All years
2020

08/04/2020
EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/515, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2020, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2020/21), EUVL L 110, 8.4.2020, s. 26.
08/04/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/506, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2020, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 ja eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2020/20), EUVL L 109, 8.4.2020, s. 1.
06/04/2020
EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/497, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2020, tiettyjen tietojen kirjaamisesta yhteisötietorekisteriin kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa (EKP/2020/16), EUVL L 106, 6.4.2020, s. 3.
06/04/2020
EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/496, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR) annettujen suuntaviivojen (EU) 2019/1265 muuttamisesta (EKP/2020/15), EUVL L 106, 6.4.2020, s. 1.
30/03/2020
EKP:n suositus, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2020, osingonjaosta COVID-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/1 kumoamisesta (EKP/2020/19), EUVL C 63, 30.3.2020, s. 1.Lisätietoja
30/03/2020
Lausunto Lietuvos bankasin antamasta hätärahoituksesta maksuvalmiuden turvaamiseksi (CON/2020/11), Liettua, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/441, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annetun EKP:n päätöksen (EU) 2016/948 muuttamisesta (EKP/2020/18), EUVL L 91, 25.3.2020, s. 5.
25/03/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/440, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta (EKP/2020/17), EUVL L 91, 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
EKP:n SUOSITUS, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, Euroopan unionin neuvostolle Latvijas Bankan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2020/14), EUVL C 98, 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
Lausunto EKP:n ja Hrvatska narodna bankan (HNB) tiiviistä yhteistyöstä yhteisessä valvontamekanismissa sekä HNB:n tehtävistä ja välineistä makrovakauden alalla (CON/2020/10), Kroatia, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Päätös EKP/2010/14. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 25.3.2020, s. .
23/03/2020
EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/428, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2020, yhteisestä käyttöliittymästä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/16 kumoamisesta (EKP/2020/12), EUVL L 87, 23.3.2020, s. 4.Lisätietoja
19/03/2020
Lausunto maksujärjestelmien ja maksujärjestelmäoperaattorien yleisvalvonnasta (CON/2020/9), Kypros, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Lausunto Hrvatska narodna bankasta (CON/2020/8), Kroatia, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/407, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/13), EUVL L 80, 17.3.2020, s. 23.
09/03/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/380, annettu 18 päivänä helmikuuta 2020, hankintoja koskevista säännöistä annetun päätöksen (EU) 2016/245 muuttamisesta (EKP/2020/10), EUVL L 69, 9.3.2020, s. 41.
06/03/2020
EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/381, annettu 21 päivänä helmikuuta 2020, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä annettujen suuntaviivojen (EU) 2017/2335 muuttamisesta (EKP/2020/11), EUVL L 69, 6.3.2020, s. 46.
12/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/188, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla  (EKP/2020/9), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 12.Lisätietoja
12/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/187, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (uudelleenlaadittu)  (EKP/2020/8), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 6.Lisätietoja
07/02/2020
Oikaisu sopimukseen, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta ( EUVL C 032I, 1.2.2020 )  EUVL C 42, 7.2.2020, s. 36.
05/02/2020
Lausunto Eesti Pankin hallintoneuvostosta (CON/2020/7), Viro, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/141, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2020/7), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 21.
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/140, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen (EU) 2019/46 kumoamisesta  (EKP/2020/6), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 15.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/139, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta (EKP/2020/5), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/138, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta, ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 6.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/137, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen (EU) 2019/43 kumoamisesta  (EKP/2020/3), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 4.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/136, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/48 kumoamisesta  (EKP/2020/2), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
01/02/2020
Sopimus, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta  EUVL C 63, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
03/02/2020
Lausunto De Nederlandsche Bankin hallinnon muutoksista ja rahoitusvakauskomitean muodollisesta perustamisesta  (CON/2020/6), Alankomaat, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Lausunto Bulgarian keskuspankin seuraamusvaltuuksista tiiviin yhteistyön puitteissa sekä Bulgarian levan virallisesta vaihtokurssista (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Lausunto luottolaitosten pesänhoitajien ja selvittäjien oikeudesta pitää varoja Latvijas Bankassa olevalla tilillä (CON/2020/4), Latvia, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Ei enää voimassa: EKP:n Suositus, annettu 17 päivänä tammikuuta 2020, osingonjakopolitiikasta (EKP/2020/1), EUVL C 30, 29.1.2020, s. 1.
14/01/2020
Lausunto keskusvastapuolten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (CON/2020/3), Saksa, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Lausunto asunto-omaisuuslainojen makrovakausriskejä rajoittavista toimista  (CON/2020/1), Saksa, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Lausunto maanpuolustuksesta (CON/2020/2), Viro, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta  (CON/2019/46), Alankomaat, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2231, annettu 10 päivänä joulukuuta 2019, vuonna 2020 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2019/40), EUVL L 333, 27.12.2019, s. 149.
23/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2216, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/298 muuttamisesta (EKP/2019/36), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 183.
