All years
2020

25/03/2020
2020 m. kovo 24 d. ECB sprendimas (ES) 2020/441, kuriuo iš dalies keičiamas ECB sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2020/18), OL L 91, 2020 3 25, p. 5.
25/03/2020
2020 m. kovo 24 d. ECB sprendimas (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos  (ECB/2020/17), OL L 91, 2020 3 25, p. 1.
25/03/2020
2020 m. kovo 19 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditoriaus (ECB/2020/14), OL C 98, 2020 3 25, p. 1.
25/03/2020
Nuomonė dėl ECB ir Hrvatska narodna banka (HNB) glaudaus bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme ir dėl HNB makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2020/10), Kroatija, 2020 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Sprendimas ECB/2010/14. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2020 3 25, p. .
23/03/2020
2020 m. kovo 5 d. ECB gairės (ES) 2020/428, kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/16 dėl keitimosi duomenimis apie grynųjų pinigų paslaugas  (ECB/2020/12), OL L 87, 2020 3 23, p. 4.
19/03/2020
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų ir mokėjimo sistemų operatorių priežiūros  (CON/2020/9), Kipras, 2020 3 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Nuomonė dėl Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatija, 2020 3 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
2020 m. kovo 16 d. ECB sprendimas (ES) 2020/407 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2020/13), OL L 80, 2020 3 17, p. 23.
09/03/2020
2020 m. vasario 18 d. ECB sprendimas (ES) 2020/380, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2020/10), OL L 69, 2020 3 9, p. 41.
06/03/2020
2020 m. vasario 21 d. ECB gairės (ES) 2020/381, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos  (ECB/2020/11), OL L 69, 2020 3 6, p. 46.
12/02/2020
2020 m. vasario 3 d. ECB sprendimas (ES) 2020/188 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (nauja redakcija)  (ECB/2020/9), OL L 39, 2020 2 12, p. 12.Papildoma informacija
12/02/2020
2020 m. vasario 3 d. ECB sprendimas (ES) 2020/187 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (nauja redakcija)  (ECB/2020/8), OL L 39, 2020 2 12, p. 6.Papildoma informacija
07/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutarties, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, klaidų ištaisymas (OL C 32I, 2020 2 1)  OL C 42, 2020 2 7, p. 34.
05/02/2020
Nuomonė dėl Eesti Pank priežiūros valdybos (CON/2020/7), Estija, 2020 2 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/141, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2020/7), OL L 27I, 2020 2 1, p. 21.
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/140 kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/46 (ECB/2020/6), OL L 27I, 2020 2 1, p. 15.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/139 kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/45 (ECB/2020/5), OL L 27I, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2020/138 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, ir Sprendimo (ES) 2019/44 panaikinimo (ECB/2020/4), OL L 27, 2020 2 1, p. 6.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2020/137 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo (ES) 2019/43 panaikinimo (ECB/2020/3), OL L 27, 2020 2 1, p. 4.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/136 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo (ES) 2019/48 panaikinimo (ECB/2020/2), OL L 27, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape  OL C 63, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
03/02/2020
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank valdymo pakeitimų ir dėl Finansinio stabilumo komiteto oficialaus įsteigimo  (CON/2020/6), Nyderlandai, 2020 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Nuomonė dėl Bulgarijos nacionalinio banko įgaliojimų nustatyti sankcijas glaudaus bendradarbiavimo kontekste ir dėl Bulgarijos levo oficialaus keitimo kurso (CON/2020/5), Bulgarija, 2020 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Nuomonė dėl kredito įstaigų nemokumo administratorių ir likvidatorių teisės laikyti lėšas Latvijos banke esančioje sąskaitoje (CON/2020/4), Latvija, 2020 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Nebegalioja: 2020 m. sausio 17 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2020/1), OL C 30, 2020 1 29, p. 1.
14/01/2020
Nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2020/3), Vokietija, 2020 1 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Nuomonė dėl priemonių makroprudencinei rizikai, susijusiai su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto paskolomis, riboti (CON/2020/1), Vokietija, 2020 1 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Nuomonė dėl įstatymo dėl nacionalinės gynybos (CON/2020/2), Estija, 2020 1 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/46), Nyderlandai, 2019 12 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
2019 m. gruodžio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2231 dėl monetų emisijos apimties 2020 metais patvirtinimo  (ECB/2019/40), OL L 333, 2019 12 27, p. 149.
23/12/2019
2019 m. lapkričio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2216, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo (ECB/2019/36), OL L 332, 2019 12 23, p. 183.
