2020

08/04/2020
Richtsnoer (EU) 2020/515 van de ECB van 7 april 2020 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2020/21), PB L 110 van 8.4.2020, blz. 26.
08/04/2020
Besluit (EU) 2020/506 van de ECB van 7 april 2020 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem en Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2020/20), PB L 109 van 8.4.2020, blz. 1.
06/04/2020
Richtsnoer (EU) 2020/497 van de ECB van 20 maart 2020 betreffende de registratie van bepaalde gegevens door de nationale bevoegde autoriteiten in het register van instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2020/16), PB L 106 van 6.4.2020, blz. 3.
06/04/2020
Richtsnoer (EU) 2020/496 van de ECB van 19 maart 2020 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2019/1265 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) (ECB/2020/15), PB L 106 van 6.4.2020, blz. 1.
30/03/2020
Aanbeveling van de ECB van 27 maart 2020 betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19-pandemie en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/1 (ECB/2020/19), PB C 63 van 30.3.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
30/03/2020
Advies inzake de verstrekking van noodliquiditeitssteun door Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litouwen, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Besluit (EU) 2020/441 van de ECB van 24 maart 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector  (ECB/2020/18), PB L 91 van 25.3.2020, blz. 5.
25/03/2020
Besluit (EU) 2020/440 van de ECB van 24 maart 2020 betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma  (ECB/2020/17), PB L 91 van 25.3.2020, blz. 1.
25/03/2020
AANBEVELING VAN DE ECB van 19 maart 2020 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka (ECB/2020/14), PB C 98 van 25.3.2020, blz. 1.
25/03/2020
Advies inzake nauwe samenwerking tussen de ECB en Hrvatstka narodna banka (HNB) binnen het gemeenschappelijk toezichtmechanisme en inzake het macroprudentieel mandaat en macroprudentële instrumenten van HNB (CON/2020/10), Kroatië, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Besluit ECB/2010/14. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 25.3.2020, blz. .
23/03/2020
Richtsnoer (EU) 2020/428 van de ECB van 5 maart 2020 tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/16 inzake de gegevensuitwisseling voor contant-gelddiensten(DECS) (ECB/2020/12), PB L 87 van 23.3.2020, blz. 4.Aanvullende informatie
19/03/2020
Advies inzake oversight van betalingssystemen en beheerders van betalingssystemen (CON/2020/9), Cyprus, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Advies inzake Hrvatska narodna banka  (CON/2020/8), Kroatië, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Besluit (EU) 2020/407 van de ECB van 16 maart 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2020/13), PB L 80 van 17.3.2020, blz. 23.
09/03/2020
Besluit (EU) 2020/380 van de ECB van 18 februari 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/245 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2020/10), PB L 69 van 9.3.2020, blz. 41.
06/03/2020
Richtsnoer (EU) 2020/381 van de ECB van 21 februari 2020 tot wijziging van Richtnsoer (EU) 2017/2335 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2020/11), PB L 69 van 6.3.2020, blz. 46.
12/02/2020
Besluit (EU) 2020/188 van de ECB van 3 februari 2020 inzake een programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten  (ECB/2020/9), PB L 39 van 12.2.2020, blz. 12.Aanvullende informatie
12/02/2020
Besluit (EU) 2020/187 van de ECB van 3 februari 2020 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (herschikking)  (ECB/2020/8), PB L 39 van 12.2.2020, blz. 6.Aanvullende informatie
07/02/2020
Rectificatie van de Overeenkomst van 22 januari 2020 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 032I van 1.2.2020 )  PB C 42 van 7.2.2020, blz. 34.
05/02/2020
Advies inzake de raad van commisarissen van Eesti Pank (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/141 van de ECB van 22 januari 2020 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2020/7), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 21.
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/140 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 15.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/139 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en voor de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/138 Van de ECB van 22 januari 2020 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 6.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/137 Van De ECB van 22 januari 2020 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 4.Aanvullende informatie
01/02/2020
Besluit (EU) 2020/136 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), PB L 27 van 1.2.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
01/02/2020
Overeenkomst van 22 januari 2020 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd  PB C 63 van 1.2.2020, blz. 1.Aanvullende informatie
03/02/2020
Advies inzake wijzigingen in de governance van De Nederlandsche Bank en de formele instelling van het Financieel Stabiliteitscomité  (CON/2020/6), Nederland, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/01/2020
Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de BNB in het kader van nauwe samenwerking en de officiële wisselkoers van de Bulgaarse lev (CON/2020/5), Bulgarije, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Advies inzake het recht van curatoren en vereffenaars van kredietinstellingen om tegoeden aan te houden op een rekening bij Latvijas Banka (CON/2020/4), Letland, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Niet langer van kracht zijn: Aanbeveling van de ECB van 17 januari 2020 betreffende dividenduitkeringsbeleid  (ECB/2020/1), PB C 30 van 29.1.2020, blz. 1.
14/01/2020
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen  (CON/2020/3), Duitsland, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Advies inzake maatregelen ter beperking van macroprudentiële risico’s van leningen voor niet-zakelijk onroerend goed  (CON/2020/1), Duitsland, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Advies inzake wetgeving op het gebied van nationale defensie (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Advies inzake de beperkingen op contante betalingen  (CON/2019/46), Nederland, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie