Menu

CON/2018/54

 1. Stanovisko k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (CON/2018/54), Úř. věst. C 444, 20. 11. 2018, s. 15.

   Dodatečné informace

    
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (COM(2018) 135)
    
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (COM(2018) 135)