All years
2017

24/04/2017
Nuomonė dėl Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išleidimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo (CON/2017/15), Slovėnija, 2017 4 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Nuomonė dėl papildomų makrolygio rizikos ribojimo priemonių (CON/2017/14), Švedija, 2017 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
2017 m. balandžio 4 d. ECB gairės (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9), OL L 101, 2017 4 13, p. 156.
13/04/2017
2017 m. kovo 31 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique išorės auditoriaus (ECB/2017/8), OL C 120, 2017 4 13, p. 1.
13/04/2017
2017 m. balandžio 4 d. ECB rekomendacija dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų (ECB/2017/10), OL C 120, 2017 4 13, p. 2.
12/04/2017
Nuomonė dėl kreditų registre saugomų duomenų apimties išplėtimo (CON/2017/13), Latvija, 2017 4 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Nuomonė dėl draudimo nuo potvynių  (CON/2017/12), Airija, 2017 4 7.
07/04/2017
Nuomonė dėl Finansinės priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/2017/11), Vokietija, 2017 4 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo informacinių technologijų saugumo tikslu (CON/2017/10), Vokietija, 2017 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Nuomonė dėl paskolų, susietų su užsienio valiuta (CON/2017/9), Lenkija, 2017 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
2017 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES)2017/469, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2017/7), OL L 77, 2017 3 22, p. 4.
22/03/2017
2017 m. sausio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2017/468, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo  (ECB/2017/5), OL L 77, 2017 3 22, p. 1.
21/03/2017
Nuomonė dėl pareigos priimti mokėjimus grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/8), Danija, 2017 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Nuomonė dėl tam tikrų atidėtųjų mokesčių turtą reglamentuojančių nuostatų dalinio pakeitimo Graikijoje (CON/2017/7), Graikija, 2017 3 15.
01/03/2017
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo keliose Tarptautinio valiutos fondo programose: naujųjų skolinimosi susitarimų pratęsimas, įnašas į Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir naujas dvišalis paskolos susitarimas  (CON/2017/4), Italija, 2017 2 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su hipotekos kreditu, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipras, 2017 2 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Sprendimas ECB/2015/10. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 17.
15/02/2017
Nuomonė dėl mokėjimo sąskaitų  (CON/2017/2), Kipras, 2017 2 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
2017 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/274, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo vertinimo teikimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OL L 40, 2017 2 13, p. 72.Papildoma informacija
07/02/2017
Gairės ECB/2008/8. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 7.
03/02/2017
Nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui (CON/2017/1), Italija, 2017 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Gairės ECB/2014/15. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 2 1, p. .
31/01/2017
2016 m. gruodžio 16 d. ECB gairės (ES) 2017/148, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2016/45), OL L 26, 2017 1 31, p. 1.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/103, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/4), OL L 16, 2017 1 20, p. 57.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/102, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/3), OL L 16, 2017 1 20, p. 55.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/101, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/2), OL L 16, 2017 1 20, p. 53.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2017/1), OL L 16, 2017 1 20, p. 51.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2014/45. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2014/40. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2016/16. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
13/01/2017
Gairės ECB/2014/60. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 1 13, p. .
11/01/2017
Gairės ECB/2015/35. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2017 1 11, p. .
11/01/2017
Gairės ECB/2014/31. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2017 1 11, p. .
06/01/2017
2016 m. gruodžio 22 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus  (ECB/2016/46), OL C 3, 2017 1 6, p. 1.

2016

28/12/2016
Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
23/12/2016
2016 m. gruodžio 13 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2016/44), OL C 481, 2016 12 23, p. 1.
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2248 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo  (ECB/2016/36), OL L 347, 2016 12 20, p. 26.Papildoma informacija
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2016/35), OL L 347, 2016 12 20, p. 1.Papildoma informacija
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2016/34), OL L 347, 2016 12 20, p. 3.Papildoma informacija
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2300, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2016/33), OL L 344, 2016 12 17, p. 123.
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2299, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2016/32), OL L 344, 2016 12 17, p. 117.
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2298, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2016/31), OL L 344, 2016 12 17, p. 102.
15/12/2016
Nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje (CON/2016/60), Čekija, 2016 12 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/59), Slovėnija, 2016 12 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Nuomonė dėl su monetomis susijusių viešųjų uždavinių perleidimo De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Nyderlandai, 2016 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
2016 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo (ECB/2016/43), OL L 333, 2016 11 30, p. 73.
30/11/2016
Nuomonė dėl centrinio kreditų registro ir bankų sąskaitų registro veiklos sąnaudų kompensavimo  (CON/2016/57), Bulgarija, 2016 11 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2016/56), Vengrija, 2016 11 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo projekto (CON/2016/55), Belgija, 2016 11 17.
17/11/2016
Nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2016/54), Airija, 2016 11 17.
15/11/2016
2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1994 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų taikytino riziką ribojančios priežiūros institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo metodo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (ECB/2016/38), OL L 306, 2016 11 15, p. 37.
15/11/2016
2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1993, kuriose nustatomi vertinimo koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir institucinių užtikrinimo sistemų, kurias sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos, stebėsenos principai  (ECB/2016/37), OL L 306, 2016 11 15, p. 32.
21/10/2016
Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2016/51), Prancūzija, 2016 10 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Sprendimas ECB/2013/54 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 11 14.
11/11/2016
2016 m. lapkričio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1975 dėl įgaliojimų suteikti laikinąją akreditaciją perdavimo (ECB/2016/39) (ECB/2016/39), OL L 304, 2016 11 11, p. 9.
11/11/2016
2016 m. spalio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1974, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2016/30), OL L 304, 2016 11 11, p. 7.
10/11/2016
2016 m. spalio 28 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriaus (ECB/2016/29), OL C 413, 2016 11 10, p. 1.
31/10/2016
Nuomonė dėl Federalinės finansų rinkos stabilizavimo institucijos pareigų pertvarkymo ir EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos įgyvendinimo  (CON/2016/53), Vokietija, 2016 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Sprendimas ECB/2016/10. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 10 31.
28/10/2016
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/52), Kroatija, 2016 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Gairės ECB/2008/8. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 10 21.
13/10/2016
Nuomonė dėl įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti tam tikrų valiutų kainų skirtumų, taikomų su užsienio valiuta susietoms paskoloms, kompensavimą, projekto (CON/2016/50), Lenkija, 2016 10 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB  (CON/2016/49), 2016 10 12.Papildoma informacija
11/10/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigos po skolos grąžinimo proceso įsigyto nekilnojamojo turto arba įstatinio kapitalo valdymo sąlygų (CON/2016/48), Kipras, 2016 10 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
2016 m. rugsėjo 23 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus (ECB/2016/28), OL C 366, 2016 10 5, p. 1.
29/09/2016
2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1734, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/25), OL L 262, 2016 9 29, p. 30.
28/09/2016
Nuomonė dėl įstatymo dėl Latvijas Banka dalinių pakeitimų, kuriais numatyta sumažinti Latvijas Banka tarybos narių skaičių (CON/2016/47), Latvija, 2016 9 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių akto dalinių pakeitimų  (CON/2016/46), Slovėnija, 2016 9 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1717, Iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2016/27), OL L 258, 2016 9 24, p. 17.
24/09/2016
Sprendimas ECB/2004/2. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 9 24.
23/09/2016
2016 m. rugsėjo 9 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1705, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2016/26), OL L 257, 2016 9 23, p. 10.
19/09/2016
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens teikiant ataskaitas apie draudimo įmokos mokestį (CON/2016/45), Slovakija, 2016 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)  (CON/2016/44), 2016 9 12.Papildoma informacija
07/09/2016
Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos atstovo ECB priežiūros valdyboje vaidmens ir dėl priežiūros mokesčių  (CON/2016/43), Suomija, 2016 9 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairių (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos ECB gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), klaidų ištaisymas OL L 238, 2016 9 6, p. 7.
31/08/2016
Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo (CON/2016/41), Italija, 2016 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2016/40), Rumunija, 2016 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB rekomendacija dėl turimų vertybinių popierių statistikos duomenų kokybės valdymo sistemos  (ECB/2016/24), OL C 297, 2016 8 17, p. 1.
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), OL L 222, 2016 8 17, p. 85.Papildoma informacija
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1384, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/22), OL L 222, 2016 8 17, p. 24.
17/08/2016
Gairės ECB/2013/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL  , 2016 8 17, p. .
29/07/2016
Nuomonė dėl tam tikrų užsienio valiuta indeksuotų arba išreikštų paskolų restruktūrizavimo taisyklių (CON/2016/39), Lenkija, 2016 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Nuomonė dėl mokėjimo schemų priežiūros (CON/2016/38), Lenkija, 2016 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
2016 m. liepos 14 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Eesti Pank išorės auditoriaus  (ECB/2016/20), OL C 266, 2016 7 22, p. 1.
12/07/2016
Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
2016 m. birželio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1162 dėl konfidencialios informacijos atskleidimo atliekant ikiteisminius tyrimus  (ECB/2016/19), OL L 192, 2016 7 11, p. 73.
11/07/2016
Nuomonė dėl banknotų ir monetų skaičiavimo, rūšiavimo, pakavimo ir žymėjimo metodų ir procedūros  (CON/2016/36), Lenkija, 2016 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
2016 m. gegužės 26 d. ECB gairės (ES) 2016/1061, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2016/15), OL L 173, 2016 6 30, p. 102.
28/06/2016
2016 m. birželio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1041 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2015/300 panaikinamo (ECB/2016/18), OL L 169, 2016 6 28, p. 14.
