All years
2020

25/03/2020
Az EKB (EU) [2020/441] határozata (2020. március 24.) a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2020/18), HL L 91., 2020.3.25., 5. o.
25/03/2020
Az EKB (EU) 2020/440 határozata (2020. március 24.) az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (EKB/2020/17), HL L 91., 2020.3.25., 1. o.
25/03/2020
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA (2020. március 19.) az Európai Unió Tanácsa számára a Latvijas Banka külső könyvvizsgálóiról (EKB/2020/14), HL C 98., 2020.3.25., 1. o.
25/03/2020
Vélemény az egységes felügyeleti mechanizmusban az EKB és a Hrvatska narodna banka (HNB) közötti szoros együttműködésről, valamint a HNB makroprudenciális megbízatásáról és eszközeiről (CON/2020/10), Horvátország, 2020.3.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
EKB/2010/14 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2020.3.25., . o.
23/03/2020
Az EKB (EU) 2020/428 iránymutatása (2020. március 5.) a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerről szóló EKB/2012/16 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/12), HL L 87., 2020.3.23., 4. o.
19/03/2020
Vélemény a fizetési rendszerek és a fizetési rendszerek üzemeltetőinek felvigyázásáról (CON/2020/9), Ciprus, 2020.3.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Vélemény a Hrvatska Narodna Bankáról (CON/2020/8), Horvátország, 2020.3.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Az EKB (EU) 2020/407 határozata (2020. március 16.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2020/13), HL L 80., 2020.3.17., 23. o.
09/03/2020
Az EKB (EU) 2020/380 határozata (2020. február 18.) a beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 határozat módosításáról (EKB/2020/10), HL L 69., 2020.3.9., 41. o.
06/03/2020
Az EKB (EU) 2020/381 iránymutatása (2020. február 21.) a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról szóló (EU) 2017/2335 iránymutatás módosításáról (EKB/2020/11), HL L 69., 2020.3.6., 46. o.
12/02/2020
Az EKB (EU) 2020/188 határozata (2020. február 3.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2020/9), HL L 39., 2020.2.12., 12. o.Kiegészítő információ
12/02/2020
Az EKB (EU) 2020/187 határozata (2020. február 3.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (átdolgozás)  (EKB/2020/8), HL L 39., 2020.2.12., 6. o.Kiegészítő információ
07/02/2020
Helyesbítés az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról szóló, 2020. január 22-i megállapodáshoz  HL C 42., 2020.2.7., 34. o.
05/02/2020
Vélemény az Eesti Pank felügyeleti testületéről (CON/2020/7), Észtország, 2020.2.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Az EKB (EU) 2020/141 határozata (2020. január 22.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról (EKB/2020/7), HL L 27I., 2020.2.1., 21. o.
01/02/2020
Az EKB (EU) 2020/140 határozata (2020. január 22.) az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az (EU) 2019/46 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/6), HL L 27I., 2020.2.1., 15. o.Kiegészítő információ
01/02/2020
Az EKB (EU) 2020/139 határozata (2020. január 22.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az (EU) 2019/45 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/5), HL L 27I., 2020.2.1., 1. o.Kiegészítő információ
01/02/2020
Az EKB (EU) 2020/138 határozata (2020. január 22.) az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro, és az (EU) 2019/44 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/4), HL L 27., 2020.2.1., 6. o.Kiegészítő információ
01/02/2020
Az EKB (EU) 2020/137 határozata (2020. január 22.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az (EU) 2019/43 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/3), HL L 27., 2020.2.1., 4. o.Kiegészítő információ
01/02/2020
Az EKB (EU) 2020/136 határozata (2020. január 22.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az (EU) 2019/48 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/2), HL L 27., 2020.2.1., 1. o.Kiegészítő információ
01/02/2020
Megállapodás (2020. január 22.) az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról HL C 63., 2020.2.1., 1. o.Kiegészítő információ
03/02/2020
Vélemény a De Nederlandsche Bank irányítását érintő változásokról és a Pénzügyi Stabilitási Bizottság hivatalos létrehozásáról (CON/2020/6), Hollandia, 2020.2.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Vélemény a BNB szankcionálási hatásköréről a szoros együttműködés keretében, valamint a bolgár leva hivatalos árfolyamáról (CON/2020/5), Bulgária, 2020.1.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Vélemény a hitelintézetek vagyonfelügyelőinek és felszámolóbiztosainak azon jogáról, hogy pénzeszközöket tartsanak a Latvijas Banka számláján (CON/2020/4), Lettország, 2020.1.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Hatályát vesztette: Az EKB ajánlása (2020. január 17.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2020/1), HL C 30., 2020.1.29., 1. o.
14/01/2020
Vélemény központi szerződő felek helyreállításáról és szanálásáról (CON/2020/3), Németország, 2020.1.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Vélemény a lakóingatlan-hitelekkel összefüggő makroprudenciális kockázatokat korlátozó intézkedésekről (CON/2020/1), Németország, 2020.1.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Vélemény a honvédelmi törvényről (CON/2020/2), Észtország, 2020.1.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Vélemény a készpénzfizetés korlátozásáról (CON/2019/46), Hollandia, 2019.12.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
Az EKB (EU) 2019/2231 határozata (2019. december 10.) a 2020-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2019/40), HL L 333., 2019.12.27., 149. o.
23/12/2019
Az EKB (EU) 2019/2216 határozata (2019. november 28.) az EKB jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról (EKB/2019/36), HL L 332., 2019.12.23., 183. o.
23/12/2019
Az EKB (EU) 2019/2215 határozata (2019. november 28.) az EKB éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozat módosításáról (EKB/2019/35), HL L 332., 2019.12.23., 168. o.
