All years
2020

14/01/2020
Arvamus kesksete vastaspoolte maksevõime taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2020/3), Saksamaa, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Arvamus meetmete kohta, mis vähendavad eluasemelaenude makrotasandi usaldatavusriske (CON/2020/1), Saksamaa, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Arvamus riigikaitseseaduse kohta (CON/2020/2), Eesti, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
30/12/2019
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/46), Madalmaad, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2231, 10. detsember 2019, müntide emissiooni 2020. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2019/40), ELT L 333, 27.12.2019, lk 149.
23/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2216, 28. november 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2019/36), ELT L 332, 23.12.2019, lk 183.
23/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2215, 28. november 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2019/35), ELT L 332, 23.12.2019, lk 168.
23/12/2019
EKP suunis (EL) 2019/2217, 28. november 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2019/34), ELT L 332, 23.12.2019, lk 184.
20/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2195, 5. detsember 2019, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta  (EKP/2019/39), ELT L 330, 20.12.2019, lk 91.
20/12/2019
EKP otsus (EL)2019/2194, 29. november 2019, allkirjaõiguse andmise kohta  (EKP/2019/33), ELT L 330, 20.12.2019, lk 105.
20/12/2019
EKP 5. detsembri 2019. aasta otsuse (EL) 2019/2158 (iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (EKP/2019/38)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019) ELT L 330, 20.12.2019, lk 105.
20/12/2019
EKP 5. detsembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2155 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019) ELT L 330, 20.12.2019, lk 106.
17/12/2019
Arvamus makseteenuste ja maksesüsteemide kohta (CON/2019/45), Bulgaaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2158, 5. detsember 2019, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta  (EKP/2019/38), ELT L 327, 17.12.2019, lk 99.Täiendav teave
17/12/2019
EKP määrus (EL) 2019/2155, 5. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta  (EKP/2019/37), ELT L 327, 17.12.2019, lk 70.Täiendav teave
16/12/2019
Arvamus teatavate finantsturul osalejate varade maksustamise kohta ja täiendava ettevõtte tulumaksu kohaldamise kohta teatavate krediidiasutuste suhtes (CON/2019/44), Leedu, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/43), 11.12.2019.Täiendav teave
06/12/2019
Arvamus krediidiasutuste poolt algatatud laenude väärtpaberistamise garantiiskeemide kohta (CON/2019/42), Kreeka, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Arvamus seoses nõudega, mille kohaselt peavad teatavad krediidiasutused ja filiaalid osutama sularahateenuseid (CON/2019/41), Rootsi, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava erimaksu suurendamise kohta  (CON/2019/40), Slovakkia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Arvamus negatiivse maksustiimuli kohaldamise kohta sularaha kasutamisel (CON/2019/39), Kreeka, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Arvamus sidevõrkude ja infosüsteemide turvalisuse kohta (CON/2019/38), Hispaania, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
EKP otsus (EL) 2019/1848, 29. oktoober 2019, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2019/32), ELT L 283, 5.11.2019, lk 57.
05/11/2019
EKP suunis (EL) 2019/1849, 4. oktoober 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2019/30), ELT L 283, 5.11.2019, lk 64.
25/10/2019
Arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta  (CON/2019/36), Läti, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2019/35), ELT C 374, 23.10.2019, lk 2.Täiendav teave
21/10/2019
EKP otsus (EL) 2019/1743 15. oktoober 2019, ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2019/31), ELT L 267, 21.10.2019, lk 12.Täiendav teave
08/10/2019
EKP määrus (EL) 2019/1677, 27. september 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2019/29), ELT L 257, 8.10.2019, lk 18.
27/09/2019
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2019
EKP 10. juuli 2019. aasta suunise (EL) 2019/1265 (euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta) (EKP/2019/19) parandus 26.9.2019.
23/09/2019
Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise eest ja euromüntide autentimise kohta (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
EKP otsus (EL) 2019/1558, 12. september 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2019/28), ELT L 238, 16.9.2019, lk 2.
06/09/2019
EKP suunis (EL) 2019/1386, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2019/18), ELT L 232, 6.9.2019, lk 1.
05/09/2019
Arvamus reeglite kohta, mida finantsettevõtted peavad järgima tasustamispoliitika kehtestamisel (CON/2019/32), Madalmaad, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Arvamus teabevabaduse kohta (CON/2019/31), Madalmaad, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1378, 9. august 2019, millega muudetakse otsust EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta  (EKP/2019/27), ELT L 224, 28.8.2019, lk 9.
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1377, 31. juuli 2019, millega nimetatakse ametisse tööüksuse juhid delegeeritud otsuste tegemiseks krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas  (EKP/2019/26), ELT L 224, 28.8.2019, lk 6.
