Menu

CON/2019/43

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta (CON/2019/43), 11.12.2019.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston Suositus, annettu 8 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä