Menu

2020

25/05/2020
Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar efectuate prin intermediul serviciilor poștale și la măsurile de combatere a spălării banilor (CON/2020/17), Belgia, 25.5.2020.
12/05/2020
Decizia (UE) 2020/637 a BCE din 27 aprilie 2020 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (reformare)  (BCE/2020/24), JO L 149, 12.5.2020, p. 12.
11/05/2020
Orientarea (UE) 2020/634 a BCE din 7 mai 2020 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2020/29), JO L 148, 11.5.2020, p. 10.
11/05/2020
Aviz cu privire la modificarea legilor letone privind securitatea națională, situația de urgență și starea de mobilizare (CON/2020/15), Letonia, 11.5.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2020
Decizia (UE) 2020/628 a BCE din 4 mai 2020 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului  (BCE/2020/27), JO L 146, 8.5.2020, p. 11.
07/05/2020
Decizia (UE) 2020/655 a BCE din 5 mai 2020 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind protecția datelor la Banca Centrală Europeană și de abrogare a Deciziei BCE/2007/1  (BCE/2020/28), 7.5.2020.
07/05/2020
Regulamentul (UE) 2020/605 al BCE din 9 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere  (BCE/2020/22), JO L 145, 7.5.2020, p. 1.
05/05/2020
Decizia (UE) 2020/614 a BCE din 30 aprilie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2020/25), JO L 141, 5.5.2020, p. 28.
05/05/2020
Decizia (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 5.5.2020.
04/05/2020
Orientarea BCE/2014/60. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 4.5.2020, p. .
20/04/2020
Aviz cu privire la reforma Sveriges riksbank (CON/2020/13), Suedia, 20.4.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2020
Orientarea BCE/2014/31. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 20.4.2020, p. .
20/04/2020
Orientarea BCE/2015/35. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L 109I, 20.4.2020, p. .
17/04/2020
Regulamentul (UE) 2020/533 al BCE din 15 aprilie 2020 privind prelungirea termenelor de raportare a informațiilor statistice  (BCE/2020/23), JO L 119, 17.4.2020, p. 15.
17/04/2020
Aviz cu privire la identificarea și raportarea de către instituțiile financiare a alocării sumelor depozitate în conturi de economii (CON/2020/12), Belgia, 17.4.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/04/2020
Orientarea (UE) 2020/515 a BCE din 7 aprilie 2020 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului  (BCE/2020/21), JO L 110, 8.4.2020, p. 26.
08/04/2020
Decizia (UE) 2020/506 a BCE din 7 aprilie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului și a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2020/20), JO L 109, 8.4.2020, p. 1.
06/04/2020
Orientarea (UE) 2020/497 a BCE din 20 martie 2020 privind înregistrarea anumitor date de către autoritățile naționale competente în Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2020/16), JO L 106, 6.4.2020, p. 3.
06/04/2020
Orientarea (UE) 2020/496 a BCE din 19 martie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2019/1265 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) (BCE/2020/15), JO L 106, 6.4.2020, p. 1.
30/03/2020
Recomandarea BCE din 27 martie 2020 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/1 (BCE/2020/19), JO C 63, 30.3.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
30/03/2020
Aviz cu privire la furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă de către Lietuvos bankas  (CON/2020/11), Lituania, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Decizia (UE) 2020/441 a BCE din 24 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 a BCE privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ  (BCE/2020/18), JO L 91, 25.3.2020, p. 5.
25/03/2020
Decizia (UE) 2020/440 a BCE din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie  (BCE/2020/17), JO L 91, 25.3.2020, p. 1.
25/03/2020
RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 19 martie 2020 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Latvijas Banka (BCE/2020/14), JO C 98, 25.3.2020, p. 1.
25/03/2020
Aviz cu privire la cooperarea strânsă dintre Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (HNB) în cadrul Mecanismului unic de supraveghere și cu privire la mandatul și instrumentele macroprudențiale ale HNB (CON/2020/10), Croația, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Decizia BCE/2010/14. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 25.3.2020, p. .
23/03/2020
Orientarea (UE) 2020/428 a BCE din 5 martie 2020 de abrogare a Orientării BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar  (BCE/2020/12), JO L 87, 23.3.2020, p. 4.Informaţii suplimentare
19/03/2020
Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăți și a operatorilor de sisteme de plăți (CON/2020/9), Cipru, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Aviz cu privire la Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Croația, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Decizia (UE) 2020/407 a BCE din 16 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2020/13), JO L 80, 17.3.2020, p. 23.
09/03/2020
Decizia (UE) 2020/380 a BCE din 18 februarie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2016/245 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2020/10), JO L 69, 9.3.2020, p. 41.
06/03/2020
Orientarea (UE) 2020/381 a BCE din 21 februarie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2017/2335 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2020/11), JO L 69, 6.3.2020, p. 46.
06/03/2020
Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 6.3.2020.
06/03/2020
Decizia (UE) 2016/245 a BCE de stabilire a normelor privind achizițiile 6.3.2020.Informaţii suplimentare
12/02/2020
Decizia (UE) 2020/188 a BCE din 3 februarie 2020 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (reformare)  (BCE/2020/9), JO L 39, 12.2.2020, p. 12.Informaţii suplimentare
12/02/2020
Decizia (UE) 2020/187 a BCE din 3 februarie 2020 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (reformare)  (BCE/2020/8), JO L 39, 12.2.2020, p. 6.Informaţii suplimentare
07/02/2020
Rectificare la Acordul din 22 ianuarie 2020 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare ( JO C 032I, 1.2.2020 )  JO C 42, 7.2.2020, p. 36.
05/02/2020
Aviz cu privire la Comitetul de supraveghere al Eesti Pank (CON/2020/7), Estonia, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/141 a BCE din 22 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2020/7), JO L 27I, 1.2.2020, p. 21.
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/140 a BCE din 22 ianuarie 2020 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuirea la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/46  (BCE/2020/6), JO L 27I, 1.2.2020, p. 15.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/139 a BCE din 22 ianuarie 2020 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45  (BCE/2020/5), JO L 27I, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/138 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44  (BCE/2020/4), JO L 27, 1.2.2020, p. 6.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/137 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3), JO L 27, 1.2.2020, p. 4.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/136 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2020/2), JO L 27, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Acordul din 22 ianuarie 2020 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare  JO C 63, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
03/02/2020
Aviz cu privire la modificările aduse guvernanței De Nederlandsche Bank și instituirea oficială a Comitetului de stabilitate financiară (CON/2020/6), Țările de Jos, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Aviz cu privire la prerogativele de sancționare ale BNB în cadrul cooperării strânse și cursul de schimb oficial al levei bulgare (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Aviz cu privire la dreptul administratorilor judiciari și lichidatorilor judiciari ai instituțiilor de credit să dețină fonduri într-un cont deschis la Latvijas Banka (CON/2020/4), Letonia, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Nu mai este în vigoare: Recomandarea BCE din 17 ianuarie 2020 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2020/1), JO C 30, 29.1.2020, p. 1.
14/01/2020
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale  (CON/2020/3), Germania, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Aviz cu privire la măsuri pentru limitarea riscurilor macroprudențiale în ceea ce privește creditele imobiliare rezidențiale (CON/2020/1), Germania, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Aviz cu privire la o lege privind apărarea națională (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/46), Țările de Jos, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language