All years
2020

08/04/2020
Smjernica (EU) 2020/515 ESB od 7. travnja 2020. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2020/21), SL L 110, 8.4.2020., str. 26.
08/04/2020
Odluka (EU) 2020/506 ESB od 7. travnja 2020. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava i Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2020/20), SL L 109, 8.4.2020., str. 1.
06/04/2020
Smjernica (EU) 2020/497 ESB od 20. ožujka 2020. o unosu određenih podataka od strane nacionalnih nadležnih tijela u Registar podataka o institucijama i povezanim društvima  (ESB/2020/16), SL L 106, 6.4.2020., str. 3.
06/04/2020
Smjernica (EU) 2020/496 ESB od 19. ožujka 2020. o izmjeni Smjernice (EU) 2019/1265 o eurskoj kratkoročnoj kamatnoj stopi (€STR) (ESB/2020/15), SL L 106, 6.4.2020., str. 1.
30/03/2020
Preporuka ESB od 27. ožujka 2020. o raspodjeli dividendi tijekom pandemije COVID-19 I stavljanju izvan snage Preporuke ESB/2020/1 (ESB/2020/19), SL C 63, 30.3.2020., str. 1.
30/03/2020
Mišljenje o pružanju hitne likvidnosne pomoći od strane središnje banke Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Odluka (EU) 2020/441 ESB od 24. ožujka 2020. o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 ESB o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2016/16)  (ESB/2020/18), SL L 91, 25.3.2020., str. 5.
25/03/2020
Odluka (EU) 2020/440 ESB od 24. ožujka 2020. o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije (ESB/2020/17), SL L 91, 25.3.2020., str. 1.
25/03/2020
PREPORUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 19. ožujka 2020. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka (ESB/2020/14), SL C 98, 25.3.2020., str. 1.
25/03/2020
Mišljenje o bliskoj suradnji između ESB i Hrvatske narodne banke (HNB) u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma, te o makrobonitetnom mandatu i alatima HNB-a (CON/2020/10), Hrvatska, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Odluka ESB/2010/14. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 25.3.2020., str. .
23/03/2020
Smjernica (EU) 2020/428 ESB od 5. ožujka 2020. o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/16 o razmjeni podataka za gotovinske usluge  (ESB/2020/12), SL L 87, 23.3.2020., str. 4.
19/03/2020
Mišljenje o nadzoru platnih sustava i upravitelja platnih sustava (CON/2020/9), Cipar, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Mišljenje o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2020/8), Hrvatska, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Odluka (EU) 2020/407 ESB od 16. ožujka 2020. o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2020/13), SL L 80, 17.3.2020., str. 23.
09/03/2020
Odluka (EU) 2020/380 ESB od 18. veljače 2020. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2020/10), SL L 69, 9.3.2020., str. 41.
06/03/2020
Smjernica (EU) 2020/381 ESB od 21. veljače 2020. o izmjeni Smjernice (EU) 2017/2335 o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku  (ESB/2020/11), SL L 69, 6.3.2020., str. 46.
12/02/2020
Odluka (EU) 2020/188 ESB od 3. veljače 2020. o programu kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2020/9), SL L 39, 12.2.2020., str. 12.
12/02/2020
Odluka (EU) 2020/187 ESB od 3. veljače 2020. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (preinaka)  (ESB/2020/8), SL L 39, 12.2.2020., str. 6.
10/02/2020
Ispravak Sporazuma оd 22. siječnja 2020. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije ( SL C 032I, 1.2.2020. )  SL C 42, 10.2.2020., str. 34.
05/02/2020
Mišljenje o nadzornom odboru središnje banke Eesti Pank (CON/2020/7), Estonija, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/141 ESB od 22.siječnja 2020. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica  (ESB/2020/7), SL L 27I, 1.2.2020., str. 21.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/140 ESB od 22. siječnja 2020. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/46 (ESB/2020/6), SL L 27I, 1.2.2020., str. 15.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/139 ESB od 22. siječnja 2020. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/45  (ESB/2020/5), SL L 27I, 1.2.2020., str. 1.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/138 ESB od 22. siječnja 2020. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/44 (ESB/2020/4), SL L 27, 1.2.2020., str. 6.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/137 ESB od 22. siječnja 2020. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2020/3), SL L 27, 1.2.2020., str. 4.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/136 ESB od 22. siječnja 2020. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/48 (ESB/2020/2), SL L 27, 1.2.2020., str. 1.
01/02/2020
Sporazum оd 22. siječnja 2020. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije  SL C 63, 1.2.2020., str. 1.
03/02/2020
Mišljenje o promjenama u upravljanju središnje banke De Nederlandsche Bank i formalnom osnivanju Odbora za financijsku stabilnost (CON/2020/6), Nizozemska, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mišljenje o ovlastima BNB-a za izricanje sankcija unutar bliske suradnje i službenom deviznom tečaju za bugarski lev (CON/2020/5), Bugarska, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mišljenje o pravu stečajnih upravitelja i likvidatora kreditnih institucija da drže sredstva na računu središnje banke Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
: Preporuka ESB od 17. siječnja 2020. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2020/1), SL C 30, 29.1.2020., str. 1.
14/01/2020
Mišljenje o oporavku i sanaciji središnjih drugih ugovornih strana (CON/2020/3), Njemačka, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Mišljenje o mjerama za ograničavanje makrobonitetnih rizika vezanih uz stambene kredite (CON/2020/1), Njemačka, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Mišljenje o zakonu o nacionalnoj obrani (CON/2020/2), Estonija, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Mišljenje o ograničenjima gotovinskih plaćanja  (CON/2019/46), Nizozemska, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
Odluka (EU) 2019/2231 ESB od 10. prosinca 2019. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2020.  (ESB/2019/40), SL L 333, 27.12.2019., str. 149.
23/12/2019
Odluka (EU) 2019/2216 ESB od 28. studenoga 2019. o izmjeni Odluke (EU) 2015/298 o privremenoj raspodjeli prihoda ESB (ESB/2019/36), SL L 332, 23.12.2019., str. 183.
23/12/2019
Odluka (EU) 2019/2215 ESB od 28. studenoga 2019. o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2019/35), SL L 332, 23.12.2019., str. 168.
23/12/2019
Smjernica (EU) 2019/2217 ESB od 28. studenoga 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/2249 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2019/34), SL L 332, 23.12.2019., str. 184.
20/12/2019
Odluka (EU) 2019/2195 ESB od 5. prosinca 2019. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj  (ESB/2019/39), SL L 330, 20.12.2019., str. 91.
20/12/2019
Odluka (EU) 2019/2194 ESB od 29. studenoga 2019. o dodjeli ovlasti za potpisivanje  (ESB/2019/33), SL L 330, 20.12.2019., str. 105.
20/12/2019
Ispravak Odluke (EU) 2019/2158 ESB od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38) (Službeni list Europske unije L 327 od 17. prosinca 2019.) SL L 330, 20.12.2019., str. 105.
20/12/2019
Ispravak Uredbe (EU) 2019/2155 ESB od 5. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor (ESB/2019/37) (Službeni list Europske unije L 327 od 17. prosinca 2019.) SL L 330, 20.12.2019., str. 106.
17/12/2019
Mišljenje o platnim uslugama i platnim sustavima (CON/2019/45), Bugarska, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Odluka (EU) 2019/2158 ESB od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor  (ESB/2019/38), SL L 327, 17.12.2019., str. 99.
17/12/2019
Uredba (EU) 2019/2155 ESB od 5. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor  (ESB/2019/37), SL L 327, 17.12.2019., str. 70.
17/12/2019
Uredba ESB (EU) 2014/1163 (ECB/2014/41). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 17.12.2019.
16/12/2019
Mišljenje o porezu na imovinu određenih sudionika na financijskim tržištima i dodatnom porezu na dobit poduzeća za određene kreditne institucije (CON/2019/44), Litva, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju članice Izvršnog odbora ESB (CON/2019/43), 11.12.2019.
06/12/2019
Mišljenje o sustavu osiguranja za sekuritizacije kredita koje su inicirale kreditne institucije (CON/2019/42), Grčka, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Mišljenje o zahtjevu za pružaje novčanih usluga od strane određenih kreditnih institucija i podružnica  (CON/2019/41), Švedska, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Mišljenje o povećanju posebnog nameta za odabrane financijske institucije  (CON/2019/40), Slovačka, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Mišljenje o nepoticajnim poreznim mjerama za upotrebu gotovine (CON/2019/39), Grčka, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Mišljenje o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2019/38), Španjolska, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Odluka (EU) 2019/1848 ESB od 29. listopada 2019. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2019/32), SL L 283, 5.11.2019., str. 57.
05/11/2019
Smjernica (EU) 2019/1849 ESB od 4. listopada 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2)  (ESB/2019/30), SL L 283, 5.11.2019., str. 64.
25/10/2019
Mišljenje o izmjenama Zakona o središnjoj banci Latvijas Banka (CON/2019/36), Latvija, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB  (CON/2019/35), SL C 374, 23.10.2019., str. 2.
21/10/2019
Odluka (EU) 2019/1743 ESB od 15. listopada 2019. o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (preinaka) (ESB/2019/31), SL L 267, 21.10.2019., str. 12.
08/10/2019
Uredba (EU) 2019/1677 ESB od 27. rujna 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca (ESB/2019/29), SL L 257, 8.10.2019., str. 18.
27/09/2019
Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim instrumentima za stambene hipoteke (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Mišljenje o zaštiti eura od krivotvorenja i provjeri autentičnosti eurokovanica  (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
Odluka (EU) 2019/1558 ESB od 12. rujna 2019. o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2019/28), SL L 238, 16.9.2019., str. 2.
