2020

30/03/2020
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Marzu 2020 dwar id-distribuzzjonijiet tad-dividendi matul il-pandemija tal-COVID-19 u li tħassar ir- Rakkomandazzjoni (BĊE/2020/1) (BĊE/2020/19), ĠU C 63, 30.3.2020, pġ. 1.Aktar tagħrif
30/03/2020
Opinjoni dwar l-għoti ta' assistenza ta' likwidità ta' emerġenza mill-Lietuvos bankas (CON/2020/11), Il-Litwanja, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/441 tal-BĊE tal-24 ta’ Marzu 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (BĊE/2020/18), ĠU L 91, 25.3.2020, pġ. 5.
25/03/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/440 tal-BĊE tal-24 ta’ Marzu 2020 dwar programm temporanju ta' xiri ta' emerġenza fil-każ ta’ pandemija  (BĊE/2020/17), ĠU L 91, 25.3.2020, pġ. 1.
25/03/2020
RAKKOMANDAZZJONI TAL-BĊE tad-19 ta’ Marzu 2020 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Latvijas Banka (BĊE/2020/14), ĠU C 98, 25.3.2020, pġ. 1.
25/03/2020
Opinjoni dwar kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Hrvatska narodna banka (HNB) fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, u dwar il-mandat u l-għodod makroprudenzjali tal-HNB  (CON/2020/10), Il-Kroazja, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Deċiżjoni BĊE/2010/14. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 25.3.2020, pġ. .
23/03/2020
Linja Gwida (UE) 2020/428 tal-BĊE tal-5 ta' Marzu 2020 li tħassar il-Linja Gwida BĊE/2012/16 dwar l-Iskambju ta’ Dejta għal Servizzi fi Flus Kontanti (BĊE/2020/12), ĠU L 87, 23.3.2020, pġ. 4.Aktar tagħrif
19/03/2020
Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' sistemi ta' ħlas u ta' operaturi ta' sistemi ta' ħlas (CON/2020/9), Ċipru, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Opinjoni dwar Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Il-Kroazja, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/407 tal-BĊE tas-16 ta’ Marzu 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 dwar it-tielet serje ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2020/13), ĠU L 80, 17.3.2020, pġ. 23.
09/03/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/380 tal-BĊE tat-18 ta’ Frar 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/245 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti (BĊE/2020/10), ĠU L 69, 9.3.2020, pġ. 41.
06/03/2020
Linja Gwida (UE) 2020/381 tal-BĊE tal-21 ta’ Frar 2020 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2017/2335 dwar il-proċeduri għall-ġbir ta’ mikrodata dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu  (BĊE/2020/11), ĠU L 69, 6.3.2020, pġ. 46.
12/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/188 tal-BĊE tat-3 ta’ Frar 2020 dwar programm ta’ xiri ta’ assi tas-settur pubbliku minn swieq sekondarji (riformulazzjoni) (BĊE/2020/9), ĠU L 39, 12.2.2020, pġ. 12.Aktar tagħrif
12/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/187 tal-BĊE tat-3 ta’ Frar 2020 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti (riformulazzjoni) (BĊE/2020/8), ĠU L 39, 12.2.2020, pġ. 6.Aktar tagħrif
05/02/2020
Opinjoni dwar il-Bord Superviżorju ta' Esti Pank (CON/2020/7), L-Estonja, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/141 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2020/7), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 21.
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/140 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li tistabbilixxi l-mizuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat tal-ekwità tal-BĊE u għall-aġġustament tal-pretensjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi ta’ riżerva barranija ttrasferiti u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/46  (BĊE/2020/6), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 15.Aktar tagħrif
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/139 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti ta’ ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/45  (BĊE/2020/5), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 1.Aktar tagħrif
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/138 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/44 (BĊE/2020/4), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 6.Aktar tagħrif
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/137 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar l-ishma perċentwali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/43  (BĊE/2020/3), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 4.Aktar tagħrif
01/02/2020
Deċiżjoni (UE) 2020/136 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/48 (BĊE/2020/2), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 1.Aktar tagħrif
01/02/2020
Ftehim tat-22 ta’ Jannar 2020 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jemenda l-Ftehim tas-16 ta’ Marzu 2006 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja  ĠU C 63, 1.2.2020, pġ. 1.
03/02/2020
Opinjoni dwar bidliet fil-governanza ta' De Nederlandsche Bank u l-istabbiliment formali tal-Kumitat għall-Istabbiltà Finanzjarja (CON/2020/6), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Opinjoni dwar is-setgħat tal-BNB li jimponi sanzjonijiet fi ħdan kooperazzjoni mill-qrib u r-rata tal-kambju uffiċjali tal-lev Bulgaru (CON/2020/5), Il-Bulgarija, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Opinjoni dwar id-dritt ta' amministraturi ta' insolvenza u likwidaturi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu biex iżommu fondi f'kont ma' Latvijas Banka (CON/2020/4), Il-Latvja, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Mhux aktar fis-seħħ: Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Jannar 2020 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta' dividendi (BĊE/2020/1), ĠU C 30, 29.1.2020, pġ. 1.
14/01/2020
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' kontropartijiet ċentrali (CON/2020/3), Il-Ġermanja, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Opinjoni dwar miżuri li jillimitaw riskji makroprudenzjali fis-self għal proprjetà residenzjali (CON/2020/1), Il-Ġermanja, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Opinjoni dwar il-liġi dwar id-difiża nazzjonali (CON/2020/2), L-Estonja, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2019/46), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language