23/12/2019
EKP:n Päätös (EU) 2019/2215, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, EKP:n tilinpäätöksestä annetun päätöksen (EU) 2016/2247 muuttamisesta (EKP/2019/35), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 168.
23/12/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/2217, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/2249 muuttamisesta (EKP/2019/34), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 184.
20/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2195, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta annetun päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta  (EKP/2019/39), EUVL L 330, 20.12.2019, s. 91.
20/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2194, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, nimenkirjoitusvaltuuksien myöntämisestä  (EKP/2019/33), EUVL L 330, 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Oikaisu EKP:n päätökseen (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2019/38) (Euroopan unionin virallinen lehti L 327, 17. joulukuuta 2019) EUVL L 330, 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta (EKP/2019/37) (Euroopan unionin virallinen lehti L 327, 17. joulukuuta 2019) EUVL L 330, 20.12.2019, s. 106.
17/12/2019
Lausunto maksupalveluista ja maksujärjestelmistä (CON/2019/45), Bulgaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä  (EKP/2019/38), EUVL L 327, 17.12.2019, s. 99.Lisätietoja
17/12/2019
EKP:n Asetus (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta  (EKP/2019/37), EUVL L 327, 17.12.2019, s. 70.Lisätietoja
17/12/2019
EKP:n asetus (EU) 2014/1163 (EKP/2014/41). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti 17.12.2019.
16/12/2019
Lausunto tiettyjen finanssimarkkinatoimijoiden varallisuudesta kannettavasta verosta sekä tiettyjen luottolaitosten yhteisötuloista kannettavasta lisäverosta  (CON/2019/44), Liettua, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta (CON/2019/43), 11.12.2019.Lisätietoja
06/12/2019
Lausunto luottolaitosten myöntämien lainojen arvopaperistamista koskevasta takausjärjestelmästä (CON/2019/42), Kreikka, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Lausunto vaatimuksesta, jonka mukaan tiettyjen luottolaitosten ja sivuliikkeiden on tarjottava käteispalveluja (CON/2019/41), Ruotsi, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Lausunto valikoiduilta rahoituslaitoksilta perittävän erityisen maksun korottamisesta  (CON/2019/40), Slovakia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Lausunto käteisen käytön jarruttamisesta verotuskeinoin (CON/2019/39), Kreikka, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Lausunto verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta (CON/2019/38), Espanja, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
EKP:n Päätös (EU) 2019/1848, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2019/32), EUVL L 283, 5.11.2019, s. 57.
05/11/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1849, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta  (EKP/2019/30), EUVL L 283, 5.11.2019, s. 64.
25/10/2019
Lausunto Latvijas Bankasista annetun lain muutoksista (CON/2019/36), Latvia, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta  (CON/2019/35), EUVL C 374, 23.10.2019, s. 2.Lisätietoja
21/10/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/31), EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12.Lisätietoja
08/10/2019
EKP:n Asetus (EU) 2019/1677, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2019/29), EUVL L 257, 8.10.2019, s. 18.
27/09/2019
EKP:n lausunto asuntolainoihin sovellettavista uusista makrovakausvälineistä Luxemburgissa (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Lausunto euron suojaamisesta väärentämiseltä sekä eurometallirahojen aitouden tarkastamisesta (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1558, annettu 12 päivänä syyskuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta  (EKP/2019/28), EUVL L 238, 16.9.2019, s. 2.
06/09/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1386, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2019/18), EUVL L 232, 6.9.2019, s. 1.
05/09/2019
EKP:n lausunto säännöistä, joita rahoitusalan yritysten on noudatettava palkka- ja palkitsemispolitiikkojen määrittelyssä (CON/2019/32), Alankomaat, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Lausunto tietojen avoimuudesta (CON/2019/31), Alankomaat, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1378, annettu 9 päivänä elokuuta 2019, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta  (EKP/2019/27), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 9.
28/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1377, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2019, yksikönpäälliköiden nimittämisestä tekemään delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta (EKP/2019/26), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 6.
28/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1376, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019, EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja luottolaitosten toimilupien peruuttamista koskevien päätöksentekovaltuuksien siirtämisestä  (EKP/2019/23), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 1.
21/08/2019
EKP:n suositus, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan unionin neuvostolle Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2019/24), EUVL C 283, 21.8.2019, s. 1.
16/08/2019
Lausunto luottojärjestelyjen ostosta ja myynnistä (CON/2019/30), Kypros, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1349, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2019, toimivaltaisen viranomaisen valtuuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja ehdoista systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvonnassa  (EKP/2019/25), EUVL L 214, 16.8.2019, s. 16.
16/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1348, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2019, menettelystä, jonka mukaisesti euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot hyväksytään tietoja antaviksi jäsenvaltioiksi yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta annetun asetuksen (EU) 2016/867 nojalla  (EKP/2019/20), EUVL L 214, 16.8.2019, s. 3.
09/08/2019
Lausunto kiinteistövakuudellisten saamisten siirtoa koskevista rajoituksista (CON/2019/29), Puola, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1335, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, yhteisötietorekisteristä annettujen suuntaviivojen (EU) 2018/876 muuttamisesta  (EKP/2019/17), EUVL L 2018, 8.8.2019, s. 47.
08/08/2019
Suuntaviivat EKP/2014/60. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 8.8.2019, s. .
05/08/2019
Suuntaviivat EKP/2015/35. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 5.8.2019, s. .
29/07/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1312, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) muuttamisesta  (EKP/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta  (EKP/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1265, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR)  (EKP/2019/19), EUVL L 199, 26.7.2019, s. 8.
25/07/2019
Lausunto EKP:n johtokunnan puheenjohtajan nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta  (CON/2019/28), EUVL C 258, 25.7.2019, s. 2.Lisätietoja
18/07/2019
Lausunto Sveitsin frangin määräisten lainojen muuntamisesta  (CON/2019/27), Slovenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Lausunto varojen maksusta muille kuin sijoittajina kokeneille toissijaisten joukkolainojen haltijoille ja vähemmistöosakkaille, joilla oli omistusosuus Slovenian tasavallan määräysvallan alaisissa, Banka Slovenijen poikkeuksellisten toimenpiteiden kohteena olevissa pankeissa (CON/2019/26), Slovenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Lausunto voimaan saatettavasta kansallisesta lainsäädännöstä, jolla luodaan puitteet EKP:n ja Hrvatska narodna bankan tiiviille yhteistyölle (CON/2019/25), Kroatia, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1034, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2019/13), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 79.
24/06/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1033, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2019/12), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 75.
24/06/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1032, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta  (EKP/2019/11), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 64.
24/06/2019
EKP:n lausunto Banca d’Italian omistajuusrakenteesta sekä kultavarantojen omistajuudesta (CON/2019/23), Italia, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Suuntaviivat EKP/2014/31. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  24.6.2019.
21/06/2019
EKP:n lausunto Central Bank of Cyprusin hallinnosta ja taloudellisesta riippumattomuudesta sekä Central Bank of Cyprusia koskevien perustuslain säännösten muutoksista (CON/2019/24), Kypros, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1007, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, TARGET2-Securities-hankkeesta annettujen suuntaviivojen EKP/2012/13 muuttamisesta  (EKP/2019/16), EUVL L 163, 20.6.2019, s. 108.
20/06/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1006, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi annetun päätöksen EKP/2011/20 muuttamisesta  (EKP/2019/15), EUVL L 163, 20.6.2019, s. 103.
14/06/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/976, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista yhteisissä valvontaryhmissä koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä päätöksen (EU) 2017/274 kumoamisesta (EKP/2019/14), EUVL L 157, 14.6.2019, s. 61.Lisätietoja
12/06/2019
Lausunto Latvian rahoitus- ja pääomamarkkinoiden valvontakomission tehtävistä ja hallinnosta (CON/2019/22), Latvia, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Lausunto pankkien ja finanssimarkkinoiden valvontajärjestelmän uudistuksesta  (CON/2019/21), Itävalta, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Lausunto viitekorkoon sidottujen pankkilainojen aikaisemmille haltijoille myönnettävästä oikeussuojakeinosta (CON/2019/20), Slovenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Lausunto Portugalin finanssivalvontajärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta (CON/2019/19), Portugali, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2019
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2018/231, annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista  EUVL L 132, 20.5.2019, s. 47.
20/05/2019
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta  EUVL L 134, 20.5.2019, s. 47.
10/05/2019
Lausunto pankkien rahoitusvarojen verotuksesta sekä kulutusluottosopimusten vertailukorosta  (CON/2019/18), Romania, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/685, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2019, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2019 (EKP/2019/10), EUVL L 115, 2.5.2019, s. 16.
02/05/2019
Lausunto verkko- ja tietoturvasta (CON/2019/17), Kypros, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/669, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2019, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä annetun päätöksen EKP/2013/10 muuttamisesta  (EKP/2019/9), EUVL L 113, 29.4.2019, s. 6.
29/04/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2019/7), EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11.Lisätietoja
17/04/2019
Lausunto osallistumisesta yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Lausunto lobbauksesta (CON/2019/15), Tšekki, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Lausunto lainanottajien suostumuksen vaatimisesta asunto-omaisuusvakuudellisten lainojen siirroille (CON/2019/14), Irlanti, 29.3.2019.
27/03/2019
Lausunto vaatimusten mukaisten pankkien vastuiden entisten oikeudenhaltijoiden oikeussuojasta,  (CON/2019/13), Slovenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Lausunto Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen hallintorakenteen muutoksista (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta (CON/2019/11), EUVL C 94, 12.3.2019, s. 2.
