All years
2019

21/01/2019
Mišljenje o nadzoru kreditnih ureda i platnih usluga koje obavlja središnja banka Central Bank of Malta (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Preporuka ESB od 7. prosinca 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima  (ESB/2018/36), SL C 21, 17.1.2019., str. 1.
11/01/2019
Preporuka ESB od 7. siječnja 2019. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2019/1), SL C 11, 11.1.2019., str. 1.
03/01/2019
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2019/01), Estonija, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Odluka (EU) 2018/2049 ESB-a od 12. prosinca 2018. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2019.  (ESB/2018/35), SL L 327, 21.12.2018., str. 87.
21/12/2018
Mišljenje o makrobonitetnim instrumentima (CON/2018/58), Španjolska, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Mišljenje o organizaciji funkcioniranja središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija (CON/2018/57), Belgija, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Mišljenje o izmjenama sustava odgovornosti za štetu u odnosu na članove Uprave i zaposlenike Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunjska, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o uspostavi europske funkcije stabilizacije ulaganja (CON/2018/51), SL C 444, 10.12.2018., str. 11.
26/11/2018
Uredba (EU) 2018/1845 ESB od 21. studenoga 2018. o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s pragom za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza  (ESB/2018/26), SL L 299, 26.11.2018., str. 55.
20/11/2018
Mišljenje o Prijedlogu direktive o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (CON/2018/54), SL C 444, 20.11.2018., str. 15.
19/11/2018
Mišljenje o makrobonitetnim ovlastima Българска народна банка (Bugarske narodne banke) i upravljanju kreditnim institucijama  (CON/2018/52), Bugarska, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Mišljenje o provedbi preporuka izvješća o konvergenciji u Zakon o Bugarskoj narodnoj banci (CON/2018/53), Bugarska, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Mišljenje o jačanju financijskog nadzora i zaštiti ulagatelja (CON/2018/50), Poljska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Mišljenje o određivanju ključnih usluga i operatora ključnih usluga za potrebe sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2018/47), Slovenija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Odluka (EU) 2018/1625 ESB od 8. listopada 2018. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2018/24), SL L 280, 9.11.2018., str. 1.
09/11/2018
Smjernica (EU) 2018/1626 ESB od 3. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2018/20), SL L 280, 9.11.2018., str. 40.
09/11/2018
Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje je potrebno donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Българска народна банка (Bugarske središnje banke) (CON/2018/49), Bugarska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Mišljenje o zahtjevima u vezi s minimalnim pričuvama središnje banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Mađarska, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Preporuka ESB od 19. listopada 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke De Nederlandsche Bank (ESB/2018/25), SL C 394, 30.10.2018., str. 1.
26/10/2018
Mišljenje o pregledu finskog zakonodavstva o obvezama pripravnosti primjenjivim u financijskom sektoru (CON/2018/46), Finska, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Mišljenje o pravnom okviru Državnog ureda za reviziju (CON/2018/45), Hrvatska, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mišljenje o pravilima koja trebaju poštovati sistemski važne kreditne institucije kada utvrđuju politike fiksnih primitaka (CON/2018/44), Nizozemska, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (CON/2018/38), SL C 382, 23.10.2018., str. 7.
23/10/2018
Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU; i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (CON/2018/37), SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
19/10/2018
Mišljenje o preispitivanju bonitetnog tretmana investicijskih društava (CON/2018/36), SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
12/10/2018
Preporuka ESB od 4. listopada 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas (ESB/2018/23), SL C 370, 12.10.2018., str. 1.
28/09/2018
Mišljenje o uspostavljanju nacionalne baze podataka potraživanja iz osiguranja (CON/2018/43), Irska, 28.9.2018.
14/09/2018
Preporuka ESB od 6. rujna 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España (ESB/2018/22), SL C 325, 14.9.2018., str. 1.
11/09/2018
Mišljenje o izmjenama reforme popolari banaka i zadružnih banaka (CON/2018/42), Italija, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Mišljenje o novim pravilima zaokruživanja za plaćanja nominirana u eurima (CON/2018/41), Belgija, 4.9.2018.
03/09/2018
Mišljenje o prijenosu administrativnih podataka za statističke potrebe (CON/2018/40), Njemačka, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Mišljenje o ključnim infrastrukturama, kibersigurnosti i pokrivenim obveznicama (CON/2018/39), Slovačka, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (CON/2018/33), SL C 303, 29.8.2018., str. 2.
20/08/2018
Smjernica (EU) 2018/1151 ESB od 2. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike (ESB/2018/19), SL L 209, 20.8.2018., str. 2.
17/08/2018
Odluka (EU) 2018/1148 ESB od 10. kolovoza 2018. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21), SL L 208, 17.8.2018., str. 91.
16/08/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo IV”) (CON/2018/35), SL C 378, 16.8.2018., str. 2.
27/07/2018
Mišljenje o uzajamnoj primjeni makrobonitetnih alata u Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
24/07/2018
Preporuka ESB od 6. srpnja 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije (ESB/2018/18), SL C 260, 24.7.2018., str. 1.
07/06/2018
Mišljenje o promjeni formule za izračun naknade za francuski livret A i određene druge francuske regulirane štedne račune (CON/2018/28), Francuska, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/19), SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
05/07/2018
Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja ugovora o kreditu (CON/2018/31), Irska, 5.7.2018.
25/06/2018
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o osnivanju Europskog monetarnog fonda (CON/2018/20), SL C 220, 25.6.2018., str. 2.
18/06/2018
Smjernica (EU) 2018/877 ESB od 1. lipnja 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2018/17), SL L 154, 18.6.2018., str. 22.
18/06/2018
Smjernica (EU) 2018/876 ESB od 1. lipnja 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima (ESB/2018/16), SL L 154, 18.6.2018., str. 3.
15/06/2018
Mišljenje o zahtjevima za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2018/30), Švedska, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Smjernica (EU) 2018/861 ESB od 24. travnja 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2013/23 o statistici državnih financija (ESB/2018/13), SL L 153, 15.6.2018., str. 161.
08/06/2018
Mišljenje o različitim odredbama financijskog prava (CON/2018/29), Belgija, 8.6.2018.
28/05/2018
Preporuka ESB od 18. svibnja 2018. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas  (ESB/2018/15), SL C 181, 28.5.2018., str. 1.
18/05/2018
Mišljenje o uspostavljanju okvira za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava od općeg interesa (CON/2018/27), Belgija, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Mišljenje o administrativnim sankcijama i kaznenim djelima povezanim s dostavom lažnih ili obmanjujućih podataka središnjoj banci Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11.5.2018.
11/05/2018
Mišljenje o upravljanju i financijskoj neovisnosti središnje banke Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Cipar, 11.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Smjernica ESB od 3. svibnja 2018. o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (preinaka)  (ESB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Odluka (EU) 2018/667 ESB od 19. travnja 2018. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2018. (ESB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Mišljenje o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima (CON/2018/21), Slovenija, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/572 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2018/5), SL L 95, 13.4.2018., str. 49.
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/571 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2018/4), SL L 95, 13.4.2018., str. 45.
13/04/2018
Smjernica (EU) 2018/570 ESB od 7. veljače 2018. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi monetarne politike Eurosustava  (ESB/2018/3), SL L 95, 13.4.2018., str. 23.
13/04/2018
Smjernica ESB/2014/60. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  13.4.2018.
13/04/2018
Smjernica ESB/2015/35. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 13.4.2018., str. .
13/04/2018
Smjernica ESB/2014/31. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 13.4.2018., str. .
09/04/2018
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2018/18), Češka, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Odluka (EU) 2018/547 ESB od 27. ožujka 2018. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o regulatornom kapitalu (ESB/2018/11), SL L 90, 6.4.2018., str. 110.
06/04/2018
Odluka (EU) 2018/546 ESB od 15. ožujka 2018. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o regulatornom kapitalu  (ESB/2018/10), SL L 90, 6.4.2018., str. 105.
06/04/2018
Mišljenje o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i dopuni Zakona o državnom uredu za reviziju (CON/2018/17), Hrvatska, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) o izmjeni Uredbe br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2018/12), SL C 120, 6.4.2018., str. 2.
04/04/2018
Mišljenje o uspostavi sekuritizacijskog okvira (CON/2018/16), Cipar, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Preporuka ESB оd 9. ožujka 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque de France (ESB/2018/9), SL C 107, 22.3.2018., str. 1.
21/03/2018
Mišljenje o sigurnosti i zaštiti kritičnih infrastruktura (CON/2018/15), Belgija, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju potpredsjednika ESB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Smjernica ESB (EU) 2018/323 od 22. veljače 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira  (ESB/2018/8), SL L 62, 5.3.2018., str. 38.
05/03/2018
Uredba (EU) 2018/318 ESB od 22. veljače 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira  (ESB/2018/7), SL L 62, 5.3.2018., str. 4.
05/03/2018
Mišljenje o rješavanju zakašnjelih otplata hipotekarnih kredita  (CON/2018/13), Irska, 5.3.2018.
05/03/2018
Smjernica ESB/2013/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  5.3.2018.
05/03/2018
Uredba ESB/2012/24. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 5.3.2018.
02/03/2018
Ispravak Odluke (EU) 2017/2081 ESB od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  SL L 60, 2.3.2018., str. 57.
02/03/2018
Ispravak Smjernice (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka SL L 60, 2.3.2018., str. 57.
02/03/2018
Ispravak Smjernice (EU) 2017/697 ESB od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije SL L 60, 2.3.2018., str. 56.
01/03/2018
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovnih statistika (CON/2018/1), SL C 77, 1.3.2018., str. 2.
19/02/2018
Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Uredba (EU) 2018/231 ESB od 26. siječnja 2018. o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove  (ESB/2018/2), SL L 45, 17.2.2018., str. 3.
16/02/2018
Odluka (EU) 2018/228 ESB od 13. veljače 2018. o izmjeni Odluke (EU) 2017/936 o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti  (ESB/2018/6), SL L 43, 16.2.2018., str. 18.
15/02/2018
Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Greece (CON/2018/11), Grčka, 15.2.2018.
14/02/2018
Mišljenje o vraćanju novčanih sredstava u Republiku Sloveniju iz određenih poreznih oaza (CON/2018/8), Slovenija, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cipar, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mišljenje o ovisnosti kreditnih institucija o sredstvima financijskih društava (CON/2018/7), Mađarska, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Mišljenje o izvorima financiranja Malteškog tijela nadležnog za financijske usluge i o upravljanju tim tijelom (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Preporuka ESB od 26. siječnja 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Oesterreichische Nationalbank  (ESB/2018/1), SL C 37, 1.2.2018., str. 1.
01/02/2018
Odluka (EU) 2014/828 (ESB/2014/40). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 1.2.2018., str. .
31/01/2018
Mišljenje o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode  (CON/2018/5), Slovenija, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Mišljenje o reviziji okvira Unije za upravljanje kriznim situacijama (CON/2017/47), SL C 34, 31.1.2018., str. 17.
31/01/2018
Mišljenje o izmjenama okvira Unije za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2017/46), SL C 34, 31.1.2018., str. 5.
26/01/2018
Mišljenje o uspostavi središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija u Belgiji (CON/2018/4), Belgija, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Preporuka ESB od 28. prosinca 2017. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2017/44), SL C 8, 11.1.2018., str. 1.
11/01/2018
Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/3), Slovenija, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/2), Grčka, 9.1.2018.
05/01/2018
Preporuka ESB od 19. prosinca 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Cyprus  (ESB/2017/43), SL C 2, 5.1.2018., str. 1.

2017

23/12/2017
Preporuka ESB od 15. prosinca 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima ESB (ESB/2017/42), SL C 444, 23.12.2017., str. 1.
23/12/2017
Odluka (EU) 2017/2444 ESB od 8. prosinca 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/2332 o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica  (ESB/2017/41), SL L 344, 23.12.2017., str. 63.
23/12/2017
Odluka (EU) 2017/2443 ESB od 8. prosinca 2017. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2018.  (ESB/2017/40), SL L 344, 23.12.2017., str. 61.
23/12/2017
Odluka (EU) 2017/2442 ESB od 8. prosinca 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/2164 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2017. (ESB/2017/39), SL L 344, 23.12.2017., str. 59.
15/12/2017
Smjernica ESB od 23. studenoga 2017. o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku (ESB/2017/38), SL L 333, 15.12.2017., str. 66.
06/12/2017
Odluka (EU) 2017/2239 ESB оd 16. studenoga 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2017/36), SL L 320, 6.12.2017., str. 18.
04/12/2017
Mišljenje ESB o ograničavanju broja središnjih kreditnih unija (CON/2017/54), Litva, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Mišljenje o prijenosu funkcije fiskalne agencije Međunarodnog monetarnog fonda na središnju banku Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Mišljenje o referentnim vrijednostima u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2017/52), Bugarska, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Odluka (EU) 2017/2199 ESB od 20. studenoga 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica  (ESB/2017/37), SL L 312, 28.11.2017., str. 92.
27/11/2017
Mišljenje o izmjenama okvira za donošenje odluka Българска народна банка (Bugarske narodne banke) (CON/2017/51), Bugarska, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Mišljenje o transakcijama s povezanim strankama (CON/2017/50), Bugarska, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Mišljenje o odredbama o plaćama i mirovinama (CON/2017/49), Irska, 24.11.2017.
16/11/2017
Odluka (EU) 2017/2097 ESB od 3. studenoga 2017. o metodologiji izračuna sankcija za povrede nadzornih zahtjeva za sistemski važne platne sustave  (ESB/2017/35), SL L 299, 16.11.2017., str. 31.
16/11/2017
Uredba (EU) 2017/2095 ESB od 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima ESB za izricanje sankcija (ESB/2017/34), SL L 299, 16.11.2017., str. 22.
16/11/2017
Odluka (EU) 2017/2098 ESB od 3. studenoga 2017. o postupovnim pitanjima u vezi s izricanjem korektivnih mjera zbog nepostupanja u skladu s Uredbom (EU) br. 795/2014 (ESB/2017/33), SL L 299, 16.11.2017., str. 34.
16/11/2017
Uredba (EU) 2017/2094 ESB od 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave  (ESB/2017/32), SL L 299, 16.11.2017., str. 11.
15/11/2017
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije  (CON/2017/42), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
15/11/2017
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (CON/2017/39), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
14/11/2017
Smjernica (EU) 2017/2193 ESB оd 27. listopada 2017. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/280 o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica (ESB/2017/31), SL L 310, 14.11.2017., str. 49.
14/11/2017
Odluka (EU) 2017/2081 ESB od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2017/30), SL L 295, 14.11.2017., str. 89.
14/11/2017
Odluka (EU) 2017/2080 ESB od 22. rujna 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/9 o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi  (ESB/2017/29), SL L 295, 14.11.2017., str. 86.
14/11/2017
Smjernica (EU) 2017/2082 ESB od 22. rujna 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2017/28), SL L 295, 14.11.2017., str. 97.
14/11/2017
Odluka ESB/2010/9. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 14.11.2017., str. .
14/11/2017
Odluka ESB/2007/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 14.11.2017., str. .
14/11/2017
Smjernica ESB/2012/27. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 14.11.2017.
09/11/2017
Mišljenje o potpori za imatelje stambenih kredita koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji i potpori za dobrovoljno restrukturiranje stambenih kredita denominiranih ili indeksiranih u stranoj valuti (CON/2017/48), Poljska, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Mišljenje o privremenom zamrzavanju stope remuneracije u odnosu na francuski „livret A” i određene druge regulirane štedne račune u Francuskoj (CON/2017/45), Francuska, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni Uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), 1.11.2017.
27/10/2017
Mišljenje o platnim uslugama (CON/2017/44), Cipar, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u nadzoru izobrazbe za financijske posrednike i financijske agente (CON/2017/43), Slovačka, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za imatelje kvalificiranih bankovnih kredita (CON/2017/41), Slovenija, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Mišljenje o ograničenjima za gotovinska plaćanja (CON/2017/40), Cipar, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Mišljenje o međubankovnom poravnanju i namiri  (CON/2017/37), Poljska, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Preporuka ESB od 8. rujna 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska  (ESB/2017/27), SL C 310, 19.9.2017., str. 1.
19/09/2017
Uredba (EU) 2017/1539 ESB od 25. kolovoza 2017. o utvrđivanju datuma primjene Uredbe (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima (ESB/2017/26), SL L 240, 19.9.2017., str. 212.
19/09/2017
Uredba (EU) 2017/1538 ESB od 25. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25), SL L 240, 19.9.2017., str. 1.
11/09/2017
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice, dostavu podataka o kreditima, makrobonitetne ovlasti i alate i zajedničke postupke povezane s SSM-om (CON/2017/36), Slovačka, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Preporuka ESB od 24. kolovoza 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de Portugal  (ESB/2017/24), SL C 292, 6.9.2017., str. 1.
25/08/2017
Mišljenje o izmjenama nadzornog sustava financijskog tržišta (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Mišljenje o nacrtu zakona o izmjeni temeljnog statuta središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique u odnosu na broj direktora u odboru NBB-a (CON/2017/34), Belgija, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Odluka ESB (EU) 2017/1493 od 3. kolovoza 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014  (ESB/2017/23), SL L 216, 22.8.2017., str. 23.
22/08/2017
Odluka (ESB/2014/29). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 22.8.2017., str. .
21/08/2017
Mišljenje o izvješćivanju o podacima o kreditima (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Mišljenje o imenovanju središnje banke Central Bank of Cyprus kao tijela za informacije i uključivanje odgovarajuće iznimke od obveze čuvanja bankarske tajne (CON/2017/32), Cipar, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Mišljenje o Zakonu o ključnoj infrastrukturi (CON/2017/31), Slovenija, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mišljenje o Prijedlogu odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke (CON/2017/30), Hrvatska, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mišljenje o dodatnom zahtjevu za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2017/29), Švedska, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Mišljenje ESB-a o pristupu središnjem kreditnom registru i registru bankovnih računa (CON/2017/28), Bugarska, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Odluka (EU) 2017/1403 ESB оd 23. lipnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities  (ESB/2017/20), SL L 199, 29.7.2017., str. 24.
29/07/2017
Smjernica (ESB/2012/13). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 29.7.2017., str. .
21/07/2017
Odluka (EU) 2017/1361 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom  (ESB/2017/15), SL L 190, 21.7.2017., str. 24.
21/07/2017
Odluka (EU) 2017/1360 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (ESB/2017/14), SL L 190, 21.7.2017., str. 22.
21/07/2017
Odluka (EU) 2017/1359 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2017/13), SL L 190, 21.7.2017., str. 20.
21/07/2017
Smjernica (EU) 2017/1362 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2017/12), SL L 190, 21.7.2017., str. 26.
21/07/2017
Mišljenje ESB od 7. lipnja 2017. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama povećanja učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), SL C 236, 21.7.2017., str. 2.
17/07/2017
Smjernica (EU) 2017/1404 ESB оd 23. lipnja 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/13 o sustavu TARGET2-Securities (ESB/2017/19), SL L 199, 17.7.2017., str. 26.
12/07/2017
Odluka (EU) 2017/1258 ESB оd 5. srpnja 2017. o delegaciji odluka o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Jedinstvenom sanacijskom odboru (ESB/2017/22), SL L 179, 12.7.2017., str. 39.
11/07/2017
Mišljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/27), Bugarska, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Odluka (EU) 2017/1198 ESB od 27. lipnja 2017. o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci  (ESB/2017/21), SL L 172, 30.6.2017., str. 32.
23/06/2017
Preporuka za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB (predložila ESB-a) (ESB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Mišljenje o nacionalnoj zakladi za istraživanje, tehnologiju i razvoj (CON/2017/26), Austrija, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Odluka ESB/2012/6. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 23.6.2017., str. .
16/06/2017
Mišljenje o vlasništvu subjekta posebne namjene za proizvodnju euronovčanica (CON/2017/25), Španjolska, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2017/24), Slovenija, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.
07/06/2017
Mišljenje o makrobonitetnim mjerama kojima se ograničavaju sistemski rizici (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/937 ESB od 23. svibnja 2017. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o značaju nadziranih subjekata (ESB/2017/17), SL L 141, 1.6.2017., str. 28.
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/936 ESB od 23. svibnja 2017. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti (ESB/2017/16), SL L 141, 1.6.2017., str. 26.
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/935 ESB оd 16. studenoga 2016. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sposobnosti i primjerenosti te procjeni zahtjeva za sposobnost i primjerenost (ESB/2016/42), SL L 141, 1.6.2017., str. 21.
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/934 ESB оd 16. studenoga 2016. o prenošenju odluka o značaju nadziranih subjekata (ESB/2016/41), SL L 141, 1.6.2017., str. 18.
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/933 ESB оd 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40), SL L 141, 1.6.2017., str. 14.
30/05/2017
MIšljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/20), Belgija, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Mišljenje o Povjerenstvu za praćenje postupaka alternativnog rješavanja sporova i pričuvnim sredstvima bankarskih fondova (CON/2017/19), Španjolska, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Mišljenje o ograničenjima gotovinskih uplata (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Mišljenje o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Švedska, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Mišljenje o sudskoj zaštiti dodijeljenoj imateljima kvalificiranih obveza banaka (CON/2017/16), Slovenija, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Odluka (EU) 2017/760 ESB od 24. travnja 2017. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2017 (ESB/2017/11), SL  113, 28.4.2017., str. 52.
24/04/2017
Mišljenje o Zakonu o platnim uslugama, uslugama izdavanja elektroničkog novca i platnim sustavima (CON/2017/15), Slovenija, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima (CON/2017/14), Švedska, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Smjernica (EU) 2017/697 ESB od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/9), SL L 101, 13.4.2017., str. 156.
13/04/2017
Preporuka ESB od 31. ožujka 2017. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ESB/2017/8), SL C 120, 13.4.2017., str. 1.
13/04/2017
Preporuka ESB od 4. travnja 2017. o zajedničkim specifikacijama za uporabu nekih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije  (ESB/2017/10), SL C 120, 13.4.2017., str. 2.
12/04/2017
Mišljenje o povećanju opsega podataka koji se nalaze u kreditnom registru (CON/2017/13), Latvija, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Mišljenje o pružanju usluge osiguranja od poplave (CON/2017/12), Irska, 7.4.2017.
07/04/2017
Mišljenje o izmjeni Zakona o financijskom nadzoru (CON/2017/11), Njemačka, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Mišljenje o utvrđivanju kritičnih infrastruktura za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2017/10), Njemačka, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Mišljenje o kreditima povezanim s deviznim tečajem (CON/2017/9), Poljska, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Smjernica (EU) 2017/469 ESB od 7. veljače 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2  (ESB/2017/7), SL L 77, 22.3.2017., str. 4.
22/03/2017
Odluka (EU) 2017/468 ESB оd 26. siječnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/10 o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva  (ESB/2017/5), SL L 77, 22.3.2017., str. 1.
21/03/2017
Mišljenje o ograničavanju obveze primanja gotovinskih plaćanja (CON/2017/8), Danska, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Mišljenje o određenim izmjenana pravnog okvira za odgođenu poreznu imovinu u Grčkoj (CON/2017/7), Grčka, 15.3.2017.
08/03/2017
Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (CON/2017/6), 8.3.2017.
01/03/2017
Mišljenje o pružanju informacija i podataka od strane platnih sustava, platnih shema, depozitorija vrijednosnih papira te sustava poravnanja i namire (CON/2017/5), Poljska, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Mišljenje o sudjelovanju Italije u više programa Međunarodnog monetarnog fonda: produljenje Novih programa zaduživanja, doprinos Fondu za smanjenje siromaštva i povećanje rasta te novi dvostrani ugovor o zajmu (CON/2017/4), Italija, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s hipotekarnim kreditima središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cipar, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Odluka ESB/2015/10. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 17.2.2017.
15/02/2017
Mišljenje o računima za plaćanje (CON/2017/2), Cipar, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Odluka (EU) 2017/274 ESB od 10. veljače 2017. o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/3  (ESB/2017/6), SL L 40, 13.2.2017., str. 72.
07/02/2017
Smjernica ESB/2008/8. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 7.2.2017.
03/02/2017
Mišljenje o likvidnosnim mjerama za potporu, rekapitalizaciji kao mjeri opreza i drugim hitnim odredbama za bankovni sektor (CON/2017/1), Italija, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Smjernica ESB/2014/15. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 1.2.2017., str. .
31/01/2017
Smjernica (EU) 2017/148 ESB od 16. prosinca 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2016/45), SL L 26, 31.1.2017., str. 1.
20/01/2017
Odluka (EU) 2017/103 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2017/4), SL L 16, 20.1.2017., str. 57.
20/01/2017
Odluka (EU) 2017/102 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2017/3), SL L 16, 20.1.2017., str. 55.
20/01/2017
Odluka (EU) 2017/101 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica  (ESB/2017/2), SL L 16, 20.1.2017., str. 53.
20/01/2017
Odluka (EU) 2017/100 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2017/1), SL L 16, 20.1.2017., str. 51.
13/01/2017
Odluka ESB/2014/45. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 13.1.2017.
13/01/2017
Odluka ESB/2016/16. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 13.1.2017.
06/01/2017
Preporuka ESB оd 22. prosinca 2016. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Bank of Greece  (ESB/2016/46), SL C 3, 6.1.2017., str. 1.

2016

28/12/2016
Mišljenje o prijedlogu belgijskog zakona o nadzoru izvršitelja obrade platnih transakcija (CON/2016/61), Belgija, 28.12.2016.
23/12/2016
Preporuka ESB od 13. prosinca 2016. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2016/44), SL C 481, 23.12.2016., str. 1.
20/12/2016
Odluka (EU) 2016/2248 ESB od 3. studenoga 2016. o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro  (ESB/2016/36), SL L 347, 20.12.2016., str. 26.
20/12/2016
Odluka (EU) 2016/2247 ESB od 3. studenoga 2016. o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2016/35), SL L 347, 20.12.2016., str. 1.
20/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka  (ESB/2016/34), SL L 347, 20.12.2016., str. 3.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2300 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2016/33), SL L 344, 17.12.2016., str. 123.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2299 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2016/32), SL L 344, 17.12.2016., str. 117.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2298 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2016/31), SL L 344, 17.12.2016., str. 102.
15/12/2016
Mišljenje o ovlastima središnje banke Česká národní banka za provođenje transakcija na financijskim tržištima (CON/2016/60), Češka, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Mišljenje o prijenosu javnih zadaća koje se odnose na kovanice središnjoj banci De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Odluka (EU) 2016/2164 ESB od 30. studenoga 2016. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2017. (ESB/2016/43), SL L 333, 30.11.2016., str. 73.
30/11/2016
Mišljenje o naknadi troškova za vođenje središnjeg kreditnog registra i registra bankovnih računa (CON/2016/57), Bugarska, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Mišljenje o stopama pričuve (CON/2016/56), Mađarska, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Mišljenje o prijedlogu zakona kojim se ukida državno jamstvo u vezi s hitnom likvidnosnom pomoći (CON/2016/55), Belgija, 17.11.2016.
17/11/2016
Mišljenje o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama  (CON/2016/54), Irska, 17.11.2016.
15/11/2016
Smjernica (EU) 2016/1994 ESB od 4. studenoga 2016. o pristupu za priznavanje institucionalnih sustava zaštite za bonitetne svrhe od strane nacionalnih nadležnih tijela u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (ESB/2016/38), SL L 306, 15.11.2016., str. 37.
15/11/2016
Smjernica (EU) 2016/1993 ESB od 4. studenoga 2016. o utvrđivanju načela za koordinaciju procjene u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i praćenje institucionalnih sustava zaštite uključujući značajne i manje značajne institucije (ESB/2016/37), SL L 306, 15.11.2016., str. 32.
21/10/2016
Mišljenje o izmjeni formule za izračun naknade u odnosu na francuski štedni račun "livret A" (CON/2016/51), Francuska, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Odluka ESB/2013/54 - Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske Unije 14.11.2016.
11/11/2016
Odluka (EU) 2016/1975 ESB-a od 8. studenoga 2016. o daljnjem delegiranju ovlasti za dodjelu privremene akreditacije (ESB/2016/39), SL L 304, 11.11.2016., str. 9.
11/11/2016
Odluka (EU) 2016/1974 ESB od 31. listopada 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2016/30), SL L 304, 11.11.2016., str. 7.
10/11/2016
Preporuka ESB od 28. listopada 2016. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ESB/2016/29), SL C 413, 10.11.2016., str. 1.
31/10/2016
Mišljenje o reorganizaciji dužnosti Savezne agencije za stabilizaciju financijskih tržišta i provedbi smjernica EBA-e o dobroj praksi primitaka (CON/2016/53), Njemačka, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Please translate: Decision ECB/2016/10 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 31.10.2016.
28/10/2016
Mišljenje o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/52), Hrvatska, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Mišljenje o prijedlogu zakona radi naknade određenih razlika naplaćenih za ugovore vezane uz stranu valutu  (CON/2016/50), Poljska, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Mišljenje o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (CON/2016/49), 12.10.2016.
11/10/2016
Mišljenje o upravljanju nekretninama ili temeljnim kapitalom stečenim od strane kreditne institucije nakon postupka podmirenja duga (CON/2016/48), Cipar, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Preporuka ESB od 23. rujna 2016. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banca d’Italia (ESB/2016/28), SL C 366, 5.10.2016., str. 1.
29/09/2016
Odluka (EU) 2016/1734 ESB od 21. rujna 2016. o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura (ESB/2016/25), SL L 262, 29.9.2016., str. 30.
28/09/2016
Mišljenje o izmjenama Zakona o Latvijas Banka o smanjenju broja članova Savjeta Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Mišljenje o izmjenama Zakona o nematerijaliziranim vrijednosnim papirima  (CON/2016/46), Slovenija, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Odluka (EU) 2016/1717 ESB od 21. rujna 2016. o izmjeni Odluke ESB/2004/2 o donošenju poslovnika ESB  (ESB/2016/27), SL L 258, 24.9.2016., str. 17.
24/09/2016
Odluka ESB/2004/2. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije 24.9.2016.
23/09/2016
Uredba (EU) 2016/1705 ESB od 9. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2016/26), SL L 257, 23.9.2016., str. 10.
19/09/2016
Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u izvješćivanju o pristojbi za premije za osiguranje (CON/2016/45), Slovačka, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (CON/2016/44) (CON/2016/44), 12.9.2016.
07/09/2016
Mišljenje o ulozi predstavnika tijela za financijski nadzor u Nadzornom odboru ESB i o naknadama za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Ispravak Smjernice (EU) 2016/1386 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/23) SL L 238, 6.9.2016., str. 7.
31/08/2016
Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2016/42), Slovenija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Mišljenje o okružnici središnje banke Banca d'Italia kojom se provodi reforma talijanskih zadružnih banaka (CON/2016/41), Italija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Mišljenje o izmjenama režima minimalnih pričuva (CON/2016/40), Rumunjska, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Preporuka ESB od 2. kolovoza 2016. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka za statističke podatke o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/24), SL C 297, 17.8.2016., str. 1.
17/08/2016
Smjernica (EU) 2016/1386 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/23), SL L 222, 17.8.2016., str. 85.
17/08/2016
Uredba (EU) 2016/1384 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 (ESB/2012/24) o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/22), SL L 222, 17.8.2016., str. 24.
29/07/2016
Mišljenje o posebnim pravilima za kredite za restrukturiranje indeksirane ili nominirane u stranoj valuti (CON/2016/39), Poljska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Mišljenje o nadzoru platnih shema (CON/2016/38), Poljska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Preporuka ESB od 14. srpnja 2016. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Eesti Pank  (ESB/2016/20), SL C 266, 22.7.2016., str. 1.
12/07/2016
Mišljenje o isključenju prava na prijeboj u odnosu na kreditna potraživanja koja su mobilizirana kao kolateral kod središnje banke Europskog sustava središnjih banaka (CON/2016/37), Francuska, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita  (CON/2016/26), SL C 252, 12.7.2016., str. 1.
11/07/2016
Odluka (EU) 2016/1162 ESB od 30. lipnja 2016. o otkrivanju povjerljivih informacija u okviru kaznenih istraga (ESB/2016/19), SL L 192, 11.7.2016., str. 73.
11/07/2016
Mišljenje o načinu i postupku brojanja, sortiranja, pakiranja i označavanja novčanica i kovanica (CON/2016/36), Poljska, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Smjernica (EU) 2016/1061 ESB od 26. svibnja 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2016/15), SL L 173, 30.6.2016., str. 102.
28/06/2016
: Odluka (EU) 2016/1041 ESB od 22. lipnja 2016. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/300  (ESB/2016/18), SL L 169, 28.6.2016., str. 14.
28/06/2016
Mišljenje o proširenju pristupa središnjem registru bankovnih računa (CON/2016/35), Belgija, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Mišljenje o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine (CON/2016/34), Grčka, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Mišljenje ESB o prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u odnosu na određene datume te o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u odnosu na određene datume (CON/2016/27), SL C 223, 21.6.2016., str. 3.
17/06/2016
Mišljenje ESB od 11. ožujka 2016. o (a) prijedlogu Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i (b) prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (CON/2016/11), SL C 219, 17.6.2016., str. 2.
16/06/2016
Odluka (EU) 2016/956 ESB od 7. lipnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 (ESB/2016/2) o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2016/17), SL L 159, 16.6.2016., str. 21.
16/06/2016
Odluka (EU) 2016/955 ESB od 6. svibnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura  (ESB/2016/12), SL L 159, 16.6.2016., str. 19.
15/06/2016
Odluka ESB od 1. lipnja 2016. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora  (ESB/2016/16), SL L 157, 15.6.2016., str. 28.
15/06/2016
Mišljenje o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/33), Hrvatska, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Mišljenje o smanjenju statutarnih primanja za zaposlenike u javnom i polujavnom sektoru (CON/2016/32), Nizozemska, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Mišljenje o potrošačkim kreditima (CON/2016/31), Slovenija, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Izjava Republike Latvije, Republike Mađarske i Republike Malte o pisanju naziva jedinstvene valute u Ugovorima SL C 202, 7.6.2016., str. 357.
07/06/2016
Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Savezne Republike Njemačke, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Talijanske Republike, Republike Cipar, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Austrije, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije i Slovačke Republike o simbolima Europske unije SL C 202, 7.6.2016., str. 355.
07/06/2016
Izjava o Protokolu o stajalištu Danske SL C 202, 7.6.2016., str. 353.
07/06/2016
Protokol (br. 18) o Francuskoj SL C 202, 7.6.2016., str. 289.
07/06/2016
Protokol (br. 17) o Danskoj SL C 202, 7.6.2016., str. 288.
07/06/2016
Protokol (br. 16) o određenim odredbama koje se odnose na Dansku SL C 202, 7.6.2016., str. 287.
07/06/2016
Protokol (br. 15) o određenim odredbama koje se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske SL C 202, 7.6.2016., str. 284.
07/06/2016
Protokol (br. 13) o konvergencijskim kriterijima SL C 202, 7.6.2016., str. 281.
07/06/2016
Protokol (br. 12) o postupku u slučaju prekomjernog deficita SL C 202, 7.6.2016., str. 279.
07/06/2016
Protokol (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije SL C 202, 7.6.2016., str. 266.
07/06/2016
Protokol (br. 6) o mjestu sjedišta institucija te određenih tijela, ureda, agencija i službi Europske unije SL C 202, 7.6.2016., str. 265.
07/06/2016
Protokol (br. 4.) o Statutu sustava Europskih središnjih banaka i ESB SL C 202, 7.6.2016., str. 230.
07/06/2016
Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije SL C 59, 7.6.2016., str. 1.
07/06/2016
Odluka ESB/2016/2 - Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  7.6.2016.
03/06/2016
Mišljenje o unutarnjoj reviziji središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (CON/2016/30), Bugarska, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Odluka (EU) 2016/868 ESB od 18. svibnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2014/6 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka  (ESB/2016/14), SL L 144, 1.6.2016., str. 99.
01/06/2016
Uredba (EU) 2016/867 ESB od 18. svibnja 2016. o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku  (ESB/2016/13), SL L 144, 1.6.2016., str. 44.
19/05/2016
Mišljenje o uredbi o integriranom podatkovnom modelu  (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Odluka (EU) 2016/702 ESB-a od 18. travnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2016/8), SL L 121, 11.5.2016., str. 24.