06/09/2019
Smjernica (EU) 2019/1386 ESB od 7. lipnja 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2019/18), SL L 232, 6.9.2019., str. 1.
05/09/2019
Mišljenje o pravilima koja trebaju poštovati financijski subjekti kada utvrđuju politike nagrađivanja (CON/2019/32), Nizozemska, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Mišljenje o slobodi informiranja (CON/2019/31), Nizozemska, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Odluka (EU) 2019/1378 ESB-a od 9. kolovoza 2019. o izmjeni Odluke ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (ESB/2019/27), SL L 224, 28.8.2019., str. 9.
28/08/2019
Odluka (EU) 2019/1377 ESB od 31. srpnja 2019. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/26), SL L 224, 28.8.2019., str. 6.
28/08/2019
Odluka (EU) 2019/1376 ESB od 23. srpnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/23), SL L 224, 28.8.2019., str. 1.
21/08/2019
Preporuka ESB od 25. srpnja 2019. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta  (ESB/2019/24), SL C 283, 21.8.2019., str. 1.
16/08/2019
Mišljenje o prodaji i kupnji kreditnih linija (CON/2019/30), Cipar, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Odluka (EU) 2019/1349 ESB od 26. srpnja 2019. o postupku i uvjetima za provođenje određenih ovlasti od strane nadležnog tijela u odnosu na nadzor sistemski važnih platnih sustava  (ESB/2019/25), SL L 214, 16.8.2019., str. 16.
16/08/2019
Odluka (EU) 2019/1348 ESB od 18. srpnja 2019. o postupku priznavanja država članica izvan europodručja kao država članica izvjestiteljica prema Uredbi (EU) 2016/867 o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku  (ESB/2019/20), SL L 214, 16.8.2019., str. 3.
09/08/2019
Mišljenje o ograničenjima za prijenos hipotekarnih potraživanja  (CON/2019/29), Poljska, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Smjernica (EU) 2019/1335 ESB od 7. lipnja 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2018/876 o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima  (ESB/2019/17), SL L 2018, 8.8.2019., str. 47.
08/08/2019
Smjernica ESB/2014/60. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 8.8.2019., str. .
05/08/2019
Smjernica ESB/2015/35. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 5.8.2019., str. .
29/07/2019
Odluka (EU) 2019/1312 ESB od 22. srpnja 2019. o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Odluka (EU) 2019/1311 ESB od 22. srpnja 2019. o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Smjernica (EU) 2019/1265 ESB od 10. srpnja 2019. o eurskoj kratkoročnoj kamatnoj stopi (€STR)  (ESB/2019/19), SL L 199, 26.7.2019., str. 8.
25/07/2019
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju predsjednice ESB (CON/2019/28), SL C 258, 25.7.2019., str. 2.
18/07/2019
Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima  (CON/2019/27), Slovenija, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Mišljenje o isplati sredstava nekvalificiranim imateljima podređenih obveznica i manjinskim dioničarima koji su imali dionice u bankama u kojima je Republika Slovenija imala većinski udio koje su bile predmet izvanrednih mjera Banke Slovenije (CON/2019/26), Slovenija, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje se treba donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Hrvatske narodne banke (CON/2019/25), Hrvatska, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Smjernica (EU) 2019/1034 ESB od 10. svibnja 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2019/13), SL L 167, 24.6.2019., str. 79.
24/06/2019
Smjernica (EU) 2019/1033 ESB od 10. svibnja 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2019/12), SL L 167, 24.6.2019., str. 75.
24/06/2019
Smjernica (EU) 2019/1032 ESB od 10. svibnja 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi monetarne politike Eurosustava  (ESB/2019/11), SL L 167, 24.6.2019., str. 64.
24/06/2019
Mišljenje o vlasničkoj strukturi središnje banke Banca d'Italia i vlasništvu rezervi zlata (CON/2019/23), Italija, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Smjernica ESB/2014/31. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  24.6.2019.
21/06/2019
Mišljenje ESB-a o upravljanju i financijskoj neovisnosti središnje banke Central Bank of Cyprus i o izmjenama Ustava koje se odnose na središnju banku Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Cipar, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Smjernica (EU) 2019/1007 ESB od 7. lipnja 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2012/13 o sustavu TARGET2-Securities  (ESB/2019/16), SL L 163, 20.6.2019., str. 108.
20/06/2019
Odluka (EU) 2019/1006 ESB od 7. lipnja 2019. o izmjeni Odluke ESB/2011/20 o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka za provođenje kriterija prihvatljivosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava TARGET2-Securities  (ESB/2019/15), SL L 163, 20.6.2019., str. 103.
14/06/2019
Odluka (EU) 2019/976 ESB od 29. svibnja 2019. o utvrđivanju načela za određivanje ciljeva i davanju povratnih informacija u zajedničkim nadzornim timovima i stavljanju Odluke (EU) 2017/274 izvan snage (ESB/2019/14), SL L 157, 14.6.2019., str. 61.
12/06/2019
Mišljenje o ciljevima i upravljanju latvijskog povjerenstva za financijska tržišta i tržišta kapitala (CON/2019/22), Latvija, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Mišljenje o reformi nadzornog režima za bankarstvo i financijska tržišta (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Mišljenje o sudskoj zaštiti dodijeljenoj bivšim imateljima kvalificiranih obveza banaka (CON/2019/20), Slovenija, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Mišljenje o reviziji pravnog okvira portugalskog financijskog nadzornog sustava (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Mišljenje o porezu na financijsku imovinu banaka i referentnoj kamatnoj stopi za ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2019/18), Rumunjska, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Odluka (EU) 2019/685 ESB od 18. travnja 2019. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2019.  (ESB/2019/10), SL L 115, 2.5.2019., str. 16.
02/05/2019
Mišljenje o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2019/17), Cipar, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Odluka (EU) 2019/669 ESB od 4. travnja 2019. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica  (ESB/2019/9), SL L 113, 29.4.2019., str. 6.
29/04/2019
Smjernica (EU) 2019/671 ESB od 9. travnja 2019. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (preinaka) (ESB/2019/7), SL L 113, 29.4.2019., str. 11.
17/04/2019
Mišljenje o sudjelovanju u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (CON/2019/16), Bugarska, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Mišljenje o lobiranju  (CON/2019/15), Češka, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Mišljenje o zahtijevanju suglasnosti dužnika za prijenos kredita osiguranih hipotekama na stambenim nekretninama (CON/2019/14), Irska, 29.3.2019.
27/03/2019
Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za bivše imatelje kvalificiranih bankovnih kredita  (CON/2019/13), Slovenija, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Mišljenje o promjenama strukture upravljanja središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Belgija, 26.3.2019.
12/03/2019
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB (CON/2019/11), SL C 94, 12.3.2019., str. 2.
08/03/2019
Kodeks ponašanja za visoke dužnosnike ESB  SL C 89, 8.3.2019., str. 2.
06/03/2019
Mišljenje ESB оd 13. veljače 2019. o prijedlogu Oduke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (CON/2019/6), SL C 84, 6.3.2019., str. 1.
04/03/2019
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o minimalnom pokriću gubitka za neprihodujuće izloženosti (CON/2018/32), SL C 79, 4.3.2019., str. 1.
28/02/2019
Mišljenje o osnivanju makrobonitetnog odbora (CON/2019/10), Španjolska, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Mišljenje o prijedlogu zakona za zaštitu glavnog mjesta stanovanja (CON/2019/9), Grčka, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Odluka (EU) 2019/323 ESB оd 12. veljače 2019. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom (ESB/2019/5), SL L 55, 25.2.2019., str. 16.
25/02/2019
Odluka (EU) 2019/322 ESB od 31. siječnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom (ESB/2019/4), SL L 55, 25.2.2019., str. 7.
20/02/2019
Preporuka ESB od 14. veljače 2019. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque centrale du Luxembourg (ESB/2019/6), SL C 67, 20.2.2019., str. 1.
18/02/2019
Mišljenje o sudskim nalozima za predaju u posjed stambenih nekretnina koje služe za trajno stanovanje (CON/2019/8), Irska, 18.2.2019.
15/02/2019
Mišljenje o izdavanju odobrenja za rad pružateljima usluga mikrokreditiranja i o nadzoru pružatelja usluga mikrokreditiranja  (CON/2019/7), Grčka, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Mišljenje o zabrani uporabe novčanica u apoenu od 500 eura i o određenim izmjenama zakonodavstva o sprječavanju pranja novca (CON/2019/5), Danska, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Odluka (EU) 2019/166 ESB od 25. siječnja 2019. o Odboru za tržišnu infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities  (ESB/2019/3), SL L 32, 4.2.2019., str. 14.
01/02/2019
Mišljenje o ograničenjima gotovinskih plaćanja (CON/2019/4), Španjolska, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Mišljenje o naknadama za rukovoditelje i više rukovodstvo u središnjoj banci Narodowy Bank Polski .  (CON/2019/3), Poljska, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Uredba (EU) 2019/113 ESB od 7. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca  (ESB/2018/33), SL L 23, 25.1.2019., str. 19.
23/01/2019
Odluka (EU) 2019/137 ESB od 23. siječnja 2019. o odabiru pružatelja mrežnih usluga za portal jedinstvene tržišne infrastrukture Eurosustava (ESMIG) (ESB/2019/2), SL L 25, 23.1.2019., str. 34.
21/01/2019
Mišljenje o nadzoru kreditnih ureda i platnih usluga koje obavlja središnja banka Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Preporuka ESB od 7. prosinca 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima  (ESB/2018/36), SL C 21, 17.1.2019., str. 1.
11/01/2019
Preporuka ESB od 7. siječnja 2019. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2019/1), SL C 11, 11.1.2019., str. 1.
