All years
2018

14/12/2018
Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro veiklos organizavimo (CON/2018/57), Belgija, 2018 12 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Nuomonė dėl Banca Naţională a României valdybos narių ir darbuotojų atsakomybės tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2018/56), Rumunija, 2018 12 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimo (CON/2018/51), OL C 444, 2018 12 10, p. 11.Papildoma informacija
26/11/2018
2018 m. lapkričio 21 d. ECB reglamentas (ES) 2018/1845 dėl naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės  (ECB/2018/26), OL L 299, 2018 11 26, p. 55.
20/11/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (CON/2018/54), OL C 444, 2018 11 20, p. 15.Papildoma informacija
19/11/2018
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų makroprudencinėje srityje ir dėl kredito įstaigų valdymo (CON/2018/52), Bulgarija, 2018 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Nuomonė dėl konvergencijos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įstatyme (CON/2018/53), Bulgarija, 2018 11 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Nuomonė dėl finansų priežiūros ir investuotojų apsaugos stiprinimo (CON/2018/50), Lenkija, 2018 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Nuomonė dėl esminių paslaugų ir esminių paslaugų operatorių nustatymo siekiant tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2018/47), Slovėnija, 2018 11 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
2018 m. spalio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1625, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2018/24), OL L 280, 2018 11 9, p. 1.
09/11/2018
2018 m. rugpjūčio 3 d. ECB gairės (ES) 2018/1626, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2018/20), OL L 280, 2018 11 9, p. 40.
09/11/2018
Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudų bendradarbiavimą  (CON/2018/49), Bulgarija, 2018 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank privalomųjų atsargų reikalavimų  (CON/2018/48), Vengrija, 2018 11 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
2018 m. spalio 19 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus (ECB/2018/25), OL C 394, 2018 10 30, p. 1.
26/10/2018
Nuomonė dėl Suomijos teisės aktų, reglamentuojančių finansų sektoriuje taikytinus pasirengimo įsipareigojimus, peržiūros  (CON/2018/46), Suomija, 2018 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Nuomonė dėl Valstybės audito tarnybos teisinės sistemos (CON/2018/45), Kroatija, 2018 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis sistemiškai svarbios kredito įstaigos, nustatydamos fiksuotojo atlyginimo politiką (CON/2018/44), Nyderlandai, 2018 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl tam tikro atlyginimo už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimo už valiutos keitimą (CON/2018/38), OL C 382, 2018 10 23, p. 7.Papildoma informacija
23/10/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (CON/2018/37), OL C 382, 2018 10 23, p. 2.Papildoma informacija
19/10/2018
Nuomonė dėl investicinėms įmonėms taikomos prudencinės tvarkos peržiūros (CON/2018/36), OL C 378, 2018 10 19, p. 5.Papildoma informacija
12/10/2018
2018 m. spalio 4 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus (ECB/2018/23), OL C 370, 2018 10 12, p. 1.
28/09/2018
Nuomonė dėl nacionalinės draudimo reikalavimų duomenų bazės steigimo (CON/2018/43), Airija, 2018 9 28.
14/09/2018
2018 m. rugsėjo 6 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de España išorės auditoriaus (ECB/2018/22), OL C 325, 2018 9 14, p. 1.
11/09/2018
Nuomonė dėl kooperatinių bankų (it. banche popolari, banche cooperative)reformos dalinių pakeitimų (CON/2018/42), Italija, 2018 9 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Nuomonė dėl naujų apvalinimo taisyklių atliekant mokėjimus eurais Belgijoje (CON/2018/41), Belgija, 2018 9 4.
03/09/2018
Nuomonė dėl administracinių duomenų perdavimo statistikos tikslais (CON/2018/40), Vokietija, 2018 9 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kibernetinio saugumo ir padengtųjų obligacijų  (CON/2018/39), Slovakija, 2018 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (CON/2018/33), OL C 303, 2018 8 29, p. 2.Papildoma informacija
20/08/2018
2018 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2018/1151, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2018/19), OL L 209, 2018 8 20, p. 2.
17/08/2018
2018 m. rugpjūčio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinamo  (ECB/2018/21), OL L 208, 2018 8 17, p. 91.Papildoma informacija
16/08/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) (CON/2018/35), OL C 378, 2018 8 16, p. 2.Papildoma informacija
27/07/2018
Nuomonė dėl abipusiško makroprudencinių priemonių įgyvendinimo Liuksemburge (CON/2018/34), Liuksemburgas, 2018 7 27.
24/07/2018
2018 m. liepos 6 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2018/18), OL C 260, 2018 7 24, p. 1.
07/06/2018
Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2018/28), Prancūzija, 2018 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/19), OL C 255, 2018 7 20, p. 2.Papildoma informacija
05/07/2018
Nuomonė dėl kredito sutarčių teisių turėtojų veiklos reguliavimo  (CON/2018/31), Airija, 2018 7 5.
25/06/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo (CON/2018/20), OL C 220, 2018 6 25, p. 2.Papildoma informacija
18/06/2018
2018 m. birželio 1 d. ECB gairės (ES) 2018/877, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2018/17), OL L 154, 2018 6 18, p. 22.
18/06/2018
2018 m. birželio 1 d. ECB gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16), OL L 154, 2018 6 18, p. 3.
15/06/2018
Nuomonė dėl hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimų (CON/2018/30), Švedija, 2018 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
2018 m. balandžio 24 d. ECB gairės (ES) 2018/861, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2018/13), OL L 153, 2018 6 15, p. 161.
08/06/2018
Nuomonė dėl įvairių finansų teisės nuostatų (CON/2018/29), Belgija, 2018 6 8.
28/05/2018
2018 m. gegužės 18 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus (ECB/2018/15), OL C 181, 2018 5 28, p. 1.
18/05/2018
Nuomonė dėl viešajam interesui skirtų tinklų ir informacinių sistemų saugumo sistemos sukūrimo (CON/2018/27), Belgija, 2018 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Nuomonė dėl administracinių sankcijų ir baudžiamųjų nusižengimų pateikus Central Bank of Ireland neteisingą ar klaidinančią informaciją  (CON/2018/24), Airija, 2018 5 11.
11/05/2018
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo ir finansinio nepriklausomumo  (CON/2018/23), Kipras, 2018 5 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
2018 m. gegužės 3 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms(nauja redakcija)  (ECB/2018/14), 2018 5 7.
30/04/2018
2018 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2018/667 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12), 2018 4 30.
27/04/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais (CON/2018/22), Estija, 2018 4 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2018/21), Slovėnija, 2018 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/572, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2018/5), OL L 95, 2018 4 13, p. 49.
13/04/2018
2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/571, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2018/4), OL L 95, 2018 4 13, p. 45.
13/04/2018
- 2018 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES) 2018/570, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2018/3), OL L 95, 2018 4 13, p. 23.
13/04/2018
Gairės ECB/2014/60. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2018 4 13.
13/04/2018
Gairės ECB/2015/35. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2018 4 13, p. .
13/04/2018
Gairės ECB/2014/31. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2018 4 13, p. .
09/04/2018
Nuomonė dėl padengtų obligacijų teisinio reglamentavimo (CON/2018/18), Čekija, 2018 4 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
2018 m. kovo 27 d. ECB sprendimas (ES) 2018/547, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl nuosavų lėšų (ECB/2018/11), OL L 90, 2018 4 6, p. 110.
06/04/2018
2018 m. kovo 15 d. ECB sprendimas (ES) 2018/546 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10), OL L 90, 2018 4 6, p. 105.
06/04/2018
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo ir Valstybės audito tarnybos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2018/17), Kroatija, 2018 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (CON/2018/12), OL C 120, 2018 4 6, p. 2.Papildoma informacija
04/04/2018
Nuomonė dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos sukūrimo (CON/2018/16), Kipras, 2018 4 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
2018 m. kovo 9 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių  (ECB/2018/9), OL C 107, 2018 3 22, p. 1.
21/03/2018
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos (CON/2018/15), Belgija, 2018 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2018/14), 2018 3 7.
