisymas OL C 313, 2017 9 21, p. 5-6.
20/09/2017
Nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir tarpbankinio atsiskaitymo (CON/2017/37), Lenkija, 2017 9 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
2017 m. rugsėjo 8 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus  (ECB/2017/27), OL C 310, 2017 9 19, p. 1.
19/09/2017
2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1539, kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), taikymo data mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos (ECB/2017/26), OL L 240, 2017 9 19, p. 212.
19/09/2017
2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), OL L 240, 2017 9 19, p. 1.
11/09/2017
Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
2017 m. rugpjūčio 24 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de Portugal išorės auditoriaus  (ECB/2017/24), OL C 292, 2017 9 6, p. 1.
25/08/2017
Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pakeitimų (CON/2017/35), Austrija, 2017 8 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Nuomonė dėl įstatymo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pagrindinis statutas dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdybos direktorių skaičiaus (CON/2017/34), Belgija, 2017 8 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
2017 m. rugpjūčio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1493, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui  (ECB/2017/23), OL L 216, 2017 8 22, p. 23.
22/08/2017
Sprendimas (ECB/2014/29). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 8 22, p. .
21/08/2017
Nuomonė dėl kredito duomenų teikimo (CON/2017/33), Austrija, 2017 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo (CON/2017/32), Kipras, 2017 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Nuomonė dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įstatymo (CON/2017/31), Slovėnija, 2017 8 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Nuomonė dėl sprendimo projekto dėl Hrvatska narodna banka pinigų politikos įgyvendinimo  (CON/2017/30), Kroatija, 2017 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Nuomonė dėl papildomo hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimo (CON/2017/29), Švedija, 2017 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Nuomonė dėl prieigos prie centrinio kreditų registro ir banko sąskaitų duomenų registro (CON/2017/28), Bulgarija, 2017 8 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
2017 m. birželio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1403, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2017/20), OL L 199, 2017 7 29, p. 24.
29/07/2017
Gairės (ECB/2012/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 7 29, p. .
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1361, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/15), OL L 190, 2017 7 21, p. 24.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1360, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/14), OL L 190, 2017 7 21, p. 22.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1359, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/13), OL L 190, 2017 7 21, p. 20.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB gairės (ES) 2017/1362, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2017/12), OL L 190, 2017 7 21, p. 26.
21/07/2017
2017 m. birželio 7 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (CON/2017/22), OL C 236, 2017 7 21, p. 2.Papildoma informacija
17/07/2017
2017 m. birželio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/1404, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), OL L 199, 2017 7 17, p. 26.
12/07/2017
2017 m. liepos 5 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1258 dėl sprendimų dėl konfidencialios statistinės informacijos perdavimo Bendrai pertvarkymo valdybai delegavimo (ECB/2017/22), OL L 179, 2017 7 12, p. 39.
11/07/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/27), Bulgarija, 2017 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
2017 m. birželio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1198 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų Europos Centriniam Bankui teikiamų ataskaitų apie kredito įstaigų finansavimo planus  (ECB/2017/21), OL L 172, 2017 6 30, p. 32.
23/06/2017
Rekomendacija dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 22 straipsnis (pateikė Europos Centrinis Bankas) (ECB/2017/18), 2017 6 23.
23/06/2017
Nuomonė dėl Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologijos ir taikomosios veiklos fondo (CON/2017/26), Austrija, 2017 6 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Sprendimas ECB/2012/6. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 6 23, p. .
16/06/2017
Nuomonė dėl eurų banknotų gamybą vykdančio specialios paskirties subjekto akcijų savininkų teisių (CON/2017/25), Ispanija, 2017 6 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2017/24), Slovėnija, 2017 6 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
07/06/2017
Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių, skirtų sisteminei rizikai riboti (CON/2017/21), Austrija, 2017 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
2017 m. gegužės 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/937, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl prižiūrimų subjektų svarbos (ECB/2017/17), OL L 141, 2017 6 1, p. 28.
01/06/2017
2017 m. gegužės 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2017/16), OL L 141, 2017 6 1, p. 26.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42), OL L 141, 2017 6 1, p. 21.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/934 dėl sprendimų, susijusių su prižiūrimų subjektų svarba, delegavimo (ECB/2016/41), OL L 141, 2017 6 1, p. 18.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40), OL L 141, 2017 6 1, p. 14.
30/05/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/20), Belgija, 2017 5 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Nuomonė dėl Komisijos, skirtos stebėti alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, ir dėl bankų fondų atsargų (CON/2017/19), Ispanija, 2017 5 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/18), Portugalija, 2017 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Nuomonė dėl Sveriges riksbank finansinio nepriklausomumo (CON/2017/17), Švedija, 2017 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/16), Slovėnija, 2017 5 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
2017 m. balandžio 24 d. ECB sprendimas (ES) 2017/760 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11), OL  113, 2017 4 28, p. 52.
24/04/2017
Nuomonė dėl Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išleidimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo (CON/2017/15), Slovėnija, 2017 4 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių (CON/2017/14), Švedija, 2017 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
2017 m. balandžio 4 d. ECB gairės (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9), OL L 101, 2017 4 13, p. 156.
13/04/2017
2017 m. kovo 31 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique išorės auditoriaus (ECB/2017/8), OL C 120, 2017 4 13, p. 1.
13/04/2017
2017 m. balandžio 4 d. ECB rekomendacija dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų (ECB/2017/10), OL C 120, 2017 4 13, p. 2.
12/04/2017
Nuomonė dėl kreditų registre saugomų duomenų apimties išplėtimo (CON/2017/13), Latvija, 2017 4 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Nuomonė dėl draudimo nuo potvynių  (CON/2017/12), Airija, 2017 4 7.
07/04/2017
Nuomonė dėl Finansinės priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/2017/11), Vokietija, 2017 4 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo informacinių technologijų saugumo tikslu (CON/2017/10), Vokietija, 2017 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Nuomonė dėl paskolų, susietų su užsienio valiuta (CON/2017/9), Lenkija, 2017 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
2017 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES)2017/469, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2017/7), OL L 77, 2017 3 22, p. 4.
22/03/2017
2017 m. sausio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2017/468, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo  (ECB/2017/5), OL L 77, 2017 3 22, p. 1.
21/03/2017
Nuomonė dėl pareigos priimti mokėjimus grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/8), Danija, 2017 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Nuomonė dėl tam tikrų atidėtųjų mokesčių turtą reglamentuojančių nuostatų dalinio pakeitimo Graikijoje (CON/2017/7), Graikija, 2017 3 15.
08/03/2017
2017 m. kovo 8 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (CON/2017/6), 2017 3 8.Papildoma informacija
01/03/2017
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo keliose Tarptautinio valiutos fondo programose: naujųjų skolinimosi susitarimų pratęsimas, įnašas į Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir naujas dvišalis paskolos susitarimas  (CON/2017/4), Italija, 2017 2 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su hipotekos kreditu, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipras, 2017 2 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Sprendimas ECB/2015/10. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 17.
15/02/2017
Nuomonė dėl mokėjimo sąskaitų  (CON/2017/2), Kipras, 2017 2 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
2017 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/274, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo vertinimo teikimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OL L 40, 2017 2 13, p. 72.Papildoma informacija
07/02/2017
Gairės ECB/2008/8. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 7.
03/02/2017
Nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui (CON/2017/1), Italija, 2017 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Gairės ECB/2014/15. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 2 1, p. .
31/01/2017
2016 m. gruodžio 16 d. ECB gairės (ES) 2017/148, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2016/45), OL L 26, 2017 1 31, p. 1.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/103, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/4), OL L 16, 2017 1 20, p. 57.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/102, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/3), OL L 16, 2017 1 20, p. 55.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/101, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/2), OL L 16, 2017 1 20, p. 53.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2017/1), OL L 16, 2017 1 20, p. 51.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2014/45. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2016/16. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
13/01/2017
Gairės ECB/2014/60. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 1 13, p. .
11/01/2017
Gairės ECB/2015/35. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2017 1 11, p. .
11/01/2017
Gairės ECB/2014/31. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2017 1 11, p. .
06/01/2017
2016 m. gruodžio 22 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus  (ECB/2016/46), OL C 3, 2017 1 6, p. 1.

2016

28/12/2016
Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
23/12/2016
2016 m. gruodžio 13 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2016/44), OL C 481, 2016 12 23, p. 1.
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2248 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo  (ECB/2016/36), OL L 347, 2016 12 20, p. 26.Papildoma informacija
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2016/35), OL L 347, 2016 12 20, p. 1.Papildoma informacija
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2016/34), OL L 347, 2016 12 20, p. 3.Papildoma informacija
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2300, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2016/33), OL L 344, 2016 12 17, p. 123.
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2299, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2016/32), OL L 344, 2016 12 17, p. 117.
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2298, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2016/31), OL L 344, 2016 12 17, p. 102.
15/12/2016
Nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje (CON/2016/60), Čekija, 2016 12 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/59), Slovėnija, 2016 12 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Nuomonė dėl su monetomis susijusių viešųjų uždavinių perleidimo De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Nyderlandai, 2016 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
2016 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo (ECB/2016/43), OL L 333, 2016 11 30, p. 73.
30/11/2016
Nuomonė dėl centrinio kreditų registro ir bankų sąskaitų registro veiklos sąnaudų kompensavimo  (CON/2016/57), Bulgarija, 2016 11 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2016/56), Vengrija, 2016 11 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo projekto (CON/2016/55), Belgija, 2016 11 17.
17/11/2016
Nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2016/54), Airija, 2016 11 17.
15/11/2016
2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1994 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų taikytino riziką ribojančios priežiūros institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo metodo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (ECB/2016/38), OL L 306, 2016 11 15, p. 37.
15/11/2016
2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1993, kuriose nustatomi vertinimo koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir institucinių užtikrinimo sistemų, kurias sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos, stebėsenos principai  (ECB/2016/37), OL L 306, 2016 11 15, p. 32.
21/10/2016
Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2016/51), Prancūzija, 2016 10 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Sprendimas ECB/2013/54 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 11 14.
11/11/2016
2016 m. lapkričio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1975 dėl įgaliojimų suteikti laikinąją akreditaciją perdavimo (ECB/2016/39) (ECB/2016/39), OL L 304, 2016 11 11, p. 9.
11/11/2016
2016 m. spalio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1974, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2016/30), OL L 304, 2016 11 11, p. 7.
10/11/2016
2016 m. spalio 28 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriaus (ECB/2016/29), OL C 413, 2016 11 10, p. 1.
31/10/2016
Nuomonė dėl Federalinės finansų rinkos stabilizavimo institucijos pareigų pertvarkymo ir EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos įgyvendinimo  (CON/2016/53), Vokietija, 2016 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Sprendimas ECB/2016/10. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 10 31.
28/10/2016
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/52), Kroatija, 2016 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Gairės ECB/2008/8. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 10 21.
13/10/2016
Nuomonė dėl įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti tam tikrų valiutų kainų skirtumų, taikomų su užsienio valiuta susietoms paskoloms, kompensavimą, projekto (CON/2016/50), Lenkija, 2016 10 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB  (CON/2016/49), 2016 10 12.Papildoma informacija
11/10/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigos po skolos grąžinimo proceso įsigyto nekilnojamojo turto arba įstatinio kapitalo valdymo sąlygų (CON/2016/48), Kipras, 2016 10 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
2016 m. rugsėjo 23 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus (ECB/2016/28), OL C 366, 2016 10 5, p. 1.
29/09/2016
2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1734, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/25), OL L 262, 2016 9 29, p. 30.
28/09/2016
Nuomonė dėl įstatymo dėl Latvijas Banka dalinių pakeitimų, kuriais numatyta sumažinti Latvijas Banka tarybos narių skaičių (CON/2016/47), Latvija, 2016 9 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių akto dalinių pakeitimų  (CON/2016/46), Slovėnija, 2016 9 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1717, Iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2016/27), OL L 258, 2016 9 24, p. 17.
24/09/2016
Sprendimas ECB/2004/2. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 9 24.
23/09/2016
2016 m. rugsėjo 9 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1705, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2016/26), OL L 257, 2016 9 23, p. 10.
19/09/2016
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens teikiant ataskaitas apie draudimo įmokos mokestį (CON/2016/45), Slovakija, 2016 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)  (CON/2016/44), 2016 9 12.Papildoma informacija
07/09/2016
Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos atstovo ECB priežiūros valdyboje vaidmens ir dėl priežiūros mokesčių  (CON/2016/43), Suomija, 2016 9 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairių (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos ECB gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), klaidų ištaisymas OL L 238, 2016 9 6, p. 7.
31/08/2016
Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo (CON/2016/41), Italija, 2016 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2016/40), Rumunija, 2016 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB rekomendacija dėl turimų vertybinių popierių statistikos duomenų kokybės valdymo sistemos  (ECB/2016/24), OL C 297, 2016 8 17, p. 1.
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), OL L 222, 2016 8 17, p. 85.Papildoma informacija
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1384, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/22), OL L 222, 2016 8 17, p. 24.
17/08/2016
Gairės ECB/2013/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL  , 2016 8 17, p. .
29/07/2016
Nuomonė dėl tam tikrų užsienio valiuta indeksuotų arba išreikštų paskolų restruktūrizavimo taisyklių (CON/2016/39), Lenkija, 2016 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Nuomonė dėl mokėjimo schemų priežiūros (CON/2016/38), Lenkija, 2016 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
2016 m. liepos 14 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Eesti Pank išorės auditoriaus  (ECB/2016/20), OL C 266, 2016 7 22, p. 1.
12/07/2016
Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
2016 m. birželio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1162 dėl konfidencialios informacijos atskleidimo atliekant ikiteisminius tyrimus  (ECB/2016/19), OL L 192, 2016 7 11, p. 73.
11/07/2016
Nuomonė dėl banknotų ir monetų skaičiavimo, rūšiavimo, pakavimo ir žymėjimo metodų ir procedūros  (CON/2016/36), Lenkija, 2016 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
2016 m. gegužės 26 d. ECB gairės (ES) 2016/1061, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2016/15), OL L 173, 2016 6 30, p. 102.
28/06/2016
2016 m. birželio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1041 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2015/300 panaikinamo (ECB/2016/18), OL L 169, 2016 6 28, p. 14.
28/06/2016
Nuomonė dėl prieigos prie bankų sąskaitų centrinio registro suteikimo didesniam subjektų skaičiui  (CON/2016/35), Belgija, 2016 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto  (CON/2016/34), Graikija, 2016 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų  (CON/2016/27), OL C 223, 2016 6 21, p. 3.Papildoma informacija
17/06/2016
ECB nuomonė dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2016/11), OL C 219, 2016 6 17, p. 2.Papildoma informacija
16/06/2016
2016 m. birželio 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/17), OL L 159, 2016 6 16, p. 21.
16/06/2016
2016 m. gegužės 6 d. ECB sprendimas (ES) 2016/955, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/12), OL L 159, 2016 6 16, p. 19.
15/06/2016
2016 m. birželio 1 d. ECB sprendimas dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2016/16), OL L 157, 2016 6 15, p. 28.
15/06/2016
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/33), Kroatija, 2016 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Sprendimas ECB/2007/7. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2016 6 14, p. .
13/06/2016
Nuomonė dėl teisės aktais nustatyto atlyginimo viešojo ir pusiau viešojo sektorių darbuotojams sumažinimo (CON/2016/32), Nyderlandai, 2016 6 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2016/31), Slovėnija, 2016 6 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Latvijos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Maltos Respublikos deklaracija dėl bendros valiutos pavadinimo rašybos Sutartyse OL C 202, 2016 6 7, p. 357.Papildoma informacija
07/06/2016
Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Lietuvos Respublikos, Didžiosios Liuksemburgo hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos simbolių  OL C 202, 2016 6 7, p. 355.Papildoma informacija
07/06/2016
Deklaracija dėl Protokolo dėl Danijos pozicijos OL C 202, 2016 6 7, p. 353.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 18) dėl Prancūzijos OL C 202, 2016 6 7, p. 289.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 17) dėl Danijos OL C 202, 2016 6 7, p. 288.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 16) dėl tam tikrų su Danija susijusių nuostatų OL C 202, 2016 6 7, p. 287.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 15) dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų OL C 202, 2016 6 7, p. 284.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų  OL C 202, 2016 6 7, p. 281.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros  OL C 202, 2016 6 7, p. 279.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų OL C 202, 2016 6 7, p. 266.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 6) dėl Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos OL C 202, 2016 6 7, p. 265.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto  OL C 202, 2016 6 7, p. 230.Papildoma informacija
07/06/2016
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos OL C 59, 2016 6 7, p. 1.Papildoma informacija
07/06/2016
Sprendimas ECB/2016/2 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 6 7.
03/06/2016
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)vidaus audito (CON/2016/30), Bulgarija, 2016 6 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
2016 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/868, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14), OL L 144, 2016 6 1, p. 99.
01/06/2016
2016 m. gegužės 18 d. ECB reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo  (ECB/2016/13), OL L 144, 2016 6 1, p. 44.
31/05/2016
Gairės ECB/2014/15. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2016 5 31, p. .
31/05/2016
Gairės ECB/2012/27. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2016 5 31, p. .
19/05/2016
Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
2016 m. balandžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/702, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2016/8), OL L 121, 2016 5 11, p. 24.
03/05/2016
2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/811, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis  (ECB/2016/11), OL L 132, 2016 5 3, p. 129.
03/05/2016
2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2016/10), OL L 132, 2016 5 3, p. 107.
03/05/2016
Nuomonė dėl bankų pertvarkymo ir likvidavimo (CON/2016/28), Slovėnija, 2016 5 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
2016 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2016/821, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2016/9), OL L 136, 2016 5 2, p. 12.
28/04/2016
2016 m. balandžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2016/661 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m. (ECB/2016/7), OL L 114, 2016 4 28, p. 14.
28/04/2016
Sprendimas ECB/2014/34. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 4 28.
20/04/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą (CON/2016/26), 2016 4 20.Papildoma informacija
20/04/2016
Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei jų išleidimo į apyvartą (CON/2016/25), Italija, 2016 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/24), Slovėnija, 2016 4 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
2016 m. kovo 16 d. ECB gairės (ES) 2016/579, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2016/6), OL L 99, 2016 4 15, p. 21.
13/04/2016
Nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (CON/2016/23), Slovėnija, 2016 4 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (CON/2016/10), OL C 130, 2016 4 13, p. 1.Papildoma informacija
06/04/2016
ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės  (CON/2016/22), OL C 216, 2016 4 6, p. 1.Papildoma informacija
06/04/2016
Nuomonė dėl Austrijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Katastrofų valdymo ir pagalbos fondą (CON/2016/21), Austrija, 2016 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
2015 m. gruodžio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/450, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2015/44), OL L 86, 2016 4 1, p. 42.
30/03/2016
2016 m. kovo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2016/456 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų ECB tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų  (ECB/2016/3), OL L 79, 2016 3 30, p. 34.Papildoma informacija
30/03/2016
Nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių  (CON/2016/20), Prancūzija, 2016 3 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
2016 m. kovo 14 d. ECB reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4), OL L 78, 2016 3 24, p. 60.
24/03/2016
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2016/19), Bulgarija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nuomonė dėl hipotekos amortizacijos reikalavimų (CON/2016/18), Švedija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nuomonė dėl kooperatinių bankų pertvarkos, neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijų sistemos ir alternatyvaus investavimo fondų skolinimo pajėgumų (CON/2016/17), Italija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
2016 m. kovo 16 d. ECB sprendimas (ES) 2016/457 dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2016/5), OL L 79, 2016 3 17, p. 41.
17/03/2016
Nuomonė dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sandorius sudarančių organizacijų įsteigimo ir veiklos  (CON/2016/16), Kipras, 2016 3 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
2016 m. kovo 17 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą  (CON/2016/15), 2016 3 17.Papildoma informacija
16/03/2016
Nuomonė dėl Banque de France atliekamo Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer įsigijimo nuosavybės teise  (CON/2016/14), Prancūzija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų privalomų reikalavimų (CON/2016/13), Rumunija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Nuomonė dėl pinigų politikos operacijoms tinkamų finansinių priemonių (CON/2016/12), Rumunija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
2016 m. vasario 5 d. ECB gairės (ES) 2016/256 dėl bendrųjų taisyklių ir būtinųjų standartų platesnio taikymo, siekiant apsaugoti dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir ECB priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos, kurią surinko Europos Centrinis Bankas, padedamas nacionalinių centrinių bankų, konfidencialumą  (ECB/2016/1), OL L 47, 2016 2 25, p. 16.
