ECB/2016/35

 1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2247 ze dne 3. listopadu 2016 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2016/35), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 1.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 11. listopadu 2010 o ročních účetních závěrkách ECB (přepracované znění)  (ECB/2010/21), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 1.
   1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 10. listopadu 2006 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2006/17), Úř. věst. L 348, 11. 12. 2006, s. 38.
    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 5. prosince 2002 o ročních účetních uzávěrkách ECB (ECB/2002/11), Úř. věst. L 58, 3. 3. 2003, s. 38.
    2. Rozhodnutí ECB ze dne 17. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí ECB/2002/11 o ročních účetních uzávěrkách ECB (ECB/2005/12), Úř. věst. L 311, 26. 11. 2005, s. 43.
    3. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2002/11 o ročních účetních uzávěrkách Evropské centrální banky (ECB/2006/3), Úř. věst. L 89, 28. 3. 2006, s. 56.
   2. Rozhodnutí ECB ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2007/21), Úř. věst. L 42, 16. 2. 2008, s. 83.
   3. Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2008/22), Úř. věst. L 36, 5. 2. 2009, s. 22.
   4. Rozhodnutí ECB ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2009/19), Úř. věst. L 202, 4. 8. 2009, s. 54.
   5. Rozhodnutí ECB ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2009/29), Úř. věst. L 348, 29. 12. 2009, s. 57.
   6. Rozhodnutí ECB/2006/17. Neoficiální konsolidované znění [12a)-e)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie, 31. 12. 2009.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2012/30), Úř. věst. L 356, 22. 12. 2012, s. 93.
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 27. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2013/52), Úř. věst. L 33, 4. 2. 2014, s. 7.
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/425 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2014/55), Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 53.
  5. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2015/26), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 134.