2020

25/03/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/441 ze dne 24. března 2020, kterým se mění rozhodnutí ECB (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2020/18), Úř. věst. L 91, 25. 3. 2020, s. 5.
25/03/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/440 ze dne 24. března 2020 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv  (ECB/2020/17), Úř. věst. L 91, 25. 3. 2020, s. 1.
25/03/2020
DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. března 2020 Radě Evropské unie o externím auditorovi Latvijas Banka (ECB/2020/14), Úř. věst. C 98, 25. 3. 2020, s. 1.
25/03/2020
Stanovisko k úzké spolupráci mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka (HNB) v rámci jednotného mechanismu dohledu a k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním úkolům HNB (CON/2020/10), Chorvatsko, 25. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Rozhodnutí ECB/2010/14. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 25. 3. 2020, s. .
23/03/2020
Obecné zásady ECB (EU) 2020/428 ze dne 5. března 2020, kterými se zrušují obecné zásady ECB/2012/16 o výměně údajů u hotovostních služeb  (ECB/2020/12), Úř. věst. L 87, 23. 3. 2020, s. 4.
19/03/2020
Stanovisko k dozoru nad platebními systémy a provozovateli platebních systémů (CON/2020/9), Kypr, 19. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvatsko, 18. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/407 ze dne 16. března 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2020/13), Úř. věst. L 80, 17. 3. 2020, s. 23.
09/03/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/380 ze dne 18. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/245, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2020/10), Úř. věst. L 69, 9. 3. 2020, s. 41.
06/03/2020
Obecné zásady ECB (EU) 2020/381 ze dne 21. února 2020, kterými se mění obecné zásady (EU) 2017/2335 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku  (ECB/2020/11), Úř. věst. L 69, 6. 3. 2020, s. 46.
12/02/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/188 ze dne 3. února 2020 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2020/9), Úř. věst. L 39, 12. 2. 2020, s. 12.Dodatečné informace
12/02/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (přepracované znění)  (ECB/2020/8), Úř. věst. L 39, 12. 2. 2020, s. 6.Dodatečné informace
05/02/2020
Stanovisko k dozorčí radě Eesti Pank  (CON/2020/7), Estonsko, 5. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/141 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2020/7), Úř. věst. L 27I, 1. 2. 2020, s. 21.
01/02/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/140 ze dne 22. ledna 2020 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), Úř. věst. L 27I, 1. 2. 2020, s. 15.Dodatečné informace
01/02/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/139 ze dne 22. ledna 2020 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), Úř. věst. L 27I, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatečné informace
01/02/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/138 ze dne 22. ledna 2020 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), Úř. věst. L 27, 1. 2. 2020, s. 6.Dodatečné informace
01/02/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/137 ze dne 22. ledna 2020 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), Úř. věst. L 27, 1. 2. 2020, s. 4.Dodatečné informace
01/02/2020
Rozhodnutí ECB (EU) 2020/136 ze dne 22. ledna 2020 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), Úř. věst. L 27, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatečné informace
01/02/2020
Dohoda ze dne 22. ledna 2020 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie  Úř. věst. C 63, 1. 2. 2020, s. 1.
03/02/2020
Stanovisko ke změnám v řízení De Nederlandsche Bank a k formálnímu zřízení výboru pro finanční stabilitu (CON/2020/6), Nizozemsko, 3. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Stanovisko k pravomoci BNB ukládat sankce v rámci úzké spolupráce a k oficiálnímu směnnému kurzu bulharského leva (CON/2020/5), Bulharsko, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Stanovisko k právu insolvenčních správců a likvidátorů úvěrových institucí držet peněžní prostředky na účtu u Latvijas Banka (CON/2020/4), Lotyšsko, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Již neplatí: Doporučení ECB ze dne 17. ledna 2020 o zásadách pro vyplácení dividend (ECB/2020/1), Úř. věst. C 30, 29. 1. 2020, s. 1.
14/01/2020
Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize ústředních protistran (CON/2020/3), Německo, 14. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Stanovisko k opatřením na omezení makroobezřetnostních rizik v oblasti úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2020/1), Německo, 8. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Stanovisko k zákonu o národní obraně (CON/2020/2), Estonsko, 7. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Stanovisko k omezením plateb v hotovosti (CON/2019/46), Nizozemsko, 30. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language