Menu

BĊE/2016/35

 1. Deċiżjoni (UE) 2016/2247 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2016/35), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 1.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta' Novembru 2010 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/21), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 1.
   1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE ta' l-10 ta' Novembru, 2006, dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2006/17), ĠU L 348, 11.12.2006, pġ. 38.
    1. Mhux aktar fis-seħħ: Id-Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2002 rigward il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2002/11), ĠU L 58, 3.3.2003, pġ. 38.
    2. Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Novembru, 2005, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2002/11 dwar il-kontijiet annwali tal-tal-BĊE (BĊE/2005/12), ĠU L 311, 26.11.2005, pġ. 43.
    3. Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Marzu, 2006 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2002/11 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2006/3), ĠU L 89, 28.3.2006, pġ. 56.
   2. Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta' Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2007/21), ĠU L 42, 16.2.2008, pġ. 83.
   3. Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2008/22), ĠU L 36, 5.2.2009, pġ. 22.
   4. Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Lulju 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2009/19), ĠU L 202, 4.8.2009, pġ. 54.
   5. Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar ir-rendikont annwali tal-BĊE (BĊE/2009/29), ĠU L 348, 29.12.2009, pġ. 57.
   6. Deċiżjoni BĊE/2006/17. Test konsolidat mhux uffiċjali [12a)-e]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 31.12.2009.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2012/30), ĠU L 356, 22.12.2012, pġ. 93.
  3. Deċiżjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Diċembru 2013 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2013/52), ĠU L 33, 4.2.2014, pġ. 7.
  4. Deċiżjoni (UE) 2015/425 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2014/55), ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 53.
  5. Deċiżjoni (UE) 2015/1196 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2015/26), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 134.