08/03/2019
EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet  EUVL C 89, 8.3.2019, s. 2.Lisätietoja
06/03/2019
Lausunto ehdotuksesta neuvoston sopimukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (CON/2019/6), EUVL C 84, 6.3.2019, s. 1.Lisätietoja
04/03/2019
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (CON/2018/32), EUVL C 79, 4.3.2019, s. 1.Lisätietoja
28/02/2019
Lausunto makrovakautta valvovan lautakunnan perustamisesta (CON/2019/10), Espanja, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Lausunto ensisijaisten asuntojen suojaa koskevasta lakiesityksestä (CON/2019/9), Kreikka, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/323, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyviä delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä  (EKP/2019/5), EUVL L 55, 25.2.2019, s. 16.
25/02/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/322, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyvien päätösten antamista koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2019/4), EUVL L 55, 25.2.2019, s. 7.
20/02/2019
EKP:n suositus, annettu 14 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan unionin neuvostolle Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2019/6), EUVL C 67, 20.2.2019, s. 1.
18/02/2019
Lausunto velallisen vakituisena asuntona käyttämää omaisuutta koskevista häätöpäätöksistä (CON/2019/8), Irlanti, 18.2.2019.
15/02/2019
Lausunto mikrolainojen myöntäjien toimiluvista ja valvonnasta (CON/2019/7), Kreikka, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Lausunto 500 euron setelien käytön kiellosta ja tietyistä rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön muutoksista (CON/2019/5), Tanska, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuurilautakunnasta sekä TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta  (EKP/2019/3), EUVL L 32, 4.2.2019, s. 14.Lisätietoja
01/02/2019
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2019/4), Espanja, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Lausunto Narodowy Bank Polskin johtajien ja toimivan johdon palkkauksesta (CON/2019/3), Puola, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
EKP:n asetus (EU) 2019/113, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta  (EKP/2018/33), EUVL L 23, 25.1.2019, s. 19.
23/01/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/137, annettu 23 päivänä tammikuuta 2019, eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien keskitetyn yhdysväylän (ESMIG-yhdysväylä) verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta (EKP/2019/2), EUVL L 25, 23.1.2019, s. 34.
21/01/2019
Lausunto Central Bank of Maltan suorittamasta luottotietolaitosten valvonnasta ja maksupalvelujen yleisvalvonnasta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
EKP:n suositus, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, yhteisötietorekisteristä  (EKP/2018/36), EUVL C 21, 17.1.2019, s. 1.
11/01/2019
EKP:n suositus, annettu 7 päivänä tammikuuta 2019, osingonjakopolitiikasta  (EKP/2019/1), EUVL C 11, 11.1.2019, s. 1.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/48, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta  (EKP/2018/32), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 196.
11/01/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/47, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2018/31), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 194.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/46, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen EKP/2013/26 kumoamisesta (EKP/2018/30), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 190.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/45, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta  (EKP/2018/29), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 183.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/44, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta, päätöksen EKP/2014/61 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2013/30 kumoamisesta  (EKP/2018/28), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 180.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta  (EKP/2018/27), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 178.
03/01/2019
Lausunto katettuja joukkolainoja koskevista säännöksistä (CON/2019/1), Viro, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
EKP:n päätös (EU) 2018/2049, annettu 12 päivänä joulukuuta 2018, vuonna 2019 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2018/35), EUVL L 327, 21.12.2018, s. 87.
21/12/2018
Lausunto makrotason vakauden välineistä (CON/2018/58), Espanja, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Lausunto pankkitilejä ja rahoitustaloustoimia koskevan keskusrekisterin hallinnoimisesta ja toiminnasta  (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Lausunto Banca Naţională a Româniein johtokunnan jäseniä ja työntekijöitä koskevan vastuujärjestelmän muuttamisesta (CON/2018/56), Romania, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta (CON/2018/51), EUVL C 444, 10.12.2018, s. 11.Lisätietoja
07/12/2018
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta (CON/2018/55), 7.12.2018.Lisätietoja
26/11/2018
EKP:n asetus (EU) 2018/1845, annettu 21 päivänä marraskuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisen harkintavallan käyttämisestä erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavan kynnysarvon osalta  (EKP/2018/26), EUVL L 299, 26.11.2018, s. 55.
20/11/2018
Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (CON/2018/54), EUVL C 444, 20.11.2018, s. 15.Lisätietoja
19/11/2018
Lausunto Bulgarian kansallisen keskuspankin (Българска народна банка) makrovakaustehtävistä sekä luottolaitosten hallinnointijärjestelyistä (CON/2018/52), Bulgaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Lausunto lähentymisraportin suositusten täytäntöönpanosta Bulgarian kansallista keskuspankkia(Българска народна банка)koskevassa laissa (CON/2018/53), Bulgaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Lausunto finanssivalvonnan ja sijoittajansuojan vahvistamisesta (CON/2018/50), Puola, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Lausunto keskeisten palvelujen ja keskeisten palvelujen tarjoajien nimeämisestä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyen  (CON/2018/47), Slovenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
EKP:n päätös (EU) 2018/1625, annettu 8 päivänä lokakuuta 2018, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2018/24), EUVL L 280, 9.11.2018, s. 1.
09/11/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/1626, annettu 3 päivänä elokuuta 2018, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2018/20), EUVL L 280, 9.11.2018, s. 40.
09/11/2018
Lausunto kansallisen lainsäädännön hyväksymisestä tiiviin yhteistyön luomiseksi EKP:n ja Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) välille  (CON/2018/49), Bulgaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Suuntaviivat EKP/2012/27. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 9.11.2018, s. .
09/11/2018
Päätös EKP/2007/7. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 9.11.2018, s. .
08/11/2018
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin vähimmäisvarantovaatimuksista (CON/2018/48), Unkari, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
EKP:n suositus, annettu 19 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan unionin neuvostolle De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/25), EUVL C 394, 30.10.2018, s. 1.
26/10/2018
Lausunto varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan Suomen sääntelyn tarkistamisesta  (CON/2018/46), Suomi, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
26/10/2018
Lausunto valtion tilintarkastusvirastoa koskevasta sääntelystä (CON/2018/45), Kroatia, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Lausunto säännöistä, joita järjestelmän kannalta olennaisten luottolaitosten on noudatettava laatiessaan kiinteämääräistä palkkioita koskevia palkitsemisperiaatteita (CON/2018/44), Alankomaat, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (CON/2018/38), EUVL C 382, 23.10.2018, s. 7.Lisätietoja
23/10/2018
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (CON/2018/37), EUVL C 382, 23.10.2018, s. 2.Lisätietoja
19/10/2018
Lausunto sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuskohtelun uudelleentarkastelusta (CON/2018/36), EUVL C 378, 19.10.2018, s. 5.Lisätietoja
12/10/2018
EKP:n suositus, annettu 4 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan unionin neuvostolle Lietuvos bankasin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/23), EUVL C 370, 12.10.2018, s. 1.
28/09/2018
Lausunto kansallisen vakuutussaatavien tietokannan perustamisesta (CON/2018/43), Irlanti, 28.9.2018.
14/09/2018
EKP:n suositus, annettu 6 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan unionin neuvostolle Banco de Españan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/22), EUVL C 325, 14.9.2018, s. 1.
11/09/2018
Lausunto popolari-pankkeja ja osuuspankkeja koskevan lakiuudistuksen muutoksista  (CON/2018/42), Italia, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Lausunto euromääräisiin maksuihin sovellettavista uusista pyöristyssäännöistä  (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Lausunto hallinnollisten tietojen siirtämisestä tilastointitarkoituksia varten  (CON/2018/40), Saksa, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Lausunto kriittisistä infrastruktuureista, kyberturvallisuudesta ja katetuista joukkovelkakirjalainoista (CON/2018/39), Slovakia, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista (CON/2018/33), EUVL C 303, 29.8.2018, s. 2.Lisätietoja
20/08/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/1151, annettu 2 päivänä elokuuta 2018, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta (EKP/2018/19), EUVL L 209, 20.8.2018, s. 2.
17/08/2018
EKP:n päätös (EU) 2018/1148, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta ja päätöksen (EU) 2016/1041 kumoamisesta  (EKP/2018/21), EUVL L 208, 17.8.2018, s. 91.Lisätietoja
16/08/2018
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles IV -ohjelma) (CON/2018/35), EUVL C 378, 16.8.2018, s. 2.Lisätietoja
27/07/2018
Lausunto makrovakausvälineiden vastavuoroisesta soveltamisesta Luxemburgissa (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä (CON/2018/25), EUVL C 261, 25.7.2018, s. 1.Lisätietoja
24/07/2018
EKP:n suositus, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2018/18), EUVL C 260, 24.7.2018, s. 1.
07/06/2018
Lausunto ranskalaisten "livret A"-säästötilien ja eräiden muiden ranskalaisten säänneltyjen säästötilien korkomuotojen muutoksesta  (CON/2018/28), Ranska, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta (CON/2018/19), EUVL C 255, 20.7.2018, s. 2.Lisätietoja
18/07/2018
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta (CON/2018/26), EUVL C 251, 18.7.2018, s. 2.Lisätietoja
05/07/2018
Lausunto luottosopimusten haltijoiden liiketoiminnan sääntelystä (CON/2018/31), Irlanti, 5.7.2018.
25/06/2018
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta (CON/2018/20), EUVL C 220, 25.6.2018, s. 2.Lisätietoja
18/06/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/877, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018, raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2018/17), EUVL L 154, 18.6.2018, s. 22.
18/06/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/876, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018, yhteisötietorekisteristä  (EKP/2018/16), EUVL L 154, 18.6.2018, s. 3.
15/06/2018
Lausunto asuntolainan takaisinmaksua koskevista vaatimuksista (CON/2018/30), Ruotsi, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/861, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2018, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/23 muuttamisesta (EKP/2018/13), EUVL L 153, 15.6.2018, s. 161.
15/06/2018
Suuntaviivat (EKP/2013/23). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 15.6.2018, s. .
08/06/2018
Lausunto rahoitusoikeuden alaan kuuluvista useista säännöksistä (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
EKP:n suositus, annettu 18 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan unionin neuvostolle Lietuvos bankasin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2018/15), EUVL C 181, 28.5.2018, s. 1.
18/05/2018
Lausunto yleishyödyllisten verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamista koskevista puitteista (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Lausunto hallinnollisista seuraamuksista ja rikoksista liittyen väärien tai harhaanjohtavien tietojen antamiseen Central Bank of Irlandille (CON/2018/24), Irlanti, 11.5.2018.
07/05/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/797, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille  (EKP/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
EKP:n päätös (EU) 2018/667, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Lausunto kriittisten infrastruktuurien identifioimisesta ja valvonnasta tietotekniikan turvallisuuden varmistamiseksi  (CON/2018/22), Viro, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Lausunto CHF-lainojen muuntamisesta (CON/2018/21), Slovenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/572, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta  (EKP/2018/5), EUVL L 95, 13.4.2018, s. 49.
13/04/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/571, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta  (EKP/2018/4), EUVL L 95, 13.4.2018, s. 45.
13/04/2018
EKP:n suuntaviivat (EU)2018/570, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta  (EKP/2018/3), EUVL L 95, 13.4.2018, s. 23.
09/04/2018
Lausunto katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevasta säännöstöstä (CON/2018/18), Tšekki, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
EKP:n päätös (EU) 2018/547, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2018, omia varoja koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä  (EKP/2018/11), EUVL L 90, 6.4.2018, s. 110.
06/04/2018
EKP:n päätös (EU) 2018/546, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, omia varoja koskeviin päätöksiin liittyvästä toimivallan delegoinnista  (EKP/2018/10), EUVL L 90, 6.4.2018, s. 105.
06/04/2018
Lausunto Hrvatska Narodna Bankaa koskevan lain sekä valtiontarkastusvirastoa koskevan lain muutoksista (CON/2018/17), Kroatia, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta (CON/2018/12), EUVL C 120, 6.4.2018, s. 2.Lisätietoja
04/04/2018
Lausunto arvopaperistamista koskevan lainsäädännön laatimisesta (CON/2018/16), Kypros, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
EKP:n suositus, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin neuvostolle Banque de Francen ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2018/9), EUVL C 107, 22.3.2018, s. 1.
21/03/2018
Lausunto kriittisten infrastruktuurien turvallisuudesta ja suojelemisesta (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Lausunto EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/323, annettu 22 päivänä helmikuuta 2018, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/7 muuttamisesta  (EKP/2018/8), EUVL L 62, 5.3.2018, s. 38.
05/03/2018
EKP:n asetus (EU) 2018/318, annettu 22 päivänä helmikuuta 2018, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 muuttamisesta  (EKP/2018/7), EUVL L 62, 5.3.2018, s. 4.
05/03/2018
Lausunto asuntovelkarästien uudelleenjärjestelystä (CON/2018/13), Irlanti, 5.3.2018.
05/03/2018
Suuntaviivat EKP/2013/7. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti  5.3.2018.
05/03/2018
Asetus EKP/2012/24. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti 5.3.2018.
02/03/2018
Oikaisu EKP:n päätökseen (EU) 2017/2081, annettu 10 päivänä lokakuuta 2017, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta EUVL L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin (EU) 2016/2249, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä EUVL L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin (EU) 2017/697, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin EUVL L 60, 2.3.2018, s. 56.
01/03/2018
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (CON/2018/1), EUVL C 77, 1.3.2018, s. 2.Lisätietoja
19/02/2018
Lausunto kiinnitysluottoja kokevista makrovakauspoliittisista lisävälineistä (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
EKP:n asetus (EU) 2018/231, annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2), EUVL L 45, 17.2.2018, s. 3.
16/02/2018
EKP:n päätös (EU) 2018/228, annettu 13 päivänä helmikuuta 2018, sopivuutta ja luotettavuutta koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä annetun päätöksen (EU) 2017/936 muuttamisesta  (EKP/2018/6), EUVL L 43, 16.2.2018, s. 18.
16/02/2018
Päätös (EU) 2017/963 (EKP/2017/16). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 16.2.2018, s. .
15/02/2018
Lausunto korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettaviin siirtohintoihin liittyvien uusien tehtävien antamisesta Bank of Greecelle  (CON/2018/11), Kreikka, 15.2.2018.
14/02/2018
Lausunto rahavarojen palauttamisesta Slovenian tasavallalle nimetyistä veroparatiiseista (CON/2018/8), Slovenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Lausunto korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettaviin siirtohintoihin liittyvien uusien tehtävien antamisesta Central Bank of Cyprusille (CON/2018/10), Kypros, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Lausunto luottolaitosten rahoittamisesta rahoituslaitoksilta peräisin olevilla varoilla (CON/2018/7), Unkari, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Lausunto Maltan rahoituspalveluviranomaisen rahoituksesta ja hallinnosta (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
EKP:n suositus, annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan unionin neuvostolle Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/1), EUVL C 37, 1.2.2018, s. 1.
01/02/2018
Päätös (EU) 2014/828 (EKP/2014/40). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 1.2.2018, s. .
31/01/2018
Lausunto vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista (CON/2018/5), Slovenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Lausunto unionin kriisinhallintakehyksen muuttamisesta (CON/2017/47), EUVL C 34, 31.1.2018, s. 17.Lisätietoja
31/01/2018
Lausunto luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskeviin vakavaraisuusvaatimuksiin liittyvään unionin säännöstöön tehtävistä muutoksista  (CON/2017/46), EUVL C 34, 31.1.2018, s. 5.Lisätietoja
26/01/2018
Lausunto pankkitilien ja rahoitusoperaatioiden keskusrekisterin järjestämisestä Belgiassa (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
EKP:n suositus, annettu 28 päivänä joulukuuta 2017, osingonjakopolitiikasta  (EKP/2017/44), EUVL C 8, 11.1.2018, s. 1.
11/01/2018
Lausunto rahoitusvälineiden markkinoista (CON/2018/3), Slovenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Lausunto rahoitusvälineiden markkinoista (CON/2018/2), Kreikka, 9.1.2018.
05/01/2018
EKP:n suositus, annettu 19 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan unionin neuvostolle Central Bank of Cyprusin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2017/43), EUVL C 2, 5.1.2018, s. 1.

2017

23/12/2017
EKP:n suositus, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan unionin neuvostolle EKP:n ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2017/42), EUVL C 444, 23.12.2017, s. 1.
23/12/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2444, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta annetun päätöksen (EU) 2015/2332 muuttamisesta  (EKP/2017/41), EUVL L 344, 23.12.2017, s. 63.
23/12/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2443, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, vuonna 2018 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2017/40), EUVL L 344, 23.12.2017, s. 61.
23/12/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2442, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, vuonna 2017 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen (EU) 2016/2164 muuttamisesta  (EKP/2017/39), EUVL L 344, 23.12.2017, s. 59.
15/12/2017
Suuntaviivat (EU) 2017/2335, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä (EKP/2017/38), EUVL L 333, 15.12.2017, s. 66.
06/12/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2239, annettu 16 päivänä marraskuuta 2017, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen (EU) 2016/2247 muuttamisesta (EKP/2017/36), EUVL L 320, 6.12.2017, s. 18.
04/12/2017
EKP:n lausunto luotto-osuuskuntien keskusliittojen lukumäärän rajoittamisesta (CON/2017/54), Liettua, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Kansainväliseen valuuttarahastoon liittyvien verojen ja maksujen välittäjän tehtävän antamisesta Lietuvos bankasille. (CON/2017/53), Liettua, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Lausunto rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa käytettävistä vertailuarvoista  (CON/2017/52), Bulgaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2199, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen EKP/2014/40 muuttamisesta  (EKP/2017/37), EUVL L 312, 28.11.2017, s. 92.
27/11/2017
Lausunto päätöksentekoa Българска народна банка:ssa (Bulgarian kansallisessa keskuspankissa) koskevien sääntöjen muuttamisesta  (CON/2017/51), Bulgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Lausunto liiketoimista lähipiiriin kuuluvien osapuolten kanssa (CON/2017/50), Bulgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Lausunto palkkoja ja eläkkeitä koskevista säännöksistä (CON/2017/49), Irlanti, 24.11.2017.
16/11/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2097, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, menetelmästä, jonka mukaan systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevien yleisvalvontavaatimusten rikkomisesta määrättävät seuraamukset lasketaan  (EKP/2017/35), EUVL L 299, 16.11.2017, s. 31.
16/11/2017
EKP:n asetus (EU) 2017/2095, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2157/1999 muuttamisesta (EKP/2017/34), EUVL L 299, 16.11.2017, s. 22.
16/11/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2098, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 795/2014 noudattamatta jättämisestä määrättäviä korjaavia toimenpiteitä koskevista menettelykysymyksistä  (EKP/2017/33), EUVL L 299, 16.11.2017, s. 34.
16/11/2017
EKP:n asetus (EU) 2017/2094, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 muuttamisesta  (EKP/2017/32), EUVL L 299, 16.11.2017, s. 11.
16/11/2017
Asetus EKP/1999/4. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 16.11.2017, s. .
15/11/2017
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (CON/2017/42), EUVL C 385, 15.11.2017, s. 10.Lisätietoja
15/11/2017
EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisen koskevien vaatimusten osalta (CON/2017/39), EUVL C 385, 15.11.2017, s. 10.Lisätietoja
14/11/2017
EKP:n suuntaviivat (EU) 2017/2193, annettu 27 päivänä lokakuuta 2017, eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/280 muuttamisesta (EKP/2017/31), EUVL L 310, 14.11.2017, s. 49.
14/11/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2081, annettu 10 päivänä lokakuuta 2017, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2017/30), EUVL L 295, 14.11.2017, s. 89.Lisätietoja
14/11/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/2080, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, tiettyihin TARGET2-tietoihin pääsystä ja niiden käytöstä annetun päätöksen EKP/2010/9 muuttamisesta  (EKP/2017/29), EUVL L 295, 14.11.2017, s. 86.
14/11/2017
EKP:n suuntaviivat (EU) 2017/2082, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2017/28), EUVL L 295, 14.11.2017, s. 97.
14/11/2017
Päätös EKP/2010/9. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 14.11.2017, s. .
09/11/2017
EKP:n lausunto tuesta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville asuntolainavelallisille sekä tuesta ulkomaan valuutan määräisten tai ulkomaan valuuttaan indeksoitujen asuntovelkojen uudelleenjärjestämiseksi vapaaehtoisesti (CON/2017/48), Puola, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Lausunto ranskalaisten ”Livret A”-säästötilien ja eräiden muiden ranskalaisten säänneltyjen säästötilien korkotason jäädyttämisestä (CON/2017/45), Ranska, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
EKP:n lausunto, annettu 20 päivänä syyskuuta 2017, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012 ja (EU) 2015/2365 muuttamisesta  (CON/2017/38), EUVL C 372, 1.11.2017, s. 6.Lisätietoja
27/10/2017
Lausunto maksupalveluista (CON/2017/44), Kypros, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Lausunto Národná banka Slovenskan roolista rahoituksen välittäjille ja muille finanssialan välittäjille tarjottavan koulutuksen valvonnassa (CON/2017/43), Slovakia, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Lausunto vaatimusten mukaisten pankkien vastuiden oikeudenhaltijoiden oikeussuojasta (CON/2017/41), Slovenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2017/40), Kypros, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Lausunto pankkienvälisestä selvityksestä  (CON/2017/37), Puola, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
EKP:n suositus, annettu 8 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan unionin neuvostolle Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2017/27), EUVL C 310, 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
EKP:n asetus (EU) 2017/1539, annettu 25 päivänä elokuuta 2017, päivästä, jona valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta annettua asetusta (EU) 2017/1538 (EKP/2017/25) aletaan soveltaa kansallisten tilinpitosäännöstöjen piiriin kuuluviin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin (EKP/2017/26), EUVL L 240, 19.9.2017, s. 212.
19/09/2017
EKP:n asetus (EU) 2017/1538, annettu 25 päivänä elokuuta 2017, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta (EKP/2017/25), EUVL L 240, 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
Asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 19.9.2017, s. .
11/09/2017
Lausunto joukkolainoja, luottotietojen raportointia, makrovakausvaltuuksia ja -välineitä sekä YVM:n yhteisiä menettelyitä koskevasta säännöstöstä (CON/2017/36), Slovakia, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
EKP:n suositus, annettu 24 päivänä elokuuta 2017, Euroopan unionin neuvostolle Banco de Portugalin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2017/24), EUVL C 292, 6.9.2017, s. 1.
25/08/2017
Lausunto finanssimarkkinoiden valvontaa koskevan säännöstön muuttamisesta (CON/2017/35), Itävalta, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Lausunto lakiluonnoksesta NBB:n ohjesäännön muuttamisesta NBB:n johtokunnan jäsenten lukumäärän osalta (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/1493, annettu 3 päivänä elokuuta 2017, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla annetun päätöksen EKP/2014/29 muuttamisesta  (EKP/2017/23), EUVL L 216, 22.8.2017, s. 23.
22/08/2017
Päätös (EKP/2014/29). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 22.8.2017, s. .
21/08/2017
Lausunto luottotietojen raportoimisesta (CON/2017/33), Itävalta, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Lausunto Central Bank of Cyprusin nimeämisestä tiedonhankintaviranomaiseksi sekä asianomaisten poikkeusten sisällyttämisestä pankkisalaisuusvaatimuksiin (CON/2017/32), Kypros, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Lausunto kriittisiä infrastruktuureja koskevasta laista (CON/2017/31), Slovenia, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Lausunto Hrvatska narodna bankan rahapolitiikan toimeenpanoa koskevasta päätösluonnoksesta (CON/2017/30), Kroatia, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Lausunto asuntolainan takaisinmaksua koskevasta lisävaatimuksesta (CON/2017/29), Ruotsi, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Lausunto keskitettyyn luottorekisteriin ja pankkitilirekisteriin pääsystä (CON/2017/28), Bulgaria, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/1403, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 muuttamisesta (EKP/2017/20), EUVL L 199, 29.7.2017, s. 24.
29/07/2017
Suuntaviivat (EKP/2012/13). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 29.7.2017, s. .
21/07/2017
EKP:n päätös (EU) 2017/1361, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2015/5 muuttamisesta  (EKP/2017/15), EUVL L 190, 21.7.2017, s. 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (22) +