23/02/2016
Nuomonė dėl priemonių, skirtų sklandžiam Central Bank of Cyprus direktorių valdybos ir darbuotojų komiteto veikimui palengvinti  (CON/2016/9), Kipras, 2016 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigų kreditorių hierarchijos (CON/2016/7), Prancūzija, 2016 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų papildomų dalinių pakeitimų  (CON/2016/8), Vengrija, 2016 2 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
2016 m. vasario 9 d. ECB sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/2), OL L 45, 2016 2 20, p. 15.Papildoma informacija
20/02/2016
2015 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/244, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo (ECB/2015/50), OL L 45, 2016 2 20, p. 13.
18/02/2016
2015 m. lapkričio 26 d. ECB gairės (ES) 2016/231, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje  (ECB/2015/39), OL L 41, 2016 2 18, p. 28.
12/02/2016
2015 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2016/188 dėl ECB ir Bendro priežiūros mechanizmo nacionalinių kompetentingų institucijų prieigos prie BPM elektroninių programų, sistemų, platformų ir paslaugų bei naudojimosi jomis  (ECB/2015/47), OL L 37, 2016 2 12, p. 104.
12/02/2016
2015 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2016/187, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/1, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos viešojo rakto infrastruktūros sistema  (ECB/2015/46), OL L 37, 2016 2 12, p. 100.
03/02/2016
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/6), Slovėnija, 2016 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2016/5), Kipras, 2016 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
ECB etikos kodekso daliniai pakeitimai (Šiuo tekstu pakeičiamas teksto, paskelbto 2015 m. birželio 20 d. Oficialiajame leidinyje C 204, p. 3, 36a straipsnis)  OL C 31, 2016 1 28, p. 3.
25/01/2016
Nuomonė dėl Austrijos monetų kalyklos atliekamo monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos nuostatų apsaugojimo (CON/2016/4), Austrija, 2016 1 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
2015 m. lapkričio 26 d. ECB gairės (ES) 2016/66, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2013/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje  (ECB/2015/40), OL L 14, 2016 1 21, p. 36.
21/01/2016
2015 m. lapkričio 18 d. ECB gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2015/35), OL L 14, 2016 1 21, p. 30.
21/01/2016
2015 m. lapkričio 18 d. ECB gairės (ES) 2016/64, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2015/34), OL L 14, 2016 1 21, p. 25.
21/01/2016
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/3), Graikija, 2016 1 21.
20/01/2016
Nuomonė dėl grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos priežiūros ir administracinių priemonių ir sankcijų taikymo (CON/2016/2), Lietuva, 2016 1 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Nuomonė dėl mokesčio tam tikroms finansų įstaigoms  (CON/2016/1), Lenkija, 2016 1 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
2015 m. gruodžio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2016/21, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą (ECB/2015/51), OL L 6, 2016 1 9, p. 5.
05/01/2016
Nebegalioja: 2015 m. lapkričio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/3, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo Bendro priežiūros mechanizmo jungtinėse priežiūros grupėse vertinimo teikimo  (ECB/2015/36), OL L 1, 2016 1 5, p. 4.

2015

30/12/2015
2015 m. gruodžio 17 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2015/49), OL C 438, 2015 12 30, p. 1.
30/12/2015
2015 m. gruodžio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2464, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2015/48), OL L 344, 2015 12 30, p. 1.
23/12/2015
Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių paslaugų teikimo atskaitomybės (CON/2015/58), Austrija, 2015 12 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
2015 m. gruodžio 10 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditorių  (ECB/2015/45), OL C 425, 2015 12 18, p. 1.