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1376, 23. juuli 2019, krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/23), ELT L 224, 28.8.2019, lk 1.
21/08/2019
EKP soovitus, 25. juuli 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta (EKP/2019/24), ELT C 283, 21.8.2019, lk 1.
16/08/2019
Arvamus krediidiinstrumentide müügi ja ostu kohta (CON/2019/30), Küpros, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1349, 26. juuli 2019, pädeva asutuse teatavate volituste teostamise korra ja tingimuste kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevalvega  (EKP/2019/25), ELT L 214, 16.8.2019, lk 16.
16/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1348, 18. juuli 2019, euroalaväliste liikmesriikide tunnustamise kohta andmeid esitavate liikmesriikidena kooskõlas määrusega (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2019/20), ELT L 214, 16.8.2019, lk 3.
09/08/2019
Arvamus hüpoteeknõuete üleandmise piirangute kohta (CON/2019/29), Poola, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
EKP suunis (EL) 2019/1335, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2019/17), ELT L 2018, 8.8.2019, lk 47.
08/08/2019
Suunis EKP/2014/60. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 8.8.2019, lk .
05/08/2019
Suunis EKP/2015/35. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 5.8.2019, lk .
29/07/2019
EKP otsus, 22. juuli 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
EKP otsus (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
EKP suunis (EL) 2019/1265, 10. juuli 2019, euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta (EKP/2019/19), ELT L 199, 26.7.2019, lk 8.Täiendav teave
25/07/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2019/28), ELT C 258, 25.7.2019, lk 2.Täiendav teave
18/07/2019
Arvamus Šveitsi frankides laenude konverteerimise kohta (CON/2019/27), Sloveenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Arvamus väljamaksete kohta mitteteadlikele allutatud võlakirjade omanikele ja vähemusaktsionäridele, kellele kuuluvad aktsiaosalused pankades, kus Sloveenia Vabariik oli enamusaktsionär ja mida mõjutavad Banca Slovenije erakorralised meetmed (CON/2019/26), Sloveenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Arvamus riigi õigusaktide vastuvõtmise kohta eesmärgiga alustada tihedat koostööd EKP ja Hrvatska narodna banka vahel (CON/2019/25), Horvaatia, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1034, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2019/13), ELT L 167, 24.6.2019, lk 79.
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1033, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2019/12), ELT L 167, 24.6.2019, lk 75.
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1032, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2019/11), ELT L 167, 24.6.2019, lk 64.
24/06/2019
Arvamus Banca d’Italia omandistruktuuri ja kullareservi omandi kohta (CON/2019/23), Itaalia, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Suunis EKP/2014/31. Mitteametlik konsolideeritud version, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  24.6.2019.
21/06/2019
Arvamus Central Bank of Cypruse juhtimise ja finantssõltumatuse kohta ning põhiseaduse muudatuste kohta Central Bank of Cypruse osas (CON/2019/24), Küpros, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1007, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta  (EKP/2019/16), ELT L 163, 20.6.2019, lk 108.
20/06/2019
EKP otsus (EL) 2019/1006, 7. juuni 2019, millega muudetakse otsust EKP/2011/20, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord  (EKP/2019/15), ELT L 163, 20.6.2019, lk 103.
14/06/2019
EKP otsus (EL) 2019/976, 29. mai 2019, millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/274 (EKP/2019/14), ELT L 157, 14.6.2019, lk 61.Täiendav teave
12/06/2019
Arvamus Läti finantsjärelevalve asutuse eesmärkide ja juhtimise kohta (CON/2019/22), Läti, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Arvamus panga- ja finantsturujärelevalve reformi kohta (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2019/20), Sloveenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Arvamus Portugali finantsjärelevalvesüsteemi õigusraamistiku läbivaatamise kohta (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Arvamus pankade finantsvara maksustamise ja tarbimislaenu lepingute intressi viitemäära kohta (CON/2019/18), Rumeenia, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
EKP otsus (EL) 2019/685, 18. aprill 2019, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal  (EKP/2019/10), ELT L 115, 2.5.2019, lk 16.
02/05/2019
Arvamus võrgu ja infosüsteemide turvalisuse kohta (CON/2019/17), Küpros, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
EKP otsus (EL) 2019/669, 4. aprill 2019, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta  (EKP/2019/9), ELT L 113, 29.4.2019, lk 6.
29/04/2019
EKP suunis (EL) 2019/671, 9. aprill 2019, riigi varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (uuesti sõnastatud)  (EKP/2019/7), ELT L 113, 29.4.2019, lk 11.Täiendav teave
17/04/2019
Arvamus ühtses kriisilahenduskorras osalemise kohta (CON/2019/16), Bulgaaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Arvamus lobitöö kohta (CON/2019/15), Tšehhi Vabariik, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Arvamus kohustuse kohta saada laenusaaja nõusolek eluaseme hüpoteeklaenude ülekandmisel (CON/2019/14), Iirimaa, 29.3.2019.
