All years
2018

11/12/2018
Arvamus Banca Naţională a României juhatuse liikmete ja töötajate vastutuse korra muutmise kohta (CON/2018/56), Rumeenia, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (CON/2018/51), ELT C 444, 10.12.2018, lk 11.Täiendav teave
26/11/2018
EKP määrus (EL) 2018/1845, 21. november 2018, kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust  (EKP/2018/26), ELT L 299, 26.11.2018, lk 55.
20/11/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta  (CON/2018/54), ELT C 444, 20.11.2018, lk 15.Täiendav teave
19/11/2018
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) makrotasandi järelevalvepädevuse kohta ja krediidiasutuste juhtimise kohta  (CON/2018/52), Bulgaaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Arvamus lähenemisaruande soovituste ülevõtmise kohta Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) seadusesse (CON/2018/53), Bulgaaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Arvamus finantsjärelevalve ja investorikaitse tugevdamise kohta (CON/2018/50), Poola, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Arvamus võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse eesmärgil oluliste teenuste ja oluliste teenuste operaatorite määramise kohta (CON/2018/47), Sloveenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
EKP otsus (EL) 2018/1625, 8. oktoober 2018, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2018/24), ELT L 280, 9.11.2018, lk 1.
09/11/2018
EKP suunis (EL) 2018/1626, 3. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20), ELT L 280, 9.11.2018, lk 40.
09/11/2018
Arvamus riigi õigusaktide kohta, mis võetakse vastu tiheda koostöö loomiseks EKP ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel  (CON/2018/49), Bulgaaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Arvamus Magyar Nemzeti Banki kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2018/48), Ungari, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
EKP soovitus, 19. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/25), ELT C 394, 30.10.2018, lk 1.
26/10/2018
Arvamus Soome seaduse läbivaatamise kohta, mis käsitleb finantssektoris kohaldatavat valmisoleku kohustust (CON/2018/46), Soome, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Arvamus riigikontrolli õigusraamistiku kohta (CON/2018/45), Horvaatia, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Arvamus reeglite kohta, mida süsteemselt olulised krediidiasutused peavad järgima fikseeritud tasu poliitika määratlemisel (CON/2018/44), Madalmaad, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavaid tasusid ja vääringu konverteerimise tasusid (CON/2018/38), ELT C 382, 23.10.2018, lk 7.Täiendav teave
23/10/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL, ning seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (CON/2018/37), ELT C 382, 23.10.2018, lk 2.Täiendav teave
19/10/2018
Arvamus investeerimisühingute usaldatavusnõuete läbivaatamise kohta (CON/2018/36), ELT C 378, 19.10.2018, lk 5.Täiendav teave
12/10/2018
EKP soovitus, 4. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/23), ELT C 370, 12.10.2018, lk 1.
28/09/2018
Arvamus riigisiseste kindlustusnõuete andmebaasi loomise kohta (CON/2018/43), Iirimaa, 28.9.2018.
14/09/2018
EKP soovitus, 6. september 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta (EKP/2018/22), ELT C 325, 14.9.2018, lk 1.
11/09/2018
Arvamus popolari pankade ja ühistupankade reformi muudatuste kohta (CON/2018/42), Itaalia, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Arvamus euro nimivääringus maksete uute ümardamisreeglite kohta (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Arvamus haldusandmete statistilistel eesmärkidel edastamise kohta (CON/2018/40), Saksamaa, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Arvamus elutähtsate infrastruktuuride, küberturvalisuse ja tagatud võlakirjade kohta (CON/2018/39), Slovakkia, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (CON/2018/33), ELT C 303, 29.8.2018, lk 2.Täiendav teave
20/08/2018
EKP suunis (EL) 2018/1151, 2. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2018/19), ELT L 209, 20.8.2018, lk 2.
17/08/2018
EKP otsus (EL) 2018/1148, 10. august 2018, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks EKP otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21), ELT L 208, 17.8.2018, lk 91.Täiendav teave
16/08/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles IV“) (CON/2018/35), ELT C 378, 16.8.2018, lk 2.Täiendav teave
27/07/2018
Arvamus Luksemburgi makrotasandi usaldatavusmeetmete kõigipoolse rakendamise kohta (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
24/07/2018
EKP soovitus, 6. juuli 2018, Euroopa Liidu Nõukogule, Banka Slovenije välisaudiitorite kohta (EKP/2018/18), ELT C 260, 24.7.2018, lk 1.
