Menu

All years
2020

25/05/2020
Udtalelse om begrænsninger vedrørende betalinger via postforsendelse og foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (CON/2020/17), Belgien, 25.5.2020.
12/05/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/637 af 27. april 2020 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale (omarbejdning) (ECB/2020/24), EUT L 149 af 12.5.2020, s. 12.
11/05/2020
ECB's retningslinje (EU) 2020/634 af 7. maj 2020 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2020/29), EUT L 148 af 11.5.2020, s. 10.
11/05/2020
Udtalelse om ændringer af lettisk lovgivning vedrørende national sikkerhed, nødssituationer og mobilisering (CON/2020/15), Letland, 11.5.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/628 af 4. maj 2020 om ændring af afgørelse ECB/2008/17 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet (ECB/2020/27), EUT L 146 af 8.5.2020, s. 11.
07/05/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/655 af 5. maj 2020 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende databeskyttelse i ECB og om ophævelse af afgørelse ECB/2007/1 (ECB/2020/28), 7.5.2020.
07/05/2020
ECB's forordning (EU) 2020/605 af 9. april 2020 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed  (ECB/2020/22), EUT L 145 af 7.5.2020, s. 1.
05/05/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/614 af 30. april 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2020/25), EUT L 141 af 5.5.2020, s. 28.
05/05/2020
Afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 5.5.2020.
04/05/2020
Retningslinje ECB/2014/60. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor  EUT L  af 4.5.2020, s. .
20/04/2020
Udtalelse om en reform af Sveriges riksbank (CON/2020/13), Sverige, 20.4.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2020
Retningslinje ECB/2014/31. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor  EUT L  af 20.4.2020, s. .
20/04/2020
Retningslinje ECB/2015/35. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L 109I af 20.4.2020, s. .
17/04/2020
ECB's forordning (EU) 2020/533 af 15. april 2020 om forlængelse af tidsfristerne for indberetning af statistisk information (ECB/2020/23), EUT L 119 af 17.4.2020, s. 15.
17/04/2020
Udtalelse om finansielle institutioners identifikation og indberetning af beløb indbetalt på opsparingskonti (CON/2020/12), Belgien, 17.4.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/04/2020
ECB's retningslinje (EU) 2020/515 af 7. april 2020 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2020/21), EUT L 110 af 8.4.2020, s. 26.
08/04/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/506 af 7. april 2020 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme og retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2020/20), EUT L 109 af 8.4.2020, s. 1.
06/04/2020
ECB's retningslinje (EU) 2020/497 af 20. marts 2020 om de kompetente nationale myndigheders registrering af visse oplysninger i registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2020/16), EUT L 106 af 6.4.2020, s. 3.
06/04/2020
ECB's retningslinje (EU) 2020/496 af 19. marts 2020 om ændring af retningslinje (EU) 2019/1265 om den korte eurorente (€STR) (ECB/2020/15), EUT L 106 af 6.4.2020, s. 1.
30/03/2020
ECB's henstilling af 27. marts 2020 om udlodning af udbytte under COVID-19-pandemien og om ophævelse af henstilling ECB/2020/1 (ECB/2020/19), EUT C 63 af 30.3.2020, s. 1.Læs mere
30/03/2020
Udtalelse om Lietuvos bankas tilvejebringelse af likviditetsstøtte i krisesituationer (CON/2020/11), Litauen, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/441 af 24. marts 2020 om ændring af ECB's afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2020/18), EUT L 91 af 25.3.2020, s. 5.
25/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/440 af 24. marts 2020 om et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (ECB/2020/17), EUT L 91 af 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
ECB's henstilling af 19. marts 2020 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Latvijas Banka (ECB/2020/14), EUT C 98 af 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
Udtalelse om tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme og om Hrvatska narodna bankas makroprudentielle mandat og værktøjer (CON/2020/10), Kroatien, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Afgørelse ECB/2010/14. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 25.3.2020, s. .
23/03/2020
ECB's retningslinje (EU) 2020/428 af 5. marts 2020 om ophævelse af retningslinje ECB/2012/16 om dataudvekslingen for kontanttjenester  (ECB/2020/12), EUT L 87 af 23.3.2020, s. 4.Læs mere
19/03/2020
Udtalelse om overvågningen af betalingssystemer og operatører af betalingssystemer (CON/2020/9), Cypern, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Udtalelse om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/407 af 16. marts 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2020/13), EUT L 80 af 17.3.2020, s. 23.
09/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/380 af 18. februar 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2020/10), EUT L 69 af 9.3.2020, s. 41.
06/03/2020
ECB's retningslinje (EU) 2020/381 af 21. februar 2020 om ændring af retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2020/11), EUT L 69 af 6.3.2020, s. 46.
06/03/2020
Afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 6.3.2020.
06/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud  6.3.2020.Læs mere
12/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/188 af 3. februar 2020 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (omarbejdning) (ECB/2020/9), EUT L 39 af 12.2.2020, s. 12.Læs mere
12/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/187 af 3. februar 2020 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (omarbejdning) (ECB/2020/8), EUT L 39 af 12.2.2020, s. 6.Læs mere
07/02/2020
Berigtigelse til aftale af 22. januar 2020 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 42 af 7.2.2020, s. 34.
05/02/2020
Udtalelse om Eesti Panks tilsynsråd (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/141 af 22. januar 2020 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler (ECB/2020/7) (ECB/2020/7), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 21.
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/140 af 22. januar 2020 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/46 (ECB/2020/6), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 15.Læs mere
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/139 af 22. januar 2020 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 1.Læs mere
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/138 af 22. januar 2020 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 6.Læs mere
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/137 af 22. januar 2020 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 4.Læs mere
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/136 af 22. januar 2020 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 1.Læs mere
01/02/2020
Aftale af 22. januar 2020 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union  EUT C 63 af 1.2.2020, s. 1.Læs mere
03/02/2020
Udtalelse om ændringer i forvaltningen af De Nederlandsche Bank og om oprettelsen af udvalget for finansiel stabilitet (CON/2020/6), Nederlandene, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Udtalelse om BNB's sanktionsbeføjelser inden for tæt samarbejde og den officielle valutakurs på den bulgarske lev (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Udtalelse om retten for kuratorer og likvidatorer for kreditinstitutter til at anbringe midler på en konto i Latvijas Banka (CON/2020/4), Letland, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Ikke længere gældende: ECB's henstilling af 17. januar 2020 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2020/1), EUT C 30 af 29.1.2020, s. 1.
14/01/2020
Udtalelse om genopretning og afvikling af centrale modparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Udtalelse om foranstaltninger, der begrænser de makroprudentielle risici i forbindelse med boliglån (CON/2020/1), Tyskland, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Udtalelse om loven om det nationale forsvar (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/46), Nederlandene, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2231 af 10. december 2019 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2020 (ECB/2019/40), EUT L 333 af 27.12.2019, s. 149.
23/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2216 af 28. november 2019 om ændring af afgørelse ECB/2015/298 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter (ECB/2019/36), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 183.
23/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2215 af 28. november 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2247 om ECB's årsregnskab (ECB/2019/35), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 168.
23/12/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/2217 af 28. november 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2016/2249 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2019/34), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 184.
20/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2195 af 5. december 2019 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2019/39), EUT L 330 af 20.12.2019, s. 91.
20/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2194 af 29. november 2019 om tildeling af undertegnelsesbeføjelser (ECB/2019/33), EUT L 330 af 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Berigtigelse til ECB's forordning (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2019/38) (Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 17. december 2019) EUT L 330 af 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Berigtigelse til ECB's forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37) (Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 17. december 2019) EUT L 330 af 20.12.2019, s. 106.
