Menu

EKP/2016/35

 1. EKP:n päätös (EU) 2016/2247, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, EKP:n tilinpäätöksestä (EKP/2016/35), EUVL L 347, 20.12.2016, s. 1.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, EKP:n tilinpäätöksestä (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/21), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 1.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2006, EKP:n tilinpäätöksestä (EKP/2006/17), EUVL L 348, 11.12.2006, s. 38.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2002, EKP:n tilinpäätöksestä (EKP/2002/11), EUVL L 58, 3.3.2003, s. 38.
     1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, EKP:n tilinpäätöksestä, sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1999 ja 12 päivänä joulukuuta 2000 (EKP/2000/16), EYVL L 33, 2.2.2001, s. 1.
    2. EKP:n päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2005, jolla muutetaan EKP:n tilinpäätöksestä tehtyä päätöstä EKP/2002/11 (EKP/2005/12), EUVL L 311, 26.11.2005, s. 43.
    3. EKP:n päätös, tehty 13 päivänä maaliskuuta 2006, jolla muutetaan EKP:n tilinpäätöksestä tehtyä päätöstä EKP/2002/11 (EKP/2006/3), EUVL L 89, 28.3.2006, s. 56.
   2. EKP:n päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2007, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta  (EKP/2007/21), EUVL L 42, 16.2.2008, s. 83.
   3. EKP:n päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2008, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2008/22), EUVL L 36, 5.2.2009, s. 22.
   4. EKP:n päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2009, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2009/19), EUVL L 202, 4.8.2009, s. 54.
   5. EKP:n päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2009, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2009/29), EUVL L 348, 29.12.2009, s. 57.
   6. Päätös EKP/2006/17. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [19 a)-e)], 31.12.2009.
  2. EKP:n päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2012/30), EUVL L 356, 22.12.2012, s. 93.
  3. EKP:n päätös, annettu 27 päivänä joulukuuta 2013, EKP:n tilinpäätöksestä annetun päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2013/52), EUVL L 33, 4.2.2014, s. 7.
  4. EKP:n päätös (EU) 2015/425, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55), EUVL L 68, 13.3.2015, s. 53.
  5. EKP:n päätös (EU) 2015/1196, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2015/26), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 134.