ECB/2018/21

  1. Besluit (EU) 2018/1148 van de ECB van 10 augustus 2018 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU 2016/1041 (ECB/2018/21), PB L 208 van 17.8.2018, blz. 91.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer (EU) 2016/1041 van de ECB van 22 juni 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledige gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), PB L 169 van 28.6.2016, blz. 14.