27/03/2019
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2019/13), Sloveenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique juhtimisstruktuuri muudatuste kohta (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/11), ELT C 94, 12.3.2019, lk 2.
08/03/2019
EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhend  ELT C 89, 8.3.2019, lk 2.Täiendav teave
06/03/2019
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (CON/2019/06), ELT C 84, 6.3.2019, lk 1.Täiendav teave
04/03/2019
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse viivisnõuete kahju miinimumkatet käsitlevat määrust (CON/2018/32), ELT C 79, 4.3.2019, lk 1.Täiendav teave
28/02/2019
Arvamus makrotasandi usaldatavusnõuete nōukogu asutamise kohta (CON/2019/10), Hispaania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
EKP arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb peamise elukoha kaitset (CON/2019/09), Kreeka, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/323, 12. veebruar 2019, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel (EKP/2019/5), ELT L 55, 25.2.2019, lk 16.
25/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/322, 31. jaanuar 2019, riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/4), ELT L 55, 25.2.2019, lk 7.
20/02/2019
EKP soovitus, 14. veebruar 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourgi välisaudiitorite kohta  (EKP/2019/6), ELT C 67, 20.2.2019, lk 1.
18/02/2019
Arvamus kohtuotsuste kohta, mis käsitlevad peamise elukoha omandit (CON/2019/08), Iirimaa, 18.2.2019.
15/02/2019
Arvamus mikrolaenu pakkujate tegevuslubade andmise ja järelevalve kohta (CON/2019/07), Kreeka, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Arvamus 500 euro nimiväärtusega pangatähtede kasutamise keelamise ja teatavate muudatuste kohta rahapesuvastastes õigusnormides (CON/2019/05), Taani, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/166, 25. jaanuar 2019, turuinfrastruktuuri nõukogu kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta  (EKP/2019/3), ELT L 32, 4.2.2019, lk 14.Täiendav teave
01/02/2019
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/04), Hispaania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Arvamus Narodowy Bank Polski juhatuse ja tippjuhtide tasustamise kohta (CON/2019/03), Poola, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
EKP määrus (EL) 2019/113, 7. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2018/33), ELT L 23, 25.1.2019, lk 19.
23/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) (EKP/2019/2), ELT L 25, 23.1.2019, lk 34.
21/01/2019
Arvamus krediidiinfoagentuuride järelevalve ja makseteenuste järelevaatamise kohta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta poolt (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
EKP soovitus, 7. detsember 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta  (EKP/2018/36), ELT C 21, 17.1.2019, lk 1.
11/01/2019
EKP soovitus, 7. jaanuar 2019, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2019/1), ELT C 11, 11.1.2019, lk 1.
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/48, 30. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/32), ELT L 9, 11.1.2019, lk 196.Täiendav teave
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/47, 29. november 2018, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2018/31), ELT L 9, 11.1.2019, lk 194.
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/46, 29. november 2018, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26 (EKP/2018/30), ELT L 9, 11.1.2019, lk 190.Täiendav teave
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29  (EKP/2018/29), ELT L 9, 11.1.2019, lk 183.Täiendav teave
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/44, 29. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, otsuse EKP/2014/61 muutmise kohta ja otsuse EKP/2013/30 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/28), ELT L 9, 11.1.2019, lk 180.
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/43, 29. november 2018, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/27), ELT L 9, 11.1.2019, lk 178.Täiendav teave
03/01/2019
Arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta (CON/2019/01), Eesti, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave

2018

21/12/2018
EKP otsus (EL) 2018/2049, 12. detsember 2018, müntide emissiooni 2019. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2018/35), ELT L 327, 21.12.2018, lk 87.
21/12/2018
Arvamus makrotasandi järelevalvemeetmete kohta (CON/2018/58), Hispaania, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Arvamus Banca Naţională a României juhatuse liikmete ja töötajate vastutuse korra muutmise kohta (CON/2018/56), Rumeenia, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (CON/2018/51), ELT C 444, 10.12.2018, lk 11.Täiendav teave
07/12/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte  (CON/2018/55), 7.12.2018.Täiendav teave
26/11/2018
EKP määrus (EL) 2018/1845, 21. november 2018, kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust  (EKP/2018/26), ELT L 299, 26.11.2018, lk 55.
