All years
2019

27/09/2019
Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2019/34), Lucembursko, 27. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Stanovisko k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí (CON/2019/33), Lucembursko, 23. 9. 2019.
16/09/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1558 ze dne 12. září 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/28), Úř. věst. L 238, 16. 9. 2019, s. 2.
06/09/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1386 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2019/18), Úř. věst. L 232, 6. 9. 2019, s. 1.
05/09/2019
Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit finanční podniky při stanovení zásad odměňování (CON/2019/32), Nizozemsko, 5. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Stanovisko ke svobodě informací (CON/2019/31), Nizozemsko, 4. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1378 ze dne 9. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování  (ECB/2019/27), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 9.
28/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1377 ze dne 31. července 2019 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce  (ECB/2019/26), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 6.
28/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1376 ze dne 23. července 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/23), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 1.
21/08/2019
Doporučení ECB ze dne 25. července 2019 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (ECB/2019/24), Úř. věst. C 283, 21. 8. 2019, s. 1.
16/08/2019
Stanovisko k nákupu a prodeji úvěrových facilit (CON/2019/30), Kypr, 16. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1349 ze dne 26. července 2019 o postupu a podmínkách pro výkon některých pravomocí příslušného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově významnými platebními systémy  (ECB/2019/25), Úř. věst. L 214, 16. 8. 2019, s. 16.
16/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1348 ze dne 18. července 2019 o postupu uznávání členských států mimo eurozónu za zpravodajské členské státy podle nařízení (EU) 2016/867 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2019/20), Úř. věst. L 214, 16. 8. 2019, s. 3.
09/08/2019
Stanovisko k omezení převoditelnosti pohledávek z hypotečních úvěrů (CON/2019/29), Polsko, 9. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1335 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2018/876 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2019/17), Úř. věst. L 2018, 8. 8. 2019, s. 47.
08/08/2019
Obecné zásady ECB/2014/60. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 8. 8. 2019, s. .
05/08/2019
Obecné zásady ECB/2015/35. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 5. 8. 2019, s. .
29/07/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1312 ze dne 22. července 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
29/07/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1311 ze dne 22. července 2019 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
26/07/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1265 ze dne 10. července 2019 o krátkodobé eurové sazbě (€STR) (ECB/2019/19), Úř. věst. L 199, 26. 7. 2019, s. 8.
25/07/2019
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování prezidentky ECB (CON/2019/28), Úř. věst. C 258, 25. 7. 2019, s. 2.Dodatečné informace
18/07/2019
Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Stanovisko k výplatě peněžních prostředků nekvalifikovaným držitelům podřízených dluhopisů a menšinovým akcionářům bank, ve kterých měla Slovinská republika většinový podíl a které byly dotknuty mimořádnými opatřeními Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty za účelem navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka  (CON/2019/25), Chorvatsko, 8. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1034 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2019/13), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 79.
24/06/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1033 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystém  (ECB/2019/12), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 75.
24/06/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1032 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2019/11), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 64.
24/06/2019
Stanovisko k vlastnické struktuře Banca d’Italia a k vlastnictví zlatých rezerv (CON/2019/23), Itálie, 24. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Obecné zásady ECB/2014/31. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 6. 2019.
21/06/2019
Stanovisko k řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus a ke změnám ústavy týkajícím se Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Kypr, 21. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1007 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), Úř. věst. L 163, 20. 6. 2019, s. 108.
20/06/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1006 ze dne 7. června 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/20, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), Úř. věst. L 163, 20. 6. 2019, s. 103.
14/06/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/976 ze dne 29. května 2019, kterým se stanoví zásady pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby ve společných týmech dohledu a zrušuje rozhodnutí (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), Úř. věst. L 157, 14. 6. 2019, s. 61.Dodatečné informace
12/06/2019
Stanovisko k cílům a řízení lotyšské komise pro finanční a kapitálové trhy  (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Stanovisko k reformě úpravy bankovního dohledu a dohledu nad finančním trhem (CON/2019/21), Rakousko, 31. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje portugalský systém finančního dohledu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Stanovisko k dani z finančních aktiv bank a k referenční hodnotě týkající se úrokových sazeb pro smlouvy o spotřebitelském úvěru (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/685 ze dne 18. dubna 2019 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2019  (ECB/2019/10), Úř. věst. L 115, 2. 5. 2019, s. 16.
02/05/2019
Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů  (CON/2019/17), Kypr, 2. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/669 ze dne 4. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek  (ECB/2019/9), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 6.
29/04/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (přepracované znění) (ECB/2019/7), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 11.Dodatečné informace
17/04/2019
Stanovisko k účasti v jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Stanovisko k lobbování  (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
29/03/2019
Stanovisko k požadavku na souhlas dlužníků s převodem úvěrů zajištěných zástavním právem k obytné nemovitosti (CON/2019/14), Irsko, 29. 3. 2019.
27/03/2019
Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank  (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Stanovisko ke změnám struktury správy a řízení Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgie, 26. 3. 2019.
12/03/2019
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/11), Úř. věst. C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
08/03/2019
Kodex chování vysoce postavených úředníků ECB Úř. věst. C 89, 8. 3. 2019, s. 2.Dodatečné informace
06/03/2019
Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (CON/2019/06), Úř. věst. C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
04/03/2019
Stanovisko k návrhu nařízení o minimálním krytí ztrát z nevýkonných expozic (CON/2018/32), Úř. věst. C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
28/02/2019
Stanovisko ke zřízení makroobezřetnostní rady (CON/2019/10), Španělsko, 28. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Stanovisko k návrhu zákona o ochraně primárního bydliště (CON/2019/09), Řecko, 27. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/323 ze dne 12. února 2019 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy (ECB/2019/5), Úř. věst. L 55, 25. 2. 2019, s. 16.
25/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/322 ze dne 31. ledna 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy  (ECB/2019/4), Úř. věst. L 55, 25. 2. 2019, s. 7.
20/02/2019
Doporučení ECB ze dne 14. února 2019 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2019/6), Úř. věst. C 67, 20. 2. 2019, s. 1.
18/02/2019
Stanovisko k soudním příkazům k vydání hlavního soukromého obydlí (CON/2019/08), Irsko, 18. 2. 2019.
15/02/2019
Stanovisko k udělování licencí poskytovatelům mikroúvěrů a k dohledu nad nimi (CON/2019/07), Řecko, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Stanovisko k zákazu používání bankovek nominální hodnoty 500 EUR a k některým změnám právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz (CON/2019/05), Dánsko, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Úř. věst. L 32, 4. 2. 2019, s. 14.Dodatečné informace
01/02/2019
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2019/04), Španělsko, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Stanovisko k odměňování členů řídících orgánů a vyšších řídících pracovníků Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Polsko, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Nařízení ECB (EU) 2019/113 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů  (ECB/2018/33), Úř. věst. L 23, 25. 1. 2019, s. 19.
23/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/137 ze dne 23. ledna 2019 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro jednotný portál tržní infrastruktury Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2), Úř. věst. L 25, 23. 1. 2019, s. 34.
21/01/2019
Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/02), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Doporučení ECB ze dne 7. prosince 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách  (ECB/2018/36), Úř. věst. C 21, 17. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Doporučení ECB ze dne 7. ledna 2019 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2019/1), Úř. věst. C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/48 ze dne 30. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 196.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/47 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2018/31), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 194.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/46 ze dne 29. listopadu 2018 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26  (ECB/2018/30), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 190.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/45 ze dne 29. listopadu 2018 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 183.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/44 ze dne 29. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, o změně rozhodnutí ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/30 (ECB/2018/28), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 180.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 178.Dodatečné informace
03/01/2019
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2019/01), Estonsko, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/2049 ze dne 12. prosince 2018 o schválení objemu emise mincí v roce 2019  (ECB/2018/35), Úř. věst. L 327, 21. 12. 2018, s. 87.
21/12/2018
Stanovisko k makroobezřetnostním nástrojům (CON/2018/58), Španělsko, 21. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Stanovisko k organizaci fungování centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí (CON/2018/57), Belgie, 14. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Stanovisko ke změnám úpravy odpovědnosti členů bankovní rady a zaměstnanců Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunsko, 11. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení evropské funkce investiční stabilizace (CON/2018/51), Úř. věst. C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatečné informace
07/12/2018
Stanovisko k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty  (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatečné informace
26/11/2018
Nařízení ECB (EU) 2018/1845 ze dne 21. listopadu 2018 o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 v souvislosti s limitem pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti  (ECB/2018/26), Úř. věst. L 299, 26. 11. 2018, s. 55.
20/11/2018
Stanovisko k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (CON/2018/54), Úř. věst. C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatečné informace
19/11/2018
Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Българска народна банка (Bulharské národní banky) a k správě a řízení úvěrových institucí (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Stanovisko k provedení doporučení obsažených v konvergenční zprávě do zákona o Българска народна банка (Bulharské národní bance) (CON/2018/53), Bulharsko, 16. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Stanovisko k posílení finančního dohledu a ochrany investorů (CON/2018/50), Polsko, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Stanovisko k určení základních služeb a provozovatelů základních služeb pro účely bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/1625 ze dne 8. října 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2018/24), Úř. věst. L 280, 9. 11. 2018, s. 1.
09/11/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/1626 ze dne 3. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2018/20), Úř. věst. L 280, 9. 11. 2018, s. 40.
09/11/2018
Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty pro účely zavedení úzké spolupráce mezi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Obecné zásady ECB/2012/27. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 9. 11. 2018, s. .
09/11/2018
Rozhodnutí ECB/2007/7. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 9. 11. 2018, s. .
08/11/2018
Stanovisko k požadavkům na minimální rezervy, které stanovuje Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Maďarsko, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Doporučení ECB ze dne 19. října 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2018/25), Úř. věst. C 394, 30. 10. 2018, s. 1.
26/10/2018
Stanovisko k revizi finského zákona o požadavcích na připravenost platných ve finančním sektoru (CON/2018/46), Finsko, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Stanovisko k zákonu o Státním kontrolním úřadu (CON/2018/45), Chorvatsko, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit systémově významné úvěrové instituce při stanovení zásad týkajících se pevné složky odměny (CON/2018/44), Nizozemsko, 23. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Stanovisko k návrhu nařízení o některých poplatcích za přeshraniční platby v Unii a poplatcích za konverzi měny (CON/2018/38), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 7.Dodatečné informace
23/10/2018
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (CON/2018/37), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatečné informace
19/10/2018
Stanovisko k přezkumu obezřetnostního zacházení s investičními podniky (CON/2018/36), Úř. věst. C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatečné informace
12/10/2018
Doporučení ECB ze dne 4. října 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/23), Úř. věst. C 370, 12. 10. 2018, s. 1.
28/09/2018
Stanovisko ke zřízení vnitrostátní databáze nároků z pojištění (CON/2018/43), Irsko, 28. 9. 2018.
14/09/2018
Doporučení ECB ze dne 6. září 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España (ECB/2018/22), Úř. věst. C 325, 14. 9. 2018, s. 1.
11/09/2018
Stanovisko k úpravě reformy družstevních bank a záložen  (CON/2018/42), Itálie, 11. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Stanovisko k novým pravidlům pro zaokrouhlování plateb v eurech (CON/2018/41), Belgie, 4. 9. 2018.
03/09/2018
Stanovisko k předávání administrativních údajů pro statistické účely (CON/2018/40), Německo, 3. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Stanovisko ke kritické infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti a krytým dluhopisům (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (CON/2018/33), Úř. věst. C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatečné informace
20/08/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/1151 ze dne 2. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky  (ECB/2018/19), Úř. věst. L 209, 20. 8. 2018, s. 2.
17/08/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/1148 ze dne 10. srpna 2018 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), Úř. věst. L 208, 17. 8. 2018, s. 91.Dodatečné informace
16/08/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (CON/2018/35), Úř. věst. C 378, 16. 8. 2018, s. 2.Dodatečné informace
27/07/2018
Stanovisko k vzájemnému provádění makroobezřetnostních nástrojů v Lucembursku (CON/2018/34), Lucembursko, 27. 7. 2018.
25/07/2018
Stanovisko k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (CON/2018/25), Úř. věst. C 261, 25. 7. 2018, s. 1.Dodatečné informace
24/07/2018
Doporučení ECB ze dne 6. července 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2018/18), Úř. věst. C 260, 24. 7. 2018, s. 1.
07/06/2018
Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2018/28), Francie, 7. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty (CON/2018/19), Úř. věst. C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
18/07/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a související právní akty, a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (CON/2018/26), Úř. věst. C 251, 18. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
05/07/2018
Stanovisko k regulaci podnikatelské činnosti v oblasti vlastnictví úvěrových smluv (CON/2018/31), Irsko, 5. 7. 2018.
25/06/2018
Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu (CON/2018/20), Úř. věst. C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatečné informace
18/06/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/877 ze dne 1. června 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2018/17), Úř. věst. L 154, 18. 6. 2018, s. 22.
18/06/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/876 ze dne 1. června 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/16), Úř. věst. L 154, 18. 6. 2018, s. 3.
15/06/2018
Stanovisko k požadavkům na splácení hypotečních úvěrů  (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/861 ze dne 24. dubna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2018/13), Úř. věst. L 153, 15. 6. 2018, s. 161.
15/06/2018
Obecné zásady (ECB/2013/23). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 15. 6. 2018, s. .
08/06/2018
Stanovisko k různým ustanovením finančního práva  (CON/2018/29), Belgie, 8. 6. 2018.
28/05/2018
Doporučení ECB ze dne 18. května 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/15), Úř. věst. C 181, 28. 5. 2018, s. 1.
18/05/2018
Stanovisko k zavedení rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů veřejného zájmu (CON/2018/27), Belgie, 18. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Stanovisko ke správním sankcím a trestným činům v souvislosti s poskytnutím nepravdivých nebo zavádějících informací Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irsko, 11. 5. 2018.
07/05/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/797 ze dne 3. května 2018 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím  (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.
30/04/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/667 ze dne 19. dubna 2018 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
27/04/2018
Stanovisko k určení kritické infrastruktury a dohledu nad ní pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2018/22), Estonsko, 27. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/572 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2018/5), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 49.
13/04/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/571 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2018/4), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 45.
13/04/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/570 ze dne 7. února 2018, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2018/3), Úř. věst. L 95, 13. 4. 2018, s. 23.
09/04/2018
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
06/04/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/547 ze dne 27. března 2018 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají kapitálová rozhodnutí v přenesené pravomoci (ECB/2018/11), Úř. věst. L 90, 6. 4. 2018, s. 110.
06/04/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/546 ze dne 15. března 2018 o přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí  (ECB/2018/10), Úř. věst. L 90, 6. 4. 2018, s. 105.
06/04/2018
Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Státním kontrolním úřadu (CON/2018/17), Chorvatsko, 6. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (CON/2018/12), Úř. věst. C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatečné informace
04/04/2018
Stanovisko ke zřízení rámce pro sekuritizaci (CON/2018/16), Kypr, 4. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Doporučení ECB ze dne 9. března 2018 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France  (ECB/2018/9), Úř. věst. C 107, 22. 3. 2018, s. 1.
21/03/2018
Stanovisko k bezpečnosti a ochraně kritických infrastruktur (CON/2018/15), Belgie, 21. 3. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta/viceprezidentky ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
05/03/2018
Obecné zásady ECB (EU) 2018/323 ze dne 22. února 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2018/8), Úř. věst. L 62, 5. 3. 2018, s. 38.
05/03/2018
Nařízení ECB (EU) 2018/318 ze dne 22. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2018/7), Úř. věst. L 62, 5. 3. 2018, s. 4.
05/03/2018
Stanovisko k řešení nesplácených hypotečních úvěrů  (CON/2018/13), Irsko, 5. 3. 2018.
05/03/2018
Obecné zásady ECB/2013/7. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  5. 3. 2018.
05/03/2018
Nařízení ECB/2012/24. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 5. 3. 2018.
02/03/2018
Oprava rozhodnutí ECB (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB Úř. věst. L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Oprava obecných zásad ECB (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank Úř. věst. L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Oprava obecných zásad ECB (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím Úř. věst. L 60, 2. 3. 2018, s. 56.
01/03/2018
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (CON/2018/1), Úř. věst. C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatečné informace
19/02/2018
Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2018/9), Lucembursko, 19. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Nařízení ECB (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2), Úř. věst. L 45, 17. 2. 2018, s. 3.
16/02/2018
Rozhodnutí ECB (EU) 2018/228 ze dne 13. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/936 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti  (ECB/2018/6), Úř. věst. L 43, 16. 2. 2018, s. 18.
16/02/2018
Rozhodnutí (EU) 2017/936 (ECB/2017/16). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 16. 2. 2018, s. .
15/02/2018
Stanovisko k pověření Bank of Greece novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce (CON/2018/11), Řecko, 15. 2. 2018.
14/02/2018
Stanovisko k navrácení peněžních prostředků Republiky Slovinsko z určených daňových rájů (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce (CON/2018/10), Kypr, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko k závislosti úvěrových institucí na finančních prostředcích pocházejících od finančních podniků (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko ke zdrojům financování a řízení maltského úřadu pro finanční služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
01/02/2018
Doporučení ECB ze dne 26. ledna 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2018/1), Úř. věst. C 37, 1. 2. 2018, s. 1.
01/02/2018
Rozhodnutí (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 1. 2. 2018, s. .
31/01/2018
Stanovisko ke sdělením klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Stanovisko k úpravám rámce Unie pro řízení krizí (CON/2017/47), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatečné informace
31/01/2018
Stanovisko ke změnám unijního rámce kapitálových požadavků pro úvěrové instituce a investiční podniky (CON/2017/46), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatečné informace
26/01/2018
Stanovisko k organizaci centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí (CON/2018/4), Belgie, 26. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Doporučení ECB ze dne 28. prosince 2017 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2017/44), Úř. věst. C 8, 11. 1. 2018, s. 1.
11/01/2018
Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/2), Řecko, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Doporučení ECB ze dne 19. prosince 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), Úř. věst. C 2, 5. 1. 2018, s. 1.

2017

23/12/2017
Doporučení ECB ze dne 15. prosince 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi ECB (ECB/2017/42), Úř. věst. C 444, 23. 12. 2017, s. 1.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2444 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/2332 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí  (ECB/2017/41), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2443 ze dne 8. prosince 2017 o schválení objemu emise mincí v roce 2018  (ECB/2017/40), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2442 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2164 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2017/39), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
15/12/2017
Obecné zásady ECB ze dne 23. listopadu 2017 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38), Úř. věst. L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
06/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2239 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2017/36), Úř. věst. L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
04/12/2017
Stanovisko ECB k omezení počtu ústředních úvěrových družstev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Stanovisko k pověření Lietuvos bankas funkcí fiskálního agenta Mezinárodního měnového fondu  (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Stanovisko k referenčním hodnotám ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2199 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/37), Úř. věst. L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
27/11/2017
Stanovisko ke změnám rámce rozhodování Българска народна банка (Bulharské národní banky) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Stanovisko k transakcím se spřízněnými stranami  (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Stanovisko k právnímu předpisu o platech a důchodech (CON/2017/49), Irsko, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2097 ze dne 3. listopadu 2017 o metodice pro výpočet sankcí za porušení požadavků v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy  (ECB/2017/35), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
16/11/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/2095 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci ECB uvalovat sankce (ECB/2017/34), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
16/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2098 ze dne 3. listopadu 2017 o procesních aspektech ukládání nápravných opatření v případě neplnění nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
16/11/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/2094 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy  (ECB/2017/32), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
16/11/2017
Nařízení ECB/1999/4. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 16. 11. 2017, s. .
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (CON/2017/42), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí  (CON/2017/39), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
14/11/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/2193 ze dne 27. října 2017, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/280 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2017/31), Úř. věst. L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
14/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 89.Dodatečné informace
14/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2080 ze dne 22. září 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/9 o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití  (ECB/2017/29), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
14/11/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/2082 ze dne 22. září 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2017/28), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
14/11/2017
Rozhodnutí ECB/2010/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 14. 11. 2017, s. .
09/11/2017
Stanovisko k podpoře dlužníků z úvěrů na bydlení, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, a k podpoře dobrovolné restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných nebo indexovaných v cizí měně (CON/2017/48), Polsko, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Stanovisko k dočasnému zmrazení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2017/45), Francie, 6. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), Úř. věst. C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatečné informace
27/10/2017
Stanovisko k platebním službám (CON/2017/44), Kypr, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při dohledu nad vzděláváním finančních zprostředkovatelů (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti  (CON/2017/40), Kypr, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Stanovisko k mezibankovnímu clearingu a zúčtování v Polsku (CON/2017/37), Polsko, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Doporučení ECB ze dne 8. září 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska  (ECB/2017/27), Úř. věst. C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/1539 ze dne 25. srpna 2017, kterým se stanoví datum použitelnosti nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce (ECB/2017/26), Úř. věst. L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
19/09/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), Úř. věst. L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 19. 9. 2017, s. .
11/09/2017
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy, vykazování údajů o úvěrech, makroobezřeznostním pravomocím a nástrojům a k společným postupům v rámci jednotného mechanismu dohledu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Doporučení ECB ze dne 24. srpna 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Úř. věst. C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
25/08/2017
Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem (CON/2017/35), Rakousko, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění základní statut NBB, pokud se týká počtu členů Rady NBB (CON/2017/34), Belgie, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1493 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance  (ECB/2017/23), Úř. věst. L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
22/08/2017
Rozhodnutí (ECB/2014/29). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 22. 8. 2017, s. .
21/08/2017
Stanovisko k vykazování údajů o úvěrech (CON/2017/33), Rakousko, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Stanovisko k určení Central Bank of Cyprus jako orgánu pro informace a k zahrnutí příslušné výjimky z požadavku na dodržování bankovního tajemství (CON/2017/32), Kypr, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Stanovisko k zákonu o kritické infrastruktuře (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o provádění měnové politiky ze strany Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvatsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k dodatečnému požadavku na amortizaci hypoték (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Stanovisko k přístupu do centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1403 ze dne 23. června 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20), Úř. věst. L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
29/07/2017
Obecné zásady (ECB/2012/13). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 29. 7. 2017, s. .
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1361 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/15), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1360 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/14), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1359 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/13), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
21/07/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/1362 ze dne 18. května 2017, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
21/07/2017
Stanovisko ECB ze dne 7. června 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  (CON/2017/22), Úř. věst. C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatečné informace
17/07/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/1404 ze dne 23. června 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Úř. věst. L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
12/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1258 ze dne 5. července 2017 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí  (ECB/2017/22), Úř. věst. L 179, 12. 7. 2017, s. 39.
11/07/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1198 ze dne 27. června 2017 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance  (ECB/2017/21), Úř. věst. L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
23/06/2017
Doporučení pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (předložené Evropskou centrální bankou) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Stanovisko k zákonu o Národní nadaci pro výzkum, technologii a rozvoj (CON/2017/26), Rakousko, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Rozhodnutí ECB/2012/6. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 23. 6. 2017, s. .
16/06/2017
Stanovisko k vlastnictví jednotky pro speciální účel zřízené za účelem výroby eurobankovek (CON/2017/25), Španělsko, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije  (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Stanovisko k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik (CON/2017/21), Rakousko, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/937 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o významu dohlížených subjektů (ECB/2017/17), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/936 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2017/16), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/935 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a o hodnocení splnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/934 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o významu dohlížených subjektů (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
30/05/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/20), Belgie, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Stanovisko ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací (CON/2017/19), Španělsko, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/760 ze dne 24. dubna 2017 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017 (ECB/2017/11), Úř. věst. 113, 28. 4. 2017, s. 52.
24/04/2017
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (CON/2017/6), Úř. věst. C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatečné informace
24/04/2017
Stanovisko k zákonu o platebních službách, službách vydávání elektronických peněz a platebních systémech (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9), Úř. věst. L 101, 13. 4. 2017, s. 156.Dodatečné informace
13/04/2017
Doporučení ECB ze dne 31. března 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
13/04/2017
Doporučení ECB ze dne 4. dubna 2017 o společných specifikacích pro uplatňování některých možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/10), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
12/04/2017
Stanovisko k rozšíření rozsahu údajů vedených v registru úvěrů (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Stanovisko k poskytování pojištění proti záplavám (CON/2017/12), Irsko, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Stanovisko ke změnám zákona o dohledu nad finančním trhem  (CON/2017/11), Německo, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Stanovisko k určování kritických infrastruktur pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2017/10), Německo, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Stanovisko k úvěrům vázaným na cizí měnu (CON/2017/9), Polsko, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/469 ze dne 7. února 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2017/7), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
22/03/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/468 ze dne 26. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2017/5), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
22/03/2017
Rozhodnutí ECB/2010/10. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 22. 3. 2017, s. .
21/03/2017
Stanovisko k omezení povinnosti přijímat platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Stanovisko k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku (CON/2017/7), Řecko, 15. 3. 2017.
01/03/2017
Stanovisko k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy  (CON/2017/5), Polsko, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Stanovisko k účasti Itálie na několika programech Mezinárodního měnového fondu: rozšíření Nové dohody o zápůjčce, příspěvku do Fondu na snížení chudoby a podporu růstu a nové bilaterální dohodě o úvěru (CON/2017/4), Itálie, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly v oblasti hypotečních úvěrů  (CON/2017/3), Kypr, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Rozhodnutí ECB/2015/10. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  17. 2. 2017.
15/02/2017
Stanovisko k platebním účtům (CON/2017/2), Kypr, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2017/274 ze dne 10. února 2017, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), Úř. věst. L 40, 13. 2. 2017, s. 72.
07/02/2017
Obecné zásady ECB/2008/8. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 7. 2. 2017.
03/02/2017
Stanovisko k opatřením na podporu likvidity, preventivní rekapitalizaci a dalším naléhavým opatřením týkajícím se bankovního sektoru (CON/2017/1), Itálie, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Obecné zásady ECB/2014/15. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 1. 2. 2017, s. .
31/01/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/148 ze dne 16. prosince 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2016/45), Úř. věst. L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/103 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/4), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/102 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/3), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/101 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/2), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/100 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2017/1), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2014/45. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2016/16. Neoficiální konsolidované znění zpracované Úřadem pro publikace Evropské unie  13. 1. 2017.
06/01/2017
Doporučení ECB ze dne 22. prosince 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Úř. věst. C 3, 6. 1. 2017, s. 1.

2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dozoru nad zpracovateli platebních transakcí (CON/2016/61), Belgie, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Doporučení ECB ze dne 13. prosince 2016 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2016/44), Úř. věst. C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2248 ze dne 3. listopadu 2016 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2016/36), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatečné informace
20/12/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2247 ze dne 3. listopadu 2016 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2016/35), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (22) +