2020

05/02/2020
Mnenje o nadzornem odboru centralne banke Eesti Pank (CON/2020/7), Estonija, 5. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/141 z dne 22. januarja 2020 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2020/7), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 21.
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/140 z dne 22. januarja 2020 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 15.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/139 z dne 22. januarja 2020 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 1.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/138 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/44  (ECB/2020/4), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 6.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/137 z dne 22. januarja 2020 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 4.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/136 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/48  (ECB/2020/2), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 1.Dodatne informacije
01/02/2020
Sporazum z dne 22. januarja 2020 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembi Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije  UL C 63, 1. 2. 2020, str. 1.
03/02/2020
Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke De Nederlandsche Bank in uradni ustanovitvi odbora za finančno stabilnost (CON/2020/6), Nizozemska, 3. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mnenje o pooblastilih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) za nalaganje sankcij v okviru tesnega sodelovanja in o uradnem menjalnem tečaju bolgarskega leva (CON/2020/5), Bolgarija, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mnenje o pravici upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prenehanja kreditnih institucij, da imajo sredstva na računu pri centralni banki Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Priporočilo ECB z dne 17. januarja 2020 o politiki razdelitve dividend (ECB/2020/1), UL C 30, 29. 1. 2020, str. 1.
14/01/2020
Mnenje o sanaciji in reševanju centralnih nasprotnih strank (CON/2020/3), Nemčija, 14. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Mnenje o ukrepih za omejitev makrobonitetnih tveganj pri stanovanjskih posojilih (CON/2020/1), Nemčija, 8. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Mnenje o zakonu o nacionalni obrambi (CON/2020/2), Estonija, 7. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2019/46), Nizozemska, 30. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language