Menu

2020

25/05/2020
Opinia w sprawie ograniczeń gotówkowych dotyczących opłat pocztowych oraz przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (CON/2020/17), Belgia, 25.5.2020.
12/05/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/637 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (wersja przekształcona)  (EBC/2020/24), Dz.U. L 149 z 12.5.2020, str. 12.
11/05/2020
Wytyczne EBC (UE) 2020/634 z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2020/29), Dz.U. L 148 z 11.5.2020, str. 10.
11/05/2020
Opinia w sprawie zmian przepisów prawa łotewskiego dotyczących bezpieczeństwa narodowego, sytuacji nadzwyczajnych i mobilizacji (CON/2020/15), Łotwa, 11.5.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/628 z dnia 4 maja 2020 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie  (EBC/2020/27), Dz.U. L 146 z 8.5.2020, str. 11.
07/05/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/655 z dnia 5 maja 2020 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym i uchylająca decyzję EBC/2007/1  (EBC/2020/28), 7.5.2020.
07/05/2020
Rozporządzenie EBC (UE) 2020/605 z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych  (EBC/2020/22), Dz.U. L 145 z 7.5.2020, str. 1.
05/05/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/614 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2020/25), Dz.U. L 141 z 5.5.2020, str. 28.
05/05/2020
Decyzja (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 5.5.2020.
04/05/2020
Wytyczne EBC/2014/60. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 4.5.2020, str. .
20/04/2020
Opinia w sprawie reformy Sveriges riksbank  (CON/2020/13), Szwecja, 20.4.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2020
Wytyczne EBC/2014/31. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 20.4.2020, str. .
20/04/2020
Wytyczne EBC/2015/35. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.  Dz.U. L 109I z 20.4.2020, str. .
17/04/2020
Rozporządzenie EBC (UE) 2020/533 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazywania informacji statystycznych  (EBC/2020/23), Dz.U. L 119 z 17.4.2020, str. 15.
17/04/2020
Opinia w sprawie obowiązków instytucji finansowych dotyczących identyfikacji i sprawozdawczości w odniesieniu do przeznaczenia kwot zdeponowanych na rachunkach oszczędnościowych (CON/2020/12), Belgia, 17.4.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/04/2020
Wytyczne EBC (UE) 2020/515 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2020/21), Dz.U. L 110 z 8.4.2020, str. 26.
08/04/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/506 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu oraz wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2020/20), Dz.U. L 109 z 8.4.2020, str. 1.
06/04/2020
Wytyczne EBC (UE) 2020/497 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie rejestrowania przez właściwe organy krajowe niektórych danych w Rejestrze Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2020/16), Dz.U. L 106 z 6.4.2020, str. 3.
06/04/2020
Wytyczne EBC (UE) 2020/496 z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające wytyczne (UE) 2019/1265 w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) (EBC/2020/15), Dz.U. L 106 z 6.4.2020, str. 1.
30/03/2020
ZALECENIE EBC z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID-19 oraz uchylające zalecenie EBC/2020/1 (EBC/2020/19), Dz.U. C 63 z 30.3.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
30/03/2020
Opinia w sprawie dostarczania awaryjnego wsparcia płynności przez Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litwa, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/441 z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca decyzję EBC (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2020/18), Dz.U. L 91 z 25.3.2020, str. 5.
25/03/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/440 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii  (EBC/2020/17), Dz.U. L 91 z 25.3.2020, str. 1.
25/03/2020
ZALECENIE EBC z dnia 19 marca 2020 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2020/14), Dz.U. C 98 z 25.3.2020, str. 1.
25/03/2020
Opinia w sprawie bliskiej współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (HNB) w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz mandatu i narzędzi makroostrożnościowych HNB (CON/2020/10), Chorwacja, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Decyzja EBC/2010/14. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 25.3.2020, str. .
23/03/2020
Wytyczne EBC (UE) 2020/428 z dnia 5 marca 2020 r. uchylające wytyczne EBC/2012/16 w sprawie wymiany danych dotyczących usług gotówkowych  (EBC/2020/12), Dz.U. L 87 z 23.3.2020, str. 4.Dodatkowe informacje
19/03/2020
Opinia w sprawie nadzoru nad systemami płatności i podmiotami prowadzącymi systemy płatności (CON/2020/9), Cypr, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Opinia w sprawie Hrvatska narodna banka  (CON/2020/8), Chorwacja, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/407 z dnia 16 marca 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2020/13), Dz.U. L 80 z 17.3.2020, str. 23.
09/03/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/380 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 określającą zasady udzielania zamówień (EBC/2020/10), Dz.U. L 69 z 9.3.2020, str. 41.
06/03/2020
Wytyczne EBC (UE) 2020/381 z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające wytyczne (UE) 2017/2335 w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego  (EBC/2020/11), Dz.U. L 69 z 6.3.2020, str. 46.
06/03/2020
Decyzja (UE) 2016/245 (EBC/2016/2). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 6.3.2020.
06/03/2020
Decyzja EBC (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień 6.3.2020.Dodatkowe informacje
12/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/188 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (wersja przekształcona)  (EBC/2020/9), Dz.U. L 39 z 12.2.2020, str. 12.Dodatkowe informacje
12/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/187 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (wersja przekształcona)  (EBC/2020/8), Dz.U. L 39 z 12.2.2020, str. 6.Dodatkowe informacje
07/02/2020
Sprostowanie do porozumienia z dnia 22 stycznia 2020 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniającego porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (Dz.U. C 032I z 1.2.2020)  Dz.U. C c z 7.2.2020, str. 42.
05/02/2020
Opinia w sprawie organu nadzorczego Eesti Pank (CON/2020/7), Estonia, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/141 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2020/7), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 21.
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/140 z dnia 22 stycznia 2020 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję (UE) 2019/46  (EBC/2020/6), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 15.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/139 z dnia 22 stycznia 2020 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję (UE) 2019/45  (EBC/2020/5), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/138 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, i uchylająca decyzję (UE) 2019/44 (EBC/2020/4), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 6.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/137 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC i uchylająca decyzję (UE) 2019/43 (EBC/2020/3), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 4.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Decyzja EBC (UE) 2020/136 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję (UE) 2019/48 (EBC/2020/2), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
01/02/2020
Porozumienie z dnia 22 stycznia 2020 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej  Dz.U. C 63 z 1.2.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
03/02/2020
Opinia w sprawie zmian zasad zarządzania De Nederlandsche Bank i formalnego ustanowienia komitetu stabilności finansowej (CON/2020/6), Holandia, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Opinia w sprawie uprawnień BNB do nakładania sankcji w ramach bliskiej współpracy oraz oficjalnego kursu wymiany lewa bułgarskiego (CON/2020/5), Bułgaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Opinia w sprawie uprawnień syndyków i likwidatorów instytucji kredytowych do utrzymywania środków na rachunku w Latvijas Banka (CON/2020/4), Łotwa, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Akt utracił moc prawną: Zalecenie EBC z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2020/1), Dz.U. C 30 z 29.1.2020, str. 1.
14/01/2020
Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych (CON/2020/3), Niemcy, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Opinia w sprawie środków ograniczających ryzyko makroostrożnościowe związane z kredytami na nieruchomości mieszkalne  (CON/2020/1), Niemcy, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Opinia w sprawie obrony narodowej (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2019/46), Holandia, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language