05/03/2018
2018 m. vasario 22 d. ECB gairės (ES) 2018/323, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/8), OL L 62, 2018 3 5, p. 38.
05/03/2018
2018 m. vasario 22 d. ECB reglamentas (ES) 2018/318, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/7), OL L 62, 2018 3 5, p. 4.
05/03/2018
Nuomonė dėl hipotekinių įsiskolinimų problemų sprendimo (CON/2018/13), Airija, 2018 3 5.
05/03/2018
Gairės ECB/2013/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2018 3 5.
05/03/2018
ECB reglamentas ECB/2012/24. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2018 3 5.
02/03/2018
2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimo (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2017/30), klaidų ištaisymas OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
02/03/2018
2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairių (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) klaidų ištaisymas OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
02/03/2018
2017 m. balandžio 4 d. ECB gairių (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9) klaidų ištaisymas  OL L 60, 2018 3 2, p. 56.
01/03/2018
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (CON/2018/1), OL C 77, 2018 3 1, p. 2.Papildoma informacija
19/02/2018
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2018/9), Liuksemburgas, 2018 2 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
2018 m. sausio 26 d. ECB reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų  (ECB/2018/2), OL L 45, 2018 2 17, p. 3.
16/02/2018
2018 m. vasario 13 d. ECB sprendimas (ES) 2018/228, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo  (ECB/2018/6), OL L 43, 2018 2 16, p. 18.
15/02/2018
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Bank of Greece  (CON/2018/11), Graikija, 2018 2 15.
14/02/2018
Nuomonė dėl piniginių lėšų grąžinimo į Slovėnijos Respubliką iš mokesčių rojumi laikomų šalių (CON/2018/8), Slovėnija, 2018 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Kipras, 2018 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Nuomonė dėl kredito įstaigų pasikliovimo iš finansų bendrovių gautomis lėšomis (CON/2018/7), Vengrija, 2018 2 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Nuomonė dėl Maltos finansinių paslaugų institucijos finansavimo šaltinių ir valdymo (CON/2018/6), Malta, 2018 2 6.
01/02/2018
2018 m. sausio 26 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditoriaus  (ECB/2018/1), OL C 37, 2018 2 1, p. 1.
01/02/2018
Sprendimas (ES) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 2 1, p. .
31/01/2018
Nuomonė dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (CON/2018/5), Slovėnija, 2018 1 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo sistemos peržiūros (CON/2017/47), OL C 34, 2018 1 31, p. 17.Papildoma informacija
31/01/2018
Nuomonė dėl Sąjungos kapitalo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms sistemos dalinių pakeitimų (CON/2017/46), OL C 34, 2018 1 31, p. 5.Papildoma informacija
26/01/2018
Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro organizavimo (CON/2018/4), Belgija, 2018 1 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
2017 m. gruodžio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2017/44), OL C 8, 2018 1 11, p. 1.
11/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/3), Slovėnija, 2018 1 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/2), Graikija, 2018 1 9.
05/01/2018
2017 m. gruodžio 19 d. ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus  (ECB/2017/43), OL C 2, 2018 1 5, p. 1.

2017

23/12/2017
2017 m. gruodžio 15 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl ECB išorės auditoriaus  (ECB/2017/42), OL C 444, 2017 12 23, p. 1.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2444, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2017/41), OL L 344, 2017 12 23, p. 63.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2443 dėl monetų emisijos apimties 2018 metais patvirtinimo  (ECB/2017/40), OL L 344, 2017 12 23, p. 61.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2442, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo  (ECB/2017/39), OL L 344, 2017 12 23, p. 59.
15/12/2017
2017 m. lapkričio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38), OL L 333, 2017 12 15, p. 66.
06/12/2017
2017 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2239, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2017/36), OL L 320, 2017 12 6, p. 18.