28/06/2016
Nuomonė dėl prieigos prie bankų sąskaitų centrinio registro suteikimo didesniam subjektų skaičiui  (CON/2016/35), Belgija, 2016 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto  (CON/2016/34), Graikija, 2016 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų  (CON/2016/27), OL C 223, 2016 6 21, p. 3.Papildoma informacija
17/06/2016
ECB nuomonė dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2016/11), OL C 219, 2016 6 17, p. 2.Papildoma informacija
16/06/2016
2016 m. birželio 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/17), OL L 159, 2016 6 16, p. 21.
16/06/2016
2016 m. gegužės 6 d. ECB sprendimas (ES) 2016/955, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/12), OL L 159, 2016 6 16, p. 19.
15/06/2016
2016 m. birželio 1 d. ECB sprendimas dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2016/16), OL L 157, 2016 6 15, p. 28.
15/06/2016
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/33), Kroatija, 2016 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Sprendimas ECB/2007/7. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL L , 2016 6 14, p. .
13/06/2016
Nuomonė dėl teisės aktais nustatyto atlyginimo viešojo ir pusiau viešojo sektorių darbuotojams sumažinimo (CON/2016/32), Nyderlandai, 2016 6 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2016/31), Slovėnija, 2016 6 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Sprendimas ECB/2016/2 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 6 7.
03/06/2016
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)vidaus audito (CON/2016/30), Bulgarija, 2016 6 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
2016 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/868, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14), OL L 144, 2016 6 1, p. 99.
01/06/2016
2016 m. gegužės 18 d. ECB reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo  (ECB/2016/13), OL L 144, 2016 6 1, p. 44.
31/05/2016
Gairės ECB/2014/15. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2016 5 31, p. .
31/05/2016
Gairės ECB/2012/27. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2016 5 31, p. .
19/05/2016
Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
2016 m. balandžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/702, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2016/8), OL L 121, 2016 5 11, p. 24.
03/05/2016
2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/811, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis  (ECB/2016/11), OL L 132, 2016 5 3, p. 129.
03/05/2016
2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2016/10), OL L 132, 2016 5 3, p. 107.
03/05/2016
Nuomonė dėl bankų pertvarkymo ir likvidavimo (CON/2016/28), Slovėnija, 2016 5 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
2016 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2016/821, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2016/9), OL L 136, 2016 5 2, p. 12.
28/04/2016
2016 m. balandžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2016/661 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m. (ECB/2016/7), OL L 114, 2016 4 28, p. 14.
28/04/2016
Sprendimas ECB/2014/34. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 4 28.
20/04/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą (CON/2016/26), 2016 4 20.Papildoma informacija
20/04/2016
Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei jų išleidimo į apyvartą (CON/2016/25), Italija, 2016 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/24), Slovėnija, 2016 4 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
2016 m. kovo 16 d. ECB gairės (ES) 2016/579, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2016/6), OL L 99, 2016 4 15, p. 21.
13/04/2016
Nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (CON/2016/23), Slovėnija, 2016 4 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (CON/2016/10), OL C 130, 2016 4 13, p. 1.Papildoma informacija
06/04/2016
ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės  (CON/2016/22), OL C 216, 2016 4 6, p. 1.Papildoma informacija
06/04/2016
Nuomonė dėl Austrijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Katastrofų valdymo ir pagalbos fondą (CON/2016/21), Austrija, 2016 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
2015 m. gruodžio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/450, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2015/44), OL L 86, 2016 4 1, p. 42.
30/03/2016
2016 m. kovo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2016/456 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų ECB tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų  (ECB/2016/3), OL L 79, 2016 3 30, p. 34.Papildoma informacija
30/03/2016
Nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių  (CON/2016/20), Prancūzija, 2016 3 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
2016 m. kovo 14 d. ECB reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4), OL L 78, 2016 3 24, p. 60.
24/03/2016
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2016/19), Bulgarija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nuomonė dėl hipotekos amortizacijos reikalavimų (CON/2016/18), Švedija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nuomonė dėl kooperatinių bankų pertvarkos, neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijų sistemos ir alternatyvaus investavimo fondų skolinimo pajėgumų (CON/2016/17), Italija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
2016 m. kovo 16 d. ECB sprendimas (ES) 2016/457 dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2016/5), OL L 79, 2016 3 17, p. 41.
17/03/2016
Nuomonė dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sandorius sudarančių organizacijų įsteigimo ir veiklos  (CON/2016/16), Kipras, 2016 3 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
2016 m. kovo 17 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą  (CON/2016/15), 2016 3 17.Papildoma informacija
16/03/2016
Nuomonė dėl Banque de France atliekamo Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer įsigijimo nuosavybės teise  (CON/2016/14), Prancūzija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų privalomų reikalavimų (CON/2016/13), Rumunija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Nuomonė dėl pinigų politikos operacijoms tinkamų finansinių priemonių (CON/2016/12), Rumunija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
2016 m. vasario 5 d. ECB gairės (ES) 2016/256 dėl bendrųjų taisyklių ir būtinųjų standartų platesnio taikymo, siekiant apsaugoti dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir ECB priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos, kurią surinko Europos Centrinis Bankas, padedamas nacionalinių centrinių bankų, konfidencialumą  (ECB/2016/1), OL L 47, 2016 2 25, p. 16.
23/02/2016
Nuomonė dėl priemonių, skirtų sklandžiam Central Bank of Cyprus direktorių valdybos ir darbuotojų komiteto veikimui palengvinti  (CON/2016/9), Kipras, 2016 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigų kreditorių hierarchijos (CON/2016/7), Prancūzija, 2016 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų papildomų dalinių pakeitimų  (CON/2016/8), Vengrija, 2016 2 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
2016 m. vasario 9 d. ECB sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/2), OL L 45, 2016 2 20, p. 15.Papildoma informacija
20/02/2016
2015 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/244, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo (ECB/2015/50), OL L 45, 2016 2 20, p. 13.
18/02/2016
2015 m. lapkričio 26 d. ECB gairės (ES) 2016/231, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje  (ECB/2015/39), OL L 41, 2016 2 18, p. 28.
12/02/2016
2015 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2016/188 dėl ECB ir Bendro priežiūros mechanizmo nacionalinių kompetentingų institucijų prieigos prie BPM elektroninių programų, sistemų, platformų ir paslaugų bei naudojimosi jomis  (ECB/2015/47), OL L 37, 2016 2 12, p. 104.
12/02/2016
2015 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2016/187, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/1, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos viešojo rakto infrastruktūros sistema  (ECB/2015/46), OL L 37, 2016 2 12, p. 100.
03/02/2016
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/6), Slovėnija, 2016 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2016/5), Kipras, 2016 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
ECB etikos kodekso daliniai pakeitimai (Šiuo tekstu pakeičiamas teksto, paskelbto 2015 m. birželio 20 d. Oficialiajame leidinyje C 204, p. 3, 36a straipsnis)  OL C 31, 2016 1 28, p. 3.
25/01/2016
Nuomonė dėl Austrijos monetų kalyklos atliekamo monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos nuostatų apsaugojimo (CON/2016/4), Austrija, 2016 1 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
2015 m. lapkričio 26 d. ECB gairės (ES) 2016/66, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2013/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje  (ECB/2015/40), OL L 14, 2016 1 21, p. 36.
21/01/2016
2015 m. lapkričio 18 d. ECB gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2015/35), OL L 14, 2016 1 21, p. 30.
21/01/2016
2015 m. lapkričio 18 d. ECB gairės (ES) 2016/64, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2015/34), OL L 14, 2016 1 21, p. 25.
21/01/2016
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/3), Graikija, 2016 1 21.
20/01/2016
Nuomonė dėl grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos priežiūros ir administracinių priemonių ir sankcijų taikymo (CON/2016/2), Lietuva, 2016 1 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Nuomonė dėl mokesčio tam tikroms finansų įstaigoms  (CON/2016/1), Lenkija, 2016 1 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
2015 m. gruodžio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2016/21, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą (ECB/2015/51), OL L 6, 2016 1 9, p. 5.
05/01/2016
Nebegalioja: 2015 m. lapkričio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/3, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo Bendro priežiūros mechanizmo jungtinėse priežiūros grupėse vertinimo teikimo  (ECB/2015/36), OL L 1, 2016 1 5, p. 4.

2015

30/12/2015
2015 m. gruodžio 17 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2015/49), OL C 438, 2015 12 30, p. 1.
30/12/2015
2015 m. gruodžio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2464, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2015/48), OL L 344, 2015 12 30, p. 1.
23/12/2015
Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių paslaugų teikimo atskaitomybės (CON/2015/58), Austrija, 2015 12 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
2015 m. gruodžio 10 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditorių  (ECB/2015/45), OL C 425, 2015 12 18, p. 1.
18/12/2015
Nuomonė dėl tam tikrų Banka Slovenije institucinės sistemos pakeitimų (CON/2015/57), Slovėnija, 2015 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Nuomonė dėl hipoteka užtikrintų skolinių įsipareigojimų įvykdymo perkeliant teises į nekilnojamąjį turtą (CON/2015/56), Rumunija, 2015 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairių (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo, klaidų ištaisymas  OL L 332, 2015 12 18, p. 158.
14/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2330, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/53 dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo (ECB/2015/41), OL L 328, 2015 12 14, p. 119.
12/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2015/43), OL L 328, 2015 12 12, p. 123.
12/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2331 dėl monetų emisijos apimties 2016 metais patvirtinimo (ECB/2015/42), OL L 328, 2015 12 12, p. 121.
10/12/2015
Nuomonė dėl žyminio mokesčio, taikomo grynųjų pinigų išėmimui iš bankomatų  (CON/2015/55), Airija, 2015 12 10.
09/12/2015
Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2015/54), Čekija, 2015 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Nuomonė dėl būsto taupomųjų bankų teisinės sistemos  (CON/2015/53), Vokietija, 2015 12 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
2015 m. lapkričio 20 d. ECB SPRENDIMAS (ES) 2015/2218 dėl reikšmingo poveikio prižiūrimos kredito įstaigos rizikos pobūdžiui prezumpcijos netaikymo darbuotojams procedūros (ECB/2015/38), OL L 314, 2015 12 1, p. 66.
28/11/2015
2015 m. lapkričio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2202, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2015/37), OL L 313, 2015 11 28, p. 42.
26/11/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų  (CON/2015/52), Nyderlandai, 2015 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Nuomonė dėl eurų banknotų gamybos (CON/2015/51), Portugalija, 2015 11 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
2015 m. lapkričio 5 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2101, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2015/33), OL L 303, 2015 11 20, p. 106.
20/11/2015
Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės išsaugojimo  (CON/2015/50), Belgija, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Nuomonė dėl sklandaus mokėjimų srautų (oland.„betalingsverkeer“) valdymo priežiūros  (CON/2015/49), Nyderlandai, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo bei dėl indėlių garantijų ir kompensavimo sistemų  (CON/2015/48), Liuksemburgas, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Nuomonė dėl priemonių, papildančių Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (CON/2015/47), Austrija, 2015 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Nuomonė dėl banko sąskaitų registro (CON/2015/46), Bulgarija, 2015 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Nuomonė dėl kreditą įgyjančių bendrovių reglamentavimo (CON/2015/45), Kipras, 2015 11 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2015/44), Airija, 2015 11 11.
06/11/2015
Nuomonė dėl krizinių situacijų finansų rinkoje sprendimo ir dėl specialaus mokesčio pasirinktoms finansų įstaigoms (CON/2015/43), Slovakija, 2015 11 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Nuomonė dėl įstaigų pertvarkymo institucinės sistemos (CON/2015/42), Belgija, 2015 11 4.
30/10/2015
Nuomonė dėl Banca d'Italia statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/41), Italija, 2015 10 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2015/40), Airija, 2015 10 29.
28/10/2015
2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairės (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2015/27), OL L 282, 2015 10 28, p. 41.Papildoma informacija
28/10/2015
Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2015/39), Vengrija, 2015 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo sąlygų preliminaraus vertinimo (CON/2015/38), Vengrija, 2015 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Nuomonė dėl finansinės nuomos ir finansinės nuomos bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2015/37), Kipras, 2015 10 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Nuomonė dėl banko sąskaitų centrinio registro (CON/2015/36), Čekija, 2015 10 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2015/35), Italija, 2015 10 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Nuomonė dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo projekto (CON/2015/34), Slovėnija, 2015 9 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
2015 m. rugsėjo 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1613, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2015/31), OL L 249, 2015 9 25, p. 28.
24/09/2015
2015 m. rugsėjo 10 d. ECB reglamentas (ES) 2015/1599, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2015/30), OL L 248, 2015 9 24, p. 45.
22/09/2015
2015 m. rugsėjo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1574, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/8 dėl piniginio finansavimo draudimo ir atlyginimo už Vyriausybės indėlius nacionaliniuose centriniuose bankuose  (ECB/2015/29), OL L 245, 2015 9 22, p. 12.
22/09/2015
2015 m. rugsėjo 4 d. ECB gairės (ES) 2015/1575, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų  (ECB/2015/28), OL L 245, 2015 9 22, p. 13.
22/09/2015
Nuomonė dėl Lietuvos banko paskyrimo pertvarkymo institucija (CON/2015/33), Lietuva, 2015 9 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
22/09/2015
Gairės ECB/2014/9. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2015 9 22.
18/09/2015
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2015/32), Kroatija, 2015 9 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Nuomonė dėl bankų pertvarkymo (CON/2015/31), Vokietija, 2015 9 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Nuomonė dėl tam tikrų finansiniam stabilumui svarbių duomenų teikimo  (CON/2015/30), Austrija, 2015 9 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2015/29), Čekija, 2015 8 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Nuomonė dėl konstitucinio įstatymo ir įstatymo dėl Česká národní banka pakeitimų (CON/2015/28), Čekija, 2015 8 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Nuomonė dėl duomenų teikimo Oesterreichische Nationalbank pagal integruotą duomenų modelį  (CON/2015/27), Austrija, 2015 8 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Nuomonė dėl įstatymo dėl specialių būsto paskolų užsienio valiuta restruktūrizavimo sąlygų projekto (CON/2015/26), Lenkija, 2015 8 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1196, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2015/26), OL L 193, 2015 7 21, p. 134.
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1195, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo  (ECB/2015/25), OL L 193, 2015 7 21, p. 133.
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB gairės (ES) 2015/1197, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2015/24), OL L 193, 2015 7 21, p. 147.
21/07/2015
Gairės ECB/2010/20. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL  , 2015 7 21, p. .
20/07/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/25), Graikija, 2015 7 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Atsargų laikymo laikotarpių 2016 m. informacinis kalendorius OL C 227, 2015 7 16, p. 4.
15/07/2015
Nuomonė dėl įstatymo dėl Graikijos statistikos sistemos ir Graikijos statistikos tarnybos dalinių pakeitimų (CON/2015/24), Graikija, 2015 7 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Nuomonė dėl naujos taupomųjų bankų teisinės sistemos (CON/2015/23), Portugalija, 2015 7 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo finansų rinkoje (CON/2015/22), Čekija, 2015 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Nuomonė dėl vartotojų apsaugos finansų rinkoje (CON/2015/21), Slovakija, 2015 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį (CON/2015/18), OL C 209, 2015 6 25, p. 3.
20/06/2015
ECB etikos kodeksas  OL C 204, 2015 6 20, p. 3.Papildoma informacija
19/06/2015
2015 m. gegužės 26 d. ECB sprendimas (ES) 2015/929, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2015/22), OL L 155, 2015 6 19, p. 1.
19/06/2015
2015 m. balandžio 16 d. ECB gairės (ES) 2015/948, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2015/19), OL L 157, 2015 6 19, p. 15.
19/06/2015
2015 m. balandžio 2 d. ECB gairės (ES) 2015/930, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2015/15), OL L 155, 2015 6 19, p. 38.
19/06/2015
Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2015/20), Malta, 2015 6 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
2015 m. birželio 10 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2015/23), OL C 201, 2015 6 18, p. 1.
10/06/2015
Nuomonė dėl Europos sisteminės rizikos valdybos misijos ir struktūros peržiūros (CON/2015/4), OL C 192, 2015 6 10, p. 1.
10/06/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/19), Ispanija, 2015 6 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/856, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai  (ECB/2015/12), OL L 135, 2015 6 2, p. 29.
02/06/2015
2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/855, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai ir panaikinamos Gairės ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdant ECB užsienio atsargas (ECB/2015/11), OL L 135, 2015 6 2, p. 23.
29/05/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (CON/2015/10), OL C 175, 2015 5 29, p. 2.Papildoma informacija
28/05/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo finansų rinkose teisinės sistemos (CON/2015/17), Lenkija, 2015 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Nuomonė dėl Slovėnijos bankų turto valdymo įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų (CON/2015/16), Slovėnija, 2015 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
2012 m. spalio 17 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) (neoficiali suvestinė redakcija) OL  , 2015 5 27, p. .
23/05/2015
2015 m. kovo 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/811 dėl galimybės visuomenei susipažinti su nacionalinių kompetentingų institucijų turimais ECB dokumentais  (ECB/2015/16), OL L 128, 2015 5 23, p. 27.
21/05/2015
Nuomonė dėl Vengrijos kredito įstaigų balansų turto dalies atvirų pozicijų reguliavimo (CON/2015/15), Vengrija, 2015 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
2015 m. kovo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2015/10), OL L 121, 2015 5 14, p. 20.
07/05/2015
2015 m. balandžio 16 d. ECB gairės (ES) 2015/732, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), OL L 116, 2015 5 7, p. 22.
07/05/2015
2015 m. balandžio 16 d. ECB reglamentas (ES) 2015/730, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), OL L 116, 2015 5 7, p. 5.
06/05/2015
2015 m. balandžio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/839, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos  (ECB/2015/21), 2015 5 6.
06/05/2015
2015 m. balandžio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/727 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m.  (ECB/2015/17), OL L 115, 2015 5 6, p. 36.
06/05/2015
2015 m. kovo 27 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Deutsche Bundesbank išorės auditoriaus (ECB/2015/14), OL C 149, 2015 5 6, p. 1.
05/05/2015
2015 m. vasario 12 d. ECB sprendimas (ES) 2015/716, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2015/8), OL L 114, 2015 5 5, p. 11.
27/04/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti  (CON/2014/83), OL C 137, 2015 4 27, p. 2.Papildoma informacija
25/04/2015
2015 m. vasario 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/656 dėl sąlygų, kurioms esant kredito įstaigoms leidžiama įtraukti tarpinį arba metų pabaigos pelną į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį  (ECB/2015/4), OL L 107, 2015 4 25, p. 76.
17/04/2015
Europos policijos biuro (Europolo) ir ECB susitarimas  OL C 123, 2015 4 17, p. 1.Papildoma informacija
10/04/2015
Nuomonė dėl draudimo parduoti pagrindinę rezidenciją aukcione (CON/2015/14), Graikija, 2015 4 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
2014 m. lapkričio 6 d. ECB gairės (ES) 2015/571, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2014/43), OL L 93, 2015 4 9, p. 82.
02/04/2015
2015 m. vasario 18 d. ECB sprendimas (ES) 2015/509, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/6 dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių, Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir Sprendimo ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių 1, 3 ir 4 straipsniai  (ECB/2015/9), OL L 91, 2015 4 2, p. 1.Papildoma informacija
02/04/2015
2014 m. gruodžio 19 d. ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2014/60), OL L 91, 2015 4 2, p. 3.Papildoma informacija
29/03/2015
Sprendimas ECB/2004/3. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2015 3 29.
28/03/2015
2015 m. vasario 11 d. ECB sprendimas (ES) 2015/530 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2015/7), OL L 84, 2015 3 28, p. 67.
