2020

12/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/188, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla  (EKP/2020/9), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 12.Lisätietoja
12/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/187, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (uudelleenlaadittu)  (EKP/2020/8), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 6.Lisätietoja
07/02/2020
Oikaisu sopimukseen, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta ( EUVL C 032I, 1.2.2020 )  EUVL C 42, 7.2.2020, s. 36.
05/02/2020
Lausunto Eesti Pankin hallintoneuvostosta (CON/2020/7), Viro, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/141, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2020/7), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 21.
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/140, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen (EU) 2019/46 kumoamisesta  (EKP/2020/6), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 15.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/139, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta (EKP/2020/5), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/138, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta, ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 6.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/137, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen (EU) 2019/43 kumoamisesta  (EKP/2020/3), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 4.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/136, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/48 kumoamisesta  (EKP/2020/2), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
01/02/2020
Sopimus, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta  EUVL C 63, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
03/02/2020
Lausunto De Nederlandsche Bankin hallinnon muutoksista ja rahoitusvakauskomitean muodollisesta perustamisesta  (CON/2020/6), Alankomaat, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Lausunto Bulgarian keskuspankin seuraamusvaltuuksista tiiviin yhteistyön puitteissa sekä Bulgarian levan virallisesta vaihtokurssista (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Lausunto luottolaitosten pesänhoitajien ja selvittäjien oikeudesta pitää varoja Latvijas Bankassa olevalla tilillä (CON/2020/4), Latvia, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
EKP:n Suositus, annettu 17 päivänä tammikuuta 2020, osingonjakopolitiikasta (EKP/2020/1), EUVL C 30, 29.1.2020, s. 1.
14/01/2020
Lausunto keskusvastapuolten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (CON/2020/3), Saksa, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Lausunto asunto-omaisuuslainojen makrovakausriskejä rajoittavista toimista  (CON/2020/1), Saksa, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Lausunto maanpuolustuksesta (CON/2020/2), Viro, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta  (CON/2019/46), Alankomaat, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language