All years
2019

20/02/2019
Doporučení ECB ze dne 14. února 2019 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2019/6), Úř. věst. C 67, 20. 2. 2019, s. 1.
15/02/2019
Stanovisko k udělování licencí poskytovatelům mikroúvěrů a k dohledu nad nimi (CON/2019/07), Řecko, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Stanovisko k zákazu používání bankovek nominální hodnoty 500 EUR a k některým změnám právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz (CON/2019/05), Dánsko, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Úř. věst. L 32, 4. 2. 2019, s. 14.Dodatečné informace
01/02/2019
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2019/04), Španělsko, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Stanovisko k odměňování členů řídících orgánů a vyšších řídících pracovníků Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Polsko, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Nařízení ECB (EU) 2019/113 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů  (ECB/2018/33), Úř. věst. L 23, 25. 1. 2019, s. 19.
23/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/137 ze dne 23. ledna 2019 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro jednotný portál tržní infrastruktury Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2), Úř. věst. L 25, 23. 1. 2019, s. 34.
21/01/2019
Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/02), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Doporučení ECB ze dne 7. prosince 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách  (ECB/2018/36), Úř. věst. C 21, 17. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Doporučení ECB ze dne 7. ledna 2019 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2019/1), Úř. věst. C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/48 ze dne 30. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 196.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/47 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2018/31), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 194.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/46 ze dne 29. listopadu 2018 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26  (ECB/2018/30), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 190.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/45 ze dne 29. listopadu 2018 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 183.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/44 ze dne 29. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, o změně rozhodnutí ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/30 (ECB/2018/28), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 180.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 178.Dodatečné informace
03/01/2019
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2019/01), Estonsko, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/2049 ze dne 12. prosince 2018 o schválení objemu emise mincí v roce 2019  (ECB/2018/35), Úř. věst. L 327, 21. 12. 2018, s. 87.
21/12/2018
Stanovisko k makroobezřetnostním nástrojům (CON/2018/58), Španělsko, 21. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Stanovisko k organizaci fungování centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí (CON/2018/57), Belgie, 14. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Stanovisko ke změnám úpravy odpovědnosti členů bankovní rady a zaměstnanců Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunsko, 11. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení evropské funkce investiční stabilizace (CON/2018/51), Úř. věst. C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatečné informace
07/12/2018
Stanovisko k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty  (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatečné informace
26/11/2018
Nařízení ECB (EU) 2018/1845 ze dne 21. listopadu 2018 o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 v souvislosti s limitem pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti  (ECB/2018/26), Úř. věst. L 299, 26. 11. 2018, s. 55.
20/11/2018
Stanovisko k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (CON/2018/54), Úř. věst. C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatečné informace
19/11/2018
Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Българска народна банка (Bulharské národní banky) a k správě a řízení úvěrových institucí (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Stanovisko k provedení doporučení obsažených v konvergenční zprávě do zákona o Българска народна банка (Bulharské národní bance) (CON/2018/53), Bulharsko, 16. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Stanovisko k posílení finančního dohledu a ochrany investorů (CON/2018/50), Polsko, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Stanovisko k určení základních služeb a provozovatelů základních služeb pro účely bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/1625 ze dne 8. října 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2018/24), Úř. věst. L 280, 9. 11. 2018, s. 1.
09/11/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/1626 ze dne 3. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2018/20), Úř. věst. L 280, 9. 11. 2018, s. 40.
09/11/2018
Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty pro účely zavedení úzké spolupráce mezi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Stanovisko k požadavkům na minimální rezervy, které stanovuje Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Maďarsko, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Doporučení ECB ze dne 19. října 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2018/25), Úř. věst. C 394, 30. 10. 2018, s. 1.
26/10/2018
Stanovisko k revizi finského zákona o požadavcích na připravenost platných ve finančním sektoru (CON/2018/46), Finsko, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Stanovisko k zákonu o Státním kontrolním úřadu (CON/2018/45), Chorvatsko, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit systémově významné úvěrové instituce při stanovení zásad týkajících se pevné složky odměny (CON/2018/44), Nizozemsko, 23. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Stanovisko k návrhu nařízení o některých poplatcích za přeshraniční platby v Unii a poplatcích za konverzi měny (CON/2018/38), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 7.Dodatečné informace
23/10/2018
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (CON/2018/37), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatečné informace
19/10/2018
Stanovisko k přezkumu obezřetnostního zacházení s investičními podniky (CON/2018/36), Úř. věst. C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatečné informace
12/10/2018
Doporučení ECB ze dne 4. října 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/23), Úř. věst. C 370, 12. 10. 2018, s. 1.
