Menu

ECB/2018/30

 1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/46 ze dne 29. listopadu 2018 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26  (ECB/2018/30), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 190.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2013/26), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 47.
   1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2013/15), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 9.
    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 12. prosince 2008 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv  (ECB/2008/27), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 77.
     1. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2006/24), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 9.
      1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2003 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na rezervní fondy a rezervy ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2003/21), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2004, s. 36.
      2. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky, pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a pro související finanční otázky (ECB/2004/8), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 13.