All years
2017

24/04/2017
A pénzforgalmi szolgáltatásokról, az elektronikuspénz-kibocsátási szolgáltatásokról és a fizetési rendszerekről szóló törvényről szóló vélemény (CON/2017/15), Szlovénia, 2017.4.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
A további makroprudenciális eszközökről szóló vélemény (CON/2017/14), Svédország, 2017.4.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Az EKB 2017. április 4-i (EU) 2017/697 iránymutatása az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról (EKB/2017/9), HL L 101., 2017.4.13., 156. o.
13/04/2017
Az EKB 2017. március 31-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/8), HL C 120., 2017.4.13., 1. o.
13/04/2017
Az EKB 2017. április 4-i ajánlása az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlására vonatkozó közös előírásokról (EKB/2017/10), HL C 120., 2017.4.13., 2. o.
12/04/2017
A hitelnyilvántartásban szereplő adatok körének bővítéséről szóló vélemény (CON/2017/13), Lettország, 2017.4.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Az árvízbiztosítás nyújtásáról szóló vélemény (CON/2017/12), Írország, 2017.4.7.
07/04/2017
A pénzügyi felügyeleti jog módosításáról szóló vélemény (CON/2017/11), Németország, 2017.4.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Az információtechnológiai biztonság szempontjából kritikus infrastruktúrák azonosításáról szóló vélemény (CON/2017/10), Németország, 2017.4.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
A devizához kötött hitelekről szóló vélemény (CON/2017/9), Lengyelország, 2017.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Az EKB 2017. február 7-i (EU) 2017/469 iránymutatása az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/7), HL L 77., 2017.3.22., 4. o.
22/03/2017
Az EKB 2017. január 26-i (EU) 2017/468 határozata a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről szóló EKB/2010/10 határozat módosításáról (EKB/2017/5), HL L 77., 2017.3.22., 1. o.
21/03/2017
A készpénzfizetések elfogadására vonatkozó kötelezettség korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/8), Dánia, 2017.3.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
A halasztott adókövetelésekre vonatkozó görögországi jogi szabályozást érintő bizonyos módosításokról szóló vélemény (CON/2017/7), Görögország, 2017.3.15.
01/03/2017
A fizetési rendszerek, az értéktárak, valamint a klíring- és elszámolási rendszerek általi információ- és adatszolgáltatásról szóló vélemény (CON/2017/5), Lengyelország, 2017.3.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Olaszországnak a Nemzetközi Valutaalap több programjában való részvételéről, így az új hitelegyezmény meghosszabbításáról, a Szegénységcsökkentő és Növekedést Támogató Alaphoz való hozzájárulásról és egy új kétoldalú megállapodásról szóló vélemény (CON/2017/4), Olaszország, 2017.2.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
A Central Bank of Cyprus jelzáloghitelekkel kapcsolatos új feladatokkal való felruházásáról szóló vélemény (CON/2017/3), Ciprus, 2017.2.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
EKB/2015/10 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.2.17.
15/02/2017
A fizetési számlákról szóló vélemény (CON/2017/2), Ciprus, 2017.2.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Az EKB 2017. február 10-i (EU) 2017/274 határozata az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzés adása során irányadó alapelvek meghatározásáról és az (EU) 2016/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2017/6), HL L 40., 2017.2.13., 72. o.Kiegészítő információ
07/02/2017
EKB/2008/8 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2017.2.7.
03/02/2017
A likviditástámogatási intézkedésekről, egy elővigyázatossági feltőkésítésről és a bankszektort érintő egyéb sürgős rendelkezésekről szóló vélemény (CON/2017/1), Olaszország, 2017.2.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
EKB/2014/15 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.2.1., . o.
31/01/2017
Az EKB 2016. december 16-i (EU) 2017/148 iránymutatása a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/45), HL L 26., 2017.1.31., 1. o.
20/01/2017
Az EKB 2017. január 11-i (EU) 2017/103 határozata a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2017/4), HL L 16., 2017.1.20., 57. o.
20/01/2017
Az EKB 2017. január 11-i (EU) 2017/102 határozata az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2015/5 határozat módosításáról (EKB/2017/3), HL L 16., 2017.1.20., 55. o.
20/01/2017
Az EKB 2017. január 11-i (EU) 2017/101 határozata a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozat módosításáról (EKB/2017/2), HL L 16., 2017.1.20., 53. o.
20/01/2017
Az EKB 2017. január 11-i határozata a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2017/1), HL L 16., 2017.1.20., 51. o.
13/01/2017
EKB/2014/45 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.1.13.
13/01/2017
EKB/2014/40 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.1.13.
13/01/2017
EKB/2016/16 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.1.13.
13/01/2017
EKB/2014/60 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.1.13., . o.
11/01/2017
EKB/2015/35 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.1.11., . o.
11/01/2017
EKB/2014/31 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.1.11., . o.
06/01/2017
Az EKB 2016. december 22-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/46), HL C 3., 2017.1.6., 1. o.

2016

28/12/2016
A fizetésiművelet-feldolgozók felvigyázására irányuló belga törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/61), Belgium, 2016.12.28.
23/12/2016
Az EKB 2016. december 13-i ajánlása az osztalékfizetési politikákról (EKB/2016/44), HL C 481., 2016.12.23., 1. o.
20/12/2016
Az EKB 2016. november 3-i (EU) 2016/2248 határozata azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro (EKB/2016/36), HL L 347., 2016.12.20., 26. o.Kiegészítő információ
20/12/2016
Az EKB éves beszámolójáról szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2247 EKBi határozat (EKB/2016/35), HL L 347., 2016.12.20., 1. o.Kiegészítő információ
20/12/2016
A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 EKBi iránymutatás (EKB/2016/34), HL L 347., 2016.12.20., 3. o.Kiegészítő információ
17/12/2016
Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i (EU) 2016/2300 EKBi iránymutatás (EKB/2016/33), HL L 344., 2016.12.17., 123. o.
17/12/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i EKBi (EU) 2016/2299 iránymutatás (EKB/2016/32), HL L 344., 2016.12.17., 117. o.
17/12/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i (EU) 2016/2298 EKBi iránymutatás (EKB/2016/31), HL L 344., 2016.12.17., 102. o.
15/12/2016
A Česká národní banka pénzügyi piaci műveletek végzésére vonatkozó hatásköréről szóló vélemény (CON/2016/60), Csehország, 2016.12.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
A Banka Slovenije üzleti tevékenységének auditálásáról szóló vélemény (CON/2016/59), Szlovénia, 2016.12.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Az érmékkel kapcsolatos közfeladatoknak a De Nederlandsche Bankra történő átruházásáról szóló vélemény (CON/2016/58), Hollandia, 2016.12.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
A 2017-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló, 2016. november 30-i (EU) 2016/2164 EKBi határozat (EKB/2016/43), HL L 333., 2016.11.30., 73. o.
30/11/2016
A központi hitelnyilvántartás és a bankszámla-nyilvántartás üzemeltetése költségeinek megtérítéséről szóló vélemény (CON/2016/57), Bulgária, 2016.11.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
A kötelező tartalékráta mértékéről szóló vélemény  (CON/2016/56), Magyarország, 2016.11.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
A sürgősségi likviditási segítségnyújtással kapcsolatban biztosított állami kezességvállalás megszüntetésére irányuló törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/55), Belgium, 2016.11.17.
17/11/2016
A Central Bank of Irelandnek a jelzáloghitelek piacán fennálló verseny értékelésére, valamint a hitelezők részére a változó kamatlábakkal kapcsolatos utasítások kiadására vonatkozó hatáskörrel való felruházásáról szóló vélemény  (CON/2016/54), Írország, 2016.11.17.
15/11/2016
Az intézményvédelmi rendszereknek az illetékes nemzeti hatóságok által az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti prudenciális célokra történő elismerésével kapcsolatos megközelítésről szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1994 EKBi iránymutatás (EKB/2016/38), HL L 306., 2016.11.15., 37. o.
15/11/2016
Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint a jelentős és kevésbé jelentős intézményeket magában foglaló intézményvédelmi rendszerek monitorozásáról szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1993 EKBi iránymutatás (EKB/2016/37), HL L 306., 2016.11.15., 32. o.
21/10/2016
A francia livret A tekintetében az ellentételezésre vonatkozó képlet módosításáról szóló vélemény (CON/2016/51), Franciaország, 2016.10.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
EKB/2013/54 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.11.14.
11/11/2016
Az ideiglenes akkreditáció megadására vonatkozó hatáskör átruházásáról szóló, 2016. november 8-i (EU) 2016/1975 EKBi határozat (EKB/2016/39), HL L 304., 2016.11.11., 9. o.
11/11/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló (EU) 2016/810 határozat (EKB/2016/10) módosításáról szóló, 2016. október 31-i (EU) 2016/1974 EKBi határozat (EKB/2016/30), HL L 304., 2016.11.11., 7. o.
10/11/2016
Az EKB 2016. október 28-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/29), HL C 413., 2016.11.10., 1. o.
31/10/2016
A szövetségi pénzügyi piaci stabilizálási hivatal feladatainak átszervezéséről és az EBH megbízható javadalmazási politikákról szóló iránymutatásainak végrehajtásáról szóló vélemény (CON/2016/53), Németország, 2016.10.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
EKB/2016/10 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.10.31.
28/10/2016
A Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény módosításáról szóló vélemény (CON/2016/52), Horvátország, 2016.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
EKB/2008/8 iránymutatás - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.10.21.
13/10/2016
A bizonyos devizához kötött hitelekhez kapcsolódó különbözetek visszatérítésének megkönnyítésére irányuló törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/50), Lengyelország, 2016.10.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/49), 2016.10.12.Kiegészítő információ
11/10/2016
A hitelintézetek által adósságrendezési eljárást követően megszerzett ingatlanok vagy részvénytőke kezeléséről szóló vélemény (CON/2016/48), Ciprus, 2016.10.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Az EKB 2016. szeptember 23-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banca d’Italia külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/28), HL C 366., 2016.10.5., 1. o.
29/09/2016
Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 21-i (EU) 2016/1734 EKBi határozat (EKB/2016/25), HL L 262., 2016.9.29., 30. o.
28/09/2016
A Latvijas Bankáról szóló törvénynek a Latvijas Banka Tanácsa tagjai számának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló vélemény (CON/2016/47), Lettország, 2016.9.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
A dematerializált értékpapírokról szóló törvény módosításáról szóló vélemény (CON/2016/46), Szlovénia, 2016.9.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 21-i (EU) 2016/1717 EKBi határozat (EKB/2016/27), HL L 258., 2016.9.24., 17. o.
24/09/2016
EKB/2004/2 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.9.24.
23/09/2016
A kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló 1745/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. szeptember 9-i (EU) 2016/1705 EKBi rendelet (EKB/2016/26), HL L 257., 2016.9.23., 10. o.
19/09/2016
A Národná banka Slovenska biztosítási díjak után fizetendő adóhoz kapcsolódó adatszolgáltatást illetően betöltött szerepéről szóló vélemény (CON/2016/45), Szlovákia, 2016.9.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/44), 2016.9.12.Kiegészítő információ
07/09/2016
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság az EKB felügyeleti testületébe kinevezett képviselőjének szerepéről, valamint a felügyeleti díjakról szóló vélemény (CON/2016/43), Finnország, 2016.9.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Helyesbítés az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatáshoz (EKB/2016/23) HL L 238., 2016.9.6., 7. o.
31/08/2016
A központi hitelnyilvántartásról szóló vélemény (CON/2016/42), Szlovénia, 2016.8.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
A Banca d’Italia olasz szövetkezeti bankok reformját végrehajtó körleveléről szóló vélemény (CON/2016/41), Olaszország, 2016.8.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
A kötelező tartalékok rendszerének módosításáról szóló vélemény (CON/2016/40), Románia, 2016.8.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Az értékpapír-állományokról szóló statisztikák adatminőség-kezelési keretrendszeréről szóló, 2016. augusztus 2-i EKBi ajánlás (EKB/2016/24), HL C 297., 2016.8.17., 1. o.
17/08/2016
Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatás (EKB/2016/23), HL L 222., 2016.8.17., 85. o.Kiegészítő információ
17/08/2016
Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) módosításáról szóló,2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1384 EKBi rendelet (EKB/2016/22), HL L 222., 2016.8.17., 24. o.
17/08/2016
EKB/2013/7 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL  ., 2016.8.17., . o.
29/07/2016
A devizához rögzített vagy abban denominált hitelek átstrukturálására vonatkozó különleges szabályokról szóló vélemény (CON/2016/39), Lengyelország, 2016.7.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
A fizetési rendszerek felvigyázásáról szóló vélemény (CON/2016/38), Lengyelország, 2016.7.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Az EKB 2016. július 14-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/20), HL C 266., 2016.7.22., 1. o.
12/07/2016
A Központi Bankok Európai Rendszerének valamely központi bankja felé fedezetként mobilizált követelések tekintetében a beszámítási jogok kizárásáról szóló vélemény (CON/2016/37), Franciaország, 2016.7.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
A bizalmas információk bűnügyi nyomozások keretében történő közléséről szóló, 2016. június 30-i (EU) 2016/1162 EKBi határozat (EKB/2016/19), HL L 192., 2016.7.11., 73. o.
11/07/2016
A bankjegyek és érmék számlálására, válogatására, csomagolására és címkézésére vonatkozó módszerről és eljárásról szóló vélemény (CON/2016/36), Lengyelország, 2016.7.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. május 26-i (EU) 2016/1061 EKB iránymutatás (EKB/2016/15), HL L 173., 2016.6.30., 102. o.
28/06/2016
A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 22-i (EU) 2016/1041 EKBi határozat (EKB/2016/18), HL L 169., 2016.6.28., 14. o.
28/06/2016
A bankszámlák központi nyilvántartásához való hozzáférés kiterjesztéséről szóló vélemény (CON/2016/35), Belgium, 2016.6.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló vélemény (CON/2016/34), Görögország, 2016.6.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
A pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/27), HL C 223., 2016.6.21., 3. o.Kiegészítő információ
17/06/2016
Az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint b) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/11), HL C 219., 2016.6.17., 2. o.Kiegészítő információ
16/06/2016
A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 határozat módosításáról szóló, 2016. június 7-i EKBi határozat (EKB/2016/17), HL L 159., 2016.6.16., 21. o.
16/06/2016
Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló, 2016. május 6-i (EU) 2016/955 EKBi határozat (EKB/2016/12), HL L 159., 2016.6.16., 19. o.
15/06/2016
A vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló, 2016. június 1-jei EKBi határozat (EKB/2016/16), HL L 157., 2016.6.15., 28. o.
15/06/2016
A Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény módosításairól szóló vélemény (CON/2016/33), Horvátország, 2016.6.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
EKB/2007/7 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt változat HL L ., 2016.6.14., . o.
13/06/2016
A köztisztviselők és közalkalmazottak jogszabályban meghatározott javadalmazásának csökkentéséről szóló vélemény (CON/2016/32), Hollandia, 2016.6.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
A fogyasztói hitelről szóló vélemény (CON/2016/31), Szlovénia, 2016.6.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
EKB/2016/2 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.6.7.
03/06/2016
A Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) belső ellenőrzéséről (CON/2016/30), Bulgária, 2016.6.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
A részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szóló EKB/2014/6 határozat módosításáról szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/868 EKBi határozat (EKB/2016/14), HL L 144., 2016.6.1., 99. o.
01/06/2016
A részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/867 EKB rendelet (EKB/2016/13), HL L 144., 2016.6.1., 44. o.
31/05/2016
EKB/2014/15 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2016.5.31., . o.
31/05/2016
EKB/2012/27 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2016.5.31., . o.
19/05/2016
Az integrált adatmodellre vonatkozó rendeletről szóló vélemény (CON/2016/29), Ausztria, 2016.5.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
A közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról szóló, 2016. április 18-i (EU) 2016/702 EKBi határozat (EKB/2016/8), HL L 121., 2016.5.11., 24. o.
03/05/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/811 EKBi határozat (EKB/2016/11), HL L 132., 2016.5.3., 129. o.
03/05/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/810 EKBi határozat (EKB/2016/10), HL L 132., 2016.5.3., 107. o.
03/05/2016
A bankok szanálásáról és felszámolásáról szóló vélemény (CON/2016/28), Szlovénia, 2016.5.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
A TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról szóló, 2016. április 26-i (EU) 2016/821 EKBi határozat (EKB/2016/9), HL L 136., 2016.5.2., 12. o.
28/04/2016
A 2016-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/661 EKBi határozat (EKB/2016/7), HL L 114., 2016.4.28., 14. o.
28/04/2016
EKB/2014/34 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.4.28.
20/04/2016
A 806/2014/EU rendeletnek az európai betétbiztosítási rendszer létrehozása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/26), 2016.4.20.Kiegészítő információ
20/04/2016
Az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, valamint forgalmáról szóló vélemény (CON/2016/25), Olaszország, 2016.4.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
A Banka Slovenije üzleti tevékenységének ellenőrzéséről szóló vélemény (CON/2016/24), Szlovénia, 2016.4.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. március 16-i (EU) 2016/579 EKBi iránymutatás (EKB/2016/6), HL L 99., 2016.4.15., 21. o.
13/04/2016
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló vélemény (CON/2016/23), Szlovénia, 2016.4.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/10), HL C 130., 2016.4.13., 1. o.Kiegészítő információ
06/04/2016
Az euroövezet Nemzetközi Valutaalapban való egységes képviseletének fokozatos megteremtésére irányuló intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/22), HL C 216., 2016.4.6., 1. o.Kiegészítő információ
06/04/2016
Ausztriának a Nemzetközi Valutaalap katasztrófakezelési és -segítségnyújtási alapjához való hozzájárulásáról szóló vélemény (CON/2016/21), Ausztria, 2016.4.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. december 4-i (EU) 2016/450 EKBi iránymutatás (EKB/2015/44), HL L 86., 2016.4.1., 42. o.
30/03/2016
Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az EKBot érintő, a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól szóló, 2016. március 4-i (EU) 2016/456 EKBi határozat (EKB/2016/3), HL L 79., 2016.3.30., 34. o.Kiegészítő információ
30/03/2016
A hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírokra vonatkozó szabályozásról szóló vélemény (CON/2016/20), Franciaország, 2016.3.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Az EKB (EU) 2016/445 rendelete (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4), HL L 78., 2016.3.24., 60. o.
24/03/2016
A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló vélemény (CON/2016/19), Bulgária, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
A jelzáloghitelek amortizációjára vonatkozó követelményekről szóló vélemény (CON/2016/18), Svédország, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
A szövetkezeti bankok reformjáról, a nemteljesítő kölcsönök értékpapírosítására vonatkozó garanciarendszerről és az alternatív befektetési alapok hitelezési képességéről szóló vélemény (CON/2016/17), Olaszország, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló, 2016. március 16-i (EU)2016/457 EKBi határozat (EKB/2016/5), HL L 79., 2016.3.17., 41. o.