28/09/2018
Stanovisko ke zřízení vnitrostátní databáze nároků z pojištění (CON/2018/43), Irsko, 28. 9. 2018.
14/09/2018
Doporučení ECB ze dne 6. září 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España (ECB/2018/22), Úř. věst. C 325, 14. 9. 2018, s. 1.
11/09/2018
Stanovisko k úpravě reformy družstevních bank a záložen  (CON/2018/42), Itálie, 11. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Stanovisko k novým pravidlům pro zaokrouhlování plateb v eurech (CON/2018/41), Belgie, 4. 9. 2018.
03/09/2018
Stanovisko k předávání administrativních údajů pro statistické účely (CON/2018/40), Německo, 3. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Stanovisko ke kritické infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti a krytým dluhopisům (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (CON/2018/33), Úř. věst. C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatečné informace
20/08/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/1151 ze dne 2. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky  (ECB/2018/19), Úř. věst. L 209, 20. 8. 2018, s. 2.
17/08/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/1148 ze dne 10. srpna 2018 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), Úř. věst. L 208, 17. 8. 2018, s. 91.Dodatečné informace
16/08/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (CON/2018/35), Úř. věst. C 378, 16. 8. 2018, s. 2.Dodatečné informace
27/07/2018
Stanovisko k vzájemnému provádění makroobezřetnostních nástrojů v Lucembursku (CON/2018/34), Lucembursko, 27. 7. 2018.
24/07/2018
Doporučení ECB ze dne 6. července 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2018/18), Úř. věst. C 260, 24. 7. 2018, s. 1.
07/06/2018
Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2018/28), Francie, 7. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty (CON/2018/19), Úř. věst. C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
05/07/2018
Stanovisko k regulaci podnikatelské činnosti v oblasti vlastnictví úvěrových smluv (CON/2018/31), Irsko, 5. 7. 2018.
25/06/2018
Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu (CON/2018/20), Úř. věst. C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatečné informace
18/06/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/877 ze dne 1. června 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2018/17), Úř. věst. L 154, 18. 6. 2018, s. 22.
18/06/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/876 ze dne 1. června 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/16), Úř. věst. L 154, 18. 6. 2018, s. 3.
15/06/2018
Stanovisko k požadavkům na splácení hypotečních úvěrů  (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/861 ze dne 24. dubna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2018/13), Úř. věst. L 153, 15. 6. 2018, s. 161.
08/06/2018
Stanovisko k různým ustanovením finančního práva  (CON/2018/29), Belgie, 8. 6. 2018.
28/05/2018
Doporučení ECB ze dne 18. května 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/15), Úř. věst. C 181, 28. 5. 2018, s. 1.
18/05/2018
Stanovisko k zavedení rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů veřejného zájmu (CON/2018/27), Belgie, 18. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Stanovisko ke správním sankcím a trestným činům v souvislosti s poskytnutím nepravdivých nebo zavádějících informací Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irsko, 11. 5. 2018.
11/05/2018
Stanovisko ke struktuře řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Kypr, 11. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/797 ze dne 3. května 2018 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím  (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.
30/04/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/667 ze dne 19. dubna 2018 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
27/04/2018
Stanovisko k určení kritické infrastruktury a dohledu nad ní pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2018/22), Estonsko, 27. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/572 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2018/5), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 49.
13/04/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/571 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2018/4), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 45.
13/04/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/570 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2018/3), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 23.
13/04/2018
Obecné zásady ECB/2014/60. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  13. 4. 2018.
13/04/2018
Obecné zásady ECB/2015/35. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 13. 4. 2018, s. .
13/04/2018
Obecné zásady ECB/2014/31. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 13. 4. 2018, s. .
09/04/2018
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
06/04/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/547 ze dne 27. března 2018 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají kapitálová rozhodnutí v přenesené pravomoci (ECB/2018/11), Úř. věst. L 90, 6. 4. 2018, s. 110.
06/04/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/546 ze dne 15. března 2018 o přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí  (ECB/2018/10), Úř. věst. L 90, 6. 4. 2018, s. 105.
06/04/2018
Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Státním kontrolním úřadu (CON/2018/17), Chorvatsko, 6. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (CON/2018/12), Úř. věst. C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatečné informace
04/04/2018
Stanovisko ke zřízení rámce pro sekuritizaci (CON/2018/16), Kypr, 4. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Doporučení ECB ze dne 9. března 2018 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France  (ECB/2018/9), Úř. věst. C 107, 22. 3. 2018, s. 1.
