EKB/2018/21

  1. Az EKB (EU) 2018/1148 határozata (2018. augusztus 10.) a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2016/1041 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/21), HL L 208., 2018.8.17., 91. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 22-i (EU) 2016/1041 EKBi határozat (EKB/2016/18), HL L 169., 2016.6.28., 14. o.