04/12/2017
Nuomonė dėl centrinių kredito unijų skaičiaus ribojimo  (CON/2017/54), Lietuva, 2017 12 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo fiskalinės agentūros funkcijos suteikimo Lietuvos bankui (CON/2017/53), Lietuva, 2017 12 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
29/11/2017
Nuomonė dėl lyginamųjų indeksų, naudojamų finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2017/52), Bulgarija, 2017 11 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
2017 m. lapkričio 20 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2199, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/37), OL L 312, 2017 11 28, p. 92.
27/11/2017
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) sprendimų priėmimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2017/51), Bulgarija, 2017 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Nuomonė dėl sandorių su susijusiomis šalimis (CON/2017/50), Bulgarija, 2017 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2017/49), Airija, 2017 11 24.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2097 dėl sankcijų, taikomų pažeidus priežiūros reikalavimus sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, dydžio apskaičiavimo metodikos (ECB/2017/35), OL L 299, 2017 11 16, p. 31.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2095, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/2017/34), OL L 299, 2017 11 16, p. 22.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2098 dėl koreguojamųjų priemonių už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą taikymo procedūrinių aspektų (ECB/2017/33), OL L 299, 2017 11 16, p. 34.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2094, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2017/32), OL L 299, 2017 11 16, p. 11.
15/11/2017
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais  (CON/2017/42), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
15/11/2017
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (CON/2017/39), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
14/11/2017
2017 m. spalio 27 d. ECB gairės (ES) 2017/2193, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2017/31), OL L 310, 2017 11 14, p. 49.
14/11/2017
2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2017/30), OL L 295, 2017 11 14, p. 89.Papildoma informacija
14/11/2017
2017 m. rugsėjo 22 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2080, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/9 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo  (ECB/2017/29), OL L 295, 2017 11 14, p. 86.
14/11/2017
2017 m. rugsėjo 22 d. ECB gairės (ES) 2017/2082, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2017/28), OL L 295, 2017 11 14, p. 97.
14/11/2017
Sprendimas ECB/2010/9. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 14, p. .
14/11/2017
Sprendimas ECB/2007/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 14, p. .
14/11/2017
Gairės ECB/2012/27. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 11 14.
09/11/2017
Nuomonė dėl paramos sunkioje finansinėje padėtyje esantiems būsto paskolų gavėjams ir dėl paramos savanoriškam būsto paskolų, suteiktų arba indeksuotų užsienio valiuta, restruktūrizavimui (CON/2017/48), Lenkija, 2017 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Nuomonė dėl laikino Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų palūkanų normos įšaldymo (CON/2017/45), Prancūzija, 2017 11 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
2017 m. rugsėjo 20 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), 2017 11 1.Papildoma informacija
27/10/2017
Nuomonė dėk mokėjimo paslaugų  (CON/2017/44), Kipras, 2017 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens finansų tarpininkų ir finansų specialistų profesinio rengimo priežiūros srityje (CON/2017/43), Slovakija, 2017 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/41), Slovėnija, 2017 10 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/40), Kipras, 2017 10 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinių redakcijų klaidų ištaisymas OL C 313, 2017 9 21, p. 5-6.
20/09/2017
Nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir tarpbankinio atsiskaitymo (CON/2017/37), Lenkija, 2017 9 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
2017 m. rugsėjo 8 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus  (ECB/2017/27), OL C 310, 2017 9 19, p. 1.
19/09/2017
2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1539, kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), taikymo data mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos (ECB/2017/26), OL L 240, 2017 9 19, p. 212.
19/09/2017
2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), OL L 240, 2017 9 19, p. 1.
11/09/2017
Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
2017 m. rugpjūčio 24 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de Portugal išorės auditoriaus  (ECB/2017/24), OL C 292, 2017 9 6, p. 1.
25/08/2017
Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pakeitimų (CON/2017/35), Austrija, 2017 8 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Nuomonė dėl įstatymo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pagrindinis statutas dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdybos direktorių skaičiaus (CON/2017/34), Belgija, 2017 8 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
2017 m. rugpjūčio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1493, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui  (ECB/2017/23), OL L 216, 2017 8 22, p. 23.
22/08/2017
Sprendimas (ECB/2014/29). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 8 22, p. .
21/08/2017
Nuomonė dėl kredito duomenų teikimo (CON/2017/33), Austrija, 2017 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo (CON/2017/32), Kipras, 2017 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Nuomonė dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įstatymo (CON/2017/31), Slovėnija, 2017 8 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Nuomonė dėl sprendimo projekto dėl Hrvatska narodna banka pinigų politikos įgyvendinimo  (CON/2017/30), Kroatija, 2017 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Nuomonė dėl papildomo hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimo (CON/2017/29), Švedija, 2017 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Nuomonė dėl prieigos prie centrinio kreditų registro ir banko sąskaitų duomenų registro (CON/2017/28), Bulgarija, 2017 8 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
2017 m. birželio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1403, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2017/20), OL L 199, 2017 7 29, p. 24.
29/07/2017
Gairės (ECB/2012/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 7 29, p. .
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1361, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/15), OL L 190, 2017 7 21, p. 24.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1360, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/14), OL L 190, 2017 7 21, p. 22.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1359, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/13), OL L 190, 2017 7 21, p. 20.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB gairės (ES) 2017/1362, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2017/12), OL L 190, 2017 7 21, p. 26.
21/07/2017
2017 m. birželio 7 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (CON/2017/22), OL C 236, 2017 7 21, p. 2.Papildoma informacija
17/07/2017
2017 m. birželio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/1404, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), OL L 199, 2017 7 17, p. 26.
12/07/2017
2017 m. liepos 5 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1258 dėl sprendimų dėl konfidencialios statistinės informacijos perdavimo Bendrai pertvarkymo valdybai delegavimo (ECB/2017/22), OL L 179, 2017 7 12, p. 39.
11/07/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/27), Bulgarija, 2017 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
2017 m. birželio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1198 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų Europos Centriniam Bankui teikiamų ataskaitų apie kredito įstaigų finansavimo planus  (ECB/2017/21), OL L 172, 2017 6 30, p. 32.
23/06/2017
Rekomendacija dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 22 straipsnis (pateikė Europos Centrinis Bankas) (ECB/2017/18), 2017 6 23.
23/06/2017
Nuomonė dėl Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologijos ir taikomosios veiklos fondo (CON/2017/26), Austrija, 2017 6 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Sprendimas ECB/2012/6. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 6 23, p. .
16/06/2017
Nuomonė dėl eurų banknotų gamybą vykdančio specialios paskirties subjekto akcijų savininkų teisių (CON/2017/25), Ispanija, 2017 6 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2017/24), Slovėnija, 2017 6 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
07/06/2017
Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių, skirtų sisteminei rizikai riboti (CON/2017/21), Austrija, 2017 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
2017 m. gegužės 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/937, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl prižiūrimų subjektų svarbos (ECB/2017/17), OL L 141, 2017 6 1, p. 28.
01/06/2017
2017 m. gegužės 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2017/16), OL L 141, 2017 6 1, p. 26.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42), OL L 141, 2017 6 1, p. 21.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/934 dėl sprendimų, susijusių su prižiūrimų subjektų svarba, delegavimo (ECB/2016/41), OL L 141, 2017 6 1, p. 18.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40), OL L 141, 2017 6 1, p. 14.
30/05/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/20), Belgija, 2017 5 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Nuomonė dėl Komisijos, skirtos stebėti alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, ir dėl bankų fondų atsargų (CON/2017/19), Ispanija, 2017 5 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/18), Portugalija, 2017 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Nuomonė dėl Sveriges riksbank finansinio nepriklausomumo (CON/2017/17), Švedija, 2017 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/16), Slovėnija, 2017 5 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
2017 m. balandžio 24 d. ECB sprendimas (ES) 2017/760 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11), OL  113, 2017 4 28, p. 52.
24/04/2017
Nuomonė dėl Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išleidimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo (CON/2017/15), Slovėnija, 2017 4 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių (CON/2017/14), Švedija, 2017 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
2017 m. balandžio 4 d. ECB gairės (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9), OL L 101, 2017 4 13, p. 156.Papildoma informacija
13/04/2017
2017 m. kovo 31 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique išorės auditoriaus (ECB/2017/8), OL C 120, 2017 4 13, p. 1.