23/12/2019
2019 m. lapkričio 28 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2215, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2019/35), OL L 332, 2019 12 23, p. 168.
23/12/2019
2019 m. lapkričio 28 d. ECB Gairės (ES) 2019/2217, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2019/34), OL L 332, 2019 12 23, p. 184.
20/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2195, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą  (ECB/2019/39), OL L 330, 2019 12 20, p. 91.
20/12/2019
2019 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2194 dėl įgaliojimų pasirašyti suteikimo  (ECB/2019/33), OL L 330, 2019 12 20, p. 105.
20/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB sprendimo (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2019/38) klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 327, 2019 m. gruodžio 17 d.) OL L 330, 2019 12 20, p. 105.
20/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB reglamento (ES) 2019/2155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2019/37), klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 327, 2019 m. gruodžio 17 d.) OL L 330, 2019 12 20, p. 106.
17/12/2019
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir mokėjimo sistemų (CON/2019/45), Bulgarija, 2019 12 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų  (ECB/2019/38), OL L 327, 2019 12 17, p. 99.Papildoma informacija
17/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB Reglamentas (ES) 2019/2155 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių  (ECB/2019/37), OL L 327, 2019 12 17, p. 70.Papildoma informacija
16/12/2019
Nuomonė dėl tam tikrų finansų rinkos dalyvių turto mokesčių ir tam tikrų kredito įstaigų papildomų pelno mokesčių  (CON/2019/44), Lietuva, 2019 12 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
11/12/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/43), 2019 12 11.Papildoma informacija
06/12/2019
Nuomonė dėl kredito įstaigų suteiktų paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijos sistemos  (CON/2019/42), Graikija, 2019 12 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Nuomonė dėl tam tikrų kredito įstaigų ir filialų pareigos teikti grynųjų pinigų paslaugas (CON/2019/41), Švedija, 2019 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Nuomonė dėl tam tikroms finansų įstaigoms taikomo specialaus mokesčio padidinimo  (CON/2019/40), Slovakija, 2019 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Nuomonė dėl mokestinių paskatų nenaudoti grynųjų pinigų (CON/2019/39), Graikija, 2019 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/38), Ispanija, 2019 11 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
2019 m. spalio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1848, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2019/32), OL L 283, 2019 11 5, p. 57.
05/11/2019
2019 m. spalio 4 d. ECB gairės (ES) 2019/1849, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2019/30), OL L 283, 2019 11 5, p. 64.
25/10/2019
Nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2019/36), Latvija, 2019 10 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2019/35), OL C 374, 2019 10 23, p. 2.Papildoma informacija
21/10/2019
2019 m. spalio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1743 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (nauja redakcija) (ECB/2019/31), OL L 267, 2019 10 21, p. 12.Papildoma informacija
08/10/2019
2019 m. rugsėjo 27 d. ECB reglamentas (ES) 2019/1677, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2019/29), OL L 257, 2019 10 8, p. 18.
27/09/2019
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2019/34), Liuksemburgas, 2019 9 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl euro monetų autentiškumo nustatymo (CON/2019/33), Liuksemburgas, 2019 9 23.
16/09/2019
2019 m. rugsėjo 12 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1558, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2019/28), OL L 238, 2019 9 16, p. 2.
06/09/2019
2019 m. birželio 7 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2019/18) (ECB/2019/18), OL L 232, 2019 9 6, p. 1.
05/09/2019
Nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis finansų įmonės nustatydamos atlygio politiką (CON/2019/32), Nyderlandai, 2019 9 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Nuomonė dėl informacijos laisvės (CON/2019/31), Nyderlandai, 2019 9 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
2019 m. rugpjūčio 9 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1378, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių  (ECB/2019/27), OL L 224, 2019 8 28, p. 9.
28/08/2019
2019 m. liepos 31 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1377, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo (ECB/2019/26), OL L 224, 2019 8 28, p. 6.
28/08/2019
2019 m. liepos 23 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1376 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo delegavimo (ECB/2019/23), OL L 224, 2019 8 28, p. 1.
21/08/2019
2019 m. liepos 25 d. ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus (ECB/2019/24), OL C 283, 2019 8 21, p. 1.
16/08/2019
Nuomonė dėl kredito priemonių pardavimo ir pirkimo (CON/2019/30), Kipras, 2019 8 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
2019 m. liepos 26 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1349 dėl tam tikrų kompetentingos institucijos įgaliojimų, susijusių su sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūra, įgyvendinimo procedūros ir sąlygų (ECB/2019/25), OL L 214, 2019 8 16, p. 16.