18/12/2015
Nuomonė dėl tam tikrų Banka Slovenije institucinės sistemos pakeitimų (CON/2015/57), Slovėnija, 2015 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Nuomonė dėl hipoteka užtikrintų skolinių įsipareigojimų įvykdymo perkeliant teises į nekilnojamąjį turtą (CON/2015/56), Rumunija, 2015 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairių (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo, klaidų ištaisymas  OL L 332, 2015 12 18, p. 158.
14/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2330, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/53 dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo (ECB/2015/41), OL L 328, 2015 12 14, p. 119.
12/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2015/43), OL L 328, 2015 12 12, p. 123.
12/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2331 dėl monetų emisijos apimties 2016 metais patvirtinimo (ECB/2015/42), OL L 328, 2015 12 12, p. 121.
10/12/2015
Nuomonė dėl žyminio mokesčio, taikomo grynųjų pinigų išėmimui iš bankomatų  (CON/2015/55), Airija, 2015 12 10.
09/12/2015
Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2015/54), Čekija, 2015 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Nuomonė dėl būsto taupomųjų bankų teisinės sistemos  (CON/2015/53), Vokietija, 2015 12 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
2015 m. lapkričio 20 d. ECB SPRENDIMAS (ES) 2015/2218 dėl reikšmingo poveikio prižiūrimos kredito įstaigos rizikos pobūdžiui prezumpcijos netaikymo darbuotojams procedūros (ECB/2015/38), OL L 314, 2015 12 1, p. 66.
28/11/2015
2015 m. lapkričio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2202, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2015/37), OL L 313, 2015 11 28, p. 42.
26/11/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų  (CON/2015/52), Nyderlandai, 2015 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Nuomonė dėl eurų banknotų gamybos (CON/2015/51), Portugalija, 2015 11 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
2015 m. lapkričio 5 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2101, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2015/33), OL L 303, 2015 11 20, p. 106.
20/11/2015
Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės išsaugojimo  (CON/2015/50), Belgija, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Nuomonė dėl sklandaus mokėjimų srautų (oland.„betalingsverkeer“) valdymo priežiūros  (CON/2015/49), Nyderlandai, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo bei dėl indėlių garantijų ir kompensavimo sistemų  (CON/2015/48), Liuksemburgas, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Nuomonė dėl priemonių, papildančių Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (CON/2015/47), Austrija, 2015 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Nuomonė dėl banko sąskaitų registro (CON/2015/46), Bulgarija, 2015 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Nuomonė dėl kreditą įgyjančių bendrovių reglamentavimo (CON/2015/45), Kipras, 2015 11 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2015/44), Airija, 2015 11 11.
06/11/2015
Nuomonė dėl krizinių situacijų finansų rinkoje sprendimo ir dėl specialaus mokesčio pasirinktoms finansų įstaigoms (CON/2015/43), Slovakija, 2015 11 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Nuomonė dėl įstaigų pertvarkymo institucinės sistemos (CON/2015/42), Belgija, 2015 11 4.
30/10/2015
Nuomonė dėl Banca d'Italia statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/41), Italija, 2015 10 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2015/40), Airija, 2015 10 29.
28/10/2015
2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairės (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2015/27), OL L 282, 2015 10 28, p. 41.Papildoma informacija
28/10/2015
Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2015/39), Vengrija, 2015 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo sąlygų preliminaraus vertinimo (CON/2015/38), Vengrija, 2015 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Nuomonė dėl finansinės nuomos ir finansinės nuomos bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2015/37), Kipras, 2015 10 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Nuomonė dėl banko sąskaitų centrinio registro (CON/2015/36), Čekija, 2015 10 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2015/35), Italija, 2015 10 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Nuomonė dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo projekto (CON/2015/34), Slovėnija, 2015 9 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
2015 m. rugsėjo 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1613, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2015/31), OL L 249, 2015 9 25, p. 28.
24/09/2015
2015 m. rugsėjo 10 d. ECB reglamentas (ES) 2015/1599, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2015/30), OL L 248, 2015 9 24, p. 45.
22/09/2015
2015 m. rugsėjo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1574, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/8 dėl piniginio finansavimo draudimo ir atlyginimo už Vyriausybės indėlius nacionaliniuose centriniuose bankuose  (ECB/2015/29), OL L 245, 2015 9 22, p. 12.
