All years
2016

30/11/2016
Lausunto keskitetyn luottorekisterin ja pankkitilirekisterin hoitamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta (CON/2016/57), Bulgaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Lausunto velvoiteprosenteista (CON/2016/56), Unkari, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Lausunto maksuvalmiuden turvaamiseksi annetun hätärahoituksen yhteydessä annettavan valtiontakauksen poistamisesta (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Lausunto kilpailun arviointia kiinnitysluottomarkkinoilla sekä vaihtuvia korkoja koskevien ohjeiden antamista lainanantajille koskevien toimivaltuuksien siirtämisestä Ceannais na hÉireannille / Central Bank of Irelandille  (CON/2016/54), Irlanti, 17.11.2016.
15/11/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/1994, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, vakavaraisuushallinnassa käytettävien laitosten suojajärjestelmien hyväksyttävyysarvioinneista, joita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset suorittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti (EKP/2016/38), EUVL L 306, 15.11.2016, s. 37.
15/11/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/1993, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, merkittäviä ja vähemmän merkittäviä laitoksia sisältävien laitosten suojajärjestelmien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen arvioinnin koordinointia sekä valvontaa koskevien periaatteiden vahvistamisesta (EKP/2016/37), EUVL L 306, 15.11.2016, s. 32.
21/10/2016
Lausunto ranskalaisten "livret A"-säästötilien korkomuotojen muutoksesta (CON/2016/51), Ranska, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Please translate: Decision ECB/2013/54 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union  14.11.2016.
11/11/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/1975, annettu 8 päivänä marraskuuta 2016, alustavien akkreditointien myöntämistä koskevan toimivallan edelleen siirtämisestä (EKP/2016/39), EUVL L 304, 11.11.2016, s. 9.
11/11/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/1974, annettu 31 päivänä lokakuuta 2016, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) muuttamisesta (EKP/2016/30), EUVL L 304, 11.11.2016, s. 7.
10/11/2016
EKP:n suositus, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, Euroopan unionin neuvostolle Banc Ceannais na hÉireannin / Central Bank of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2016/29), EUVL C 413, 10.11.2016, s. 1.
31/10/2016
Lausunto liittotasavallan rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta vastaavan viraston tehtävien uudelleenjärjestämisestä sekä asianmukaisesta palkitsemispolitiikasta annettujen EPV:n ohjeiden täytäntöönpanosta (CON/2016/53), Saksa, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2016
Lausunto Hrvatska Narodna Bankasta annettuun lakiin tehtävistä muutoksista (CON/2016/52), Kroatia, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2016
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta EUVL L 292, 27.10.2016, s. 50.
21/10/2016
Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  21.10.2016.
13/10/2016
Lausunto ehdotuksesta laiksi, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ulkomaiseen rahayksikköön liittyvien lainojen yhteydessä veloitetun marginaalin takaisinmaksu (CON/2016/50), Puola, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/10/2016
Lausunto sellaisen kiinteän omaisuuden tai osakepääoman käsittelystä, jonka luottolaitos on hankkinut velkasaneerauksen jälkeen (CON/2016/48), Kypros, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
EKP:n suositus, annettu 23 päivänä syyskuuta 2016, Euroopan unionin neuvostolle Banca d’Italian ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2016/28), EUVL C 366, 5.10.2016, s. 1.
29/09/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/1734, annettu 21 päivänä syyskuuta 2016, suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä annetun päätöksen EKP/2013/54 muuttamisesta (EKP/2016/25), EUVL L 262, 29.9.2016, s. 30.
28/09/2016
Lausunto Latvijas Bankasta annetun lain muutoksista, joilla vähennetään johtokunnan jäsenmäärää (CON/2016/47), Latvia, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Lausunto arvo-osuusmuotoisista arvopapereista annetun lain muuttamisesta  (CON/2016/46), Slovenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/1717, annettu 21 päivänä syyskuuta 2016, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta  (EKP/2016/27), EUVL L 258, 24.9.2016, s. 17.
23/09/2016
EKP:n asetus (EU) 2016/1705, annettu 9 päivänä syyskuuta 2016, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1745/2003 (ECB/2003/9) muuttamisesta (EKP/2016/26), EUVL L 257, 23.9.2016, s. 10.
19/09/2016
Lausunto Národná banka Slovenskan tehtävistä liittyen vakuutusmaksujen perusteella kannettavan veron raportointiin (CON/2016/45), Slovakia, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (CON/2016/44), 12.9.2016.Lisätietoja
07/09/2016
Lausunto Finanssivalvonnan edustajan roolista EKP:n valvontaelimessä ja valvontamaksuista (CON/2016/43), Suomi, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
06/09/2016
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin (EU) 2016/1386, annettu 2 päivänä elokuuta 2016, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/7 muuttamisesta (EKP/2016/23) EUVL L 238, 6.9.2016, s. 7.
31/08/2016
Lausunto keskitetystä luottorekisteristä (CON/2016/42), Slovenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Lausunto italialaisia osuuspankkeja koskevan lakiuudistuksen täytäntöönpanoa koskevasta Banca d'Italian hallinnollisesta yleisohjeesta (CON/2016/41), Italia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Lausunto vähimmäisvarantojärjestelmän muutoksista (CON/2016/40), Romania, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
EKP:n suositus, annettu 2 päivänä elokuuta 2016, arvopaperien omistusta koskevien tilastotietojen laadunvalvontakehyksestä (EKP/2016/24), EUVL C 297, 17.8.2016, s. 1.
17/08/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/1386, annettu 2 päivänä elokuuta 2016, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/7 muuttamisesta (EKP/2016/23), EUVL L 222, 17.8.2016, s. 85.Lisätietoja
17/08/2016
EKP:n asetus (EU) 2016/1384, annettu 2 päivänä elokuuta 2016, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/1012 (EKP/2012/24) muuttamisesta (EKP/2016/22), EUVL L 222, 17.8.2016, s. 24.
29/07/2016
Lausunto ulkomaanvaluuttaan indeksoitujen tai ulkomaanvaluutan määräisten lainojen uudelleenjärjestelyä koskevista säännöistä (CON/2016/39), Puola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Lausunto maksujärjestelyjen valvonnasta (CON/2016/38), Puola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
EKP:n suositus, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin neuvostolle Eesti Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2016/20), EUVL C 266, 22.7.2016, s. 1.
12/07/2016
Lausunto kuittaamisoikeuksien epäämisestä sellaisten saatavien osalta, jotka on annettu vakuudeksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän keskuspankille (CON/2016/37), Ranska, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/1162, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2016, luottamuksellisten tietojen luovuttamisesta rikostutkinnan yhteydessä EKP/2016/19 (EKP/2016/19), EUVL L 192, 11.7.2016, s. 73.
11/07/2016
Lausunto setelien ja kolikoiden laskemista,lajittelua, pakkaamista ja pakkausmerkintöjä koskevasta menetelmästä ja menettelytavasta (CON/2016/36), Puola, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2016
Päätös EKP/2016/2 - Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  1.7.2016.
30/06/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/1061, annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2008/8 muuttamisesta  (EKP/2016/15), EUVL L 173, 30.6.2016, s. 102.
28/06/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/1041, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2016, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta ja päätöksen (EU) 2015/300 kumoamisesta (EKP/2016/18), EUVL L 169, 28.6.2016, s. 14.
28/06/2016
Lausunto pääsyn antamisesta pankkitilien keskusrekisteriin  (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Lausunto kiinteään asunto-omaisuuteen liittyvistä kulutusluottosopimuksista  (CON/2016/34), Kreikka, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta sekä ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta  (CON/2016/27), EUVL C 223, 21.6.2016, s. 3.Lisätietoja
17/06/2016
Lausunto a) ehdotuksesta asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle ja b) ehdotuksesta asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (CON/2016/11), EUVL C 219, 17.6.2016, s. 2.Lisätietoja
16/06/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/956, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016, hankintoja koskevista säännöistä annetun päätöksen (EU) 2016/245 (EKP/2016/2) muuttamisesta (EKP/2016/17), EUVL L 159, 16.6.2016, s. 21.
16/06/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/955, annettu 6 päivänä toukokuuta 2016, suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä annetun päätöksen EKP/2013/54 muuttamisesta  (EKP/2016/12), EUVL L 159, 16.6.2016, s. 19.
15/06/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/948, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta  (EKP/2016/16), EUVL L 157, 15.6.2016, s. 28.
15/06/2016
Lausunto Hrvatska Narodna Bankasta annetun lain muutoksista (CON/2016/33), Kroatia, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Päätös EKP/2007/7. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  EUVL L , 14.6.2016, s. .
13/06/2016
Lausunto julkisella sektorilla tai julkisluonteisella sektorilla työskentelevien työntekijöiden lakisääteisen palkan alentamisesta (CON/2016/32), Alankomaat, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Lausunto kulutusluotoista (CON/2016/31), Slovenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2016
Lausunto Българска народна банка:n (Bulgarian keskuspankin) sisäisestä tarkastuksesta  (CON/2016/30), Bulgaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annetun päätöksen EKP/2014/6 muuttamisesta (EKP/2016/14), EUVL L 144, 1.6.2016, s. 99.
01/06/2016
EKP:n asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta  (EKP/2016/13), EUVL L 144, 1.6.2016, s. 44.Lisätietoja
31/05/2016
Suuntaviivat EKP/2014/15. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti EUVL L , 31.5.2016, s. .
31/05/2016
Suuntaviivat EKP/2012/27. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti EUVL L , 31.5.2016, s. .
19/05/2016
Lausunto integroitua tietomallia koskevasta asetuksesta (CON/2016/29), Itävalta, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/702, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annetun päätöksen (EU) 2015/774 muuttamisesta  (EKP/2016/8), EUVL L 121, 11.5.2016, s. 24.
03/05/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/811, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2014/34 muuttamisesta  (EKP/2016/11), EUVL L 132, 3.5.2016, s. 129.
03/05/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/810, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta  (EKP/2016/10), EUVL L 132, 3.5.2016, s. 107.
03/05/2016
Lausunto pankkien kriisinratkaisusta ja likvidaatiosta (CON/2016/28), Slovenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/821, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2016, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2016/9), EUVL L 136, 2.5.2016, s. 12.
28/04/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/661, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2016 (EKP/2016/7), EUVL L 114, 28.4.2016, s. 14.
20/04/2016
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamiseksi (CON/2016/26), 20.4.2016.Lisätietoja
20/04/2016
Lausunto eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (CON/2016/25), Italia, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Lausunto Banka Slovenijen liiketoiminnan tilintarkastuksesta (CON/2016/24), Slovenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/579, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta  (EKP/2016/6), EUVL L 99, 15.4.2016, s. 21.
13/04/2016
Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisesta (CON/2016/23), Slovenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Lausunto ehdotuksesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (CON/2016/10), EUVL C 130, 13.4.2016, s. 1.Lisätietoja
06/04/2016
Lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi toimenpiteistä euroalueen yhtenäisen edustuksen aikaansaamiseksi Kansainvälisessä valuuttarahastossa (CON/2016/22), EUVL C 216, 6.4.2016, s. 1.Lisätietoja
06/04/2016
Lausunto Itävallan maksuosuudesta Kansainvälisen valuuttarahaston katastrofinhallinta- ja hätäapurahastoon (CON/2016/21), Itävalta, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/450, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, joilla muutetaan raha- ja rahoitustilastoista annettuja suuntaviivoja EKP/2014/15  (EKP/2015/44), EUVL L 86, 1.4.2016, s. 42.
30/03/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/456, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016, petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä (EKP/2016/3), EUVL L 79, 30.3.2016, s. 34.Lisätietoja
30/03/2016
Lausunto jälkimarkkinakelpoisiin velkapapereihin sovellettavasta sääntelystä (CON/2016/20), Ranska, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
EKP:n asetus (EU) 2016/445, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4), EUVL L 78, 24.3.2016, s. 60.
24/03/2016
Lausunto maksupalveluista (CON/2016/19), Bulgaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Lausunto asuntolainan takaisinmaksua koskevista vaatimuksista (CON/2016/18), Ruotsi, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Lausunto osuuspankkeja koskevasta uudistuksesta, järjestämättömien lainojen arvopaperistamisiin liittyvästä takausjärjestelmästä ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen luotonantokapasiteetista (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/457, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2016, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta (EKP/2016/5), EUVL L 79, 17.3.2016, s. 41.
17/03/2016
Lausunto kaupanvahvistusta harjoittavien yhteisöjen perustamisesta ja toiminnasta (CON/2016/16), Kypros, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä  (CON/2016/15), 17.3.2016.Lisätietoja
16/03/2016
Lausunto Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer -nimisen yhteisön laillisen omistusoikeuden siirtämisestä Banque de Francelle (CON/2016/14), Ranska, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Lausunto tilinsiirtoja ja suoraveloituksia koskevista pakottavista vaatimuksista  (CON/2016/13), Romania, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Lausunto rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävistä rahoitusvälineistä (CON/2016/12), Romania, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/256, annettu 5 päivänä helmikuuta 2016, EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamista koskevien yhteisten sääntöjen ja vähimmäisvaatimusten ulottamisesta koskemaan osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja Euroopan keskuspankkia sen hoitaessa valvontatehtäviään  (EKP/2016/1), EUVL L 47, 25.2.2016, s. 16.
23/02/2016
Lausunto toimenpiteistä, joilla varmistetaan Central Bank of Cyprusin johtokunnan ja henkilöstökomitean moitteeton toiminta (CON/2016/9), Kypros, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Lausunto luottolaitosten velkojien maksunsaantijärjestyksestä (CON/2016/7), Ranska, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Lausunto vastuullista lainanantoa koskevien vaatimusten muuttamisesta (CON/2016/8), Unkari, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/245 hankintoja koskevista säännöistä  (EKP/2016/2), EUVL L 45, 20.2.2016, s. 15.Lisätietoja
20/02/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/244, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä annetun päätöksen EKP/2010/10 muuttamisesta (EKP/2015/50), EUVL L 45, 20.2.2016, s. 13.
18/02/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/231, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta  (EKP/2015/39), EUVL L 41, 18.2.2016, s. 28.
12/02/2016
EKP:n päätös EKP/2015/47, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, EKP:n ja yhteisen valvontamekanismin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten oikeudesta päästä YVM:n sähköisiin sovelluksiin, järjestelmiin, alustoihin ja palveluihin sekä käyttää niitä  (EKP/2015/47), EUVL L 37, 12.2.2016, s. 104.
12/02/2016
EKP:n päätös EKP/2015/46, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan keskuspankkijärjestelmässä käytettävää julkisen avaimen infrastruktuuria koskevien periaatteiden vahvistamisesta annetun päätöksen EKP/2013/1 muuttamisesta  (EKP/2015/46), EUVL L 37, 12.2.2016, s. 100.
03/02/2016
Lausunto talletussuojajärjestelmästä (CON/2016/6), Slovenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (CON/2016/5), Kypros, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
EKP:n eettisiin sääntöihin tehtävät muutokset (Tämä teksti korvaa virallisessa lehdessä C 204, 20. kesäkuuta 2015, s. 3 julkaistun tekstin 36 a artiklan)  EUVL C 31, 28.1.2016, s. 3.
25/01/2016
Lausunto sen varmistamisesta, että Münze Österreich AG pystyy täyttämään metallirahojen lunastamista koskevat velvoitteensa (CON/2016/4), Itävalta, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2016
Suuntaviivat EKP/2014/60. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  EUVL  , 25.1.2016, s. .
21/01/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2013/24 muuttamisesta  (EKP/2015/40), EUVL L 14, 21.1.2016, s. 36.
21/01/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta  (EKP/2015/35), EUVL L 14, 21.1.2016, s. 30.
21/01/2016
EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/64, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EU) 2015/510 muuttamisesta  (EKP/2015/34), EUVL L 14, 21.1.2016, s. 25.
21/01/2016
Lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä (CON/2016/3), Kreikka, 21.1.2016.
20/01/2016
Lausunto käteisrahan käsittelijöiden valvonnasta sekä hallinnollisten toimien ja seuraamusten määräämisestä (CON/2016/2), Liettua, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Lausunto tiettyjä rahoituslaitoksia koskevasta verosta (CON/2016/1), Puola, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/21, annettu 23 päivänä joulukuuta 2015, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä tehdyn päätöksen EKP/2008/17 muuttamisesta (EKP/2015/51), EUVL L 6, 9.1.2016, s. 5.
05/01/2016
EKP:n päätös (EU) 2016/3, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, palautteen antamista koskevien periaatteiden vahvistamisesta kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorien toiminnasta yhteisen valvontamekanismin yhteisissä valvontaryhmissä  (EKP/2015/36), EUVL L 1, 5.1.2016, s. 4.

2015

30/12/2015
EKP:n suositus, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, osingonjakopolitiikasta (EKP/2015/49), EUVL C 438, 30.12.2015, s. 1.
30/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2464, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annetun päätöksen (EU) 2015/774 muuttamisesta (EKP/2015/48), EUVL L 344, 30.12.2015, s. 1.
23/12/2015
Lausunto maksutasetta ja rajat ylittäviä palveluja koskevien tietojen raportoinnista (CON/2015/58), Itävalta, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
EKP:n suositus, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin neuvostolle Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2015/45), EUVL C 425, 18.12.2015, s. 1.
18/12/2015
Lausunto tietyistä Banka Slovenijen institutionaalista rakennetta koskevista muutoksista (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Lausunto velkasopimuksen velvoitteista vapautumisesta siirtämällä vakuutena olevan asunto-omaisuuden omistusoikeus velkojalle (CON/2015/56), Romania, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen EKP:n suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta  EUVL L 332, 18.12.2015, s. 158.
14/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2330, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2014/53 muuttamisesta (EKP/2015/41), EUVL L 328, 14.12.2015, s. 119.
12/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2332, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta (EKP/2015/43), EUVL L 328, 12.12.2015, s. 123.
12/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2331, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2016 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2015/42), EUVL L 328, 12.12.2015, s. 121.
10/12/2015
Lausunto pankkiautomaateilla tehtävistä käteisnostoista kannettavasta leimaverosta (CON/2015/55), Irlanti, 10.12.2015.
09/12/2015
Lausunto kuluttajaluotoista (CON/2015/54), Tšekki, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Lausunto asuntosäästöpankkeja koskevasta sääntelystä (CON/2015/53), Saksa, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2218, annettu 20 päivänä marraskuuta 2015, menettelystä olla soveltamatta henkilöstön jäseniin olettamaa merkittävästä vaikutuksesta valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin (EKP/2015/38), EUVL L 314, 1.12.2015, s. 66.
28/11/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2202, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2015/37), EUVL L 313, 28.11.2015, s. 42.
26/11/2015
Lausunto talletussuojajärjestelmästä (CON/2015/52), Alankomaat, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Lausunto eurosetelien valmistuksesta (CON/2015/51), Portugali, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2101, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annetun päätöksen (EU) 2015/774 muuttamisesta (EKP/2015/33), EUVL L 303, 20.11.2015, s. 106.
20/11/2015
Lausunto rahan väärentämisen torjunnasta ja liikkeessä olevan käteisen rahan laadun säilyttämisestä (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Lausunto maksuliikenteen (betalingsverkeer) moitteettoman toiminnan valvonnasta (CON/2015/49), Alankomaat, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta sekä talletussuoja- ja korvausjärjestelmistä (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Lausunto yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annettua asetusta täydentävistä toimenpiteistä (CON/2015/47), Itävalta, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Lausunto pankkitilirekisteristä (CON/2015/46), Bulgaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Lausunto luottoja hankkivien yhtiöiden sääntelystä (CON/2015/45), Kypros, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Lausunto palkkoja ja eläkkeitä koskevista säännöksistä (CON/2015/44), Irlanti, 11.11.2015.
06/11/2015
Lausunto rahoitusmarkkinoiden kriisitilanteiden ratkaisusta ja valikoiduilta rahoituslaitoksilta perittävästä erityisestä maksusta (CON/2015/43), Slovakia, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Lausunto laitosten kriisinratkaisun institutionaalisista puitteista (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Lausunto Banca d'Italian perussäännön muuttamisesta (CON/2015/41), Italia, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Lausunto talletussuojajärjestelmästä (CON/2015/40), Irlanti, 29.10.2015.
28/10/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen EKP:n suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/27), EUVL L 282, 28.10.2015, s. 41.Lisätietoja
28/10/2015
Lausunto velvoiteprosenteista (CON/2015/39), Unkari, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisuun liittyvien ehtojen alustavasta arvioinnista (CON/2015/38), Unkari, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Lausunto rahoitusleasingin ja rahoitusleasingyritysten toiminnan sääntelystä (CON/2015/37), Kypros, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Lausunto pankkitilien keskusrekisteristä (CON/2015/36), Tšekki, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (CON/2015/35), Italia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Lausunto rahoitusvälineiden markkinoita koskevasta lakiehdotuksesta (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/1613, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2015/5 muuttamisesta (EKP/2015/31), EUVL L 249, 25.9.2015, s. 28.
24/09/2015
EKP:n asetus (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30), EUVL L 248, 24.9.2015, s. 45.
22/09/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/1574, annettu 4 päivänä syyskuuta 2015, keskuspankkirahoitusta koskevasta kiellosta ja kansallisten keskuspankkien maksamista koroista valtion talletuksille annetun päätöksen EKP/2014/8 muuttamisesta  (EKP/2015/29), EUVL L 245, 22.9.2015, s. 12.
22/09/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1575, annettu 4 päivänä syyskuuta 2015, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta  (EKP/2015/28), EUVL L 245, 22.9.2015, s. 13.
22/09/2015
Lausunto Lietuvos bankasin nimeämisestä kriisinratkaisuviranomaiseksi (CON/2015/33), Liettua, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Suuntaviivat EKP/2014/9. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti. 22.9.2015.
18/09/2015
Lausunto CHF-lainojen muuntamisesta (CON/2015/32), Kroatia, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Lausunto pankkien kriisinratkaisusta (CON/2015/31), Saksa, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Lausunto tiettyjen rahoitusvakauden kannalta merkityksellisten tietojen raportoinnista (CON/2015/30), Itävalta, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Lausunto setelien ja metallirahojen kierrosta (CON/2015/29), Tšekki, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Lausunto perustuslakia ja Česká národní bankasta annettua lakia koskevista muutoksista (CON/2015/28), Tšekki, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Lausunto integroidun tietomallin käytöstä ilmoitettaessa tietoja Oesterreichische Nationalbankille (CON/2015/27), Itävalta, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Lausunto lakiehdotuksesta, joka koskee vieraan valuutan määräisten asuntolainojen uudelleenjärjestelyn erityisiä ehtoja (CON/2015/26), Puola, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/1196, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2015/26), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 134.
21/07/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/1195, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/298 muuttamisesta  (EKP/2015/25), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 133.
21/07/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1197, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2015/24), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 147.
21/07/2015
Suuntaviivat EKP/2010/20. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  EUVL  , 21.7.2015, s. .
20/07/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (CON/2015/25), Kreikka, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2016 EUVL C 227, 16.7.2015, s. 4.
15/07/2015
Lausunto Kreikan tilastointijärjestelmästä ja Kreikan tilastoviranomaisesta annettuun lakiin tehtävistä muutoksista (CON/2015/24), Kreikka, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Lausunto säästöpankkeja koskevasta uudesta säädöskehyksestä (CON/2015/23), Portugali, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Lausunto elvytyksestä ja kriisinratkaisusta rahoitusmarkkinoilla (CON/2015/22), Tšekki, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Lausunto kuluttajansuojasta rahoitusmarkkinoilla (CON/2015/21), Slovakia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta (CON/2015/18), EUVL C 209, 25.6.2015, s. 3.
20/06/2015
EKP:n eettiset säännöt  EUVL C 204, 20.6.2015, s. 3.Lisätietoja
19/06/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/929, annettu 26 päivänä toukokuuta 2015, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2015/22), EUVL L 155, 19.6.2015, s. 1.
19/06/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/948, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/7 muuttamisesta (EKP/2015/19), EUVL L 157, 19.6.2015, s. 15.
19/06/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/930, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2015/15), EUVL L 155, 19.6.2015, s. 38.
19/06/2015
Lausunto keskitetystä luottorekisteristä (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
EKP:n suositus, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2015/23), EUVL C 201, 18.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Lausunto Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävien ja organisaation tarkistuksesta (CON/2015/4), EUVL C 192, 10.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta  (CON/2015/19), Espanja, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
EKP:n Suuntaviivat (EU) 2015/856, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista  (EKP/2015/12), EUVL L 135, 2.6.2015, s. 29.
02/06/2015
EKP:n Suuntaviivat (EU) 2015/855, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista ja Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia annettujen suuntaviivojen EKP/2002/6 kumoamisesta  (EKP/2015/11), EUVL L 135, 2.6.2015, s. 23.
29/05/2015
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (CON/2015/10), EUVL C 175, 29.5.2015, s. 2.Lisätietoja
29/05/2015
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)  EUVL L 132, 29.5.2015, s. 91.
28/05/2015
Lausunto elvytystä ja kriisinratkaisua sekä talletussuojarahastoa koskevista säännöksistä (CON/2015/17), Puola, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Lausunto pankkien omaisuudenhoitoyhtiötä koskevien säännösten muuttamisesta Sloveniassa (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Epävirallinen konsolidoitu versio: EKP:n suuntaviivat, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2013/7) (2013/215/EU)  EUVL  , 27.5.2015, s. .
27/05/2015
Epävirallinen konsolidoitu versio: EKP:n asetus (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24)  EUVL  , 27.5.2015, s. .
23/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/811, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevien EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2015/16), EUVL L 128, 23.5.2015, s. 27.
21/05/2015
Lausunto luottolaitosten taseissa olevien avoimien saamispositioiden sääntelystä (CON/2015/15), Unkari, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla  (EKP/2015/10), EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20.
07/05/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/732, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) muuttamisesta  (EKP/2015/20), EUVL L 116, 7.5.2015, s. 22.
07/05/2015
EKP:n asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) muuttamisesta  (EKP/2015/18), EUVL L 116, 7.5.2015, s. 5.
06/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/839, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi  (EKP/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/727, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015, ensimmäistä valvontamaksukautta ja vuotta 2015 koskevien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2015/17), EUVL L 115, 6.5.2015, s. 36.
06/05/2015
EKP:n suositus, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan unionin neuvostolle Deutsche Bundesbankin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2015/14), EUVL C 149, 6.5.2015, s. 1.
05/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/716, annettu 12 päivänä helmikuuta 2015, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EKP/2015/8), EUVL L 114, 5.5.2015, s. 11.
27/04/2015
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n luottolaitosten häiriönsietokykyä parantavista rakennetoimenpiteistä  (CON/2014/83), EUVL C 137, 27.4.2015, s. 2.Lisätietoja
25/04/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneet voitot ydinpääomaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti  (EKP/2015/4), EUVL L 107, 25.4.2015, s. 76.
17/04/2015
Euroopan poliisiviraston (Europol) ja EKP:n välinen sopimus  EUVL C 123, 17.4.2015, s. 1.Lisätietoja
10/04/2015
Lausunto ensisijaista asuntoa koskevien pakkohuutokauppojen kieltämisestä (CON/2015/14), Kreikka, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/571, annettu 6 päivänä marraskuuta 2014, raha- ja rahoituslaitostilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2014/43), EUVL L 93, 9.4.2015, s. 82.
02/04/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/509, annettu 18 päivänä helmikuuta 2015, omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä annetun päätöksen EKP/2013/6, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 ja talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen EKP/2014/23 1, 3 ja 4 artiklan kumoamisesta (EKP/2015/9), EUVL L 91, 2.4.2015, s. 1.Lisätietoja
02/04/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60), EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.Lisätietoja
29/03/2015
Päätös EKP/2004/3. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  29.3.2015.
28/03/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2015/7), EUVL L 84, 28.3.2015, s. 67.
28/03/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/529, annettu 21 päivänä tammikuuta 2015, EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi tehdyn päätöksen EKP/2004/3 muuttamisesta (EKP/2015/1), EUVL  84, 28.3.2015, s. 64.
26/03/2015
EKP:n asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13), EUVL L 86, 26.3.2015, s. 13.Lisätietoja
25/03/2015
Lausunto osuuspankkeja (banche popolari) koskevasta uudistuksesta (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Lausunto luottoneuvojaa koskevista säännöksistä  (CON/2015/12), Portugali, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Lausunto katettuja joukkolainoja ja kiinnitysluottopankkeja koskevista säännöksistä (CON/2015/11), Puola, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
EKP:n valvontaelimen jäsenten menettelytapaohjeet  EUVL C 93, 20.3.2015, s. 2.
14/03/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/433, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, eettisen komitean perustamisesta ja sen työjärjestyksestä  (EKP/2014/59), EUVL L 70, 14.3.2015, s. 58.
13/03/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/425, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55), EUVL L 68, 13.3.2015, s. 53.
13/03/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2014/54), EUVL L 68, 13.3.2015, s. 69.
13/03/2015
EKP:n valvontaelimen työjärjestyksen muutos 1/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014 EUVL L 68, 13.3.2015, s. 88.
10/03/2015
Lausunto Narodowy Bank Polskia koskevasta lainsäädännöstä  (CON/2015/9), Puola, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Lausunto Banka Slovenijen ja sen päätöksentekoelinten riippumattomuudesta  (CON/2015/8), Slovenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/299, annettu 10 päivänä helmikuuta 2015, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2014/34 muuttamisesta (EKP/2015/5), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 27.
25/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/298, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/57), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 24.Lisätietoja
25/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/297, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/56), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 21.
25/02/2015
Lausunto makrovakausstrategiasta (CON/2015/7), Liettua, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/287, annettu 31 päivänä joulukuuta 2014, Lietuvos bankasin suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin  (EKP/2014/61), EUVL L 50, 21.2.2015, s. 44.
21/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/286, annettu 27 päivänä marraskuuta 2014, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2014/49), EUVL L 50, 21.2.2015, s. 42.
21/02/2015
Lietuvos bankasin ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2014, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Lietuvos bankasia  EUVL C 64, 21.2.2015, s. 5.
21/02/2015
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 13 päivänä marraskuuta 2014, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta EUVL C 64, 21.2.2015, s. 1.
20/02/2015
EKP:n suuntaviivat (eu) 2015/280, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta (EKP/2014/44), EUVL L 47, 20.2.2015, s. 29.Lisätietoja
13/02/2015
EKP:n suositus, annettu 3 päivänä helmikuuta 2015, Euroopan unionin neuvostolle Latvijas Bankan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2015/3), EUVL C 51, 13.2.2015, s. 4.
13/02/2015
EKP:n suositus, annettu 28 päivänä tammikuuta 2015, osingonjakopolitiikasta (EKP/2015/2), EUVL C 51, 13.2.2015, s. 1.
10/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/300, annettu 10 päivänä helmikuuta 2015, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta  (EKP/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Lausunto Eesti Pankin perussäännön muuttamisesta (CON/2015/6), Viro, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Lausunto virallisten tilastojen tuottamista koskevista uusista säännöksistä Liettuassa (CON/2015/5), Liettua, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vallan antamisesta komissiolle antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi  (CON/2014/84), EUVL C 31, 30.1.2015, s. 3.
21/01/2015
Lausunto Národná banka Slovenskan roolista kriisinratkaisussa finanssimarkkinoilla (CON/2015/3), Slovakia, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Lausunto kriisinratkaisukollegiosta  (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/32, annettu 29 päivänä joulukuuta 2014, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) nojalla (EKP/2014/62), EUVL L 5, 9.1.2015, s. 17.Lisätietoja
09/01/2015
Lausunto hakemuksesta toimia run-off –yhtiönä (CON/2015/1), Itävalta, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45), EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4.

2014

29/12/2014
Lausunto Romanian osuuden maksamisesta IMF:n köyhyydenvähentämis- ja talouskasvurahastoon (CON/2014/92), Romania, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
EKP:n suositus, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin neuvostolle Lietuvos bankasin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2014/58), EUVL C 465, 24.12.2014, s. 1.
22/12/2014
Lausunto asiakirjojen julkaisemisesta ja eläkerahaston käytöstä (CON/2014/91), Itävalta, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Lausunto tietojen antamisesta, jos pankkiin sovelletaan kriisinratkaisutoimia tai sen toimilupa peruutetaan (CON/2014/90), Bulgaria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 1376/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2014/52), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 79.
20/12/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 1375/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) muuttamisesta (EKP/2014/51), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 77.
20/12/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36.
19/12/2014
EKP:n päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2014, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2014/53), EUVL L 365, 19.12.2014, s. 163.
19/12/2014
Lausunto luottamuksellisten tietojen antamisesta kansalliselle parlamentaariselle tutkintakomitealle (CON/2014/89), Irlanti, 19.12.2014.
17/12/2014
Lausunto lainoja koskevista vaatimuksista (CON/2014/88), Viro, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48), EUVL L 359, 16.12.2014, s. 97.
16/12/2014
Lausunto valuuttamääräisten lainojen konvertoinnista (CON/2014/87), Unkari, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Lausunto talletussuojalain muutoksista (CON/2014/86), Bulgaria, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Lausunto kulutusluottosopimusten vakiosopimusehdoista (CON/2014/85), Unkari, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/46), EUVL L 348, 4.12.2014, s. 27.
29/11/2014
EKP:n PÄÄTÖS, annettu 24 päivänä marraskuuta 2014, vuonna 2014 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2013/46 muuttamisesta (EKP/2014/47), EUVL L 344, 29.11.2014, s. 27.
26/11/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014, raha- ja rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/15), EUVL L 340, 26.11.2014, s. 1.Lisätietoja
19/11/2014
Lausunto eurosetelien valmistuksesta erityisyhteisön toimesta  (CON/2014/82), Espanja, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Lausunto arvo-osuuksista (CON/2014/81), Slovenia, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta (CON/2014/80), Unkari, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Lausunto pankkisääntelystä (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
EKP:n asetus, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41), EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23.
31/10/2014
Lausunto osuuspankkeihin sovellettavasta lainsäädännöstä (CON/2014/78), Puola, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Lausunto rahoituslaitoksille myönnettävistä erityisistä veroetuuksista (CON/2014/77), Unkari, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Lausunto kuluttajalainasopimuksia koskevista erityisistä tilityssäännöistä  (CON/2014/76), Unkari, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Lausunto valtionlainojen painotetun keskimääräisen tuoton määrittämisestä ja ulkopuolisten tilintarkastajien nimittämisestä (CON/2014/75), Itävalta, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
EKP:n päätös, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/40), EUVL L 335, 22.10.2014, s. 22.
21/10/2014
EKP:n päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, euron käyttöönottoon Liettuassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
EKP:n päätös, annettu 17 päivänä syyskuuta 2014, EKP:n rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta (EKP/2014/39), EUVL L 300, 18.10.2014, s. 57.
14/10/2014
Lausunto taloudellisen toiminnan avoimuudesta, maksupalveluista ja sähköisestä rahasta (CON/2014/74), Tanska, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Lausunto Banca d'Italian päätöksentekoelinten jäsenten ja johtajien intressiristiriitasäännöistä (CON/2014/73), Italia, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Lausunto tiettyjä kulutusluottosopimuksia koskevista lisäsäännöistä (CON/2014/72), Unkari, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa  (CON/2014/58), EUVL C 352, 7.10.2014, s. 4.Lisätietoja
02/10/2014
Lausunto kulutusluottosopimusten todellisen vuosikoron julkaisemisesta (CON/2014/71), Viro, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2015  EUVL C 342, 1.10.2014, s. 3.
26/09/2014
EKP:n lausunto, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä  (CON/2014/49), EUVL C 336, 26.9.2014, s. 5.Lisätietoja
20/09/2014
EKP:n päätös, annettu 1 päivänä syyskuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 muuttamisesta  (EKP/2014/38), EUVL L 278, 20.9.2014, s. 21.
19/09/2014
Lausunto pankkitoimintojen eriyttämisestä ja sääntelystä (CON/2014/70), Ranska, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Lausunto saamisten omistamiseen liittyvää liiketoimintaa koskevasta asetuksesta (CON/2014/69), Irlanti, 12.9.2014.
12/09/2014
Lausunto varantovaatimuksista euron käyttöönottoon liittyen (CON/2014/68), Liettua, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Lausunto elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta (CON/2014/67), Saksa, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/23 muuttamisesta (EKP/2014/21), EUVL L 267, 6.9.2014, s. 9.
03/09/2014
Lausunto laskennallisista verosaatavista (CON/2014/66), Portugali, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
EKP:n päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä (EKP/2014/34), EUVL L 258, 29.8.2014, s. 11.
29/08/2014
EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta (EKP/2013/30), EUVL L 16, 29.8.2014, s. 61.Lisätietoja
29/08/2014
Lausunto eurosetelien ja -metallirahojen aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta  (CON/2014/65), Liettua, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Lausunto osuuskuntiin sidoksissa olevista talletuspankeista  (CON/2014/64), Portugali, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
EKP:n päätös, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, TARGET2-järjestelmän määrittämisestä systeemisesti merkittäväksi maksujärjestelmäksi systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 mukaisesti (EKP/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Lausunto yritysten pääoman ja arvopapereiden nimellisarvon muuttamisesta (CON/2014/63), Liettua, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisujärjestelyistä (CON/2014/62), Unkari, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahamarkkinarahastoista (CON/2014/36), EUVL C 255, 6.8.2014, s. 3.Lisätietoja
29/07/2014
Lausunto Hypo Group Alpe Adrian uudelleenjärjestelyihin ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista (CON/2014/61), Itävalta, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Lausunto kulutusluottosopimuksia koskevaan Supreme Courtin päätökseen perustuvista uusista yleisesti sovellettavista toimenpiteistä (CON/2014/59), Unkari, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
EKP:n lausunto, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014 , ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa koskevan euron muuntokurssin vuoksi (CON/2014/50), EUVL C 244, 26.7.2014, s. 1.
26/07/2014
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2014/1), EUVL C 244, 26.7.2014, s. 3.
23/07/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 795/2014, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2014, systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista (EKP/2014/28), EUVL L 217, 23.7.2014, s. 16.
22/07/2014
Lausunto luotto- ja muiden laitosten kriisinratkaisujärjestelyistä (CON/2014/60), Kypros, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Lausunto keskitetystä luottorekisteristä (CON/2014/57), Portugali, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
EKP:n päätös, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla (EKP/2014/29), EUVL L 214, 19.7.2014, s. 34.
18/07/2014
EKP:n päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/22 ja eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/36 kumoamisesta (EKP/2014/32), 18.7.2014.Lisätietoja
18/07/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/31), 18.7.2014.Lisätietoja
16/07/2014
Lausunto toimivallasta laskea liikkeeseen metallirahoja (CON/2014/56), Kypros, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
EKP:n asetus, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) muuttamisesta  (EKP/2014/30), EUVL L 205, 12.7.2014, s. 14.
11/07/2014
Lausunto eurosetelien ja forinttisetelien seteliaiheen sekä eurometallirahojen ja forinttimetallirahojen jäljentämisestä Unkarissa (CON/2014/55), Unkari, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Lausunto EKP:n kuulemista koskevista säännöistä (CON/2014/54), Slovakia, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Lausunto maksujärjestelmien hyväksymisestä (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Lausunto luottolaitoksia koskevasta lainsäädännöstä (CON/2014/52), Puola, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Lausunto Banque de Francen pääjohtajaan ja varapääjohtajaan sovellettavasta ikärajasta ja toimikaudesta  (CON/2014/51), Ranska, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
EKP:n päätös, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro  (EKP/2014/5), EUVL L 198, 5.7.2014, s. 7.
03/07/2014
EKP:n päätös, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, EKP:n edustajien nimittämisestä valvontaelimeen  (EKP/2014/4), EUVL L 196, 3.7.2014, s. 38.
01/07/2014
EKP:n päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2014/27), EUVL L 192, 1.7.2014, s. 68.
01/07/2014
Lausunto setelien ja metallirahojen käsittelystä, jakelusta ja niiden suojelemisesta väärentämiseltä (CON/2014/48), Unkari, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Lausunto maksuliiketilastoihin liittyvistä raportointivaatimuksista (CON/2014/47), Puola, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
EKP:n lausunto systeemiriskikomiteasta Luxemburgissa (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Lausunto lainoja kuluttajille tarjoavista rahoituslaitoksista, jotka eivät ole pankkeja (CON/2014/45), Bulgaria, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Lausunto vastuullista lainanantoa koskevista vaatimuksista (CON/2014/44), Unkari, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Lausunto YVM-asetukseen liittyvistä toimista (CON/2014/43), Itävalta, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
EKP:n valvontaelimen työjärjestys  EUVL L 182, 21.6.2014, s. 56.
20/06/2014
Suositus neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (EKP/2014/13)  (EKP/2014/13), EUVL C 188, 20.6.2014, s. 1.Lisätietoja
14/06/2014
Päätös oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä  (EKP/2014/16), EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47.
11/06/2014
Lausunto vähimmäisvarannoille maksettavasta korosta (CON/2014/42), Liettua, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2014/25), EUVL L 168, 7.6.2014, s. 120.
07/06/2014
EKP:n päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/24), EUVL L 117, 7.6.2014, s. 168.
07/06/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta (EKP/2014/22), EUVL L 168, 7.6.2014, s. 118.
06/06/2014
Lausunto luottolaitosten lyhytaikaisista maksuvalmiusvaatimuksista (CON/2014/41), Unkari, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
EKP:n päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista (EKP/2014/23), EUVL L 168, 5.6.2014, s. 115.
05/06/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta annettujen suuntaviivojen EKP/2013/4 muuttamisesta (EKP/2014/12), EUVL L 166, 5.6.2014, s. 42.
05/06/2014
EKP:n päätös, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 muuttamisesta (EKP/2014/11), EUVL L 166, 5.6.2014, s. 31.
05/06/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 muuttamisesta (EKP/2014/10), EUVL L 166, 5.6.2014, s. 33.
05/06/2014
Suuntaviivat EKP/2011/14. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 5.6.2014.
02/06/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014 , sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä  (EKP/2014/26), EUVL L 179, 2.6.2014, s. 72.
30/05/2014
Lausunto luottolaitosten organisaatiosta, valvonnasta ja vakavaraisuudesta (CON/2014/40), Espanja, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2014/9), EUVL L 159, 28.5.2014, s. 56.
28/05/2014
EKP:n päätös, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, keskuspankkirahoitusta koskevasta kiellosta ja kansallisten keskuspankkien maksamista koroista valtion talletuksille (EKP/2014/8), EUVL L 159, 28.5.2014, s. 54.
27/05/2014
Lausunto yleisön oikeudesta tutustua tiettyjen pankkien ongelmaluottoja koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin (CON/2014/39), Slovenia, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Banca d’Italian henkilöstön ja päätöksentekoelinten jäsenten palkkauksesta ja sen uudelleen arvostettujen osakkeiden verotuksesta (CON/2014/38), Italia, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Lausunto käteismaksujen ja -tulojen rajoittamisesta (CON/2014/37), Romania, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Lausunto eläkerajoituksista (CON/2014/35), Itävalta, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Lausunto luottolaitoksia ja rahoitusalan yrityksiä koskevasta lainsäädäntökehyksestä (CON/2014/34), Portugali, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Lausunto maksujärjestelmiä ja arvopaperien selvitysjärjestelmiä koskevasta valvonnasta (CON/2014/33), Liettua, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Suositus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta  (EKP/2014/19), EUVL C 144, 14.5.2014, s. 2.
14/05/2014
EKP:n asetus, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2157/1999 muuttamisesta  (EKP/2014/18), EUVL L 141, 14.5.2014, s. 51.
14/05/2014
EKP:n asetus, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus)  (EKP/2014/17), EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1.
05/05/2014
Lausunto asemansa laillisina maksuvälineinä menettävistä seteleistä ja metallirahoista (CON/2014/32), Ruotsi, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Lausunto rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta (CON/2014/31), Suomi, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
30/04/2014
Lausunto julkisesta taloudesta (CON/2014/30), Liettua, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Lausunto säännöksistä, jotka koskevat luottolaitosten pääomapohjan vahvistamista Kreikan rahoitusvakausrahastosta Kreikassa (CON/2014/29), Kreikka, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
EKP:n suositus, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2014 , Euroopan unionin neuvostolle Bank Ċentrali ta’ Maltan / Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2014/20), EUVL C 122, 25.4.2014, s. 1.
22/04/2014
Lausunto markkinaosapuolten luottoluokitusten käytön valvonnasta (CON/2014/28), Liettua, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Lausunto valuuttakurssitoimijoista (CON/2014/27), Liettua, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä (CON/2014/2), EUVL C 113, 15.4.2014, s. 1.Lisätietoja
14/04/2014
Lausunto valtion liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin liittyvistä toimista (CON/2014/26), Romania, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Lausunto Banka Slovenijen riippumattomuudesta (CON/2014/25), Slovenia, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (CO