16/08/2019
2019 m. liepos 18 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1348, kuriuo nustatoma tvarka, pagal kurią ne euro zonos valstybės narės pripažįstamos atskaitingosiomis valstybėmis narėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo  (ECB/2019/20), OL L 214, 2019 8 16, p. 3.
09/08/2019
Nuomonė dėl apribojimų perleidžiant hipotekinius reikalavimus (CON/2019/29), Lenkija, 2019 8 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
2019 m. birželio 7 d. ECB gairės (ES) 2019/1335, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro  (ECB/2019/17), OL L 2018, 2019 8 8, p. 47.
08/08/2019
Gairės ECB/2014/60. Neoficiali suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2019 8 8, p. .
05/08/2019
Gairės ECB/2015/35. Neoficiali suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2019 8 5, p. .
29/07/2019
2019 m. liepos 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2019/22), 2019 7 29.
29/07/2019
2019 m. liepos 22 d. ECB sprendimas dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/21), 2019 7 29.
26/07/2019
2019 m. liepos 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1265 dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) (ECB/2019/19), OL L 199, 2019 7 26, p. 8.
25/07/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2019/28), OL C 258, 2019 7 25, p. 2.Papildoma informacija
18/07/2019
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo  (CON/2019/27), Slovėnija, 2019 7 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Nuomonė dėl lėšų mokėjimo neprofesionaliems subordinuotųjų obligacijų savininkams ir smulkiesiems akcininkams, kuriems priklausė bankų, kurių akcijų dauguma priklausė Slovėnijos Respublikai, ir kuriems ypatingosios Banka Slovenije priemonės turėjo poveikio, akcijos (CON/2019/26), Slovėnija, 2019 7 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Hrvatska narodna banka glaudų bendradarbiavimą  (CON/2019/25), Kroatija, 2019 7 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1034, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2019/13), OL L 167, 2019 6 24, p. 79.
24/06/2019
2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1033, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2019/12), OL L 167, 2019 6 24, p. 75.
24/06/2019
2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1032, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2019/11), OL L 167, 2019 6 24, p. 64.
24/06/2019
Nuomonė dėl Banca d’Italia nuosavybės struktūros ir aukso atsargų nuosavybės (CON/2019/23), Italija, 2019 6 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Gairės ECB/2014/31. Neoficiali suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2019 6 24.
21/06/2019
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo ir finansinio nepriklausomumo bei Konstitucijos pakeitimų, susijusių su Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Kipras, 2019 6 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
2019 m. birželio 7 d. ECB gairės (ES) 2019/1007, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), OL L 163, 2019 6 20, p. 108.
20/06/2019
2019 m. birželio 7 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1006, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/20, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka  (ECB/2019/15), OL L 163, 2019 6 20, p. 103.
14/06/2019
2019 m. gegužės 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/976, kuriuo nustatomi tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu jungtinėse priežiūros grupėse principai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2017/274 (ECB/2019/14), OL L 157, 2019 6 14, p. 61.Papildoma informacija
12/06/2019
Nuomonė dėl Latvijos finansų ir kapitalo rinkų komisijos tikslų ir valdymo (CON/2019/22), Latvija, 2019 6 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Nuomonė dėl bankų ir finansų rinkos priežiūros sistemos reformos (CON/2019/21), Austrija, 2019 5 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/20), Slovėnija, 2019 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Nuomonė dėl Portugalijos finansų priežiūros sistemos teisinio reglamentavimo peržiūros (CON/2019/19), Portugalija, 2019 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Nuomonė dėl bankų finansinio turto mokesčio ir vartojimo kredito sutartims taikomos lyginamosios palūkanų normos (CON/2019/18), Rumunija, 2019 5 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
2019 m. balandžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2019/685 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m.  (ECB/2019/10), OL L 115, 2019 5 2, p. 16.
02/05/2019
Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/17), Kipras, 2019 5 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
2019 m. balandžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2019/669, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos  (ECB/2019/9), OL L 113, 2019 4 29, p. 6.
29/04/2019
2019 m. balandžio 9 d. ECB gairės (ES) 2019/671 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (nauja redakcija)  (ECB/2019/7), OL L 113, 2019 4 29, p. 11.Papildoma informacija
17/04/2019
Nuomonė dėl dalyvavimo bendrame pertvarkymo mechanizme (CON/2019/16), Bulgarija, 2019 4 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Nuomonė dėl lobistinės veiklos (CON/2019/15), Čekija, 2019 4 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Nuomonė dėl reikalavimo gauti paskolos gavėjų sutikimą perleisti paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka (CON/2019/14), Airija, 2019 3 29.
27/03/2019
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/13), Slovėnija, 2019 3 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique valdymo struktūros pakeitimų  (CON/2019/12), Belgija, 2019 3 26.
12/03/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/11), OL C 94, 2019 3 12, p. 2.
08/03/2019
ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas  OL C 89, 2019 3 8, p. 2.Papildoma informacija
06/03/2019
2019 m. vasario 13 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (CON/2019/6), OL C 84, 2019 3 6, p. 1.Papildoma informacija
04/03/2019
Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio (CON/2018/32), OL C 79, 2019 3 4, p. 1.Papildoma informacija
28/02/2019
Nuomonė dėl makroprudencinės valdybos įsteigimo (CON/2019/10), Ispanija, 2019 2 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Nuomonė dėl pagrindinės gyvenamosios vietos apsaugos įstatymo projekto  (CON/2019/9), Graikija, 2019 2 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
2019 m. vasario 12 d. ECB sprendimas (ES) 2019/323, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę (ECB/2019/5), OL L 55, 2019 2 25, p. 16.
25/02/2019
2019 m. sausio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2019/322 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo (ECB/2019/4), OL L 55, 2019 2 25, p. 7.
20/02/2019
2019 m. vasario 14 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus (ECB/2019/6), OL C 67, 2019 2 20, p. 1.
18/02/2019
Nuomonė dėl teismo nutarčių, kuriomis išieškojimas nukreipiamas į pagrindinę privačią gyvenamąją vietą (CON/2019/8), Airija, 2019 2 18.
15/02/2019
Nuomonė dėl mikrokreditų teikėjų licencijavimo ir priežiūros (CON/2019/7), Graikija, 2019 2 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
ECB nuomonė dėl draudimo naudoti 500 eurų nominalo banknotus ir dėl tam tikrų kovos su pinigų plovimu teisės aktų pakeitimų (CON/2019/5), Danija, 2019 2 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
2019 m. sausio 25 d. ECB sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo  (ECB/2019/3), OL L 32, 2019 2 4, p. 14.Papildoma informacija
01/02/2019
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/4), Ispanija, 2019 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vadovų ir vyresniosios vadovybės atlygio (CON/2019/3), Lenkija, 2019 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
2018 m. gruodžio 7 d. ECB reglamentas (ES) 2019/113, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos  (ECB/2018/33), OL L 23, 2019 1 25, p. 19.
23/01/2019
2019 m. sausio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2019/137 dėl Eurosistemos bendros rinkos infrastruktūros sąsajos (ESMIG) tinklo paslaugų teikėjų atrankos (ECB/2019/2), OL L 25, 2019 1 23, p. 34.
21/01/2019
Nuomonė dėl Central Bank of Malta vykdomos kreditų vertinimo balų teikimo agentūrų priežiūros ir mokėjimo sistemų priežiūrinės stebėsenos (CON/2019/2), Malta, 2019 1 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
2018 m. gruodžio 7 d. ECB rekomendacija dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/36), OL C 21, 2019 1 17, p. 1.
11/01/2019
2019 m. sausio 7 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2019/1), OL C 11, 2019 1 11, p. 1.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2019/48 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo  (ECB/2018/32), OL L 9, 2019 1 11, p. 196.
11/01/2019
2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/47, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2018/31), OL L 9, 2019 1 11, p. 194.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/46, kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/26 (ECB/2018/30), OL L 9, 2019 1 11, p. 190.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/45, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29 (ECB/2018/29), OL L 9, 2019 1 11, p. 183.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/44 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/61 ir panaikinamas Sprendimas ECB/2013/30 (ECB/2018/28), OL L 9, 2019 1 11, p. 180.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/43 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo  (ECB/2018/27), OL L 9, 2019 1 11, p. 178.
03/01/2019
Nuomonė dėl padengtųjų obligacijų teisinės sistemos (CON/2019/1), Estija, 2019 1 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
2018 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas (ES) 2018/2049 dėl monetų emisijos apimties 2019 metais patvirtinimo  (ECB/2018/35), OL L 327, 2018 12 21, p. 87.
21/12/2018
Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių (CON/2018/58), Ispanija, 2018 12 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro veiklos organizavimo (CON/2018/57), Belgija, 2018 12 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Nuomonė dėl Banca Naţională a României valdybos narių ir darbuotojų atsakomybės tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2018/56), Rumunija, 2018 12 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimo (CON/2018/51), OL C 444, 2018 12 10, p. 11.Papildoma informacija
07/12/2018
Nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/55), 2018 12 7.Papildoma informacija
26/11/2018
2018 m. lapkričio 21 d. ECB reglamentas (ES) 2018/1845 dėl naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės  (ECB/2018/26), OL L 299, 2018 11 26, p. 55.
20/11/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (CON/2018/54), OL C 444, 2018 11 20, p. 15.Papildoma informacija
19/11/2018
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų makroprudencinėje srityje ir dėl kredito įstaigų valdymo (CON/2018/52), Bulgarija, 2018 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Nuomonė dėl konvergencijos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įstatyme (CON/2018/53), Bulgarija, 2018 11 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Nuomonė dėl finansų priežiūros ir investuotojų apsaugos stiprinimo (CON/2018/50), Lenkija, 2018 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Nuomonė dėl esminių paslaugų ir esminių paslaugų operatorių nustatymo siekiant tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2018/47), Slovėnija, 2018 11 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
2018 m. spalio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1625, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2018/24), OL L 280, 2018 11 9, p. 1.
09/11/2018
2018 m. rugpjūčio 3 d. ECB gairės (ES) 2018/1626, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2018/20), OL L 280, 2018 11 9, p. 40.
09/11/2018
Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudų bendradarbiavimą  (CON/2018/49), Bulgarija, 2018 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Gairės ECB/2012/27. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 11 9, p. .
09/11/2018
Sprendimas ECB/2007/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 11 9, p. .
08/11/2018
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank privalomųjų atsargų reikalavimų  (CON/2018/48), Vengrija, 2018 11 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
2018 m. spalio 19 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus (ECB/2018/25), OL C 394, 2018 10 30, p. 1.
26/10/2018
Nuomonė dėl Suomijos teisės aktų, reglamentuojančių finansų sektoriuje taikytinus pasirengimo įsipareigojimus, peržiūros  (CON/2018/46), Suomija, 2018 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Nuomonė dėl Valstybės audito tarnybos teisinės sistemos (CON/2018/45), Kroatija, 2018 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis sistemiškai svarbios kredito įstaigos, nustatydamos fiksuotojo atlyginimo politiką (CON/2018/44), Nyderlandai, 2018 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl tam tikro atlyginimo už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimo už valiutos keitimą (CON/2018/38), OL C 382, 2018 10 23, p. 7.Papildoma informacija
23/10/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (CON/2018/37), OL C 382, 2018 10 23, p. 2.Papildoma informacija
19/10/2018
Nuomonė dėl investicinėms įmonėms taikomos prudencinės tvarkos peržiūros (CON/2018/36), OL C 378, 2018 10 19, p. 5.Papildoma informacija
12/10/2018
2018 m. spalio 4 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus (ECB/2018/23), OL C 370, 2018 10 12, p. 1.
28/09/2018
Nuomonė dėl nacionalinės draudimo reikalavimų duomenų bazės steigimo (CON/2018/43), Airija, 2018 9 28.
14/09/2018
2018 m. rugsėjo 6 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditoriaus (ECB/2018/22), OL C 325, 2018 9 14, p. 1.
11/09/2018
Nuomonė dėl kooperatinių bankų (it. banche popolari, banche cooperative)reformos dalinių pakeitimų (CON/2018/42), Italija, 2018 9 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Nuomonė dėl naujų apvalinimo taisyklių atliekant mokėjimus eurais Belgijoje (CON/2018/41), Belgija, 2018 9 4.
03/09/2018
Nuomonė dėl administracinių duomenų perdavimo statistikos tikslais (CON/2018/40), Vokietija, 2018 9 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kibernetinio saugumo ir padengtųjų obligacijų  (CON/2018/39), Slovakija, 2018 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (CON/2018/33), OL C 303, 2018 8 29, p. 2.Papildoma informacija
20/08/2018
2018 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2018/1151, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2018/19), OL L 209, 2018 8 20, p. 2.
17/08/2018
2018 m. rugpjūčio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinamo  (ECB/2018/21), OL L 208, 2018 8 17, p. 91.Papildoma informacija
16/08/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) (CON/2018/35), OL C 378, 2018 8 16, p. 2.Papildoma informacija
27/07/2018
Nuomonė dėl abipusiško makroprudencinių priemonių įgyvendinimo Liuksemburge (CON/2018/34), Liuksemburgas, 2018 7 27.
25/07/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos (CON/2018/25), OL C 261, 2018 7 25, p. 1.Papildoma informacija
24/07/2018
2018 m. liepos 6 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2018/18), OL C 260, 2018 7 24, p. 1.
07/06/2018
Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2018/28), Prancūzija, 2018 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/19), OL C 255, 2018 7 20, p. 2.Papildoma informacija
18/07/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir susiję teisės aktai, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (CON/2018/26), OL C 251, 2018 7 18, p. 2.Papildoma informacija
05/07/2018
Nuomonė dėl kredito sutarčių teisių turėtojų veiklos reguliavimo  (CON/2018/31), Airija, 2018 7 5.
25/06/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo (CON/2018/20), OL C 220, 2018 6 25, p. 2.Papildoma informacija
18/06/2018
2018 m. birželio 1 d. ECB gairės (ES) 2018/877, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2018/17), OL L 154, 2018 6 18, p. 22.
18/06/2018
2018 m. birželio 1 d. ECB gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16), OL L 154, 2018 6 18, p. 3.
15/06/2018
Nuomonė dėl hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimų (CON/2018/30), Švedija, 2018 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
2018 m. balandžio 24 d. ECB gairės (ES) 2018/861, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2018/13), OL L 153, 2018 6 15, p. 161.
15/06/2018
Gairės (ECB/2013/23). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 6 15, p. .
08/06/2018
Nuomonė dėl įvairių finansų teisės nuostatų (CON/2018/29), Belgija, 2018 6 8.
28/05/2018
2018 m. gegužės 18 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus (ECB/2018/15), OL C 181, 2018 5 28, p. 1.
18/05/2018
Nuomonė dėl viešajam interesui skirtų tinklų ir informacinių sistemų saugumo sistemos sukūrimo (CON/2018/27), Belgija, 2018 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Nuomonė dėl administracinių sankcijų ir baudžiamųjų nusižengimų pateikus Central Bank of Ireland neteisingą ar klaidinančią informaciją  (CON/2018/24), Airija, 2018 5 11.
07/05/2018
2018 m. gegužės 3 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms(nauja redakcija)  (ECB/2018/14), 2018 5 7.
30/04/2018
2018 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2018/667 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12), 2018 4 30.
27/04/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais (CON/2018/22), Estija, 2018 4 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2018/21), Slovėnija, 2018 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/572, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2018/5), OL L 95, 2018 4 13, p. 49.
13/04/2018
2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/571, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2018/4), OL L 95, 2018 4 13, p. 45.
13/04/2018
- 2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/570, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2018/3), OL L 95, 2018 4 13, p. 23.
09/04/2018
Nuomonė dėl padengtų obligacijų teisinio reglamentavimo (CON/2018/18), Čekija, 2018 4 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
2018 m. kovo 27 d. ECB sprendimas (ES) 2018/547, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl nuosavų lėšų (ECB/2018/11), OL L 90, 2018 4 6, p. 110.
06/04/2018
2018 m. kovo 15 d. ECB sprendimas (ES) 2018/546 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10), OL L 90, 2018 4 6, p. 105.
06/04/2018
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo ir Valstybės audito tarnybos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2018/17), Kroatija, 2018 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (CON/2018/12), OL C 120, 2018 4 6, p. 2.Papildoma informacija
04/04/2018
Nuomonė dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos sukūrimo (CON/2018/16), Kipras, 2018 4 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
2018 m. kovo 9 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių  (ECB/2018/9), OL C 107, 2018 3 22, p. 1.
21/03/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos (CON/2018/15), Belgija, 2018 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2018/14), 2018 3 7.
05/03/2018
2018 m. vasario 22 d. ECB gairės (ES) 2018/323, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/8), OL L 62, 2018 3 5, p. 38.
05/03/2018
2018 m. vasario 22 d. ECB reglamentas (ES) 2018/318, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/7), OL L 62, 2018 3 5, p. 4.
05/03/2018
Nuomonė dėl hipotekinių įsiskolinimų problemų sprendimo (CON/2018/13), Airija, 2018 3 5.
05/03/2018
Gairės ECB/2013/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2018 3 5.
05/03/2018
ECB reglamentas ECB/2012/24. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2018 3 5.
02/03/2018
2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimo (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2017/30), klaidų ištaisymas OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
02/03/2018
2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairių (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) klaidų ištaisymas OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
02/03/2018
2017 m. balandžio 4 d. ECB gairių (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9) klaidų ištaisymas  OL L 60, 2018 3 2, p. 56.
