All years
2018

16/04/2018
Vélemény a svájcifrank-hitelek átváltásáról (CON/2018/21), Szlovénia, 2018.4.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Az EKB (EU) 2018/572 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/5), HL L 95., 2018.4.13., 49. o.
13/04/2018
Az EKB (EU) 2018/571 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/4), HL L 95., 2018.4.13., 45. o.
13/04/2018
Az EKB (EU) 2018/570 iránymutatása (2018. február 7.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/3), HL L 95., 2018.4.13., 23. o.
09/04/2018
Vélemény a fedezett kötvényekre vonatkozó jogi keretrendszerről (CON/2018/18), Csehország, 2018.4.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Az EKB (EU) 2018/547 határozata (2018. március 27.) a szavatolótőkéről szóló, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2018/11), HL L 90., 2018.4.6., 110. o.
06/04/2018
Az EKB (EU) 2018/546 határozata (2018. március 15.) a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2018/10), HL L 90., 2018.4.6., 105. o.
06/04/2018
Vélemény a Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény és az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosításairól (CON/2018/17), Horvátország, 2018.4.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Vélemény a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/12), HL C 120., 2018.4.6., 2. o.
04/04/2018
Vélemény értékpapirosítási keretrendszer létrehozásáról (CON/2018/16), Ciprus, 2018.4.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Az EKB ajánlása (2018. március 9.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banque de France külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/9), HL C 107., 2018.3.22., 1. o.
21/03/2018
Vélemény a kritikus infrastruktúrák biztonságáról és védelméről (CON/2018/15), Belgium, 2018.3.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Vélemény az EKB alelnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2018/14), 2018.3.7.
05/03/2018
Az EKB (EU) 2018/323 iránymutatása (2018. február 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/8), HL L 62., 2018.3.5., 38. o.
05/03/2018
Az EKB (EU) 2018/318 rendelete (2018. február 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/7), HL L 62., 2018.3.5., 4. o.
05/03/2018
Vélemény a jelzáloghitel-hátralékok rendezéséről (CON/2018/13), Írország, 2018.3.5.
02/03/2018
Helyesbítés az EKB 2017. október 10-i (EU) 2017/2081 határozatához a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról HL L 60., 2018.3.2., 57. o.
02/03/2018
Helyesbítés az EKB 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 iránymutatásához a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és a pénzügyi beszámoló jogi keretéről HL L 60., 2018.3.2., 57. o.
02/03/2018
Helyesbítés EKB 2017. április 4-i (EU) 2017/697 iránymutatásához az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról HL L 60., 2018.3.2., 56. o.
01/03/2018
Vélemény az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/1), HL C 77., 2018.3.1., 2. o.
19/02/2018
Vélemény a lakóingatlan-jelzáloghoz kapcsolódó kiegészítő makroprudenciális eszközökről (CON/2018/9), Luxemburg, 2018.2.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Az EKB (EU) 2018/231 rendelete (2018. január 26.) a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2018/2), HL L 45., 2018.2.17., 3. o.
16/02/2018
Az EKB (EU) 2018/228 határozata (2018. február 13.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről szóló (EU) 2017/936 határozat módosításáról (EKB/2018/6), HL L 43., 2018.2.16., 18. o.
15/02/2018
Vélemény a Bank of Greece-nek a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékaira vonatkozó új feladatokkal történő megbízásáról (CON/2018/11), Görögország, 2018.2.15.
14/02/2018
Vélemény pénzeszközöknek a kijelölt adóparadicsomokból a Szlovén Köztársaságba történő visszajuttatásáról (CON/2018/8), Szlovénia, 2018.2.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Vélemény a Central Bank of Cyprusnak a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékaira vonatkozó új feladatokkal történő megbízásáról (CON/2018/10), Ciprus, 2018.2.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Vélemény a pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételéről (CON/2018/7), Magyarország, 2018.2.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
06/02/2018
Vélemény a máltai pénzügyi felügyeleti hatóság finanszírozási forrásairól és irányításáról (CON/2018/6), Málta, 2018.2.6.
01/02/2018
Az EKB ajánlása (2018. január 26.) az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/1), HL C 37., 2018.2.1., 1. o.
01/02/2018
(EU) 2014/828 határozat (EKB/2014/40). Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2018.2.1., . o.
31/01/2018
Vélemény a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (CON/2018/5), Szlovénia, 2018.1.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Vélemény az uniós válságkezelési keret felülvizsgálatáról (CON/2017/47), HL C 34., 2018.1.31., 17. o.
31/01/2018
Vélemény a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó tőkekövetelmények uniós keretének módosításairól (CON/2017/46), HL C 34., 2018.1.31., 5. o.
26/01/2018
Vélemény a bankszámlák és pénzügyi tranzakciók belgiumi központi nyilvántartásának megszervezéséről (CON/2018/4), Belgium, 2018.1.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Az EKB ajánlása (2017. december 28.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2017/44), HL C 8., 2018.1.11., 1. o.
11/01/2018
Vélemény a pénzügyi eszközök piacairól (CON/2018/3), Szlovénia, 2018.1.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Vélemény a pénzügyi eszközök piacairól (CON/2018/2), Görögország, 2018.1.9.
05/01/2018
Az EKB ajánlása (2017. december 19.) az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/43), HL C 2., 2018.1.5., 1. o.

2017

23/12/2017
Az EKB ajánlása (2017. december 15.) az Európai Unió Tanácsa számára az EKB külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/42), HL C 444., 2017.12.23., 1. o.
23/12/2017
Az EKB (EU) 2017/2444 határozata (2017. december 8.) az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére vonatkozó eljárási keretről szóló (EU) 2015/2332 határozat módosításáról (EKB/2017/41), HL L 344., 2017.12.23., 63. o.
23/12/2017
Az EKB (EU) 2017/2443 határozata (2017. december 8.) a 2018-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2017/40), HL L 344., 2017.12.23., 61. o.
23/12/2017
Az EKB (EU) 2017/2442 határozata (2017. december 8.) a 2017-ben történő érmekibocsátás mennyiségének jóváhagyásáról szóló (EU) 2016/2164 határozat módosításáról (EKB/2017/39), HL L 344., 2017.12.23., 59. o.
15/12/2017
Az EKB iránymutatása a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról (EKB/2017/38), HL L 333., 2017.12.15., 66. o.
06/12/2017
Az EKB (EU) 2017/2239 határozata (2017. november 16.) az EKB éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozat módosításáról (EKB/2017/36), HL L 320., 2017.12.6., 18. o.
04/12/2017
Az EKB véleménye a központi hitelegyesületek számának korlátozásáról (CON/2017/54), Litvánia, 2017.12.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Vélemény a Lietuvos bankasnak a Nemzetközi Valutaalap pénzügyi szervekénti funkcióval való felruházásáról (CON/2017/53), Litvánia, 2017.12.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Vélemény a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben használt referenciamutatókról (CON/2017/52), Bulgária, 2017.11.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2199 határozata (2017. november 20.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozat módosításáról (EKB/2017/37), HL L 312., 2017.11.28., 92. o.
27/11/2017
Vélemény a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) döntéshozatali keretrendszerének módosításáról (CON/2017/51), Bulgária, 2017.11.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Vélemény a kapcsolt felekkel kötött tranzakciókról (CON/2017/50), Bulgária, 2017.11.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Vélemény a fizetésekre és nyugdíjakra vonatkozó rendelkezésekről (CON/2017/49), Írország, 2017.11.24.
16/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2097 határozata (2017. november 3.) a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelmények megsértése esetén kiszabható szankciók kiszámítására vonatkozó módszertanról (EKB/2017/35), HL L 299., 2017.11.16., 31. o.
16/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2095 rendelete (2017. november 3.) az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet módosításáról (EKB/2017/34), HL L 299., 2017.11.16., 22. o.
16/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2098 határozata (2017. november 3.) a 795/2014/EU rendeletnek való meg nem felelésért kiszabandó korrekciós intézkedések előírásának eljárási vonatkozásairól (EKB/2017/33), HL L 299., 2017.11.16., 34. o.
16/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2094 rendelete (2017. november 3.) a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2017/32), HL L 299., 2017.11.16., 11. o.
15/11/2017
Vélemény a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (CON/2017/42), HL C 385., 2017.11.15., 10. o.
15/11/2017
Vélemény az 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2017/39), HL C 385., 2017.11.15., 10. o.
14/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2193 iránymutatása (2017. október 27.) az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2015/280 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/31), HL L 310., 2017.11.14., 49. o.
14/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2081 határozata (2017. október 10.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2017/30), HL L 295., 2017.11.14., 89. o.Kiegészítő információ
14/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2080 határozata (2017. szeptember 22.) az egyes TARGET2-adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználásáról szóló EKB/2010/9 határozat módosításáról (EKB/2017/29), HL L 295., 2017.11.14., 86. o.
14/11/2017
Az EKB (EU) 2017/2082 iránymutatása (2017. szeptember 22.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/28), HL L 295., 2017.11.14., 97. o.
09/11/2017
Vélemény a nehéz pénzügyi helyzetben levő lakáshitel-felvevők támogatásáról és a külföldi devizában denominált vagy ahhoz indexált lakáshitelek önkéntes átstrukturálásához nyújtott támogatásról (CON/2017/48), Lengyelország, 2017.11.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Vélemény a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2017/38), 2017.11.1.Kiegészítő információ
27/10/2017
Vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról (CON/2017/44), Ciprus, 2017.10.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Vélemény a Národná banka Slovenska szerepéről a pénzügyi közvetítők és pénzügyi megbízottak képzésének felügyeletében (CON/2017/43), Szlovákia, 2017.10.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Vélemény a bankok minősített kötelezettségeivel rendelkezők részére biztosított bírósági jogorvoslatról (CON/2017/41), Szlovénia, 2017.10.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról (CON/2017/40), Ciprus, 2017.10.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Vélemény a bankközi elszámolásról és kiegyenlítésekről (CON/2017/37), Lengyelország, 2017.9.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Az EKB ajánlása (2017. szeptember 8.) az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/27), HL C 310., 2017.9.19., 1. o.
19/09/2017
Az EKB (EU) 2017/1539 rendelete (2017. augusztus 25.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/1538 rendeletnek (EKB/2017/25) a nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre történő alkalmazása időpontjának meghatározásáról (EKB/2017/26), HL L 240., 2017.9.19., 212. o.
19/09/2017
Az EKB (EU) 2017/1538 rendelete (2017. augusztus 25.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról (EKB/2017/25), HL L 240., 2017.9.19., 1. o.
11/09/2017
Vélemény a fedezett kötvényekre, a hitelezési adatok jelentésére, a makroprudenciális eszközökre és az egységes felügyeleti mechanizmus közös eljárásaira vonatkozó jogi keretről (CON/2017/36), Szlovákia, 2017.9.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Az EKB ajánlása (2017. augusztus 24.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/24), HL C 292., 2017.9.6., 1. o.
25/08/2017
Vélemény a pénzügyi piaci felügyeleti rendszer módosításáról (CON/2017/35), Ausztria, 2017.8.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Vélemény az NBB organikus alapokmányának az NBB igazgatósági tagjai száma tekintetében történő módosításáról szóló törvénytervezetről (CON/2017/34), Belgium, 2017.8.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Az EKB (EU) 2017/1493 határozata (2017. augusztus 3.) a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az EKB részére történő rendelkezésre bocsátásról szóló EKB/2014/29 határozat módosításáról  (EKB/2017/23), HL L 216., 2017.8.22., 23. o.
22/08/2017
(EKB/2014/29) határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL L ., 2017.8.22., . o.
21/08/2017
A hiteladatok bejelentéséről szóló vélemény (CON/2017/33), Ausztria, 2017.8.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
A Central Bank of Cyprus információs hatóságként való kijelöléséről és a banki titoktartás követelménye alóli lényeges kivétel beillesztéséről szóló vélemény (CON/2017/32), Ciprus, 2017.8.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
A kritikus infrastruktúrákról szóló törvényről szóló vélemény (CON/2017/31), Szlovénia, 2017.8.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
A monetáris politika Hrvatska narodna banka általi végrehajtására vonatkozó határozattervezetről szóló vélemény (CON/2017/30), Horvátország, 2017.8.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
A jelzáloghitelek törlesztésére vonatkozó további követelményről szóló vélemény (CON/2017/29), Svédország, 2017.8.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
A központi hitelnyilvántartáshoz és a bankszámla-nyilvántartáshoz való hozzáférésről szóló vélemény (CON/2017/28), Bulgária, 2017.8.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1403 határozata (2017. június 23.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat módosításáról (EKB/2017/20), HL L 199., 2017.7.29., 24. o.
29/07/2017
(EKB/2012/13) iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL L ., 2017.7.29., . o.
21/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1361 határozata (2017. május 18.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2015/5 határozat módosításáról (EKB/2017/15), HL L 190., 2017.7.21., 24. o.
21/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1360 határozata (2017. május 18.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozat módosításáról (EKB/2017/14), HL L 190., 2017.7.21., 22. o.
21/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1359 határozata (2017. május 18.) a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2017/13), HL L 190., 2017.7.21., 20. o.
21/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1362 iránymutatása (2017. május 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/12), HL L 190., 2017.7.21., 26. o.
21/07/2017
A megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2017/22), HL C 236., 2017.7.21., 2. o.Kiegészítő információ
17/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1404 iránymutatása (2017. június 23.) a TARGET2-Securitiesről szóló EKB/2012/13 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/19), HL L 199., 2017.7.17., 26. o.
12/07/2017
Az EKB (EU) 2017/1258 határozata (2017. július 5.) a bizalmas statisztikai adatok Egységes Szanálási Testület részére történő átadásáról szóló határozatok tekintetében történő hatáskör-átruházásról (EKB/2017/22), HL L 179., 2017.7.12., 39. o.
11/07/2017
A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/27), Bulgária, 2017.7.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Az EKB (EU) 2017/1198 határozata (2017. június 27.) a hitelintézetek finanszírozási terveinek az illetékes nemzeti hatóságok által az EKB részére történő jelentéséről (EKB/2017/21), HL L 172., 2017.6.30., 32. o.
23/06/2017
A Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmánya 22. cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra vonatkozó ajánlás (előterjesztő: az EKB) (EKB/2017/18), 2017.6.23.
23/06/2017
A Nemzeti Kutatási, Technológiai és Fejlesztési Alapítványról szóló törvényről szóló vélemény (CON/2017/26), Ausztria, 2017.6.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
EKB/2012/6 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.6.23., . o.
16/06/2017
Az eurobankjegyek előállítását ellátó különleges célú gazdasági egység tulajdonjogáról szóló vélemény (CON/2017/25), Spanyolország, 2017.6.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
A Banka Slovenije üzleti tevékenységének auditálásáról szóló vélemény (CON/2017/24), Szlovénia, 2017.6.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok új kategóriájáról, egy új makroprudenciális eszközről, az elszámoló intézmények új kategóriájának létrehozásáról és a beszámítási jogok kizárásáról szóló vélemény (CON/2017/23), Belgium, 2017.6.8.
07/06/2017
A rendszerkockázatok korlátozására irányuló makroprudenciális intézkedésekről szóló vélemény (CON/2017/21), Ausztria, 2017.6.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Az EKB (EU) 2017/937 határozata (2017. május 23.) a felügyelt szervezetek jelentőségére vonatkozó felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2017/17), HL L 141., 2017.6.1., 28. o.
01/06/2017
Az EKB (EU) 2017/936 határozata (2017. május 23.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2017/16), HL L 141., 2017.6.1., 26. o.
01/06/2017
Az EKB (EU) 2017/935 határozata (2016. november 16.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos hatáskör-átruházásról és a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények értékeléséről (EKB/2016/42), HL L 141., 2017.6.1., 21. o.
01/06/2017
Az EKB (EU) 2017/934 határozata (2016. november 16.) a felügyelt szervezetek jelentőségére vonatkozó határozatok tekintetében történő hatáskör-átruházásról (EKB/2016/41), HL L 141., 2017.6.1., 18. o.
01/06/2017
Az EKB (EU) 2017/933 határozata (2016. november 16.) a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről (EKB/2016/40), HL L 141., 2017.6.1., 14. o.
30/05/2017
A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/20), Belgium, 2017.5.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Az alternatív vitarendezési eljárások figyelemmel kíséréséért felelős bizottságról és a banki alapítványok tartalékalapjáról szóló vélemény (CON/2017/19), Spanyolország, 2017.5.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/18), Portugália, 2017.5.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
A Sveriges riksbank pénzügyi függetlenségéről szóló vélemény (CON/2017/17), Svédország, 2017.5.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Vélemény a bankok minősített kötelezettségeivel rendelkezők részére biztosított bírósági jogorvoslatról (CON/2017/16), Szlovénia, 2017.5.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Az EKB 2017. április 24-i (EU) 2017/760 határozata a 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2017/11), HL  113., 2017.4.28., 52. o.
24/04/2017
A pénzforgalmi szolgáltatásokról, az elektronikuspénz-kibocsátási szolgáltatásokról és a fizetési rendszerekről szóló törvényről szóló vélemény (CON/2017/15), Szlovénia, 2017.4.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
A további makroprudenciális eszközökről szóló vélemény (CON/2017/14), Svédország, 2017.4.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Az EKB 2017. április 4-i (EU) 2017/697 iránymutatása az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról (EKB/2017/9), HL L 101., 2017.4.13., 156. o.Kiegészítő információ
13/04/2017
Az EKB 2017. március 31-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique külső könyvvizsgálóiról (EKB/2017/8), HL C 120., 2017.4.13., 1. o.
13/04/2017
Az EKB ajánlása (2017. április 4.) az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlására vonatkozó közös előírásokról (EKB/2017/10), HL C 120., 2017.4.13., 2. o.
12/04/2017
A hitelnyilvántartásban szereplő adatok körének bővítéséről szóló vélemény (CON/2017/13), Lettország, 2017.4.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Az árvízbiztosítás nyújtásáról szóló vélemény (CON/2017/12), Írország, 2017.4.7.
07/04/2017
A pénzügyi felügyeleti jog módosításáról szóló vélemény (CON/2017/11), Németország, 2017.4.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Az információtechnológiai biztonság szempontjából kritikus infrastruktúrák azonosításáról szóló vélemény (CON/2017/10), Németország, 2017.4.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
A devizához kötött hitelekről szóló vélemény (CON/2017/9), Lengyelország, 2017.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Az EKB 2017. február 7-i (EU) 2017/469 iránymutatása az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosításáról (EKB/2017/7), HL L 77., 2017.3.22., 4. o.
22/03/2017
Az EKB 2017. január 26-i (EU) 2017/468 határozata a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről szóló EKB/2010/10 határozat módosításáról (EKB/2017/5), HL L 77., 2017.3.22., 1. o.
21/03/2017
A készpénzfizetések elfogadására vonatkozó kötelezettség korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/8), Dánia, 2017.3.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
A halasztott adókövetelésekre vonatkozó görögországi jogi szabályozást érintő bizonyos módosításokról szóló vélemény (CON/2017/7), Görögország, 2017.3.15.
08/03/2017
A 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló vélemény (CON/2017/6), 2017.3.8.
01/03/2017
A fizetési rendszerek, az értéktárak, valamint a klíring- és elszámolási rendszerek általi információ- és adatszolgáltatásról szóló vélemény (CON/2017/5), Lengyelország, 2017.3.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Olaszországnak a Nemzetközi Valutaalap több programjában való részvételéről, így az új hitelegyezmény meghosszabbításáról, a Szegénységcsökkentő és Növekedést Támogató Alaphoz való hozzájárulásról és egy új kétoldalú megállapodásról szóló vélemény (CON/2017/4), Olaszország, 2017.2.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
A Central Bank of Cyprus jelzáloghitelekkel kapcsolatos új feladatokkal való felruházásáról szóló vélemény (CON/2017/3), Ciprus, 2017.2.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
EKB/2015/10 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.2.17.
15/02/2017
A fizetési számlákról szóló vélemény (CON/2017/2), Ciprus, 2017.2.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Az EKB 2017. február 10-i (EU) 2017/274 határozata az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzés adása során irányadó alapelvek meghatározásáról és az (EU) 2016/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2017/6), HL L 40., 2017.2.13., 72. o.Kiegészítő információ
07/02/2017
EKB/2008/8 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2017.2.7.
03/02/2017
A likviditástámogatási intézkedésekről, egy elővigyázatossági feltőkésítésről és a bankszektort érintő egyéb sürgős rendelkezésekről szóló vélemény (CON/2017/1), Olaszország, 2017.2.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
EKB/2014/15 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.2.1., . o.
31/01/2017
Az EKB 2016. december 16-i (EU) 2017/148 iránymutatása a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/45), HL L 26., 2017.1.31., 1. o.
20/01/2017
Az EKB 2017. január 11-i (EU) 2017/103 határozata a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2017/4), HL L 16., 2017.1.20., 57. o.
20/01/2017
Az EKB 2017. január 11-i (EU) 2017/102 határozata az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2015/5 határozat módosításáról (EKB/2017/3), HL L 16., 2017.1.20., 55. o.
20/01/2017
Az EKB 2017. január 11-i (EU) 2017/101 határozata a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozat módosításáról (EKB/2017/2), HL L 16., 2017.1.20., 53. o.
20/01/2017
Az EKB 2017. január 11-i határozata a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2017/1), HL L 16., 2017.1.20., 51. o.
13/01/2017
EKB/2014/45 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.1.13.
13/01/2017
EKB/2016/16 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2017.1.13.
13/01/2017
EKB/2014/60 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.1.13., . o.
11/01/2017
EKB/2015/35 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.1.11., . o.
11/01/2017
EKB/2014/31 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.1.11., . o.
06/01/2017
Az EKB 2016. december 22-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/46), HL C 3., 2017.1.6., 1. o.

2016

28/12/2016
A fizetésiművelet-feldolgozók felvigyázására irányuló belga törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/61), Belgium, 2016.12.28.
23/12/2016
Az EKB 2016. december 13-i ajánlása az osztalékfizetési politikákról (EKB/2016/44), HL C 481., 2016.12.23., 1. o.
20/12/2016
Az EKB 2016. november 3-i (EU) 2016/2248 határozata azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro (EKB/2016/36), HL L 347., 2016.12.20., 26. o.Kiegészítő információ
20/12/2016
Az EKB éves beszámolójáról szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2247 EKBi határozat (EKB/2016/35), HL L 347., 2016.12.20., 1. o.Kiegészítő információ
20/12/2016
A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 EKBi iránymutatás (EKB/2016/34), HL L 347., 2016.12.20., 3. o.Kiegészítő információ
17/12/2016
Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i (EU) 2016/2300 EKBi iránymutatás (EKB/2016/33), HL L 344., 2016.12.17., 123. o.
17/12/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i EKBi (EU) 2016/2299 iránymutatás (EKB/2016/32), HL L 344., 2016.12.17., 117. o.
17/12/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i (EU) 2016/2298 EKBi iránymutatás (EKB/2016/31), HL L 344., 2016.12.17., 102. o.
15/12/2016
A Česká národní banka pénzügyi piaci műveletek végzésére vonatkozó hatásköréről szóló vélemény (CON/2016/60), Csehország, 2016.12.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
A Banka Slovenije üzleti tevékenységének auditálásáról szóló vélemény (CON/2016/59), Szlovénia, 2016.12.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Az érmékkel kapcsolatos közfeladatoknak a De Nederlandsche Bankra történő átruházásáról szóló vélemény (CON/2016/58), Hollandia, 2016.12.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
A 2017-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló, 2016. november 30-i (EU) 2016/2164 EKBi határozat (EKB/2016/43), HL L 333., 2016.11.30., 73. o.
30/11/2016
A központi hitelnyilvántartás és a bankszámla-nyilvántartás üzemeltetése költségeinek megtérítéséről szóló vélemény (CON/2016/57), Bulgária, 2016.11.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
A kötelező tartalékráta mértékéről szóló vélemény  (CON/2016/56), Magyarország, 2016.11.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
A sürgősségi likviditási segítségnyújtással kapcsolatban biztosított állami kezességvállalás megszüntetésére irányuló törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/55), Belgium, 2016.11.17.
17/11/2016
A Central Bank of Irelandnek a jelzáloghitelek piacán fennálló verseny értékelésére, valamint a hitelezők részére a változó kamatlábakkal kapcsolatos utasítások kiadására vonatkozó hatáskörrel való felruházásáról szóló vélemény  (CON/2016/54), Írország, 2016.11.17.
15/11/2016
Az intézményvédelmi rendszereknek az illetékes nemzeti hatóságok által az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti prudenciális célokra történő elismerésével kapcsolatos megközelítésről szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1994 EKBi iránymutatás (EKB/2016/38), HL L 306., 2016.11.15., 37. o.
15/11/2016
Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint a jelentős és kevésbé jelentős intézményeket magában foglaló intézményvédelmi rendszerek monitorozásáról szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1993 EKBi iránymutatás (EKB/2016/37), HL L 306., 2016.11.15., 32. o.
21/10/2016
A francia livret A tekintetében az ellentételezésre vonatkozó képlet módosításáról szóló vélemény (CON/2016/51), Franciaország, 2016.10.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
EKB/2013/54 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.11.14.
11/11/2016
Az ideiglenes akkreditáció megadására vonatkozó hatáskör átruházásáról szóló, 2016. november 8-i (EU) 2016/1975 EKBi határozat (EKB/2016/39), HL L 304., 2016.11.11., 9. o.
11/11/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló (EU) 2016/810 határozat (EKB/2016/10) módosításáról szóló, 2016. október 31-i (EU) 2016/1974 EKBi határozat (EKB/2016/30), HL L 304., 2016.11.11., 7. o.
10/11/2016
Az EKB 2016. október 28-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/29), HL C 413., 2016.11.10., 1. o.
31/10/2016
A szövetségi pénzügyi piaci stabilizálási hivatal feladatainak átszervezéséről és az EBH megbízható javadalmazási politikákról szóló iránymutatásainak végrehajtásáról szóló vélemény (CON/2016/53), Németország, 2016.10.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
EKB/2016/10 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.10.31.
28/10/2016
A Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény módosításáról szóló vélemény (CON/2016/52), Horvátország, 2016.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
EKB/2008/8 iránymutatás - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.10.21.
13/10/2016
A bizonyos devizához kötött hitelekhez kapcsolódó különbözetek visszatérítésének megkönnyítésére irányuló törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/50), Lengyelország, 2016.10.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/49), 2016.10.12.Kiegészítő információ
11/10/2016
A hitelintézetek által adósságrendezési eljárást követően megszerzett ingatlanok vagy részvénytőke kezeléséről szóló vélemény (CON/2016/48), Ciprus, 2016.10.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Az EKB 2016. szeptember 23-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banca d’Italia külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/28), HL C 366., 2016.10.5., 1. o.
29/09/2016
Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 21-i (EU) 2016/1734 EKBi határozat (EKB/2016/25), HL L 262., 2016.9.29., 30. o.
28/09/2016
A Latvijas Bankáról szóló törvénynek a Latvijas Banka Tanácsa tagjai számának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló vélemény (CON/2016/47), Lettország, 2016.9.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
A dematerializált értékpapírokról szóló törvény módosításáról szóló vélemény (CON/2016/46), Szlovénia, 2016.9.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 21-i (EU) 2016/1717 EKBi határozat (EKB/2016/27), HL L 258., 2016.9.24., 17. o.
24/09/2016
EKB/2004/2 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.9.24.
23/09/2016
A kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló 1745/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. szeptember 9-i (EU) 2016/1705 EKBi rendelet (EKB/2016/26), HL L 257., 2016.9.23., 10. o.
19/09/2016
A Národná banka Slovenska biztosítási díjak után fizetendő adóhoz kapcsolódó adatszolgáltatást illetően betöltött szerepéről szóló vélemény (CON/2016/45), Szlovákia, 2016.9.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/44), 2016.9.12.Kiegészítő információ
07/09/2016
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság az EKB felügyeleti testületébe kinevezett képviselőjének szerepéről, valamint a felügyeleti díjakról szóló vélemény (CON/2016/43), Finnország, 2016.9.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Helyesbítés az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatáshoz (EKB/2016/23) HL L 238., 2016.9.6., 7. o.
31/08/2016
A központi hitelnyilvántartásról szóló vélemény (CON/2016/42), Szlovénia, 2016.8.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
A Banca d’Italia olasz szövetkezeti bankok reformját végrehajtó körleveléről szóló vélemény (CON/2016/41), Olaszország, 2016.8.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
A kötelező tartalékok rendszerének módosításáról szóló vélemény (CON/2016/40), Románia, 2016.8.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Az értékpapír-állományokról szóló statisztikák adatminőség-kezelési keretrendszeréről szóló, 2016. augusztus 2-i EKBi ajánlás (EKB/2016/24), HL C 297., 2016.8.17., 1. o.
17/08/2016
Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatás (EKB/2016/23), HL L 222., 2016.8.17., 85. o.Kiegészítő információ
17/08/2016
Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) módosításáról szóló,2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1384 EKBi rendelet (EKB/2016/22), HL L 222., 2016.8.17., 24. o.
17/08/2016
EKB/2013/7 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg. HL  ., 2016.8.17., . o.
29/07/2016
A devizához rögzített vagy abban denominált hitelek átstrukturálására vonatkozó különleges szabályokról szóló vélemény (CON/2016/39), Lengyelország, 2016.7.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
A fizetési rendszerek felvigyázásáról szóló vélemény (CON/2016/38), Lengyelország, 2016.7.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Az EKB 2016. július 14-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/20), HL C 266., 2016.7.22., 1. o.
12/07/2016
A Központi Bankok Európai Rendszerének valamely központi bankja felé fedezetként mobilizált követelések tekintetében a beszámítási jogok kizárásáról szóló vélemény (CON/2016/37), Franciaország, 2016.7.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
A bizalmas információk bűnügyi nyomozások keretében történő közléséről szóló, 2016. június 30-i (EU) 2016/1162 EKBi határozat (EKB/2016/19), HL L 192., 2016.7.11., 73. o.
11/07/2016
A bankjegyek és érmék számlálására, válogatására, csomagolására és címkézésére vonatkozó módszerről és eljárásról szóló vélemény (CON/2016/36), Lengyelország, 2016.7.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. május 26-i (EU) 2016/1061 EKB iránymutatás (EKB/2016/15), HL L 173., 2016.6.30., 102. o.
28/06/2016
A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 22-i (EU) 2016/1041 EKBi határozat (EKB/2016/18), HL L 169., 2016.6.28., 14. o.
28/06/2016
A bankszámlák központi nyilvántartásához való hozzáférés kiterjesztéséről szóló vélemény (CON/2016/35), Belgium, 2016.6.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló vélemény (CON/2016/34), Görögország, 2016.6.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
A pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/27), HL C 223., 2016.6.21., 3. o.Kiegészítő információ
17/06/2016
Az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint b) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/11), HL C 219., 2016.6.17., 2. o.Kiegészítő információ
16/06/2016
A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 határozat módosításáról szóló, 2016. június 7-i EKBi határozat (EKB/2016/17), HL L 159., 2016.6.16., 21. o.
16/06/2016
Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló, 2016. május 6-i (EU) 2016/955 EKBi határozat (EKB/2016/12), HL L 159., 2016.6.16., 19. o.
15/06/2016
A vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló, 2016. június 1-jei EKBi határozat (EKB/2016/16), HL L 157., 2016.6.15., 28. o.
15/06/2016
A Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény módosításairól szóló vélemény (CON/2016/33), Horvátország, 2016.6.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
EKB/2007/7 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt változat HL L ., 2016.6.14., . o.
13/06/2016
A köztisztviselők és közalkalmazottak jogszabályban meghatározott javadalmazásának csökkentéséről szóló vélemény (CON/2016/32), Hollandia, 2016.6.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
A fogyasztói hitelről szóló vélemény (CON/2016/31), Szlovénia, 2016.6.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
A Lett Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Máltai Köztársaság nyilatkozata a közös pénz nevének a Szerződésekben szereplő írásmódjáról HL C 202., 2016.6.7., 357. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió jelképeiről HL C 202., 2016.6.7., 355. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
Nyilatkozat a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvről HL C 202., 2016.6.7., 353. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(18.) Jegyzőkönyv Franciaországról HL C 202., 2016.6.7., 289. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(17.) Jegyzőkönyv Dániáról HL C 202., 2016.6.7., 288. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(16.) Jegyzőkönyv egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekről HL C 202., 2016.6.7., 287. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(15.) Jegyzőkönyv egyes Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről HL C 202., 2016.6.7., 284. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(13.) Jegyzőkönyv a konvergenciakritériumokról HL C 202., 2016.6.7., 281. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(12.) Jegyzőkönyv a túlzott hiány esetén követendő eljárásról HL C 202., 2016.6.7., 279. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(7.) Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről HL C 202., 2016.6.7., 266. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(6.) Jegyzőkönyv az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről HL C 202., 2016.6.7., 265. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(4.) Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányáról HL C 202., 2016.6.7., 230. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata HL C 59., 2016.6.7., 1. o.
07/06/2016
EKB/2016/2 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.6.7.
03/06/2016
A Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) belső ellenőrzéséről (CON/2016/30), Bulgária, 2016.6.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
A részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szóló EKB/2014/6 határozat módosításáról szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/868 EKBi határozat (EKB/2016/14), HL L 144., 2016.6.1., 99. o.
01/06/2016
A részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/867 EKB rendelet (EKB/2016/13), HL L 144., 2016.6.1., 44. o.
31/05/2016
EKB/2014/15 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2016.5.31., . o.
31/05/2016
EKB/2012/27 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2016.5.31., . o.
19/05/2016
Az integrált adatmodellre vonatkozó rendeletről szóló vélemény (CON/2016/29), Ausztria, 2016.5.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
A közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról szóló, 2016. április 18-i (EU) 2016/702 EKBi határozat (EKB/2016/8), HL L 121., 2016.5.11., 24. o.
03/05/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/811 EKBi határozat (EKB/2016/11), HL L 132., 2016.5.3., 129. o.
03/05/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/810 EKBi határozat (EKB/2016/10), HL L 132., 2016.5.3., 107. o.
03/05/2016
A bankok szanálásáról és felszámolásáról szóló vélemény (CON/2016/28), Szlovénia, 2016.5.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
A TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról szóló, 2016. április 26-i (EU) 2016/821 EKBi határozat (EKB/2016/9), HL L 136., 2016.5.2., 12. o.
28/04/2016
A 2016-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/661 EKBi határozat (EKB/2016/7), HL L 114., 2016.4.28., 14. o.
28/04/2016
EKB/2014/34 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.4.28.
20/04/2016
A 806/2014/EU rendeletnek az európai betétbiztosítási rendszer létrehozása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/26), 2016.4.20.Kiegészítő információ
20/04/2016
Az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, valamint forgalmáról szóló vélemény (CON/2016/25), Olaszország, 2016.4.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
A Banka Slovenije üzleti tevékenységének ellenőrzéséről szóló vélemény (CON/2016/24), Szlovénia, 2016.4.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. március 16-i (EU) 2016/579 EKBi iránymutatás (EKB/2016/6), HL L 99., 2016.4.15., 21. o.
13/04/2016
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló vélemény (CON/2016/23), Szlovénia, 2016.4.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/10), HL C 130., 2016.4.13., 1. o.Kiegészítő információ
06/04/2016
Az euroövezet Nemzetközi Valutaalapban való egységes képviseletének fokozatos megteremtésére irányuló intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/22), HL C 216., 2016.4.6., 1. o.Kiegészítő információ
06/04/2016
Ausztriának a Nemzetközi Valutaalap katasztrófakezelési és -segítségnyújtási alapjához való hozzájárulásáról szóló vélemény (CON/2016/21), Ausztria, 2016.4.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. december 4-i (EU) 2016/450 EKBi iránymutatás (EKB/2015/44), HL L 86., 2016.4.1., 42. o.
30/03/2016
Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az EKBot érintő, a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól szóló, 2016. március 4-i (EU) 2016/456 EKBi határozat (EKB/2016/3), HL L 79., 2016.3.30., 34. o.Kiegészítő információ
30/03/2016
A hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírokra vonatkozó szabályozásról szóló vélemény (CON/2016/20), Franciaország, 2016.3.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Az EKB (EU) 2016/445 rendelete (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4), HL L 78., 2016.3.24., 60. o.
24/03/2016
A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló vélemény (CON/2016/19), Bulgária, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
A jelzáloghitelek amortizációjára vonatkozó követelményekről szóló vélemény (CON/2016/18), Svédország, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
A szövetkezeti bankok reformjáról, a nemteljesítő kölcsönök értékpapírosítására vonatkozó garanciarendszerről és az alternatív befektetési alapok hitelezési képességéről szóló vélemény (CON/2016/17), Olaszország, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló, 2016. március 16-i (EU)2016/457 EKBi határozat (EKB/2016/5), HL L 79., 2016.3.17., 41. o.
17/03/2016
Az ingatlanátruházási szervezetek létrehozásáról és működéséről szóló vélemény (CON/2016/16), Ciprus, 2016.3.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/15), 2016.3.17.
16/03/2016
Az Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer tulajdonjogának a Banque de France általi megszerzéséről szóló vélemény (CON/2016/14), Franciaország, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Az átutalásokra és beszedésekre vonatkozó kötelező követelményekről szóló vélemény (CON/2016/13), Románia, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
A monetáris politikai műveletek céljára elfogadható pénzügyi eszközökről szóló vélemény (CON/2016/12), Románia, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
A nemzeti központi bankok által támogatott EKB által gyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályoknak és minimumelőírásoknak a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságaira és a felügyeleti feladatkörében eljáró EKBra történő kiterjesztéséről szóló, 2016. február 5-i (EU) 2016/256 EKBi iránymutatás (EKB/2016/1), HL L 47., 2016.2.25., 16. o.
23/02/2016
A Central Bank of Cyprus igazgatótanácsa és személyzeti bizottsága zavartalan működésének elősegítésére irányuló intézkedésekről szóló vélemény (CON/2016/9), Ciprus, 2016.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
A hitelintézetek hitelezőinek rangsoráról szóló vélemény (CON/2016/7), Franciaország, 2016.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
A felelős hitelezési követelményeket érintő további módosításokról szóló vélemény (CON/2016/8), Magyarország, 2016.2.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
20/02/2016
A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 EKBi határozat (EKB/2016/2), HL L 45., 2016.2.20., 15. o.Kiegészítő információ
20/02/2016
A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről szóló EKB/2010/10 határozat módosításáról szóló, 2015. december 18-i (EU) 2016/244 EKBi határozat (EKB/2015/50), HL L 45., 2016.2.20., 13. o.
18/02/2016
Az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. november 26-i (EU) 2016/231 EKBi iránymutatás (EKB/2015/39), HL L 41., 2016.2.18., 28. o.
12/02/2016
Az SSM elektronikus alkalmazásokhoz, rendszerekhez, platformokhoz és szolgáltatásokhoz az EKB és az egységes felügyeleti mechanizmus illetékes nemzeti hatóságai általi hozzáférésről és azoknak az utóbbiak általi használatáról szóló, 2015. december 11-i (EU) 2016/188 EKBi határozat (EKB/2015/47), HL L 37., 2016.2.12., 104. o.
12/02/2016
A Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2013/1 határozat módosításáról szóló, 2015. december 11-i (EU) 2016/187 EKBi határozat (EKB/2015/46), HL L 37., 2016.2.12., 100. o.
03/02/2016
A betétbiztosítási rendszerről szóló vélemény (CON/2016/6), Szlovénia, 2016.2.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról szóló vélemény (CON/2016/5), Ciprus, 2016.2.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Az EKB etikai keretrendszerének módosításai (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2015. június 20-i C 204. számának 3. oldalán közzétett szöveg 36a. cikkének helyébe lép) HL C 31., 2016.1.28., 3. o.
25/01/2016
Az osztrák pénzverde általi érmevisszaváltás biztosításáról szóló vélemény (CON/2016/4), Ausztria, 2016.1.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. november 26-i (EU) 2016/66 EKBi iránymutatás  (EKB/2015/40), HL L 14., 2016.1.21., 36. o.
21/01/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/65 EKBi iránymutatás (EKB/2015/35), HL L 14., 2016.1.21., 30. o.
21/01/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) módosításáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/64 EKBi iránymutatás (EKB/2015/34), HL L 14., 2016.1.21., 25. o.
21/01/2016
A betétbiztosítási rendszerről szóló vélemény (CON/2016/3), Görögország, 2016.1.21.
20/01/2016
A pénzforgalmazók és pénzfeldolgozók tevékenységeinek felügyeletéről és az igazgatási intézkedések és bírságok kirovásáról szóló vélemény (CON/2016/2), Litvánia, 2016.1.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Az egyes pénzügyi intézményekre vonatkozó adóról szóló vélemény (CON/2016/1), Lengyelország, 2016.1.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2008/17 határozat módosításáról szóló, 2015. december 23-i (EU) 2016/21 EKBi határozat (EKB/2015/51), HL L 6., 2016.1.9., 5. o.
05/01/2016
Hatályát vesztette: Az illetékes nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmus közös felügyeleti csoportjaiban résztvevő al-koordinátorainak teljesítményéről adandó visszajelzés alapelveinek meghatározásáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/3 EKBi határozat (EKB/2015/36), HL L 1., 2016.1.5., 4. o.

2015

30/12/2015
Az osztalékfizetési politikákról szóló 2015. december 17-i EKBi ajánlás (EKB/2015/49), HL C 438., 2015.12.30., 1. o.
30/12/2015
A közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2464 EKBi határozat (EKB/2015/48), HL L 344., 2015.12.30., 1. o.
23/12/2015
A fizetési mérleggel és a határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló vélemény (CON/2015/58), Ausztria, 2015.12.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Az EKB 2015. december 10-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról (EKB/2015/45), HL C 425., 2015.12.18., 1. o.
18/12/2015
A Banka Slovenije intézményi keretrendszerének egyes módosításairól szóló vélemény (CON/2015/57), Szlovénia, 2015.12.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
A jelzálog-fedezetű adósságoknak az ingatlan tulajdonjogának átadásán keresztül történő elengedéséről szóló vélemény (CON/2015/56), Románia, 2015.12.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Helyesbítés az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 EKBi iránymutatás módosításáról szóló 2015. augusztus 27-i (EU) 2015/1938 EKBi iránymutatáshoz  HL L 332., 2015.12.18., 158. o.
14/12/2015
A 2015-ben történő érmekibocsátás mennyiségének jóváhagyásáról szóló EKB/2014/53 határozat módosításáról szóló 2015. december 4-i 2015/2330/EU EKBi határozat  (EKB/2015/41), HL L 328., 2015.12.14., 119. o.
12/12/2015
Az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére vonatkozó eljárási keretről szóló 2015. december 4-i 2015/2332/EU EKBi határozat (EKB/2015/43), HL L 328., 2015.12.12., 123. o.
12/12/2015
A 2016-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló 2015. december 4-i 2015/2331/EU EKBi határozat (EKB/2015/42), HL L 328., 2015.12.12., 121. o.
10/12/2015
A bankjegykiadó automatákból történő készpénzfelvételhez kapcsolódó adóról szóló vélemény (CON/2015/55), Írország, 2015.12.10.
09/12/2015
A fogyasztói hitelezésről szóló vélemény (CON/2015/54), Csehország, 2015.12.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
A lakáscélú megtakarításokkal foglalkozó bankokra vonatkozó jogi keretről szóló vélemény (CON/2015/53), Németország, 2015.12.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
A munkavállalóknak a felügyelt hitelintézet kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatásra irányuló vélelem alóli kizárására vonatkozó eljárásáról szóló 2015. november 20-i 2015/2218/EU EKBi határozat (EKB/2015/38), HL L 314., 2015.12.1., 66. o.
28/11/2015
Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro szóló EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló 2015. november 19-i 2015/2202/EU EKBi határozat (EKB/2015/37), HL L 313., 2015.11.28., 42. o.</