All years
2017

28/04/2017
EKP otsus, 24. aprill 2017, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal (EKP/2017/11), 28.4.2017.
24/04/2017
Arvamus makseteenuste, e-raha emiteerimise teenuste ja maksesüsteemide seaduse kohta (CON/2017/15), Sloveenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta (CON/2017/14), Rootsi, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
EKP suunis (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9), ELT L 101, 13.4.2017, lk 156.
13/04/2017
EKP soovitus, 31. märts 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/8), ELT C 120, 13.4.2017, lk 1.
13/04/2017
EKP soovitus, 4. aprill 2017, ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel (EKP/2017/10), ELT C 120, 13.4.2017, lk 2.
12/04/2017
Arvamus krediidiregistri andmete ulatuse suurendamise kohta (CON/2017/13), Läti, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Arvamus üleujutuskindlustuse pakkumise kohta. (CON/2017/12), Iirimaa, 7.4.2017.
07/04/2017
Arvamus finantsjärelevalve seaduse muutmise kohta (CON/2017/11), Saksamaa, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Arvamus infotehnoloogia turvalisusega seotud kriitiliste infrastruktuuride tuvastamise kohta  (CON/2017/10), Saksamaa, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Arvamus välisvaluutaga seotud laenude kohta (CON/2017/9), Poola, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
EKP suunis (EL) 2017/469, 7. veebruar 2017, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist  (EKP/2017/7), ELT L 77, 22.3.2017, lk 4.
22/03/2017
EKP otsus (EL) 2017/468, 26. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta  (EKP/2017/5), ELT L 77, 22.3.2017, lk 1.
21/03/2017
Arvamus sularahamaksete vastuvõtmise kohustuse piiramise kohta (CON/2017/8), Taani, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinion on certain amendments to the deferred tax assets legal framework in Greece  (CON/2017/7), Kreeka, 15.3.2017.
01/03/2017
Arvamus maksesüsteemide, makseskeemide, väärtpaberidepositooriumite ning kliiring- ja arveldussüsteemide poolt teabe ja andmete andmise kohta (CON/2017/5), Poola, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Arvamus Itaalia osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi programmides: laiendatud uutes laenukokkulepetes, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise programmis ja uues kahepoolses laenulepingus  (CON/2017/4), Itaalia, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Arvamus uute hüpoteeklaenudega seotud ülesannete andmise kohta Central Bank of Cyprusele (CON/2017/3), Küpros, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Otsus EKP/2015/10. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt. 17.2.2017.
15/02/2017
Arvamus maksekontode kohta (CON/2017/2), Küpros, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
EKP otsus (EL) 2017/274, 10. veebruar 2017, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/3  (EKP/2017/6), ELT L 40, 13.2.2017, lk 72.Täiendav teave
07/02/2017
Suunis (EL) EKP/2008/8. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.2.2017.
03/02/2017
Arvamus likviidsust toetavate meetmete, ennetava rekapitaliseerimise ja muude pangandussektori kiireloomuliste sätete kohta (CON/2017/1), Itaalia, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Suunis EKP/2014/15. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 1.2.2017, lk .
31/01/2017
EKP suunis (EL) 2017/148, 16. detsember 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2016/45), ELT L 26, 31.1.2017, lk 1.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/103, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2017/4), ELT L 16, 20.1.2017, lk 57.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/102, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/3), ELT L 16, 20.1.2017, lk 55.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/101, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta  (EKP/2017/2), ELT L 16, 20.1.2017, lk 53.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/100, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2017/1), ELT L 16, 20.1.2017, lk 51.
13/01/2017
Otsus EKP/2014/45. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
13/01/2017
Otsus EKP/2014/40. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
13/01/2017
Otsus EKP/2016/16. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
13/01/2017
Suunis EKP/2014/60. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 13.1.2017, lk .
11/01/2017
Suunis EKP/2015/35. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 11.1.2017, lk .
11/01/2017
Suunis EKP/2014/31. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 11.1.2017, lk .
06/01/2017
EKP soovitus, 22. detsember 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Bank of Greece'i välisaudiitorite kohta (EKP/2016/46), ELT C 3, 6.1.2017, lk 1.

2016

28/12/2016
Arvamus Belgia maksetehingute töötlejate järelevaatamise seaduseelnõu kohta (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
EKP soovitus, 13. detsember 2016, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2016/44), ELT C 481, 23.12.2016, lk 1.
20/12/2016
EKP otsus (EL) 2016/2248, 3. november 2016, eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2016/36), ELT L 347, 20.12.2016, lk 26.Täiendav teave
20/12/2016
EKP otsus (EL) 2016/2247, 3. november 2016, EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35), ELT L 347, 20.12.2016, lk 1.Täiendav teave
20/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2016/34), ELT L 347, 20.12.2016, lk 3.Täiendav teave
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2300, 2. november 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2016/33), ELT L 344, 17.12.2016, lk 123.
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2299, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2016/32), ELT L 344, 17.12.2016, lk 117.
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2298, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2016/31), ELT L 344, 17.12.2016, lk 102.
15/12/2016
Arvamus Česká národní banka finantsturul tehingute teostamise pädevuse kohta (CON/2016/60), Tšehhi Vabariik, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta (CON/2016/59), Sloveenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Arvamus müntidega seotud avalike ülesannete andmise kohta De Nederlandsche Bankile (CON/2016/58), Holland, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Otsus (EL) 2016/2164, 30. november 2016, müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43), ELT L 333, 30.11.2016, lk 73.
30/11/2016
Arvamus keskse krediidiregistri ja pangakontode keskregistri käitamisega seotud kulude hüvitamise kohta (CON/2016/57), Bulgaaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Arvamus reservimäärade kohta (CON/2016/56), Ungari, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb riigi garantii kaotamist seoses erakorralise likviidsusabiga (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Arvamus, mis käsitleb Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandile pädevuse andmist konkurentsi hindamiseks hüpoteeklaenude turul ja juhiste andmiseks muutuva intressimääraga laenude saajatele (CON/2016/54), Iirimaa, 17.11.2016.
15/11/2016
EKP suunis (EL) 2016/1994, 4. november 2016, põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel riiklike pädevate asutuste poolt usaldatavusjärelevalve eesmärgil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (EKP/2016/38), ELT L 306, 15.11.2016, lk 37.
15/11/2016
EKP suunis (EL) 2016/1993, 4. november 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt läbiviidava hindamise kooskõlastamise ning olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi hõlmavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide seire põhimõtted  (EKP/2016/37), ELT L 306, 15.11.2016, lk 32.
21/10/2016
Arvamus Prantsusmaa livret A tasustamisvalemi muutmise kohta (CON/2016/51), Prantsusmaa, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Please translate: Decision ECB/2013/54 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union  14.11.2016.
11/11/2016
EKP otsus (EL) 2016/1975, 8. november 2016, eelatesteerimise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2016/39), ELT L 304, 11.11.2016, lk 9.
11/11/2016
EKP otsus (EL) 2016/1974, 31. oktoober 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/30), ELT L 304, 11.11.2016, lk 7.
10/11/2016
EKP soovitus, 28. oktoober 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandi välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/29), ELT C 413, 10.11.2016, lk 1.
31/10/2016
Arvamus finantsturgude stabiliseerimise föderaalagentuuri reorganiseerimise ja mõistlikku tasustamispoliitikat käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste rakendamise kohta (CON/2016/53), Saksamaa, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Otsus EKP/2016/10 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 31.10.2016.
28/10/2016
Arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta (CON/2016/52), Horvaatia, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Suunis EKP/2008/8 - Euroopa Liidu Väljaannete Talituse koostatud mitteametlik konsolideeritud tekst  21.10.2016.
13/10/2016
Arvamus seaduseelnõu kohta, millega võimaldatakse teatud välisvaluutaga seotud laenude kursivahede hüvitamist  (CON/2016/50), Poola, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ  (CON/2016/49), 12.10.2016.Täiendav teave
11/10/2016
Arvamus kinnisvara või aktsiakapitali käsitlemise kohta, mida krediidiasutus omandab pärast võlaarveldusmenetlust (CON/2016/48), Küpros, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
EKP soovitus, 23. september 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta (EKP/2016/28), ELT C 366, 5.10.2016, lk 1.
29/09/2016
EKP otsus (EL) 2016/1734, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta (EKP/2016/25), ELT L 262, 29.9.2016, lk 30.
28/09/2016
Arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta, millega vähendatakse Latvijas Banka nõukogu liikmete arvu  (CON/2016/47), Läti, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Arvamus elektrooniliste väärtpaberite seaduse muutmise kohta (CON/2016/46), Sloveenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
EKP otsus (EL) 2016/1717, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2016/27), ELT L 258, 24.9.2016, lk 17.
24/09/2016
Otsus EKP/2004/2. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 24.9.2016.
23/09/2016
EKP määrus (EL) 2016/1705, 9. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2016/26), ELT L 257, 23.9.2016, lk 10.
19/09/2016
Arvamus Národná banka Slovenska funktsiooni kohta kindlustuspreemiate maksu aruandluses (CON/2016/45), Slovakkia, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (CON/2016/44), 12.9.2016.Täiendav teave
07/09/2016
Arvamus finantsinspektsiooni töötaja rolli kohta EKP järelevalvenõukogus ja järelevalvetasude kohta (CON/2016/43), Soome, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
EKP 2. augusti 2016. aasta suunise (EL) 2016/1386 (millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta) parandus (EKP/2016/23) ELT L 238, 6.9.2016, lk 7.
31/08/2016
Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2016/42), Sloveenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Arvamus Banca d’Italia ringkirja kohta, millega rakendatakse Itaalia ühistupankade reform (CON/2016/41), Itaalia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Arvamus kohustuslike reservide korra muutmise kohta  (CON/2016/40), Rumeenia, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
EKP soovitus, 2. august 2016, väärtpaberiosaluste statistika andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (EKP/2016/24), ELT C 297, 17.8.2016, lk 1.
17/08/2016
EKP suunis (EL) 2016/1386, 2. august 2016, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/23), ELT L 222, 17.8.2016, lk 85.Täiendav teave
17/08/2016
EKP määrus (EL) 2016/1384, 2. august 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/22), ELT L 222, 17.8.2016, lk 24.
17/08/2016
Suunis EKP/2013/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT  , 17.8.2016, lk .
29/07/2016
Arvamus indekseeritud või välisvaluutas vääringustatud laenude restruktureerimise erireeglite kohta (CON/2016/39), Poola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Arvamus makseskeemide järelevaatamise kohta (CON/2016/38), Poola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
EKP soovitus, 14. juuli 2016, Euroopa Liidu Nõukogule, Eesti Panga välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/20), ELT C 266, 22.7.2016, lk 1.
12/07/2016
Arvamus tasaarvestusõiguste väljajätmise kohta seoses Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangale tagatiseks antud nõuetega (CON/2016/37), Prantsusmaa, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
EKP otsus (EL) 2016/1162, 30. juuni 2016, konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta kriminaaluurimise käigus  (EKP/2016/19), ELT L 192, 11.7.2016, lk 73.
11/07/2016
Arvamus pangatähtede ja müntide loendamise, sortimise, pakendamise ja märgistamise meetodi ja korra kohta (CON/2016/36), Poola, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
EKP suunis (EL) 2016/1061, 26. mai 2016, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist (EKP/2016/15), ELT L 173, 30.6.2016, lk 102.
28/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/1041, 22. juuni 2016, Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/300 (EKP/2016/18), ELT L 169, 28.6.2016, lk 14.
28/06/2016
Arvamus pangakontode keskregistrile juurdepääsu laiendamise kohta  (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Arvamus elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta (CON/2016/34), Kreeka, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume, ja ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (CON/2016/27), ELT C 223, 21.6.2016, lk 3.Täiendav teave
17/06/2016
Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad a) määrust, millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik, ja b) määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (CON/2016/11), ELT C 219, 17.6.2016, lk 2.Täiendav teave
16/06/2016
EKP otsus, 7. juuni 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2016/17), ELT L 159, 16.6.2016, lk 21.
16/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/955, 6. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta  (EKP/2016/12), ELT L 159, 16.6.2016, lk 19.
15/06/2016
EKP otsus, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16), ELT L 157, 15.6.2016, lk 28.
15/06/2016
Arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta (CON/2016/33), Horvaatia, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Otsus EKP/2007/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 14.6.2016, lk .
13/06/2016
Arvamus avaliku sektori või riigi osalusega sektori töötajate seadusest tuleneva tasu vähendamise kohta (CON/2016/32), Holland, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Arvamus tarbijakrediidi kohta (CON/2016/31), Sloveenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Otsus EKP/2016/2 - Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.6.2016.
03/06/2016
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) siseauditi kohta  (CON/2016/30), Bulgaaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/868, 18. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/6 Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2016/14), ELT L 144, 1.6.2016, lk 99.
01/06/2016
EKP määrus (EL) 2016/867, 18. mai 2016, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2016/13), ELT L 144, 1.6.2016, lk 44.
31/05/2016
Suunis EKP/2014/15. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 31.5.2016, lk .
31/05/2016
Suunis EKP/2012/27. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 31.5.2016, lk .
19/05/2016
Arvamus integreeritud andmemudeli määruse kohta (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/702, 18. aprill 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2016/8), ELT L 121, 11.5.2016, lk 24.
03/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/811, 28. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta  (EKP/2016/11), ELT L 132, 3.5.2016, lk 129.
03/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/810, 28. aprill 2016, suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/10), ELT L 132, 3.5.2016, lk 107.
03/05/2016
Arvamus pankade kriisilahenduse ja likvideerimise kohta (CON/2016/28), Sloveenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/821, 26. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2016/9), ELT L 136, 2.5.2016, lk 12.
28/04/2016
EKP otsus (EL) 2016/661, 15. aprill 2016, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2016. aastal  (EKP/2016/7), ELT L 114, 28.4.2016, lk 14.
28/04/2016
Otsus EKP/2014/34 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus  28.4.2016.
20/04/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem (CON/2016/26), 20.4.2016.Täiendav teave
20/04/2016
Arvamus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning ringluse kohta (CON/2016/25), Itaalia, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Arvamus Banka Slovenije tehingute auditeerimise kohta (CON/2016/24), Sloveenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
EKP suunis (EL) 2016/579, 16. märts 2016, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2016/6), ELT L 99, 15.4.2016, lk 21.
14/04/2016
EKP 14. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) (liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta) parandus  ELT L 95, 14.4.2016, lk 20.
13/04/2016
Arvamus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (CON/2016/23), Sloveenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega  (CON/2016/10), ELT C 130, 13.4.2016, lk 1.Täiendav teave
06/04/2016
Arvamus seoses nõukogu otsuse ettepanekuga, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis  (CON/2016/22), ELT C 216, 6.4.2016, lk 1.Täiendav teave
06/04/2016
Arvamus Austria sissemakse kohta Rahvusvahelise Valuutafondi katastroofide piiramise ja abi usaldusfondi (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
EKP suunis (EL) 2016/450, 4. detsember 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2015/44), ELT L 86, 1.4.2016, lk 42.
