2020

05/02/2020
Nuomonė dėl Eesti Pank priežiūros valdybos (CON/2020/7), Estija, 2020 2 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/141, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2020/7), OL L 27I, 2020 2 1, p. 21.
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/140 kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/46 (ECB/2020/6), OL L 27I, 2020 2 1, p. 15.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/139 kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/45 (ECB/2020/5), OL L 27I, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2020/138 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, ir Sprendimo (ES) 2019/44 panaikinimo (ECB/2020/4), OL L 27, 2020 2 1, p. 6.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2020/137 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo (ES) 2019/43 panaikinimo (ECB/2020/3), OL L 27, 2020 2 1, p. 4.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/136 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo (ES) 2019/48 panaikinimo (ECB/2020/2), OL L 27, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape  OL C 63, 2020 2 1, p. 1.
03/02/2020
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank valdymo pakeitimų ir dėl Finansinio stabilumo komiteto oficialaus įsteigimo  (CON/2020/6), Nyderlandai, 2020 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Nuomonė dėl Bulgarijos nacionalinio banko įgaliojimų nustatyti sankcijas glaudaus bendradarbiavimo kontekste ir dėl Bulgarijos levo oficialaus keitimo kurso (CON/2020/5), Bulgarija, 2020 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Nuomonė dėl kredito įstaigų nemokumo administratorių ir likvidatorių teisės laikyti lėšas Latvijos banke esančioje sąskaitoje (CON/2020/4), Latvija, 2020 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
2020 m. sausio 17 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2020/1), OL C 30, 2020 1 29, p. 1.
14/01/2020
Nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2020/3), Vokietija, 2020 1 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Nuomonė dėl priemonių makroprudencinei rizikai, susijusiai su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto paskolomis, riboti (CON/2020/1), Vokietija, 2020 1 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Nuomonė dėl įstatymo dėl nacionalinės gynybos (CON/2020/2), Estija, 2020 1 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/46), Nyderlandai, 2019 12 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language