01/03/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (CON/2018/1), OL C 77, 2018 3 1, p. 2.Papildoma informacija
19/02/2018
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2018/9), Liuksemburgas, 2018 2 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
2018 m. sausio 26 d. ECB reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų  (ECB/2018/2), OL L 45, 2018 2 17, p. 3.
16/02/2018
2018 m. vasario 13 d. ECB sprendimas (ES) 2018/228, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo  (ECB/2018/6), OL L 43, 2018 2 16, p. 18.
16/02/2018
Sprendimas (ES) 2017/963 (ECB/2017/16). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 2 16, p. .
15/02/2018
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Bank of Greece  (CON/2018/11), Graikija, 2018 2 15.
14/02/2018
Nuomonė dėl piniginių lėšų grąžinimo į Slovėnijos Respubliką iš mokesčių rojumi laikomų šalių (CON/2018/8), Slovėnija, 2018 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Kipras, 2018 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Nuomonė dėl kredito įstaigų pasikliovimo iš finansų bendrovių gautomis lėšomis (CON/2018/7), Vengrija, 2018 2 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Nuomonė dėl Maltos finansinių paslaugų institucijos finansavimo šaltinių ir valdymo (CON/2018/6), Malta, 2018 2 6.
01/02/2018
2018 m. sausio 26 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditoriaus  (ECB/2018/1), OL C 37, 2018 2 1, p. 1.
01/02/2018
Sprendimas (ES) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 2 1, p. .
31/01/2018
Nuomonė dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (CON/2018/5), Slovėnija, 2018 1 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo sistemos peržiūros (CON/2017/47), OL C 34, 2018 1 31, p. 17.Papildoma informacija
31/01/2018
Nuomonė dėl Sąjungos kapitalo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms sistemos dalinių pakeitimų (CON/2017/46), OL C 34, 2018 1 31, p. 5.Papildoma informacija
26/01/2018
Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro organizavimo (CON/2018/4), Belgija, 2018 1 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
2017 m. gruodžio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2017/44), OL C 8, 2018 1 11, p. 1.
11/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/3), Slovėnija, 2018 1 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/2), Graikija, 2018 1 9.
05/01/2018
2017 m. gruodžio 19 d. ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus  (ECB/2017/43), OL C 2, 2018 1 5, p. 1.

2017

23/12/2017
2017 m. gruodžio 15 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl ECB išorės auditoriaus  (ECB/2017/42), OL C 444, 2017 12 23, p. 1.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2444, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2017/41), OL L 344, 2017 12 23, p. 63.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2443 dėl monetų emisijos apimties 2018 metais patvirtinimo  (ECB/2017/40), OL L 344, 2017 12 23, p. 61.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2442, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo  (ECB/2017/39), OL L 344, 2017 12 23, p. 59.
15/12/2017
2017 m. lapkričio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38), OL L 333, 2017 12 15, p. 66.
06/12/2017
2017 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2239, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2017/36), OL L 320, 2017 12 6, p. 18.
04/12/2017
Nuomonė dėl centrinių kredito unijų skaičiaus ribojimo  (CON/2017/54), Lietuva, 2017 12 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo fiskalinės agentūros funkcijos suteikimo Lietuvos bankui (CON/2017/53), Lietuva, 2017 12 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
29/11/2017
Nuomonė dėl lyginamųjų indeksų, naudojamų finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2017/52), Bulgarija, 2017 11 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
2017 m. lapkričio 20 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2199, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/37), OL L 312, 2017 11 28, p. 92.
27/11/2017
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) sprendimų priėmimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2017/51), Bulgarija, 2017 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Nuomonė dėl sandorių su susijusiomis šalimis (CON/2017/50), Bulgarija, 2017 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2017/49), Airija, 2017 11 24.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2097 dėl sankcijų, taikomų pažeidus priežiūros reikalavimus sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, dydžio apskaičiavimo metodikos (ECB/2017/35), OL L 299, 2017 11 16, p. 31.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2095, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/2017/34), OL L 299, 2017 11 16, p. 22.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2098 dėl koreguojamųjų priemonių už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą taikymo procedūrinių aspektų (ECB/2017/33), OL L 299, 2017 11 16, p. 34.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2094, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2017/32), OL L 299, 2017 11 16, p. 11.
16/11/2017
ECB reglamentas ECB/1999/4. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 16, p. .
15/11/2017
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais  (CON/2017/42), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
15/11/2017
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (CON/2017/39), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
14/11/2017
2017 m. spalio 27 d. ECB gairės (ES) 2017/2193, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2017/31), OL L 310, 2017 11 14, p. 49.
14/11/2017
2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2017/30), OL L 295, 2017 11 14, p. 89.Papildoma informacija
14/11/2017
2017 m. rugsėjo 22 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2080, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/9 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo  (ECB/2017/29), OL L 295, 2017 11 14, p. 86.
14/11/2017
2017 m. rugsėjo 22 d. ECB gairės (ES) 2017/2082, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2017/28), OL L 295, 2017 11 14, p. 97.
14/11/2017
Sprendimas ECB/2010/9. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 14, p. .
09/11/2017
Nuomonė dėl paramos sunkioje finansinėje padėtyje esantiems būsto paskolų gavėjams ir dėl paramos savanoriškam būsto paskolų, suteiktų arba indeksuotų užsienio valiuta, restruktūrizavimui (CON/2017/48), Lenkija, 2017 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Nuomonė dėl laikino Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų palūkanų normos įšaldymo (CON/2017/45), Prancūzija, 2017 11 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
2017 m. rugsėjo 20 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OL C 372, 2017 11 1, p. 6.Papildoma informacija
27/10/2017
Nuomonė dėk mokėjimo paslaugų  (CON/2017/44), Kipras, 2017 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens finansų tarpininkų ir finansų specialistų profesinio rengimo priežiūros srityje (CON/2017/43), Slovakija, 2017 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/41), Slovėnija, 2017 10 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/40), Kipras, 2017 10 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinių redakcijų klaidų ištaisymas OL C 313, 2017 9 21, p. 5-6.
20/09/2017
Nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir tarpbankinio atsiskaitymo (CON/2017/37), Lenkija, 2017 9 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
2017 m. rugsėjo 8 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus  (ECB/2017/27), OL C 310, 2017 9 19, p. 1.
19/09/2017
2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1539, kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), taikymo data mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos (ECB/2017/26), OL L 240, 2017 9 19, p. 212.
19/09/2017
2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), OL L 240, 2017 9 19, p. 1.
19/09/2017
ECB reglamentas (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 9 19, p. .
11/09/2017
Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
2017 m. rugpjūčio 24 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de Portugal išorės auditoriaus  (ECB/2017/24), OL C 292, 2017 9 6, p. 1.
25/08/2017
Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pakeitimų (CON/2017/35), Austrija, 2017 8 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Nuomonė dėl įstatymo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pagrindinis statutas dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdybos direktorių skaičiaus (CON/2017/34), Belgija, 2017 8 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
2017 m. rugpjūčio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1493, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui  (ECB/2017/23), OL L 216, 2017 8 22, p. 23.
22/08/2017
Sprendimas (ECB/2014/29). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 8 22, p. .
21/08/2017
Nuomonė dėl kredito duomenų teikimo (CON/2017/33), Austrija, 2017 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo (CON/2017/32), Kipras, 2017 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Nuomonė dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įstatymo (CON/2017/31), Slovėnija, 2017 8 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Nuomonė dėl sprendimo projekto dėl Hrvatska narodna banka pinigų politikos įgyvendinimo  (CON/2017/30), Kroatija, 2017 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Nuomonė dėl papildomo hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimo (CON/2017/29), Švedija, 2017 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Nuomonė dėl prieigos prie centrinio kreditų registro ir banko sąskaitų duomenų registro (CON/2017/28), Bulgarija, 2017 8 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
2017 m. birželio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1403, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2017/20), OL L 199, 2017 7 29, p. 24.
29/07/2017
Gairės (ECB/2012/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 7 29, p. .
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1361, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/15), OL L 190, 2017 7 21, p. 24.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1360, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/14), OL L 190, 2017 7 21, p. 22.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1359, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/13), OL L 190, 2017 7 21, p. 20.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB gairės (ES) 2017/1362, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2017/12), OL L 190, 2017 7 21, p. 26.
21/07/2017
2017 m. birželio 7 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (CON/2017/22), OL C 236, 2017 7 21, p. 2.Papildoma informacija
17/07/2017
2017 m. birželio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/1404, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), OL L 199, 2017 7 17, p. 26.
12/07/2017
2017 m. liepos 5 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1258 dėl sprendimų dėl konfidencialios statistinės informacijos perdavimo Bendrai pertvarkymo valdybai delegavimo (ECB/2017/22), OL L 179, 2017 7 12, p. 39.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (22) +