30/03/2016
EKP otsus (EL) 2016/456, 4. märts 2016, Euroopa Pettustevastase Ameti poolt EKPs seoses liidu finantshuve mõjutava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega läbiviidavate juurdluste tingimuste kohta (EKP/2016/3), ELT L 79, 30.3.2016, lk 34.Täiendav teave
30/03/2016
Arvamus vabalt võõrandatavate võlaväärtpaberite suhtes kehtiva korra kohta (CON/2016/20), Prantsusmaa, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
EKP määrus (EL) 2016/445, 14. märts 2016, liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta  (EKP/2016/4), ELT L 78, 24.3.2016, lk 60.Täiendav teave
24/03/2016
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2016/19), Bulgaaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta (CON/2016/18), Rootsi, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Arvamus ühistupankade reformi, viivislaenude väärtpaberistamise tagamise skeemide ja alternatiivsete investeerimisfondide laenuandmisvõime kohta (CON/2016/17), Itaalia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
EKP otsus (EL) 2016/457, 16. märts 2016, Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta  (EKP/2016/5), ELT L 79, 17.3.2016, lk 41.
17/03/2016
Arvamus kinnisvara omandiõiguse üleandmise asutuste asutamise ja tegevuse kohta (CON/2016/16), Küpros, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta (CON/2016/15), 17.3.2016.Täiendav teave
16/03/2016
Arvamus Institut d’Émission des Départements d’Outre-Meri omandiõiguse omandamise kohta Banque de France poolt (CON/2016/14), Prantsusmaa, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Arvamus kreeditkorralduste ja otsedebiteerimise kohustuslike nõuete kohta (CON/2016/13), Rumeenia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Arvamus rahapoliitika operatsioonide jaoks kõlblike finantsinstrumentide kohta (CON/2016/12), Rumeenia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
EKP suunis (EL) 2016/256, 5. veebruar 2016, ühtsete reeglite ja miinimumstandardite laiendamise kohta riiklikele pädevatele asutustele osalevates liikmesriikides ja EKPle järelevalve funktsioonis seoses riikide keskpankade abil EKP poolt kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsega  (EKP/2016/1), ELT L 47, 25.2.2016, lk 16.
23/02/2016
Arvamus Küprose keskpanga juhatajate nõukogu ja personalikomitee sujuva toimimise tagamise meetmete kohta (CON/2016/9), Küpros, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Arvamus krediidiasutuste võlausaldajate nõuete rahuldamisjärkude kohta (CON/2016/7), Prantsusmaa, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Arvamus vatutustundliku laenuandmise nõuete täiendavate muudatuste kohta (CON/2016/8), Ungari, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta  (EKP/2016/2), ELT L 45, 20.2.2016, lk 15.Täiendav teave
20/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/244, 18. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta (EKP/2015/50), ELT L 45, 20.2.2016, lk 13.
18/02/2016
EKP suunis (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas  (EKP/2015/39), ELT L 41, 18.2.2016, lk 28.
12/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/188, 11. detsember 2015, juurdepääsu kohta SSMi elektroonilistele rakendustele, süsteemidele, platvormidele ja teenustele ning nende kasutamise kohta EKP ja ühtse järelevalvemehhanismi riiklike pädevate asutuste poolt  (EKP/2015/47), ELT L 37, 12.2.2016, lk 104.
12/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/187, 11. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2013/1, millega kehtestatakse avaliku võtme infrastruktuuri raamistik Euroopa Keskpankade Süsteemi jaoks  (EKP/2015/46), ELT L 37, 12.2.2016, lk 100.
03/02/2016
Arvamuse hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2016/6), Sloveenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2016/5), Küpros, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
EKP eetikaraamistiku muutmine (käesolev tekst asendab artikli 36a muutmise teksti, mis avaldati 20. juuni 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 204, lk 3)  ELT C 31, 28.1.2016, lk 3.
25/01/2016
Arvamus müntide lunastamise tagamise kohta Austria rahapaja poolt (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/66, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega  (EKP/2015/40), ELT L 14, 21.1.2016, lk 36.
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/65, 18. november 2015, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2015/35), ELT L 14, 21.1.2016, lk 30.
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/64, 18. november 2015, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis)  (EKP/2015/34), ELT L 14, 21.1.2016, lk 25.
21/01/2016
Arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2016/3), Kreeka, 21.1.2016.
20/01/2016
Arvamus sularahakäitlejate tegevuse järelevalve ning haldusmeetmete ja -trahvide kohaldamise kohta (CON/2016/2), Leedu, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava maksu kohta (CON/2016/1), Poola, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
EKP otsus (EL) 2016/21, 23. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2008/17, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik (EKP/2015/51), ELT L 6, 9.1.2016, lk 5.
05/01/2016
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2016/3, 18. november 2015, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele  (EKP/2015/36), ELT L 1, 5.1.2016, lk 4.

2015

30/12/2015
EKP soovitus, 17. detsember 2015, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2015/49), ELT C 438, 30.12.2015, lk 1.
30/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2464, 16. detsember 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2015/48), ELT L 344, 30.12.2015, lk 1.
23/12/2015
Arvamus maksebilansi ja piiriüleste teenuste osutamise aruandluse kohta (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
EKP soovitus, 10. detsember 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta (EKP/2015/45), ELT C 425, 18.12.2015, lk 1.
18/12/2015
Arvamus teatavate muudatuste kohta Banka Slovenije institutsioonilises raamistikus (CON/2015/57), Sloveenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Arvamus hüpoteegiga tagatud võlgadest vabanemise kohta kinnisvara omandiõiguse ülekandmisega (CON/2015/56), Rumeenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2330, 4. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/53 müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2015/41), ELT L 328, 14.12.2015, lk 119.
12/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2332, 4. detsember 2015, euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2015/43), ELT L 328, 12.12.2015, lk 123.
12/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2331, 4. detsember 2015, müntide emissiooni 2016. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2015/42), ELT L 328, 12.12.2015, lk 121.
10/12/2015
Arvamus pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tehingutasu kohta (CON/2015/55), Iirimaa, 10.12.2015.
09/12/2015
Arvamus tarbimislaenu kohta (CON/2015/54), Tšehhi Vabariik, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Arvamus hoiupankade õigusraamistiku kohta (CON/2015/53), Saksamaa, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2218, 20. november 2015, menetluse kohta, mis välistab töötajate olulise mõju eeldamise järelevalve alla kuuluva krediidiüksuse riskiprofiilile (EKP/2015/38), ELT L 314, 1.12.2015, lk 66.
28/11/2015
EKP otsus (EL) 2015/2202, 19. november 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2015/37), ELT L 313, 28.11.2015, lk 42.
26/11/2015
Arvamus hoiuste tagatisskeemi kohta  (CON/2015/52), Holland, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Arvamus euro pangatähtede tootmise kohta (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
EKP otsus (EL) 2015/2101, 5. november 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2015/33), ELT L 303, 20.11.2015, lk 106.
20/11/2015
Arvamus kaitse kohta võltsimise eest ja ringluses oleva sularaha kvaliteedi säilitamise kohta (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Arvamus maksete liikumise ("betalingsverkeer") sujuva toimimise järelevaatamise kohta (CON/2015/49), Holland, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute, hoiuste ja investeeringute tagamise skeemide finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Arvamus ühtse kriisilahenduskorra määrusega kaasnevate meetmete kohta (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Arvamus pangakontode registri kohta (CON/2015/46), Bulgaaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Arvamus laenusaavate äriühingute reguleerimise kohta (CON/2015/45), Küpros, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta (CON/2015/44), Iirimaa, 11.11.2015.
06/11/2015
Arvamus finantsturu kriisiolukorra lahendamise ja teatavatele finantseerimisasutustele erimaksu kohaldamise kohta (CON/2015/43), Slovakkia, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse institutsioonilise raamistiku kohta (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Arvamus Banca d'Italia seaduse muutmise kohta (CON/2015/41), Itaalia, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2015/40), Iirimaa, 29.10.2015.
28/10/2015
EKP suunis (EL) 2015/1938, 27. august 2015, millega muudetakse EKP suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2015/27), ELT L 282, 28.10.2015, lk 41.
28/10/2015
Arvamus kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2015/39), Ungari, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahendusega seotud tingimuste eelhinnangu kohta  (CON/2015/38), Ungari, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Arvamus kapitalirendi ja kapitalirendi ettevõtjate tegevuse reguleerimise kohta  (CON/2015/37), Küpros, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Arvamus pangakontode keskregistri kohta (CON/2015/36), Tšehhi Vabariik, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/35), Itaalia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Arvamus finantsinstrumentide turu seaduse eelnõu kohta (CON/2015/34), Sloveenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
EKP otsus (EL) 2015/1613, 10. september 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2015/31), ELT L 249, 25.9.2015, lk 28.
24/09/2015
EKP määrus (EL) 2015/1599, 10. september 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2015/30), ELT L 248, 24.9.2015, lk 45.
22/09/2015
EKP otsus (EL) 2015/1574, 4. september 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/8 rahastamise keelu ja valitsemissektori hoiuste tasustamise kohta riikide keskpankades  (EKP/2015/29), ELT L 245, 22.9.2015, lk 12.
22/09/2015
EKP suunis (EL) 2015/1575, 4. september 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt  (EKP/2015/28), ELT L 245, 22.9.2015, lk 13.
22/09/2015
Arvamus Lietuvos bankase kriisilahendusasutuseks määramise kohta  (CON/2015/33), Leedu, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Suunis EKP/2014/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  22.9.2015.
18/09/2015
Arvamus šveitsi frankides vääringustatud laenude konverteerimise kohta (CON/2015/32), Horvaatia, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Arvamus pankade kriisilahenduse kohta (CON/2015/31), Saksamaa, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Arvamus finantsstabiilsuse seisukohalt oluliste andmete aruandluse kohta (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta (CON/2015/29), Tšehhi Vabariik, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Arvamus põhiseaduse ja Česká národní banka seaduse muutmise kohta (CON/2015/28), Tšehhi Vabariik, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Arvamus integreeritud andmemudeli kasutamise kohta andmete esitamiseks Oesterreichische Nationalbankile (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb välisvaluutas vääringustatud eluasemelaenude restruktureerimise konkreetseid tingimusi (CON/2015/26), Poola, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
EKP otsus (EL) 2015/1196, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2015/26), ELT L 193, 21.7.2015, lk 134.
21/07/2015
EKP otsus (EL) 2015/1195, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta  (EKP/2015/25), ELT L 193, 21.7.2015, lk 133.
21/07/2015
EKP suunis (EL) 2015/1197, 2. juuli 2015, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2015/24), ELT L 193, 21.7.2015, lk 147.
21/07/2015
Suunis EKP/2010/20. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT  , 21.7.2015, lk .
20/07/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/25), Kreeka, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Kohustusliku reservi hoidmisperioodide 2016. aasta soovituslik ajakava ELT C 227, 16.7.2015, lk 4.
15/07/2015
Arvamus Kreeka statistikasüsteemi ja Kreeka statistikaameti seaduse muutmise kohta  (CON/2015/24), Kreeka, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Arvamus hoiupankade uue õigusraamistiku kohta (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Arvamus finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta finantsturul (CON/2015/22), Tšehhi Vabariik, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Arvamus tarbijakaitse kohta finantsturgudel (CON/2015/21), Slovakkia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (CON/2015/18), ELT C 209, 25.6.2015, lk 3.
20/06/2015
EKP eetikaraamistik ELT C 204, 20.6.2015, lk 3.Täiendav teave
19/06/2015
EKP otsus (EL) 2015/929, 26. mai 2015, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2015/22), ELT L 155, 19.6.2015, lk 1.
19/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/948, 16. aprill 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2015/19), ELT L 157, 19.6.2015, lk 15.
19/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/930, 2. aprill 2015, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2015/15), ELT L 155, 19.6.2015, lk 38.
19/06/2015
Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
EKP soovitus, 10. juuni 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta  (EKP/2015/23), ELT C 201, 18.6.2015, lk 1.
10/06/2015
Arvamus Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete ja korralduse läbivaatamise kohta (CON/2015/4), ELT C 192, 10.6.2015, lk 1.
10/06/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/19), Hispaania, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/856, 12. märts 2015, millega kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistiku põhimõtted  (EKP/2015/12), ELT L 135, 2.6.2015, lk 29.
02/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/855, 12. märts 2015, millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted ja tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2002/6 miinimumnõuete kohta EKP ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel  (EKP/2015/11), ELT L 135, 2.6.2015, lk 23.
29/05/2015
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 (CON/2015/10), ELT C 175, 29.5.2015, lk 2.Täiendav teave
28/05/2015
Arvamus hoiuste tagamise skeemi ja finantsturgude kriisilahenduse õigusraamistiku kohta (CON/2015/17), Poola, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Arvamus Sloveenia pangavarade haldusettevõtja õigusraamistiku muutmise kohta (CON/2015/16), Sloveenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Mitteametlik konsolideeritud versioon: EKP määrus (EL) nr 1011/2012, 17. oktoober 2012 , väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24)  ELT  , 27.5.2015, lk .
23/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/811, 27. märts 2015, üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele riiklikes pädevates asutustes (EKP/2015/16), ELT L 128, 23.5.2015, lk 27.
21/05/2015
Arvamus varade avatud positsioonide reguleerimise kohta krediidiasutuste bilanssides (CON/2015/15), Ungari, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/774, 4. märts 2015, avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10), ELT L 121, 14.5.2015, lk 20.
07/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/732, 16. aprill 2015, millega muudetakse EKP suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60)  (EKP/2015/20), ELT L 116, 7.5.2015, lk 22.
07/05/2015
EKP määrus (EL) 2015/730, 16. aprill 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24)  (EKP/2015/18), ELT L 116, 7.5.2015, lk 5.
06/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/839, 27. aprill 2015, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused  (EKP/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/727, 10. aprill 2015, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta esimesel tasuperioodil ja 2015. aastal  (EKP/2015/17), ELT L 115, 6.5.2015, lk 36.
06/05/2015
EKP soovitus, 27. märts 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Deutsche Bundesbank'i välisaudiitorite kohta (EKP/2015/14), ELT C 149, 6.5.2015, lk 1.
05/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/716, 12. veebruar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2015/8), ELT L 114, 5.5.2015, lk 11.
27/04/2015
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete kohta  (CON/2014/83), ELT C 137, 27.4.2015, lk 2.Täiendav teave
25/04/2015
EKP otsus (EL) 2015/656, 4. veebruar 2015, tingimuste kohta, mille kohaselt krediidiasutused võivad kajastada vahe- või aastakasumit esimese taseme põhiomavahendites kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõikega 2  (EKP/2015/4), ELT L 107, 25.4.2015, lk 76.
17/04/2015
Euroopa Politseiameti (Europol) ja EKP leping  ELT C 123, 17.4.2015, lk 1.Täiendav teave
10/04/2015
Arvamus esmase elukoha oksjonile paneku keelu kohta (CON/2015/14), Kreeka, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
EKP suunis (EL) 2015/571, 6. november 2014, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2014/43), ELT L 93, 9.4.2015, lk 82.
02/04/2015
EKP otsus (EL) 2015/509, 18. veebruar 2015, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta, otsus EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning otsuse EKP/2014/23 (hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta) artiklid 1, 3 ja 4 (EKP/2015/9), ELT L 91, 2.4.2015, lk 1.Täiendav teave
02/04/2015
EKP suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2014/60), ELT L 91, 2.4.2015, lk 3.Täiendav teave
29/03/2015
Otsus EKP/2004/3. Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt koostatud mitteametlik konsolideeritud tekst  29.3.2015.
28/03/2015
EKP otsus (EL) 2015/530, 11. veebruar 2015, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise metoodika ja korra kohta  (EKP/2015/7), ELT L 84, 28.3.2015, lk 67.
28/03/2015
EKP otsus (EL) 2015/529, 21. jaanuar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele  (EKP/2015/1), ELT  84, 28.3.2015, lk 64.
26/03/2015
EKP määrus (EL) 2015/534, 17. märts 2015, järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13), ELT L 86, 26.3.2015, lk 13.
25/03/2015
Arvamus kooperatiivpankade (banche popolari) reformi kohta (CON/2015/13), Itaalia, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Arvamus krediidivahendajate õigusraamistiku kohta  (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Arvamus tagatud võlakirjade ja hüpoteeklaenupankade õigusraamistiku kohta (CON/2015/11), Poola, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
EKP järelevalvenõukogu liikmete tegevusjuhend ELT C 93, 20.3.2015, lk 2.
14/03/2015
EKP otsus (EL) 2015/433 eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta, 17. detsember 2014 (EKP/2014/59), ELT L 70, 14.3.2015, lk 58.
13/03/2015
EKP otsus (EL) 2015/425, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 15. detsember 2014 (EKP/2014/55), ELT L 68, 13.3.2015, lk 53.
13/03/2015
EKP suunis (EL) 2015/426, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 15. detsember 2014 (EKP/2014/54), ELT L 68, 13.3.2015, lk 69.
13/03/2015
EKP järelevalvenõukogu kodukorra 15. detsembri 2014. aasta muudatus 1/2014 ELT L 68, 13.3.2015, lk 88.
10/03/2015
Arvamus Narodowy Bank Polski õigusraamistiku kohta  (CON/2015/9), Poola, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Arvamus Banka Slovenije ja tema otsuseid tegevate organite liikmete sõltumatuse kohta (CON/2015/8), Sloveenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/299, 10. veebruar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta (EKP/2015/5), ELT L 53, 25.2.2015, lk 27.
25/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/298, 15. detsember 2014, EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/57), ELT L 53, 25.2.2015, lk 24.Täiendav teave
25/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/297, 15. detsember 2014, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2014/56), ELT L 53, 25.2.2015, lk 21.
25/02/2015
Arvamus makrotasandi finantsjärelevalve poliitika strateegia kohta (CON/2015/7), Leedu, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/287, 31. detsember 2014, kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Lietuvos bankase poolt  (EKP/2014/61), ELT L 50, 21.2.2015, lk 44.
21/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/286, 27. november 2014, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2014/49), ELT L 50, 21.2.2015, lk 42.
21/02/2015
Leping, 31. detsember 2014, Lietuvos bankase ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Lietuvos bankase krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel  ELT C 64, 21.2.2015, lk 5.
21/02/2015
Leping, 13. november 2014, EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis  ELT C 64, 21.2.2015, lk 1.
20/02/2015
EKP suunis (EL) 2015/280, 13. november 2014, eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta  (EKP/2014/44), ELT L 47, 20.2.2015, lk 29.Täiendav teave
13/02/2015
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Latvijas Banka välisaudiitorite kohta, 3. veebruar 2015 (EKP/2015/3), ELT C 51, 13.2.2015, lk 4.
13/02/2015
EKP soovitus dividendi jaotamise põhimõtete kohta, 28. jaanuar 2015  (EKP/2015/2), ELT C 51, 13.2.2015, lk 1.
10/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/300, 10. veebruar 2015, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta  (EKP/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Arvamus Eesti Panga põhikirja muutmise kohta (CON/2015/6), Eesti, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
06/02/2015
Arvamus riikliku statistika tegemist käsitleva uue õigusraamistiku kohta Leedus (CON/2015/5), Leedu, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Arvamus mis käsitleb ettepanekut, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005 (ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta) seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatud meetmete vastuvõtmiseks  (CON/2014/84), ELT C 31, 30.1.2015, lk 3.
21/01/2015
Arvamus Národná banka Slovenska rolli kohta finantsturgude kriisilahenduses (CON/2015/3), Slovakkia, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Arvamus kriisilahenduse kolleegiumi kohta  (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
EKP otsus (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2013/38), 29. detsember 2014 (EKP/2014/62), ELT L 5, 9.1.2015, lk 17.Täiendav teave
09/01/2015
Arvamus tegevust lõpetava ettevõtja tegevuse korraldamise kohta (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
EKP otsus (EL) 2015/5, 19. november 2014, varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2014/45), ELT L 1, 6.1.2015, lk 4.

2014

29/12/2014
Arvamus Rumeenia sissemakse kohta Rahvusvahelise Valuutafondi vaesuse vähendamise ja majanduskasvu edendamise programmi (CON/2014/92), Rumeenia, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta, 16. detsember 2014  (EKP/2014/58), ELT C 465, 24.12.2014, lk 1.
22/12/2014
Arvamus dokumentide avaldamise ja pensionireservi kasutamise kohta (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Arvamus teabe avaldamise kohta panga kriisilahendamise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral (CON/2014/90), Bulgaaria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
EKP määrus (EL) nr 1376/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (EKP/2014/52), ELT L 366, 20.12.2014, lk 79.
20/12/2014
EKP määrus (EL) nr 1375/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (EKP/2014/51), ELT L 366, 20.12.2014, lk 77.
20/12/2014
EKP määrus (EL) nr 1374/2014, 28. november 2014, kindlustusseltside statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2014/50), ELT L 366, 20.12.2014, lk 36.
19/12/2014
EKP otsus, 11. detsember 2014, müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2014/53), ELT L 365, 19.12.2014, lk 163.
19/12/2014
Arvamus konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta riigi parlamendi uurimiskomisjonile (CON/2014/89), Iirimaa, 19.12.2014.
17/12/2014
Arvamus mis käsitleb nõudeid laenudele  (CON/2014/88), Eesti, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
16/12/2014
EKP määrus (EL) nr 1333/2014, 26. november 2014, rahaturgude statistika kohta (EKP/2014/48), ELT L 359, 16.12.2014, lk 97.
16/12/2014
Arvamus välisvaluutalaenude konverteerimise kohta (CON/2014/87), Ungari, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Arvamus pangahoiuste tagamise seaduse muutmise kohta (CON/2014/86), Bulgaaria, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Arvamus tarbimislaenulepingute üldtingimuste kohta (CON/2014/85), Ungari, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 9. juuli 2014 (EKP/2014/46), ELT L 348, 4.12.2014, lk 27.
29/11/2014
EKP 24. novembri 2014. aasta otsus, millega muudetakse otsust EKP/2013/46 müntide emissiooni 2014. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2014/47), ELT L 344, 29.11.2014, lk 27.
26/11/2014
EKP suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud), 4. aprill 2014 (EKP/2014/15), ELT L 340, 26.11.2014, lk 1.Täiendav teave
19/11/2014
Arvamus euro pangatähtede tootmise kohta eriotstarbeliste üksuse poolt (CON/2014/82), Hispaania, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Arvamus elektrooniliste väärtpaberite kohta (CON/2014/81), Sloveenia, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse kohta (CON/2014/80), Ungari, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Arvamus panganduse reguleerimise kohta (CON/2014/79), Sloveenia, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
EKP määrus (EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta  (EKP/2014/41), ELT L 311, 31.10.2014, lk 23.
31/10/2014
Arvamus kooperatiivpankade õigusraamistiku kohta (CON/2014/78), Poola, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Arvamus finantseerimisasutustele antava maksu erisoodustuse kohta (CON/2014/77), Ungari, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Arvamus tarbijakrediidilepingute arvelduste erireeglite kohta (CON/2014/76), Ungari, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Arvamus föderaallaenude kaalutud keskmise tootluse kindlaksmääramise ja välisaudiitorite ametisse nimetamise kohta (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
EKP otsus tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta, 15. oktoober 2014  (EKP/2014/40), ELT L 335, 22.10.2014, lk 22.
21/10/2014
EKP otsus, 21. oktoober 2014, EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Leedus (EKP/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
EKP otsus, 17. september 2014, EKP rahapoliitika ja järelevalve funktsioonide lahususe rakendamise kohta (EKP/2014/39), ELT L 300, 18.10.2014, lk 57.
14/10/2014
Arvamus finantsläbipaistvuse, makseteenuste ja e-raha kohta (CON/2014/74), Taani, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Arvamus Banca d’Italia juhtorganite liikmete ja tegevjuhtide huvide konflikti reeglite kohta  (CON/2014/73), Itaalia, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Arvamus täiendavate reeglite kohta, mida kohaldatakse teatavate tarbimislaenulepingute suhtes (CON/2014/72), Ungari, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus  (CON/2014/58), ELT C 352, 7.10.2014, lk 4.Täiendav teave
02/10/2014
Arvamus tarbijakrediidilepingute krediidi kulukuse määra avaldamise kohta (CON/2014/71), Eesti, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
01/10/2014
Soovituslik ajakava 2015. aasta kohustusliku reservi hoidmisperioodide jaoks  ELT C 342, 1.10.2014, lk 3.
26/09/2014
EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta, 24. juuni 2014 (CON/2014/49), ELT C 336, 26.9.2014, lk 5.Täiendav teave
20/09/2014
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 1. september 2014  (EKP/2014/38), ELT L 278, 20.9.2014, lk 21.
19/09/2014
Arvamus pangandustegevuste lahususe ja reguleerimise kohta (CON/2014/70), Prantsusmaa, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Arvamus sularahakrediidi äritegevuse reguleerimise kohta (CON/2014/69), Iirimaa, 12.9.2014.
12/09/2014
Arvamus kohustusliku reservi nõude kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2014/68), Leedu, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Arvamus Euroopa pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi rakendamise kohta (CON/2014/67), Saksamaa, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta, 3. juuni 2014 (EKP/2014/21), ELT L 267, 6.9.2014, lk 9.
03/09/2014
Arvamus edasilükkunud tulumaksu vara kohta (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
EKP otsus sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta, 29. juuli 2014 (EKP/2014/34), ELT L 258, 29.8.2014, lk 11.
29/08/2014
EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, 29. august 2013 (EKP/2013/30), ELT L 16, 29.8.2014, lk 61.Täiendav teave
29/08/2014
Arvamus euro pangatähtede ja müntide ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (CON/2014/65), Leedu, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Arvamus ühisustega seotud hoiupankade kohta (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
EKP otsus TARGET2 süsteemselt oluliseks maksesüsteemiks lugemise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta, 13. august 2014 (EKP/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Arvamus äriühingute kapitali ja väärtpaberite ümbervääringustamise kohta (CON/2014/63), Leedu, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse kohta (CON/2014/62), Ungari, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1)