07/06/2018
Arvamus Prantsusmaa livret A ja teatavate muude Prantsusmaa reguleeritud säästuhoiuste tasustamise valemi muutmise kohta  (CON/2018/28), Prantsusmaa, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte (CON/2018/19), ELT C 255, 20.7.2018, lk 2.Täiendav teave
05/07/2018
Arvamus omandatud krediidilepingute äritegevuse reguleerimise kohta (CON/2018/31), Iirimaa, 5.7.2018.
25/06/2018
Avamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Valuutafond (CON/2018/20), ELT C 220, 25.6.2018, lk 2.Täiendav teave
18/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/877, 1. juuni 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17), ELT L 154, 18.6.2018, lk 22.
18/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/876, 1. juuni 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16), ELT L 154, 18.6.2018, lk 3.
15/06/2018
Arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta (CON/2018/30), Rootsi, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/861, 24. aprill 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (EKP/2018/13), ELT L 153, 15.6.2018, lk 161.
08/06/2018
Arvamus mõnede finantsõiguse sätete kohta (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
EKP soovitus, 18. mai 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/15), ELT C 181, 28.5.2018, lk 1.
18/05/2018
Arvamus üldist huvi pakkuvate võrgu ja infosüsteemide turvalisuse raamistiku kehtestamise kohta  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Arvamus haldussanktsioonide ja kriminaalkuritegude kohta seoses vale- või eksitava teabe andmisega Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandile (CON/2018/24), Iirimaa, 11.5.2018.
11/05/2018
Arvamus Central Bank of Cypruse juhtimise ja finantssõltumatuse kohta (CON/2018/23), Küpros, 11.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
EKP suunis , 3. mai 2018, eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (uuesti sõnastatud) (EKP/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Euroopa Kespanga (EL) 2018/667, 19.aprilli 2018. aasta otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal (EKP/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Arvamus elutähtsa infrastruktuuri määratlemise ja järelevalve kohta infotehnoloogia turvalisuse tagamiseks (CON/2018/22), Eesti, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
16/04/2018
Arvamus Šveitsi frankides antud laenude konverteerimise kohta  (CON/2018/21), Sloveenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/572, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2018/5), ELT L 95, 13.4.2018, lk 49.
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/571, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2018/4), ELT L 95, 13.4.2018, lk 45.
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/570, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2018/3), ELT L 95, 13.4.2018, lk 23.
13/04/2018
Suunis EKP/2014/60. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  13.4.2018.
13/04/2018
Suunis EKP/2015/35. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 13.4.2018, lk .
13/04/2018
Suunis EKP/2014/31. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 13.4.2018, lk .
09/04/2018
Arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta (CON/2018/18), Tšehhi Vabariik, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
EKP otsus (EL) 2018/547, 27. märts 2018, millega volitatakse tööüksuste juhte vastu võtma omavahendeid käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/11), ELT L 90, 6.4.2018, lk 110.
06/04/2018
EKP otsus (EL) 2018/546, 15. märts 2018, omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2018/10), ELT L 90, 6.4.2018, lk 105.
06/04/2018
Arvamus Hrvatska Narodna Banka ja Riigikontrolli seaduse muudatuste kohta (CON/2018/17), Horvaatia, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (CON/2018/12), ELT C 120, 6.4.2018, lk 2.Täiendav teave
04/04/2018
Arvamus väärtpaberistamise raamistiku loomise kohta (CON/2018/16), Küpros, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
EKP soovitus, 9. märts 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banque de France’i välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/9), ELT C 107, 22.3.2018, lk 1.
21/03/2018
Arvamus elutähtsate infrastruktuuride turvalisuse ja kaitse kohta (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
EKP suunis (EL) 2018/323, 22. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta  (EKP/2018/8), ELT L 62, 5.3.2018, lk 38.
05/03/2018
EKP määrus (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7), ELT L 62, 5.3.2018, lk 4.
05/03/2018
Arvamus hüpoteeklaenude makseviivituste kriisilahenduse kohta (CON/2018/13), Iirimaa, 5.3.2018.
05/03/2018
Suunis EKP/2013/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  5.3.2018.
05/03/2018
Määrus EKP/2012/24. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 5.3.2018.
02/03/2018
EKP 10. oktoobri 2017. aasta otsuse (EL) 2017/2081 (millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta) parandus ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
02/03/2018
EKP 3. novembri 2016. aasta suunise (EL) 2016/2249 (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis) parandus ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
02/03/2018
EKP suunise (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ELT L 60, 2.3.2018, lk 56.
01/03/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (CON/2018/1), ELT C 77, 1.3.2018, lk 2.Täiendav teave
19/02/2018
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
EKP määrus (EL) 2018/231, 26. jaanuar 2018, pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2), ELT L 45, 17.2.2018, lk 3.
16/02/2018
EKP otsus (EL) 2018/228, 13. veebruar 2018, millega muudetakse otsust (EL) 2017/936, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid  (EKP/2018/6), ELT L 43, 16.2.2018, lk 18.
15/02/2018
Arvamus Bank of Greece’ile uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/11), Kreeka, 15.2.2018.
14/02/2018
Arvamus rahaliste vahendite tagastamise kohta Sloveenia Vabariigile nimekirja kantud maksuparadiisidest (CON/2018/8), Sloveenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Arvamus Central Bank of Cyprusele uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/10), Küpros, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus krediidiasutuste tuginemise kohta rahastamisele, mis saadakse finantsinstitutsioonidelt (CON/2018/7), Ungari, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus Malta finantsinspektsiooni rahastamisallikate ja juhtimise kohta (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
EKP soovitus, 26. jaanuar 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta (EKP/2018/1), ELT C 37, 1.2.2018, lk 1.
01/02/2018
Otsus (EL) 2014/828 (EKP/2014/40). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 1.2.2018, lk .
31/01/2018
Arvamus kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta (CON/2018/5), Sloveenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Arvamus liidu kriisiohjamise raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/47), ELT C 34, 31.1.2018, lk 17.Täiendav teave
31/01/2018
Arvamus liidu krediidiasutuste ja investeerimisühingute kapitalinõuete raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/46), ELT C 34, 31.1.2018, lk 5.Täiendav teave
26/01/2018
Arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta Belgias (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
EKP soovitus, 28. detsember 2017, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2017/44), ELT C 8, 11.1.2018, lk 1.
11/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/3), Sloveenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/2), Kreeka, 9.1.2018.
05/01/2018
EKP soovitus, 19. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cypruse välisaudiitorite kohta (EKP/2017/43), ELT C 2, 5.1.2018, lk 1.

2017

23/12/2017
EKP soovitus, 15. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta (EKP/2017/42), ELT C 444, 23.12.2017, lk 1.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2444, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/2332 euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2017/41), ELT L 344, 23.12.2017, lk 63.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2443, 8. detsember 2017, müntide emissiooni 2018. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2017/40), ELT L 344, 23.12.2017, lk 61.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2442, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2164 müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2017/39), ELT L 344, 23.12.2017, lk 59.
15/12/2017
EKP suunis, 23. november 2017, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38), ELT L 333, 15.12.2017, lk 66.
06/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2239, 16. november 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2017/36), ELT L 320, 6.12.2017, lk 18.
04/12/2017
EKP arvamus kesksete krediidiühistute arvu piiramise kohta (CON/2017/54), Leedu, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Arvamus Lietuvos bankasile Rahvusvahelise Valuutafondi fiskaalagendi volituste andmise kohta (CON/2017/53), Leedu, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Arvamus finantsinstrumentide ja -lepingute võrdlusaluste kohta  (CON/2017/52), Bulgaaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2199, 20. november 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/37), ELT L 312, 28.11.2017, lk 92.
27/11/2017
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) otsuste tegemise raamistiku muutmise kohta  (CON/2017/51), Bulgaaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Arvamus tehingute kohta seotud osapooltega  (CON/2017/50), Bulgaaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta (CON/2017/49), Iirimaa, 24.11.2017.
16/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2097, 3. november 2017, sanktsioonide arvutamise metoodika kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisnõuete rikkumisega  (EKP/2017/35), ELT L 299, 16.11.2017, lk 31.
16/11/2017
EKP määrus (EL) 2017/2095, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/2017/34), ELT L 299, 16.11.2017, lk 22.
16/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2098, 3. november 2017, parandusmeetmete kohaldamise menetlusliku külje kohta määruse (EL) nr 795/2014 mittejärgimise korral (EKP/2017/33), ELT L 299, 16.11.2017, lk 34.
16/11/2017
EKP määrus (EL) 2017/2094, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta  (EKP/2017/32), ELT L 299, 16.11.2017, lk 11.
15/11/2017
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega  (CON/2017/42), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
15/11/2017
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega  (CON/2017/39), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
14/11/2017
EKP suunis (EL) 2017/2193, 27. oktoober 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/280 eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta (EKP/2017/31), ELT L 310, 14.11.2017, lk 49.
14/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2081, 10. oktoober 2017, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2017/30), ELT L 295, 14.11.2017, lk 89.Täiendav teave
14/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2080, 22. september 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/9 teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta (EKP/2017/29), ELT L 295, 14.11.2017, lk 86.
14/11/2017
EKP suunis (EL) 2017/2082, 22. september 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2017/28), ELT L 295, 14.11.2017, lk 97.
14/11/2017
Otsus EKP/2010/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 14.11.2017, lk .
14/11/2017
Otsus EKP/2007/7. Mitteametlik konsolideeritud version, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 14.11.2017, lk .
14/11/2017
Suunis EKP/2012/27. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 14.11.2017.
09/11/2017
Arvamus toetuse kohta raskustes olevatele eluasemelaenu võtjatele ja toetuse kohta võõrvääringus nomineeritud või indekseeritud eluasemelaenude vabatahtlikule restruktureerimisele (CON/2017/48), Poola, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Arvamus Prantsusmaa livret A ja teatavate muude Prantsusmaa reguleeritud säästuhoiuste tasustamise ajutise külmutamise kohta (CON/2017/45), Prantsusmaa, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
EKP arvamus, 20. september 2017, seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 (CON/2017/38), 1.11.2017.Täiendav teave
27/10/2017
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2017/44), Küpros, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Arvamus Národná banka Slovenska rolli kohta finantsvahendusettevõtjate ja finantsagentide koolituse järelevalves  (CON/2017/43), Slovakkia, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2017/41), Sloveenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/40), Küpros, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Arvamus pankadevaheliste kliirimis- ja arveldustehingute kohta (CON/2017/37), Poola, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
EKP soovitus, 8. september 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/27), ELT C 310, 19.9.2017, lk 1.
19/09/2017
EKP määrus (EL) 2017/1539, 25. august 2017, millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku (EKP/2017/26), ELT L 240, 19.9.2017, lk 212.
19/09/2017
EKP määrus (EL) 2017/1538, 25. august 2017, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), ELT L 240, 19.9.2017, lk 1.
11/09/2017
Arvamus pandikirjade, krediidiandmete aruandluse ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve volituste ja vahendite õigusraamistiku ning ühtse järelevalvemehhanismi ühiste menetluste kohta (CON/2017/36), Slovakkia, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
EKP soovitus, 24. august 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de Portugali välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/24), ELT C 292, 6.9.2017, lk 1.
25/08/2017
Arvamus finantsturgude järelevalve korra muutmise kohta (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Arvamus NBB alusseaduse muutmisseaduse eelnõu kohta seoses NBB juhatuse liikmete arvuga (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
EKP otsus (EL) 2017/1493, 3. august 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta EKPle  (EKP/2017/23), ELT L 216, 22.8.2017, lk 23.
22/08/2017
Otsus (EKP/2014/29). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 22.8.2017, lk .
21/08/2017
Arvamus krediidiandmete aruandluse kohta (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Arvamus Central Bank of Cyprusi teabeasutuseks kinnitamise ja vastava pangasaladuse nõude erandi sätestamise kohta  (CON/2017/32), Küpros, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Arvamus kriitilise taristu seaduse kohta (CON/2017/31), Sloveenia, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Arvamus Hrvatska narodna banka rahapoliitika rakendamist käsitleva otsuse eelnõu kohta (CON/2017/30), Horvaatia, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Arvamus täiendava hüpoteekide amortisatsiooninõue kohta (CON/2017/29), Rootsi, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Arvamus seoses juurdepääsuga kesksele krediidiregistrile ja pangakontode keskregistrile (CON/2017/28), Bulgaaria, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1403, 23. juuni 2017, millega muudetakse otsust EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta  (EKP/2017/20), ELT L 199, 29.7.2017, lk 24.
29/07/2017
Suunis (EKP/2012/13). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 29.7.2017, lk .
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1361, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/15), ELT L 190, 21.7.2017, lk 24.
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1360, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta  (EKP/2017/14), ELT L 190, 21.7.2017, lk 22.
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1359, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/13), ELT L 190, 21.7.2017, lk 20.
21/07/2017
EKP suunis (EL) 2017/1362, 18. mai 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2017/12), ELT L 190, 21.7.2017, lk 26.
21/07/2017
EKP arvamus, 7. juuni 2017, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL (CON/2017/22), ELT C 236, 21.7.2017, lk 2.Täiendav teave
17/07/2017
EKP suunis (EL) 2017/1404, 23. juuni 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta  (EKP/2017/19), ELT L 199, 17.7.2017, lk 26.
12/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1258, 5. juuli 2017, konfidentsiaalse statistilise teabe Ühtsele Kriisilahendusnõukogule edastamist käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2017/22), ELT L 179, 12.7.2017, lk 39.
11/07/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/27), Bulgaaria, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/1198, 27. juuni 2017, riikide pädevate asutuste poolt EKPle esitatava krediidiasutuste rahastamiskavade aruandluse kohta  (EKP/2017/21), ELT L 172, 30.6.2017, lk 32.
23/06/2017
Soovitus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artiklit 22 (esitatud EKP poolt) (EKP/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Arvamus riikliku teadus-, arendus- ja tehnoloogia sihtasutuse seaduse kohta (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Otsus EKP/2012/6. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 23.6.2017, lk .
16/06/2017
Arvamus euro pangatähtede tootmise eriotstarbelise üksuse omandi kohta (CON/2017/25), Hispaania, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta (CON/2017/24), Sloveenia, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Arvamus võlainstrumentide uue liigi, makrotasandi usaldatavusjärelevalve uue instrumendi, uut liiki arveldusasutuse loomise ja tasaarvestusõiguste välistamise kohta (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
07/06/2017
Arvamus süsteemsete riskide piiramiseks vajalike makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/937, 23. mai 2017, millega nimetatakse ametisse tööüksuste juhid, kes võtavad vastu delegeeritud otsuseid järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisuse kohta (EKP/2017/17), ELT L 141, 1.6.2017, lk 28.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/936, 23. mai 2017, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2017/16), ELT L 141, 1.6.2017, lk 26.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/935, 16. november 2016, sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta (EKP/2016/42)  (EKP/2016/42), ELT L 141, 1.6.2017, lk 21.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/934, 16. november 2016, järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisust käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2016/41)  (EKP/2016/41), ELT L 141, 1.6.2017, lk 18.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/933, 16. november 2016, otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40)  (EKP/2016/40), ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.
30/05/2017
Arvamus sularahamaksete piiramise kohta (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Arvamus pankade sihtasutuste reservifondide ja vaidluste lahendamise alternatiivsete menetluste jälgimiseks moodustatud komisjoni kohta  (CON/2017/19), Hispaania, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Arvamus Sveriges Riksbanki finantssõltumatuse kohta (CON/2017/17), Rootsi, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2017/16), Sloveenia, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
EKP otsus (EL) 2017/760, 24. aprill 2017, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal (EKP/2017/11), ELT  113, 28.4.2017, lk 52.
24/04/2017
Arvamus makseteenuste, e-raha emiteerimise teenuste ja maksesüsteemide seaduse kohta (CON/2017/15), Sloveenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta (CON/2017/14), Rootsi, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
EKP suunis (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9), ELT L 101, 13.4.2017, lk 156.Täiendav teave
13/04/2017
EKP soovitus, 31. märts 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/8), ELT C 120, 13.4.2017, lk 1.
13/04/2017
EKP soovitus, 4. aprill 2017, ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel (EKP/2017/10), ELT C 120, 13.4.2017, lk 2.
12/04/2017
Arvamus krediidiregistri andmete ulatuse suurendamise kohta (CON/2017/13), Läti, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Arvamus üleujutuskindlustuse pakkumise kohta. (CON/2017/12), Iirimaa, 7.4.2017.
07/04/2017
Arvamus finantsjärelevalve seaduse muutmise kohta (CON/2017/11), Saksamaa, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Arvamus infotehnoloogia turvalisusega seotud kriitiliste infrastruktuuride tuvastamise kohta  (CON/2017/10), Saksamaa, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Arvamus välisvaluutaga seotud laenude kohta (CON/2017/9), Poola, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
EKP suunis (EL) 2017/469, 7. veebruar 2017, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist  (EKP/2017/7), ELT L 77, 22.3.2017, lk 4.
22/03/2017
EKP otsus (EL) 2017/468, 26. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta  (EKP/2017/5), ELT L 77, 22.3.2017, lk 1.
21/03/2017
Arvamus sularahamaksete vastuvõtmise kohustuse piiramise kohta (CON/2017/8), Taani, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinion on certain amendments to the deferred tax assets legal framework in Greece  (CON/2017/7), Kreeka, 15.3.2017.
08/03/2017
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias (CON/2017/6), 8.3.2017.Täiendav teave
01/03/2017
Arvamus maksesüsteemide, makseskeemide, väärtpaberidepositooriumite ning kliiring- ja arveldussüsteemide poolt teabe ja andmete andmise kohta (CON/2017/5), Poola, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Arvamus Itaalia osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi programmides: laiendatud uutes laenukokkulepetes, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise programmis ja uues kahepoolses laenulepingus  (CON/2017/4), Itaalia, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Arvamus uute hüpoteeklaenudega seotud ülesannete andmise kohta Central Bank of Cyprusele (CON/2017/3), Küpros, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Otsus EKP/2015/10. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt. 17.2.2017.
15/02/2017
Arvamus maksekontode kohta (CON/2017/2), Küpros, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
EKP otsus (EL) 2017/274, 10. veebruar 2017, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/3  (EKP/2017/6), ELT L 40, 13.2.2017, lk 72.Täiendav teave
07/02/2017
Suunis (EL) EKP/2008/8. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.2.2017.
03/02/2017
Arvamus likviidsust toetavate meetmete, ennetava rekapitaliseerimise ja muude pangandussektori kiireloomuliste sätete kohta (CON/2017/1), Itaalia, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Suunis EKP/2014/15. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 1.2.2017, lk .
31/01/2017
EKP suunis (EL) 2017/148, 16. detsember 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2016/45), ELT L 26, 31.1.2017, lk 1.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/103, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2017/4), ELT L 16, 20.1.2017, lk 57.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/102, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/3), ELT L 16, 20.1.2017, lk 55.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/101, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta  (EKP/2017/2), ELT L 16, 20.1.2017, lk 53.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/100, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2017/1), ELT L 16, 20.1.2017, lk 51.
13/01/2017
Otsus EKP/2014/45. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
13/01/2017
Otsus EKP/2016/16. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
06/01/2017
EKP soovitus, 22. detsember 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Bank of Greece'i välisaudiitorite kohta (EKP/2016/46), ELT C 3, 6.1.2017, lk 1.

2016

28/12/2016
Arvamus Belgia maksetehingute töötlejate järelevaatamise seaduseelnõu kohta (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
EKP soovitus, 13. detsember 2016, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2016/44), ELT C 481, 23.12.2016, lk 1.
20/12/2016
EKP otsus (EL) 2016/2248, 3. november 2016, eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2016/36), ELT L 347, 20.12.2016, lk 26.Täiendav teave
20/12/2016
EKP otsus (EL) 2016/2247, 3. november 2016, EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35), ELT L 347, 20.12.2016, lk 1.Täiendav teave
20/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2016/34), ELT L 347, 20.12.2016, lk 3.Täiendav teave
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2300, 2. november 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2016/33), ELT L 344, 17.12.2016, lk 123.
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2299, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2016/32), ELT L 344, 17.12.2016, lk 117.
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2298, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2016/31), ELT L 344, 17.12.2016, lk 102.
15/12/2016
Arvamus Česká národní banka finantsturul tehingute teostamise pädevuse kohta (CON/2016/60), Tšehhi Vabariik, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta (CON/2016/59), Sloveenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Arvamus müntidega seotud avalike ülesannete andmise kohta De Nederlandsche Bankile (CON/2016/58), Holland, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Otsus (EL) 2016/2164, 30. november 2016, müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43), ELT L 333, 30.11.2016, lk 73.
30/11/2016
Arvamus keskse krediidiregistri ja pangakontode keskregistri käitamisega seotud kulude hüvitamise kohta (CON/2016/57), Bulgaaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Arvamus reservimäärade kohta (CON/2016/56), Ungari, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb riigi garantii kaotamist seoses erakorralise likviidsusabiga (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Arvamus, mis käsitleb Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandile pädevuse andmist konkurentsi hindamiseks hüpoteeklaenude turul ja juhiste andmiseks muutuva intressimääraga laenude saajatele (CON/2016/54), Iirimaa, 17.11.2016.
15/11/2016
EKP suunis (EL) 2016/1994, 4. november 2016, põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel riiklike pädevate asutuste poolt usaldatavusjärelevalve eesmärgil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (EKP/2016/38), ELT L 306, 15.11.2016, lk 37.
15/11/2016
EKP suunis (EL) 2016/1993, 4. november 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt läbiviidava hindamise kooskõlastamise ning olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi hõlmavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide seire põhimõtted  (EKP/2016/37), ELT L 306, 15.11.2016, lk 32.
21/10/2016
Arvamus Prantsusmaa livret A tasustamisvalemi muutmise kohta (CON/2016/51), Prantsusmaa, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Please translate: Decision ECB/2013/54 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union  14.11.2016.
11/11/2016
EKP otsus (EL) 2016/1975, 8. november 2016, eelatesteerimise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2016/39), ELT L 304, 11.11.2016, lk 9.
11/11/2016
EKP otsus (EL) 2016/1974, 31. oktoober 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/30), ELT L 304, 11.11.2016, lk 7.
10/11/2016
EKP soovitus, 28. oktoober 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandi välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/29), ELT C 413, 10.11.2016, lk 1.
31/10/2016
Arvamus finantsturgude stabiliseerimise föderaalagentuuri reorganiseerimise ja mõistlikku tasustamispoliitikat käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste rakendamise kohta (CON/2016/53), Saksamaa, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Otsus EKP/2016/10 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 31.10.2016.
28/10/2016
Arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta (CON/2016/52), Horvaatia, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Arvamus seaduseelnõu kohta, millega võimaldatakse teatud välisvaluutaga seotud laenude kursivahede hüvitamist  (CON/2016/50), Poola, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ  (CON/2016/49), 12.10.2016.Täiendav teave
11/10/2016
Arvamus kinnisvara või aktsiakapitali käsitlemise kohta, mida krediidiasutus omandab pärast võlaarveldusmenetlust (CON/2016/48), Küpros, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
EKP soovitus, 23. september 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta (EKP/2016/28), ELT C 366, 5.10.2016, lk 1.
29/09/2016
EKP otsus (EL) 2016/1734, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta (EKP/2016/25), ELT L 262, 29.9.2016, lk 30.
28/09/2016
Arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta, millega vähendatakse Latvijas Banka nõukogu liikmete arvu  (CON/2016/47), Läti, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Arvamus elektrooniliste väärtpaberite seaduse muutmise kohta (CON/2016/46), Sloveenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
EKP otsus (EL) 2016/1717, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2016/27), ELT L 258, 24.9.2016, lk 17.
24/09/2016
Otsus EKP/2004/2. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 24.9.2016.
23/09/2016
EKP määrus (EL) 2016/1705, 9. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2016/26), ELT L 257, 23.9.2016, lk 10.
19/09/2016
Arvamus Národná banka Slovenska funktsiooni kohta kindlustuspreemiate maksu aruandluses (CON/2016/45), Slovakkia, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (CON/2016/44), 12.9.2016.Täiendav teave
07/09/2016
Arvamus finantsinspektsiooni töötaja rolli kohta EKP järelevalvenõukogus ja järelevalvetasude kohta (CON/2016/43), Soome, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
EKP 2. augusti 2016. aasta suunise (EL) 2016/1386 (millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta) parandus (EKP/2016/23) ELT L 238, 6.9.2016, lk 7.
31/08/2016
Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2016/42), Sloveenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Arvamus Banca d’Italia ringkirja kohta, millega rakendatakse Itaalia ühistupankade reform (CON/2016/41), Itaalia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Arvamus kohustuslike reservide korra muutmise kohta  (CON/2016/40), Rumeenia, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
EKP soovitus, 2. august 2016, väärtpaberiosaluste statistika andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (EKP/2016/24), ELT C 297, 17.8.2016, lk 1.
17/08/2016
EKP suunis (EL) 2016/1386, 2. august 2016, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/23), ELT L 222, 17.8.2016, lk 85.Täiendav teave
17/08/2016
EKP määrus (EL) 2016/1384, 2. august 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/22), ELT L 222, 17.8.2016, lk 24.
29/07/2016
Arvamus indekseeritud või välisvaluutas vääringustatud laenude restruktureerimise erireeglite kohta (CON/2016/39), Poola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Arvamus makseskeemide järelevaatamise kohta (CON/2016/38), Poola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
EKP soovitus, 14. juuli 2016, Euroopa Liidu Nõukogule, Eesti Panga välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/20), ELT C 266, 22.7.2016, lk 1.
12/07/2016
Arvamus tasaarvestusõiguste väljajätmise kohta seoses Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangale tagatiseks antud nõuetega (CON/2016/37), Prantsusmaa, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem (CON/2016/26), ELT C 252, 12.7.2016, lk 1.Täiendav teave
11/07/2016
EKP otsus (EL) 2016/1162, 30. juuni 2016, konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta kriminaaluurimise käigus  (EKP/2016/19), ELT L 192, 11.7.2016, lk 73.
11/07/2016
Arvamus pangatähtede ja müntide loendamise, sortimise, pakendamise ja märgistamise meetodi ja korra kohta (CON/2016/36), Poola, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
EKP suunis (EL) 2016/1061, 26. mai 2016, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist (EKP/2016/15), ELT L 173, 30.6.2016, lk 102.
28/06/2016
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2016/1041, 22. juuni 2016, Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/300 (EKP/2016/18), ELT L 169, 28.6.2016, lk 14.
28/06/2016
Arvamus pangakontode keskregistrile juurdepääsu laiendamise kohta  (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Arvamus elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta (CON/2016/34), Kreeka, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume, ja ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (CON/2016/27), ELT C 223, 21.6.2016, lk 3.Täiendav teave
17/06/2016
Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad a) määrust, millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik, ja b) määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (CON/2016/11), ELT C 219, 17.6.2016, lk 2.Täiendav teave
16/06/2016
EKP otsus, 7. juuni 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2016/17), ELT L 159, 16.6.2016, lk 21.
16/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/955, 6. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta  (EKP/2016/12), ELT L 159, 16.6.2016, lk 19.
15/06/2016
EKP otsus, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16), ELT L 157, 15.6.2016, lk 28.
15/06/2016
Arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta (CON/2016/33), Horvaatia, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Arvamus avaliku sektori või riigi osalusega sektori töötajate seadusest tuleneva tasu vähendamise kohta (CON/2016/32), Holland, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Arvamus tarbijakrediidi kohta (CON/2016/31), Sloveenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes  ELT C 202, 7.6.2016, lk 357.Täiendav teave
07/06/2016
Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu sümbolite kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 355.Täiendav teave
07/06/2016
Deklaratsioon, mis käsitleb protokolli Taani kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 353.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 18) Prantsusmaa kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 289.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 17) Taani kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 288.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 16) teatavate Taanit käsitlevate sätete kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 287.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 15) teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 284.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 13) lähenemiskriteeriumide kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 281.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 12) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 279.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 266.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 6) Euroopa Liidu institutsioonide ning teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 265.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 230.Täiendav teave
07/06/2016
Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid ELT C 59, 7.6.2016, lk 1.
07/06/2016
Otsus EKP/2016/2 - Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.6.2016.
03/06/2016
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) siseauditi kohta  (CON/2016/30), Bulgaaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/868, 18. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/6 Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2016/14), ELT L 144, 1.6.2016, lk 99.
01/06/2016
EKP määrus (EL) 2016/867, 18. mai 2016, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2016/13), ELT L 144, 1.6.2016, lk 44.
19/05/2016
Arvamus integreeritud andmemudeli määruse kohta (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/702, 18. aprill 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2016/8), ELT L 121, 11.5.2016, lk 24.
03/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/811, 28. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta  (EKP/2016/11), ELT L 132, 3.5.2016, lk 129.
03/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/810, 28. aprill 2016, suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/10), ELT L 132, 3.5.2016, lk 107.
03/05/2016
Arvamus pankade kriisilahenduse ja likvideerimise kohta (CON/2016/28), Sloveenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/821, 26. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2016/9), ELT L 136, 2.5.2016, lk 12.
28/04/2016
EKP otsus (EL) 2016/661, 15. aprill 2016, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2016. aastal  (EKP/2016/7), ELT L 114, 28.4.2016, lk 14.