Menu

CON/2019/35

  1. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB  (CON/2019/35), SL C 374, 23.10.2019., str. 2.

       
      Preporuka Vijeća od 10. listopada 2019. o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke