2020

25/03/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/441, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annetun EKP:n päätöksen (EU) 2016/948 muuttamisesta (EKP/2020/18), EUVL L 91, 25.3.2020, s. 5.
25/03/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/440, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta (EKP/2020/17), EUVL L 91, 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
EKP:n SUOSITUS, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, Euroopan unionin neuvostolle Latvijas Bankan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2020/14), EUVL C 98, 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
Lausunto EKP:n ja Hrvatska narodna bankan (HNB) tiiviistä yhteistyöstä yhteisessä valvontamekanismissa sekä HNB:n tehtävistä ja välineistä makrovakauden alalla (CON/2020/10), Kroatia, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Päätös EKP/2010/14. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 25.3.2020, s. .
23/03/2020
EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/428, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2020, yhteisestä käyttöliittymästä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/16 kumoamisesta (EKP/2020/12), EUVL L 87, 23.3.2020, s. 4.
19/03/2020
Lausunto maksujärjestelmien ja maksujärjestelmäoperaattorien yleisvalvonnasta (CON/2020/9), Kypros, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Lausunto Hrvatska narodna bankasta (CON/2020/8), Kroatia, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/407, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/13), EUVL L 80, 17.3.2020, s. 23.
09/03/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/380, annettu 18 päivänä helmikuuta 2020, hankintoja koskevista säännöistä annetun päätöksen (EU) 2016/245 muuttamisesta (EKP/2020/10), EUVL L 69, 9.3.2020, s. 41.
06/03/2020
EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/381, annettu 21 päivänä helmikuuta 2020, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä annettujen suuntaviivojen (EU) 2017/2335 muuttamisesta (EKP/2020/11), EUVL L 69, 6.3.2020, s. 46.
12/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/188, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla  (EKP/2020/9), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 12.Lisätietoja
12/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/187, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (uudelleenlaadittu)  (EKP/2020/8), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 6.Lisätietoja
07/02/2020
Oikaisu sopimukseen, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta ( EUVL C 032I, 1.2.2020 )  EUVL C 42, 7.2.2020, s. 36.
05/02/2020
Lausunto Eesti Pankin hallintoneuvostosta (CON/2020/7), Viro, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/141, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2020/7), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 21.
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/140, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen (EU) 2019/46 kumoamisesta  (EKP/2020/6), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 15.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/139, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta (EKP/2020/5), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/138, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta, ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 6.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n päätös (EU) 2020/137, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen (EU) 2019/43 kumoamisesta  (EKP/2020/3), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 4.Lisätietoja
01/02/2020
EKP:n Päätös (EU) 2020/136, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/48 kumoamisesta  (EKP/2020/2), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
01/02/2020
Sopimus, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta  EUVL C 63, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
03/02/2020
Lausunto De Nederlandsche Bankin hallinnon muutoksista ja rahoitusvakauskomitean muodollisesta perustamisesta  (CON/2020/6), Alankomaat, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Lausunto Bulgarian keskuspankin seuraamusvaltuuksista tiiviin yhteistyön puitteissa sekä Bulgarian levan virallisesta vaihtokurssista (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Lausunto luottolaitosten pesänhoitajien ja selvittäjien oikeudesta pitää varoja Latvijas Bankassa olevalla tilillä (CON/2020/4), Latvia, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Ei enää voimassa: EKP:n Suositus, annettu 17 päivänä tammikuuta 2020, osingonjakopolitiikasta (EKP/2020/1), EUVL C 30, 29.1.2020, s. 1.
14/01/2020
Lausunto keskusvastapuolten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (CON/2020/3), Saksa, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Lausunto asunto-omaisuuslainojen makrovakausriskejä rajoittavista toimista  (CON/2020/1), Saksa, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Lausunto maanpuolustuksesta (CON/2020/2), Viro, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta  (CON/2019/46), Alankomaat, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language