2020

05/02/2020
Advies inzake de raad van commisarissen van Eesti Pank (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/141 van de ECB van 22 januari 2020 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2020/7), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 21.
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/140 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 15.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/139 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en voor de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/138 Van de ECB van 22 januari 2020 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 6.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/137 Van De ECB van 22 januari 2020 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 4.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/136 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
01/02/2020
Overeenkomst van 22 januari 2020 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd  PB C 63 van 1.2.2020, blz. 1.
03/02/2020
Advies inzake wijzigingen in de governance van De Nederlandsche Bank en de formele instelling van het Financieel Stabiliteitscomité  (CON/2020/6), Nederland, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/01/2020
Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de BNB in het kader van nauwe samenwerking en de officiële wisselkoers van de Bulgaarse lev (CON/2020/5), Bulgarije, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Advies inzake het recht van curatoren en vereffenaars van kredietinstellingen om tegoeden aan te houden op een rekening bij Latvijas Banka (CON/2020/4), Letland, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Aanbeveling van de ECB van 17 januari 2020 betreffende dividenduitkeringsbeleid  (ECB/2020/1), PB C 30 van 29.1.2020, blz. 1.
14/01/2020
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen  (CON/2020/3), Duitsland, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Advies inzake maatregelen ter beperking van macroprudentiële risico’s van leningen voor niet-zakelijk onroerend goed  (CON/2020/1), Duitsland, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Advies inzake wetgeving op het gebied van nationale defensie (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Advies inzake de beperkingen op contante betalingen  (CON/2019/46), Nederland, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie