2020

12/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/188 tal-BĊE tat-3 ta’ Frar 2020 dwar programm ta’ xiri ta’ assi tas-settur pubbliku minn swieq sekondarji (riformulazzjoni) (BĊE/2020/9), ĠU L 39, 12.2.2020, pġ. 12.Aktar tagħrif
12/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/187 tal-BĊE tat-3 ta’ Frar 2020 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti (riformulazzjoni) (BĊE/2020/8), ĠU L 39, 12.2.2020, pġ. 6.Aktar tagħrif
05/02/2020
Opinjoni dwar il-Bord Superviżorju ta' Esti Pank (CON/2020/7), L-Estonja, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/141 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2020/7), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 21.
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/140 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li tistabbilixxi l-mizuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat tal-ekwità tal-BĊE u għall-aġġustament tal-pretensjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi ta’ riżerva barranija ttrasferiti u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/46  (BĊE/2020/6), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 15.Aktar tagħrif
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/139 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti ta’ ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/45  (BĊE/2020/5), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 1.Aktar tagħrif
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/138 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/44 (BĊE/2020/4), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 6.Aktar tagħrif
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/137 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar l-ishma perċentwali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/43  (BĊE/2020/3), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 4.Aktar tagħrif
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/136 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/48 (BĊE/2020/2), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 1.Aktar tagħrif
01/02/2020
Ftehim tat-22 ta’ Jannar 2020 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jemenda l-Ftehim tas-16 ta’ Marzu 2006 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja  ĠU C 63, 1.2.2020, pġ. 1.
03/02/2020
Opinjoni dwar bidliet fil-governanza ta' De Nederlandsche Bank u l-istabbiliment formali tal-Kumitat għall-Istabbiltà Finanzjarja (CON/2020/6), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Opinjoni dwar is-setgħat tal-BNB li jimponi sanzjonijiet fi ħdan kooperazzjoni mill-qrib u r-rata tal-kambju uffiċjali tal-lev Bulgaru (CON/2020/5), Il-Bulgarija, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Opinjoni dwar id-dritt ta' amministraturi ta' insolvenza u likwidaturi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu biex iżommu fondi f'kont ma' Latvijas Banka (CON/2020/4), Il-Latvja, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Jannar 2020 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta' dividendi (BĊE/2020/1), ĠU C 30, 29.1.2020, pġ. 1.
14/01/2020
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' kontropartijiet ċentrali (CON/2020/3), Il-Ġermanja, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Opinjoni dwar miżuri li jillimitaw riskji makroprudenzjali fis-self għal proprjetà residenzjali (CON/2020/1), Il-Ġermanja, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Opinjoni dwar il-liġi dwar id-difiża nazzjonali (CON/2020/2), L-Estonja, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2019/46), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language