17/12/2019
Udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer (CON/2019/45), Bulgarien, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer  (ECB/2019/38), EUT L 327 af 17.12.2019, s. 99.Læs mere
17/12/2019
ECB's forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37), EUT L 327 af 17.12.2019, s. 70.Læs mere
17/12/2019
Forordning (EU) 2014/1163 (ECB/2014/41). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 17.12.2019.
16/12/2019
Udtalelse om skatter på visse finansielle markedsdeltageres aktiver og yderligere selskabsskatter på visse kreditinstitutter (CON/2019/44), Litauen, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til direktionen for ECB (CON/2019/43), 11.12.2019.Læs mere
06/12/2019
Udtalelse om en garantiordning for securitiseringer af lån, der ydes af kreditinstitutter (CON/2019/42), Grækenland, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Udtalelse om kravet til vise kreditinstitutter og filialer om at tilbyde kontanttjenester (CON/2019/41), Sverige, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Udtalelse om forhøjelsen af den særlige afgift på udvalgte finansielle institutioner (CON/2019/40), Slovakiet, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Udtalelse om skattemæssige hindringer for anvendelsen af kontanter (CON/2019/39), Grækenland, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Udtalelse om sikkerheden for net- og informationssystemer (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1848 af 29. oktober 2019 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), EUT L 283 af 5.11.2019, s. 57.
05/11/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1849 af 4. oktober 2019 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2019/30), EUT L 283 af 5.11.2019, s. 64.
25/10/2019
Udtalelse om ændringer til loven om Latvijas Banka (CON/2019/36), Letland, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2019/35), EUT C 374 af 23.10.2019, s. 2.Læs mere
21/10/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1743 af 15. oktober 2019 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (omarbejdning) (ECB/2019/31), EUT L 267 af 21.10.2019, s. 12.Læs mere
08/10/2019
ECB's forordning (EU) 2019/1677 af 27. september 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2019/29), EUT L 257 af 8.10.2019, s. 18.
27/09/2019
Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer for realkreditlån (CON/2019/34), Luxembourg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter (CON/2019/33), Luxembourg, 23.9.2019.
16/09/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1558 af 12. september 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/28), EUT L 238 af 16.9.2019, s. 2.
06/09/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1386 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik (ECB/2019/18), EUT L 232 af 6.9.2019, s. 1.
06/09/2019
Berigtigelse til ECB's retningslinje (EU) 2019/1265 af 10. juli 2019 om den korte eurorente (EURSTR) (ECB/2019/19) EUT L 230 af 6.9.2019, s. 11.
05/09/2019
Please provide title of the opinion here (CON/2019/32), Nederlandene, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Udtalelse om informationsfrihed (CON/2019/31), Nederlandene, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1378 af 9. august 2019 om ændring af afgørelse ECB/2014/16 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette  (ECB/2019/27), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 9.
28/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1377 af 31. juli 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser  (ECB/2019/26), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 6.
28/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1376 af 23. juli 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/23), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 1.
21/08/2019
ECB's henstilling af 25. juli 2019 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2019/24), EUT C 283 af 21.8.2019, s. 1.
16/08/2019
Udtalelse om salg og køb af kreditfaciliteter (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1349 af 26. juli 2019 om proceduren og betingelserne for en kompetent myndigheds udøvelse af visse beføjelser i forbindelse med overvågning af systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2019/25), EUT L 214 af 16.8.2019, s. 16.
16/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1348 af 18. juli 2019 om proceduren for anerkendelse af medlemsstater uden for euroområdet som rapporterende medlemsstater i henhold til forordning (EU) 2016/867 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2019/20), EUT L 214 af 16.8.2019, s. 3.
09/08/2019
Udtalelse om restriktioner på overførsler af realkreditlån (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1335 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2018/876 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2019/17), EUT L 2018 af 8.8.2019, s. 47.
29/07/2019
ECB's afgørelse af 22. juli 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
ECB's afgørelse af 22. juli 2019 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1265 af 10. juli 2019 om den korte eurorente (EURSTR) (ECB/2019/19), EUT L 199 af 26.7.2019, s. 8.Læs mere
25/07/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for ECB (CON/2019/28), EUT C 258 af 25.7.2019, s. 2.Læs mere
18/07/2019
Udtalelse om konverteringen af lån i schweiziske franc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Udtalelse om betalingen af midler til ikke-kvalificerede indehavere af efterstillede obligationer og minoritetsaktionærer, som havde aktier i banker, som Republikken Slovenien havde aktiemajoritet i, og som blev påvirket af Banka Slovenijes ekstraordinære foranstaltninger (CON/2019/26), Slovenien, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Kroatien, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1034 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2019/13), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 79.
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1033 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2019/12), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 75.
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1032 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2019/11), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 64.
24/06/2019
Udtalelse om ejerskabsstrukturen i Banca d'Italia og ejerskabet af guldreserver (CON/2019/23), Italien, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Udtalelse om forvaltningen af Central Bank of Cyprus og dennes finansielle uafhængighed og om ændringer af den cypriotiske forfatning vedrørende Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypern, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1007 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), EUT L 163 af 20.6.2019, s. 108.
20/06/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1006 af 7. juni 2019 om ændring af afgørelse ECB/2011/20 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (ECB/2019/15), EUT L 163 af 20.6.2019, s. 103.
14/06/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/976 af 29. maj 2019 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), EUT L 157 af 14.6.2019, s. 61.Læs mere
12/06/2019
Udtalelse om målene for og forvaltningen af den lettiske finans- og kapitalmarkedskommission (CON/2019/22), Letland, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Udtalelse om en reform af tilsynsordningen for bank- og finansmarkedet (CON/2019/21), Østrig, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Udtalelse om revisionen af de retlige rammer for det portugisiske finansielle tilsynssystem (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Udtalelse om skatten på bankers finansielle aktiver og rentebenchmarket for forbrugerkreditaftaler (CON/2019/18), Rumænien, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/685 af 18. april 2019 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 (ECB/2019/10), EUT L 115 af 2.5.2019, s. 16.
02/05/2019
Udtalelse om net- og informationssikkerhed (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/669 af 4. april 2019 om ændring af afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2019/9), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 6.
29/04/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/671 af 9. april 2019 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (omarbejdning) (ECB/2019/7), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 11.Læs mere
17/04/2019
Udtalelse om deltagelse i den fælles afviklingsmekanisme (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Udtalelse om lobbyisme  (CON/2019/15), Den Tjekkiske Republik, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Udtalelse om kravet om samtykke fra låntagere til overførsel af lån, som er sikret ved pant i fast ejendom til beboelse (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
27/03/2019
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgien, 26.3.2019.
12/03/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2019/11), EUT C 94 af 12.3.2019, s. 2.
08/03/2019
Adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i ECB  EUT C 89 af 8.3.2019, s. 2.Læs mere
06/03/2019
Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab  (CON/2019/6), EUT C 84 af 6.3.2019, s. 1.Læs mere
04/03/2019
Udtalelse om et forslag til en forordning om krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (CON/2018/32), EUT C 79 af 4.3.2019, s. 1.Læs mere
28/02/2019
Udtalelse om oprettelse af et makroprudentielt råd (CON/2019/10), Spanien, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Udtalelse om et lovforslag til beskyttelse af primær bolig (CON/2019/9), Grækenland, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/323 af 12. februar 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret  (ECB/2019/5), EUT L 55 af 25.2.2019, s. 16.
25/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/322 af 31. januar 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret (ECB/2019/4), EUT L 55 af 25.2.2019, s. 7.
20/02/2019
ECB's henstilling af 14. februar 2019 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), EUT C 67 af 20.2.2019, s. 1.
