Menu

CON/2018/35

 1. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo IV”) (CON/2018/35), SL C 378, 16.8.2018., str. 2.

    
   Prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.–2027. (program „Periklo IV”) (COM(2018)369)
    
   Prilog Prijedlogu uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.–2027. (program „Periklo IV”) (COM(2018)369)