20/11/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta  (CON/2018/54), ELT C 444, 20.11.2018, lk 15.Täiendav teave
19/11/2018
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) makrotasandi järelevalvepädevuse kohta ja krediidiasutuste juhtimise kohta  (CON/2018/52), Bulgaaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Arvamus lähenemisaruande soovituste ülevõtmise kohta Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) seadusesse (CON/2018/53), Bulgaaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Arvamus finantsjärelevalve ja investorikaitse tugevdamise kohta (CON/2018/50), Poola, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Arvamus võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse eesmärgil oluliste teenuste ja oluliste teenuste operaatorite määramise kohta (CON/2018/47), Sloveenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
EKP otsus (EL) 2018/1625, 8. oktoober 2018, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2018/24), ELT L 280, 9.11.2018, lk 1.
09/11/2018
EKP suunis (EL) 2018/1626, 3. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20), ELT L 280, 9.11.2018, lk 40.
09/11/2018
Arvamus riigi õigusaktide kohta, mis võetakse vastu tiheda koostöö loomiseks EKP ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel  (CON/2018/49), Bulgaaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Suunis EKP/2012/27. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 9.11.2018, lk .
09/11/2018
Otsus EKP/2007/7. Mitteametlik konsolideeritud version, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 9.11.2018, lk .
08/11/2018
Arvamus Magyar Nemzeti Banki kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2018/48), Ungari, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
EKP soovitus, 19. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/25), ELT C 394, 30.10.2018, lk 1.
26/10/2018
Arvamus Soome seaduse läbivaatamise kohta, mis käsitleb finantssektoris kohaldatavat valmisoleku kohustust (CON/2018/46), Soome, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Arvamus riigikontrolli õigusraamistiku kohta (CON/2018/45), Horvaatia, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Arvamus reeglite kohta, mida süsteemselt olulised krediidiasutused peavad järgima fikseeritud tasu poliitika määratlemisel (CON/2018/44), Madalmaad, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavaid tasusid ja vääringu konverteerimise tasusid (CON/2018/38), ELT C 382, 23.10.2018, lk 7.Täiendav teave
23/10/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL, ning seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (CON/2018/37), ELT C 382, 23.10.2018, lk 2.Täiendav teave
19/10/2018
Arvamus investeerimisühingute usaldatavusnõuete läbivaatamise kohta (CON/2018/36), ELT C 378, 19.10.2018, lk 5.Täiendav teave
12/10/2018
EKP soovitus, 4. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/23), ELT C 370, 12.10.2018, lk 1.
28/09/2018
Arvamus riigisiseste kindlustusnõuete andmebaasi loomise kohta (CON/2018/43), Iirimaa, 28.9.2018.
14/09/2018
EKP soovitus, 6. september 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta (EKP/2018/22), ELT C 325, 14.9.2018, lk 1.
11/09/2018
Arvamus popolari pankade ja ühistupankade reformi muudatuste kohta (CON/2018/42), Itaalia, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Arvamus euro nimivääringus maksete uute ümardamisreeglite kohta (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Arvamus haldusandmete statistilistel eesmärkidel edastamise kohta (CON/2018/40), Saksamaa, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Arvamus elutähtsate infrastruktuuride, küberturvalisuse ja tagatud võlakirjade kohta (CON/2018/39), Slovakkia, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (CON/2018/33), ELT C 303, 29.8.2018, lk 2.Täiendav teave
20/08/2018
EKP suunis (EL) 2018/1151, 2. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2018/19), ELT L 209, 20.8.2018, lk 2.
17/08/2018
EKP otsus (EL) 2018/1148, 10. august 2018, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks EKP otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21), ELT L 208, 17.8.2018, lk 91.Täiendav teave
16/08/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles IV“) (CON/2018/35), ELT C 378, 16.8.2018, lk 2.Täiendav teave
27/07/2018
Arvamus Luksemburgi makrotasandi usaldatavusmeetmete kõigipoolse rakendamise kohta (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu direktiivi kohta, millega nähakse ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks (CON/2018/25), ELT C 261, 25.7.2018, lk 1.Täiendav teave
24/07/2018
EKP soovitus, 6. juuli 2018, Euroopa Liidu Nõukogule, Banka Slovenije välisaudiitorite kohta (EKP/2018/18), ELT C 260, 24.7.2018, lk 1.
07/06/2018
Arvamus Prantsusmaa livret A ja teatavate muude Prantsusmaa reguleeritud säästuhoiuste tasustamise valemi muutmise kohta  (CON/2018/28), Prantsusmaa, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte (CON/2018/19), ELT C 255, 20.7.2018, lk 2.Täiendav teave
18/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja sellega seotud akte, ning seoses ettepanekuga direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (CON/2018/26), ELT C 251, 18.7.2018, lk 2.Täiendav teave
05/07/2018
Arvamus omandatud krediidilepingute äritegevuse reguleerimise kohta (CON/2018/31), Iirimaa, 5.7.2018.
25/06/2018
Avamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Valuutafond (CON/2018/20), ELT C 220, 25.6.2018, lk 2.Täiendav teave
18/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/877, 1. juuni 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17), ELT L 154, 18.6.2018, lk 22.
18/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/876, 1. juuni 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16), ELT L 154, 18.6.2018, lk 3.
15/06/2018
Arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta (CON/2018/30), Rootsi, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/861, 24. aprill 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (EKP/2018/13), ELT L 153, 15.6.2018, lk 161.
15/06/2018
Suunis (EKP/2013/23). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 15.6.2018, lk .
08/06/2018
Arvamus mõnede finantsõiguse sätete kohta (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
EKP soovitus, 18. mai 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/15), ELT C 181, 28.5.2018, lk 1.
18/05/2018
Arvamus üldist huvi pakkuvate võrgu ja infosüsteemide turvalisuse raamistiku kehtestamise kohta  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Arvamus haldussanktsioonide ja kriminaalkuritegude kohta seoses vale- või eksitava teabe andmisega Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandile (CON/2018/24), Iirimaa, 11.5.2018.
07/05/2018
EKP suunis , 3. mai 2018, eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (uuesti sõnastatud) (EKP/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Euroopa Kespanga (EL) 2018/667, 19.aprilli 2018. aasta otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal (EKP/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Arvamus elutähtsa infrastruktuuri määratlemise ja järelevalve kohta infotehnoloogia turvalisuse tagamiseks (CON/2018/22), Eesti, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
16/04/2018
Arvamus Šveitsi frankides antud laenude konverteerimise kohta  (CON/2018/21), Sloveenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/572, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2018/5), ELT L 95, 13.4.2018, lk 49.
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/571, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2018/4), ELT L 95, 13.4.2018, lk 45.
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/570, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2018/3), ELT L 95, 13.4.2018, lk 23.
09/04/2018
Arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta (CON/2018/18), Tšehhi Vabariik, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
EKP otsus (EL) 2018/547, 27. märts 2018, millega volitatakse tööüksuste juhte vastu võtma omavahendeid käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/11), ELT L 90, 6.4.2018, lk 110.
06/04/2018
EKP otsus (EL) 2018/546, 15. märts 2018, omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2018/10), ELT L 90, 6.4.2018, lk 105.
06/04/2018
Arvamus Hrvatska Narodna Banka ja Riigikontrolli seaduse muudatuste kohta (CON/2018/17), Horvaatia, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (CON/2018/12), ELT C 120, 6.4.2018, lk 2.Täiendav teave
04/04/2018
Arvamus väärtpaberistamise raamistiku loomise kohta (CON/2018/16), Küpros, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
EKP soovitus, 9. märts 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banque de France’i välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/9), ELT C 107, 22.3.2018, lk 1.
21/03/2018
Arvamus elutähtsate infrastruktuuride turvalisuse ja kaitse kohta (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
EKP suunis (EL) 2018/323, 22. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta  (EKP/2018/8), ELT L 62, 5.3.2018, lk 38.
05/03/2018
EKP määrus (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7), ELT L 62, 5.3.2018, lk 4.
05/03/2018
Arvamus hüpoteeklaenude makseviivituste kriisilahenduse kohta (CON/2018/13), Iirimaa, 5.3.2018.
05/03/2018
Suunis EKP/2013/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  5.3.2018.
05/03/2018
Määrus EKP/2012/24. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 5.3.2018.
02/03/2018
EKP 10. oktoobri 2017. aasta otsuse (EL) 2017/2081 (millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta) parandus ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
02/03/2018
EKP 3. novembri 2016. aasta suunise (EL) 2016/2249 (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis) parandus ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
02/03/2018
EKP suunise (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ELT L 60, 2.3.2018, lk 56.
01/03/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (CON/2018/1), ELT C 77, 1.3.2018, lk 2.Täiendav teave
19/02/2018
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
EKP määrus (EL) 2018/231, 26. jaanuar 2018, pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2), ELT L 45, 17.2.2018, lk 3.
16/02/2018
EKP otsus (EL) 2018/228, 13. veebruar 2018, millega muudetakse otsust (EL) 2017/936, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid  (EKP/2018/6), ELT L 43, 16.2.2018, lk 18.
16/02/2018
Otsus (EL) 2017/963 (EKP/2017/16). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 16.2.2018, lk .
15/02/2018
Arvamus Bank of Greece’ile uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/11), Kreeka, 15.2.2018.