28/03/2015
2015 m. sausio 21 d. ECB sprendimas (ES) 2015/529, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais (ECB/2015/1), OL  84, 2015 3 28, p. 64.
26/03/2015
2015 m. kovo 17 d. ECB reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo  (ECB/2015/13), OL L 86, 2015 3 26, p. 13.
25/03/2015
Nuomonė dėl kooperatinių bankų (banche popolari) reformos (CON/2015/13), Italija, 2015 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Nuomonė dėl kredito tarpininkų teisinės sistemos (CON/2015/12), Portugalija, 2015 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Nuomonė dėl padengtų obligacijų ir hipotekinių bankų teisinės sistemos (CON/2015/11), Lenkija, 2015 3 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
ECB priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas  OL C 93, 2015 3 20, p. 2.
14/03/2015
2014 m. gruodžio 17 d. ECB sprendimas (ES) 2015/433 dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių  (ECB/2014/59), OL L 70, 2015 3 14, p. 58.
13/03/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/425, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2014/55), OL L 68, 2015 3 13, p. 53.
13/03/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB gairės (ES) 2015/426, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2014/54), OL L 68, 2015 3 13, p. 69.
13/03/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB priežiūros valdybos darbo reglamento dalinis pakeitimas Nr. 1/2014  OL L 68, 2015 3 13, p. 88.
10/03/2015
Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisinės sistemos (CON/2015/9), Lenkija, 2015 3 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Nuomonė dėl Banka Slovenije ir jo sprendimų priėmimo organų narių nepriklausomumo (CON/2015/8), Slovėnija, 2015 3 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
2015 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/299, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis  (ECB/2015/5), OL L 53, 2015 2 25, p. 27.
25/02/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2014/57), OL L 53, 2015 2 25, p. 24.Papildoma informacija
25/02/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/297, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2014/56), OL L 53, 2015 2 25, p. 21.
25/02/2015
Nuomonė dėl makroprudencinės politikos strategijos (CON/2015/7), Lietuva, 2015 2 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
21/02/2015
2014 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2015/287 dėl Lietuvos banko atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius  (ECB/2014/61), OL L 50, 2015 2 21, p. 44.
21/02/2015
2014 m. lapkričio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/286, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2014/49), OL L 50, 2015 2 21, p. 42.
21/02/2015
2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banko ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Lietuvos banko reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 64, 2015 2 21, p. 5.
21/02/2015
2014 m. lapkričio 13 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 64, 2015 2 21, p. 1.
20/02/2015
2014 m. lapkričio 13 d. ECB gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2014/44), OL L 47, 2015 2 20, p. 29.Papildoma informacija
13/02/2015
2015 m. vasario 3 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditoriaus (ECB/2015/3), OL C 51, 2015 2 13, p. 4.
13/02/2015
2015 m. sausio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2015/2), OL C 51, 2015 2 13, p. 1.
10/02/2015
2015 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/300 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2015/6), 2015 2 10.
09/02/2015
Nuomonė dėl Eesti Pank statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/6), Estija, 2015 2 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo naujo teisinio reglamentavimo Lietuvoje (CON/2015/5), Lietuva, 2015 2 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
30/01/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos, kuriuo Komisijai suteikiami deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai priimti tam tikras priemones (CON/2014/84), OL C 31, 2015 1 30, p. 3.
21/01/2015
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant pertvarkymą finansų rinkoje (CON/2015/3), Slovakija, 2015 1 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Nuomonė dėl pertvarkymo kolegijos (CON/2015/2), Belgija, 2015 1 21.
09/01/2015
2014 m. gruodžio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2015/32 dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38)  (ECB/2014/62), OL L 5, 2015 1 9, p. 17.Papildoma informacija
09/01/2015
Nuomonė dėl prašymų veikti kaip bendrovėms, kurių veikla palaipsniui mažinama (run-off) (CON/2015/1), Austrija, 2015 1 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
2014 m. lapkričio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2014/45), OL L 1, 2015 1 6, p. 4.

2014

29/12/2014
Nuomonė dėl Rumunijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą (CON/2014/92), Rumunija, 2014 12 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
2014 m. gruodžio 16 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus  (ECB/2014/58), OL C 465, 2014 12 24, p. 1.
22/12/2014
Nuomonė dėl dokumentų paskelbimo ir pensijų rezervo panaudojimo (CON/2014/91), Austrija, 2014 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Nuomonė dėl informacijos atskleidimo, jei bankas pertvarkomas arba panaikinama jo licencija (CON/2014/90), Bulgarija, 2014 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
2014 m. gruodžio 10 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1376/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), OL L 366, 2014 12 20, p. 79.
20/12/2014
2014 m. gruodžio 10 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1375/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (ECB/2014/51), OL L 366, 2014 12 20, p. 77.
20/12/2014
2014 m. lapkričio 28 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50), OL L 366, 2014 12 20, p. 36.
