Menu

CON/2018/51

 1. Lausunto ehdotuksesta asetukseksi Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta (CON/2018/51), EUVL C 444, 10.12.2018, s. 11.

   Lisätietoja

    
   Ehdotus Euroopan parlamentin Ja neuvoston asetukseksi Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta (COM(2018) 387 final)
    
   Annex 1 – Liite asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta (COM(2018) 387 final)
    
   Annex 2 – Liite asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta (COM(2018) 387 final)