21/03/2018
Stanovisko k bezpečnosti a ochraně kritických infrastruktur (CON/2018/15), Belgie, 21. 3. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta/viceprezidentky ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
05/03/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/323 ze dne 22. února 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2018/8), Úř. věst. L 62, 5. 3. 2018, s. 38.
05/03/2018
Nařízení ECB (EU) 2018/318 ze dne 22. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2018/7), Úř. věst. L 62, 5. 3. 2018, s. 4.
05/03/2018
Stanovisko k řešení nesplácených hypotečních úvěrů  (CON/2018/13), Irsko, 5. 3. 2018.
05/03/2018
Obecné zásady ECB/2013/7. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  5. 3. 2018.
05/03/2018
Nařízení ECB/2012/24. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 5. 3. 2018.
02/03/2018
Oprava rozhodnutí ECB (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB Úř. věst. L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Oprava obecných zásad ECB (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank Úř. věst. L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Oprava obecných zásad ECB (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím Úř. věst. L 60, 2. 3. 2018, s. 56.
01/03/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (CON/2018/1), Úř. věst. C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatečné informace
19/02/2018
Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2018/9), Lucembursko, 19. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Nařízení ECB (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2), Úř. věst. L 45, 17. 2. 2018, s. 3.
16/02/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/228 ze dne 13. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/936 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti  (ECB/2018/6), Úř. věst. L 43, 16. 2. 2018, s. 18.
15/02/2018
Stanovisko k pověření Bank of Greece novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce (CON/2018/11), Řecko, 15. 2. 2018.
14/02/2018
Stanovisko k navrácení peněžních prostředků Republiky Slovinsko z určených daňových rájů (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce (CON/2018/10), Kypr, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko k závislosti úvěrových institucí na finančních prostředcích pocházejících od finančních podniků (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko ke zdrojům financování a řízení maltského úřadu pro finanční služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
01/02/2018
Doporučení ECB ze dne 26. ledna 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2018/1), Úř. věst. C 37, 1. 2. 2018, s. 1.
01/02/2018
Rozhodnutí (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 1. 2. 2018, s. .
31/01/2018
Stanovisko ke sdělením klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Stanovisko k úpravám rámce Unie pro řízení krizí (CON/2017/47), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatečné informace
31/01/2018
Stanovisko ke změnám unijního rámce kapitálových požadavků pro úvěrové instituce a investiční podniky (CON/2017/46), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatečné informace
26/01/2018
Stanovisko k organizaci centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí (CON/2018/4), Belgie, 26. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Doporučení ECB ze dne 28. prosince 2017 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2017/44), Úř. věst. C 8, 11. 1. 2018, s. 1.
11/01/2018
Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/2), Řecko, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Doporučení ECB ze dne 19. prosince 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), Úř. věst. C 2, 5. 1. 2018, s. 1.

2017

23/12/2017
Doporučení ECB ze dne 15. prosince 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi ECB (ECB/2017/42), Úř. věst. C 444, 23. 12. 2017, s. 1.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2444 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/2332 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí  (ECB/2017/41), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2443 ze dne 8. prosince 2017 o schválení objemu emise mincí v roce 2018  (ECB/2017/40), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2442 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2164 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2017/39), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
15/12/2017
Obecné zásady ECB ze dne 23. listopadu 2017 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38), Úř. věst. L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
06/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2239 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2017/36), Úř. věst. L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
04/12/2017
Stanovisko ECB k omezení počtu ústředních úvěrových družstev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Stanovisko k pověření Lietuvos bankas funkcí fiskálního agenta Mezinárodního měnového fondu  (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Stanovisko k referenčním hodnotám ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2199 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/37), Úř. věst. L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
27/11/2017
Stanovisko ke změnám rámce rozhodování Българска народна банка (Bulharské národní banky) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Stanovisko k transakcím se spřízněnými stranami  (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Stanovisko k právnímu předpisu o platech a důchodech (CON/2017/49), Irsko, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2097 ze dne 3. listopadu 2017 o metodice pro výpočet sankcí za porušení požadavků v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy  (ECB/2017/35), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
16/11/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/2095 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci ECB uvalovat sankce (ECB/2017/34), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
16/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2098 ze dne 3. listopadu 2017 o procesních aspektech ukládání nápravných opatření v případě neplnění nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
16/11/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/2094 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy  (ECB/2017/32), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (CON/2017/42), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí  (CON/2017/39), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
14/11/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/2193 ze dne 27. října 2017, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/280 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2017/31), Úř. věst. L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
14/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 89.Dodatečné informace
14/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2080 ze dne 22. září 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/9 o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití  (ECB/2017/29), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
14/11/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/2082 ze dne 22. září 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2017/28), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
14/11/2017
Rozhodnutí ECB/2010/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 14. 11. 2017, s. .
14/11/2017
Rozhodnutí ECB/2007/7. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 14. 11. 2017, s. .
14/11/2017
Obecné zásady ECB/2012/27. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 14. 11. 2017.
09/11/2017
Stanovisko k podpoře dlužníků z úvěrů na bydlení, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, a k podpoře dobrovolné restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných nebo indexovaných v cizí měně (CON/2017/48), Polsko, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Stanovisko k dočasnému zmrazení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2017/45), Francie, 6. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), 1. 11. 2017.Dodatečné informace
27/10/2017
Stanovisko k platebním službám (CON/2017/44), Kypr, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při dohledu nad vzděláváním finančních zprostředkovatelů (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti  (CON/2017/40), Kypr, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Stanovisko k mezibankovnímu clearingu a zúčtování v Polsku (CON/2017/37), Polsko, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Doporučení ECB ze dne 8. září 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska  (ECB/2017/27), Úř. věst. C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/1539 ze dne 25. srpna 2017, kterým se stanoví datum použitelnosti nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce (ECB/2017/26), Úř. věst. L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
19/09/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), Úř. věst. L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
11/09/2017
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy, vykazování údajů o úvěrech, makroobezřeznostním pravomocím a nástrojům a k společným postupům v rámci jednotného mechanismu dohledu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Doporučení ECB ze dne 24. srpna 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Úř. věst. C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
25/08/2017
Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem (CON/2017/35), Rakousko, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění základní statut NBB, pokud se týká počtu členů Rady NBB (CON/2017/34), Belgie, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1493 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance  (ECB/2017/23), Úř. věst. L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
22/08/2017
Rozhodnutí (ECB/2014/29). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 22. 8. 2017, s. .
21/08/2017
Stanovisko k vykazování údajů o úvěrech (CON/2017/33), Rakousko, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Stanovisko k určení Central Bank of Cyprus jako orgánu pro informace a k zahrnutí příslušné výjimky z požadavku na dodržování bankovního tajemství (CON/2017/32), Kypr, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Stanovisko k zákonu o kritické infrastruktuře (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o provádění měnové politiky ze strany Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvatsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k dodatečnému požadavku na amortizaci hypoték (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Stanovisko k přístupu do centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1403 ze dne 23. června 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20), Úř. věst. L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
29/07/2017
Obecné zásady (ECB/2012/13). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 29. 7. 2017, s. .
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1361 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/15), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1360 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/14), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1359 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/13), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
21/07/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/1362 ze dne 18. května 2017, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
21/07/2017
Stanovisko ECB ze dne 7. června 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  (CON/2017/22), Úř. věst. C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatečné informace
17/07/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/1404 ze dne 23. června 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Úř. věst. L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
12/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1258 ze dne 5. července 2017 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí  (ECB/2017/22), Úř. věst. L 179, 12. 7. 2017, s. 39.
11/07/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1198 ze dne 27. června 2017 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance  (ECB/2017/21), Úř. věst. L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
23/06/2017
Doporučení pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (předložené Evropskou centrální bankou) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Stanovisko k zákonu o Národní nadaci pro výzkum, technologii a rozvoj (CON/2017/26), Rakousko, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Rozhodnutí ECB/2012/6. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 23. 6. 2017, s. .
16/06/2017
Stanovisko k vlastnictví jednotky pro speciální účel zřízené za účelem výroby eurobankovek (CON/2017/25), Španělsko, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije  (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Stanovisko k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik (CON/2017/21), Rakousko, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/937 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o významu dohlížených subjektů (ECB/2017/17), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/936 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2017/16), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/935 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a o hodnocení splnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/934 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o významu dohlížených subjektů (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
30/05/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/20), Belgie, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Stanovisko ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací (CON/2017/19), Španělsko, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/760 ze dne 24. dubna 2017 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017 (ECB/2017/11), Úř. věst. 113, 28. 4. 2017, s. 52.
24/04/2017
Stanovisko k zákonu o platebních službách, službách vydávání elektronických peněz a platebních systémech (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9), Úř. věst. L 101, 13. 4. 2017, s. 156.Dodatečné informace
13/04/2017
Doporučení ECB ze dne 31. března 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
13/04/2017
Doporučení ECB ze dne 4. dubna 2017 o společných specifikacích pro uplatňování některých možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/10), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
12/04/2017
Stanovisko k rozšíření rozsahu údajů vedených v registru úvěrů (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Stanovisko k poskytování pojištění proti záplavám (CON/2017/12), Irsko, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Stanovisko ke změnám zákona o dohledu nad finančním trhem  (CON/2017/11), Německo, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Stanovisko k určování kritických infrastruktur pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2017/10), Německo, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Stanovisko k úvěrům vázaným na cizí měnu (CON/2017/9), Polsko, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/469 ze dne 7. února 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2017/7), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
22/03/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/468 ze dne 26. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2017/5), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
21/03/2017
Stanovisko k omezení povinnosti přijímat platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Stanovisko k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku (CON/2017/7), Řecko, 15. 3. 2017.
08/03/2017
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (CON/2017/6), 8. 3. 2017.Dodatečné informace
01/03/2017
Stanovisko k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy  (CON/2017/5), Polsko, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Stanovisko k účasti Itálie na několika programech Mezinárodního měnového fondu: rozšíření Nové dohody o zápůjčce, příspěvku do Fondu na snížení chudoby a podporu růstu a nové bilaterální dohodě o úvěru (CON/2017/4), Itálie, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly v oblasti hypotečních úvěrů  (CON/2017/3), Kypr, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Rozhodnutí ECB/2015/10. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  17. 2. 2017.
15/02/2017
Stanovisko k platebním účtům (CON/2017/2), Kypr, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/274 ze dne 10. února 2017, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), Úř. věst. L 40, 13. 2. 2017, s. 72.Dodatečné informace
07/02/2017
Obecné zásady ECB/2008/8. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 7. 2. 2017.
03/02/2017
Stanovisko k opatřením na podporu likvidity, preventivní rekapitalizaci a dalším naléhavým opatřením týkajícím se bankovního sektoru (CON/2017/1), Itálie, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Obecné zásady ECB/2014/15. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 1. 2. 2017, s. .
31/01/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/148 ze dne 16. prosince 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2016/45), Úř. věst. L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/103 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/4), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/102 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/3), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/101 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/2), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/100 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2017/1), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2014/45. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2016/16. Neoficiální konsolidované znění zpracované Úřadem pro publikace Evropské unie  13. 1. 2017.
06/01/2017
Doporučení ECB ze dne 22. prosince 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Úř. věst. C 3, 6. 1. 2017, s. 1.

2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dozoru nad zpracovateli platebních transakcí (CON/2016/61), Belgie, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Doporučení ECB ze dne 13. prosince 2016 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2016/44), Úř. věst. C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2248 ze dne 3. listopadu 2016 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2016/36), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatečné informace
20/12/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2247 ze dne 3. listopadu 2016 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2016/35), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatečné informace
20/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2016/34), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatečné informace
17/12/2016
Zásady ECB (EU) 2016/2300 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2016/33), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
17/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
17/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2298 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
15/12/2016
Stanovisko k pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu  (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
13/12/2016
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Stanovisko k přenesení veřejných úkolů týkajících se mincí na De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemsko, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2164 ze dne 30. listopadu 2016 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2016/43), Úř. věst. L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
30/11/2016
Stanovisko k náhradě nákladů na provoz centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se ruší státní záruka poskytnutá v souvislosti s nouzovou pomocí v oblasti likvidity (CON/2016/55), Belgie, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Stanovisko ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb (CON/2016/54), Irsko, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1994 ze dne 4. listopadu 2016 o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních příslušných orgánů podle nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 (ECB/2016/38), Úř. věst. L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
15/11/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1993 ze dne 4. listopadu 2016, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a sledování institucionálních systémů ochrany zahrnujících významné a méně významné instituce  (ECB/2016/37), Úř. věst. L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
21/10/2016
Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A  (CON/2016/51), Francie, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Rozhodnutí ECB/2013/54 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  14. 11. 2016.
11/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1975 ze dne 8. listopadu 2016 o svěření pravomoci udělovat prozatímní akreditaci (ECB/2016/39), Úř. věst. L 304, 11. 11. 2016, s. 9.
11/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1974 ze dne 31. října 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2016/30), Úř. věst. L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
10/11/2016
Doporučení ECB ze dne 28. října 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Úř. věst. C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
31/10/2016
Stanovisko k reorganizaci úkolů Federálního úřadu pro stabilizaci finančního tru a k provádění obecných pokynů EBA k zásadám řádného odměňování (CON/2016/53), Německo, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Rozhodnutí ECB/2016/10 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 10. 2016.
28/10/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvatsko, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se usnadňuje náhrada některých kurzových rozpětí účtovaných v případě úvěrů vázaných na cizí měnu  (CON/2016/50), Polsko, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatečné informace
11/10/2016
Stanovisko k nakládání s nemovitým majetkem nebo základním kapitálem, který úvěrová instituce nabude po vyrovnání pohledávek (CON/2016/48), Kypr, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Doporučení ECB ze dne 23. září 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Úř. věst. C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
29/09/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1734 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura (ECB/2016/25), Úř. věst. L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
28/09/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka, kterými se snižuje počet členů rady Latvijas Banka  (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Stanovisko ke změnám zákona o zaknihovaných cenných papírech (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1717 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2016/27), Úř. věst. L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
24/09/2016
Rozhodnutí ECB/2004/2. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 9. 2016.
23/09/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/1705 ze dne 9. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv  (ECB/2016/26), Úř. věst. L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
19/09/2016
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při vykazování odvodu z pojistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatečné informace
07/09/2016
Stanovisko k úloze zástupce orgánu finančního dohledu (Financial Supervisory Authority) v Radě dohledu ECB a k poplatkům za dohled (CON/2016/43), Finsko, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Oprava obecných zásad ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23) Úř. věst. L 238, 6. 9. 2016, s. 7.
31/08/2016
Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Stanovisko k oběžníku Banca d’Italia, kterým se provádí reforma italských družstevních bank  (CON/2016/41), Itálie, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Doporučení ECB ze dne 2. srpna 2016 o rámci řízení kvality údajů pro statistiku držby cenných papírů (ECB/2016/24), Úř. věst. C 297, 17. 8. 2016, s. 1.
17/08/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatečné informace
17/08/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
29/07/2016
Stanovisko ke zvláštním pravidlům pro restrukturalizaci úvěrů indexovaných nebo denominovaných v cizích měnách (CON/2016/39), Polsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Stanovisko k dozoru nad platebními schématy (CON/2016/38), Polsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Doporučení ECB ze dne 14. července 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Úř. věst. C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
12/07/2016
Stanovisko k vyloučení práv na započtení pohledávek, které jsou u centrální banky Evropského systému centrálních bank mobilizovány jako zajištění (CON/2016/37), Francie, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení Evropského systému pojištění vkladů (CON/2016/26), Úř. věst. C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatečné informace
11/07/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1162 ze dne 30. června 2016 o poskytování důvěrných informací v souvislosti s vyšetřováním trestných činů  (ECB/2016/19), Úř. věst. L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
11/07/2016
Stanovisko k metodě a postupům používaným při počítání, třídění, balení a označování bankovek a mincí (CON/2016/36), Polsko, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1061 ze dne 26. května 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2 (ECB/2016/15), Úř. věst. L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
28/06/2016
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1041 ze dne 22. června 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), Úř. věst. L 169, 28. 6. 2016, s. 14.
28/06/2016
Stanovisko k rozšíření přístupu do centrálního registru bankovních účtů (CON/2016/35), Belgie, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Stanovisko ke smlouvám o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (CON/2016/34), Řecko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data  (CON/2016/27), Úř. věst. C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatečné informace
17/06/2016
Stanovisko k a) návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a b) návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2016/11), Úř. věst. C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatečné informace
16/06/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 7. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/245 (ECB/2016/2), kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2016/17), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
16/06/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/955 ze dne 6. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura  (ECB/2016/12), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
15/06/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2016/16), Úř. věst. L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
15/06/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvatsko, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Stanovisko k zákonnému omezení výše odměn zaměstnanců ve veřejném a částečně veřejném sektoru  (CON/2016/32), Nizozemsko, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Stanovisko ke spotřebitelskému úvěru (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Prohlášení Lotyšské republiky, Maďarské republiky a Republiky Malta o způsobu psaní názvu jednotné měny ve Smlouvách  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 357.Dodatečné informace
07/06/2016
Prohlášení Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky o symbolech Evropské unie  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 355.Dodatečné informace
07/06/2016
Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 353.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 18) o Francii  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 289.