13/04/2017
2017 m. balandžio 4 d. ECB rekomendacija dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų (ECB/2017/10), OL C 120, 2017 4 13, p. 2.
12/04/2017
Nuomonė dėl kreditų registre saugomų duomenų apimties išplėtimo (CON/2017/13), Latvija, 2017 4 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Nuomonė dėl draudimo nuo potvynių  (CON/2017/12), Airija, 2017 4 7.
07/04/2017
Nuomonė dėl Finansinės priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/2017/11), Vokietija, 2017 4 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo informacinių technologijų saugumo tikslu (CON/2017/10), Vokietija, 2017 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Nuomonė dėl paskolų, susietų su užsienio valiuta (CON/2017/9), Lenkija, 2017 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
2017 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES)2017/469, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2017/7), OL L 77, 2017 3 22, p. 4.
22/03/2017
2017 m. sausio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2017/468, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo  (ECB/2017/5), OL L 77, 2017 3 22, p. 1.
21/03/2017
Nuomonė dėl pareigos priimti mokėjimus grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/8), Danija, 2017 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Nuomonė dėl tam tikrų atidėtųjų mokesčių turtą reglamentuojančių nuostatų dalinio pakeitimo Graikijoje (CON/2017/7), Graikija, 2017 3 15.
08/03/2017
2017 m. kovo 8 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (CON/2017/6), 2017 3 8.Papildoma informacija
01/03/2017
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo keliose Tarptautinio valiutos fondo programose: naujųjų skolinimosi susitarimų pratęsimas, įnašas į Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir naujas dvišalis paskolos susitarimas  (CON/2017/4), Italija, 2017 2 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su hipotekos kreditu, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipras, 2017 2 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Sprendimas ECB/2015/10. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 17.
15/02/2017
Nuomonė dėl mokėjimo sąskaitų  (CON/2017/2), Kipras, 2017 2 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
2017 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/274, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo vertinimo teikimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OL L 40, 2017 2 13, p. 72.Papildoma informacija
07/02/2017
Gairės ECB/2008/8. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 7.
03/02/2017
Nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui (CON/2017/1), Italija, 2017 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Gairės ECB/2014/15. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 2 1, p. .
31/01/2017
2016 m. gruodžio 16 d. ECB gairės (ES) 2017/148, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2016/45), OL L 26, 2017 1 31, p. 1.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/103, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/4), OL L 16, 2017 1 20, p. 57.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/102, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/3), OL L 16, 2017 1 20, p. 55.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/101, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/2), OL L 16, 2017 1 20, p. 53.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2017/1), OL L 16, 2017 1 20, p. 51.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2014/45. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2016/16. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
06/01/2017
2016 m. gruodžio 22 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus  (ECB/2016/46), OL C 3, 2017 1 6, p. 1.

2016

28/12/2016
Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
23/12/2016
2016 m. gruodžio 13 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2016/44), OL C 481, 2016 12 23, p. 1.
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2248 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo  (ECB/2016/36), OL L 347, 2016 12 20, p. 26.Papildoma informacija
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2016/35), OL L 347, 2016 12 20, p. 1.Papildoma informacija
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2016/34), OL L 347, 2016 12 20, p. 3.Papildoma informacija
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2300, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2016/33), OL L 344, 2016 12 17, p. 123.
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2299, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2016/32), OL L 344, 2016 12 17, p. 117.
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2298, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2016/31), OL L 344, 2016 12 17, p. 102.
15/12/2016
Nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje (CON/2016/60), Čekija, 2016 12 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/59), Slovėnija, 2016 12 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Nuomonė dėl su monetomis susijusių viešųjų uždavinių perleidimo De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Nyderlandai, 2016 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
2016 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo (ECB/2016/43), OL L 333, 2016 11 30, p. 73.
30/11/2016
Nuomonė dėl centrinio kreditų registro ir bankų sąskaitų registro veiklos sąnaudų kompensavimo  (CON/2016/57), Bulgarija, 2016 11 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2016/56), Vengrija, 2016 11 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo projekto (CON/2016/55), Belgija, 2016 11 17.