11/01/2019
: Odluka (EU) 2019/48 ESB od 30. studenoga 2018. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/31  (ESB/2018/32), SL L 9, 11.1.2019., str. 196.
11/01/2019
Odluka (EU) 2019/47 ESB od 29. studenoga 2018. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica  (ESB/2018/31), SL L 9, 11.1.2019., str. 194.
11/01/2019
: Odluka (EU) 2019/46 ESB od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/26 (ESB/2018/30), SL L 9, 11.1.2019., str. 190.
11/01/2019
: Odluka (EU) 2019/45 ESB od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/29 (ESB/2018/29), SL L 9, 11.1.2019., str. 183.
11/01/2019
: Odluka (EU) 2019/44 ESB od 29. studenoga 2018. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro, izmjeni Odluke ESB/2014/61 i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/30  (ESB/2018/28), SL L 9, 11.1.2019., str. 180.
11/01/2019
: Odluka (EU) 2019/43 ESB od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27), SL L 9, 11.1.2019., str. 178.
03/01/2019
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2019/1), Estonija, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Odluka (EU) 2018/2049 ESB-a od 12. prosinca 2018. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2019.  (ESB/2018/35), SL L 327, 21.12.2018., str. 87.
21/12/2018
Mišljenje o makrobonitetnim instrumentima (CON/2018/58), Španjolska, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Mišljenje o organizaciji funkcioniranja središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija (CON/2018/57), Belgija, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Mišljenje o izmjenama sustava odgovornosti za štetu u odnosu na članove Uprave i zaposlenike Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunjska, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o uspostavi europske funkcije stabilizacije ulaganja (CON/2018/51), SL C 444, 10.12.2018., str. 11.
07/12/2018
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe (eu) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/55), 7.12.2018.
26/11/2018
Uredba (EU) 2018/1845 ESB od 21. studenoga 2018. o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s pragom za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza  (ESB/2018/26), SL L 299, 26.11.2018., str. 55.
20/11/2018
Mišljenje o Prijedlogu direktive o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (CON/2018/54), SL C 444, 20.11.2018., str. 15.
19/11/2018
Mišljenje o makrobonitetnim ovlastima Българска народна банка (Bugarske narodne banke) i upravljanju kreditnim institucijama  (CON/2018/52), Bugarska, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Mišljenje o provedbi preporuka izvješća o konvergenciji u Zakon o Bugarskoj narodnoj banci (CON/2018/53), Bugarska, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Mišljenje o jačanju financijskog nadzora i zaštiti ulagatelja (CON/2018/50), Poljska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Mišljenje o određivanju ključnih usluga i operatora ključnih usluga za potrebe sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2018/47), Slovenija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Odluka (EU) 2018/1625 ESB od 8. listopada 2018. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2018/24), SL L 280, 9.11.2018., str. 1.
09/11/2018
Smjernica (EU) 2018/1626 ESB od 3. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2018/20), SL L 280, 9.11.2018., str. 40.
09/11/2018
Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje je potrebno donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Българска народна банка (Bugarske središnje banke) (CON/2018/49), Bugarska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Smjernica ESB/2012/27. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 9.11.2018., str. .
09/11/2018
Odluka ESB/2007/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 9.11.2018., str. .
08/11/2018
Mišljenje o zahtjevima u vezi s minimalnim pričuvama središnje banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Mađarska, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Preporuka ESB od 19. listopada 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke De Nederlandsche Bank (ESB/2018/25), SL C 394, 30.10.2018., str. 1.
26/10/2018
Mišljenje o pregledu finskog zakonodavstva o obvezama pripravnosti primjenjivim u financijskom sektoru (CON/2018/46), Finska, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Mišljenje o pravnom okviru Državnog ureda za reviziju (CON/2018/45), Hrvatska, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mišljenje o pravilima koja trebaju poštovati sistemski važne kreditne institucije kada utvrđuju politike fiksnih primitaka (CON/2018/44), Nizozemska, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (CON/2018/38), SL C 382, 23.10.2018., str. 7.
23/10/2018
Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU; i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (CON/2018/37), SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
19/10/2018
Mišljenje o preispitivanju bonitetnog tretmana investicijskih društava (CON/2018/36), SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
12/10/2018
Preporuka ESB od 4. listopada 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas (ESB/2018/23), SL C 370, 12.10.2018., str. 1.
28/09/2018
Mišljenje o uspostavljanju nacionalne baze podataka potraživanja iz osiguranja (CON/2018/43), Irska, 28.9.2018.
14/09/2018
Preporuka ESB od 6. rujna 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España (ESB/2018/22), SL C 325, 14.9.2018., str. 1.
11/09/2018
Mišljenje o izmjenama reforme popolari banaka i zadružnih banaka (CON/2018/42), Italija, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Mišljenje o novim pravilima zaokruživanja za plaćanja nominirana u eurima (CON/2018/41), Belgija, 4.9.2018.
