2020

12/02/2020
ECB Lēmums (ES) 2020/188 (2020. gada 3. februāris) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu  (ECB/2020/9), OV L 39, 12.2.2020, 12. lpp..Papildus informācija
12/02/2020
ECB Lēmums (ES) 2020/187 (2020. gada 3. februāris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (pārstrādāta versija)  (ECB/2020/8), OV L 39, 12.2.2020, 6. lpp..Papildus informācija
05/02/2020
Atzinums par Eesti Pank padomi (CON/2020/7), Igaunija, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
ECB Lēmums (ES) 2020/141 (2020. gada 22. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju (ECB/2020/7), OV L 27I, 1.2.2020, 21. lpp..
01/02/2020
ECB Lēmums (ES) 2020/140 (2020. gada 22. janvāris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu (ES) 2019/46  (ECB/2020/6), OV L 27I, 1.2.2020, 15. lpp..Papildus informācija
01/02/2020
ECB Lēmums (ES) 2020/139 (2020. gada 22. janvāris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu (ES) 2019/45  (ECB/2020/5), OV L 27I, 1.2.2020, 1. lpp..Papildus informācija
01/02/2020
ECB Lēmums (ES) 2020/138 (2020. gada 22. janvāris) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma (ES) 2019/44 atcelšanu (ECB/2020/4), OV L 27, 1.2.2020, 6. lpp..Papildus informācija
01/02/2020
ECB Lēmums (ES) 2020/137 (2020. gada 22. janvāris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma (ES) 2019/43 atcelšanu (ECB/2020/3), OV L 27, 1.2.2020, 4. lpp..Papildus informācija
01/02/2020
ECB Lēmums (ES) 2020/136 (2020. gada 22. janvāris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma (ES) 2019/48 atcelšanu (ECB/2020/2), OV L 27, 1.2.2020, 1. lpp..Papildus informācija
01/02/2020
Līgums (2020. gada 22. janvāris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, ar kuru groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras  OV C 63, 1.2.2020, 1. lpp..
03/02/2020
Atzinums par izmaiņām De Nederlandsche Bank pārvaldībā un Finanšu stabilitātes komitejas oficiālu izveidi (CON/2020/6), Nīderlande, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Atzinums par BNB sankciju noteikšanas pilnvarām ciešas sadarbības ietvaros un Bulgārijas levas oficiālo maiņas kursu (CON/2020/5), Bulgārija, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Atzinums par kredītiestāžu maksātnespējas administratoru un likvidatoru tiesībām turēt līdzekļus kontā Latvijas Bankā (CON/2020/4), Latvija, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
29/01/2020
ECB Ieteikums (2020. gada 17. janvāris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2020/1), OV C 30, 29.1.2020, 1. lpp..
14/01/2020
Atzinums par centrālo darījuma partneru atveseļošanu un noregulējumu (CON/2020/3), Vācija, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Atzinums par pasākumiem mājokļu īpašuma kredītu makroprudenciālā riska ierobežošanai (CON/2020/1), Vācija, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Atzinums par valsts aizsardzību (CON/2020/2), Igaunija, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2019/46), Nīderlande, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language