2020

30/03/2020
ECB's henstilling af 27. marts 2020 om udlodning af udbytte under COVID-19-pandemien og om ophævelse af henstilling ECB/2020/1 (ECB/2020/19), EUT C 63 af 30.3.2020, s. 1.Læs mere
30/03/2020
Udtalelse om Lietuvos bankas tilvejebringelse af likviditetsstøtte i krisesituationer (CON/2020/11), Litauen, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/441 af 24. marts 2020 om ændring af ECB's afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2020/18), EUT L 91 af 25.3.2020, s. 5.
25/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/440 af 24. marts 2020 om et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (ECB/2020/17), EUT L 91 af 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
ECB's henstilling af 19. marts 2020 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Latvijas Banka (ECB/2020/14), EUT C 98 af 25.3.2020, s. 1.
25/03/2020
Udtalelse om tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme og om Hrvatska narodna bankas makroprudentielle mandat og værktøjer (CON/2020/10), Kroatien, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Afgørelse ECB/2010/14. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 25.3.2020, s. .
23/03/2020
ECB's retningslinje (EU) 2020/428 af 5. marts 2020 om ophævelse af retningslinje ECB/2012/16 om dataudvekslingen for kontanttjenester  (ECB/2020/12), EUT L 87 af 23.3.2020, s. 4.Læs mere
19/03/2020
Udtalelse om overvågningen af betalingssystemer og operatører af betalingssystemer (CON/2020/9), Cypern, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Udtalelse om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/407 af 16. marts 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2020/13), EUT L 80 af 17.3.2020, s. 23.
09/03/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/380 af 18. februar 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2020/10), EUT L 69 af 9.3.2020, s. 41.
06/03/2020
ECB's retningslinje (EU) 2020/381 af 21. februar 2020 om ændring af retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2020/11), EUT L 69 af 6.3.2020, s. 46.
12/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/188 af 3. februar 2020 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (omarbejdning) (ECB/2020/9), EUT L 39 af 12.2.2020, s. 12.Læs mere
12/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/187 af 3. februar 2020 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (omarbejdning) (ECB/2020/8), EUT L 39 af 12.2.2020, s. 6.Læs mere
07/02/2020
Berigtigelse til aftale af 22. januar 2020 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 42 af 7.2.2020, s. 34.
05/02/2020
Udtalelse om Eesti Panks tilsynsråd (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/141 af 22. januar 2020 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler (ECB/2020/7) (ECB/2020/7), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 21.
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/140 af 22. januar 2020 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/46 (ECB/2020/6), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 15.Læs mere
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/139 af 22. januar 2020 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 1.Læs mere
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/138 af 22. januar 2020 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 6.Læs mere
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/137 af 22. januar 2020 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 4.Læs mere
01/02/2020
ECB's afgørelse (EU) 2020/136 af 22. januar 2020 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 1.Læs mere
01/02/2020
Aftale af 22. januar 2020 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union  EUT C 63 af 1.2.2020, s. 1.Læs mere
03/02/2020
Udtalelse om ændringer i forvaltningen af De Nederlandsche Bank og om oprettelsen af udvalget for finansiel stabilitet (CON/2020/6), Nederlandene, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Udtalelse om BNB's sanktionsbeføjelser inden for tæt samarbejde og den officielle valutakurs på den bulgarske lev (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Udtalelse om retten for kuratorer og likvidatorer for kreditinstitutter til at anbringe midler på en konto i Latvijas Banka (CON/2020/4), Letland, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Ikke længere gældende: ECB's henstilling af 17. januar 2020 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2020/1), EUT C 30 af 29.1.2020, s. 1.
14/01/2020
Udtalelse om genopretning og afvikling af centrale modparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Udtalelse om foranstaltninger, der begrænser de makroprudentielle risici i forbindelse med boliglån (CON/2020/1), Tyskland, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Udtalelse om loven om det nationale forsvar (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/46), Nederlandene, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language