18/02/2019
Udtalelse om retsafgørelser vedrørende overtagelse af privat hovedbolig (CON/2019/8), Irland, 18.2.2019.
15/02/2019
Udtalelse om udstedelse af tilladelse til og overvågning af udbydere af mikrokredit (CON/2019/7), Grækenland, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Udtalelse om et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler og visse ændringer af lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge (CON/2019/5), Danmark, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
04/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/166 af 25. januar 2019 om Markedsinfrastrukturrådet og om ophævelse af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board)  (ECB/2019/3), EUT L 32 af 4.2.2019, s. 14.Læs mere
01/02/2019
Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/4), Spanien, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Udtalelse om aflønning af ledende medarbejdere og den øverste ledelse i Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
ECB's forordning (EU) 2019/113 af 7. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2018/33), EUT L 23 af 25.1.2019, s. 19.
23/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/137 af 23. januar 2019 om udvælgelse af netværksleverandører til adgangsportalen for finansielle markedsinfrastrukturer i Eurosystemet (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway — ESMIG) (ECB/2019/2), EUT L 25 af 23.1.2019, s. 34.
21/01/2019
Udtalelse om Central Bank of Maltas tilsyn med kreditreferencebureauer og overvågning af betalingstjenester (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
ECB's henstilling af 7. december 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD)  (ECB/2018/36), EUT C 21 af 17.1.2019, s. 1.
11/01/2019
ECB's henstilling af 7. januar 2019 om politikker vedrørende udlodning af udbytte  (ECB/2019/1), EUT C 11 af 11.1.2019, s. 1.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/48 af 30. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 196.
11/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/47 af 29. november 2018 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2018/31), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 194.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/46 af 29. november 2018 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/26 (ECB/2018/30), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 190.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29  (ECB/2018/29), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 183.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/44 af 29. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, om ændring af afgørelse ECB/2014/61 og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/30 (ECB/2018/28), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 180.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 178.
03/01/2019
Udtalelse om den retlige ramme for dækkede obligationer (CON/2019/1), Estland, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/2049 af 12. december 2018 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2019  (ECB/2018/35), EUT L 327 af 21.12.2018, s. 87.
21/12/2018
Udtalelse om makroprudentielle værktøjer (CON/2018/58), Spanien, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioners funktion (CON/2018/57), Belgien, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Udtalelse om ændringer i ansvarsordningen for ledelsesmedlemmer og medarbejdere i Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumænien, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (CON/2018/51), EUT C 444 af 10.12.2018, s. 11.Læs mere
07/12/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter  (CON/2018/55), 7.12.2018.Læs mere
26/11/2018
ECB's forordning (EU) 2018/1845 af 21. november 2018 om udøvelse af skøn i henhold til artikel 178, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til grænsen for vurdering af, hvor væsentlig en gældsforpligtelse i restance er  (ECB/2018/26), EUT L 299 af 26.11.2018, s. 55.
20/11/2018
Udtalelse om et forslag til et direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (CON/2018/54), EUT C 444 af 20.11.2018, s. 15.Læs mere
19/11/2018
Udtalelse om det makroprudentielle mandat, som er tildelt Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), og forvaltningen af kreditinstitutter (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Udtalelse om gennemførelsen af konvergensrapportens henstillinger i loven om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2018/53), Bulgarien, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Udtalelse om en styrkelse af finanstilsynet og investorbeskyttelsen (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Udtalelse om udpegning af væsentlige tjenester og operatører af væsentlige tjenester med henblik på sikkerhed i net- og informationssystemer (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/1625 af 8. oktober 2018 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2018/24), EUT L 280 af 9.11.2018, s. 1.
09/11/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/1626 af 3. august 2018 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2018/20), EUT L 280 af 9.11.2018, s. 40.
09/11/2018
Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Retningslinje ECB/2012/27. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 9.11.2018, s. .
09/11/2018
Afgørelse ECB/2007/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  EUT L  af 9.11.2018, s. .
