ESB/2016/35

  1. Odluka (EU) 2016/2247 ESB od 3. studenoga 2016. o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2016/35), SL L 347, 20.12.2016., str. 1.

    1. : Odluka ESB od 11. studenoga 2010. o godišnjim financijskim izvještajima ESB (preinačeno) (ESB/2010/21), SL L 35, 9.2.2011., str. 1.
    2. Odluka ESB od 10. prosinca 2012. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2012/30), SL L 356, 22.12.2012., str. 93.
    3. Odluka (EU) 2015/425 ESB od 15. prosinca 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2014/55), SL L 68, 13.3.2015., str. 53.
    4. Odluka (EU) 2015/1196 ESB od 2. srpnja 2015. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima ESB  (ESB/2015/26), SL L 193, 21.7.2015., str. 134.