03/09/2018
Mišljenje o prijenosu administrativnih podataka za statističke potrebe (CON/2018/40), Njemačka, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Mišljenje o ključnim infrastrukturama, kibersigurnosti i pokrivenim obveznicama (CON/2018/39), Slovačka, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (CON/2018/33), SL C 303, 29.8.2018., str. 2.
20/08/2018
Smjernica (EU) 2018/1151 ESB od 2. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike (ESB/2018/19), SL L 209, 20.8.2018., str. 2.
17/08/2018
Odluka (EU) 2018/1148 ESB od 10. kolovoza 2018. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21), SL L 208, 17.8.2018., str. 91.
16/08/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo IV”) (CON/2018/35), SL C 378, 16.8.2018., str. 2.
27/07/2018
Mišljenje o uzajamnoj primjeni makrobonitetnih alata u Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Mišljenje o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica (CON/2018/25), SL C 261, 25.7.2018., str. 1.
24/07/2018
Preporuka ESB od 6. srpnja 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije (ESB/2018/18), SL C 260, 24.7.2018., str. 1.
07/06/2018
Mišljenje o promjeni formule za izračun naknade za francuski livret A i određene druge francuske regulirane štedne račune (CON/2018/28), Francuska, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/19), SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
18/07/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i povezanih pravnih akata te o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (CON/2018/26), SL C 251, 18.7.2018., str. 2.
05/07/2018
Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja ugovora o kreditu (CON/2018/31), Irska, 5.7.2018.
25/06/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o osnivanju Europskog monetarnog fonda (CON/2018/20), SL C 220, 25.6.2018., str. 2.
18/06/2018
Smjernica (EU) 2018/877 ESB od 1. lipnja 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2018/17), SL L 154, 18.6.2018., str. 22.
18/06/2018
Smjernica (EU) 2018/876 ESB od 1. lipnja 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima (ESB/2018/16), SL L 154, 18.6.2018., str. 3.
15/06/2018
Mišljenje o zahtjevima za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2018/30), Švedska, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Smjernica (EU) 2018/861 ESB od 24. travnja 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2013/23 o statistici državnih financija (ESB/2018/13), SL L 153, 15.6.2018., str. 161.
15/06/2018
Smjernica (ESB/2013/23). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 15.6.2018., str. .
08/06/2018
Mišljenje o različitim odredbama financijskog prava (CON/2018/29), Belgija, 8.6.2018.
28/05/2018
Preporuka ESB od 18. svibnja 2018. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas  (ESB/2018/15), SL C 181, 28.5.2018., str. 1.
18/05/2018
Mišljenje o uspostavljanju okvira za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava od općeg interesa (CON/2018/27), Belgija, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Mišljenje o administrativnim sankcijama i kaznenim djelima povezanim s dostavom lažnih ili obmanjujućih podataka središnjoj banci Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11.5.2018.
07/05/2018
Smjernica ESB od 3. svibnja 2018. o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (preinaka)  (ESB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Odluka (EU) 2018/667 ESB od 19. travnja 2018. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2018. (ESB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Mišljenje o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima (CON/2018/21), Slovenija, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/572 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2018/5), SL L 95, 13.4.2018., str. 49.
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/571 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2018/4), SL L 95, 13.4.2018., str. 45.
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/570 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi monetarne politike Eurosustava  (ESB/2018/3), SL L 95, 13.4.2018., str. 23.
09/04/2018
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2018/18), Češka, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Odluka (EU) 2018/547 ESB od 27. ožujka 2018. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o regulatornom kapitalu (ESB/2018/11), SL L 90, 6.4.2018., str. 110.
06/04/2018
Odluka (EU) 2018/546 ESB od 15. ožujka 2018. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o regulatornom kapitalu  (ESB/2018/10), SL L 90, 6.4.2018., str. 105.
06/04/2018
Mišljenje o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i dopuni Zakona o državnom uredu za reviziju (CON/2018/17), Hrvatska, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) o izmjeni Uredbe br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2018/12), SL C 120, 6.4.2018., str. 2.
04/04/2018
Mišljenje o uspostavi sekuritizacijskog okvira (CON/2018/16), Cipar, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Preporuka ESB оd 9. ožujka 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque de France (ESB/2018/9), SL C 107, 22.3.2018., str. 1.
21/03/2018
Mišljenje o sigurnosti i zaštiti kritičnih infrastruktura (CON/2018/15), Belgija, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju potpredsjednika ESB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Smjernica ESB (EU) 2018/323 od 22. veljače 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira  (ESB/2018/8), SL L 62, 5.3.2018., str. 38.
05/03/2018
Uredba (EU) 2018/318 ESB od 22. veljače 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira  (ESB/2018/7), SL L 62, 5.3.2018., str. 4.
05/03/2018
Mišljenje o rješavanju zakašnjelih otplata hipotekarnih kredita  (CON/2018/13), Irska, 5.3.2018.
05/03/2018
Smjernica ESB/2013/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  5.3.2018.
05/03/2018
Uredba ESB/2012/24. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 5.3.2018.
02/03/2018
Ispravak Odluke (EU) 2017/2081 ESB od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  SL L 60, 2.3.2018., str. 57.
02/03/2018
Ispravak Smjernice (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka SL L 60, 2.3.2018., str. 57.
02/03/2018
Ispravak Smjernice (EU) 2017/697 ESB od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije SL L 60, 2.3.2018., str. 56.
01/03/2018
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovnih statistika (CON/2018/1), SL C 77, 1.3.2018., str. 2.
19/02/2018
Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Uredba (EU) 2018/231 ESB od 26. siječnja 2018. o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove  (ESB/2018/2), SL L 45, 17.2.2018., str. 3.
16/02/2018
Odluka (EU) 2018/228 ESB od 13. veljače 2018. o izmjeni Odluke (EU) 2017/936 o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti  (ESB/2018/6), SL L 43, 16.2.2018., str. 18.
16/02/2018
Odluka (EU) 2017/963 (ESB/2017/16). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 16.2.2018., str. .
15/02/2018
Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Greece (CON/2018/11), Grčka, 15.2.2018.
14/02/2018
Mišljenje o vraćanju novčanih sredstava u Republiku Sloveniju iz određenih poreznih oaza (CON/2018/8), Slovenija, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cipar, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mišljenje o ovisnosti kreditnih institucija o sredstvima financijskih društava (CON/2018/7), Mađarska, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mišljenje o izvorima financiranja Malteškog tijela nadležnog za financijske usluge i o upravljanju tim tijelom (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Preporuka ESB od 26. siječnja 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Oesterreichische Nationalbank  (ESB/2018/1), SL C 37, 1.2.2018., str. 1.
01/02/2018
Odluka (EU) 2014/828 (ESB/2014/40). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 1.2.2018., str. .
31/01/2018
Mišljenje o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode  (CON/2018/5), Slovenija, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Mišljenje o reviziji okvira Unije za upravljanje kriznim situacijama (CON/2017/47), SL C 34, 31.1.2018., str. 17.
31/01/2018
Mišljenje o izmjenama okvira Unije za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2017/46), SL C 34, 31.1.2018., str. 5.
26/01/2018
Mišljenje o uspostavi središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija u Belgiji (CON/2018/4), Belgija, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Preporuka ESB od 28. prosinca 2017. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2017/44), SL C 8, 11.1.2018., str. 1.
11/01/2018
Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/3), Slovenija, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/2), Grčka, 9.1.2018.
05/01/2018
Preporuka ESB od 19. prosinca 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Cyprus  (ESB/2017/43), SL C 2, 5.1.2018., str. 1.

2017

23/12/2017
Preporuka ESB od 15. prosinca 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima ESB (ESB/2017/42), SL C 444, 23.12.2017., str. 1.
23/12/2017
Odluka (EU) 2017/2444 ESB od 8. prosinca 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/2332 o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica  (ESB/2017/41), SL L 344, 23.12.2017., str. 63.
23/12/2017
Odluka (EU) 2017/2443 ESB od 8. prosinca 2017. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2018.  (ESB/2017/40), SL L 344, 23.12.2017., str. 61.
23/12/2017
Odluka (EU) 2017/2442 ESB od 8. prosinca 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/2164 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2017. (ESB/2017/39), SL L 344, 23.12.2017., str. 59.
15/12/2017
Smjernica ESB od 23. studenoga 2017. o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku (ESB/2017/38), SL L 333, 15.12.2017., str. 66.
06/12/2017
Odluka (EU) 2017/2239 ESB оd 16. studenoga 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2017/36), SL L 320, 6.12.2017., str. 18.
04/12/2017
Mišljenje ESB o ograničavanju broja središnjih kreditnih unija (CON/2017/54), Litva, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Mišljenje o prijenosu funkcije fiskalne agencije Međunarodnog monetarnog fonda na središnju banku Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Mišljenje o referentnim vrijednostima u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2017/52), Bugarska, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Odluka (EU) 2017/2199 ESB od 20. studenoga 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica  (ESB/2017/37), SL L 312, 28.11.2017., str. 92.
27/11/2017
Mišljenje o izmjenama okvira za donošenje odluka Българска народна банка (Bugarske narodne banke) (CON/2017/51), Bugarska, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Mišljenje o transakcijama s povezanim strankama (CON/2017/50), Bugarska, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Mišljenje o odredbama o plaćama i mirovinama (CON/2017/49), Irska, 24.11.2017.
16/11/2017
Odluka (EU) 2017/2097 ESB od 3. studenoga 2017. o metodologiji izračuna sankcija za povrede nadzornih zahtjeva za sistemski važne platne sustave  (ESB/2017/35), SL L 299, 16.11.2017., str. 31.
16/11/2017
Uredba (EU) 2017/2095 ESB od 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima ESB za izricanje sankcija (ESB/2017/34), SL L 299, 16.11.2017., str. 22.
16/11/2017
Odluka (EU) 2017/2098 ESB od 3. studenoga 2017. o postupovnim pitanjima u vezi s izricanjem korektivnih mjera zbog nepostupanja u skladu s Uredbom (EU) br. 795/2014 (ESB/2017/33), SL L 299, 16.11.2017., str. 34.
16/11/2017
Uredba (EU) 2017/2094 ESB od 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave  (ESB/2017/32), SL L 299, 16.11.2017., str. 11.
16/11/2017
Uredba ESB/1999/4. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 16.11.2017., str. .
15/11/2017
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije  (CON/2017/42), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
15/11/2017
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (CON/2017/39), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
14/11/2017
Smjernica (EU) 2017/2193 ESB оd 27. listopada 2017. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/280 o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica (ESB/2017/31), SL L 310, 14.11.2017., str. 49.
14/11/2017
Odluka (EU) 2017/2081 ESB od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2017/30), SL L 295, 14.11.2017., str. 89.
14/11/2017
Odluka (EU) 2017/2080 ESB od 22. rujna 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/9 o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi  (ESB/2017/29), SL L 295, 14.11.2017., str. 86.
14/11/2017
Smjernica (EU) 2017/2082 ESB od 22. rujna 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2017/28), SL L 295, 14.11.2017., str. 97.
14/11/2017
Odluka ESB/2010/9. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 14.11.2017., str. .
09/11/2017
Mišljenje o potpori za imatelje stambenih kredita koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji i potpori za dobrovoljno restrukturiranje stambenih kredita denominiranih ili indeksiranih u stranoj valuti (CON/2017/48), Poljska, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Mišljenje o privremenom zamrzavanju stope remuneracije u odnosu na francuski „livret A” i određene druge regulirane štedne račune u Francuskoj (CON/2017/45), Francuska, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni Uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), SL C 372, 1.11.2017., str. 6.
27/10/2017
Mišljenje o platnim uslugama (CON/2017/44), Cipar, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u nadzoru izobrazbe za financijske posrednike i financijske agente (CON/2017/43), Slovačka, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za imatelje kvalificiranih bankovnih kredita (CON/2017/41), Slovenija, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Mišljenje o ograničenjima za gotovinska plaćanja (CON/2017/40), Cipar, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Mišljenje o međubankovnom poravnanju i namiri  (CON/2017/37), Poljska, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Preporuka ESB od 8. rujna 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska  (ESB/2017/27), SL C 310, 19.9.2017., str. 1.
19/09/2017
Uredba (EU) 2017/1539 ESB od 25. kolovoza 2017. o utvrđivanju datuma primjene Uredbe (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima (ESB/2017/26), SL L 240, 19.9.2017., str. 212.
19/09/2017
Uredba (EU) 2017/1538 ESB od 25. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25), SL L 240, 19.9.2017., str. 1.
19/09/2017
Uredba (EU) 2015/534 (ESB/2015/13). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 19.9.2017., str. .
11/09/2017
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice, dostavu podataka o kreditima, makrobonitetne ovlasti i alate i zajedničke postupke povezane s SSM-om (CON/2017/36), Slovačka, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Preporuka ESB od 24. kolovoza 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de Portugal  (ESB/2017/24), SL C 292, 6.9.2017., str. 1.
25/08/2017
Mišljenje o izmjenama nadzornog sustava financijskog tržišta (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Mišljenje o nacrtu zakona o izmjeni temeljnog statuta središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique u odnosu na broj direktora u odboru NBB-a (CON/2017/34), Belgija, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Odluka ESB (EU) 2017/1493 od 3. kolovoza 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014  (ESB/2017/23), SL L 216, 22.8.2017., str. 23.
22/08/2017
Odluka (ESB/2014/29). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 22.8.2017., str. .
21/08/2017
Mišljenje o izvješćivanju o podacima o kreditima (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Mišljenje o imenovanju središnje banke Central Bank of Cyprus kao tijela za informacije i uključivanje odgovarajuće iznimke od obveze čuvanja bankarske tajne (CON/2017/32), Cipar, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Mišljenje o Zakonu o ključnoj infrastrukturi (CON/2017/31), Slovenija, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mišljenje o Prijedlogu odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke (CON/2017/30), Hrvatska, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mišljenje o dodatnom zahtjevu za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2017/29), Švedska, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Mišljenje ESB-a o pristupu središnjem kreditnom registru i registru bankovnih računa (CON/2017/28), Bugarska, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Odluka (EU) 2017/1403 ESB оd 23. lipnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities  (ESB/2017/20), SL L 199, 29.7.2017., str. 24.
29/07/2017
Smjernica (ESB/2012/13). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 29.7.2017., str. .
21/07/2017
Odluka (EU) 2017/1361 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom  (ESB/2017/15), SL L 190, 21.7.2017., str. 24.
21/07/2017
Odluka (EU) 2017/1360 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (ESB/2017/14), SL L 190, 21.7.2017., str. 22.