2020

12/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/188 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (wersja przekształcona)  (EBC/2020/9), Dz.U. L 39 z 12.2.2020, str. 12.Dodatkowe informacje
12/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/187 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (wersja przekształcona)  (EBC/2020/8), Dz.U. L 39 z 12.2.2020, str. 6.Dodatkowe informacje
07/02/2020
Sprostowanie do porozumienia z dnia 22 stycznia 2020 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniającego porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (Dz.U. C 032I z 1.2.2020)  Dz.U. C c z 7.2.2020, str. 42.
05/02/2020
Opinia w sprawie organu nadzorczego Eesti Pank (CON/2020/7), Estonia, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/141 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2020/7), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 21.
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/140 z dnia 22 stycznia 2020 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję (UE) 2019/46  (EBC/2020/6), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 15.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/139 z dnia 22 stycznia 2020 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję (UE) 2019/45  (EBC/2020/5), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/138 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, i uchylająca decyzję (UE) 2019/44 (EBC/2020/4), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 6.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/137 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC i uchylająca decyzję (UE) 2019/43 (EBC/2020/3), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 4.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/136 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję (UE) 2019/48 (EBC/2020/2), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Porozumienie z dnia 22 stycznia 2020 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej  Dz.U. C 63 z 1.2.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
03/02/2020
Opinia w sprawie zmian zasad zarządzania De Nederlandsche Bank i formalnego ustanowienia komitetu stabilności finansowej (CON/2020/6), Holandia, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Opinia w sprawie uprawnień BNB do nakładania sankcji w ramach bliskiej współpracy oraz oficjalnego kursu wymiany lewa bułgarskiego (CON/2020/5), Bułgaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Opinia w sprawie uprawnień syndyków i likwidatorów instytucji kredytowych do utrzymywania środków na rachunku w Latvijas Banka (CON/2020/4), Łotwa, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Zalecenie EBC z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2020/1), Dz.U. C 30 z 29.1.2020, str. 1.
14/01/2020
Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych (CON/2020/3), Niemcy, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Opinia w sprawie środków ograniczających ryzyko makroostrożnościowe związane z kredytami na nieruchomości mieszkalne  (CON/2020/1), Niemcy, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Opinia w sprawie obrony narodowej (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2019/46), Holandia, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language