17/11/2016
Nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2016/54), Airija, 2016 11 17.
15/11/2016
2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1994 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų taikytino riziką ribojančios priežiūros institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo metodo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (ECB/2016/38), OL L 306, 2016 11 15, p. 37.
15/11/2016
2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1993, kuriose nustatomi vertinimo koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir institucinių užtikrinimo sistemų, kurias sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos, stebėsenos principai  (ECB/2016/37), OL L 306, 2016 11 15, p. 32.
21/10/2016
Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2016/51), Prancūzija, 2016 10 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Sprendimas ECB/2013/54 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 11 14.
11/11/2016
2016 m. lapkričio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1975 dėl įgaliojimų suteikti laikinąją akreditaciją perdavimo (ECB/2016/39) (ECB/2016/39), OL L 304, 2016 11 11, p. 9.
11/11/2016
2016 m. spalio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1974, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2016/30), OL L 304, 2016 11 11, p. 7.
10/11/2016
2016 m. spalio 28 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriaus (ECB/2016/29), OL C 413, 2016 11 10, p. 1.
31/10/2016
Nuomonė dėl Federalinės finansų rinkos stabilizavimo institucijos pareigų pertvarkymo ir EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos įgyvendinimo  (CON/2016/53), Vokietija, 2016 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Sprendimas ECB/2016/10. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 10 31.
28/10/2016
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/52), Kroatija, 2016 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Nuomonė dėl įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti tam tikrų valiutų kainų skirtumų, taikomų su užsienio valiuta susietoms paskoloms, kompensavimą, projekto (CON/2016/50), Lenkija, 2016 10 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB  (CON/2016/49), 2016 10 12.Papildoma informacija
11/10/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigos po skolos grąžinimo proceso įsigyto nekilnojamojo turto arba įstatinio kapitalo valdymo sąlygų (CON/2016/48), Kipras, 2016 10 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
2016 m. rugsėjo 23 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus (ECB/2016/28), OL C 366, 2016 10 5, p. 1.
29/09/2016
2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1734, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/25), OL L 262, 2016 9 29, p. 30.
28/09/2016
Nuomonė dėl įstatymo dėl Latvijas Banka dalinių pakeitimų, kuriais numatyta sumažinti Latvijas Banka tarybos narių skaičių (CON/2016/47), Latvija, 2016 9 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių akto dalinių pakeitimų  (CON/2016/46), Slovėnija, 2016 9 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1717, Iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2016/27), OL L 258, 2016 9 24, p. 17.
24/09/2016
Sprendimas ECB/2004/2. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 9 24.
23/09/2016
2016 m. rugsėjo 9 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1705, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2016/26), OL L 257, 2016 9 23, p. 10.
19/09/2016
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens teikiant ataskaitas apie draudimo įmokos mokestį (CON/2016/45), Slovakija, 2016 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)  (CON/2016/44), 2016 9 12.Papildoma informacija
07/09/2016
Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos atstovo ECB priežiūros valdyboje vaidmens ir dėl priežiūros mokesčių  (CON/2016/43), Suomija, 2016 9 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairių (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos ECB gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), klaidų ištaisymas OL L 238, 2016 9 6, p. 7.
31/08/2016
Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo (CON/2016/41), Italija, 2016 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2016/40), Rumunija, 2016 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB rekomendacija dėl turimų vertybinių popierių statistikos duomenų kokybės valdymo sistemos  (ECB/2016/24), OL C 297, 2016 8 17, p. 1.
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), OL L 222, 2016 8 17, p. 85.Papildoma informacija
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1384, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/22), OL L 222, 2016 8 17, p. 24.
29/07/2016
Nuomonė dėl tam tikrų užsienio valiuta indeksuotų arba išreikštų paskolų restruktūrizavimo taisyklių (CON/2016/39), Lenkija, 2016 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Nuomonė dėl mokėjimo schemų priežiūros (CON/2016/38), Lenkija, 2016 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
2016 m. liepos 14 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Eesti Pank išorės auditoriaus  (ECB/2016/20), OL C 266, 2016 7 22, p. 1.
12/07/2016
Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą (CON/2016/26), OL C 252, 2016 7 12, p. 1.Papildoma informacija
11/07/2016
2016 m. birželio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1162 dėl konfidencialios informacijos atskleidimo atliekant ikiteisminius tyrimus  (ECB/2016/19), OL L 192, 2016 7 11, p. 73.
11/07/2016
Nuomonė dėl banknotų ir monetų skaičiavimo, rūšiavimo, pakavimo ir žymėjimo metodų ir procedūros  (CON/2016/36), Lenkija, 2016 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
2016 m. gegužės 26 d. ECB gairės (ES) 2016/1061, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2016/15), OL L 173, 2016 6 30, p. 102.
28/06/2016
Nebegalioja: 2016 m. birželio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1041 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2015/300 panaikinamo (ECB/2016/18), OL L 169, 2016 6 28, p. 14.
28/06/2016
Nuomonė dėl prieigos prie bankų sąskaitų centrinio registro suteikimo didesniam subjektų skaičiui  (CON/2016/35), Belgija, 2016 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto  (CON/2016/34), Graikija, 2016 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų  (CON/2016/27), OL C 223, 2016 6 21, p. 3.Papildoma informacija
17/06/2016
ECB nuomonė dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2016/11), OL C 219, 2016 6 17, p. 2.Papildoma informacija
16/06/2016
2016 m. birželio 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/17), OL L 159, 2016 6 16, p. 21.
16/06/2016
2016 m. gegužės 6 d. ECB sprendimas (ES) 2016/955, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/12), OL L 159, 2016 6 16, p. 19.
15/06/2016
2016 m. birželio 1 d. ECB sprendimas dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2016/16), OL L 157, 2016 6 15, p. 28.
15/06/2016
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/33), Kroatija, 2016 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Nuomonė dėl teisės aktais nustatyto atlyginimo viešojo ir pusiau viešojo sektorių darbuotojams sumažinimo (CON/2016/32), Nyderlandai, 2016 6 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2016/31), Slovėnija, 2016 6 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Latvijos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Maltos Respublikos deklaracija dėl bendros valiutos pavadinimo rašybos Sutartyse OL C 202, 2016 6 7, p. 357.Papildoma informacija
07/06/2016
Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Lietuvos Respublikos, Didžiosios Liuksemburgo hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos simbolių  OL C 202, 2016 6 7, p. 355.Papildoma informacija
07/06/2016
Deklaracija dėl Protokolo dėl Danijos pozicijos OL C 202, 2016 6 7, p. 353.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 18) dėl Prancūzijos OL C 202, 2016 6 7, p. 289.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 17) dėl Danijos OL C 202, 2016 6 7, p. 288.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 16) dėl tam tikrų su Danija susijusių nuostatų OL C 202, 2016 6 7, p. 287.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 15) dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų OL C 202, 2016 6 7, p. 284.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų  OL C 202, 2016 6 7, p. 281.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros  OL C 202, 2016 6 7, p. 279.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų OL C 202, 2016 6 7, p. 266.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 6) dėl Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos OL C 202, 2016 6 7, p. 265.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto  OL C 202, 2016 6 7, p. 230.Papildoma informacija
07/06/2016
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos OL C 59, 2016 6 7, p. 1.Papildoma informacija
07/06/2016
Sprendimas ECB/2016/2 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 6 7.
03/06/2016
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)vidaus audito (CON/2016/30), Bulgarija, 2016 6 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
2016 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/868, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14), OL L 144, 2016 6 1, p. 99.
01/06/2016
2016 m. gegužės 18 d. ECB reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo  (ECB/2016/13), OL L 144, 2016 6 1, p. 44.
19/05/2016
Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
2016 m. balandžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/702, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2016/8), OL L 121, 2016 5 11, p. 24.
03/05/2016
2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/811, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis  (ECB/2016/11), OL L 132, 2016 5 3, p. 129.
03/05/2016
2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2016/10), OL L 132, 2016 5 3, p. 107.