2020

25/03/2020
2020 m. kovo 24 d. ECB sprendimas (ES) 2020/441, kuriuo iš dalies keičiamas ECB sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2020/18), OL L 91, 2020 3 25, p. 5.
25/03/2020
2020 m. kovo 24 d. ECB sprendimas (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos  (ECB/2020/17), OL L 91, 2020 3 25, p. 1.
25/03/2020
2020 m. kovo 19 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditoriaus (ECB/2020/14), OL C 98, 2020 3 25, p. 1.
25/03/2020
Nuomonė dėl ECB ir Hrvatska narodna banka (HNB) glaudaus bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme ir dėl HNB makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2020/10), Kroatija, 2020 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Sprendimas ECB/2010/14. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2020 3 25, p. .
23/03/2020
2020 m. kovo 5 d. ECB gairės (ES) 2020/428, kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/16 dėl keitimosi duomenimis apie grynųjų pinigų paslaugas  (ECB/2020/12), OL L 87, 2020 3 23, p. 4.
19/03/2020
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų ir mokėjimo sistemų operatorių priežiūros  (CON/2020/9), Kipras, 2020 3 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Nuomonė dėl Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatija, 2020 3 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
2020 m. kovo 16 d. ECB sprendimas (ES) 2020/407 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2020/13), OL L 80, 2020 3 17, p. 23.
09/03/2020
2020 m. vasario 18 d. ECB sprendimas (ES) 2020/380, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2020/10), OL L 69, 2020 3 9, p. 41.
06/03/2020
2020 m. vasario 21 d. ECB gairės (ES) 2020/381, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos  (ECB/2020/11), OL L 69, 2020 3 6, p. 46.
12/02/2020
2020 m. vasario 3 d. ECB sprendimas (ES) 2020/188 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (nauja redakcija)  (ECB/2020/9), OL L 39, 2020 2 12, p. 12.Papildoma informacija
12/02/2020
2020 m. vasario 3 d. ECB sprendimas (ES) 2020/187 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (nauja redakcija)  (ECB/2020/8), OL L 39, 2020 2 12, p. 6.Papildoma informacija
07/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutarties, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, klaidų ištaisymas (OL C 32I, 2020 2 1)  OL C 42, 2020 2 7, p. 34.
05/02/2020
Nuomonė dėl Eesti Pank priežiūros valdybos (CON/2020/7), Estija, 2020 2 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/141, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2020/7), OL L 27I, 2020 2 1, p. 21.
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/140 kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/46 (ECB/2020/6), OL L 27I, 2020 2 1, p. 15.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/139 kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/45 (ECB/2020/5), OL L 27I, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2020/138 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, ir Sprendimo (ES) 2019/44 panaikinimo (ECB/2020/4), OL L 27, 2020 2 1, p. 6.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2020/137 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo (ES) 2019/43 panaikinimo (ECB/2020/3), OL L 27, 2020 2 1, p. 4.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/136 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo (ES) 2019/48 panaikinimo (ECB/2020/2), OL L 27, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
01/02/2020
2020 m. sausio 22 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape  OL C 63, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
03/02/2020
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank valdymo pakeitimų ir dėl Finansinio stabilumo komiteto oficialaus įsteigimo  (CON/2020/6), Nyderlandai, 2020 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Nuomonė dėl Bulgarijos nacionalinio banko įgaliojimų nustatyti sankcijas glaudaus bendradarbiavimo kontekste ir dėl Bulgarijos levo oficialaus keitimo kurso (CON/2020/5), Bulgarija, 2020 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Nuomonė dėl kredito įstaigų nemokumo administratorių ir likvidatorių teisės laikyti lėšas Latvijos banke esančioje sąskaitoje (CON/2020/4), Latvija, 2020 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Nebegalioja: 2020 m. sausio 17 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2020/1), OL C 30, 2020 1 29, p. 1.
14/01/2020
Nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2020/3), Vokietija, 2020 1 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Nuomonė dėl priemonių makroprudencinei rizikai, susijusiai su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto paskolomis, riboti (CON/2020/1), Vokietija, 2020 1 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Nuomonė dėl įstatymo dėl nacionalinės gynybos (CON/2020/2), Estija, 2020 1 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/46), Nyderlandai, 2019 12 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language