Banking Supervision
Български
Other languages1 +
Menu

ЕЦБ/2017/22

  1. Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22), OВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 39..

    Допълнителна информация

    1. Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране , OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
      OTHER LANGUAGES (2) +