Menu

  1. Sopimus, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta , EUVL C 63, 1.2.2020, s. 1.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu sopimukseen, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta ( EUVL C 032I, 1.2.2020 ) , EUVL C 42, 7.2.2020, s. 36.