2020

30/03/2020
ECB:s rekommendation av den 27 mars 2020 om utdelningar under COVID-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/1 (ECB/2020/19), EUT C 63, 30.3.2020, s. 1.Ytterligare information
30/03/2020
Yttrande om hur Lietuvos bankas tillhandahåller likviditetsstöd i nödlägen (CON/2020/11), Litauen, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/441 av den 24 mars 2020 om ändring av ECB:s beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2020/18), EUT L 91, 25.3.2020, s. 5.
25/03/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/440 av den 24 mars 2020 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin  (ECB/2020/17), EUT L 91, 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
ECB:s recommendation av den 19 mars 2020 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka (ECB/2020/14), EUT C 98, 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
Yttrande om nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka (HNB) inom den gemensamma tillsynsmekanismen, samt om HNB:s mandat och verktyg för makrotillsynen (CON/2020/10), Kroatien, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Beslut ECB/2010/14. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 25.3.2020, s. .
23/03/2020
ECB:s riktlinje (EU) 2020/428 av den 5 mars 2020 om upphävande av riktlinje ECB/2012/16 om datautbytet för kontanttjänster  (ECB/2020/12), EUT L 87, 23.3.2020, s. 4.Ytterligare information
19/03/2020
Yttrande om översyn av betalningssystem och operatörer av betalningssystem (CON/2020/9), Cypern, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Yttrande om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/407 av den 16 mars 2020 om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2020/13), EUT L 80, 17.3.2020, s. 23.
09/03/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/380 av den 18 februari 2020 om ändring av beslut (EU) 2016/245 om regler för upphandling (ECB/2020/10), EUT L 69, 9.3.2020, s. 41.
06/03/2020
ECB:s riktlinje (EU) 2020/381 av den 21 februari 2020 om ändring av riktlinje (EU) 2017/2335 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker  (ECB/2020/11), EUT L 69, 6.3.2020, s. 46.
12/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/188 av den 3 februari 2020 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2020/9), EUT L 39, 12.2.2020, s. 12.Ytterligare information
12/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/187 av den 3 februari 2020 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (omarbetning)  (ECB/2020/8), EUT L 39, 12.2.2020, s. 6.Ytterligare information
07/02/2020
Rättelse till Avtal av den 22 januari 2020 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen ( EUT C 032I, 1.2.2020 )  EUT C 42, 7.2.2020, s. 34.
05/02/2020
Yttrande om Eesti Panks styrelse (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/141 av den 22 januari 2020 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2020/7), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 21.
01/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/140 av den 22 januari 2020 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 15.Ytterligare information
01/02/2020
ECB:s Beslut (EU) 2020/139 av den 22 januari 2020 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 1.Ytterligare information
01/02/2020
ECB:s beslut (EU) 2020/138 av den 22 januari 2020 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), EUT L 27, 1.2.2020, s. 6.Ytterligare information
01/02/2020
ECB:s Beslut (EU) 2020/137 av den 22 januari 2020 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/43  (ECB/2020/3), EUT L 27, 1.2.2020, s. 4.Ytterligare information
01/02/2020
ECB:s Beslut (EU) 2020/136 av den 22 januari 2020 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/48  (ECB/2020/2), EUT L 27, 1.2.2020, s. 1.Ytterligare information
01/02/2020
Avtal av den 22 januari 2020 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen  EUT C 63, 1.2.2020, s. 1.Ytterligare information
03/02/2020
Yttrande om ändringar av ledningsstrukturen inom De Nederlandsche Bank och ett formellt inrättande av kommittén för finansiell stabilitet (CON/2020/6), Nederländerna, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Yttrande om de sanktionsmöjligheter Bulgariens nationalbank har inom ramen för ett nära samarbete och den officiella växelkursen för den bulgariska leven (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Yttrande om rätten för kreditinstituts konkursförvaltare och likvidatorer att inneha medel på ett konto hos Latvijas Banka (CON/2020/4), Lettland, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Har upphört att gälla: ECB:s rekommendation av den 17 januari 2020 om utdelningsregler (ECB/2020/1), EUT C 30, 29.1.2020, s. 1.
14/01/2020
Yttrande om återhämtning och resolution av centrala motparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Yttrande om åtgärder för att begränsa makrotillsynsriskerna på området bostadslån (CON/2020/1), Tyskland, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Yttrande om det nationella försvaret (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2019/46), Nederländerna, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language