Menu

BCE/2016/35

 1. Decizia (UE) 2016/2247 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2016/35), JO L 347, 20.12.2016, p. 1.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 11 noiembrie 2010 privind conturile anuale ale BCE (reformare) (BCE/2010/21), JO L 35, 9.2.2011, p. 1.
   1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 10 noiembrie 2006 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2006/17), JO L 348, 11.12.2006, p. 38.
   2. Decizia BCE din 17 decembrie 2007 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2007/21), JO L 42, 16.2.2008, p. 83.
   3. Decizia BCE din 11 decembrie 2008 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2008/22), JO L 36, 5.2.2009, p. 22.
   4. Decizia BCE din 17 iulie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2009/19), JO L 202, 4.8.2009, p. 54.
   5. Decizia BCE din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2009/29), JO L 348, 29.12.2009, p. 57.
   6. Decizia BCE/2006/17. Text consolidat neoficial [19 a) - e)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene , 31.12.2009.
  2. Decizia BCE din 10 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2012/30), JO L 356, 22.12.2012, p. 93.
  3. Decizia BCE din 27 decembrie 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2013/52), JO L 33, 4.2.2014, p. 7.
  4. Decizia (UE) 2015/425 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2014/55), JO L 68, 13.3.2015, p. 53.
  5. Decizia (UE) 2015/1196 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2015/26), JO L 193, 21.7.2015, p. 134.