08/11/2018
Udtalelse om reservekravet for Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ungarn, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
ECB's henstilling af 19. oktober 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), EUT C 394 af 30.10.2018, s. 1.
26/10/2018
Udtalelse om revisionen af finsk lovgivning vedrørende beredskabspligten, som finder anvendelse på den finansielle sektor (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Udtalelse om den retlige ramme for Statsrevisionen (CON/2018/45), Kroatien, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Udtalelse om de regler, som systemisk relevante kreditinstitutter skal følge ved fastlæggelsen af politikker for fast aflønning (CON/2018/44), Nederlandene, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Udtalelse om et forslag til forordning om ændring af gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (CON/2018/38), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 7.Læs mere
23/10/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU; og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (CON/2018/37), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.Læs mere
19/10/2018
Udtalelse om revision af den tilsynsmæssige behandling af investeringsselskaber (CON/2018/36), EUT C 378 af 19.10.2018, s. 5.Læs mere
12/10/2018
ECB's henstilling af 4. oktober 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas (ECB/2018/23), EUT C 370 af 12.10.2018, s. 1.
28/09/2018
Udtalelse om etablering af en national database over forsikringskrav (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
14/09/2018
ECB's henstilling af 6. september 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España (ECB/2018/22), EUT C 325 af 14.9.2018, s. 1.
11/09/2018
Udtalelse om ændringer til reformen af popolaribanker og andelsbanker (CON/2018/42), Italien, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Udtalelse om nye afrundingsregler for betalinger foretaget i euro (CON/2018/41), Belgien, 4.9.2018.
03/09/2018
Udtalelse om overførsel af administrative data til statistiske formål (CON/2018/40), Tyskland, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Udtalelse om kritiske infrastrukturer, internetsikkerhed og dækkede obligationer (CON/2018/39), Slovakiet, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (CON/2018/33), EUT C 303 af 29.8.2018, s. 2.Læs mere
20/08/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/1151 af 2. august 2018 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2018/19), EUT L 209 af 20.8.2018, s. 2.
17/08/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/1148 af 10. august 2018 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1041  (ECB/2018/21), EUT L 208 af 17.8.2018, s. 91.Læs mere
16/08/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (herefter »Pericles IV-programmet«) (CON/2018/35), EUT C 378 af 16.8.2018, s. 2.Læs mere
27/07/2018
Udtalelse om gensidig gennemførelse af makroprudentielle værktøjer i Luxembourg (CON/2018/34), Luxembourg, 27.7.2018.
25/07/2018
Udtalelse om et forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne (CON/2018/25), EUT C 261 af 25.7.2018, s. 1.Læs mere
24/07/2018
ECB's henstilling af 6. juli 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Banka Slovenije  (ECB/2018/18), EUT C 260 af 24.7.2018, s. 1.
07/06/2018
Udtalelse om en modifikation af renteformlen for detnfranske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2018/28), Frankrig, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter (CON/2018/19), EUT C 255 af 20.7.2018, s. 2.Læs mere
18/07/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter, og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (CON/2018/26), EUT C 251 af 18.7.2018, s. 2.Læs mere
05/07/2018
Udtalelse om reguleringen af virksomhed i forbindelse med ejerskab af kreditaftaler (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
25/06/2018
Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (CON/2018/20), EUT C 220 af 25.6.2018, s. 2.Læs mere
18/06/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/877 af 1. juni 2018 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2018/17), EUT L 154 af 18.6.2018, s. 22.
18/06/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/876 af 1. juni 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD)  (ECB/2018/16), EUT L 154 af 18.6.2018, s. 3.
15/06/2018
Udtalelse om krav til amortisering af realkreditlån (CON/2018/30), Sverige, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/861 af 24. april 2018 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2018/13), EUT L 153 af 15.6.2018, s. 161.
15/06/2018
Retningslinje (ECB/2013/23). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 15.6.2018, s. .
08/06/2018
Udtalelse om visse finansretlige bestemmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
28/05/2018
ECB's henstilling af 18. maj 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas (ECB/2018/15), EUT C 181 af 28.5.2018, s. 1.
18/05/2018
Udtalelse om oprettelsen af rammer for sikkerheden af generelle net- og informationssystemer (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Udtalelse om administrative sanktioner og strafbare handlinger i forbindelse med indgivelse af falske eller vildlende oplysninger til Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irland, 11.5.2018.
07/05/2018
ECB's retningslinje af 3. maj 2018 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (omarbejdning)  (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
ECB's afgørelse a(EU) 2018/667 f 19. april 2018 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Udtalelse om identificeringen af og tilsynet med kritiske infrastrukturer med henblik på informationsteknologisk sikkerhed (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/572 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2018/5), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 49.
13/04/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/571 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2018/4), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 45.
13/04/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/570 af 7. februar 2018 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2018/3), EUT L 95 af 13.4.2018, s. 23.
09/04/2018
Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer (CON/2018/18), Den Tjekkiske Republik, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/547 af 27. marts 2018 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/11), EUT L 90 af 6.4.2018, s. 110.
06/04/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag  (ECB/2018/10), EUT L 90 af 6.4.2018, s. 105.
06/04/2018
Udtalelse om ændringer til Lov om Hrvatska Narodna Banka og til Lov om Statsrevisionen (CON/2018/17), Kroatien, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (CON/2018/12), EUT C 120 af 6.4.2018, s. 2.Læs mere
04/04/2018
Udtalelse om etablering af rammer for securitisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
ECB's henstilling af 9. marts 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque de France  (ECB/2018/9), EUT C 107 af 22.3.2018, s. 1.
21/03/2018
Udtalelse om sikkerheden og beskyttelsen af kritiske infrastructurer (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
ECB's retningslinje (EU) 2018/323 af 22. februar 2018 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2018/8), EUT L 62 af 5.3.2018, s. 38.
05/03/2018
ECB's forordning (EU) 2018/318 af 22. februar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2018/7), EUT L 62 af 5.3.2018, s. 4.
05/03/2018
Udtalelse om sanering af realkreditlånsrestancer (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
05/03/2018
Retningslinje ECB/2013/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor  5.3.2018.
05/03/2018
ECB's forordning ECB/2012/24. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 5.3.2018.
02/03/2018
Berigtigelse til ECB's afgørelse (EU) 2017/2081 af 10. oktober 2017 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB EUT L 60 af 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Berigtigelse til ECB's retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker EUT L 60 af 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Berigtigelse af ECB's retningslinje (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter EUT L 60 af 2.3.2018, s. 56.
01/03/2018
Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77 af 1.3.2018, s. 2.Læs mere
19/02/2018
Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer til værdipapirer med pant i boligejendom (CON/2018/9), Luxembourg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
ECB's forordning (EU) 2018/231 af 26. januar 2018 om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser (ECB/2018/2), EUT L 45 af 17.2.2018, s. 3.
16/02/2018
ECB's afgørelse (EU) 2018/228 af 13. februar 2018 om ændring af afgørelse (EU) 2017/936 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed  (ECB/2018/6), EUT L 43 af 16.2.2018, s. 18.
16/02/2018
Afgørelse (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 16.2.2018, s. .
15/02/2018
Udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Bank of Greece (CON/2018/11), Grækenland, 15.2.2018.
14/02/2018
Udtalelse om tilbagelevering af økonomiske midler til Republikken Slovenien fra udpegede skattely  (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Udtalelse om kreditinstitutters afhængighed af midler fra finansielle selskaber (CON/2018/7), Ungarn, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Udtalelse om finansieringskilderne for og ledelsen af Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
ECB's henstilling af 26. januar 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), EUT C 37 af 1.2.2018, s. 1.
01/02/2018
Afgørelse (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 1.2.2018, s. .
31/01/2018
Udtalelse om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer  (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Udtalelse om revision af EU's ramme for krisestyring (CON/2017/47), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 17.Læs mere
31/01/2018
Udtalelse om ændringer til EU's ramme for kapitalkrav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2017/46), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 5.Læs mere
26/01/2018
Udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioner (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
ECB's henstilling af 28. december 2017 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2017/44), EUT C 8 af 11.1.2018, s. 1.
11/01/2018
Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2018/2), Grækenland, 9.1.2018.
05/01/2018
ECB's henstilling af 19. december 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), EUT C 2 af 5.1.2018, s. 1.

2017

23/12/2017
ECB's henstilling af 15. december 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for ECB (ECB/2017/42), EUT C 444 af 23.12.2017, s. 1.
23/12/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2444 af 8. december 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/2332 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter, der skal udstedes  (ECB/2017/41), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 63.
23/12/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2443 af 8. december 2017 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2018  (ECB/2017/40), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 61.
23/12/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2442 af 8. december 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2164 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017  (ECB/2017/39), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 59.
15/12/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2017/38), EUT L 333 af 15.12.2017, s. 66.
06/12/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2239 af 16. november 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2247 om ECB's årsregnskab (ECB/2017/36), EUT L 320 af 6.12.2017, s. 18.
04/12/2017
ECB's udtalelse om begrænsning af antallet af centrale kreditforeninger (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Udtalelse om Den Internationale Valutafonds overdragelse af funktionen af et fiskalt agentur til Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Udtalelse om benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2199 af 20. november 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/37), EUT L 312 af 28.11.2017, s. 92.
27/11/2017
Udtalelse om ændringer i rammerne for beslutningstagning i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Udtalelse om transaktioner med nærtstående parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
16/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2097 af 3. november 2017 om metoden til beregning af sanktioner for overtrædelse af overvågningskravene for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/35), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 31.
16/11/2017
ECB's forordning (EU) 2017/2095 af 3. november 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/2017/34), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 22.
16/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2098 af 3. november 2017 om proceduremæssige aspekter vedrørende pålæggelse af korrigerende foranstaltninger for manglende overholdelse af forordning (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 34.
16/11/2017
ECB's forordning (EU) 2017/2094 af 3. november 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/32), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 11.
16/11/2017
Forordning ECB/1999/4. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 16.11.2017, s. .
15/11/2017
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (CON/2017/42), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
15/11/2017
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (CON/2017/39), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
14/11/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/2193 af 27. oktober 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/280 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2017/31), EUT L 310 af 14.11.2017, s. 49.
14/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2081 af 10. oktober 2017 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2017/30), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 89.Læs mere
14/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2080 af 22. september 2017 om ændring af afgørelse ECB/2010/9 om adgang til og brug af visse TARGET2-data (ECB/2017/29), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 86.
14/11/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/2082 af 22. september 2017 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2017/28), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 97.
14/11/2017
Afgørelse ECB/2010/9. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 14.11.2017, s. .
09/11/2017
Udtalelse om støtte til indehavere af boliglån i en vanskelig økonomisk situation og støtte til den frivillige omstrukturering af boliglån i eller indekseret i en udenlandsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Udtalelse om en midlertidig fastfrysning af renten for franske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2017/45), Frankrig, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), EUT C 372 af 1.11.2017, s. 6.Læs mere
27/10/2017
Udtalelse om betalingstjenester (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med tilsynet med uddannelsen af finansielle formidlere og finansielle agenter (CON/2017/43), Slovakiet, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Udtalelse om begrænsninger for kontante betalinger (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Udtalelse om interbankclearing og -afvikling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
ECB's henstilling af 8. september 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska (ECB/2017/27), EUT C 310 af 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
ECB's forordning (EU) 2017/1539 af 25. august 2017 om fastsættelse af ikrafttrædelelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer (ECB/2017/26), EUT L 240 af 19.9.2017, s. 212.