2020

30/03/2020
Preporuka ESB od 27. ožujka 2020. o raspodjeli dividendi tijekom pandemije COVID-19 I stavljanju izvan snage Preporuke ESB/2020/1 (ESB/2020/19), SL C 63, 30.3.2020., str. 1.
30/03/2020
Mišljenje o pružanju hitne likvidnosne pomoći od strane središnje banke Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Odluka (EU) 2020/441 ESB od 24. ožujka 2020. o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 ESB o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2016/16)  (ESB/2020/18), SL L 91, 25.3.2020., str. 5.
25/03/2020
Odluka (EU) 2020/440 ESB od 24. ožujka 2020. o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije (ESB/2020/17), SL L 91, 25.3.2020., str. 1.
25/03/2020
PREPORUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 19. ožujka 2020. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka (ESB/2020/14), SL C 98, 25.3.2020., str. 1.
25/03/2020
Mišljenje o bliskoj suradnji između ESB i Hrvatske narodne banke (HNB) u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma, te o makrobonitetnom mandatu i alatima HNB-a (CON/2020/10), Hrvatska, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Odluka ESB/2010/14. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 25.3.2020., str. .
23/03/2020
Smjernica (EU) 2020/428 ESB od 5. ožujka 2020. o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/16 o razmjeni podataka za gotovinske usluge  (ESB/2020/12), SL L 87, 23.3.2020., str. 4.
19/03/2020
Mišljenje o nadzoru platnih sustava i upravitelja platnih sustava (CON/2020/9), Cipar, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Mišljenje o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2020/8), Hrvatska, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Odluka (EU) 2020/407 ESB od 16. ožujka 2020. o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2020/13), SL L 80, 17.3.2020., str. 23.
09/03/2020
Odluka (EU) 2020/380 ESB od 18. veljače 2020. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2020/10), SL L 69, 9.3.2020., str. 41.
06/03/2020
Smjernica (EU) 2020/381 ESB od 21. veljače 2020. o izmjeni Smjernice (EU) 2017/2335 o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku  (ESB/2020/11), SL L 69, 6.3.2020., str. 46.
12/02/2020
Odluka (EU) 2020/188 ESB od 3. veljače 2020. o programu kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2020/9), SL L 39, 12.2.2020., str. 12.
12/02/2020
Odluka (EU) 2020/187 ESB od 3. veljače 2020. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (preinaka)  (ESB/2020/8), SL L 39, 12.2.2020., str. 6.
10/02/2020
Ispravak Sporazuma оd 22. siječnja 2020. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije ( SL C 032I, 1.2.2020. )  SL C 42, 10.2.2020., str. 34.
05/02/2020
Mišljenje o nadzornom odboru središnje banke Eesti Pank (CON/2020/7), Estonija, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/141 ESB od 22.siječnja 2020. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica  (ESB/2020/7), SL L 27I, 1.2.2020., str. 21.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/140 ESB od 22. siječnja 2020. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/46 (ESB/2020/6), SL L 27I, 1.2.2020., str. 15.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/139 ESB od 22. siječnja 2020. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/45  (ESB/2020/5), SL L 27I, 1.2.2020., str. 1.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/138 ESB od 22. siječnja 2020. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/44 (ESB/2020/4), SL L 27, 1.2.2020., str. 6.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/137 ESB od 22. siječnja 2020. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2020/3), SL L 27, 1.2.2020., str. 4.
01/02/2020
Odluka (EU) 2020/136 ESB od 22. siječnja 2020. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/48 (ESB/2020/2), SL L 27, 1.2.2020., str. 1.
01/02/2020
Sporazum оd 22. siječnja 2020. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije  SL C 63, 1.2.2020., str. 1.
03/02/2020
Mišljenje o promjenama u upravljanju središnje banke De Nederlandsche Bank i formalnom osnivanju Odbora za financijsku stabilnost (CON/2020/6), Nizozemska, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mišljenje o ovlastima BNB-a za izricanje sankcija unutar bliske suradnje i službenom deviznom tečaju za bugarski lev (CON/2020/5), Bugarska, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Mišljenje o pravu stečajnih upravitelja i likvidatora kreditnih institucija da drže sredstva na računu središnje banke Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
: Preporuka ESB od 17. siječnja 2020. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2020/1), SL C 30, 29.1.2020., str. 1.
14/01/2020
Mišljenje o oporavku i sanaciji središnjih drugih ugovornih strana (CON/2020/3), Njemačka, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Mišljenje o mjerama za ograničavanje makrobonitetnih rizika vezanih uz stambene kredite (CON/2020/1), Njemačka, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Mišljenje o zakonu o nacionalnoj obrani (CON/2020/2), Estonija, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Mišljenje o ograničenjima gotovinskih plaćanja  (CON/2019/46), Nizozemska, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language