22/09/2015
2015 m. rugsėjo 4 d. ECB gairės (ES) 2015/1575, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų  (ECB/2015/28), OL L 245, 2015 9 22, p. 13.
22/09/2015
Nuomonė dėl Lietuvos banko paskyrimo pertvarkymo institucija (CON/2015/33), Lietuva, 2015 9 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
22/09/2015
Gairės ECB/2014/9. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2015 9 22.
18/09/2015
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2015/32), Kroatija, 2015 9 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Nuomonė dėl bankų pertvarkymo (CON/2015/31), Vokietija, 2015 9 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Nuomonė dėl tam tikrų finansiniam stabilumui svarbių duomenų teikimo  (CON/2015/30), Austrija, 2015 9 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2015/29), Čekija, 2015 8 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Nuomonė dėl konstitucinio įstatymo ir įstatymo dėl Česká národní banka pakeitimų (CON/2015/28), Čekija, 2015 8 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Nuomonė dėl duomenų teikimo Oesterreichische Nationalbank pagal integruotą duomenų modelį  (CON/2015/27), Austrija, 2015 8 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Nuomonė dėl įstatymo dėl specialių būsto paskolų užsienio valiuta restruktūrizavimo sąlygų projekto (CON/2015/26), Lenkija, 2015 8 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1196, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2015/26), OL L 193, 2015 7 21, p. 134.
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1195, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo  (ECB/2015/25), OL L 193, 2015 7 21, p. 133.
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB gairės (ES) 2015/1197, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2015/24), OL L 193, 2015 7 21, p. 147.
21/07/2015
Gairės ECB/2010/20. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL  , 2015 7 21, p. .
20/07/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/25), Graikija, 2015 7 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Atsargų laikymo laikotarpių 2016 m. informacinis kalendorius OL C 227, 2015 7 16, p. 4.
15/07/2015
Nuomonė dėl įstatymo dėl Graikijos statistikos sistemos ir Graikijos statistikos tarnybos dalinių pakeitimų (CON/2015/24), Graikija, 2015 7 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Nuomonė dėl naujos taupomųjų bankų teisinės sistemos (CON/2015/23), Portugalija, 2015 7 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo finansų rinkoje (CON/2015/22), Čekija, 2015 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Nuomonė dėl vartotojų apsaugos finansų rinkoje (CON/2015/21), Slovakija, 2015 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį (CON/2015/18), OL C 209, 2015 6 25, p. 3.
20/06/2015
ECB etikos kodeksas  OL C 204, 2015 6 20, p. 3.Papildoma informacija
19/06/2015
2015 m. gegužės 26 d. ECB sprendimas (ES) 2015/929, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2015/22), OL L 155, 2015 6 19, p. 1.
19/06/2015
2015 m. balandžio 16 d. ECB gairės (ES) 2015/948, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2015/19), OL L 157, 2015 6 19, p. 15.
19/06/2015
2015 m. balandžio 2 d. ECB gairės (ES) 2015/930, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2015/15), OL L 155, 2015 6 19, p. 38.
19/06/2015
Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2015/20), Malta, 2015 6 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
2015 m. birželio 10 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2015/23), OL C 201, 2015 6 18, p. 1.
10/06/2015
Nuomonė dėl Europos sisteminės rizikos valdybos misijos ir struktūros peržiūros (CON/2015/4), OL C 192, 2015 6 10, p. 1.
10/06/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/19), Ispanija, 2015 6 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/856, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai  (ECB/2015/12), OL L 135, 2015 6 2, p. 29.
02/06/2015
2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/855, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai ir panaikinamos Gairės ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdant ECB užsienio atsargas (ECB/2015/11), OL L 135, 2015 6 2, p. 23.
29/05/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (CON/2015/10), OL C 175, 2015 5 29, p. 2.Papildoma informacija
28/05/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo finansų rinkose teisinės sistemos (CON/2015/17), Lenkija, 2015 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Nuomonė dėl Slovėnijos bankų turto valdymo įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų (CON/2015/16), Slovėnija, 2015 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
2012 m. spalio 17 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) (neofic