19/12/2014
2014 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo (ECB/2014/53), OL L 365, 2014 12 19, p. 163.
19/12/2014
Nuomonė dėl konfidencialios informacijos atskleidimo nacionalinio parlamento prašymu (CON/2014/89), Airija, 2014 12 19.
17/12/2014
Nuomonė dėl kredito reikalavimų (CON/2014/88), Estija, 2014 12 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
2014 m. lapkričio 26 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48), OL L 359, 2014 12 16, p. 97.
16/12/2014
Nuomonė dėl paskolų užsienio valiuta perskaičiavimo (CON/2014/87), Vengrija, 2014 12 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Nuomonė dėl įstatymo dėl banko indėlių garantijų dalinių pakeitimų (CON/2014/86), Bulgarija, 2014 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutarčių bendrųjų sąlygų  (CON/2014/85), Vengrija, 2014 12 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
2014 m. liepos 9 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/46), OL L 348, 2014 12 4, p. 27.
29/11/2014
2014 m. lapkričio 24 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/46 dėl monetų emisijos apimties 2014 metais patvirtinimo (ECB/2014/47), OL L 344, 2014 11 29, p. 27.
26/11/2014
2014 m. balandžio 4 d. ECB gairės dėl pinigų ir finansų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2014/15), OL L 340, 2014 11 26, p. 1.Papildoma informacija
19/11/2014
Nuomonė dėl specialios paskirties subjekto vykdomos eurų banknotų gamybos (CON/2014/82), Ispanija, 2014 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių (CON/2014/81), Slovėnija, 2014 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo (CON/2014/80), Vengrija, 2014 11 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2014/79), Slovėnija, 2014 11 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
2014 m. spalio 22 d. ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41), OL L 311, 2014 10 31, p. 23.
31/10/2014
Nuomonė dėl kooperatinių bankų teisinės sistemos (CON/2014/78), Lenkija, 2014 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Nuomonė dėl finansų įstaigoms suteiktos konkrečios mokesčio lengvatos (CON/2014/77), Vengrija, 2014 10 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutartims taikomų konkrečių atsiskaitymo taisyklių (CON/2014/76), Vengrija, 2014 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Nuomonė dėl federalinių paskolų vidutinio svertinio pelningumo nustatymo ir išorės auditorių paskyrimo (CON/2014/75), Austrija, 2014 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
2014 m. spalio 15 d. ECB sprendimas dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2014/40), OL L 335, 2014 10 22, p. 22.
21/10/2014
2014 m. spalio 21 d. ECB sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Lietuvoje  (ECB/2014/42), 2014 10 21.
18/10/2014
2014 m. rugsėjo 17 d. ECB sprendimas dėl ECB pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (ECB/2014/39), OL L 300, 2014 10 18, p. 57.
14/10/2014
Nuomonė dėl finansinio skaidrumo, mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų Danijoje (CON/2014/74), Danija, 2014 10 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Nuomonė dėl Banca d’Italia sprendimus priimančių organų nariams bei vadovams taikomų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/73), Italija, 2014 10 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Nuomonė dėl konkrečioms vartojimo paskolų sutartims taikomų papildomų taisyklių (CON/2014/72), Vengrija, 2014 10 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti  (CON/2014/58), OL C 352, 2014 10 7, p. 4.Papildoma informacija
02/10/2014
Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių bendros kredito kainos metinės normos skelbimo (CON/2014/71), Estija, 2014 10 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Atsargų laikymo laikotarpių 2015 m. informacinis kalendorius  OL C 342, 2014 10 1, p. 3.
26/09/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenų teikimo ir skaidrumo  (CON/2014/49), OL C 336, 2014 9 26, p. 5.Papildoma informacija
20/09/2014
2014 m. rugsėjo 1 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2014/38), OL L 278, 2014 9 20, p. 21.
19/09/2014
Nuomonė dėl bankinės veiklos atskyrimo ir reguliavimo (CON/2014/70), Prancūzija, 2014 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Nuomonė dėl kredito nuosavybės verslo reguliavimo  (CON/2014/69), Airija, 2014 9 12.
12/09/2014
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2014/68), Lietuva, 2014 9 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
12/09/2014
Nuomonė dėl Europos bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos įgyvendinimo (CON/2014/67), Vokietija, 2014 9 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
2014 m. birželio 3 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2014/21), OL L 267, 2014 9 6, p. 9.
03/09/2014
Nuomonė dėl atidėtųjų mokesčių turto (CON/2014/66), Portugalija, 2014 9 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
2014 m. liepos 29 d. ECB sprendimas dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (ECB/2014/34), OL L 258, 2014 8 29, p. 11.
29/08/2014
2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2013/30) (ECB/2013/30), OL L 16, 2014 8 29, p. 61.Papildoma informacija
29/08/2014
Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2014/65), Lietuva, 2014 8 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
14/08/2014
Nuomonė dėl su savitarpio asociacijomis susietų taupomųjų bankų (CON/2014/64), Portugalija, 2014 8 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES