Menu

EBC/2016/35

 1. Decyzja EBC (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2016/35), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 1.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (wersja przekształcona)  (EBC/2010/21), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 1.
   1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2006/17), Dz.U. L 348 z 11.12.2006, str. 38.
    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2002/11), Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 38.
    2. Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2005/12), Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 43.
    3. Decyzja EBC z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2006/3), Dz.U. L 89 z 28.3.2006, str. 56.
   2. Decyzja EBC z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2007/21), Dz.U. L 42 z 16.2.2008, str. 83.
   3. Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2008/22), Dz.U. L 36 z 5.2.2009, str. 22.
   4. Decyzja EBC z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2009/19), Dz.U. L 202 z 4.8.2009, str. 54.
   5. Decyzja EBC z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2009/29), Dz.U. L 348 z 29.12.2009, str. 57.
   6. Decyzja EBC/2006/17. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [12a)-e)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, 31.12.2009.
  2. Decyzja EBC z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2012/30), Dz.U. L 356 z 22.12.2012, str. 93.
  3. Decyzja EBC z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2013/52), Dz.U. L 33 z 4.2.2014, str. 7.
  4. Decyzja EBC (UE) 2015/425 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2014/55), Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 53.
  5. Decyzja EBC (UE) 2015/1196 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2015/26), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 134.