23/12/2019
Az EKB (EU) 2019/2217 iránymutatása (2019. november 28.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a könyvvitel és pénzügyi jelentéstétel jogi keretéről szóló (EU) 2016/2249 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/34), HL L 332., 2019.12.23., 184. o.
20/12/2019
Az EKB (EU) 2019/2195 határozata (2019. december 5.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2019/39), HL L 330., 2019.12.20., 91. o.
20/12/2019
Az EKB (EU) 2019/2194 határozata (2019. november 29.) aláírási jog biztosításáról (EKB/2019/33), HL L 330., 2019.12.20., 105. o.
20/12/2019
Helyesbítés az EKBnak az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról szóló, 2019. december 5-i (EU) 2019/2158 határozatához (EKB/2019/38) (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327., 2019. december 17.) HL L 330., 2019.12.20., 105. o.
20/12/2019
Helyesbítés az EKBnak a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. december 5-i (EU) 2019/2155 rendeletéhez (EKB/2019/37) (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327., 2019. december 17.) HL L 330., 2019.12.20., 106. o.
17/12/2019
Vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a fizetési rendszerekről (CON/2019/45), Bulgária, 2019.12.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Az EKB (EU) 2019/2158 határozata (2019. december 5.) az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról (EKB/2019/38), HL L 327., 2019.12.17., 99. o.Kiegészítő információ
17/12/2019
Az EKB (EU) 2019/2155 rendelete (2019. december 5.) a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2019/37), HL L 327., 2019.12.17., 70. o.Kiegészítő információ
16/12/2019
Vélemény az egyes pénzügyi piaci szereplők eszközeire kivetett adóról és egyes hitelintézetek kiegészítő társasági adójáról (CON/2019/44), Litvánia, 2019.12.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Vélemény az EKB Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2019/43), 2019.12.11.Kiegészítő információ
06/12/2019
Vélemény a hitelintézetek által nyújtott kölcsönök értékpapírosítására vonatkozó garanciarendszerről (CON/2019/42), Görögország, 2019.12.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Vélemény a bizonyos hitelintézetek és fióktelepek számára készpénzszolgáltatások nyújtását előíró követelményről  (CON/2019/41), Svédország, 2019.11.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Vélemény az egyes pénzügyi intézményekre kivetett különadó emeléséről  (CON/2019/40), Szlovákia, 2019.11.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Vélemény a készpénzhasználat visszafogására irányuló adóügyi intézkedésekről  (CON/2019/39), Görögország, 2019.11.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Vélemény a hálózati és információs rendszerek biztonságáról (CON/2019/38), Spanyolország, 2019.11.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Az EKB (EU) 2019/1848 határozata (2019. október 29.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2019/32), HL L 283., 2019.11.5., 57. o.
05/11/2019
Az EKB (EU) 2019/1849 iránymutatása (2019. október 4.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/30), HL L 283., 2019.11.5., 64. o.
25/10/2019
Vélemény a Latvijas Bankáról szóló törvény módosításairól  (CON/2019/36), Lettország, 2019.10.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Vélemény az EKB Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról  (CON/2019/35), HL C 374., 2019.10.23., 2. o.Kiegészítő információ
21/10/2019
Az EKB (EU) 2019/1743 határozata (2019. október 15.) a többlet tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról (átdolgozás)  (EKB/2019/31), HL L 267., 2019.10.21., 12. o.Kiegészítő információ
08/10/2019
Az EKB (EU) 2019/1677 rendelete (2019. szeptember 27.) a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2019/29), HL L 257., 2019.10.8., 18. o.
27/09/2019
Vélemény a lakóingatlan-jelzáloghoz kapcsolódó kiegészítő makroprudenciális eszközökről (CON/2019/34), Luxemburg, 2019.9.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelméről és az euroérmék hitelesítéséről (CON/2019/33), Luxemburg, 2019.9.23.
16/09/2019
Az EKB (EU) 2019/1558 határozata (2019. szeptember 12.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2019/28), HL L 238., 2019.9.16., 2. o.
06/09/2019
Az EKB (EU) 2019/1386 iránymutatása (2019. június 7.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/18), HL L 232., 2019.9.6., 1. o.
05/09/2019
Vélemény a pénzügyi vállalkozások által a javadalmazási politikák kialakítása során követendő szabályokról (CON/2019/32), Hollandia, 2019.9.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Vélemény az információszabadságról (CON/2019/31), Hollandia, 2019.9.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Az EKB (EU) 2019/1378 határozata (2019. augusztus 9.) a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról szóló EKB/2014/16 határozat módosításáról (EKB/2019/27), HL L 224., 2019.8.28., 9. o.
28/08/2019
Az EKB (EU) 2019/1377 határozata (2019. július 31.) a passzportálásra, a befolyásoló részesedések megszerzésére és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonására vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2019/26), HL L 224., 2019.8.28., 6. o.
28/08/2019
Az EKB (EU) 2019/1376 határozata (2019. július 23.) a passzportálásról, a befolyásoló részesedések megszerzéséről és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonásáról szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2019/23), HL L 224., 2019.8.28., 1. o.
21/08/2019
Az EKB ajánlása (2019. július 25.) az Európai Unió Tanácsa számára a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról (EKB/2019/24), HL C 283., 2019.8.21., 1. o.
16/08/2019
Vélemény a hitelek eladásáról és vásárlásáról (CON/2019/30), Ciprus, 2019.8.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Az EKB (EU) 2019/1349 határozata (2019. július 26.) a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerek felvigyázásával kapcsolatos bizonyos jogköröknek a hatáskörrel rendelkező hatóság általi gyakorlására vonatkozó eljárásról és feltételekről (EKB/2019/25), HL L 214., 2019.8.16., 16. o.
16/08/2019
Az EKB (EU) 2019/1348 határozata (2019. július 18.) a nem euroövezeti tagállamoknak a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló (EU) 2016/867 rendelet szerinti adatszolgáltató tagállamként való elismerésére vonatkozó eljárásról (EKB/2019/20), HL L 214., 2019.8.16., 3. o.
09/08/2019
Vélemény a jelzálog-követelések átruházásának korlátozásáról (CON/2019/29), Lengyelország, 2019.8.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Az EKB (EU) 2019/1335 iránymutatása (2019. június 7.) az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról szóló (EU) 2018/876 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/17), HL L 2018., 2019.8.8., 47. o.
08/08/2019
EKB/2014/60 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2019.8.8., . o.
05/08/2019
EKB/2015/35 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL L ., 2019.8.5., . o.
29/07/2019
Az EKB 2019. július 22-i határozata a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló (EU) 2016/810 (EKB/2016/10) határozat módosításáról (EKB/2019/22), 2019.7.29.
29/07/2019
Az EKB 2019. július 22-i határozata a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (EKB/2019/21), 2019.7.29.
26/07/2019
Az EKB (EU) 2019/1265 iránymutatása (2019. július 10.) a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) (EKB/2019/19), HL L 199., 2019.7.26., 8. o.
25/07/2019
Vélemény az EKB elnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2019/28), HL C 258., 2019.7.25., 2. o.Kiegészítő információ
18/07/2019
Vélemény a svájcifrank-hitelek átváltásáról (CON/2019/27), Szlovénia, 2019.7.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Vélemény a Banka Slovenije rendkívüli intézkedéseivel érintett, a Szlovén Köztársaság többségi részesedésével működő bankokban az alárendelt kötvények nem minősített tulajdonosainak és a kisebbségi részvényeseknek történő pénzkifizetésről (CON/2019/26), Szlovénia, 2019.7.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Vélemény az EKB és a Hrvatska narodna banka közötti szoros együttműködés kialakítása céljából elfogadandó nemzeti jogszabályról (CON/2019/25), Horvátország, 2019.7.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Az EKB (EU) 2019/1034 iránymutatása (2019. május 10.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/13), HL L 167., 2019.6.24., 79. o.
24/06/2019
Az EKB (EU) 2019/1033 iránymutatása (2019. május 10.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/12), HL L 167., 2019.6.24., 75. o.
24/06/2019
Az EKB (EU) 2019/1032 iránymutatása (2019. május 10.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/11), HL L 167., 2019.6.24., 64. o.
24/06/2019
Vélemény a Banca d'Italia tulajdonosi struktúrájáról és az aranytartalék tulajdonjogáról (CON/2019/23), Olaszország, 2019.6.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
EKB/2014/31 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2019.6.24.
21/06/2019
Vélemény a Central Bank of Cyprus irányításáról és pénzügyi függetlenségéről, valamint az alkotmány Central Bank of Cyprus tekintetében történő módosításáról (CON/2019/24), Ciprus, 2019.6.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Az EKB (EU) 2019/1007 iránymutatása (2019. június 7.) a TARGET2-Securitiesről szóló EKB/2012/13 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/16), HL L 163., 2019.6.20., 108. o.
20/06/2019
Az EKB (EU) 2019/1006 határozata (2019. június 7.) a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való csatlakozásának jogosultsági feltételei végrehajtására szolgáló részletes szabályok és eljárások megállapításáról szóló EKB/2011/20 határozat módosításáról (EKB/2019/15), HL L 163., 2019.6.20., 103. o.
14/06/2019
Az EKB (EU) 2019/976 határozata (2019. május 29.) a közös felügyeleti csoportokban a célkitűzések meghatározására és a visszajelzés megosztására vonatkozó alapelvek megállapításáról és az (EU) 2017/274 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/14), HL L 157., 2019.6.14., 61. o.Kiegészítő információ
12/06/2019
Vélemény a lett Pénz- és Tőkepiaci Bizottság célkitűzéseiről és irányításáról (CON/2019/22), Lettország, 2019.6.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Vélemény a banki és pénzügyi piaci felügyeleti rendszer reformjáról (CON/2019/21), Ausztria, 2019.5.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Vélemény a korábban bankok minősített kötelezettségeivel rendelkezők részére biztosított bírósági jogorvoslatról  (CON/2019/20), Szlovénia, 2019.5.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Vélemény a portugál pénzügyi felügyeleti rendszer jogi keretének felülvizsgálatáról (CON/2019/19), Portugália, 2019.5.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Vélemény a bankok pénzügyi eszközeinek adójáról és a fogyasztói hitelmegállapodások referencia-kamatlábáról (CON/2019/18), Románia, 2019.5.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Az EKB (EU) 2019/685 határozata (2019. április 18.) a 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2019/10), HL L 115., 2019.5.2., 16. o.
02/05/2019
Vélemény a hálózati és információs rendszerek biztonságáról (CON/2019/17), Ciprus, 2019.5.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Az EKB (EU) 2019/669 határozata (2019. április 4.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/10 határozat módosításáról (EKB/2019/9), HL L 113., 2019.4.29., 6. o.
29/04/2019
Az EKB (EU) 2019/671 iránymutatása (2019. április 9.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (átdolgozás) (EKB/2019/7), HL L 113., 2019.4.29., 11. o.Kiegészítő információ
17/04/2019
Vélemény az Egységes Szanálási Mechanizmusban való részvételről (CON/2019/16), Bulgária, 2019.4.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Vélemény a lobbitevékenységről  (CON/2019/15), Csehország, 2019.4.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Vélemény a lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezett hitelek transzferjeihez a hitelfelvevők hozzájárulásának előírásáról (CON/2019/14), Írország, 2019.3.29.
27/03/2019
Vélemény a korábban bankok minősített kötelezettségeivel rendelkezők részére biztosított bírósági jogorvoslatról (CON/2019/13), Szlovénia, 2019.3.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Vélemény a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique irányítási struktúrájának változásairól (CON/2019/12), Belgium, 2019.3.26.
12/03/2019
Vélemény az EKB Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2019/11), HL C 94., 2019.3.12., 2. o.
08/03/2019
Az EKB vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex HL C 89., 2019.3.8., 2. o.Kiegészítő információ
06/03/2019
Vélemény a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (CON/2019/6), HL C 84., 2019.3.6., 1. o.Kiegészítő információ
04/03/2019
Vélemény a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezetről szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2018/32), HL C 79., 2019.3.4., 1. o.Kiegészítő információ
28/02/2019
Vélemény makroprudenciális testület létrehozásáról (CON/2019/10), Spanyolország, 2019.2.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Vélemény az elsődleges lakhelyek védelméről szóló jogszabálytervezetről (CON/2019/9), Görögország, 2019.2.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Az EKB (EU) 2019/323 határozata (2019. február 12.) a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2019/5), HL L 55., 2019.2.25., 16. o.
25/02/2019
Az EKB (EU) 2019/322 határozata (2019. január 31.) a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében a határozathozatali hatáskör átruházásáról (EKB/2019/4), HL L 55., 2019.2.25., 7. o.
20/02/2019
Az EKB ajánlása (2019. február 14.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról (EKB/2019/6), HL C 67., 2019.2.20., 1. o.
18/02/2019
Vélemény az elsődleges lakóhelyül szolgáló magánlakások birtokba adását elrendelő bírósági határozatokról (CON/2019/8), Írország, 2019.2.18.
15/02/2019
Vélemény a mikrohitelnyújtók engedélyezéséről és felügyeletéről (CON/2019/7), Görögország, 2019.2.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Vélemény az 500 eurós címletű bankjegyek használatának tilalmáról és a pénzmosás elleni küzdelemről szóló jogszabályok egyes módosításáról (CON/2019/5), Dánia, 2019.2.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Az EKB (EU) 2019/166 határozata (2019. január 25.) a Piaci Infrastruktúra Testületről és a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/3), HL L 32., 2019.2.4., 14. o.Kiegészítő információ
01/02/2019
A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2019/4), Spanyolország, 2019.2.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Vélemény a vezetők és a felső vezetés javadalmazásáról a Narodowy Bank Polskinál (CON/2019/3), Lengyelország, 2019.1.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Az EKB (EU) 2019/113 rendelete (2018. december 7.) a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/33), HL L 23., 2019.1.25., 19. o.
23/01/2019
Az EKB (EU) 2019/137 határozata (2019. január 23.) az eurorendszer egységes piaci infrastruktúra kapuja (ESMIG) telekommunikációs szolgáltatóinak kiválasztásáról (EKB/2019/2), HL L 25., 2019.1.23., 34. o.
21/01/2019
Vélemény a hitelinformációs ügynökségek Bank Ċentrali ta’ Malta általi felügyeletéről és a pénzforgalmi szolgáltatások általa való felvigyázásáról (CON/2019/2), Málta, 2019.1.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Az EKB ajánlása (2018. december 7.) az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról (EKB/2018/36), HL C 21., 2019.1.17., 1. o.
11/01/2019
Az EKB ajánlása (2019. január 7.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2019/1), HL C 11., 2019.1.11., 1. o.
11/01/2019
Hatályát vesztette: Az EKB (EU) 2019/48 határozata (2018. november 30.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az EKB/2013/31 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/32), HL L 9., 2019.1.11., 196. o.
11/01/2019
Az EKB (EU) 2019/47 határozata (2018. november 29.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról (EKB/2018/31), HL L 9., 2019.1.11., 194. o.
11/01/2019
Hatályát vesztette: Az EKB (EU) 2019/46 határozata (2018. november 29.) az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az EKB/2013/26 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/30), HL L 9., 2019.1.11., 190. o.
11/01/2019
Hatályát vesztette: Az EKB (EU) 2019/45 határozata (2018. november 29.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az EKB/2013/29 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/29), HL L 9., 2019.1.11., 183. o.
11/01/2019
Hatályát vesztette: Az EKB (EU) 2019/44 határozata (2018. november 29.) az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro, az EKB/2014/61 határozat módosításáról és az EKB/2013/30 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/28), HL L 9., 2019.1.11., 180. o.
11/01/2019
Hatályát vesztette: Az EKB (EU) 2019/43 határozata (2018. november 29.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az EKB/2013/28 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/27), HL L 9., 2019.1.11., 178. o.
03/01/2019
Vélemény a fedezett kötvényekre vonatkozó jogi keretről (CON/2019/1), Észtország, 2019.1.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Az EKB (EU) 2018/2049 határozata (2018. december 12.) a 2019-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2018/35), HL L 327., 2018.12.21., 87. o.
21/12/2018
Vélemény a makroprudenciális eszközökről (CON/2018/58), Spanyolország, 2018.12.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Vélemény a bankszámlák és pénzügyi tranzakciók központi adatbázisa működésének szervezéséről (CON/2018/57), Belgium, 2018.12.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Vélemény a Banca Naţională a României vezetőségi tagjaira és alkalmazottaira vonatkozó felelősségi rendszer módosításairól (CON/2018/56), Románia, 2018.12.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Vélemény az európai beruházásstabilizáló funkció létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról (CON/2018/51), HL C 444., 2018.12.10., 11. o.Kiegészítő információ
07/12/2018
Vélemény az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti módosított javaslatról (CON/2018/55), 2018.12.7.Kiegészítő információ
26/11/2018
Az EKB (EU) 2018/1845 rendelete (2018. november 21.) az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti mérlegelési jogkörnek a késedelmes hitelkötelezettség lényegességének értékeléséhez használt küszöb tekintetében való gyakorlásáról  (EKB/2018/26), HL L 299., 2018.11.26., 55. o.
20/11/2018
Vélemény a hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosítékok érvényesítéséről szóló irányelv iránti javaslatról (CON/2018/54), HL C 444., 2018.11.20., 15. o.Kiegészítő információ
19/11/2018
Vélemény a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) makroprudenciális megbízatásáról és a hitelintézetek irányításáról (CON/2018/52), Bulgária, 2018.11.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Vélemény a konvergenciajelentés ajánlásainak a Българска народна банка-ról (Bolgár Nemzeti Bank)szóló törvénybe való illesztéséről (CON/2018/53), Bulgária, 2018.11.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Vélemény a pénzügyi felügyelet és a befektetők védelmének megerősítéséről (CON/2018/50), Lengyelország, 2018.11.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Vélemény az alapvető szolgáltatások és az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők hálózati és információs rendszerek biztonsága érdekében történő kijelöléséről (CON/2018/47), Szlovénia, 2018.11.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Az EKB (EU) 2018/1625 határozata (2018. október 8.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2018/24), HL L 280., 2018.11.9., 1. o.
09/11/2018
Az EKB (EU) 2018/1626 iránymutatása (2018. augusztus 3.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/20), HL L 280., 2018.11.9., 40. o.
09/11/2018
Vélemény az EKB és a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) közötti szoros együttműködés kialakítása érdekében elfogadandó nemzeti jogszabályokról (CON/2018/49), Bulgária, 2018.11.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
EKB/2012/27 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2018.11.9., . o.
09/11/2018
EKB/2007/7 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt változat HL L ., 2018.11.9., . o.
08/11/2018
Vélemény a Magyar Nemzeti Bank kötelező jegybanki tartalékra vonatkozó követelményeiről (CON/2018/48), Magyarország, 2018.11.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
30/10/2018
Az EKB ajánlása (2018. október 19.) az Európai Unió Tanácsa számára a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/25), HL C 394., 2018.10.30., 1. o.
26/10/2018
Vélemény a pénzügyi ágazatban alkalmazandó felkészültségi kötelezettségekről szóló finn törvény felülvizsgálatáról (CON/2018/46), Finnország, 2018.10.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Vélemény az Állami Számvevőszékre vonatkozó jogi keretről (CON/2018/45), Horvátország, 2018.10.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Vélemény a rendszerszintű jelentőséggel bíró hitelintézetek által a rögzített javadalmazási politikák meghatározása során követendő szabályokról (CON/2018/44), Hollandia, 2018.10.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Vélemény az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjairól és a valutaátszámítási díjakról szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2018/38), HL C 382., 2018.10.23., 7. o.Kiegészítő információ
23/10/2018
Vélemény a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról; és az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/37), HL C 382., 2018.10.23., 2. o.Kiegészítő információ
19/10/2018
Vélemény a befektetési vállalkozások prudenciális kezelésének felülvizsgálatáról (CON/2018/36), HL C 378., 2018.10.19., 5. o.Kiegészítő információ
12/10/2018
Az EKB ajánlása (2018. október 4.) az Európai Unió Tanácsa számára a Lietuvos bankas külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/23), HL C 370., 2018.10.12., 1. o.
28/09/2018
Vélemény a biztosítási követelések nemzeti adatbázisának létrehozásáról (CON/2018/43), Írország, 2018.9.28.
14/09/2018
Az EKB ajánlása (2018. szeptember 6.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de España külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/22), HL C 325., 2018.9.14., 1. o.
11/09/2018
Vélemény a szövetkezeti bankok (banche popolari és banche cooperative) reformjának módosításairól (CON/2018/42), Olaszország, 2018.9.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Vélemény az euróban történő fizetésekre vonatkozó új kerekítési szabályokról (CON/2018/41), Belgium, 2018.9.4.
03/09/2018
Vélemény a közigazgatási adatok statisztikai célú továbbításáról (CON/2018/40), Németország, 2018.9.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Vélemény a kritikus infrastruktúrákról, a kiberbiztonságról és a fedezett kötvényekről (CON/2018/39), Szlovákia, 2018.8.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Vélemény a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/33), HL C 303., 2018.8.29., 2. o.Kiegészítő információ
20/08/2018
Az EKB (EU) 2018/1151 iránymutatása (2018. augusztus 2.) az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/19), HL L 209., 2018.8.20., 2. o.
17/08/2018
Az EKB (EU) 2018/1148 határozata (2018. augusztus 10.) a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2016/1041 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/21), HL L 208., 2018.8.17., 91. o.Kiegészítő információ
16/08/2018
Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/35), HL C 378., 2018.8.16., 2. o.Kiegészítő információ
27/07/2018
Vélemény a makroprudenciális eszközök kölcsönös végrehajtásáról Luxemburgban (CON/2018/34), Luxemburg, 2018.7.27.
25/07/2018
Vélemény a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési orientációjának erősítésére irányuló rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2018/25), HL C 261., 2018.7.25., 1. o.Kiegészítő információ
24/07/2018
Az EKB ajánlása (2018. július 6.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/18), HL C 260., 2018.7.24., 1. o.
07/06/2018
Vélemény a francia „livret A” és bizonyos más francia szabályozott megtakarítási számlák kamatozási képletének módosításáról (CON/2018/28), Franciaország, 2018.6.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Vélemény az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/19), HL C 255., 2018.7.20., 2. o.Kiegészítő információ
18/07/2018
Vélemény az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2018/26), HL C 251., 2018.7.18., 2. o.Kiegészítő információ
05/07/2018
Vélemény a hitelmegállapodások tulajdonlásához kapcsolódó tevékenység szabályozásáról (CON/2018/31), Írország, 2018.7.5.
25/06/2018
Vélemény az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2018/20), HL C 220., 2018.6.25., 2. o.Kiegészítő információ
18/06/2018
Az EKB (EU) 2018/877 iránymutatása (2018. június 1.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/17), HL L 154., 2018.6.18., 22. o.
18/06/2018
Az EKB (EU) 2018/876 iránymutatása (2018. június 1.) az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról (EKB/2018/16), HL L 154., 2018.6.18., 3. o.
15/06/2018
Vélemény a jelzáloghitelek törlesztésére vonatkozó követelményekről (CON/2018/30), Svédország, 2018.6.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Az EKB (EU) 2018/861 iránymutatása (2018. április 24.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/13), HL L 153., 2018.6.15., 161. o.
15/06/2018
Iránymutatás (EKB/2013/23). Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2018.6.15., . o.
08/06/2018
Vélemény különböző pénzügyi jogi rendelkezésekről (CON/2018/29), Belgium, 2018.6.8.
28/05/2018
Az EKB ajánlása (2018. május 18.) az Európai Unió Tanácsa számára a Lietuvos bankas külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/15), HL C 181., 2018.5.28., 1. o.
18/05/2018
Vélemény az általános érdekű hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó keret létrehozásáról (CON/2018/27), Belgium, 2018.5.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Vélemény a Central Bank of Ireland részére téves vagy félrevezető információk szolgáltatásával összefüggő adminisztratív szankciókról és bűncselekményekről (CON/2018/24), Írország, 2018.5.11.
07/05/2018
Az EKB iránymutatása (2018. május 3.) az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek részére euróban történő nyújtásáról (átdolgozás)  (EKB/2018/14), 2018.5.7.
30/04/2018
Az EKB (EU) 2018/667 határozata (2018. április 19.) a 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2018/12), 2018.4.30.
27/04/2018
Vélemény a kritikus infrastruktúra információtechnológiai biztonsági célból történő azonosításáról és felügyeletéről (CON/2018/22), Észtország, 2018.4.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Vélemény a svájcifrank-hitelek átváltásáról (CON/2018/21), Szlovénia, 2018.4.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Az EKB (EU) 2018/572 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/5), HL L 95., 2018.4.13., 49. o.
13/04/2018
Az EKB (EU) 2018/571 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/4), HL L 95., 2018.4.13., 45. o.
13/04/2018
Az EKB (EU) 2018/570 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/3), HL L 95., 2018.4.13., 23. o.
09/04/2018
Vélemény a fedezett kötvényekre vonatkozó jogi keretrendszerről (CON/2018/18), Csehország, 2018.4.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Az EKB (EU) 2018/547 határozata (2018. március 27.) a szavatolótőkéről szóló, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2018/11), HL L 90., 2018.4.6., 110. o.
06/04/2018
Az EKB (EU) 2018/546 határozata (2018. március 15.) a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2018/10), HL L 90., 2018.4.6., 105. o.
06/04/2018
Vélemény a Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény és az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosításairól (CON/2018/17), Horvátország, 2018.4.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Vélemény a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/12), HL C 120., 2018.4.6., 2. o.Kiegészítő információ
04/04/2018
Vélemény értékpapirosítási keretrendszer létrehozásáról (CON/2018/16), Ciprus, 2018.4.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Az EKB ajánlása (2018. március 9.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banque de France külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/9), HL C 107., 2018.3.22., 1. o.
21/03/2018
Vélemény a kritikus infrastruktúrák biztonságáról és védelméről (CON/2018/15), Belgium, 2018.3.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Vélemény az EKB alelnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2018/14), 2018.3.7.
05/03/2018
Az EKB (EU) 2018/323 iránymutatása (2018. február 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/8), HL L 62., 2018.3.5., 38. o.
05/03/2018
Az EKB (EU) 2018/318 rendelete (2018. február 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/7), HL L 62., 2018.3.5., 4. o.
05/03/2018
Vélemény a jelzáloghitel-hátralékok rendezéséről (CON/2018/13), Írország, 2018.3.5.
05/03/2018
EKB/2013/7 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2018.3.5.
05/03/2018
EKB/2012/24 rendelet. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2018.3.5.
02/03/2018
Helyesbítés az EKB 2017. október 10-i (EU) 2017/2081 határozatához a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról HL L 60., 2018.3.2., 57. o.
02/03/2018
Helyesbítés az EKB 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 iránymutatásához a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és a pénzügyi beszámoló jogi keretéről HL L 60., 2018.3.2., 57. o.
02/03/2018
Helyesbítés EKB 2017. április 4-i (EU) 2017/697 iránymutatásához az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról HL L 60., 2018.3.2., 56. o.
01/03/2018
Vélemény az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/1), HL C 77., 2018.3.1., 2. o.Kiegészítő információ
19/02/2018
Vélemény a lakóingatlan-jelzáloghoz kapcsolódó kiegészítő makroprudenciális eszközökről (CON/2018/9), Luxemburg, 2018.2.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Az EKB (EU) 2018/231 rendelete (2018. január 26.) a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2018/2), HL L 45., 2018.2.17., 3. o.
16/02/2018
Az EKB (EU) 2018/228 határozata (2018. február 13.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről szóló (EU) 2017/936 határozat módosításáról (EKB/2018/6), HL L 43., 2018.2.16., 18. o.
16/02/2018
(EU) 2017/963 határozat (EKB/2017/16). Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2018.2.16., . o.
15/02/2018
Vélemény a Bank of Greece-nek a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékaira vonatkozó új feladatokkal történő megbízásáról (CON/2018/11), Görögország, 2018.2.15.
14/02/2018
Vélemény pénzeszközöknek a kijelölt adóparadicsomokból a Szlovén Köztársaságba történő visszajuttatásáról (CON/2018/8), Szlovénia, 2018.2.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Vélemény a Central Bank of Cyprusnak a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékaira vonatkozó új feladatokkal történő megbízásáról (CON/2018/10), Ciprus, 2018.2.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Vélemény a pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételéről (CON/2018/7), Magyarország, 2018.2.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
06/02/2018
Vélemény a máltai pénzügyi felügyeleti hatóság finanszírozási forrásairól és irányításáról (CON/2018/6), Málta, 2018.2.6.
01/02/2018
Az EKB ajánlása (2018. január 26.) az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/1), HL C 37., 2018.2.1., 1. o.
01/02/2018
(EU) 2014/828 határozat (EKB/2014/40). Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2018.2.1., . o.
31/01/2018
Vélemény a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (CON/2018/5), Szlovénia, 2018.1.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Vélemény az uniós válságkezelési keret felülvizsgálatáról (CON/2017/47), HL C 34., 2018.1.31., 17. o.Kiegészítő információ
31/01/2018
Vélemény a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó tőkekövetelmények uniós keretének módosításairól (CON/2017/46), HL C 34., 2018.1.31., 5. o.Kiegészítő információ
26/01/2018
Vélemény a bankszámlák és pénzügyi tranzakciók belgiumi központi nyilvántartásának megszervezéséről (CON/2018/4), Belgium, 2018.1.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Az EKB ajánlása (2017. december 28.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2017/44), HL C 8., 2018.1.11., 1. o.
11/01/2018
Vélemény a pénzügyi eszközök piacairól (CON/2018/3), Szlovénia, 2018.1.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Vélemény a pénzügyi eszközök piacairól (CON/2018/2), Görögország, 2018.1.9.
05/01/2018
Az EKB ajánlása (2017. december 19.) az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/43), HL C 2., 2018.1.5., 1. o.

2017

23/12/2017
Az EKB ajánlása (2017. december 15.) az Európai Unió Tanácsa számára az EKB külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/42), HL C 444., 2017.12.23., 1. o.
23/12/2017
Az EKB (EU) 2017/2444 határozata (2017. december 8.) az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére vonatkozó eljárási keretről szóló (EU) 2015/2332 határozat módosításáról (EKB/2017/41), HL L 344., 2017.12.23., 63. o.
23/12/2017
Az EKB (EU) 2017/2443 határozata (2017. december 8.) a 2018-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2017/40), HL L 344., 2017.12.23., 61. o.
23/12/2017
Az EKB (EU) 2017/2442 határozata (2017. december 8.) a 2017-ben történő érmekibocsátás mennyiségének jóváhagyásáról szóló (EU) 2016/2164 határozat módosításáról (EKB/2017/39), HL L 344., 2017.12.23., 59. o.
15/12/2017
Az EKB iránymutatása a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról (EKB/2017/38), HL L 333., 2017.12.15., 66. o.
06/12/2017
Az EKB (EU) 2017/2239 határozata (2017. november 16.) az EKB éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozat módosításáról (EKB/2017/36), HL L 320., 2017.12.6., 18. o.
04/12/2017
Vélemény a központi hitelegyesületek számának korlátozásáról (CON/2017/54), Litvánia, 2017.12.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Vélemény a Lietuvos bankasnak a Nemzetközi Valutaalap pénzügyi szervekénti funkcióval való felruházásáról (CON/2017/53), Litvánia, 2017.12.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Vélemény a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben használt referenciamutatókról (CON/2017/52), Bulgária, 2017.11.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2199 határozata (2017. november 20.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozat módosításáról (EKB/2017/37), HL L 312., 2017.11.28., 92. o.
27/11/2017
Vélemény a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) döntéshozatali keretrendszerének módosításáról (CON/2017/51), Bulgária, 2017.11.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Vélemény a kapcsolt felekkel kötött tranzakciókról (CON/2017/50), Bulgária, 2017.11.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Vélemény a fizetésekre és nyugdíjakra vonatkozó rendelkezésekről (CON/2017/49), Írország, 2017.11.24.
16/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2097 határozata (2017. november 3.) a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelmények megsértése esetén kiszabható szankciók kiszámítására vonatkozó módszertanról (EKB/2017/35), HL L 299., 2017.11.16., 31. o.
16/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2095 rendelete (2017. november 3.) az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet módosításáról (EKB/2017/34), HL L 299., 2017.11.16., 22. o.
16/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2098 határozata (2017. november 3.) a 795/2014/EU rendeletnek való meg nem felelésért kiszabandó korrekciós intézkedések előírásának eljárási vonatkozásairól (EKB/2017/33), HL L 299., 2017.11.16., 34. o.
16/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2094 rendelete (2017. november 3.) a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2017/32), HL L 299., 2017.11.16., 11. o.
16/11/2017
EKB/1999/4 rendelet. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.11.16., . o.
15/11/2017
Vélemény a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (CON/2017/42), HL C 385., 2017.11.15., 10. o.Kiegészítő információ
15/11/2017
Vélemény az 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2017/39), HL C 385., 2017.11.15., 10. o.Kiegészítő információ
14/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2193 iránymutatása (2017. október 27.) az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2015/280 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/31), HL L 310., 2017.11.14., 49. o.
14/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2081 határozata (2017. október 10.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2017/30), HL L 295., 2017.11.14., 89. o.Kiegészítő információ
14/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2080 határozata (2017. szeptember 22.) az egyes TARGET2-adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználásáról szóló EKB/2010/9 határozat módosításáról (EKB/2017/29), HL L 295., 2017.11.14., 86. o.
14/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2082 iránymutatása (2017. szeptember 22.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/28), HL L 295., 2017.11.14., 97. o.
14/11/2017
EKB/2010/9 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.11.14., . o.
09/11/2017
Vélemény a nehéz pénzügyi helyzetben levő lakáshitel-felvevők támogatásáról és a külföldi devizában denominált vagy ahhoz indexált lakáshitelek önkéntes átstrukturálásához nyújtott támogatásról (CON/2017/48), Lengyelország, 2017.11.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Vélemény a francia „livret A” és bizonyos más francia szabályozott megtakarítási számlák kamatlábának ideiglenes befagyasztásáról (CON/2017/45), Franciaország, 2017.11.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Vélemény a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2017/38), HL C 372., 2017.11.1., 6. o.Kiegészítő információ
27/10/2017
Vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról (CON/2017/44), Ciprus, 2017.10.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Vélemény a Národná banka Slovenska szerepéről a pénzügyi közvetítők és pénzügyi megbízottak képzésének felügyeletében (CON/2017/43), Szlovákia, 2017.10.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Vélemény a bankok minősített kötelezettségeivel rendelkezők részére biztosított bírósági jogorvoslatról (CON/2017/41), Szlovénia, 2017.10.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról (CON/2017/40), Ciprus, 2017.10.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Vélemény a bankközi elszámolásról és kiegyenlítésekről (CON/2017/37), Lengyelország, 2017.9.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Az EKB ajánlása (2017. szeptember 8.) az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/27), HL C 310., 2017.9.19., 1. o.
19/09/2017
Az EKB (EU) 2017/1539 rendelete (2017. augusztus 25.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/1538 rendeletnek (EKB/2017/25) a nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre történő alkalmazása időpontjának meghatározásáról (EKB/2017/26), HL L 240., 2017.9.19., 212. o.
19/09/2017
Az EKB (EU) 2017/1538 rendelete (2017. augusztus 25.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról (EKB/2017/25), HL L 240., 2017.9.19., 1. o.
19/09/2017
(EU)2015/534 rendelet (EKB/2015/13). Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.9.19., . o.
11/09/2017
Vélemény a fedezett kötvényekre, a hitelezési adatok jelentésére, a makroprudenciális eszközökre és az egységes felügyeleti mechanizmus közös eljárásaira vonatkozó jogi keretről (CON/2017/36), Szlovákia, 2017.9.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Az EKB ajánlása (2017. augusztus 24.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/24), HL C 292., 2017.9.6., 1. o.
25/08/2017
Vélemény a pénzügyi piaci felügyeleti rendszer módosításáról (CON/2017/35), Ausztria, 2017.8.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Vélemény az NBB organikus alapokmányának az NBB igazgatósági tagjai száma tekintetében történő módosításáról szóló törvénytervezetről (CON/2017/34), Belgium, 2017.8.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Az EKB (EU) 2017/1493 határozata (2017. augusztus 3.) a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az EKB részére történő rendelkezésre bocsátásról szóló EKB/2014/29 határozat módosításáról  (EKB/2017/23), HL L 216., 2017.8.22., 23. o.
22/08/2017
(EKB/2014/29) határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL L ., 2017.8.22., . o.
21/08/2017
A hiteladatok bejelentéséről szóló vélemény (CON/2017/33), Ausztria, 2017.8.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
A Central Bank of Cyprus információs hatóságként való kijelöléséről és a banki titoktartás követelménye alóli lényeges kivétel beillesztéséről szóló vélemény (CON/2017/32), Ciprus, 2017.8.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
A kritikus infrastruktúrákról szóló törvényről szóló vélemény (CON/2017/31), Szlovénia, 2017.8.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
A monetáris politika Hrvatska narodna banka általi végrehajtására vonatkozó határozattervezetről szóló vélemény (CON/2017/30), Horvátország, 2017.8.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
A jelzáloghitelek törlesztésére vonatkozó további követelményről szóló vélemény (CON/2017/29), Svédország, 2017.8.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
A központi hitelnyilvántartáshoz és a bankszámla-nyilvántartáshoz való hozzáférésről szóló vélemény (CON/2017/28), Bulgária, 2017.8.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1403 határozata (2017. június 23.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat módosításáról (EKB/2017/20), HL L 199., 2017.7.29., 24. o.
29/07/2017
(EKB/2012/13) iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL L ., 2017.7.29., . o.
21/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1361 határozata (2017. május 18.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2015/5 határozat módosításáról (EKB/2017/15), HL L 190., 2017.7.21., 24. o.
21/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1360 határozata (2017. május 18.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozat módosításáról (EKB/2017/14), HL L 190., 2017.7.21., 22. o.
21/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1359 határozata (2017. május 18.) a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2017/13), HL L 190., 2017.7.21., 20. o.
21/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1362 iránymutatása (2017. május 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/12), HL L 190., 2017.7.21., 26. o.
21/07/2017
A megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2017/22), HL C 236., 2017.7.21., 2. o.