17/03/2016
Az ingatlanátruházási szervezetek létrehozásáról és működéséről szóló vélemény (CON/2016/16), Ciprus, 2016.3.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/15), 2016.3.17.
16/03/2016
Az Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer tulajdonjogának a Banque de France általi megszerzéséről szóló vélemény (CON/2016/14), Franciaország, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Az átutalásokra és beszedésekre vonatkozó kötelező követelményekről szóló vélemény (CON/2016/13), Románia, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
A monetáris politikai műveletek céljára elfogadható pénzügyi eszközökről szóló vélemény (CON/2016/12), Románia, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
A nemzeti központi bankok által támogatott EKB által gyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályoknak és minimumelőírásoknak a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságaira és a felügyeleti feladatkörében eljáró EKBra történő kiterjesztéséről szóló, 2016. február 5-i (EU) 2016/256 EKBi iránymutatás (EKB/2016/1), HL L 47., 2016.2.25., 16. o.
23/02/2016
A Central Bank of Cyprus igazgatótanácsa és személyzeti bizottsága zavartalan működésének elősegítésére irányuló intézkedésekről szóló vélemény (CON/2016/9), Ciprus, 2016.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
A hitelintézetek hitelezőinek rangsoráról szóló vélemény (CON/2016/7), Franciaország, 2016.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
A felelős hitelezési követelményeket érintő további módosításokról szóló vélemény (CON/2016/8), Magyarország, 2016.2.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
20/02/2016
A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 EKBi határozat (EKB/2016/2), HL L 45., 2016.2.20., 15. o.Kiegészítő információ
20/02/2016
A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről szóló EKB/2010/10 határozat módosításáról szóló, 2015. december 18-i (EU) 2016/244 EKBi határozat (EKB/2015/50), HL L 45., 2016.2.20., 13. o.
18/02/2016
Az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. november 26-i (EU) 2016/231 EKBi iránymutatás (EKB/2015/39), HL L 41., 2016.2.18., 28. o.
12/02/2016
Az SSM elektronikus alkalmazásokhoz, rendszerekhez, platformokhoz és szolgáltatásokhoz az EKB és az egységes felügyeleti mechanizmus illetékes nemzeti hatóságai általi hozzáférésről és azoknak az utóbbiak általi használatáról szóló, 2015. december 11-i (EU) 2016/188 EKBi határozat (EKB/2015/47), HL L 37., 2016.2.12., 104. o.
12/02/2016
A Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2013/1 határozat módosításáról szóló, 2015. december 11-i (EU) 2016/187 EKBi határozat (EKB/2015/46), HL L 37., 2016.2.12., 100. o.
03/02/2016
A betétbiztosítási rendszerről szóló vélemény (CON/2016/6), Szlovénia, 2016.2.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról szóló vélemény (CON/2016/5), Ciprus, 2016.2.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Az EKB etikai keretrendszerének módosításai (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2015. június 20-i C 204. számának 3. oldalán közzétett szöveg 36a. cikkének helyébe lép) HL C 31., 2016.1.28., 3. o.
25/01/2016
Az osztrák pénzverde általi érmevisszaváltás biztosításáról szóló vélemény (CON/2016/4), Ausztria, 2016.1.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. november 26-i (EU) 2016/66 EKBi iránymutatás  (EKB/2015/40), HL L 14., 2016.1.21., 36. o.
21/01/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/65 EKBi iránymutatás (EKB/2015/35), HL L 14., 2016.1.21., 30. o.
21/01/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) módosításáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/64 EKBi iránymutatás (EKB/2015/34), HL L 14., 2016.1.21., 25. o.
21/01/2016
A betétbiztosítási rendszerről szóló vélemény (CON/2016/3), Görögország, 2016.1.21.
20/01/2016
A pénzforgalmazók és pénzfeldolgozók tevékenységeinek felügyeletéről és az igazgatási intézkedések és bírságok kirovásáról szóló vélemény (CON/2016/2), Litvánia, 2016.1.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Az egyes pénzügyi intézményekre vonatkozó adóról szóló vélemény (CON/2016/1), Lengyelország, 2016.1.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2008/17 határozat módosításáról szóló, 2015. december 23-i (EU) 2016/21 EKBi határozat (EKB/2015/51), HL L 6., 2016.1.9., 5. o.
05/01/2016
Hatályát vesztette: Az illetékes nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmus közös felügyeleti csoportjaiban résztvevő al-koordinátorainak teljesítményéről adandó visszajelzés alapelveinek meghatározásáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/3 EKBi határozat (EKB/2015/36), HL L 1., 2016.1.5., 4. o.

2015

30/12/2015
Az osztalékfizetési politikákról szóló 2015. december 17-i EKBi ajánlás (EKB/2015/49), HL C 438., 2015.12.30., 1. o.
30/12/2015
A közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2464 EKBi határozat (EKB/2015/48), HL L 344., 2015.12.30., 1. o.
23/12/2015
A fizetési mérleggel és a határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló vélemény (CON/2015/58), Ausztria, 2015.12.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Az EKB 2015. december 10-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról (EKB/2015/45), HL C 425., 2015.12.18., 1. o.
18/12/2015
A Banka Slovenije intézményi keretrendszerének egyes módosításairól szóló vélemény (CON/2015/57), Szlovénia, 2015.12.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
A jelzálog-fedezetű adósságoknak az ingatlan tulajdonjogának átadásán keresztül történő elengedéséről szóló vélemény (CON/2015/56), Románia, 2015.12.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Helyesbítés az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 EKBi iránymutatás módosításáról szóló 2015. augusztus 27-i (EU) 2015/1938 EKBi iránymutatáshoz  HL L 332., 2015.12.18., 158. o.
14/12/2015
A 2015-ben történő érmekibocsátás mennyiségének jóváhagyásáról szóló EKB/2014/53 határozat módosításáról szóló 2015. december 4-i 2015/2330/EU EKBi határozat  (EKB/2015/41), HL L 328., 2015.12.14., 119. o.
12/12/2015
Az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére vonatkozó eljárási keretről szóló 2015. december 4-i 2015/2332/EU EKBi határozat (EKB/2015/43), HL L 328., 2015.12.12., 123. o.
12/12/2015
A 2016-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló 2015. december 4-i 2015/2331/EU EKBi határozat (EKB/2015/42), HL L 328., 2015.12.12., 121. o.
10/12/2015
A bankjegykiadó automatákból történő készpénzfelvételhez kapcsolódó adóról szóló vélemény (CON/2015/55), Írország, 2015.12.10.
09/12/2015
A fogyasztói hitelezésről szóló vélemény (CON/2015/54), Csehország, 2015.12.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
A lakáscélú megtakarításokkal foglalkozó bankokra vonatkozó jogi keretről szóló vélemény (CON/2015/53), Németország, 2015.12.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
A munkavállalóknak a felügyelt hitelintézet kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatásra irányuló vélelem alóli kizárására vonatkozó eljárásáról szóló 2015. november 20-i 2015/2218/EU EKBi határozat (EKB/2015/38), HL L 314., 2015.12.1., 66. o.
28/11/2015
Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro szóló EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló 2015. november 19-i 2015/2202/EU EKBi határozat (EKB/2015/37), HL L 313., 2015.11.28., 42. o.
26/11/2015
Vélemény a betétbiztosítási rendszerről (CON/2015/52), Hollandia, 2015.11.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Az eurobankjegyek gyártásáról szóló vélemény (CON/2015/51), Portugália, 2015.11.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
A közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló 2015/774/EU határozat módosításáról szóló 2015. november 5-i EKBi 2015/2101/EU határozat (EKB/2015/33), HL L 303., 2015.11.20., 106. o.
20/11/2015
A hamisítás elleni védelemről és a forgalomban lévő kézpénz minőségének megőrzéséről szóló vélemény (CON/2015/50), Belgium, 2015.11.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
A fizetési forgalom (‘betalingsverkeer’)zavartalan működésének felvigyázásáról szóló vélemény (CON/2015/49), Hollandia, 2015.11.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
A hitelinztézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról, valamint a befektetővédelmi és kártalanítási rendszerekről szóló vélemény (CON/2015/48), Luxemburg, 2015.11.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Az egységes szanálási mechanizmust kísérő rendelkezésekről szóló vélemény (CON/2015/47), Ausztria, 2015.11.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
A bankszámlaregiszterről szóló vélemény (CON/2015/46), Bulgária, 2015.11.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
A hiteligénylő vállalatokra vonatkozó szabályozásról szóló vélemény (CON/2015/45), Ciprus, 2015.11.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
A fizetésekre és nyugdíjakra vonatkozó rendelkezésekről szóló vélemény (CON/2015/44), Írország, 2015.11.11.
06/11/2015
A pénzügyi piac krízishelyzeteinek feloldásáról és az egyes pénzügyi intézményekre vonatkozó különadóról szóló vélemény (CON/2015/43), Szlovákia, 2015.11.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Az intézmények szanálásának intézményi keretére vonatkozó vélemény (CON/2015/42), Belgium, 2015.11.4.
30/10/2015
A Banca d'Italia alapokmányának módosításairól szóló vélemény  (CON/2015/41), Olaszország, 2015.10.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
A betétbiztosítási rendszerről szóló vélemény (CON/2015/40), Írország, 2015.10.29.
28/10/2015
Az az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló 2015/510/EU EKBi iránymutatás módosításáról szóló 2015. augusztus 27-i 2015/1938/EU EKBi iránymutatás  (EKB/2015/27), HL L 282., 2015.10.28., 41. o.Kiegészítő információ
28/10/2015
A kötelező tartalékráta mértékéről szóló vélemény (CON/2015/39), Magyarország, 2015.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
23/10/2015
A hitelintézetek és befektetési vállalatok szanálásához kapcsolódó feltételek előzetes vizsgálatáról szóló vélemény  (CON/2015/38), Magyarország, 2015.10.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
19/10/2015
A pénzügyi lízingre valamint a pénzügyi lízingtársaságok tevékenységére vonatkozó szabályozásáról szóló EKB vélemény (CON/2015/37), Ciprus, 2015.10.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
A központi bankszámlaregiszterről szóló vélemény (CON/2015/36), Csehország, 2015.10.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról szóló vélemény (CON/2015/35), Olaszország, 2015.10.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
A pénzügyi eszközök piacára vonatkozó jogszabálytervezetről szóló vélemény (CON/2015/34), Szlovénia, 2015.9.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló 2015/5/EU határozat módosításáról szóló 2015. szeptember 10-i 2015/1613/EU EKBi határozat (EKB/2015/31), HL L 249., 2015.9.25., 28. o.
24/09/2015
A pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1344/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2015. szeptember 10-i 2015/1599/EU EKBi rendelet (EKB/2015/30), HL L 248., 2015.9.24., 45. o.
22/09/2015
A monetáris finanszírozás tilalmáról és a nemzeti központi bankok által a kormányzati betétekre fizetendő díjazás tilalmáról szóló EKB/2014/8 határozat módosításáról szóló 2015. szeptember 4-i 2015/1574/EU EKBi határozat (EKB/2015/29), HL L 245., 2015.9.22., 12. o.
22/09/2015
Az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről szóló EKB/2014/9 iránymutatás módosításáról szóló 2015. szeptember 4-i 2015/1575/EU EKBi iránymutatás (EKB/2015/28), HL L 245., 2015.9.22., 13. o.
22/09/2015
A Lietuvos bankas szanálási hatóságként való kijelöléséről szóló vélemény (CON/2015/33), Litvánia, 2015.9.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
EKB/2014/9 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2015.9.22.
18/09/2015
A svájci frank hitelek átváltásáról szóló vélemény (CON/2015/32), Horvátország, 2015.9.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
A bankszanálásról szóló vélemény (CON/2015/31), Németország, 2015.9.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
A pénzügyi stabilitás szempontjából releváns bizonyos adatokra vonatkozó adatszolgáltatásról szóló vélemény (CON/2015/30), Ausztria, 2015.9.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
A bankjegy- és érmeforgalomról szóló vélemény (CON/2015/29), Csehország, 2015.8.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Az Alkotmány és a Česká národní bankáról szóló törvény módosításairól szóló vélemény  (CON/2015/28), Csehország, 2015.8.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Az Oesterreichische Nationalbank részére történő adatszolgáltatás érdekében alkalmazott integrált adatmodell használatáról szóló vélemény.  (CON/2015/27), Ausztria, 2015.8.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
A lakáscélú devizahitelek lengyelországi átütemezésének egyes feltételeire vonatkozó jogszabálytervezetről szóló EKB vélemény (CON/2015/26), Lengyelország, 2015.8.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról szóló 2015. július 2- i EKBi (EU) 2015/1196 határozat (EKB/2015/26), HL L 193., 2015.7.21., 134. o.
21/07/2015
Az EKB éves beszámolójáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról szóló 2015. július 2-i EKBi (EU) 2015/1195 határozat (EKB/2015/25), HL L 193., 2015.7.21., 133. o.
21/07/2015
A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról szóló 2015. július 2-i EKBi (EU) 2015/1197 iránymutatás (EKB/2015/24), HL L 193., 2015.7.21., 147. o.
21/07/2015
EKB/2010/20 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL  ., 2015.7.21., . o.
20/07/2015
A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásról szóló vélemény (CON/2015/25), Görögország, 2015.7.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
A 2016. évi tartalékolási időszakokra vonatkozó tájékoztató naptár HL C 227., 2015.7.16., 4. o.
15/07/2015
A görög statisztikai rendszerről és a Görög Statisztikai Hatóságról szóló törvény módosítására vonatkozó vélemény (CON/2015/24), Görögország, 2015.7.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
A takarékpénztárak új jogi keretrendszerére vonatkozó vélemény (CON/2015/23), Portugália, 2015.7.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
A pénzpiaci fellendülésről és szanálásról szóló vélemény (CON/2015/22), Csehország, 2015.7.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
A pénzpiaci fogyasztóvédelemről szóló vélemény (CON/2015/21), Szlovákia, 2015.7.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
A harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1708/2005/EK rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2015/18), HL C 209., 2015.6.25., 3. o.
20/06/2015
Az EKB etikai keretrendszere  HL C 204., 2015.6.20., 3. o.Kiegészítő információ
19/06/2015
A TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról szóló 2015. május 26-i 2015/929/EU EKBi határozat  (EKB/2015/22), HL L 155., 2015.6.19., 1. o.
19/06/2015
Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló 2015. április 16-i 2015/948/EU EKBi iránymutatás (EKB/2015/19), HL L 157., 2015.6.19., 15. o.
19/06/2015
A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról szóló 2015. április 2-i 2015/930/EU EKBi iránymutatás  (EKB/2015/15), HL L 155., 2015.6.19., 38. o.
19/06/2015
A központi hiteljegyzékről szóló vélemény (CON/2015/20), Málta, 2015.6.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról szóló 2015. június 10-i EKBi ajánlás (EKB/2015/23), HL C 201., 2015.6.18., 1. o.
10/06/2015
Az Európai Rendszerkockázati Testület küldetésének és szervezeti felépítésének felülvizsgálatáról szóló vélemény (CON/2015/4), HL C 192., 2015.6.10., 1. o.
10/06/2015
A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásról szóló vélemény (CON/2015/19), Spanyolország, 2015.6.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Az egységes felügyeleti mechanizmus etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról szóló 2015. március 12-i 2015/856/EU EKBi iránymutatás  (EKB/2015/12), HL L 135., 2015.6.2., 29. o.
02/06/2015
Az eurorendszer etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról és a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az EKBra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról szóló EKB/2002/6 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. március 12-i 2015/855/EU EKBi iránymutatás (EKB/2015/11), HL L 135., 2015.6.2., 23. o.
29/05/2015
A harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló vélemény (CON/2015/10), HL C 175., 2015.5.29., 2. o.Kiegészítő információ
28/05/2015
A betétbiztostási rendszerre és a pénzügyi piacok szanálására vonatkozó jogi keretrendszerről szóló vélemény (CON/2015/17), Lengyelország, 2015.5.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
A szlovéniai banki eszközkezelő vállalatra vonatkozó jogi keretrendszerről szóló vélemény  (CON/2015/16), Szlovénia, 2015.5.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 2012. október 17-i 1011/2012/EU EKBi rendelet (EKB/2012/24)- nem hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt változat HL  ., 2015.5.27., . o.
23/05/2015
Az illetékes nemzeti hatóságok birtokában lévő EKBi dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2015. március 27-i európai bözponti banki 2015/811/EU határozat (EKB/2015/16), HL L 128., 2015.5.23., 27. o.
21/05/2015
A hitelintézetek mérlegében szereplő eszközök nyitott pozícióinak szabályzásáról szóló vélemény (CON/2015/15), Magyarország, 2015.5.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
14/05/2015
A közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló 2015. március 4-i 2015/774/EU EKBi határozat  (EKB/2015/10), HL L 121., 2015.5.14., 20. o.
07/05/2015
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 EKBi iránymutatás (EKB/2014/60) módosításáról szóló 2015. április 16-i 2015/732/EU EKBi iránymutatás (EKB/2015/20), HL L 116., 2015.5.7., 22. o.
07/05/2015
Az értékpapír-állományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) módosításáról szóló 2015. április 16-i 2015/730/EU EKBi rendelet (EKB/2015/18), HL L 116., 2015.5.7., 5. o.
06/05/2015
Az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról szóló 2015. április 27-i 2015/839/EU EKBi határozat  (EKB/2015/21), 2015.5.6.
06/05/2015
Az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló 2015. április 10-i 2015/727/EU EKBi határozat (EKB/2015/17), HL L 115., 2015.5.6., 36. o.
06/05/2015
Az Európai Unió Tanácsának a Deutsche Bundesbank külső könyvvizsgálóiról szóló 2015. március 27-i EKBi ajánlás (EKB/2015/14), HL C 149., 2015.5.6., 1. o.
05/05/2015
Az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló 2015. február 12-i 2015/716/EU EKBi határozat (EKB/2015/8), HL L 114., 2015.5.5., 11. o.
27/04/2015
Az uniós hitelintézetek ellenálló képességét fokozó strukturális intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2014/83), HL C 137., 2015.4.27., 2. o.Kiegészítő információ
25/04/2015
Az 575/2013/EU rendelet 26. cikke (2) bekezdésével összhangban az évközi vagy év végi nyereség elsődleges alapvető tőkébe történő, hitelintézetek általi beszámításának engedélyezésére vonatkozó feltételekről szóló (EU) 2015/656 EKBi határozat (2015. február 4.)  (EKB/2015/4), HL L 107., 2015.4.25., 76. o.
17/04/2015
Megállapodás az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) és az EKB között  HL C 123., 2015.4.17., 1. o.Kiegészítő információ
10/04/2015
Az elsődleges lakhely elárverezésének tilalmáról szóló vélemény (CON/2015/14), Görögország, 2015.4.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról szóló 2014. november 6-i EKBi(EU) 2015/571 iránymutatás (EKB/2014/43), HL L 93., 2015.4.9., 82. o.
02/04/2015
A saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként történő felhasználására vonatkozó szabályokról szóló EKB/2013/6 határozat, az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozat, valamint a betétek, egyenlegek és többlet tartalékállományok díjazásáról szóló EKB/2014/23 határozat 1., 3. és 4. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. február 18-i EKBi (EU) 2015/509 határozat (EKB/2015/9), HL L 91., 2015.4.2., 1. o.Kiegészítő információ
02/04/2015
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló 2014. december 19-i EKBi iránymutatás (EKB/2014/60), HL L 91., 2015.4.2., 3. o.Kiegészítő információ
29/03/2015
Az EKB/2004/3 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos változat. 2015.3.29.
28/03/2015
Az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról szóló, 2015. február 11-i 2015/530/EU EKBi határozat (EKB/2015/7), HL L 84., 2015.3.28., 67. o.
28/03/2015
Az EKB dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló EKB/2004/3 határozat módosításáról szóló, 2015. január 21-i 2015/529/EU EKBi határozat (EKB/2015/1), HL  84., 2015.3.28., 64. o.
26/03/2015
A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló, 2015. március 17-i 2015/534/EU EKBi rendelet (EKB/2015/13), HL L 86., 2015.3.26., 13. o.
25/03/2015
A takarékszövetkezetek (banche popolari) reformjáról szóló vélemény (CON/2015/13), Olaszország, 2015.3.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
A hitelközvetítői jogi keretrendszerről szóló vélemény (CON/2015/12), Portugália, 2015.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Vélemény a fedezett kötvények és jelzáloghitel-bankok jogi keretéről (CON/2015/11), Lengyelország, 2015.3.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Magatartási kódex az EKB felügyeleti testületének tagjai számára  HL C 93., 2015.3.20., 2. o.
14/03/2015
Az Etikai Bizottság és eljárási szabályzata létrehozásáról szóló 2014. december 17-i EKBi 2015/433/EU határozat (EKB/2014/59), HL L 70., 2015.3.14., 58. o.
13/03/2015
Az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/425/EU határozat (EKB/2014/55), HL L 68., 2015.3.13., 53. o.
13/03/2015
A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/426/EU iránymutatás (EKB/2014/54), HL L 68., 2015.3.13., 69. o.
13/03/2015
Az EKB felügyeleti testülete eljárási szabályzatának 2014. december 15-i 1/2014 módosítása HL L 68., 2015.3.13., 88. o.
10/03/2015
A Narodowy Bank Polski jogi keretrendszeréről szóló vélemény (CON/2015/9), Lengyelország, 2015.3.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
A Banka Slovenije és döntéshozó testületei tagjainak függetlenségéről szóló vélemény (CON/2015/8), Szlovénia, 2015.3.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról szóló, 2015. február 10-i (EU) 2015/299 EKBi határozat (EKB/2015/5), HL L 53., 2015.2.25., 27. o.
25/02/2015
Az EKB jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/298 határozat (átdolgozás) (EKB/2014/57), HL L 53., 2015.2.25., 24. o.Kiegészítő információ
25/02/2015
Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló, 2014. december 15-i (EU) 2015/297 EKBi határozat (EKB/2014/56), HL L 53., 2015.2.25., 21. o.
25/02/2015
A makroprudenciális politikai stratégiáról szóló vélemény (CON/2015/7), Litvánia, 2015.2.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Az EKB tőkéjének a Lietuvos bankas általi befizetéséről, a Lietuvos bankas devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról, valamint a Lietuvos bankasnak az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról szóló, 2014. december 31-i (EU) 2015/287 EKBi határozat (EKB/2014/61), HL L 50., 2015.2.21., 44. o.
21/02/2015
Az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról szóló, 2014. november 27-i (EU) 2015/286 EKBi határozat (EKB/2014/49), HL L 50., 2015.2.21., 42. o.
21/02/2015
Az EKB és a Lietuvos bankas közötti, az EKB által a Lietuvos bankas számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésről szóló, 2014. december 31-i megállapodás HL C 64., 2015.2.21., 5. o.
21/02/2015
Az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról szóló, 2014. november 13-i megállapodás HL C 64., 2015.2.21., 1. o.
20/02/2015
Az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló, 2014. november 13-i (EU) 2015/280 EKBi iránymutatás (EKB/2014/44), HL L 47., 2015.2.20., 29. o.Kiegészítő információ
13/02/2015
Az EKB 2015. február 3-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Latvijas Banka külső könyvvizsgálóiról (EKB/2015/3), HL C 51., 2015.2.13., 4. o.
13/02/2015
Az osztalékfizetési politikákról szóló, 2015. január 28-i EKBi ajánlás (EKB/2015/2), HL C 51., 2015.2.13., 1. o.
10/02/2015
A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló 2015. február 10-i (EU) 2015/300 EKBi határozat (EKB/2015/6), 2015.2.10.
09/02/2015
Az Eesti Pank alapokmányának módosításásról szóló vélemény (CON/2015/6), Észtország, 2015.2.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
A litvániai hivatalos szatisztikák előállítására vonatkozó új jogi keretrendszerről szóló vélemény (CON/2015/5), Litvánia, 2015.2.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló vélemény (CON/2014/84), HL C 31., 2015.1.30., 3. o.
21/01/2015
A Národná banka Slovenska-nak a szlovákiai pénzügyi piacon a szanálásban játszott szerepéről szóló EKB vélemény (CON/2015/3), Szlovákia, 2015.1.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
A szanálási kollégiumról szóló vélemény (CON/2015/2), Belgium, 2015.1.21.
09/01/2015
A befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról szóló 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) alapján engedélyezhető eltérésekről szóló 2014. december 29-i (EU) 2015/32 EKBi határozat (EKB/2014/62), HL L 5., 2015.1.9., 17. o.Kiegészítő információ
09/01/2015
A felszámolótársaságként való működésre vonatkozó engedély-kérelemről szóló vélemény  (CON/2015/1), Ausztria, 2015.1.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló 2014. november 19-i 2015/5/EU EKBi határozat (EKB/2014/45), HL L 1., 2015.1.6., 4. o.

2014

29/12/2014
Romániának a Nemzetközi Valutaalap szegénységet csökkentő és a növekedést segítő alapjába történő befizetéséről szóló vélemény (CON/2014/92), Románia, 2014.12.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Az Európai Unió Tanácsa számára a Lietuvos bankas külső könyvvizsgálóiról szóló 2014. december 16-i EKBi ajánlás (EKB/2014/58), HL C 465., 2014.12.24., 1. o.
22/12/2014
A dokumentumok közzétételéről és a nyugdíjtartalékok felhasználásáról szóló vélemény (CON/2014/91), Ausztria, 2014.12.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Az információnak a szanálás alá vont, illetve visszavont működési engedélyű bank esetében történő nyilvánosságra hozataláról szóló vélemény  (CON/2014/90), Bulgária, 2014.12.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
A kötelező tartalék képzéséről szóló 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) módosításáról szóló 2014. december 10-i EKB rendelet (1376/2014/EU) (EKB/2014/52), HL L 366., 2014.12.20., 79. o.
20/12/2014
A monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosításáról szóló 2014. december 10-i EKB rendelet (EKB/2014/51), HL L 366., 2014.12.20., 77. o.
20/12/2014
A biztosítókra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről szóló 2014. november 28-i EKBi rendelet (EKB/2014/50), HL L 366., 2014.12.20., 36. o.
19/12/2014
A 2015-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló 2014. december 11-i EKBi határozat (EKB/2014/53), HL L 365., 2014.12.19., 163. o.
19/12/2014
Bizalmas információknak egy nemzeti parlamenti vizsgálatra tekintettel való szolgáltatására vonatkozó vélemény (CON/2014/89), Írország, 2014.12.19.
17/12/2014
A hitelkövetelményekről szóló vélemény (CON/2014/88), Észtország, 2014.12.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
A pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 2014. november 26-i EKBi rendelet (EKB/2014/48), HL L 359., 2014.12.16., 97. o.
16/12/2014
A devizakölcsönök átváltásáról szóló vélemény (CON/2014/87), Magyarország, 2014.12.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
09/12/2014
A betétbiztosítási garanciáról szóló törvény módosításáról szóló vélemény (CON/2014/86), Bulgária, 2014.12.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
A fogyasztói kölcsönszerződések általános szerződési feltételeiről szóló vélemény (CON/2014/85), Magyarország, 2014.12.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
04/12/2014
Az rorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló 2014. július 9-i EKBi iránymutatás (EKB/2014/46), HL L 348., 2014.12.4., 27. o.
29/11/2014
A 2014-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló EKB/2013/46 határozat módosításáról szóló 2014. november 24-i EKBi határozat (EKB/2014/47), HL L 344., 2014.11.29., 27. o.
26/11/2014
A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló 2014. április 4-i EKBi iránymutatás (átdolgozás) (EKB/2014/15), HL L 340., 2014.11.26., 1. o.Kiegészítő információ
19/11/2014
Az eurobankjegyeknek egy különleges célú gazdasági egység által történő gyártásáról szóló vélemény (CON/2014/82), Spanyolország, 2014.11.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
A számlákon megjelenő(dematerializált)értékpapírokról szóló vélemény (CON/2014/81), Szlovénia, 2014.11.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Az a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálásáról szóló vélemény (CON/2014/80), Magyarország, 2014.11.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
11/11/2014
A bankokra vonatkozó szabályozásáról szóló vélemény (CON/2014/79), Szlovénia, 2014.11.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
A felügyeleti díjakról szóló 2014. október 22-i 1163/2014/EU EKBi rendelet  (EKB/2014/41), HL L 311., 2014.10.31., 23. o.
31/10/2014
A takarékszövetkezetek jogi keretrendszerére vonatkozó vélemény (CON/2014/78), Lengyelország, 2014.10.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
A pénzügyi intézményeknek nyújtott egyedi adókedvezményről szóló vélemény (CON/2014/77), Magyarország, 2014.10.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
28/10/2014
A fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó egyes sajátos elszámolási szabályokról szóló vélemény (CON/2014/76), Magyarország, 2014.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
23/10/2014
A szövetségi kölcsönök hozama súlyozott átlagának meghatározásáról és a külső könyvvizsgálók kinevezéséről szóló vélemény (CON/2014/75), Ausztria, 2014.10.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
A harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló 2014. október 15-i EKBi határozat (EKB/2014/40), HL L 335., 2014.10.22., 22. o.
21/10/2014
Az euro Litvánia általi bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az EKB által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 2014. október 21-i EKBi határozat  (EKB/2014/42), 2014.10.21.
18/10/2014
Az EKB monetáris politikai és felügyeleti funkciói közötti elkülönítés végrehajtásáról szóló 2014. szeptember 17-i EKBi határozat  (EKB/2014/39), HL L 300., 2014.10.18., 57. o.
14/10/2014
A pénzügyi átláthatóságról, fizetési szolgáltatásokról és elektronikus pénzről szóló vélemény (CON/2014/74), Dánia, 2014.10.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
A Banca d’Italia irányító szerve tagjaira és ügyvezetőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokról szóló vélemény (CON/2014/73), Olaszország, 2014.10.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó további szabályokról szóló vélemény (CON/2014/72), Magyarország, 2014.10.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
07/10/2014
A hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2014/58), HL C 352., 2014.10.7., 4. o.Kiegészítő információ
02/10/2014
A fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozó éves teljeshiteldíj-mutató közzétételéről szóló vélemény (CON/2014/71), Észtország, 2014.10.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
A 2015. évi tartalékolási időszakokra vonatkozó tájékoztató naptár  HL C 342., 2014.10.1., 3. o.
26/09/2014
Az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló 2014. június 24-i EKBi vélemény (CON/2014/49), HL C 336., 2014.9.26., 5. o.Kiegészítő információ
20/09/2014
Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozat módosításáról szóló 2014. szeptember 1-i EKBi határozat (EKB/2014/38), HL L 278., 2014.9.20., 21. o.
19/09/2014
A banki tevékenységek különválasztására és szabályozására vonatkozó vélemény (CON/2014/70), Franciaország, 2014.9.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
A hitelfelvételi üzletág szabályozására vonatkozó vélemény (CON/2014/69), Írország, 2014.9.12.
12/09/2014
Az euro bevezetésével kapcsolatos tartalékképzési kötelezettségre vonatkozó vélemény (CON/2014/68), Litvánia, 2014.9.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Az európai bankhelyreállítási és szanálási irányelv végrehajtásáról szóló vélemény (CON/2014/67), Németország, 2014.9.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
A kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról szóló 2014. június 3-i EKBi iránymutatás (EKB/2014/21), HL L 267., 2014.9.6., 9. o.
03/09/2014
A halasztott adókövetelésekről szóló vélemény (CON/2014/66), Portugália, 2014.9.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 2014. július 29-i EKBi határozat (EKB/2014/34), HL L 258., 2014.8.29., 11. o.