2020

25/03/2020
Sklep ECB (EU) 2020/441 z dne 24. marca 2020 o spremembi Sklepa ECB (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2020/18), UL L 91, 25. 3. 2020, str. 5.
25/03/2020
Sklep ECB (EU) 2020/440 z dne 24. marca 2020 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17), UL L 91, 25. 3. 2020, str. 1.
25/03/2020
Priporočilo ECB z dne 19. marca 2020 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka (ECB/2020/14), UL C 98, 25. 3. 2020, str. 1.
25/03/2020
Mnenje o tesnem sodelovanju med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (HNB) v okviru enotnega mehanizma nadzora ter o makrobonitetnem mandatu in orodjih HNB (CON/2020/10), Hrvaška, 25. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Sklep ECB/2010/14. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 25. 3. 2020, str. .
23/03/2020
Smernica ECB (EU) 2020/428 z dne 5. marca 2020 o razveljavitvi Smernice ECB/2012/16 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah (ECB/2020/12), UL L 87, 23. 3. 2020, str. 4.
19/03/2020
Mnenje o pregledu plačilnih sistemov in upravljavcev plačilnih sistemov (CON/2020/9), Ciper, 19. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Mnenje o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Hrvaška, 18. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Sklep ECB (EU) 2020/407 z dne 16. marca 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2020/13), UL L 80, 17. 3. 2020, str. 23.
09/03/2020
Sklep ECB (EU) 2020/380 z dne 18. februarja 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2020/10), UL L 69, 9. 3. 2020, str. 41.
06/03/2020
Smernica ECB (EU) 2020/381 z dne 21. februarja 2020 o spremembi Smernice (EU) 2017/2335 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2020/11), UL L 69, 6. 3. 2020, str. 46.
12/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/188 z dne 3. februarja 2020 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2020/9), UL L 39, 12. 2. 2020, str. 12.Dodatne informacije
12/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/187 z dne 3. februarja 2020 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (prenovitev)  (ECB/2020/8), UL L 39, 12. 2. 2020, str. 6.Dodatne informacije
05/02/2020
Mnenje o nadzornem odboru centralne banke Eesti Pank (CON/2020/7), Estonija, 5. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/141 z dne 22. januarja 2020 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2020/7), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 21.
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/140 z dne 22. januarja 2020 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 15.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/139 z dne 22. januarja 2020 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 1.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/138 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/44  (ECB/2020/4), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 6.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/137 z dne 22. januarja 2020 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 4.Dodatne informacije
01/02/2020
Sklep ECB (EU) 2020/136 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/48  (ECB/2020/2), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 1.Dodatne informacije
01/02/2020
Sporazum z dne 22. januarja 2020 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembi Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije  UL C 63, 1. 2. 2020, str. 1.
03/02/2020
Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke De Nederlandsche Bank in uradni ustanovitvi odbora za finančno stabilnost (CON/2020/6), Nizozemska, 3. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mnenje o pooblastilih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) za nalaganje sankcij v okviru tesnega sodelovanja in o uradnem menjalnem tečaju bolgarskega leva (CON/2020/5), Bolgarija, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mnenje o pravici upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prenehanja kreditnih institucij, da imajo sredstva na računu pri centralni banki Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Ni več v veljavi: Priporočilo ECB z dne 17. januarja 2020 o politiki razdelitve dividend (ECB/2020/1), UL C 30, 29. 1. 2020, str. 1.
14/01/2020
Mnenje o sanaciji in reševanju centralnih nasprotnih strank (CON/2020/3), Nemčija, 14. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Mnenje o ukrepih za omejitev makrobonitetnih tveganj pri stanovanjskih posojilih (CON/2020/1), Nemčija, 8. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Mnenje o zakonu o nacionalni obrambi (CON/2020/2), Estonija, 7. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2019/46), Nizozemska, 30. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language