Menu

CON/2018/54

  1. Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden (CON/2018/54), PB C 444 van 20.11.2018, blz. 15.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden (COM(2018) 135)