14/02/2018
Arvamus rahaliste vahendite tagastamise kohta Sloveenia Vabariigile nimekirja kantud maksuparadiisidest (CON/2018/8), Sloveenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Arvamus Central Bank of Cyprusele uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/10), Küpros, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus krediidiasutuste tuginemise kohta rahastamisele, mis saadakse finantsinstitutsioonidelt (CON/2018/7), Ungari, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus Malta finantsinspektsiooni rahastamisallikate ja juhtimise kohta (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
EKP soovitus, 26. jaanuar 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta (EKP/2018/1), ELT C 37, 1.2.2018, lk 1.
01/02/2018
Otsus (EL) 2014/828 (EKP/2014/40). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 1.2.2018, lk .
31/01/2018
Arvamus kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta (CON/2018/5), Sloveenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Arvamus liidu kriisiohjamise raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/47), ELT C 34, 31.1.2018, lk 17.Täiendav teave
31/01/2018
Arvamus liidu krediidiasutuste ja investeerimisühingute kapitalinõuete raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/46), ELT C 34, 31.1.2018, lk 5.Täiendav teave
26/01/2018
Arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta Belgias (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
EKP soovitus, 28. detsember 2017, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2017/44), ELT C 8, 11.1.2018, lk 1.
11/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/3), Sloveenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/2), Kreeka, 9.1.2018.
05/01/2018
EKP soovitus, 19. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cypruse välisaudiitorite kohta (EKP/2017/43), ELT C 2, 5.1.2018, lk 1.

2017

23/12/2017
EKP soovitus, 15. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta (EKP/2017/42), ELT C 444, 23.12.2017, lk 1.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2444, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/2332 euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2017/41), ELT L 344, 23.12.2017, lk 63.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2443, 8. detsember 2017, müntide emissiooni 2018. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2017/40), ELT L 344, 23.12.2017, lk 61.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2442, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2164 müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2017/39), ELT L 344, 23.12.2017, lk 59.
15/12/2017
EKP suunis, 23. november 2017, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38), ELT L 333, 15.12.2017, lk 66.
06/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2239, 16. november 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2017/36), ELT L 320, 6.12.2017, lk 18.
04/12/2017
EKP arvamus kesksete krediidiühistute arvu piiramise kohta (CON/2017/54), Leedu, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Arvamus Lietuvos bankasile Rahvusvahelise Valuutafondi fiskaalagendi volituste andmise kohta (CON/2017/53), Leedu, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Arvamus finantsinstrumentide ja -lepingute võrdlusaluste kohta  (CON/2017/52), Bulgaaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2199, 20. november 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/37), ELT L 312, 28.11.2017, lk 92.
27/11/2017
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) otsuste tegemise raamistiku muutmise kohta  (CON/2017/51), Bulgaaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Arvamus tehingute kohta seotud osapooltega  (CON/2017/50), Bulgaaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta (CON/2017/49), Iirimaa, 24.11.2017.
16/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2097, 3. november 2017, sanktsioonide arvutamise metoodika kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisnõuete rikkumisega  (EKP/2017/35), ELT L 299, 16.11.2017, lk 31.
16/11/2017
EKP määrus (EL) 2017/2095, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/2017/34), ELT L 299, 16.11.2017, lk 22.
16/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2098, 3. november 2017, parandusmeetmete kohaldamise menetlusliku külje kohta määruse (EL) nr 795/2014 mittejärgimise korral (EKP/2017/33), ELT L 299, 16.11.2017, lk 34.
16/11/2017
EKP määrus (EL) 2017/2094, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta  (EKP/2017/32), ELT L 299, 16.11.2017, lk 11.
16/11/2017
Määrus EKP/1999/4. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 16.11.2017, lk .
15/11/2017
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega  (CON/2017/42), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
15/11/2017
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega  (CON/2017/39), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
14/11/2017
EKP suunis (EL) 2017/2193, 27. oktoober 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/280 eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta (EKP/2017/31), ELT L 310, 14.11.2017, lk 49.
14/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2081, 10. oktoober 2017, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2017/30), ELT L 295, 14.11.2017, lk 89.Täiendav teave
14/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2080, 22. september 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/9 teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta (EKP/2017/29), ELT L 295, 14.11.2017, lk 86.
14/11/2017
EKP suunis (EL) 2017/2082, 22. september 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2017/28), ELT L 295, 14.11.2017, lk 97.
14/11/2017
Otsus EKP/2010/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 14.11.2017, lk .
09/11/2017
Arvamus toetuse kohta raskustes olevatele eluasemelaenu võtjatele ja toetuse kohta võõrvääringus nomineeritud või indekseeritud eluasemelaenude vabatahtlikule restruktureerimisele (CON/2017/48), Poola, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Arvamus Prantsusmaa livret A ja teatavate muude Prantsusmaa reguleeritud säästuhoiuste tasustamise ajutise külmutamise kohta (CON/2017/45), Prantsusmaa, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
EKP arvamus, 20. september 2017, seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 (CON/2017/38), ELT C 372, 1.11.2017, lk 6.Täiendav teave
27/10/2017
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2017/44), Küpros, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Arvamus Národná banka Slovenska rolli kohta finantsvahendusettevõtjate ja finantsagentide koolituse järelevalves  (CON/2017/43), Slovakkia, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2017/41), Sloveenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/40), Küpros, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Arvamus pankadevaheliste kliirimis- ja arveldustehingute kohta (CON/2017/37), Poola, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
EKP soovitus, 8. september 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/27), ELT C 310, 19.9.2017, lk 1.
19/09/2017
EKP määrus (EL) 2017/1539, 25. august 2017, millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku (EKP/2017/26), ELT L 240, 19.9.2017, lk 212.
19/09/2017
EKP määrus (EL) 2017/1538, 25. august 2017, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), ELT L 240, 19.9.2017, lk 1.
19/09/2017
Määrus (EL) 2015/534 (EKP/2015/13). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 19.9.2017, lk .
11/09/2017
Arvamus pandikirjade, krediidiandmete aruandluse ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve volituste ja vahendite õigusraamistiku ning ühtse järelevalvemehhanismi ühiste menetluste kohta (CON/2017/36), Slovakkia, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
EKP soovitus, 24. august 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de Portugali välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/24), ELT C 292, 6.9.2017, lk 1.
25/08/2017
Arvamus finantsturgude järelevalve korra muutmise kohta (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Arvamus NBB alusseaduse muutmisseaduse eelnõu kohta seoses NBB juhatuse liikmete arvuga (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
EKP otsus (EL) 2017/1493, 3. august 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta EKPle  (EKP/2017/23), ELT L 216, 22.8.2017, lk 23.
22/08/2017
Otsus (EKP/2014/29). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 22.8.2017, lk .
21/08/2017
Arvamus krediidiandmete aruandluse kohta (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Arvamus Central Bank of Cyprusi teabeasutuseks kinnitamise ja vastava pangasaladuse nõude erandi sätestamise kohta  (CON/2017/32), Küpros, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Arvamus kriitilise taristu seaduse kohta (CON/2017/31), Sloveenia, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Arvamus Hrvatska narodna banka rahapoliitika rakendamist käsitleva otsuse eelnõu kohta (CON/2017/30), Horvaatia, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Arvamus täiendava hüpoteekide amortisatsiooninõue kohta (CON/2017/29), Rootsi, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Arvamus seoses juurdepääsuga kesksele krediidiregistrile ja pangakontode keskregistrile (CON/2017/28), Bulgaaria, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1403, 23. juuni 2017, millega muudetakse otsust EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta  (EKP/2017/20), ELT L 199, 29.7.2017, lk 24.
29/07/2017
Suunis (EKP/2012/13). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 29.7.2017, lk .
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1361, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/15), ELT L 190, 21.7.2017, lk 24.
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1360, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta  (EKP/2017/14), ELT L 190, 21.7.2017, lk 22.
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1359, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/13), ELT L 190, 21.7.2017, lk 20.
21/07/2017
EKP suunis (EL) 2017/1362, 18. mai 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2017/12), ELT L 190, 21.7.2017, lk 26.
21/07/2017
EKP arvamus, 7. juuni 2017, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL (CON/2017/22), ELT C 236, 21.7.2017, lk 2.Täiendav teave
17/07/2017
EKP suunis (EL) 2017/1404, 23. juuni 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta  (EKP/2017/19), ELT L 199, 17.7.2017, lk 26.
12/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1258, 5. juuli 2017, konfidentsiaalse statistilise teabe Ühtsele Kriisilahendusnõukogule edastamist käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2017/22), ELT L 179, 12.7.2017, lk 39.
11/07/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/27), Bulgaaria, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/1198, 27. juuni 2017, riikide pädevate asutuste poolt EKPle esitatava krediidiasutuste rahastamiskavade aruandluse kohta  (EKP/2017/21), ELT L 172, 30.6.2017, lk 32.
23/06/2017
Soovitus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artiklit 22 (esitatud EKP poolt) (EKP/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Arvamus riikliku teadus-, arendus- ja tehnoloogia sihtasutuse seaduse kohta (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Otsus EKP/2012/6. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 23.6.2017, lk .
16/06/2017
Arvamus euro pangatähtede tootmise eriotstarbelise üksuse omandi kohta (CON/2017/25), Hispaania, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta (CON/2017/24), Sloveenia, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Arvamus võlainstrumentide uue liigi, makrotasandi usaldatavusjärelevalve uue instrumendi, uut liiki arveldusasutuse loomise ja tasaarvestusõiguste välistamise kohta (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
07/06/2017
Arvamus süsteemsete riskide piiramiseks vajalike makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/937, 23. mai 2017, millega nimetatakse ametisse tööüksuste juhid, kes võtavad vastu delegeeritud otsuseid järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisuse kohta (EKP/2017/17), ELT L 141, 1.6.2017, lk 28.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/936, 23. mai 2017, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2017/16), ELT L 141, 1.6.2017, lk 26.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/935, 16. november 2016, sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta (EKP/2016/42)  (EKP/2016/42), ELT L 141, 1.6.2017, lk 21.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/934, 16. november 2016, järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisust käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2016/41)  (EKP/2016/41), ELT L 141, 1.6.2017, lk 18.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/933, 16. november 2016, otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40)  (EKP/2016/40), ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.
30/05/2017
Arvamus sularahamaksete piiramise kohta (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Arvamus pankade sihtasutuste reservifondide ja vaidluste lahendamise alternatiivsete menetluste jälgimiseks moodustatud komisjoni kohta  (CON/2017/19), Hispaania, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Arvamus Sveriges Riksbanki finantssõltumatuse kohta (CON/2017/17), Rootsi, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2017/16), Sloveenia, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
EKP otsus (EL) 2017/760, 24. aprill 2017, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal (EKP/2017/11), ELT  113, 28.4.2017, lk 52.
24/04/2017
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias (CON/2017/6), ELT C 132, 24.4.2017, lk 1.Täiendav teave
24/04/2017
Arvamus makseteenuste, e-raha emiteerimise teenuste ja maksesüsteemide seaduse kohta (CON/2017/15), Sloveenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta (CON/2017/14), Rootsi, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
EKP suunis (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9), ELT L 101, 13.4.2017, lk 156.Täiendav teave
13/04/2017
EKP soovitus, 31. märts 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/8), ELT C 120, 13.4.2017, lk 1.
13/04/2017
EKP soovitus, 4. aprill 2017, ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel (EKP/2017/10), ELT C 120, 13.4.2017, lk 2.
12/04/2017
Arvamus krediidiregistri andmete ulatuse suurendamise kohta (CON/2017/13), Läti, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Arvamus üleujutuskindlustuse pakkumise kohta. (CON/2017/12), Iirimaa, 7.4.2017.
07/04/2017
Arvamus finantsjärelevalve seaduse muutmise kohta (CON/2017/11), Saksamaa, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Arvamus infotehnoloogia turvalisusega seotud kriitiliste infrastruktuuride tuvastamise kohta  (CON/2017/10), Saksamaa, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Arvamus välisvaluutaga seotud laenude kohta (CON/2017/9), Poola, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
EKP suunis (EL) 2017/469, 7. veebruar 2017, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist  (EKP/2017/7), ELT L 77, 22.3.2017, lk 4.
22/03/2017
EKP otsus (EL) 2017/468, 26. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta  (EKP/2017/5), ELT L 77, 22.3.2017, lk 1.
22/03/2017
Otsus EKP/2010/10. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 22.3.2017, lk .
21/03/2017
Arvamus sularahamaksete vastuvõtmise kohustuse piiramise kohta (CON/2017/8), Taani, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinion on certain amendments to the deferred tax assets legal framework in Greece  (CON/2017/7), Kreeka, 15.3.2017.
01/03/2017
Arvamus maksesüsteemide, makseskeemide, väärtpaberidepositooriumite ning kliiring- ja arveldussüsteemide poolt teabe ja andmete andmise kohta (CON/2017/5), Poola, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Arvamus Itaalia osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi programmides: laiendatud uutes laenukokkulepetes, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise programmis ja uues kahepoolses laenulepingus  (CON/2017/4), Itaalia, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Arvamus uute hüpoteeklaenudega seotud ülesannete andmise kohta Central Bank of Cyprusele (CON/2017/3), Küpros, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Otsus EKP/2015/10. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt. 17.2.2017.
15/02/2017
Arvamus maksekontode kohta (CON/2017/2), Küpros, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2017/274, 10. veebruar 2017, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/3  (EKP/2017/6), ELT L 40, 13.2.2017, lk 72.
07/02/2017
Suunis (EL) EKP/2008/8. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.2.2017.
03/02/2017
Arvamus likviidsust toetavate meetmete, ennetava rekapitaliseerimise ja muude pangandussektori kiireloomuliste sätete kohta (CON/2017/1), Itaalia, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Suunis EKP/2014/15. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 1.2.2017, lk .