ECB/2016/35

 1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2016/35), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 1.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 11. novembra 2010 o ročnej účtovnej závierke ECB (prepracované znenie)  (ECB/2010/21), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 1.
   1. Už nie je účinné: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 10. novembra 2006 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2006/17), Ú. v. EÚ L 348, 11. 12. 2006, s. 38.
    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 5. decembra 2002 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2002/11), Ú. v. EÚ L 58, 3. 3. 2003, s. 38.
    2. Rozhodnutie ECB zo 17. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2002/11 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2005/12), Ú. v. EÚ L 311, 26. 11. 2005, s. 43.
    3. Rozhodnutie ECB z 13. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2002/11 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2006/3), Ú. v. EÚ L 89, 28. 3. 2006, s. 56.
   2. Rozhodnutie ECB zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2007/21), Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008, s. 83.
   3. Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2008/22), Ú. v. EÚ L 36, 5. 2. 2009, s. 22.
   4. Rozhodnutie ECB zo 17. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2009/19), Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009, s. 54.
   5. ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2009/29), Ú. v. EÚ L 348, 29. 12. 2009, s. 57.
   6. Rozhodnutie ECB/2006/17. Neoficiálny konsolidovaný text [19a)-e)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie , 31. 12. 2009.
  2. Rozhodnutie ECB z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2012/30), Ú. v. EÚ L 356, 22. 12. 2012, s. 93.
  3. Rozhodnutie ECB z 27. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2013/52), Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2014, s. 7.
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/425 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2014/55), Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 53.
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1196 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2015/26), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 134.