Menu

ECB/2020/6

 1. 2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/140 kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/46 (ECB/2020/6), OL L 27I, 2020 2 1, p. 15.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/46, kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/26 (ECB/2018/30), OL L 9, 2019 1 11, p. 190.
   1. Nebegalioja: 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės (ECB/2013/26) (ECB/2013/26), OL L 16, 2014 1 21, p. 47.
    1. Nebegalioja: 2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės  (ECB/2013/15), OL L 187, 2013 7 6, p. 9.
     1. Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas, nustatantis įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingas priemones  (ECB/2008/27), OL L 21, 2009 1 24, p. 77.
      1. Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas, nustatantis įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingas priemones (ECB/2006/24), OL L 24, 2007 1 31, p. 9.
       1. Nebegalioja: 2003 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, nustatantis įnašui į ECB atsargas ir atidėjimus, ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingas priemones (ECB/2003/21), OL L 9, 2004 1 15, p. 36.
       2. Nebegalioja: 2004 m. balandžio 22 d. ECB sprendimas, nustatantis įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę, nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui ir susijusiems finansiniams klausimams reikalingas priemones (ECB/2004/8), OL L 205, 2004 6 9, p. 13.