Menu

ESB/2020/6

  1. Odluka (EU) 2020/140 ESB od 22. siječnja 2020. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/46 (ESB/2020/6), SL L 27I, 1.2.2020., str. 15.

    1. : Odluka (EU) 2019/46 ESB od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/26 (ESB/2018/30), SL L 9, 11.1.2019., str. 190.
      1. : Odluka ESB od 29. kolovoza 2013. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama  (ESB/2013/26), SL L 16, 21.1.2014., str. 47.