Menu

CON/2019/35

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta  (CON/2019/35), EUVL C 374, 23.10.2019, s. 2.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä