2020

12/02/2020
Decizia (UE) 2020/188 a BCE din 3 februarie 2020 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (reformare)  (BCE/2020/9), JO L 39, 12.2.2020, p. 12.Informaţii suplimentare
12/02/2020
Decizia (UE) 2020/187 a BCE din 3 februarie 2020 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (reformare)  (BCE/2020/8), JO L 39, 12.2.2020, p. 6.Informaţii suplimentare
07/02/2020
Rectificare la Acordul din 22 ianuarie 2020 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare ( JO C 032I, 1.2.2020 )  JO C 42, 7.2.2020, p. 36.
05/02/2020
Aviz cu privire la Comitetul de supraveghere al Eesti Pank (CON/2020/7), Estonia, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/141 a BCE din 22 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2020/7), JO L 27I, 1.2.2020, p. 21.
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/140 a BCE din 22 ianuarie 2020 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuirea la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/46  (BCE/2020/6), JO L 27I, 1.2.2020, p. 15.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/139 a BCE din 22 ianuarie 2020 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45  (BCE/2020/5), JO L 27I, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/138 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44  (BCE/2020/4), JO L 27, 1.2.2020, p. 6.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/137 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3), JO L 27, 1.2.2020, p. 4.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Decizia (UE) 2020/136 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2020/2), JO L 27, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
01/02/2020
Acordul din 22 ianuarie 2020 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare  JO C 63, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
03/02/2020
Aviz cu privire la modificările aduse guvernanței De Nederlandsche Bank și instituirea oficială a Comitetului de stabilitate financiară (CON/2020/6), Țările de Jos, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Aviz cu privire la prerogativele de sancționare ale BNB în cadrul cooperării strânse și cursul de schimb oficial al levei bulgare (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Aviz cu privire la dreptul administratorilor judiciari și lichidatorilor judiciari ai instituțiilor de credit să dețină fonduri într-un cont deschis la Latvijas Banka (CON/2020/4), Letonia, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Recomandarea BCE din 17 ianuarie 2020 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2020/1), JO C 30, 29.1.2020, p. 1.
14/01/2020
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale  (CON/2020/3), Germania, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Aviz cu privire la măsuri pentru limitarea riscurilor macroprudențiale în ceea ce privește creditele imobiliare rezidențiale (CON/2020/1), Germania, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Aviz cu privire la o lege privind apărarea națională (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/46), Țările de Jos, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language